Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Med wiki og blogg i lærerutdanningen.

796 views

Published on

Med wiki og blogg i lærerutdanningen:
- Kollektive skriveprosesser og refleksjoner
- Tilrettelegging og vurdering av arbeidet

Erfaringer fra studiet i IKT for lærere ved Høgskolen i Østfold.

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Med wiki og blogg i lærerutdanningen.

 1. 1. Wiki og blogg i lærerutdanningen Ved Rolf K. Baltzersen fra Høgskolen i Østfold
 2. 2. Web 2.0: En revolusjon på internett <ul><li>Nettet er blitt brukervennlig og ”skrivbart”. </li></ul><ul><li>Barn og unge bruker nå internett mer enn TV. Snitt på 2 timer per dag (8-18 år). </li></ul><ul><li>Fremveksten av en rekke enorme globale samarbeidsprosjekt (Wikipedia) og databaser (Flickr, YouTube) </li></ul>
 3. 3. Enormt mange bidragsytere på nettet <ul><li>12 millioner leksikonartikler på nettet (mars 09) </li></ul><ul><li>http://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias#Grand_Total </li></ul><ul><li>112 millioner blogger på nettet (des 07) </li></ul><ul><li>http://en.wikipedia.org/wiki/Blog </li></ul>
 4. 4. Kjenntegn ved artikkelutviklingen i Wikipedia <ul><li>Radikal synlighet: ”Alle ser alt” </li></ul><ul><li>Lett å komme i gang </li></ul><ul><li>Hvem som helst kan bidra </li></ul><ul><li>” Alle bidrag blir verdsatt” </li></ul><ul><li>Ikke personlig opphavsrett til artikkelteksten. </li></ul><ul><li>Velger selv om man vil være anonym </li></ul><ul><li>Aktive wikipedianere overvåker nettstedet </li></ul><ul><li>Læringmiljø som er totalt forskjellig fra det vi kjenner fra før? </li></ul>
 5. 5. Gleden ved å se din egen tekst leve videre <ul><li>En wikipedianer forteller: (...) Hvis man lager sin egen artikkel, blir den på en måte din. Du får litt kjærlighet for den også. Du må sjekke om noen har endret den. Det er det som er fascinerende med Wikipedia. En kan lage en artikkel og så kan noen andre redigere den til det bedre. (Baltzersen og Tolsby 2008) </li></ul>
 6. 6. Wikipedia: Verdens beste leksikon? <ul><li>Nature 438, 900-901 (15 December 2005) Jim Giles . Special Report Internet encyclopaedias go head to head. </li></ul><ul><li>Konklusjon i rapporten: Jimmy Wales' Wikipedia comes close to Britannica in terms of the accuracy of its science entries, a Nature investigation finds. </li></ul>
 7. 7. Har høyere utdanning noe å lære noe Wikipedia? <ul><li>&quot; Det burde bli obligatorisk for viderekomne bachelorstudenter og mastergradsstudenter i hele verden å delta i Wikipedia ”. </li></ul><ul><li>Steve Fuller Professor i sosiologi ved University of Warwick i Storbritannia </li></ul>http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fuller3.jpg http://www.dagbladet.no/tekstarkiv/artikkel.php?id=5001070074167&tag=item&words=wikipedia
 8. 8. Å bruke wiki i lærerutdanningen <ul><li>Kan bruk av wiki bidra til å skape en bedre delingskultur mellom studenter? </li></ul><ul><li>Kan bruk av wiki bidra til at studenter i større grad blir offentlige innholdsprodusenter ? </li></ul><ul><li>Kan bruk av wiki bidra til at studentprodusert innhold i større grad kan supplere tradisjonelt pensum? </li></ul>Bildet er modifisert fra denne kilden: http://www.flickr.com/photos/jark/256924741/
 9. 9. Lærerstudenter lager sin egen lærebok (vår 08) <ul><li>Utvikle en felles lærebok om IKT i utdanning på studiet IKT for lærere </li></ul><ul><li>Et felt som stiller store krav til å være oppdatert. </li></ul><ul><li>Wikibøker ble valgt som nettsted. </li></ul>
 10. 10. Gjennomføring vår 08: Tekstutvidelse <ul><li>Lærer hadde definert forslag til temaområder på forhånd. </li></ul><ul><li>40 deltidsstudenter produserer 3500 ord til ulike artikler i læreboken. Kamp om områder? </li></ul><ul><li>Begrenset arbeidsperiode: 3 uker. Hastverksarbeid? </li></ul><ul><li>Vurdering: </li></ul><ul><li>Arbeidskrav som må være bestått </li></ul><ul><li>Må snakke om arbeidsprosessen på muntlig eksamen </li></ul><ul><li>Felles lærebokprodukt inngår som anbefalt litteratur </li></ul><ul><li>Kandidaten må snakke om utvalgte tema fra læreboken på muntlig eksamen </li></ul>
 11. 11. Pedagogisk og faglig merverdi med bruk av wikibøker? <ul><li>Nye former for samarbeidslæring </li></ul><ul><li>Kildekritikk </li></ul><ul><li>Delta i åpne og synlig læringsfellesskap </li></ul><ul><li>Utvikle en lærebok med relevans for praksisfeltet </li></ul>
 12. 12. Gjennomføring vår 09: Revisjon av eksisterende innhold <ul><li>Studentgrupper (2-4 personer) endrer utvalgte artikler i læreboken. Arbeidsperiode på 3 uker. </li></ul><ul><li>Gruppene skal gjøre følgende i revisjonsarbeidet: </li></ul><ul><li>Bearbeide eksisterende innhold ved å trekke inn mer faglitteratur </li></ul><ul><li>Legge inn flere bilder (minimum 2 nye bilder) </li></ul><ul><li>Forbedre tekststrukturen </li></ul><ul><li>Forbedre hyperteksten (minimum 8 hyperlenker) </li></ul><ul><li>Forbedre språkføringen </li></ul><ul><li>Forbedre bruk av kildehenvisninger og litteraturliste </li></ul><ul><li>Lag en sammenfatning av revisjonsarbeidet </li></ul>
 13. 13. Innleveringskrav til revisjonsarbeidet (vår 09) <ul><li>Arbeidet teller nå med som en del av den endelige karaktervurdering. Studentgruppene må levere inn: </li></ul><ul><li>En utskrift av den gamle artikkelen (artiklene) + En utskrift av den nye artikkelen. </li></ul><ul><li>En kortfattet forklaring av de endringer som er gjort (maks 1.side). Forklaringen må også legges ut på artikkelens diskusjonsside. </li></ul><ul><li>En beskrivelse av arbeidsfordelingen i gruppen. Hvem har gjort hva? Hvordan har dere brukt og hjulpet hverandre? </li></ul>
 14. 14. Å bruke en åpen blogg til deling <ul><li>Relevant for lærere å ha sin egen personlige læringsomgivelse. Legge ut tips, undervisningsopplegg osv. </li></ul><ul><li>Kan bruke som digitalt læringsmiljø i et studium . Store muligheter for egen tilpasning. </li></ul><ul><li>Gratis å bruke. Ikke avhengig av lokal drifting. </li></ul><ul><li>Kan ha både individuell blogg og gruppeblogg . </li></ul><ul><li>Kan få tilgang til masse statistikk om antall besøk på bloggsiden (Google analytics) </li></ul>
 15. 15. Litteratur <ul><li>- Baltzersen, Rolf K. og Håkon Tolsby (2008) En digital mappetenkning innenfor det wikipedianske klasserommet? Noen refleksjoner rundt hva som kjennetegner et radikalt gjennomsiktig læringsmiljø. Allern, Marit og Knut Steinar Engelsen (Red). Mapper i digitale læringskontekstar - erfaringar og perspektiv frå høgre utdanning . Noregsuniversitetets skriftserie nr. 2/2008. Tromsø: Noregsuniversitetet (Kap 13 = 171-191) http://norgesuniversitetet.no/filearchive/NUV-skrift-nr2-2008.pdf </li></ul>

×