Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Samhandling med blogg og wiki: Praksis og muligheter

1,943 views

Published on

Hvor mye brukes blogg og wiki i norsk høyere utdanning? Hva er hindringene for større utbredelse? Vi ser på dette og viser eksempler på blogg og wiki i bruk i undervisningen.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Samhandling med blogg og wiki: Praksis og muligheter

 1. 1. Samhandling med blogg og wiki: Praksis og muligheter Susanne Koch Gruppe for digitale medier i læring Universitetet i Oslo Konferansen Digitale utfordringer, Oslo 24. og 25. mars 2009
 2. 2. Mitt første nettsted (1998)
 3. 3. Nettstedet mitt i dag
 4. 4. 10 år med “skrivbar web” <ul><li>Blogger har 10-årsjubileum i år </li></ul><ul><ul><li>184 millioner blogger (ikke alle like aktive) </li></ul></ul><ul><ul><li>346 millioner blogglesere </li></ul></ul><ul><li>På 8 år har Wikipedia fått </li></ul><ul><ul><li>2 799 849 artikler på engelsk </li></ul></ul><ul><ul><li>211 170 artikler på bokmål og 47 000 på nynorsk </li></ul></ul><ul><li>Pbwiki (gratis hostede wikier) </li></ul><ul><ul><li>Mer enn 250 000 wikier for undervisning </li></ul></ul>
 5. 5. Blogg og Wiki i UH-sektoren <ul><li>NUV har bl. a. spurt i monitoren om: </li></ul><ul><ul><li>Hvor ofte kommuniserer du med blogg og wiki ifm studiene/undervisningen? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvor ofte bruker du blogg og wiki til å skrive/produsere tekst ifm undervisning og studierelatert arbeid? </li></ul></ul><ul><li>Hva tror dere? </li></ul>
 6. 6. Studenter: Hvor ofte kommuniserer du med medstudenter og forelesere/lærere på følgende måter ifm studiene?
 7. 7. Studenter: Hvor ofte bruker du følgende verktøy til å skrive/produsere tekst ifm undervisning og studierelatert arbeid?
 8. 8. Fagansatte: Hvor ofte kommuniserer du med studenter og kolleger på følgende måter ifm undervisning?
 9. 9. Fagansatte: Hvor ofte bruker du følgende verktøy til å skrive/produsere tekst ifm undervisning og studierelatert arbeid?
 10. 10. Avklaringer <ul><li>Opphavsrett </li></ul><ul><li>Lisensiering </li></ul><ul><li>Nye roller </li></ul><ul><li>Redaktøransvar </li></ul>
 11. 11. Avklaringer: Opphavsrett <ul><li>Hvilket materiale kan fritt brukes? </li></ul><ul><ul><li>Bedre tilgang til opphavsrettsklarert materiale </li></ul></ul><ul><ul><li>Undervisning i opphavsrett og gjenbruk </li></ul></ul><ul><li>Hvor mye ønsker institusjonen og den enkelte fagansatte å dele? </li></ul><ul><ul><li>Ildsjeler har gått foran </li></ul></ul><ul><ul><li>Ledelsen må ta grep (ref. MIT) </li></ul></ul><ul><li>Hvem eier det som produseres? </li></ul><ul><ul><li>Produsenten har opphavsrett i utgangspunktet </li></ul></ul>
 12. 12. Creative Commons <ul><li>Merk det som produseres med en (passelig) åpen lisens http://www.creativecommons.no/ </li></ul><ul><li>Finn materiell med åpne lisenser: </li></ul><ul><li>http://search.creativecommons.org/ </li></ul><ul><li>http://www.flickr.com/creativecommons/ </li></ul>Foto: laihiu Creative Commons-lisens
 13. 13. Avklaringer: Roller <ul><li>Studenter finner eller produserer læremateriale selv </li></ul><ul><ul><li>Er underviserne villige til å overføre litt faglig autoritet til studentene? </li></ul></ul><ul><ul><li>Har studentene den nødvendige informasjonskompetansen? </li></ul></ul>
 14. 14. Avklaringer: Redaktøransvar <ul><li>Institusjonen må ta stilling til: </li></ul><ul><ul><li>Hva skal ligge på åpen web </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvordan beskytte seg mot spam </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvordan ta hånd om innspill </li></ul></ul>
 15. 15. Eksempler <ul><li>Wiki </li></ul><ul><ul><li>Wikibok fra Høyskolen i Østfold http://no.wikibooks.org/wiki/IKT_i_utdanning </li></ul></ul><ul><ul><li>Eduzendium http://en.citizendium.org/wiki/CZ:Citizendium_Press_Releases/Jan242008 </li></ul></ul><ul><li>Blogg </li></ul><ul><ul><li>Medipedia http://www3.hf.uio.no/imk/wp-medipedia/ </li></ul></ul><ul><ul><li>Hedda blog http://stan.uio.no/blog/flexlearn/ </li></ul></ul>
 16. 16. Takk for oppmerksomheten! <ul><ul><li>Susanne Koch </li></ul></ul><ul><ul><li>[email_address] </li></ul></ul>

×