Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Web 2.0 og læring

760 views

Published on

Innlegg for studenter på "IKT for lærere" ved Høgskolen i Østfold om det pedagogiske potensiale ved å bruke web 2.0

Published in: Technology
  • Be the first to comment

Web 2.0 og læring

  1. 1. Social software and learning. ”Software som støtter gruppeinteraksjon. Skaper nye måter å dele informasjon” ( Fra Futurelab sin rapport ) Fra ”bare tekst” til lyd og video? En 13 år gammel gutt oppretter en wikiside for å skrive et leksikon om Harry Potter En 12 år gammel gutt skriver en blogg om fotballlaget sitt En elev på videregående skriver et essay inspirert av forfatteren Jane Austen. Hun legger ut essayet på fansiden hennes og får fem tilbakemeldinger med konstruktiv kritikk fra andre fans En familie tar bilde med mobiltelefon av en sjelden fugl. De legger bildet på en nettside om fuglen Mer samarbeidslæring? Communitybased learning experiences. Mye læring i fritiden er sosial (Lemke) Hvis alle samarbeider blir det skapt en merverdi? Mer personlig læring? De unge får selv lov til å være kreativ og produserende. Mer oppdagende læring
  2. 2. Gradual emergence of a new type of practice (Alexander 2006) Social software: Total åpenhet. Et ethos knyttet til deling av all informasjon. Veldig enkelt å bruke. Alle kan være med = brukerdrevet. Brukerne spiller en fundamental rolle i informasjonsarkitekturen. Folksonomier Social bookmarking: Del.ici.ous Wiki: sosial skriveapplikasjon Myldre? Blogging Geotagging: Google Earth
  3. 3. Konklusjon fra Wikipediaartikkelen vår Identity as flexible participation in supportive enviroments Identity as transparent participation in a self-reflective enviroment Identity as devoted participation in a global enterprise Identity as participation in competing communties Identity as becoming a glocal Social software is designed for people who want to be able to work on their own goals. Konklusjon fra Futurelab It´s about engaging wider communities and sharing expertise It is accepted that people can be tentative and experimental Social software is blind to age and ethniticity

×