Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hva er Web 2.0

1,461 views

Published on

Presentasjon om Web 2.0 i høyere utdanning på Fleksibel lærings konferanse Ringer i vann ved Universitetet i Oslo, november 2007

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Hva er Web 2.0

  1. 1. Hva er Web 2.0 Susanne Kjekshus Koch Gruppe for digitale medier i læring Universitetets senter for informasjonsteknologi Universitetet i Oslo [email_address] Ringer i vann. Fem år med Fleksibel læring ved UiO, 16. november 2007
  2. 2. Hva er Web 2.0? <ul><li>Kjært barn har mange navn </li></ul><ul><ul><li>Social web </li></ul></ul><ul><ul><li>Social networking </li></ul></ul><ul><ul><li>Web 2.0 </li></ul></ul><ul><li>Social software på UiO </li></ul><ul><ul><li>Blogg og wiki </li></ul></ul><ul><ul><li>Youtube </li></ul></ul><ul><ul><li>Podcast </li></ul></ul><ul><ul><li>Facebook (8500 medlemmer) </li></ul></ul>
  3. 3. Web 2.0 <ul><li>Sosiale nettverk (video) </li></ul><ul><li>Bokmerkedeling </li></ul><ul><li>Bildedeling </li></ul><ul><li>Videodeling </li></ul><ul><li>Instant messaging </li></ul><ul><li>Blogging </li></ul><ul><li>Wiki </li></ul>
  4. 4. RSS read/write always on ubiquitous computing brukerdeltakelse Begrepene tagging
  5. 5. RSS <ul><li>Really Simple Syndication </li></ul><ul><li>Datastrøm fra ofte oppdaterte nettsider </li></ul><ul><li>Informasjonen kommer til deg </li></ul><ul><li>Samle informasjon fra mange kilder </li></ul><ul><li>Velegnet for nyhetsoveråkning </li></ul><ul><li>Du trenger en RSS-leser </li></ul><ul><li>Nyttige pekere på arket </li></ul>
  6. 6. Muligheter i universitetssammenheng <ul><li>Samarbeid </li></ul><ul><ul><li>Deling av digitalt materiale </li></ul></ul><ul><ul><li>Samskriving </li></ul></ul><ul><li>Nettverksbygging </li></ul><ul><li>Research og nyhetsovervåkning </li></ul><ul><li>Lifehacking (hjelp i den digitale hverdagen) </li></ul>
  7. 7. Tjenestene
  8. 8. Takk for oppmerksomheten! Susanne Kjekshus Koch Gruppe for digitale medier i læring Universitetets senter for informasjonsteknologi Universitetet i Oslo [email_address] http://www.usit.uio.no/suf/dml/

×