Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Barns digitale hverdag

2,020 views

Published on

Her presenterer jeg noen utfordringer knyttet til barn og unges digitale hverdag.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Barns digitale hverdag

  1. 1. Problemområdene ved bruk av internett <ul><li>Digital mobbing </li></ul><ul><li>En fare for å treffe voksne som vil utnytte barn </li></ul><ul><li> Reklamepress (sted for ungdom med egen salgsside)‏ </li></ul><ul><li> Nettsider som gir feilaktig informasjon . (se http://www.martinlutherking(dot)org)‏ </li></ul><ul><li>Skaper ukonsentrerte og udisplinerte barn? (multitasker)‏ </li></ul><ul><li>For mye dataspilling </li></ul><ul><li>Mindre sosial kontakt med andre mennesker. </li></ul><ul><li> Å legge ut bilder av seg selv på nett </li></ul><ul><li>Større eksponering for sjokkerende innhold (porno og voldsbilder)‏ </li></ul><ul><li>Ulovlig nedlasting av filmer og musikk </li></ul>
  2. 2. <ul><li>92% av norske barn mellom 9 og 16 år har tilgang til Internett hjemme. </li></ul><ul><li>44% bruker Internett flere ganger om dagen. </li></ul><ul><li>Barn og unge forholder seg helt naturlig til elektroniske medier. Mangler allikevel grunnleggende ferdigheter på områder som kildekritikk og personvern . </li></ul><ul><li>Kildekritikk: Resultatene viser at barna har blitt noe mer kritiske til informasjonen de finner på Internett og hvorvidt den kan stoles på. Mens 49% mente at man kunne stole på alt/det meste i 2003, er det 37% som mener det samme i 2006. </li></ul><ul><li>Personvern: Andelen som sier at de ikke legger ut personlige opplysninger fordi de har lært om ”trygg bruk av Internett” har økt fra 10% til 39%. </li></ul><ul><li>Kilde: http://www.saftonline.no/aktuelt_no/2876/ </li></ul><ul><li>http://www.saftonline.no/presse/724/ </li></ul>Resultater fra SAFT-undersøkelsen 2006 EU-finansiert opplysningsprosjekt for trygg bruk av Internett, ledet av Medietilsynet
  3. 3. <ul><li>Spille spill , gjøre lekser og laste ned musikk er topp 3-aktivitetene . Klart større oppslutning i 2006 enn i 2003. </li></ul><ul><li>Utnyttelse av barn: I 2006 oppgir 69 000 norske barn mellom 9 og 16 år at de har møtt noen i virkeligheten som de først møtte på Internett. I de fleste tilfellene er slike møter med jevnaldrende. Totalt er det 6000 barn som har opplevd fysiske eller psykiske overgrep, en kraftig økning fra 2003. </li></ul><ul><li>Foreldrerollen: Barna sier selv at de mest av alt ønsker å snakke med foreldrene om trygg bruk. </li></ul><ul><li>Digital mobbing: 67 000 (14%) av norske barn mellom 9-16 år som bruker Internett har sent hatefulle kommentarer på Internett. 75 000 barn har mottatt en e-post som har plaget eller skremt dem. Av disse har 19% fortalt det til en voksen, mens 10% har kontaktet politiet. </li></ul><ul><li>Kilde: http://www.saftonline.no/aktuelt_no/2876/ </li></ul><ul><li>http://www.saftonline.no/presse/724/ </li></ul>Resultater fra SAFT-undersøkelsen 2006 EU-finansiert opplysningsprosjekt for trygg bruk av Internett, ledet av Medietilsynet
  4. 4. Eurobarometer 2007 EU-finansiert opplysningsprosjekt for trygg bruk av Internett. En kvalitativ studie <ul><li>Internettbruk øker med alderen </li></ul><ul><li>Mye bruk av hurtigmeldinger (MSN) og lignende. Med venner man kjenner fra før. </li></ul><ul><li>Mye bruk av online spill </li></ul><ul><li>OBS! </li></ul><ul><li>Lærere har liten effekt på barnas læring og bruk av internett </li></ul><ul><li>http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/docs/eurobarometer/qualitative_study_2007/norway.pdf </li></ul>
  5. 5. Hentet fra Kunnskapsløftet Det blir stilt krav til å gi opplæring i både personvern og kildekritikk: Å kunne bruke digitale verktøy i engelsk gir mulighet for autentisk bruk av språket og åpner for flere læringsarenaer for faget. Engelskspråklig kompetanse er i mange tilfeller en forutsetning for å kunne ta i bruk digitale verktøy. Samtidig kan bruk av digitale verktøy bidra til utvikling av engelsk språkkompetanse. Kildekritikk , opphavsrett og personvern er sentrale områder i digitale sammenhenger som også inngår i engelskfaget. ” sammenligne og vurdere kritisk ulike engelskspråklige kilder i forhold til innhold, opphavsrett og personvern ”. Læreplan i fordypning i engelsk (8.-10. årstrinn)‏ ” sammenlikne og vurdere kritisk ulike norskspråklige kilder i forhold til innhold, opphavsrett og personvern ”. Læreplan i fordypning i norsk (8.-10. årstrinn)
  6. 6. Nye arbeidsformer med ny teknologi?
  7. 7. Materiale fra dagens presentasjoner blir lagt ut i bloggen min: http://www.rolfbaltzersen.org/

×