Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Novinky v měření a atribuci AdWords

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 37 Ad

Novinky v měření a atribuci AdWords

Download to read offline

Přednáška na PPC Offline 18.8.2016 o třech změnách v měření a atribuci AdWords:
1) Zrušení Konvertovaných kliknutí
2) Zahrnutí Konverzí mezi zařízeními do Konverzí
3) Reportování atribuce mezi zařízeními

Přednáška na PPC Offline 18.8.2016 o třech změnách v měření a atribuci AdWords:
1) Zrušení Konvertovaných kliknutí
2) Zahrnutí Konverzí mezi zařízeními do Konverzí
3) Reportování atribuce mezi zařízeními

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (16)

Similar to Novinky v měření a atribuci AdWords (20)

Advertisement

Novinky v měření a atribuci AdWords

 1. 1. Confidential + ProprietaryConfidential + Proprietary 3 změny v měření & atribuci AdWords PPC Offline, 18. 8. 2016 @paveljasek
 2. 2. Confidential + Proprietary Novinky v měření a atribuci konverzí Google AdWords Sjednocení měření 1. Zrušení Konvertovaných kliknutí 2. Zahrnutí Konverzí mezi zařízeními do Konverzí Obsáhlejší atribuce: 3. Reportování atribuce mezi zařízeními
 3. 3. Confidential + ProprietaryConfidential + Proprietary Zrušení Konvertovaných kliknutí
 4. 4. Confidential + Proprietary Ruší se bidování na Konvertovaná kliknutí i jejich reporting
 5. 5. Confidential + Proprietary Konvertovaná kliknutí měla omezené využití Konverze Konvertovaná kliknutí Reportování konverzí napříč zařízeními Ano Ne Podpora jiných atribučních modelů než last-click Ano Ne Podpora atribuce napříč zařízeními Ano Ne Možnost vyloučit konverze z automatického bidování Ano Ne Podpora měření výnosů Ano Ne Reportování návštěv v obchodech (beta) Ano Ne Počítání každé nebo jednotlivých konverzí po prokliku Ano Ne Segmentace typů konverzí s nižší a vyšší hodnotou Ano Ne
 6. 6. I Deduplikace jednoho typu konverze Měření více typů konverzí skrz trychtýř Více zdrojů konverzí získává hodnotu Více typů konverzí tvoří společnou konverzi Scénáře pro Konvertovaná kliknutí
 7. 7. Confidential + Proprietary Volba počítání konverzí Možnost výběru každé konverze nebo jedné unikátně
 8. 8. I Deduplikace jednoho typu konverze Konverze (# poptávek) Konvert. kliknutí (# unikátních poptávek) Doporučení: používat “unikátní” počítání Konverze (# unikátních poptávek) A A’ A’
 9. 9. Další kroky jsou jen pokračování prvního. (# poptávek) Conversions + (# bezplatných přihlášek) + (# prémiových přihlášek) Konv. kliknutí = Doporučení: optimalizovat jen unikátně na typ A Konverze (# unikátních poptávek) A B C A’ I Měření více typů konverzí skrz trychtýř A’
 10. 10. Prokliky vedou k více různým konverzím. Nechceme překryv. (# poptávek typu A) Konverze + (# poptávek typu B) + (# poptávek typu C) Konv. kliknutí = Doporučení: vytvořit nový společný typ D a na něj optimalizovat Konverze (# unikátních poptávek) A B C D A’ + x’ + y’ x y I Více konverzí tvoří společnou konverzi
 11. 11. Prokliky vedou k více konverzím z různých zdrojů. (# online poptávek) Konverze + (# telefonátů přes web) + (# offline konverzí) Konv. kliknutí = Doporučení: Přehodnotit výběr cíle pro optimalizaci A B C A’ + x’ + y’ x y I Více zdrojů konverze získává hodnotu
 12. 12. Confidential + Proprietary Využijte instrukce k přechodu na Konverze
 13. 13. Confidential + Proprietary Co dělat před 21. zářím 2016 Rozhodněte se, které konverze chcete zahrnout do sloupce “Konverze” Zvažte, zda potřebujete měřit unikátnost uskutečněné konverze Zkontrolujte nastavené cílové hodnoty u automatického bidování Stáhněte si historická data ke Konvertovaným kliknutím
 14. 14. Confidential + ProprietaryConfidential + Proprietary Zahrnutí Konverzí mezi zařízeními do Konverzí
 15. 15. Confidential + Proprietary 37 % Konverze mezi zařízeními představují nárůst mobilních konverzí o 37% Benchmark CZ retail, duben 2016, Interní data Google
 16. 16. Confidential + Proprietary Konverze mezi zařízeními budou zahrnuty do Konverzí Spouštění změny postupně v týdnech od 6. září 2016
 17. 17. Confidential + Proprietary Týká se AdWords konverzí zahrnutých do Konverzí
 18. 18. Confidential + Proprietary Měření mezi zařízeními v různých nástrojích Konverzní kód Adwords umožňuje měřit konverze mezi zařízeními. Funguje i na úrovni MCC. Mezi zařízeními i mobilními aplikacemi. V Google Analytics zatím jen pomocí User ID. Při importu konverzí z Analytics do AdWords lze využít konverzní kód AdWords pouze pro sílu efektu konverzí mezi zařízeními. V DoubleClicku je k dispozici měření napříč zařízeními, které umožňuje vidět nejen konverze, ale i cestu uživatele. A to pro všechny měřené kanály (vyhledávání, display v rezervaci, programmatic display).
 19. 19. Confidential + Proprietary RŮZNÉ METODY MĚŘENÍ Jak vzniká metrika konverzí mezi zařízeními? Deterministický model zařízení (používáme) Pravděpodobnostní model pro zařízení (nepoužíváme) Fingerprinting (nepoužíváme) 1 Párování zařízení přihlášených uživatelů a anonymizace (“graf zařízení”). 2 Zaznamenání konverzí mezi zařízeními pomocí grafu zařízení. 3 Výpočet konverzního poměru pro nepřihlášené uživatele. Reportuje se pouze celkové číslo, u kterého musí být 95% jistota, že odchylka je nižší než 10% [viz další slide]. Počítáme pro kampaně ve vyhledávání, pro display i video kampaně. Whitepaper na metodologii cross-device: goo.gl/9wprGQ
 20. 20. Confidential + ProprietaryGoogle Confidential & Proprietary Graf zařízení zaručuje dosah, přesnost a zároveň ochranu soukromí má 7 produktů s více než 1 miliardou uživatelů Zdroj: Data Google, 2016
 21. 21. Confidential + Proprietary Dodatek ke statistické významnosti Při reportování konverzí mezi zařízeními si model musí být minimálně na 95 % jistý, že počet konverzí je v rámci 10 % od reálné hodnoty. ● 95 % je parametr pro interval spolehlivosti. ● 10 % je naše navazující kontrola na rozptyl v reportované hodnotě od reálné hodnoty. Reportuje se pouze celé celkové číslo. Pokud model tuto výraznou jistotu nemá, žádné konverze raději neukáže. Příklad: když AdWords zobrazuje 100 konverzí mezi zařízeními, je si extrémně jistý, že jde o hodnotu mezi 90 and 110.
 22. 22. Confidential + Proprietary Přečtěte si kompletní metodiku (4 stránky) goo.gl/9wprGQ
 23. 23. Confidential + Proprietary Podívejte se, jaký máte uplift konverzí z různých zařízení Přes vlastní sloupec [Konv. z různých zařízení / Konverze], pokud je už máte zahrnuté Ilustrativní data. Na tomto obrázku jsou ještě Konverze bez zahrnutí konverzí z různých zařízení.
 24. 24. Confidential + Proprietary Způsoby ověření chování mezi více zařízeními Když upravíte bidy na jednom zařízení, projeví se to na konverzích jiného zařízení? Časový experiment + Causal Impact Uživatelský test: rozdělení publik UserID v Google Analytics Geo Experiment + Google Analytics
 25. 25. Confidential + Proprietary Ověření chování mezi více zařízení pro konkrétní kampaně UserID v Google Analytics + segmentace konkrétních zdrojů a kampaní Ilustrativní data.
 26. 26. Confidential + Proprietary Vytvoření metriky konverzí na stejném zařízení
 27. 27. Confidential + Proprietary Co dělat okolo 6. září Zahrňte si cross-device konverze už před změnou Pro srovnání výkonu kampaní vytvořte metriku Konverzí na stejném zařízení Hlídejte útraty a potřebný rozpočet u automatického bidování Zrušte podmíněné spouštění měřicího kódu AdWords
 28. 28. Confidential + ProprietaryConfidential + Proprietary Lepší reportování atribuce mezi zařízeními v AdWords
 29. 29. Confidential + Proprietary Konverze mezi zařízeními jsou “last-click” A pro kampaně ve vyhledávání umíme měřit i prokliky v celé konverzní trase.
 30. 30. Confidential + Proprietary Co nám tento další stupeň přináší Další interakce mezi zařízeními reportujeme i pro konverze na stejném zařízení Současné reportování Desktopové konverze: 1 Mobilní konverze: 0 Nové reporty Desktopové konverze: 1 Mobilní konverze: 0 Mobilní konverze asistované proklikem: 1 Příkladová trasa ke konverzi Proklik reklamyProklik reklamy Konverze Mobil nezískává nic Asistence ukazují přidanou hodnotu mobilního prokliku
 31. 31. Confidential + Proprietary 3 nové reporty již ve všech účtech Data z kampaní ve vyhledávání
 32. 32. Confidential + Proprietary Jaký je dopad konverzí mezi zařízeními? Ilustrativní data.
 33. 33. Confidential + Proprietary Jakou roli hrají zařízení v konverzní trase Ilustrativní data. Na každou konverzi z posledního prokliku mobil asistoval průměrně 1,1 další konverzi, což ukazuje, jak se mobilní kampaně podílí na rozhodovacím procesu.
 34. 34. Confidential + Proprietary Které trasy zařízení jsou nejčastější Mobilní prokliky vedly ke 14 125 konverzím které byly dokončeny na jiném zařízení. Velmi častý případ je také asistence mobilních návštěv s mobilem.
 35. 35. Confidential + Proprietary Co dělat s novými reporty atribucí Prostudujte asistovanou výkonnost dle jiných atribučních modelů Upravte bidy zařízení podle reportů asistovaných konverzí mezi zařízeními
 36. 36. Confidential + Proprietary Rekapitulace Sjednocení měření 1. Zrušení Konvertovaných kliknutí 2. Zahrnutí Konverzí mezi zařízeními do Konverzí Obsáhlejší atribuce: 3. Reportování atribuce mezi zařízeními
 37. 37. Confidential + Proprietary http://noca.cz/3novinky @paveljasek

×