Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Za hranice GA: data-driven atribuce s OWOX BI (Tomáš Baxa)

1,027 views

Published on

Zdá se vám last click non-direct atribuce nespravedlivá a Markov zase moc složitý? Naklikejte si svůj vlastní atribuční model, který bude na míru pro váš byznys.

Published in: Data & Analytics
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Za hranice GA: data-driven atribuce s OWOX BI (Tomáš Baxa)

 1. 1. Za hranice Google Analytics: data-driven atribuce s OWOX BI Tomáš Baxa Taste Medio
 2. 2. Co je to atribuce? „Attribution is the process of identifying a set of user actions (“events”) across screens and touch points that contribute in some manner to a desired outcome, and then assigning value to each of these events.“ Zdroj: https://www.iab.com/wp-content/uploads/2016/08/Attribution-Primer-2.0_one_sheet_FINAL.pdf
 3. 3. Proč je potřeba řešit atribuci • Cross-channel marketing je nutnost. • Množství marketingových kanálů roste. • Velikost investic do marketingových kanálů roste. • Chceme vědět, které investice jsou ty správné.
 4. 4. Jednoduché atribuční modely Zdroj Last click Last non- direct click First click Linear Time decay Position based cpc 100% 20% 5% 5% organic 20% 10% 10% email 20% 17% 17% product 100% 20% 25% 25% direct 100% 20% 43% 43 %
 5. 5. Problém více návštěv / kanálů
 6. 6. Problém více návštěv / kanálů
 7. 7. Atribuce zásluh zdrojů Zdroj LandingPage Detail Košík Obj.proces1 Obj.proces2 Transakce Position based cpc 5% organic 10% email 17% product 25% direct 43 %
 8. 8. Atribuční modely: data-driven • Hledají nejpřínosnější kanály, resp. kanály, které nejvíce přispívají k dosažení cíle. • Složité na porozumění a implementaci. • např. Markov, Shapley
 9. 9. Co je OWOX BI • Business intelligence nástroj, který je postavený „nad“ daty z Google Analytics. 3 části • Pipeline • Attribution • Smart data
 10. 10. Pipeline • ETL nástroj pro import dat do GA a BQ Příklady pipelines • Náklady do GA • Náklady z GA do BQ • Data z G Sheets do GA • Data z BQ do GA • Data z GA do BQ
 11. 11. Streaming pipeline • Sbírá veškeré hity, které se posílají do GA. • Ukládá nelimitovaná, hrubá, nesamplovaná data do Big Query. • Hity obohacuje o data návštěv přímo z GA.
 12. 12. Attribution • Atribuce založená na nákupním trychtýři.
 13. 13. Atribuční model v OWOX BI
 14. 14. Atribuční model: možnosti nastavení • Krok trychtýře může být cokoliv z GA: – Pageview, – Event, – Ecommerce Event. • Podmínky lze kombinovat (OR, AND).
 15. 15. Atribuční model: možnosti nastavení
 16. 16. Atribuční model: princip • Step conversion rate: procento návštěvníků z celkové návštěvnosti, kteří přes daný krok projdou do dalšího kroku. • Probability: procento návštěvníků, kteří projdou do dalšího kroku, počítané z počtu návštěvníků předchozího kroku; tato hodnota určuje náročnost průchodu každého kroku. • Value: hodnota kroku, která se vypočítává ze „skóre“ kroku. Skóre kroku je hodnota, kterou lze vypočítat jako (100 - probability kroku); hodnota se pak vypočítá jako (skóre / SUMA skóre všech kroků); hodnota stanovuje, jak je krok v trychtýři „cenný“. • Step abandonment rate: určuje poměr uživatelů, kteří trychtýř na příslušném kroku opustí.
 17. 17. Příklad atribuce jedné transakce
 18. 18. Využití dat • Export veškerých spočítaných dat do BQ. • Ovlivňování biddingu v reklamních nástrojích. – Především Google Adwords • Reporty v Smart Data.
 19. 19. Smart Data: porovnání atr. modelů
 20. 20. Smart Data: bounce rate
 21. 21. Smart Data: zdroje
 22. 22. Který atribuční model je správný?
 23. 23. Díky za pozornost Tomáš Baxa baxa@medio.cz – Dotazy – Hlubší zájem o OWOX BI – Implementace a nastavení
 24. 24. Pricing

×