Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Možnosti měření ROI na internetu

784 views

Published on

 • Be the first to comment

Možnosti měření ROI na internetu

 1. 1. Možnosti měření ROI v prostředí internetu Pavel Vondruška
 2. 2. Obsah <ul><li>Co se dá měřit? </li></ul><ul><li>Jak data využít? </li></ul><ul><li>Nástroje </li></ul><ul><li>Praktické příklad – tipy z praxe </li></ul><ul><li>Kde se dozvědět více? </li></ul>
 3. 3. Co se dá měřit? …vše  <ul><li>Objednávky </li></ul><ul><li>Leady </li></ul><ul><li>Subscriptions </li></ul><ul><li>Počet návštěv </li></ul><ul><li>Počet shlédnutých stránek </li></ul><ul><li>Doba návštěvy </li></ul><ul><li>… </li></ul>+ křížení se zdroji návštěvnosti
 4. 4. Jak data využít? <ul><li>Velká různorodost byznys modelů - > optimalizace webu na rozdílné měřitelné cíle </li></ul><ul><li>Postup </li></ul><ul><ul><li>Finanční ohodnocení každého cíle (nemusí být nutně tvrdá konverze) </li></ul></ul><ul><ul><li>Implementace a nastavení analytického nástroje(ů) </li></ul></ul><ul><ul><li>Nastavení a spuštění internetové inzerce </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tip: z počátku lehké nadsazení cen (CPC, CPM) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Sledování výkonů jednotlivých zdrojů návštěvnosti </li></ul></ul><ul><ul><li>Úprava zdrojů trafficu – různé strategie co maximalizovat </li></ul></ul><ul><ul><li>Optimalizace webu ke zlepšení výkonu </li></ul></ul>Neustálé opakování
 5. 5. Nástroje <ul><li>Komplexní analytické nástroje </li></ul><ul><ul><li>Google Analytics </li></ul></ul><ul><ul><li>Yahoo Web Analytics </li></ul></ul><ul><ul><li>Omniture SiteCatalyst </li></ul></ul><ul><li>Vlastní řešení reklamních systémů (sledování konverzí) </li></ul><ul><ul><li>AdWords </li></ul></ul><ul><ul><li>Sklik </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul>
 6. 6. Google Analytics <ul><li>Nejrozšířenější nástroj pro webovou analytiku </li></ul><ul><li>Zdarma </li></ul><ul><li>Snadná implementace </li></ul><ul><li>Zdroj konverze přiřazuje pouze k poslední návštěvě před konverzí </li></ul><ul><li>Pro běžné účely zcela dostačuje </li></ul>
 7. 7. Yahoo Web Analytics <ul><li>Křížení pohledů na data a pokročilé filtrování dat </li></ul><ul><li>Data o kampaních </li></ul><ul><li>Sledování průběhu nákupního cyklu (sled návštěv z různých zdrojů od zákazníka) </li></ul><ul><li>Pokročilé e-commerce reporty </li></ul><ul><li>Zdarma – nutná implementace od firmy, která je členem Yahoo Web Analytics Consultant Network </li></ul>
 8. 8. Omniture SiteCatalyst <ul><li>Při náročných požadavcích na analytiku </li></ul><ul><li>Rozsáhlá customizace </li></ul><ul><li>Integrace s firemními systémy </li></ul><ul><li>Bezpečné nakládání s daty </li></ul><ul><li>Náročnější zavádění a implementace </li></ul>
 9. 9. Praktické příklady <ul><li>Pohled na výkony podle zdrojů návštěvnosti – Google Analytics </li></ul><ul><li>Přehled výkonnosti - Sklik </li></ul><ul><li>Přehled kampaní včetně základních charakteristik a výkonů – Google AdWords </li></ul><ul><li>Google Website Optimizer </li></ul>
 10. 10. Praktické příklady – můj nejúčelnější přehled  <ul><li>Nutné vlastní vytvoření </li></ul><ul><li>Sledování hodnoty návštěvníka na základě konverzí z pohledu různých zdrojů návštěvnosti </li></ul>
 11. 11. Praktické příklady – AdWords - Přehled kampaní
 12. 12. Přehled výkonnosti - Sklik
 13. 13. Praktické příklady – Google Website Optimizer <ul><li>Testování </li></ul><ul><ul><li>A/B </li></ul></ul><ul><ul><li>multivarietní </li></ul></ul>
 14. 14. Kde se dozvědět více? Zdroje <ul><li>www.optimics.cz </li></ul><ul><li>www.vetrovka.cz </li></ul><ul><li>www.dlouhychvost.cz </li></ul><ul><li>Blog.romag.cz </li></ul>
 15. 15. Děkuji za pozornost

×