Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Similar to Prezentace firmy optimio pro CIRMK(20)

Advertisement

Prezentace firmy optimio pro CIRMK

 1. Jak  zvýšit  návštěvnost  webu pro  Český  ins5tut  reklamní  a  marke5ngové  komunikace Jan Bindr, CEO optimio s.r.o. 1
 2. 2 Stručné představení •  8 let se aktivně zabývám internetovým marketingem, SEO (optimalizaci pro vyhledávače) a PPC reklamou •  Vlastním konzulační společnost optimio s.r.o., která se zabývá tuningem internetového marketingu •  Experimetuji také v rámci vlastních internetových projektů, jejichž návštěvnost převyšuje 2 miliony návštěvníků za měsíc
 3. 3 Tipnete si aktuální velikost české internetové populace?
 4. 4 Statistiky – internetová populace •  5 986 146 uživatelů českého internetu •  57% lidí z české populace •  z toho je 3 390 020 uživatelů Facebooku •  Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius Srpen 2011, •  Checkfacebook.com
 5. 5 Statistiky – sociodemografie Muži  vs.  ženy  –  52%  /  48%   Věková  segmentace:   15-­‐24  let  -­‐  19%   25-­‐34  let  -­‐  23%   35-­‐44  let  -­‐  21%   Česká  internetová  populace  (5  986  146)   91%  -­‐  má  zkušenos5  s  nakupováním  online!   71%  -­‐  získává  informace  o  službách  a  produktech  
 6. 6 Jaký je nejpoužívanější vyhledávač v Česku?
 7. 7 Vyhledávače v česku Google vs. Seznam ANKETA využívání
 8. 8 Vyhledávače v česku Google vs. Seznam
 9. 9 O čem je internetový marketing? 1.  Přivést uživatele na web 2.  Konvertovat uživatele na zákazníka 3.  Neustálá práce s daty a hledání úzkých míst pro dosažení růstu
 10. 10 Je internetový marketing vhodný právě pro nás? 1.  Internet je můj core-business? 2.  Internet mi může přinést nové zákazníky? 3.  Internet je komunikační prostředek? 4.  Je to strategické pro firmu? 5.  Návratnost investic (cena za uživatele / konverzi)
 11. 11 Jak tedy přivést uživatele na web? Nějaké nápady?
 12. 12 Jak přivést uživatele na web? Využití vyhledávačů a vlastního webu (SEO) Využití reklamních systémů (PPC) E-mail marketing Sociální sítě PR a Reklama Ostatní sekundární zdroje
 13. 13 SEO optimalizace pro vyhledávače 1.  Nejefektivnější zdroj návštěvnosti vůbec 2.  Zpravidla největší zdroj návštěvnosti webu
 14. Správné SEO – long tail 14
 15. 15 Výhody a nevýhody SEO orientovaného na long tail +  cena  za  1  uživatele  se  blíží  k  nule  (řádově  jednotky  až  desítky   haléřů)   +  návštěvnost  je  stabilní  i  přes  změny  algoritmů  vyhledávačů   +  generujeme  velké  množství  cílené  návštěvnos5  díky   konkrétním  výrazům     -­‐  počáteční  náklady  jsou  vyšší  –  efek5vita  se  měří  dlouhodobě   -­‐  delší  doba  čekání  na  výsledky  (nejedná  se  o  instatní   návštěvnost)  
 16. Správné SEO – long tail 16
 17. 17 Následuje přesný postup, jak dosáhnout vysoké návštěvnosti z vyhledávačů. Čas na vytažení zápisníků ;)
 18. 18 SEO orientované na long tail Krok 1 / 5 Důkladná analýza klíčových slov •  Kompletní datamining klíčových slov v oboru •  Klasifikace klíčových slov dle témat, konkurenčnosti, hledanosti a cílení •  V této fázi můžeme také provádět testování klíčových slov pomocí PPC kampaní
 19. 19 SEO orientované na long tail Krok 2 / 5 Úpravy struktury a navigace webu •  Odstranění technických nedostatků webu z pohledu vyhledávačů •  Úpravy jednotlivých šablon webu (automatická optimalizace pomocí definice pravidel generování obsahu) •  Zde dochází k alokaci long tail klíčových slov do webu tak, abychom jich dokázali pojmout co nejvíce slovních spojení
 20. 20 SEO orientované na long tail Krok 3 / 5 Úpravy obsahu webu, copywriting •  Obsah je nutné upravit případně doplnit z pohledu vyhledávačů •  Obsah je potřeba také upravit / doplnit z pohledu uživatelů (landing page) •  Interní prolinkování webu (fulltextové odkazy)
 21. 21 SEO orientované na long tail Krok 4 / 5 Link building (budování zpětných odkazů) •  Zpětné odkazy zvyšují pozice ve vyhledávačích •  Relevance / témata odkazujících stránek, tvary odkazů, cílové stránky odkazů. •  Zajištění “přirozeného” stabilního růstu zpětných odkazů •  Sociální sítě
 22. 22 SEO orientované na long tail Krok 5 / 5 Kontinuální práce •  Webová analytika (landing pages, cílení, konverze) •  Monitoring (pozice, odkazy) •  Rozšiřování obsahu •  Neustálé hledání úzkých míst jejich posilování •  Budování zpětných odkazů (link building)
 23. 23 S jakými SEO praktikami se můžeme setkat 1  Platíte paušálně za dosažené pozice 2  Platíte za návštěvnost, kterou přivedeme navíc 3  Platíte paušální platby za SEO služby 4  Platíte za dosažené výsledky (Succes fee) 5  Platíte jednorázově (ceníky, hodinová sazba) 6  Kombinace výše zmíněných
 24. 24 Dotazy k SEO? Přecházíme na PPC
 25. 25 PPC kampaně Pay–Per–Click (platby za proklik)
 26. 26 PPC vs. SEO + PPC kampaně jsou instantní (spuštění, změny, řízení rozpočtu) + Ideální prostředek pro kampaně zaměřené na výkon + Cílení a lokalizace - Dlouhodobé náklady jsou vyšší než u SEO - Většina uživatelů využívá přirozené výsledky hledání (neplatí pro bonusové pozice)
 27. 27 Výkonové kampaně Kampaně zaměřené na zvyšování cílené návštěvnosti, konverzí a snižování ceny za konverzi. Doporučujeme u e-shopů. Kampaně se spravují jiným stylem než brandové kampaně. Zpravidla se zaměřuje pouze na vyhledávací síť. Zajímají nás hlavně konverze, cena za konverzi / návštěvníka.
 28. 28 Brandové kampaně Kampaně zaměřené na zvyšování povědomí o značce. Náklady na brandové kampaně jsou vždy vyšší než výkonové kampaně. Nehledí se na konkrétní návratnost investic, ale na jiné metriky (KPI). Brandové PPC kampaně však vykazují nejefektivnější čísla v porovnání s jinými kanály (rádio, tisk, atd.).
 29. 29 Další formy PPC reklamy 1.  Zbožové srovnávače (Zboží.cz, Heureka.cz) 2.  Grafická reklama 3.  Video reklama 4.  Facebook (nová forma cílení) 5.  Remarketing (Google AdWords, eTarget [retargeting]) Remarke5ng  umožňuje  nové  možnos5  cílení  reklamy  na   uživatele,  kteří  navšívili  váš  web.    
 30. 30 S jakými PPC praktikami se můžeme setkat 1  Platíte za proklik agentuře 2  Platíte za správu (procentuálně, paušálně nebo hodinově) a náklady na kredit hradíte zvlášť 3  CPA (Cost Per Acquisition) – platby za konverze 4  Platíte za dosažené výsledky (Succes fee)
 31. 31 Dotazy k PPC? Přecházíme na E-mail marketing
 32. 32 E-mail marketing 1  E-mail marketing není SPAM 2  Jedná se o jeden z nejúčinnějších nástrojů zvyšování obratu, budování značky a komunikace se stávajícími zákazníky 3  Násobíte účinek prostředků vynaložených na získání návštěvníka / zákazníka
 33. Aplikace e-mail marketingu v praxi 33 1  Strategie e-mail marketingu (zapojení do firemní strategie). Není nutné stále získávat nové zákazníky 2  Budování databáze kontaktů a vhodné propojení s webem 3  Vytváření funkčních e-mailů (účinnost, konverze) 4  Dodržování zákona 5  Technické zázemí, statistiky 6  Automatizace e-mailové komunikace
 34. 34 Dotazy k E-mail marketingu? Přecházíme na Sociální sítě
 35. 35 Sociální sítě stručně 1  Facebook 2  YouTube 3  Twitter, LinkedIn, ….
 36. 36 Webová analytika Věděli jste, že můžete zdvojnásobit svoje obraty z internetu jen díky webové analytice?
 37. 37 Princip konverzního poměru Poměr mezi návštěvníkem a zákazníkem (%) Příklady konverzí: objednávka, odeslání formuláře (poptávky), registrace, návštěva kontaktní stránky.
 38. Webová analytika 38 Zvýšení obratů 1.  Zvýšení  konverzního  poměru   •  Mikrokonverze   •  Landing  page   •  A/B  testování   •  Uživatelské  testování   2.  Zvýšení  průměrné  hodnoty  konverze   •  Cross  selling   •  Cílení  návštěvnos5   3.  Zvýšení  návštěvnos5   •  SEO,  PPC,  atd…    
 39. Webová analytika 39 Ukázky nástrojů
 40. Webová analytika 40 Ukázky nástrojů
 41. Webová analytika 41 Ukázky nástrojů
 42. 42 Webová analytika – Ukázky nástrojů
 43. 43 Dotazy k webové analytice? Přecházíme na ukázky strategií internetového marketingu
 44. Ukázka strategie pro lokální 44 firmy a živnostníky 1.  lokálně  zaměřené  SEO,  klíčová  slova  použitá  v  kombinaci  s   konkrétní  des5nací,  maximální  přizpůsobení  obsahu   2.  PPC  kampaně  zaměřené  na  okruh  50  km  od  centra  obce  (Pouze   vyhledávací  sítě  Sklik  a  AdWords)   3.  drobný  link  building  (registrace  do  katalogů,  výměna  odkazů   4.  využik  mapových  a  adresářových  služeb  (mapy.cz,  google  maps)  
 45. Ukázka strategie pro lokální 45 firmy a živnostníky
 46. Ukázka strategie pro lokální 46 firmy a živnostníky
 47. Ukázka strategie pro střední firmy 47 1.  SEO  zaměřené  na  kompletní  long  tail  klíčová  slova  s  využikm   microsites  pro  laterální  obsah  a  zpětné  odkazy   2.  Pokročilé  PPC  reklamy  zaměřené  na  výkon  a  testování   klíčových  slov   3.  Rozsáhlý  link  building  zaměřený  na  nekonkurenčnější  slova  v   daném  oboru   4.  Webová  analy5ka  a  pravidelné  testování  chování  uživatelů  
 48. Ukázka strategie pro střední firmy 48
 49. 49 Dotazy? Následuje: Jak správně postupovat při tvorbě nového webu
 50. Standardní postup u nového webu 50 1.  Architektura  webu   •  Analýzy  klíčových  slov   •  Návrh  informační  architektury   •  Návrh  wireframe  (rozložení  prvků  na  stránce)   2.  Tvorba  grafického  designu  +  implementace  webu   3.  Paralelně:  tvorba  detailních  obsahových  analýz,  copywri5ng   4.  Paralelně:  Přípravy  na  link  building  (analýzy  trhu  a  konkaktování   serverů)   5.  Paralelně:  Přípravy  PPC  kampaní  
 51. 51 Děkuji  za  pozornost V  případě  dotazů  mi  můžete  napsat:  jan.bindr@op5mio.cz   Jan Bindr, CEO optimio s.r.o.
Advertisement