Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Similar to ČZU - Online marketing 2017 - Displejová reklama(20)

Advertisement
Advertisement

ČZU - Online marketing 2017 - Displejová reklama

 1. DISPLEJOVÁ REKLAMA Jiří Pokorný | 7. 11. 2016 | ČZU
 2. CO JE DISPLEJOVÁ REKLAMA?
 3. Reklama zobrazovaná na webových stránkách (obsahové síti) vedle jejich obsahu, majitelé jejím prostřednictvím monetizují návštěvnost svých webů. Displejová reklama můžeme mít mnoho podob, od textu, přes statické a dynamické obrázky, přes interaktivní bannery, až po video a audio. Nákup reklamních ploch probíhá buď napřímo, případně prostřednictvím aukce. V rámci displejové reklamy se nejčastěji platí za zobrazení (CPM), proklik (CPC), nebo zhlédnutí (CPV). CO JE DISPLEJOVÁ REKLAMA?
 4. VÝVOJ DIGITÁLNÍ REKLAMY
 5. 181,5 (37,3 %) 190,2 (39,1 %) 42,2 (8,7%) 2,2 (0,5 %) Odhad v mld. USD (celkem 486,5 mld. USD) TV Print Digital Mobil MEDIÁLNÍ NÁKUP V ROCE 2007 (SVĚT)
 6. 183,9 (36 %) 66,4 (>13 %) 201,7 (39,5 %) 105,1 (20,6 %) Odhady v mld. USD (celkem 510,7 mld. USD) TV Print Digital Mobil MEDIÁLNÍ NÁKUP V ROCE 2017 (SVĚT)
 7. PODÍL DLE MEDIATYPU V ROCE 2017 (SVĚT)
 8. PODÍL DLE MEDIATYPU V ROCE 2016 (ČR)
 9. REKLAMNÍ FORMÁTY Dostupné v rámci programatické reklamy
 10. TEXTOVÁ REKLAMA
 11. BANNEROVÁ REKLAMA
 12. BANNEROVÁ REKLAMA
 13. RICH MEDIA
 14. NATIVNÍ REKLAMA
 15. NATIVNÍ REKLAMA
 16. VIDEOREKLAMA
 17. VIDEOREKLAMA
 18. OVERLAY
 19. INTERESTIAL
 20. HBBTV REKLAMA
 21. PROGRAMATICKÁ REKLAMA
 22. PŘÍMÝ NÁKUP REKLAMY
 23. PROGRAMATICKÝ NÁKUP REKLAMY
 24. PODÍL PROGRAMATICKÉ REKLAMY V ROCE 2017
 25. Výhody Reklamy nakoupené napřímo mají obvykle přednost přes aukcí. Reklamní prostor je garantovaný. Možnost upravit reklamu podle představ inzerenta. K dispozici bývají reklamní plochy, které nejsou jinak dostupné. Nevýhody Obvykle vyšší cena, než v případě automatizovaného nákupu. Nutno řešit s obchodním zástupcem webu nasazení a úpravy (rychlost). Často je nutné zavázat se k minimální útratě v určitém období. Výrazně omezenější možnosti cílení reklamy a sledování statistik. NÁKUP REKLAMNÍCH PLOCH NAPŘÍMO
 26. Výhody Snadné vyhodnocování výkonu v reálném čase. Možnost okamžitých úprav kampaní na základě výsledků. Obvykle nižší jednotkové i celkové náklady. Po inzerentech není požadována minimální útrata. Umožňuje vždy zvolit požadovanou cílovou skupinu. Nevýhody Zejména u větších webů stále slouží k vyplnění nevyprodaného prostoru. Reklamní prostor nemá inzerent garantovaný. Reklamní formáty vycházejí z napevno stanovených šablon. Některé reklamní plochy nejsou dostupné. NÁKUP REKLAMNÍCH PLOCH V AUKCI
 27. JAK PROBÍHÁ AUKCE
 28. Obecně závisí hodnocení reklamy na výši nabídky a skóre kvality. Každý systém skóre vypočítává trochu jinak, nicméně princip je v zásadě stejný. Přesný vzorec pro výpočet je vždy závislý na velkém množství faktorů. POZICE REKLAMY
 29. Co ovlivňuje skóre kvality? — míra prokliku — relevance reklamy — historická výkonnost — kvalita dopadové stránky — výkon na základě lokality, zařízení, atd. SKÓRE KVALITY – ADWORDS (DISPLAY)
 30. Relevance Score — Affinita mezi uživatelem a tvůrcem obsahu (inzerentem) — Interakce s reklamou — Historie příspěvku Facebook tvrdí, že zohledňuje asi 100 000 faktorů. SKÓRE KVALITY FACEBOOK
 31. REKLAMNÍ SYSTÉMY Pro nákup programatické reklamy
 32. Umožňuje spravovat reklamní kampaně po celém světě. Široká reklamní síť v rámci Google Display Network (GDN) a YouTube (pro video). Podporuje široké množství reklamních formátů: — textové inzeráty — grafické bannery (statické i dynamické) — videoreklamy (ve více formátech) — rich media GOOGLE ADWORDS
 33. Možnost cílení víceméně pouze v rámci ČR . Omezené, ale kvalitní inventory. Podporuje méně reklamní formátů, než ostatní reklamní systémy: — textové inzeráty — statické bannery — dynamické bannery (pouze GIF) SEZNAM SKLIK
 34. Umožňuje spravovat reklamní kampaně po celém světě. Reklamu je možné nakupovat na Facebooku, Instagramu, partnerských webech a aplikacích. Podporuje pouze statické reklamní bannery a videoreklamy. Reklama na sociálních sítích se obvykle řadí vlastní kategorie „social ads“. FACEBOOK ADS
 35. Nejrozšířenější platforma pro nákup RTB reklamy v ČR. Umožňuje nakupovat reklamní prostor ve více reklamních sítích najednou (vč. Googlu, Seznamu, atd.). Otevřený reklamní systém, který nabízí výrazně větší variabilitu, než výše zmiňované systémy. ADFORM
 36. CÍLENÍ REKLAM
 37. Nasbíraná data + Získaná od registrovaných uživatelů (zejména Facebook a Google). + Pomocí cookies prohlížeče na základě chování na internetu. + Data nasbíraná přímo na webu inzerenta pomocí značky pro remarketing. + Importovaná data. Modelovaná data + Vznikají modelováním na základě dat, u kterých mají reklamní systémy „jistotu“. + Podle sledovaného chování odhadují data u zbývajících uživatelů. JAK REKLAMNÍ SYSTÉMY ZÍSKÁVAJÍ DATA
 38. Pomocí cookies + Data o uživatelích se sbírají pomocí cookies prohlížeče. + Poskytuje je v podstatě každý uživatel internetu (pokud to sám nezakáže). - Vážou se na prohlížeč, tudíž nefungují tak dobře napříč zařízeními. - Z velké části se jedná pouze o odhady, resp. modelovaná data. Pomocí ID uživatele + Data o uživatelích nejsou vázané na prohlížeč, fungují skvěle napříč zařízeními. + Uživatelé data poskytují „dobrovolně“ a pojí se ke konkrétnímu uživateli, tudíž jsou přesnější. - Méně rozšířená metoda (zejména Facebook). JAK SE IDENTIFIKUJE CÍLOVÁ SKUPINA?
 39. Nejstarší způsob cílení programatické displejové reklamy. Cílení na základě zvolených klíčových slov, nebo tématu článku, případně webu. V případě, že systém detekuje vybrané klíčové slovo, nebo téma, posune kreativu do aukce v reálném čase. AdWords a Sklik s cílením podle klíčových slov pracují odlišně. Důležité je nezapomínat na vylučující klíčová slova, aby se reklama nezobrazila v negativním kontextu. S tématy je potřeba taktéž pracovat opatrně, ne vždy odpovídají realitě. KONTEXTOVÉ CÍLENÍ
 40. Cílení na konkrétní vybrané domény, nebo podstránky. Vhodné spíše u kampaní s cílem zvýšení povědomí o značce a v případě, že se cílová skupina ve větší míře vyskytuje na určitých webech. CÍLENÍ PODLE UMÍSTĚNÍ
 41. Cílení na uživatele na základě jejich chování na internetu, zjednodušeně se také nazývá „cílení podle zájmů“. Behaviorální cílení je možné rozdělit na: — Afinitní publika (podle zájmů) – např. hráči počítačových her, milovníci muziky, experti na módu a další). — In-market publika (nákupní chování) – např. zájemci o koupi počítačového příslušenství, zájemci o koupi vozu, a další). — Vlastní publika – možnost nadefinovat si vlastní publika pomocí klíčových slov, nebo webů, které by mohla cílová skupina vyhledávat/navštěvovat. BEHAVIORÁLNÍ CÍLENÍ
 42. Technologické cílení – umožňuje cílit dle zařízení, OS, rozlišení obrazovky, modelu mobilního telefonu, apod. Geografické cílení – cílení dle země, kraje, města a v některých případech i na základě PSČ, či vybraných bodech na mapě. Demografické cílení – věk, pohlaví a AdWords sem řadí například i rodičovství. …. OSTATNÍ MOŽNOSTI CÍLENÍ
 43. Nabízí možnost znovu oslovení stávajících zákazníků, či dřívějších návštěvníků webu. Jeden z nevýkonnějších nástrojů on-line marketingu, minimálně v rámci displejových kampaní. Před spuštěním první kampaně je potřeba na web umístit fragment kódu, který umožní s těmito uživateli dále pracovat. RETARGETING
 44. Publika tvořená na základě vlastních dat nasbíraných prostřednictvím značky pro remarketing na webu, nebo dat importovaných do reklamních systémů. Na základě takto nastaveného publika se reklamní systém snaží najít uživatele vykazující stejné znaky chování. Umožňuje tak oslovit „relevantní“ uživatele, pro které by reklama mohla být potencionálně zajímavá. PODOBNÁ PUBLIKA
 45. JAK NA MEDIÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ V ROCE 2017?
 46. Programatická reklama narušila tradiční lineární mediální plánování. Změna nastala zejména v těchto oblastech: — kvalitní a snadněji dostupná data pro plánování kampaní — snížení nákladů a případných rizik během testování — zvýšení časové náročnosti plánování, které je potřeba provádět častěji JAK NA MEDIÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ V ROCE 2017?
 47. JAK NA MEDIÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ V ROCE 2017? Sběr dat o cílové skupině. Příprava kreativy odrážející cíl kampaně. Výběr vhodných nástrojů Zásah cílové skupiny Měření výsledků.
 48. Vlastní data z CRM - mailové databáze, segmentace zákazníků, apod. Data z webu – Analytické nástroje (Google Analytics, značky pro remarketing). On-line nástroje – například Plánovač kampaní v AdWords. Reklamní kampaně – na základě výsledků předchozích reklamních kampaní. Data management platform – nástroj pro správu dat o vlastní cílové skupině. SBĚR DAT O CÍLOVÉ SKUPINĚ
 49. V první řadě je potřeba zamyslet, co je cílem kampaně. Následně, kde všude můžeme naši cílovou skupinu oslovit. Kreativa by měla být řadě atraktivní a zaujmout musí hned v prvních vteřinách. Dále by měl obsahovat: — sloveso (dělá akci) — výzva k akci (ušetřete, zhubněte, vyhrajte, neutrácejte) — otázku (Proč ještě nebydlíte ve svém? Cvičíte, a nic?) — cenu, výši slevy (čísla) — slovo „zdarma“, apod. a konkurenční výhody JAK NA KREATIVU (BANNERY)
 50. JAK NA KREATIVU (BANNERY)
 51. Nepoužívejte na internetu spoty pro TV. Nastavte si správné cíle ještě před spuštěním kampaně. Testujte více kreativ najednou. Buďte kreativní, myslete na to, co můžete uživatelům přinést navíc. Neobtěžujte uživatele příliš dlouho stejným sdělením, případně nevhodným cílením. Pokud máte na kampaň omezený rozpočet, investujte ho efektivně pouze pro nejužší cílovou skupinu. JAK NA KREATIVU (VIDEO)
 52. JAK NA KREATIVU (VIDEO)
 53. CREATIVE CONSIDERATIONS FOR MOBILE Play more Frame your visual story Capture attention quickly Design for sound off JAK NA KREATIVU (VIDEO)
 54. M C D O N A L D S ( B R A Z I L ) Experiment s vizuálním rytmem
 55. Kolik času myslíte, že v průměrně používáme ve vertikální poloze?
 56. Cíl Zásah Návštěvnost Konverze Metrika Počet unikátních uživatelů (cookies) Počet prokliků na web Počet konverzí Nástroj Videoreklama, Rich Media, Branding, apod. Dynamické bannery, nativní reklama Reklama ve vyhledávání, dynamický retargeting, zbožové srovnávače VÝBĚR VHODNÝCH NÁSTROJŮ
 57. 3 základní pravidla pro zásah relevantní cílové skupiny: Uživatelé obvykle nepoužívají jen jedno digitální zařízení. Důležité je oslovit uživatele ve správný čas a na správném místě. Komunikace a cíl kampaně by měli být přizpůsobené zařízení a nákupní fázi. ZÁSAH CÍLOVÉ SKUPINY
 58. Měřte co můžete!!! Správně nastavené a otestované měření je základ každé marketingové strategie a mělo by být vyřešené ještě před spuštěním jakékoliv kampaně. Nástroje pro agregaci a správu dat vám nejen usnadní práci, ale pomohou posunout kampaně na další úroveň a získat náskok před konkurencí. Na základě výsledků vyhodnocujte kampaň a vraťte se zpět k bodu číslo 1. MĚŘENÍ VÝSLEDKŮ
 59. CO SLEDUJEME U DISPLEJOVÝCH KAMPANÍ Cíl Zásah Návštěvnost Konverze Metrika Počet unikátních uživatelů (cookies) Počet prokliků na web Počet konverzí Počet zobrazení, míra prokliku Doba strávená na webu, počet stránek Cena za konverzi, podíl nákladů na obratu
 60. VYHODNOCOVÁNÍ KAMPANÍ V ČR se nejčastěji používá nástroj Google Analytics, který je zdarma. Výsledky je vhodné kombinovat s daty z reklamních systémů. V Sunu využíváme vlastní řešení, které agreguje data z více zdrojů.
 61. NEPOVEDENÉ KAMPANĚ
 62. TRENDY V DISPLEJOVÉ REKLAMĚ PRO 2017
 63. INTEGRACE DAT
 64. TO 2003 5B GB FROM The beginning of time
 65. Data jsou novodobé zlato. Zpracovávat data tak, aby byla dále použitelná, je však čím dál tím náročnější. Nástroje pro zpracování tzv. Veledat (Big data) umožňují integrovat data z mnoha zdrojů. Správně nastavená strategie měření a správy dat, by měla být základem každé marketingové strategie. INTEGRACE DAT
 66. AUTOMATIZACE
 67. Automatizace se brzy stane základem digitálního marketingu. Zejména mechanické a opakující se činnosti je výhodné zautomatizovat a ušetřit tak kapacitu na práci s větší přidanou hodnotou. Zásadní zlom v rámci automatizace marketingových kampaní je rozvoj hlubokého strojového učení. AUTOMATIZACE
 68. Software, který zlepšuje svůj model reality s tím, jak získává další a další zkušenosti (data). V praxi se s hlubokým učením můžete setkat například v případě hledání na internetu (Google), u autonomních vozidel, nebo programatické reklamy a nástrojů na ni napojených. Úzce souvisí s integrací dat – čím více dat totiž budeme schopni zpracovat, tím lépe s nimi budeme schopni nakládat. HLUBOKÉ STROJOVÉ UČENÍ
 69. MOBILNÍ REKLAMA
 70. Globálně připadá na mobilní zařízení přibližně již nyní třetina konverzí a tento počet dále poroste. V případě reklamy v rámci sociální sítě Facebook a jeho reklamní sítě se jedná dokonce téměř o polovinu. Uživatelé mobilních zařízení při jejich používání dávají zhruba 2x větší pozor, než u sledování TV. MOBILNÍ REKLAMA
 71. MOBILNÍ REKLAMA
 72. OBJEM INVESTIC DO MOBILNÍ REKLAMY (SVĚT)
 73. Je váš web připravený pro mobilní zařízení? Vlastní web si můžete otestovat například zde: — https://testmysite.thinkwithgoogle.com/ — https://developers.google.com/speed/pagespeed/ — https://www.webpagetest.org/ JAK JE NA TOM VÁŠ WEB?
 74. KONVERZNÍ POMĚR X RYCHLOST NAČÍTÁNÍ
 75. MIKROMOMENTY – JAK USPĚT
 76. OFF-LINE KONVERZE
 77. V budoucnu umožní plně „doměřovat“ transakce v kamenných prodejnách, které ovlivnila digitální kampaně. Nejdále jsou v tomto směru Facebook a Google díky datům, kterými disponují. Off-line konverze je možné měřit na několika úrovních: — Uskutečněný hovor po prokliku reklamy — Párování dat z reklamních systémů a CRM dat — Návštěva prodejny na základě geolokace — Propojení dat z poboček a reklamních systémů OFF-LINE KONVERZE
 78. AUGUMENTED REALITY MARKETING
 79. AUGUMENTED REALITY MARKETING
 80. ZÁVĚR
 81. ZÁVĚR
 82. Hlavní výhody programatické reklamy: — Relevance – reklama zobrazovaná pouze relevantní cílové skupině. — Efektivita – rychlost s jakou je možné kampaně spouštět, nebo upravovat. Na co se zaměřit u programatické reklamy? — Publikum – najděte to správné publiku pro vás — Reklamy – zvolte vhodnou formu komunikace — Cena – nalezněte vhodné nabídky pro nejefektivnější kampaně ZÁVĚR
 83. www.sunmarketing.cz www.sunitka.cz /sunmarketing /sun_marketing Sun Marketing, s.r.o. | Hybernská 1271/32 | 110 00 Praha 1 DĚKUJI ZA POZORNOST!
Advertisement