Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kommunikációs szokások és tevékenységek alakulása hibrid oktatási környezetben

727 views

Published on

ONK 2012. november 8-10. Budapest, BME

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Kommunikációs szokások és tevékenységek alakulása hibrid oktatási környezetben

 1. 1. ONK 2012. november 8-10. Buapest, BME Kommunikációs szokások éstevékenységek alakulása hibrid oktatási környezetben Ollé János Kristóf Zsolt ELTE PPK DE EK olle.janos@ppk.elte.hu zsolt.kristof@gmail.com
 2. 2. A hibrid oktatási környezet jellemzői● 3D virtuális oktatási környezetek, online tanulási környezetek, konktakt oktatási környezetek komplex felhasználása● eltérő sajátosságok a kommunikációban és a tevékenységrepertorában● a 3D virtuális környezet kevésbé ismert: ○ szabadon alakítható 3D tér, ahol mi magunk és mások is szinkron időben vagyunk jelen ○ térfüggetlen kommunikációs plattform, demonstrációs és szimulációs célra ○ valóságszerű, de szabadon formálható környezet
 3. 3. Virtuális oktatás környezet - ELTE PPK
 4. 4. Virtuális oktatás környezet - ELTE PPK
 5. 5. Kísérleti kurzus hibrid környezetben● 2011/2012. tanév tavaszi félév, 10 hetes foglalkozássorozat● ELTE PPK andragógia MA nappali és levelező hallgatók (N=26)● Távoktatás és eLearning kurzus választható gyakorlati teljesítése● hibrid környezet: ○ kontakt, illetve szinkron és aszinkron online előadás ○ online közösségi portál facebook csoport ○ web2 eszközök (blog, megosztott prezentáció, stb.) ○ előadáskísérő gyakorlat 3D környezetben ○ integrált valós és virtuális környezet alkalmazása
 6. 6. Integrált valós és virtuális oktatásikörnyezet
 7. 7. Kísérleti kurzus hibrid környezetben● hallgatói feladatok tematikus hetek szerint: ○ ismerkedés az előadással (szerdától) ○ blogbejegyzés készítése, vagy közös online tevékenység, aktív online kommunikációval ○ szemináriumi foglalkozáson való aktív részvétel SL 3D környezetben (hétfő este)● 2 hét alapozó időszak után 8 héten át 2 hetes blokkban 4 tanulásszervezési forma: ○ csoportmunka virtuális környezetben ○ 3D formatív értékelő modulokra épülő megbeszélés, ○ hibrid páros munka, ○ hibrid csoportmunka domináns online tevékenységgel, virtuális csoportelőadással
 8. 8. Beszámoló 3D környezetben, onlineegyüttműködés után
 9. 9. Online fogalomtérkép közösszerkesztése virtuális környezetben
 10. 10. Vizsgált problémák, kutatásieszközök● naplózott 3D tevékenység (szöveges komm. rögzítése, felhasznált idő, interakció mérése, 3D környezet eseményeinek "videófelvétele")● online tevékenység naplózás (közös dokumentumok, blogbejegyzések)● kérdőív kitöltése: ○ időfelhasználás, ○ kommunkációs szokások változására, ○ információforrások felhasználása, ○ hibrid oktatási környezettel kapcsolatos attitűdökre● aktív résztvevő megfigyelés, meghívott
 11. 11. Tapasztalatok, eredmények● virtuális környezethasználat mértéke az utolsó blokktól eltekintve növekszik● virtuális környezetben jelentősen csökkent a szöveg alapú és kismértékű csökkenést mutatott a hang alapú kommunikáció● nagyságrendekkel csökkent a személyes kommunikáció aránya, felerősödött az online szöveges és hang alapú kommunikáció● nem igaz az, hogy az online, illetve virtuálisan elérhető oktatási tartalom kiváltja a személyes tanórai jelenlétet
 12. 12. Tapasztalatok, eredmények● a hibrid oktatási környezet megfelelő előkészítés után (nem technikai, attitűdváltozás) hatékony munkakörnyezet● a kurzuson belüli résztvevő megfigyelés alapján a gartner hype ciklusok kevésbé mély völggyel felismerhetők● komoly munkaterhelés a hallgatóknak és oktatóknak● virtuális oktatási környezet térfüggetlen kommunikáció és kooperatív plattform, integrálva lényegesen hatékonyabb
 13. 13. ONK 2012. november 8-10. Buapest, BMEFormatív értékelés és motiváció kísérleti virtuális oktatási környezetben Ollé János Kristóf Zsolt ELTE PPK DE EKolle.janos@ppk.elte.hu zsolt.kristof@gmail.com
 14. 14. Kísérlet, vizsgált problémák,eszközök● hibrid oktatási környezet részeként SL 3D környezetben használt SLOODLE (SL+moodle) értékelő tevékenységmodulok● visszacsatolás, formatív értékelés a megszokottól eltérő technikával, gyakorisággal és formában● a visszacsatolás folyamatszabályozó hatására komoly szükség van 3D környezetben● kiemelt terület: 10 hetes oktatási kísérlet SLOODLE modulokra épülő megbeszélés
 15. 15. SLOODLE értékelő modul használatavirtuális környezetben
 16. 16. SLOODLE értékelő modul használatavirtuális környezetben
 17. 17. Kutatási problémák, fókuszpont● a SLOODLE eszközök a szabad környezetben nem csökkentik a motivációt?● érzékelik a vizsgált személyek ezeknek az eszközöknek a szerepét, fontosságát?● hogyan hat a SLOODLE eszköztár alkalmazása a környezetfelhasználásra és a megfigyelhető tevékenységekre?● más tanulászervezési helyzetekhez képes milyen egyéb eltérét produkált a SLOODLE?
 18. 18. Tapasztalatok, eredmények● a 4 tanulásszervezési helyzet motivációban és visszacsatolásban betöltött fontosságának a megítélése nem mutat jelentős eltérést (p=0,1 és p=0,47)● motivációban a SLOODLE használatának módszertani blokkja a második (3,00), a visszacsatolásban pedig a legfontosabbnak gondolt (2,85)● kötelező feladaton kívüli tevékenységének gyakorisága és időtartama itt a legmagasabb - kompenzálódik a között felhasználás
 19. 19. Tapasztalatok, eredmények● SLOODLE eszköztár alkalmazása a motiváció és a visszacsatolás tekintetében nem mutat jelentős különbséget a többi blokkhoz képest: ○ hasznosság becslése (H.átlag = 3,62, p=0,14) ○ aktivitás becslése (A.átlag = 7,77, p=0,47)● a SLOODLE jelen formájában is hatékony formatív értékelő és folyamatszabályozó eszköz, de a változó környezhez igazodó fejlesztése szükséges
 20. 20. ONK 2012. november 8-10. Buapest, BMEKöszönjük a figyelmet! Ollé János Kristóf Zsolt ELTE PPK DE EKolle.janos@ppk.elte.hu zsolt.kristof@gmail.com

×