Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kurzustervezés és kurzusfejlesztés, a tartalomfejlesztés folyamata

447 views

Published on

ANDM 129 Távoktatás és e-learning - andragógia MA II. évfolyam, nappali tagozat KAZY 423

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kurzustervezés és kurzusfejlesztés, a tartalomfejlesztés folyamata

 1. 1. ANDM-129, ANDM-129L Távoktatás és e-learning 2013. március 6. Kurzustervezés és kurzusfejlesztés, atartalomfejlesztés folyamata Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet
 2. 2. az eL tananyagfejlesztés alapelveikihasználni az IKT lehetőségeketmódszertanában is igazodnia a technikaikörnyezetheztervezésével a nevelési hatásrendszerek semszorulnak háttérbetestreszabható, különböző tanulási utakat képestámogatniszabványokat használ - újrafelhasználható
 3. 3. tananyagelemek - learning objectelemi rész, önmagában is értelmes ésfelhasználható elemtovább nem osztható más tananyagelemekrejellemző metaadatok: szerző, cím, típus, tárgy,kulcsszó, stb.kereshetőség, variálhatóság, újrahasznosítástámogatása
 4. 4. tananyformátumok gyakorlati megközelítéseebookinteraktív ebookelektronikus tananyag (forrás, tartalom)interaktív elektronikus tananyag (tevékenység)szabványra fejlesztett tananyag (SCORM)nyílt forrású elektronikus tananyag
 5. 5. tananyformátumok forrásának gyakorlati példáifejlesztett tananyag, a rendszer része vagykiegészítéssaját digitálizált tartalmak, kontakt oktatásprduktumainem saját, bevont digitalizált tartalmakközösen szerkesztett, létrehozott digitálistartalom
 6. 6. az eLearning tananyag építőkövei szöveg (primer, secunder) kép hang multimédia interaktív elemek feladatok gyűjtemények
 7. 7. médiaelemekállóképek: fénykép, illusztrációk, ábrák,grafikonokanimációk: interaktivitás: folyamatot és eseménytbemutató elemekmozgóképek: mozgófilm, rajzfilm, hangosképsorozatakusztikus informácik: beszéd, zörej,hangeffektusok, stb
 8. 8. a szöveg az e-tananyagbana tartalomhoz kapcsolódó szövegek (tananyag,primer)a tananyag működését, felhasználását támogatószövegek (secunder) használati utasítás tartalomjegyzék bevezetők módszertani segédlet - tanítási és tanulási programok összefoglalók kérdések és feladatok értékelő szövegek
 9. 9. a digitális taneszközök akkreditációs minősítési tényezői tudományos: a tartalom szakmai hitelessége, pontossága, szemlélete a tartalom struktúráltsága a szakmai tartalom naprakészsége
 10. 10. a digitális taneszközök akkreditációs minősítési tényezői technológiai: a működési környezet a funkcionalitás a megjelenés (digitális tipográfia) az információbiztonság a technológiai kidolgozottság a szabványoknak való megfelelés
 11. 11. a digitális taneszközök akkreditációs minősítési tényezői pedagógiai: az ismeretek megértése, tanulása az ismeretek alkalmazását biztosító műveletek tanulása problémák, problémahelyzetek elemzése és megoldásuk alkalmazása a tanulás módszereinek tanulása a gondolkodási eljárások tanulása szociális viszonyulások, magatartásformák tanulása nemzeti, etnikai, vallási közösségek szerepe nyelvhelyesség, helyesírás a tananyag pedagógiai rendszerbe ágyazódása
 12. 12. az elearning projektelőkészítés: szükségletelemzés - feltételek elemzése - költségelemzés tervezés - tananyagfejlesztés - üzemeltetéselőkészítés kritikája: pedagógiai megvalósíthatóság bevezetés és üzemeltetés - tutoriál támogatás
 13. 13. elearning-tananyag készítése tartalomtervezés a célcsoport jellemzői a tanulásipedagógiai adekvát tartalom szituáció célok és forma sajátosságai az ismeretanyag sajátosságai
 14. 14. a kurzustervezés folyamataoktatási folyamat tervezése célcsoport, tanulók nevelési-oktatási célok, oktatási módszerek, tanulásszervezés, tanulásmódszertan, oktatási tartalom, tanítási-tanulási környezet, értékelési folyamat tervezése
 15. 15. ANDM-129, ANDM-129L Távoktatás és e-learning 2013. március 6. prezentáció: slideshare.net/ollejanospodcast: youtube.com/user/ollejanospodcast blog.ollejanos.hu tavoktatas-2013.blogspot.hu/ twitter: #andm129 Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet

×