Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Az interaktivitás és a kommunikáció sajátosságai felsőoktatásban használt online csoportfelületeken

436 views

Published on

Országos Neveléstudományi Konferencia
2013. november 6-9. Eger

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Az interaktivitás és a kommunikáció sajátosságai felsőoktatásban használt online csoportfelületeken

 1. 1. Országos Neveléstudományi Konferencia 2013. november 6-9. Eger Az interaktivitás és a kommunikáció sajátosságai felsőoktatásban használt online csoportfelületeken Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet
 2. 2. Online környezet támogató szerepe ● kontakt képzés módszertani támogatása ○ kommunikáció, információmegosztás ○ kollaborativitás ● kontakt képzés praktikus támogatása ○ közösségformálás ○ tanulásszervezés ○ tanulással töltött idő kiterjesztése ● tanulástámogatás - közösségi portálok ○ trendforduló az előny - hátrány kapcsolatban
 3. 3. Online környezet támogató szerepe ● Korlátozó tényezők: ○ ○ ○ ○ nincs spontán jelenség (vö. nemzedékelmélet) andragógia MA nyílt képzés felülethasználat alternatív, tanármentes csoportok online - social overload ● Már nem korlátozó tényezők: ○ technológia ismerete, gyakorlottság ○ hozzáférés kompetenciája ● módszertan, tanulásszervezés? ● tanulásmódszertan, tudatos eszközhasználat?
 4. 4. Interaktivitás és kommunikáció ● csoportok ○ nappali és levelező tagozat összevonva ○ estenként külső résztvevők ○ N=308 (60+72+38+10+17+13+30+68) ill (115+18) ● elemzési szempontok: ○ közösségi hálózat csoportfüggetlen kapcsolatarendszere (szimmetrikus online) ○ információáramlás, interakció iránya ■ csoporttal megosztott tartalom ■ interakciót kiváltó tartalom ○ potenciális és megvalósult kapcsolatok aránya
 5. 5. Konnektivista módszertan - online csoportmunka ● nem egyértelmű a skálafüggetlenség, de látható az inf megosztás jellege ● több megosztás ● több csomópont ● nem függ az alap kapcsolati hálótól
 6. 6. Érdeklődés alapú csoport és hallgatói évfolyam ● a csoportban a nagyobb létszám ellenére több tényleges kapcsolat ● a csoportban a létszámhoz képest kevesebb csomópont ● az évfolyam más csoportokhoz képest sokkal inkább interaktív
 7. 7. Nyílt képzés és zárt évfolyam összehasonlítása ● a képzésnél a tanár és kevés aktivista a domináns ● az évfolyamnál a tanár mellett létszámarányosak az aktivisták ● nyílt képzés megvalósulatlan kapcsolatai, offline viszonyok befolyásolják az inf megosztást?
 8. 8. Kis létszámú BA és MA csoportok ellentmondásai ● nem egyértelmű a különbség az 1 éves MA és a 3 éves BA csoportok között ● kisebb létszám esetén a trendek vizsgálata nehezebb, a jelenség pedig komplexebb ● jelentős a csoportok közötti különbség
 9. 9. Tartósan aktív majd offline passzív csoport ● a megvalósult alapkapcsolatok száma nem garancia az információáramlásra ● az online csoport jelentős mértékben leképezi az offline viszonyokat, ami rövid időn belül nem változik és nem változtatható
 10. 10. Eredmények ● általában a tanár (+segítők) és néhány aktivista a meghatározó ○ csoportösszetartó aktivisták száma arányos a csoportlétszámmal (kb.1/8) ○ “a tanár a legaktívabb hallgató” ○ tanárszerep nem demokratizálódik (de utánozzák) ● a közösségi hálózat kapcsolatrendszere nem releváns tényező ○ időben jelentősen nem változik ○ potenciális / megvalósult kapcsolatok aránya csoportok között nem mutat jelentős eltérést
 11. 11. Országos Neveléstudományi Konferencia 2013. november 6-9. Eger Köszönöm a figyelmet! www.ollejanos.hu blog.ollejanos.hu slideshare.net/ollejanos twitter: @ollejanos Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet

×