Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sápi Vivien: Okostelefonok és applikációk legalizálása a középiskolai oktatás világában

706 views

Published on

Digitális nemzedék konferencia 2015

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sápi Vivien: Okostelefonok és applikációk legalizálása a középiskolai oktatás világában

 1. 1. Okos telefonok és applikációk legalizálása a középiskolai oktatás világában Előadó: Sápi Vivien 2015.03.21.
 2. 2. Bevezető
 3. 3. Mit mondanak a számok?  Itthon: szinte sehol nem használnak mobilos megoldásokat  Az intézmények50%-a valamilyen formában 26%-a többségében nem  18%-a semmilyen formában nem használ digitális tananyagot  USA: tanárok 73%-a használ mobiltelefont az óráján  Mobillal rendelkezők 35%-a olvas 12%-a szöveget is szerkeszt mobilján  Házi feladat végzésre 19% használja 41%-a kiegészítésként (papíralapú feladathoz) használja  Több digitális tananyag kell, hiszen erre nyitottak  A mobil lehet segítség a házi feladat megoldásban, kutatásban, szorgalmi feladatoknál Hvg.hu/Tudomány: Mobil az iskolában: digitális homály
 4. 4. Oktatási környezetek I.  Hagyományos:  Hagyományos oktatási- és munkaformák  Tradicionális és nyomtatott taneszközök  Előnye: nem igényel IKT- ismereteket, egyszerű munka és szemléltetés  Hátránya: számítógép, multimedialitás, interaktivitás hiánya Mgr. Námesztovszki Zsolt: Az IKT eszközök alkalmazásának módszertani különlegességei
 5. 5. Oktatási környezetek II.  Vegyes:  Számítógép, projektor használata  Frontális munkaforma kiegészítőiként  Előnye: korszerű taneszközök mérsékelt alkalmazása, multimedialitás  Hátránya: szaktudást és időt igénylő felkészülés, mérsékelt interaktivitás Mgr. Námesztovszki Zsolt: Az IKT eszközök alkalmazásának módszertani különlegességei
 6. 6. Oktatási környezetek III.  Interaktív:  Számítógépek, projektor, interaktív tábla jelenléte  Frontális munkaforma csak a feladatok ismertetésénél  Páros vagy csoportos munka  Előnye: interaktivitás, cselekedtető tanulás, fejleszthető és módosítható tanulás  Hátránya: időigényes felkészülés, szoftver- és hardverismeret, specifikus módszertani ismeretek, IKT eszközök hiányában nem valósulhat meg Mgr. Námesztovszki Zsolt: Az IKT eszközök alkalmazásának módszertani különlegességei
 7. 7. Az informatika oktatásának alapelvei  Mindennapok szerves részei: laptopok, számítógépek, okostelefonok  Más tárgyaknál is használjuk integráltan  Első lépés: használat, alapfogalmak, rendszerezés ismertetése  Kisiskolások: kíváncsiságra, játékra épülő munkaformák Veszélyek ismertetése is fontos  Önálló ismeretszerzés módjára való felkészítés Mgr. Námesztovszki Zsolt: Az IKT eszközök alkalmazásának módszertani különlegességei
 8. 8. Tudástípusok:  Deklaratív: megismerés Tudni a Mit  Procedurális: alkalmazás Tudni a Hogyant  Kritikai: elemzés, értékelés Tudni a Miértet (Herbert Simon, Allan Newell)  Oktatás problémája: egyszerre fejleszteni mindhármat  Módszertan problémája: egyensúlyt, arányokat megteremteni Barkóczy László: Online közösségek és alkalmazások az oktatásban- 1.
 9. 9. Tudástípusok II.  Fontos a procedurális, de még inkább a kritikai tudástípus fejlesztése  Ennek eszköze: online világ, alkalmazások  Kritikai tudás fejlődik: ha a diák a hatalmas információmennyiségből maga válogat (gondos irányítás mellett) Tanár szerepe: irányító csak!  Példa: történelmi évszám oktatása hagyományos oktatás feladata-deklaratív Összefüggések, folyamatok feltárása hipertextualizálódott tér feladata- procedurális, kritikai  Feladat: a tanulót megtanítani, hogyan találhatja meg a releváns információt, fejleszteni, hogy különbséget tudjon tenni a számára fellelhető információk között Ezzel egyidejűleg fejlődik a procedurális és deklaratív tudás is Barkóczy László: Online közösségek és alkalmazások az oktatásban- 1.
 10. 10. Tudástípusok III.  Nem az a fontos, mit tudunk, hanem hogy ami ismeretet megszerzünk, azt hogyan alkalmazzuk és értékeljük! Adat Információ Ismeret Tudás Szintézis Fejlődés Barkóczy László: Online közösségek és alkalmazások az oktatásban- 1.
 11. 11. Az újmédia hatása az óraszervezésre I.  Hagyományos munkaforma: a diák hallgató, passzív Lineáris tartalomszervezés  Interaktív módszerekkel: aktívvá tehető Véletlenszerű tartalomszervezés – „kötés- oldás” Konnektivizmus Forgó Sándor: Az új média hatása az óraszervezésre
 12. 12. Konnektivizmus I.  George Siemens, Stephen Downes  Definíció: „Tanulóközpontú, irregulárisan szerveződő tanulási forma, mely a tanuló autonómiáján és spontán tudáscserén alapulva már nem hierarchikus, hanem sokirányú, decentralizált és sokcsatornás; a kollaboratív tanulásra ösztönözve kibontakoztatja a tanulói kreativitást.”  Módszerei: Web 2.0 Közösségi tartalomfejlesztés Fogalomtérképek Tartalomhalmozás Reflexió Inspiráció
 13. 13. Konnektivizmus II.  Hálózati gondolkodás= pedagógiában való alkalmazás: Gyors Decentralizált: a kis központos önszabályozó elve hozza létre a nagyobbakat Virtuális tér megjelenése Alkalmazkodó képes
 14. 14. Az újmédia hatása az óraszervezésre II.  A véletlenszerű tartalomszervezés következménye: Új narrációs technikák Módszertani kultúra bővítése  Új módszertan: Óraszervezés, tervszerűség mellett improvizatív elemek megléte  Random learning: keresés szándékától független rátalálás az össze nem függők a következtetésben összetartozóvá lesznek Forgó Sándor: Az újmédia hatása az óraszervezésre
 15. 15. Az oktatás során használható alkalmazások I.
 16. 16. Interaktivitás  Nem elég csupán az e-learning, hiszen ez csak a rengeteg információ digitális formába öntése  Az olvasásával ugyanúgy passzív befogadó marad a diák, csak a közeg változik  Passzivitás: csupán befogadó, átalakítás, változtatás nélkül  Interaktivitás alapfeltétele: aktivitás  Aktivitás alapfeltétele: résztvevő cselekvőként használja, alakítsa a tudásanyagot
 17. 17. Duolingo  2012 óta, 2013: egyik legnépszerűbb applikáció  Alapítói: Luis von Ahn, Severin Hacker  The City University of New York, University of South Carolina kutatói szerint: 34 óra duolingózás annyit ér, mint egy százharminc órás nyelvi kurzus  Elérhető nyelvek: Angol, német, francia, portugál, spanyol, olasz  Ingyen nyelvtanulás+ duolingo ügyfeleinek (CNN, BuzzFeed) szövegeinek fordítása Eduline.hu: 35 éves egyetemi professzor appja tarol a nyelvoktatási piacon
 18. 18. Duolingo az oktatásban  Folyamatos ismétlésen, gyakorláson alapuló alkalmazás  Hallott szöveg értése (hiányos terület!)  Okostelefon és duolingo a tanórákon:  Házi versenyek adott témakörből  Csoportmunka: feladattípusok szétosztásával  Egy- egy nyelvtani anyag ismertetése: a megoldás indoklásával  Házi feladat helyett: honnan indult, mennyit fejlődött adott nap alatt  Házi feladat ellenőrzés helyett: a kérdéses, problémás része megbeszélése  Hallott szöveg értése, kiejtési gyakorlatok
 19. 19. Wiki  Az internetes közösségek tudásbázisokat építenek ki, ezek egymással kapcsolódva, ingyenesen hozzáférhető információs tárakat hoznak létre  Leghíresebb: Wikipédia  1995: Ward Cunningham  „Wiki wiki” (hawaii): ‚fürge’  Wiki típusú rendszer: a felhasználók szerkeszthetik, módosíthatják, bővíthetik  Kritika: téves információk  DE! javító, bővítő célzat erősebb a televízió megbízhatóságának kérdése nem kérdőjeleződik meg, pedig ott sokszor hiányzik a (szakértő) kontroll Sulinet.hu/eTwinning
 20. 20. Wikipédia az oktatásban  Feladatok: wiki típusú enciklopédia építése Ezzel fejlődik a diákok információkereső, szelektáló munkája, tudásszerzése a többiek által épített tartalmak értékelése, kritikai elemzése, módosítása  Iskolai szerverre is telepíthető saját wiki szoftver  A szerkesztés, módosítás nyomon követhető, így a tanár figyelheti a diákok munkáját, aktivitását  Az oktatásban: Projektmódszerbe beépíthető Csoportmunka Egyéni kutatómunka Sulinet.hu/eTwinning
 21. 21. Tartalommegosztó alkalmazások  Linkmegosztó oldalak: Tanár és diák számára is Helyes használat megtanításával bármilyen munkaformához illeszthetők  Képmegosztó rendszerek: Oktatás során: szemléltetés Projektmunka során: színvonalas publikáció, jó minőségű, legálisan használt fotók  Videomegosztó oldalak (Youtube.com, TeacherTube.com) Szemléltetéshez Kutató munkához  Élő közvetítés (Ustream, Livestream)  Videochat (Skype, Google Hangouts) Sulinet.hu/eTwinning
 22. 22. Képmegosztó alkalmazások  Yahoo azonosítóval flickr (www.flickr.com)
 23. 23. Képmegosztó alkalmazások II.  Picasa (www.picasa.google.com)
 24. 24. Képmegosztó alkalmazások III.  Google Earth-höz kapcsolódó: Panoramio
 25. 25. Google Earth az oktatásban  Több térképtípus: szemléltethető a domborzat, a földrajzi elemek elhelyezkedése és viszonya  Szerkeszthető a térkép, saját helyeket is lehet létrehozni  Iskolai kirándulások tervezéséhez  Street View (utcakép): földrajzi, tájékozódási, térképolvasási ismeretek kiegészítésére
 26. 26. Panorámakészítés az oktatásban  Interaktív feladat  Mire fókuszálunk, merre fordulunk: a felhasználó irányítja  Okos telefonok, fényképezőgépek is rendelkezhetnek panorámakép funkcióval  Panorámakép készítő programok: Panorama Studio ArcSoft Panorama Maker Hugin  Fel és letölthetőek panorámaképek: www.photosynth.net www.360cities.net Mgr. Námesztovszki Zsolt: Az IKT eszközök alkalmazásának módszertani különlegességei
 27. 27. Blogok az oktatásban  Szakköröknek, diákcsoportoknak, osztályoknak is  Tematikus tartalmakkal: az internet tudástartalmát is bővíti  wordpress.com, blog.hu, freeblog,hu, blogger.com  Diákoknak: izgalmas, változatos feladat  Osztályok, csoportok szerkeszthetnek saját blogot, weboldat, vagy azok egy részét  Kutató-, projekt-, csoportmunkához, eredményeinek bemutatásához Mgr. Námetovszki Zsolt: Az IKT eszközök alkalmazásának módszertani különlegességei, Sulinet.hu/eTwinning
 28. 28. Blogok az oktatásban II.  Tanuláshoz, tanításhoz használható blogok:  Szertár - http://szertar.blog.hu  MedIQ - http://mediq.blog.hu/  H2SO4 - http://h2so4.blog.hu/  A béka marad - http://beka.blog.hu/  Tanár blog - http://www.tanarblog.org  Akciós potenciál - http://akciospotencial.blog.hu/  Aktív tábla blog - http://blog.aktivtabla.hu/  Critical Biomass - http://criticalbiomass.freeblog.hu/  Digitális pedagógia - http://digitalispedagogia.blog.hu/ Sulinet.hu/eTwinning
 29. 29. Ppt helyett: Prezi „Középpontban az ötletek, középpontban a gondolatok.”  Nem lineáris, nincsenek hagyományos diák  Lehetőségek: zoom, felülnézet,  Rész- egész viszonyának vizsgálatára alkalmas  Korábbi prezentáció is feltölthető és interaktívvá tehető Sulinet.hu/eTwinning
 30. 30. Second Life  Virtuális tér: létrehozott avatárokkal lépnek kapcsolatba egymással, hoznak létre virtuális közösségeket  Önfenntartó környezet, nincsenek pontok, szintek, életek stb.- nem hagyományos értelemben vett játék  Beszélgetéseket kezdeményezhetnek  A világ legrangosabb egyetemei is jelen vannak: Princeton, Harvard, University College Dublin, University of North Carolina at Chapel Hill New York University, University of Houston, Michigan Technological University, Australian Film, Television and Radio School, Delft University of Technology, Tel-Aviv stb.
 31. 31. Second Life az oktatásban  Az egyetemek kurzosokat tartanak a különböző szigeteken: pl. info sziget, módszertanokat, múzeumokat, könyvtárakat bemutató sziget stb.  Helyes használat megtanításával integrálható az oktatásba: Plusz feladatok Projektmunkák Csoportmunkák megbeszélései Előadások tartása Diákheteken, mint érdekeség
 32. 32. Források  Barkóczy László: Online közösségek és alkalmazások az oktatásban- 1. http://barkoczy.net/online-kozossegek-es-alkalmazasok-az-oktatasban-1/  Eduline.hu: 35 éves egyetemi professzor appja tarol a nyelvoktatási piacon http://eduline.hu/nyelvtanulas/2014/2/3/duolingo_interju_luis_von_ahn_5QTIM0  Forgó Sándor: Az új média hatása az óraszervezésre http://forgos.ektf.hu/hu/  Hvg.hu/Tudomány: Mobil az iskolában: digitális homály http://hvg.hu/tudomany/20130404_csomoku_csongrad_megyei_mobilkutatas  Mgr. Námesztovszki Zsolt: Az IKT eszközök alkalmazásának módszertani különlegességei http://blog.namesztovszkizsolt.com/wp- content/uploads/2009/10/AzIKTEszkozokAlkalmazasanakModszertaniKulonlegess egei.pdf  Modern IKT és web2 az oktatásban http://pedtamop412b.pte.hu/files/tiny_mce/File/ikt_web2_vezer.pdf  Sulinet.hu/eTwinning http://www.sulinet.hu/etwinning/kepzes/web2.html

×