Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ANTİARİTMİK İLAÇLAR-1
ARİTMİ
Kalp atışlarının normal sinüs ritmi
dışında herhangi bir düzende olmasıdır.
Ayrıca kalp atımları düzenli olduğu hal...
PR: 0.12-0.20 sn
QRS: 0.08-0.10 sn
ST: 0.32 sn
Hücre içine
hızlı Na+
girişi
Hücre dışına kısa
süreli K+
çıkışı
Hücre içine Ca+2
girişi
Hücre dışına K+
çıkışı
Hücre dışın...
ETYOLOJİ
Aritmiler; myokardın hastalıklarına ve iskemisine,
kapak hastalıklarına, perikardiyal hastalıklara,
arteryel veya...
ARİTMİLERİN SINIFLANDIRILMASI
• Orijin yerine göre
(supraventriküler, ventriküler)
• Kalp hızına göre
(taşikardi, bradikar...
ARİTMİ TİPLERİ
• ATRİAL FİBRİLASYON (AF): atriumlarda
normal ritmik kasılmaların yerini hızlı ve
düzensiz kas seyirmeleri ...
ARİTMİ TİPLERİ
• SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİ
(SVT):
Atrium veya AV düğümdeki merkezlerden
kaynaklanan hızlı ritmlerdir.
ARİTMİ TİPLERİ
• VENTRİKÜLER EKSTRASİSTOL
(VES): Sinüs ritmi sürerken, ventrikül
kaynaklı ekstra bir atım olmasıdır.
Ventr...
ARİTMİ TİPLERİ
• VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ (VT):
birbirini izleyen üç ya da daha
fazla sayıda ventriküler erken atım
gerçekleş...
ARİTMİ TİPLERİ
• VENTRİKÜLER FİBRİLASYON
(VF): QRS ve T dalgalarının ayırt
edilemediği ventriküler taşikardidir.
Antiaritmik ilaçların sınıflandırılması:
– Taşiaritmilerin tedavisinde kullanılanlar
– Bradiaritmilerin tedavisinde kullan...
Taşiaritmilerin tedavisinde kullanılan
ilaçların sınıflandırılması
• Vaughan-Williams sınıflaması (klasik
sınıflandırma)
•...
Taşiaritmilerin tedavisinde kullanılanlar
(Vaughan-Williams sınıflaması)
• SINIF I ANTİRİTMİK İLAÇLAR (Na+
kanal
blokerler...
SINIF 1 ANTİARİTMİK İLAÇLAR
Voltaj duyarlı Na kanallarını bloke
ederler.
Böylece kalp hücrelerinde faz 0
sırasında hücreye...
SINIF 1 ANTİARİTMİK İLAÇLAR
FAZ 0: Hızlı Na+
girişi
FAZ 1: Kısa süreli K+
çıkışı
FAZ 2: K+
çıkışı, Ca+2
girişi
FAZ 3: Çok ...
SINIF 1 ANTİARİTMİK İLAÇLAR
SINIF 1A: Kinidin, prokainamid,
disopiramid
SINIF 1B: Aprindin, lidokain, fenitoin,
meksilet...
SINIF 1 ANTİARİTMİK İLAÇLAR
• Terapötik dozdan daha yüksek dozda lokal
anestezik etki yaparlar ve ayrıca
myokardın kontrak...
IA ALT-GRUBU
• KİNİDİN
• Antimalaryal bir ilaç olan kinin’in dekstro
izomeridir.
• Negatif kronotrop etki yapar.
• Faz 0’ı...
KİNİDİN
• Aksiyon potansiyeli süresini uzatır.
• Antifibrilatuar etkisi vardır.
• Diğer etkileri: Zayıf alfa adrenerjik re...
KİNİDİN
Farmakokinetik özellikleri:
• İlk geçiş eliminasyonuna uğrar.
• Bireyler arası biyoyararlanım %45
ile %100 arasınd...
• Digoksin almakta olan hastaya
kinidin verilirse digoksinin plazma
düzeyi %50-100 oranında yükselir.
Bunun nedeni;
• Digo...
Kinidin kullanılış:
• Atriyum flatteri, fibrilasyonu, extrasistolleri,
supraventriküler taşikardi hallerinde
kullanılır.
•...
Kinidin yan tesirleri:
• Yan tesirleri oldukça fazladır.
• Sıklıkla bulantı, kusma, diyare ve karın
krampı yapar
• Uzun sü...
PROKAİNAMİD:
• Sadece karaciğerde yavaş olarak hidroliz
edilir.
• Karaciğerde uğradığı en önemli değişme
asetillenmedir.
•...
PROKAİNAMİD:
• Otomatik hücrelerin ve ektopik odakların
otomatisitesini suprese eder.
• Yüksek dozlarda A-V blok yapar.
• ...
PROKAİNAMİD:
• Ventriküler aritmilerin tedavisinde oral yolla
uygulanır.
• Myokard infarktüsünde ventriküler aritmi gelişm...
Prokainamid yan tesirleri:
• Prokainamid, SSS’ne girer.Buna bağlı
olarak;
• Halisünasyon ve diğer psikoz belirtilerine,
pa...
PROKAİNAMİD:
• Uzun süre (6 ay veya daha fazla)
kullananlarda yaklaşık %8 oranında Lupus
eritematozus oluşturabilir.
• Bu ...
Dizopiramid:
• Farmakolojik etki profili yönünden kinidin
ve prokainamide benzer.
• Normal myokard hücrelerinde aksiyon
po...
Dizopiramid:
• Belirgin negatif inotropik etkisi vardır.
İntravenöz yoldan verildiğinde daha
belirgin olmak üzere myokard
...
Dizopiramid:
• Konjestif kalp yetmezliği geçirmiş olan
hastaların yaklaşık %50’sinde dizopiramid
tedavisinin, yetmezliğin ...
Dizopiramid:
• Kinidine göre üstünlüğü, daha az yan
tesire neden olmasıdır.
• Supraventriküler taşikardiye karşı
kullanıla...
Dizopiramid yan tesirleri:
• Dizopiramidin oldukça güçlü antikolinerjik
etkisi vardır. Atropin-benzeri yan tesirler
oluştu...
Antiaritmikilaclar(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Antiaritmikilaclar(fazlası için www.tipfakultesi.org)

 • Login to see the comments

Antiaritmikilaclar(fazlası için www.tipfakultesi.org)

 1. 1. ANTİARİTMİK İLAÇLAR-1
 2. 2. ARİTMİ Kalp atışlarının normal sinüs ritmi dışında herhangi bir düzende olmasıdır. Ayrıca kalp atımları düzenli olduğu halde kalbin atım hızında meydana gelen artış ve azalmalar da aritmi olarak kabul edilir.
 3. 3. PR: 0.12-0.20 sn QRS: 0.08-0.10 sn ST: 0.32 sn
 4. 4. Hücre içine hızlı Na+ girişi Hücre dışına kısa süreli K+ çıkışı Hücre içine Ca+2 girişi Hücre dışına K+ çıkışı Hücre dışına çok fazla K+ çıkışı Hücre içine çok az Ca+2 girişi Hücre içine K+ girişi Hücre dışına Na+ çıkışı Ventrikül kasında aksiyon potansiyelinin oluşumu 0 1 2 3 4
 5. 5. ETYOLOJİ Aritmiler; myokardın hastalıklarına ve iskemisine, kapak hastalıklarına, perikardiyal hastalıklara, arteryel veya pulmoner hipertansiyon gibi nedenlere, konjenital kalp hastalıklarına, ilaçlara (anestezik ilaçlar), nörolojik hastalıklara, hipertiroidiye, alkol ve kahve gibi içeceklere bağlı olabilirler.
 6. 6. ARİTMİLERİN SINIFLANDIRILMASI • Orijin yerine göre (supraventriküler, ventriküler) • Kalp hızına göre (taşikardi, bradikardi)
 7. 7. ARİTMİ TİPLERİ • ATRİAL FİBRİLASYON (AF): atriumlarda normal ritmik kasılmaların yerini hızlı ve düzensiz kas seyirmeleri alır. Ventriküller de atriumların bozuk ritmine düzensiz kasılmalarla cevap verir.
 8. 8. ARİTMİ TİPLERİ • SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİ (SVT): Atrium veya AV düğümdeki merkezlerden kaynaklanan hızlı ritmlerdir.
 9. 9. ARİTMİ TİPLERİ • VENTRİKÜLER EKSTRASİSTOL (VES): Sinüs ritmi sürerken, ventrikül kaynaklı ekstra bir atım olmasıdır. Ventriküler erken atım olarak da adlandırılır.
 10. 10. ARİTMİ TİPLERİ • VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ (VT): birbirini izleyen üç ya da daha fazla sayıda ventriküler erken atım gerçekleşmesi durumudur.
 11. 11. ARİTMİ TİPLERİ • VENTRİKÜLER FİBRİLASYON (VF): QRS ve T dalgalarının ayırt edilemediği ventriküler taşikardidir.
 12. 12. Antiaritmik ilaçların sınıflandırılması: – Taşiaritmilerin tedavisinde kullanılanlar – Bradiaritmilerin tedavisinde kullanılanlar
 13. 13. Taşiaritmilerin tedavisinde kullanılan ilaçların sınıflandırılması • Vaughan-Williams sınıflaması (klasik sınıflandırma) • Sicilya gambiti sınıflaması (ilaçların etkilediği kanallar, reseptörler ve transmembranöz pompalar gibi noktalara göre yapılır)
 14. 14. Taşiaritmilerin tedavisinde kullanılanlar (Vaughan-Williams sınıflaması) • SINIF I ANTİRİTMİK İLAÇLAR (Na+ kanal blokerleri) • SINIF 2 ANTİRİTMİK İLAÇLAR (Beta blokerler) • SINIF 3 ANTİRİTMİK İLAÇLAR (K+ kanal blokerleri) • SINIF 4 ANTİRİTMİK İLAÇLAR (Ca+2 kanal blokerleri) • Diğer antiaritmik ilaçlar
 15. 15. SINIF 1 ANTİARİTMİK İLAÇLAR Voltaj duyarlı Na kanallarını bloke ederler. Böylece kalp hücrelerinde faz 0 sırasında hücreye sodyum girişini yavaşlatırlar. Faz 0’ın maksimum hızını ve doruk düzeyini düşürüp aksiyon potansiyeli amplitüdünü azaltırlar.
 16. 16. SINIF 1 ANTİARİTMİK İLAÇLAR FAZ 0: Hızlı Na+ girişi FAZ 1: Kısa süreli K+ çıkışı FAZ 2: K+ çıkışı, Ca+2 girişi FAZ 3: Çok fazla K+ çıkışı, çok az Ca+2 girişi FAZ 4: K+ girişi, Na+ çıkışı
 17. 17. SINIF 1 ANTİARİTMİK İLAÇLAR SINIF 1A: Kinidin, prokainamid, disopiramid SINIF 1B: Aprindin, lidokain, fenitoin, meksiletin, tokainid SINIF 1C: Flekainid, enkainid, lorkainid
 18. 18. SINIF 1 ANTİARİTMİK İLAÇLAR • Terapötik dozdan daha yüksek dozda lokal anestezik etki yaparlar ve ayrıca myokardın kontraktil gücünü deprese ederler. • Bu grup ilaçların prototipi kinidin’dir. • İkincil nitelikteki bazı etkilerine dayanarak IA, IB ve IC alt gruplarına ayrılır.
 19. 19. IA ALT-GRUBU • KİNİDİN • Antimalaryal bir ilaç olan kinin’in dekstro izomeridir. • Negatif kronotrop etki yapar. • Faz 0’ın hızını belirgin şekilde düşürür ve bu fazın sonunda membran potansiyelinin eriştiği düzeyi alçaltır.
 20. 20. KİNİDİN • Aksiyon potansiyeli süresini uzatır. • Antifibrilatuar etkisi vardır. • Diğer etkileri: Zayıf alfa adrenerjik reseptör bloker etkisi vardır. • Yüksek dozda bradikardi yapar. • PR intervali, QRS kompleksi ve QT intervali uzar.
 21. 21. KİNİDİN Farmakokinetik özellikleri: • İlk geçiş eliminasyonuna uğrar. • Bireyler arası biyoyararlanım %45 ile %100 arasındadır. Oral yolla kullanılır. • Eliminasyonu esas olarak karaciğerde metabolize edilmek suretiyledir.
 22. 22. • Digoksin almakta olan hastaya kinidin verilirse digoksinin plazma düzeyi %50-100 oranında yükselir. Bunun nedeni; • Digoksinin dokulardaki bağlanma yerinden salıverilmesi • Böbrekten ve böbrek dışı yoldan eliminasyonunun azaltılmasıdır.
 23. 23. Kinidin kullanılış: • Atriyum flatteri, fibrilasyonu, extrasistolleri, supraventriküler taşikardi hallerinde kullanılır. • Geniş spektrumlu bir antiaritmik olarak kabul edilir.
 24. 24. Kinidin yan tesirleri: • Yan tesirleri oldukça fazladır. • Sıklıkla bulantı, kusma, diyare ve karın krampı yapar • Uzun süren kinidin tedavisi allerjik trombositopenik purpuraya neden olur. • Yüksek dozlarda alındığında Çinkonizm yapar. (Çinkonizm: görme bulanıklığı, kulak çınlaması, baş ağrısı, oryantasyon bozukluğu ve psikoz)
 25. 25. PROKAİNAMİD: • Sadece karaciğerde yavaş olarak hidroliz edilir. • Karaciğerde uğradığı en önemli değişme asetillenmedir. • Kalpteki elektrofizyolojik etkileri aynı kinidininkiler gibidir.
 26. 26. PROKAİNAMİD: • Otomatik hücrelerin ve ektopik odakların otomatisitesini suprese eder. • Yüksek dozlarda A-V blok yapar. • Kalbin eksitabilitesini azaltır. • Kinidine göre daha zayıf antikolinerjik etkisi var.
 27. 27. PROKAİNAMİD: • Ventriküler aritmilerin tedavisinde oral yolla uygulanır. • Myokard infarktüsünde ventriküler aritmi gelişmesini önlemek için, proflaktik olarak oral olarak kullanılabilir. • Ventrikül fibrilasyonuna öncülük eden ventriküler aritmileri düzeltebildiği halde ventrikül fibrilasyonunun gelişmesini önleyemez ve onu tedavi edemez.
 28. 28. Prokainamid yan tesirleri: • Prokainamid, SSS’ne girer.Buna bağlı olarak; • Halisünasyon ve diğer psikoz belirtilerine, parastezilere neden olabilir. • Sık olarak allerjik belirtilere (ciltte döküntü, ateş) neden olur.
 29. 29. PROKAİNAMİD: • Uzun süre (6 ay veya daha fazla) kullananlarda yaklaşık %8 oranında Lupus eritematozus oluşturabilir. • Bu ilaç; ilaca bağlı Lupus eritematozus olgularının en başta gelen sorumlusudur. İlacın kesilmesi sonucu hastalık kendiliğinden düzelir.
 30. 30. Dizopiramid: • Farmakolojik etki profili yönünden kinidin ve prokainamide benzer. • Normal myokard hücrelerinde aksiyon potansiyelinin fırlama hızını azaltır, aksiyon potansiyelinin süresini ve refrakter periyodu uzatır.
 31. 31. Dizopiramid: • Belirgin negatif inotropik etkisi vardır. İntravenöz yoldan verildiğinde daha belirgin olmak üzere myokard kontraktilitesinin depresyonuna bağlı olarak kalp debisini düşürür ve hipotansiyon yapar.
 32. 32. Dizopiramid: • Konjestif kalp yetmezliği geçirmiş olan hastaların yaklaşık %50’sinde dizopiramid tedavisinin, yetmezliğin nüksetmesine neden olduğu görülmüştür. • Ventriküler ektopik atışların ve ventrikül taşikardisinin önlenmesi ve tedavisi için kullanılır. Bu endikasyonda kinidin kadar etkilidir.
 33. 33. Dizopiramid: • Kinidine göre üstünlüğü, daha az yan tesire neden olmasıdır. • Supraventriküler taşikardiye karşı kullanılabilir. • Dizopiramid uygulamasının, daha fazla denenmiş ilaçlar olan kinidin ve prokainamid’e cevap vermeyen olgularda yapılması tavsiye edilir.
 34. 34. Dizopiramid yan tesirleri: • Dizopiramidin oldukça güçlü antikolinerjik etkisi vardır. Atropin-benzeri yan tesirler oluşturur. • Hipotansiyon, kalp bloku ve taşiaritmilere neden olabilir. • Eğilimi olanlarda nisbeten sık konjestif kalp yetmezliği oluşturur. ***

×