Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Noninvaziv mekanik ventilasyon

Noninvaziv mekanik ventilasyon

 • Login to see the comments

Noninvaziv mekanik ventilasyon

 1. 1. NONİNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON Dr. Banu Salepçi
 2. 2. NIMV Nedir Spontan solunumu olan hastada; hasta tetiklemesi ile çalışan, entübasyon gerektirmeyen maske ile uygulanan volüm veya basınç hedefli ventilatör kullanımı
 3. 3. NIMV Kullanım Alanları 1- Akut Solunum Yetmezliği Obstrüktif Hastalıklar  KOAH, Astım  Kistik fibrozis  Üst havayolu obstrüksiyonu  OUAS ve OHS Hipoksemik Solunum Yetmezliği  ARDS, Pnömoni, Travma  Akut pulmoner ödem  İmmün yetmezlik
 4. 4. NIMV Kullanım Alanları  Restriktif hastalıklar  Postoperatuar hastalıklar  Entübasyona uygun olmayan hastalar
 5. 5. NIMV Kullanım Alanları 2- Postakut durumlar  IMV’dan NIMV’a geçiş (Weaning)  Erken ekstübasyon  Post-ekstübasyon yetmezliği  Akut solunum yetersizliği tedavisine NIMV ile başlanan hastalar  KKY ve CVA gibi durumların postakut dönemi
 6. 6. NIMV Kullanım Alanları 3- Evde uzun süreli kullanım  Restriktif torasik hastalıklar  Santral hipoventilasyon  Kronik obstrüktif pulmoner hastalık
 7. 7. Kardiojenik pulmoner ödem-NIMV  Toraks içi basınç artar  Kalbe venöz dönüş azalır  Sol ventrikül ön yükü azalır  Sol ventrikül transmural basınç azalır  Sol ventrikül ard yükü azalır  Kalbin iş yükü ve oksijen tüketimi azalır  EF ve kalp debisi artar
 8. 8. Astım / KOAH - NIMV  Solunum kaslarının iş yükünü azaltır  İnspiratuar adele yorgunluğunu azaltır  Alveoler ventilasyonu arttırır  TV artar  CO2 eliminasyonunu sağlar  Solunum sayısını azaltır
 9. 9. Hipoksemik solunum yetmezliği- NIMV PEEP (CPAP) uygulaması  Alveoler recruitment’ı sağlar  V/Q oranını düzeltir  Şantları ortadan kaldırır  FRC’yi arttırır  Mikro-makro atelektazileri önler
 10. 10. Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Endikasyonları  Solunum sayısı >25 / dk  pH: 7.30 - 7.35  PaCO2: 45 - 60 mmHg  Yardımcı solunum kas kullanımı
 11. 11. Noninvaziv Ventilasyon Modları  CPAP  BİPAP  BİPAP / ST  AVAPS  PAV  ASV
 12. 12. Sürekli Pozitif Havayolu Basıncı (CPAP)  Pozitif end ekspiratuar basınç (PEEP) ile aynı anlamda  İnspirium ve ekspiriumda aynı basıncı uygular  Oksijenasyonu arttırmak için kullanılır  Genellikle 5-15 cmH20 arasında basınç gerekir (ARDS’de 20 cmH20)  OUAS ve akut kardiojenik ödemde kullanılır
 13. 13. CPAP Basınç-Zaman Eğrisi
 14. 14. BİPAP  İnspiriumda yüksek (IPAP), ekspiriumda daha düşük basınç (EPAP) uygular  IPAP – EPAP farkının en az 10 olması istenir
 15. 15. BİPAP Basınçları
 16. 16. BİPAP S/T  BİPAP’tan farklı olarak IPAP ve EPAP basınçlarının yanı sıra belli frekansta solunum sayısı ayarlanır  Normalde hastanın soluğu ile tetiklenen cihaz hasta nefes almadığı zaman (örn. santral apne) önceden belirlenen frekansa göre hastayı solutur
 17. 17. Average Volume Assured Pressure Support (AVAPS)  Volüm garantili basınç desteği sağlar  Hastanın ihtiyacı olduğu düşünülen tidal volüm önceden belirlenir ve ayarlanır  EPAP sabit kalır, max inspiratuar basınç ayarlanır  Cihaz, hedeflenen tidal volüme ulaşabilmek için gerekli IPAP basıncını hesaplayarak her solukta en fazla 1 cmH20 olmak üzere arttırırır
 18. 18. Orantılı Destek Ventilasyon (PAV)  Hasta –ventilatör uyumunu arttırır  Hastanın eforuna orantılı olarak basınç uygular  İstenen akım veya volüm önceden ayarlanır  EPAP ve max inspiratuar basınç önceden ayarlanır  Cihaz, seçilen volüm veya akımı sağlamak için hasta eforuna göre basınç desteği uygular
 19. 19. Philips V60 Ventilatör
 20. 20. ResMed VPAP ST Cihazı • Vsync ve Ti control özelliklerine sahip • Easy-breath teknolojisine sahiptir ResMed VPAP III ST Cihazı; • Spontan, spontan/timed, timed ve CPAP modları içerir • Basınç aralığı 2-30 cmH20 • Düşük volüme karşı alarm sistemine sahip • Düşük, orta ve yüksek olmak üzere 3 seviyeli duyarlılıkla tetiklenir • Ekranda inspirasyon süresi, I/E oranı, solunum sayısı ve tidal volüm görülür
 21. 21. Weinmann Ventilogic LS
 22. 22. KOAH’ta NIMV Endikasyonları  PH =725 - 7.35  PaCO2> 45 mmHg  Solunum sayısı >25 / dk  Yardımcı solunum kas kullanımı
 23. 23. KOAH’ta NIMV Ayarları  IPAP ; 8- 10 cmH20 basınçta başlanarak pH ve PaCO2’ye göre 2’şer arttırılarak 20 ve üstü basınçlara çıkılabilir ( max 30)  EPAP (PEEP); 4-5 cmH20 ayarlanır. Hipoksemiyi yenmek için max 8 cmH20 basınca çıkılmalıdır  Basınç desteği ( IPAP- EPAP); 10 cmH20 basınç altına düşmemeli  Rise time ; 0.05 – 0.1 sn  İnspirium zamanı < 1 sn  İ / E ; 1/3 – 1/4
 24. 24. Astım ve MV Endikasyonlar  PEF < % 50 – 60  SS > 30/ dk  KTA > 120 / dk  PaO2 < 60 mmHg  PaCO2 > 45 mmHg  SaO2 < % 90  Pulsus paradoksus > 25 / dk
 25. 25. Astım ve MV Ayarlar  FiO2 ; SpO2 > % 94 olacak şekilde  TV < 8 ml / kg  SS ; 8 – 14 / dk  İ / E ; 1/ 4 – 1 / 5  İnspiratuar akım ; 60 – 80 L / dk  PEEP ; en fazla oto-PEEP’in %80’i olacak şekilde
 26. 26.  Astımda NIMV uygulaması için az sayıda çalışma var  Weaning (IMV’dan ayırma) için ve entübasyonu engellemek için kullanılabilir
 27. 27. ARDS ve MV ARDS  Akut solunum yetmezliği  PaO2 / FiO2 < 200  Akciğerde bilateral infiltrasyon  Pulmoner Wedge basınç < 18 mmHg
 28. 28. ARDS ve MV Ayarlar  TV ; 5-6 ml / kg  PEEP ; 5 – 8 ile başlanıp 8 – 10 cmH20’ ya kadar çıkılabilir  Plato basınç ; 30 cmH20’yu geçmemeli  İ / E ; 1/2 - 1/3  FiO2 < % 70 ( PaO2; 58 – 60 mmHg,SaO2 >% 90 olacak şekilde)  SS ; 18 – 22 / dk
 29. 29. Obezite–Hipoventilasyon ve MV  TV ; 8 – 10 ml / kg  SS ; 12 – 15 / dk  IPAP ; 30 cmH20 basınca kadar çıkılabilir  EPAP ; 10 cmH20 basınca kadar çıkılabilir
 30. 30. Kifoskolyoz ve MV  TV ; 10 ml / kg  IPAP ; 20 – 35 cmH20  EPAP ; 2 – 5 cmH20
 31. 31. NIMV Kontrendikasyonları  Kalp ve solunum durması  Bilinç kaybı  Solunum dışı organ yetmezliği 1. Ciddi ensefalopati 2. Hemodinamik instabilite (Şok….) 3. Stabil olmayan hemodinamiye yol açan kalp hast 4. Ciddi üst GİS kanaması  Öksürük ve yutma fonksiyonları bozukluğu nedeni ile üst havayollarının korunamaması  Üst havayolu obstrüksiyonu  Yüz cerrahisi, yanıkları ve travma deformitesi
 32. 32. NIMV için Uygun Olmayan Hasta  Kooperasyon eksikliği (Ajite veya konfüze hasta)  Özofagus cerrahisi  Aşırı sekresyonu olan hasta  Kontrol edilemeyen kusma  Eşlik eden pnömoni, obezite, kardiak hastalıklar  Ciddi solunumsal asidoz ( pH < 7.20, PaCO2 > 90 mmHg)  APACHE II  AKG’ları 1-4 saat içinde düzelmiyor ve hipoksemi devam ediyorsa
 33. 33. NIMV’da karşılaşılan sorunlar  Hasta seçiminin iyi olmaması  Ventilatör ile ilgili sorunlar  Maske ile ilgili sorunlar ( Maske intöleransı, kaçaklar)  Yeniden solunum  Öksürük ve sekresyon retansiyonu  Gastrik distansiyon  Ajitasyon
 34. 34. Ventilatör ile ilgili sorunlar  Hasta – ventilatör uyumsuzluğu  Ventilatör intöleransı  Yeterli ventilasyonun sağlanamaması  Uygun olmayan ventilatör ayarları  Ventilatöre aşırı bağımlılık
 35. 35. Maske ile ilgili sorunlar  Kaçaklar ; İnspirium süresinin uzamasına yol açarak oto-PEEP’i arttırır (0-6 L/dk kaçak; maske çok sıkı, 7-25 L/dk; uygun, 26- 60L/dk; aşırı kaçak)  Burun kökünde ülserasyon  Ağız ve burunda kuruma  Oro-nazal maskeler ile gastrik distansiyon (TV veya basınç azaltılır)  Oro-nazal maskeler ile kusmuk aspirasyonu
 36. 36. Yeniden Soluma (CO2)  Oro-nazal maske ile, insp ve eksp’u aynı hortumdan yapan ventilatör kullanımı ile ve EPAP< 4 cmH20 iken görülür  EPAP > 4 cmH20 olarak ayarlanır  Ekshalasyon valfi kullanılmalıdır
 37. 37. NIMV Komplikasyonları  Aspirasyon pnömonisi  Ciddi persistan hipoksemi  Hipotansiyon  Persistan hiperkapni  Hipokapni ve respiratuar alkaloz  Kardiak / respiratuar arrest
 38. 38. Aspirasyon Pnömonisi  Hastanın başı > 30 derece olmalıdır  Gastrik drenaj yapılmalıdır  Nazogastrik sonda takılmalıdır
 39. 39. Persistan Hipoksemi  O2 akım hızı arttırılmalıdır  O2 blenderli ventilatörler kullanılmalıdır  EPAP arttırılmalıdır  İnspirasyon süresi uzatılmalıdır
 40. 40. Hipotansiyon  Yeterli sıvı desteği sağlanmalıdır  Basınç azaltılmalıdır  Oto-PEEP ihtimali düşünülmelidir
 41. 41. Persistan Hiperkapni  Yetersiz inspiratuar akıma bağlı olabileceği için IPAP arttırılmalıdır  Aşırı oksijenizasyon kontrol edilmelidir  Kaçaklar ve hasta-ventilatör uyumu gözden geçirilmelidir.
 42. 42. Hipokapni ve Respiratuar Alkaloz  IPAP, TV, SS kontrol edilerek yüksekse düşürülür  Ventilatör durdurularak daha düşük basınç ve TV ile yeniden başlanır
 43. 43. NIMV’da başarıyı etkileyen faktörler  Yüksek PaCO2  pH ; 7.25 – 7.35  1 saat sonra pH, PaCO2 ve SS’da düzelme (SS ve PaCO2’de % 20 azalma)  Hasta – ventilatör uyumu
 44. 44. Kronik Solunum Yetmezliğinde NIMV (Hipoksemik, Hiperkapnik)  KOAH etkili olabilir  Parenkimal akciğer hastalığı etkili olabilir  Nöromüsküler hastalıklar ETKİLİ  Göğüs duvarı hastalıkları ETKİLİ  Uyku ile ilgili solunum bozuklukları ETKİLİ
 45. 45.  Hiperkapni artıkça başarı artma eğilimi gösteriyor.  55-60 mm Hg altında başarısı gösterilememiş.  Uyku apne sendromu varsa başarılı. NIMV Kronik Kulanım KOAH
 46. 46. Restriktif akciğer hastalığı -NIMV  Restriktif akciğer hastalığında NIMV başarısı %92 olarak bildirilmektedir.  Solunum yetmezliğine yol açan idiopatik pulmoner fibrozis gibi geriye dönüşümsüz bir patoloji varsa NIMV önerilmemektedir. S.Mehta, NS Hill. Noninvasive ventilation. Am J Respir Crit Care Med 2001;163:540-577.
 47. 47. SGK Ödeme Koşulları 2012 Haziran Resmi Gazete
 48. 48. Restriktif akciğer hastalığı BİPAP-S  a) PaCO2 ≥ 45 mmHg veya  b) En az 2 lt /dk akım hızında nazal O2 desteği altında O2 saturasyonunun 5 dk süreyle kesintisiz ≤ %88 veya  c) İlerleyici nöromüsküler hastalıklar için maksimal inspratuar basınç (MİP) ≤ 60 cm H2O veya FVC ≤ %50, BPAP-S cihazı bedelleri Kurumca karşılanır.
 49. 49. Obstrüktif Akciğer Hastalığı – BİPAP / S Uygun bronkodilatör ve O2 tedavisine rağmen;  a) PaCO2 ≥ 55 mmHg veya  b) PaCO2 50 ve 54 mmHg arasında ise en az 2 lt /dk O2 altında noktürnal O2 saturasyonunun 5 dk süreyle kesintisiz ≤ %88 veya  c) PaCO2 50 ve 54 mmHg arasında olup, bir yılda ikiden fazla hiperkapnik atak nedeniyle hastaneye yatırılan, BPAP-S cihazı bedelleri Kurumca karşılanır. (hasta solunum fonksiyon testi yapamıyorsa bu durum sağlık kurulu raporunda açıkça belirtilecektir.)
 50. 50. BİPAP ST Cihazı  BPAP- S cihazı için tanımlanmış kriterlere ek olarak inspirasyon basınç yüksekliği (İPAP ≥ 20 cm H2O) veya  Yoğun bakımda izlendiği dönemlerde apne saptanan hastalarda, BPAP-S/T cihazı bedelleri Kurumca karşılanır.
 51. 51. NAZAL MASKELER
 52. 52. ORO-NAZAL MASKELER
 53. 53. Ultra Mirage Oro-Nazal Maske Bağları tutan klipsler Uygun pozisyonu sağlayan mek. CO2 çıkışını sağlayan portlar O2 kanülü bağlanan port Enerji kesildiğinde açılan valf 360 derece dönebilen dirsek
 54. 54. Mirage Quattro Oro-Nazal Maske Ayar mekanizması CO2 çıkışını sağlayan portlar Genişleyerek ağız ve buruna basıncı engelleyen odacık Hortumla bağlantı sağlayan ara parça 360 derece dönebilen dirsek
 55. 55. Ultra Mirage Nazal Maske Alına temas eden yastıklar Ayar mekanizması CO2 çıkışını sağlayan sistem Hortuma bağlanan ara parça
 56. 56. Oksijen bağlanan ara parça O2 kanülünün bağlandığı port CO2 çıkışını sağlayan port
 57. 57. Hortum ve Aksesuarlar
 58. 58. Aksesuarlar

×