Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BRADİKARDİ VE KALP BLOKLARI (fazlası için www.tipfakultesi.org )

9,339 views

Published on

 • Login to see the comments

BRADİKARDİ VE KALP BLOKLARI (fazlası için www.tipfakultesi.org )

 1. 1. GENEL BAKIŞ Sağlıklı popülasyonda  Erkeklerde ; 46-96 atım/dk  Kadınlarda ; 51-95 atım/dk kalp atım hızı mevcut… Kalp hızının 60 altında olması bradikardi olarak tanımlanır.
 2. 2. ETİYOLOJİ…İNTRENSEK NEDENLER– İdiopatik dejenerasyon (yaşlanma)– İskemik kalp hastalığı– İnfiltratif hastalıklar • Sarkoidoz, amiloidoz, hemokromasitoz– Kollojen doku hastalıkları • SLE, RA, skleroderma– Cerrahi travma • Kapak replasmanı, kalp transplantasyonu– Kalıtımsal hastalıklar– İnfeksiyöz hastalıklar • Şagas, endokardit, difteri
 3. 3. ETİYOLOJİ…EKSTRENSEK NEDENLER– Vagal hipertonisite • Vazovagal senkop • Karotis sinüs hipersensitivitesi– Vagal hiperaktivite • Öksürük, miksiyon, defekasyon, kusma– Negatif kronotropik ilaçlar • B-blokerler, Ca-kanal blokerleri, digoksin, lityum, amiodaron, propafenon– Elektrolit bozukluğu • Hiperpotasemi, hipopotasemi– Metabolik hastalıklar • Hipotiroidi, hipotermi
 4. 4. SİNÜS BRADİARİTMİLERİ Sinüs bradikardisi Sinoatrial çıkış blokları Sinüs arresti Hasta sinüs sendromu
 5. 5. SİNÜS BRADİKARDİSİ Kalp hızının 60 altında… Atlet ve gençlerde fizyolojik olabilen ancak… %20 etiyolojisinde akut inferior MI
 6. 6. SİNOATRİAL ÇIKIŞ BLOKLARIBirinci derece: SA ileti zamanında uzama (EKG de saptanamaz; p dalgası kaybı yok )
 7. 7. SİNOATRİAL ÇIKIŞ BLOKLARIİkinci derece: Aralıklı olarak ileti yok  Tip I PP aralığı bloktan önce kısalır PR aralığı sabittir Düzensiz
 8. 8. SİNOATRİAL ÇIKIŞ BLOKLARIİkinci derece: Aralıklı olarak ileti yok  Tip I Atrial hız yarıya düşer!!!  Tip II
 9. 9. SİNOATRİAL ÇIKIŞ BLOKLARIÜçüncü derece: SİNÜS ARRESTİ İleti sürekli yok (p dalgası tamamen yok ; sadece escape ritim) Sinüs ritmi Sinüs arrest nedenleri… Vagal tonus artışı • İlaçlar: – Beta blokerler Sinüs bradikardisi – Ca- kanal blokerleri – Amiodarone • Miyokardial iskemi/enfarkt Sinüs arresti nodal • Hasta sinüs sendromu kaçış • Açık kalp cerrahisi sonrası Sinüs arresti yetersiz ventrikül kaçış
 10. 10. HASTA SİNÜS SENDROMU Özellikle yaşlanma ile beraber her türlü sinüs aritmisi ile giden kronik SA disfonksiyonudur. • Sinüs nodu fibrozisi • Sinüs bradikardisi • SA arter aterosklerozu •Sinuzal durma • Konjenital kalp hastalığı • Sinuzal aritmi • Aşırı vagal tonus • Komplet sinüs arresti • İlaçlar • Atrial aritmiler •Perikardit…
 11. 11. AV BLOKLARNodal: • İnfranodal:– Kendini sınırlar – Organik bozukluk– Reversible – Daha ciddi– İyi prognoz – İrreversible– Stabil ventriküler atım – Unstabil ventriküler atım
 12. 12. AV BLOKLAR 1. Derece AV bloklar: her atrial iletinin yavaşda olsa iletildiği bloklardır. PR uzaması söz konusu. Asemptomatik. Tedavi gerektirmez.
 13. 13. AV BLOKLAR 2. Derece AV bloklar:  Tip 1:  Her atrial vuru belli bir oranda AV noda iletilemez.  PR mesafesi uzamak kaydıyla değişkendir.  Wankebach  Nodal veya infranodal olabilir.  Semptomatik olmadığı sürece tedavi gerektirmez.
 14. 14. AV BLOKLAR 2. Derece AV bloklar:  Tip 2:  Genelde infranodal ve kalıcıdır.  PR mesafesi sabit belli oranda p iletilmez.  Ani tam blok gelişebilir.
 15. 15. AV BLOKLAR 3. Derece AV bloklar: AV iletim tam bloğa uğramıştır. Uyarılar AV noddan veya ventrikülden çıkabilir. %8’inde etiyolojiden inferior MI sorumludur!!! Genelde unstabildir.
 16. 16. Bradikardi Yönetimi
 17. 17. ÖRNEK EKGLER…SR 1. AV BLOK
 18. 18. ÖRNEK EKGLER…AV JUNCTİONAL
 19. 19. ÖRNEK EKGLER…AKSELERE İDİOVENTRİKÜLER RİTM
 20. 20. ÖRNEK EKGLER…AV JUNC. ANTEROSEPTAL VE YÜKSEK LAT. MI
 21. 21. ÖRNEK EKGLER…MOBİTZ TİP 1 RBBB
 22. 22. ÖRNEK EKGLER…SİNÜS BRADİKARDİSİ VE YAYGIN PR ÇÖKMESİ
 23. 23. ÖRNEK EKGLER…AV JUNCTİOANAL
 24. 24. ÖRNEK EKGLER…MOBİTZ TİP 2 42
 25. 25. ÖRNEK EKGLER…SB 54
 26. 26. ÖRNEK EKGLER…SB WPW
 27. 27. ÖRNEK EKGLER…SB İNFERİOR MI POSTERİOR?
 28. 28. ÖRNEK EKGLER…ATRİAL FLATTER YAVAŞ VENTRİKÜL YANITLI
 29. 29. ÖRNEK EKGLER…NODAL LBBB
 30. 30. ÖRNEK EKGLER…MOBİTZ TİP 2
 31. 31. ÖRNEK EKGLER…MOBİTZ TİP 2
 32. 32. ÖRNEK EKGLER…NODAL İNFERİOPOSTERİOR MI
 33. 33. ÖRNEK EKGLER…AV TAM BLOK NODAL KAÇIŞ
 34. 34. ÖRNEK EKGLER…AV TAM BLOK VENTRİKÜLER KAÇIŞ
 35. 35. ÖRNEK EKGLER…NODAL RİTM
 36. 36. ÖRNEK EKGLER…SB BİGEMİNE VES
 37. 37. ÖRNEK EKGLER…AV JUNCTİOANAL VE PREMATURE NODAL ATIMLAR HİPERKALEMİ

×