Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Роль учителя та учнів у проектній діяльності

969 views

Published on

Роль учителя та учнів у проектній діяльності

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Роль учителя та учнів у проектній діяльності

  1. 1. Роль учителя та учнів у проектній діяльності
  2. 2. • Організація проектної діяльності учнів передбачає зміни ролі вчителя: з носія готових знань він перетворюється на організатора пізнавальної діяльності своїх учнів. • Творчий, нестандартний підхід вчителя до проведення уроків веде до підвищення мотивації і орієнтований на самостійну діяльність учнів. • Роль викладача полягає в постійній консультативній допомозі. • Проектна діяльність дозволяє вчителю здійснювати індивідуальний підхід до дитини.
  3. 3. • З авторитетного джерела інформації учитель стає співучасником дослідного, творчого процесу, наставником, консультантом, організатором самостійної діяльності учнів. А це і є справжнє співробітництво.
  4. 4. • У роботі над проектом учитель: • допомагає учням в отриманні різних матеріалів, довідників, інформації, інструментів тощо; • сам є джерелом інформації; • координує весь процес; • заохочує учнів; • обговорює з учнями способи подолання труднощів шляхом непрямих, навідних запитань; • аналізує з учнями різні фази робочої процедури; • підтримує безперервний зворотний зв'язок для успішної роботи учнів над проектом; • вчить коротко записувати результати своєї діяльності; • дає короткий аналіз виконаного проекту.
  5. 5. • Проектна діяльність учнів – одна з найважливіших складових освітнього процесу. • В ході виконання проектних завдань учень виявляється втягнутим в активний пізнавальний творчий процес на основі методики співпраці. Він занурений в процес виконання творчого завдання, а разом з ним і в процес отримання нових і закріплення старих знань з предмета, в рамках якого і проводиться проект. • Окрім того, учень разом з учителем виконує власний проект, вирішуючи певну практичну, дослідницьку задачу. Включаючись, таким чином, в реальну діяльність, він опановує новими знаннями.

×