Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Презентація досвіду роботи вчителя початкових класів Білик С.В.

26,236 views

Published on

Презентація досвіду роботи вчителя початкових класів Білик С.В.

Published in: Education
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F4cEJi ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/2F4cEJi ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Презентація досвіду роботи вчителя початкових класів Білик С.В.

 1. 1. / Загальні відомості Дата народження : 27.10.1957 рік. Освіта : вища Черкаський педагогічний інститут імені Б. Хмельницького Уманський педагогічний інститут імені П.Г.Тичини Стаж: 35 років Категорія : вища
 2. 2. Педагогічне кредо “Якщо хочеш виховати в дітях сміливість розуму, самостійність як особистісну рису, то створи такі умови,щоб спалахи їх думок утворювали царство думки, дай їм можливість відчути себе в ньому володарями.” Ш.Амонашвілі
 3. 3. Життєве кредо Пізнавати світ і навчати цьому інших
 4. 4. Науково-методична проблема Всебічний і гармонійний розвиток молодших школярів
 5. 5. Ідея досвіду базується на положеннях • К. Ушинського • С. Русової • В. Сухомлинського • Ш. Амонашвілі • О. Захаренка
 6. 6. “Освiта повинна бути спрямована на розвиток особистості, талантiв i розумових та фiзичних здібностей дитини в їх якнайповнiшому обсязi, пiдготовку дитини до свiдомого життя у вiльному суспiльствi в дусi розумiння, миру, терпимостi, рiвноправностi чоловiкiв i жiнок та дружби мiж усiма народами, етнiчними та релiгiйними групами:, виховання поваги до навколишньої природи” . З "Конвенцiї про права дитини"
 7. 7. Естетичне виховання Моральне виховання Трудове виховання Фізичне виховання Розумове виховання Всебічний та гармонійний розвиток особистості
 8. 8. Кроки реалізації проблеми  Діагностика та визначення здібностей учнів.  Диференціація учнів на групи.  Добір методів, форм та засобів навчання.  Адаптація поурочних планів щодо індивідуальних особливостей учнів.
 9. 9. Шляхи реалізації проблеми  Індивідуальні заняття.  Консультації щодо створення творчих та навчальних проектів.  Підготовка до участі в олімпіадах, інтелектуальних та творчих конкурсах.  Організація самоосвітньої діяльності учнів.  Проведення нестандартних уроків: урок-гра, урок-подорож, інтегровані уроки.  Робота учнів у різнорівневих групах відповідно до здібностей та обдарувань.
 10. 10. Принципи роботи Доступність Наочність Індивідуальність Різноманітність Систематичність Диференційованість Творчість
 11. 11. Уроки Робота з батьками Навчання майбутніх першо- класників Виховні години Ігри Екскурсії Позакласні заходи Ранкові зустрічі Створення ситуації успіху у молодших школярів через
 12. 12. Інтерактивні методи роботи “Мікрофон “ , “Коло думок” , “Робота в групах” , “Робота в парах”, “Мозковий штурм”, “Акваріум” , “Асоціативний кущ”, “Діалог”, “Ітерв’ю” , “Карусель”.
 13. 13. Методична робота 1. Участь у семінарах(виступи, доповіді, відкриті уроки, круглі столи) . 2. Участь у педрадах. 3. Проведення відкритих уроків для членів МО. 4. Участь у засіданнях шкільних і міських МО. 5. Участь у обласних педчитаннях. 6. Участь у ППД.
 14. 14. “Всеукраїнський природничий інтерактивний конкурс Колосок” 2010 рік: “Срібний колосок” - 6 учнів, “Золотий колосок ” - 4 учні. Участь у Міжнародному математичному конкурсі “Кенгуру”: 2009 рік – сертифікат “Добрий результат” отримали 10 учнів; 2010 рік – брало участь 13 учнів. Міжнародний конкурс «Грінвіч» – 5учнів. Залучення учнів до участі в інтелектуальних конкурсах
 15. 15. Мої педагогічні орієнтири: • Гармонійне поєднання емоційної та пізнавальної сторін навчальної діяльності. • На процес навчання дивитись як на самонавчання. • Індивідуалізація навчально-виховного процесу. • Повага до особистості учня. • Потяг до творчості є природньою складовою дитячих душ.
 16. 16. Вчитель – класний керівник Виховні години Зустрічі Бесіди Ярмарки Заочні подорожі Вікторини Тренінги Екскурсії Анкетування Батьківські збори Мандрівки Колективні розмови Конкурси Бесіди - практикуми
 17. 17. Така дісталась вже нам робота. Є в ній і радість, та є й турбота, Є вічний пошук, безсонні ночі, Та гріють душу дитячі очі. Бажаю успіху!

×