Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Blogg norsk 10

247 views

Published on

Undervisningsopplegg med bruk av blogg

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Blogg norsk 10

  1. 1. www.iktsenteret.nowww.iktsenteret.no Blogg – Norsk 10.trinn
  2. 2. www.iktsenteret.no Gjennom å bruke blogg som verktøy skal eleven: • Fordype sine kunnskaper om språket og bruke blogg som et redskap for kommunikasjon,tanker, læring og problemløsing • bruke vanlige språkregler for skriftlig framstilling (ikkebruke “lydskrift”, dialektord eller obskure forkortninger, ha korrekt grammatisk oppbygging og ikke ha skrivefeil) • skrive lettlest og tydelig, teksten skal være konsisog ha klare poeng • tekstbesvarelsen skal henge sammen med oppgavetekst • Fordype sine kunnskaper om tekster og tekstoppbygging på web • hvordan skal man skrive for online-lesere • bloggen er oversiktlig og lett å finne fram i (bloggtittel har sammenheng med innhold, blogginnlegg har tittel som gjenspeiler innhold – dette siste punktet kan forsåvidt diskuteres fordi man gjerne anbefaler å lage en “magnetisk” overskrift og denne gjenspeiler nødvendigvis ikke innhold slik vi vanligvis tenker, den er mer en “teaser” for å trekke lesere hvis man tenker mer blogg og mindre skole) • bruk av emneordsky viser gjennomtenkt bruk av tagger • evt bruk av visuelle forsterkere (bilde, video, lyd) henger sammen med tekst i blogginnlegg kommentere saklig på andres blogginnlegg
  3. 3. www.iktsenteret.no Gjennom å bruke blogg som verktøy skal eleven: • Få en mulighet til å prøve en presentasjonsform i digitale medier • utnytte de muligheter som ligger i det multimodale gjennom å bruke bilder/illustrasjoner, video, audio osv og tilpasse størrelse i forhold til innlegg og skjermstørrelse • bruke visuelle forsterkere der det er naturlig (bilde/illustrasjon, video, audio, animasjoner, presentasjoner, farger osv) • bruke “embed”-kode • bruke lenker der det er naturlig • følge regler for opphavsrettigheter og sitering • Uttrykke seg i bloggen i en sammenheng som stiller høye krav til engasjement, kunnskap,argumentasjonsteknikk, standpunkt og presisjon • kunne granske og vurdere ut fra teoretiske kunnskaper og dra egne slutninger som skal uttrykkes gjennom kunnskapom og erfaring i skriftlig framstilling • beskrive, analysere, diskutere, reflektere og gjøre rede for innhold og ulike standpunkt, årsaker og virkning • aktivt vurdere og ta stilling til spørsmål
  4. 4. www.iktsenteret.no Gjennom å bruke blogg som verktøy skal eleven: • Variere språket med hensyn til hensikt og lesere (mottakere) • ha leseren i fokus, forutse leserens spørsmål og svare på disse, ha en klart definert målgruppe • prøve ut ulike tilnærminger og ser hvilket resultat de ulike presentasjonsformene har og tilpasse videre formidling i forhold til dette • Vise at man på egen hånd leser og analyserer tekster (spesielt i sammenheng med faget) • Vise at man kan søke, vurdere og ta stilling til materiale fra ulike kilder – både trykte og digitale – for å kunne gjøre sammenstillinger, utredninger og argumenteringer • Kritisk granske og vurdere argumentasjon, form og budskap i ulike medier (kildekritikk)

×