Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Offentlige ytringer redaktøransvar 10. trinn

2,129 views

Published on

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Offentlige ytringer redaktøransvar 10. trinn

  1. 1. Når er en ytring offentlig? Redaktøransvar 10. trinn Dømmekraft
  2. 2. Straffeloven § 7 Straffelovens § 7 ble endret 24. mai 2013; Vær også oppmerksom på at en Internettside kan være åpen for allmennhetens selv om tilgangen krever innlogging eller passord. Det henger sammen med at mange tjenester må man betale for, og derfor må logge seg inn. Endringen gir ikke begrensninger i ytringsfriheten, den gjelder som tidligere. Lovlige ytringer kan man framføre både privat og offentlig, men ulovlige ytringer er nå også straffbare selv om de skjer på Internett. Dette betyr i praksis at dersom du ytrer deg på nett og mer enn 20-30 mennesker kan se det du skriver, da er ytringen offentlig (jmfr Odelstingsproposisjon nr. 90 (2003-2004) punkt 12.2.2. side 163 og 164; det sentrale er ikke hvordan budskapet er formidlet, men om det skjer på en måte som er egnet til å nå et større antall personer, dvs. mer enn 20-30). Hvis mer enn 20-30 mennesker kan se dine statusoppdateringer på Facebook, Instagram-bildene eller tweets – da er du strafferettslig ansvarlig.

×