Successfully reported this slideshow.

Kap. 5 Den Femte Grunnleggende Ferdighet

1,321 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kap. 5 Den Femte Grunnleggende Ferdighet

 1. 1. Den femte grunnleggende ferdighet Kap. 5 Digitale mapper – et sted for læring? Asgjer Vea Karlsen og Tor Arne Wølner
 2. 2. Hva er gode rom for læring? <ul><li>Et godt sted for læring kan og bør inneholde målrettet pedagogikk </li></ul><ul><li>Men trenger ikke innebære planlegging (språk) … </li></ul><ul><li>Stikkord for læring: tilstedeværelse </li></ul><ul><li>Stikkord for læringsrom: aktiv deltakelse med språk for videreutvikling </li></ul><ul><li>Metodikk som åpner for deltakelse, eksperimentering, problemløsning og kommunikasjon – i stedet for ren forelesning. </li></ul><ul><li>Fra det kjente til det ukjente </li></ul><ul><li>Dialog, respons og refleksjon rundt problematikken kan være oppklarende for deltakerne. </li></ul>
 3. 3. Hva vil vi bruke den digitale portefølje til? <ul><li>Økt læring! </li></ul><ul><li>Digital kompetanse </li></ul><ul><li>Forestilling om hvordan vi vil gjennomføre arbeidet </li></ul><ul><li>Pedagogisk grunnlag: bare et arkiv, eller en portefølje som er en ressurs for andre? Den siste gir resultater som dekker læringsmål (læringsplakaten) og samtidig gir deltakerne en digital ferdighet. </li></ul>
 4. 4. Porteføljemetodikkens helhetlige system – et arb. Redskap for visjonen ”Digital skole hver dag” (ITU 2005): <ul><li>Planlegging (forarbeid) </li></ul><ul><li>Organisering </li></ul><ul><li>Utforming av oppgaver </li></ul><ul><li>Samarbeid </li></ul><ul><li>Refleksjon </li></ul><ul><li>Loggskriving </li></ul><ul><li>Veiledning </li></ul><ul><li>Evaluering </li></ul><ul><li>Og elevenes arbeidsmåteri deres faglige og digitale arbeid </li></ul>
 5. 5. Organisering omkring bruk av mapper som plattform for samarbeid og prosesser: <ul><li>Valg: åpne eller lukkede mapper, eller begge deler </li></ul><ul><li>Skrive- og kommentatortilgang </li></ul><ul><li>Arbeidsmåter </li></ul><ul><li>Metodikk </li></ul><ul><li>Nivå </li></ul><ul><li>Skal vise hele eleven (private interesser også – eleven er hovedperson i læringsprosessen). </li></ul>
 6. 6. Prosessorientert skriving: <ul><li>Hovedtrekk: eleven har ikke et samtidighetskrav hengende over seg. Hun må ikke tenke samtidig på disposisjon, organisering, innhold, rettskriving, utforming og eventuelt lærerreaksjon. Skrivingen karakteriseres som skapende virksomhet over fem stadier: </li></ul>
 7. 7. Lærerens prosessorienterte metodikk ved bruk av åpne digitale arbeidsmapper passer som hånd i hanske med den prosessorienterte arbeidsform: <ul><li>Førskriving: veiledning, f.eks. strategier for idemyldring (digitale tankekart, stikkord, eller diskusjon og refleksjon i felleskap over tema. Første samarbeidsøkt. </li></ul><ul><li>Utkast: bruk av notater, veiledning (hvilken form bør teksten ha for å uttrykke tankerekke, følelser eller ide? </li></ul><ul><li>Revidering: Overordnede spørsmål (hva er en setning, en god setning osv.) </li></ul><ul><li>Tekstskriving: Utkastene danner grunnlag for skriving av teksten (støtte fra medelever/lærer, og som selvstendig arbeid). </li></ul><ul><li>Evaluering: Vurdering av eget arbeid (norskfaget eller andre fag) staving, veiledning kan være å avgrense læringsoppgavene (morfologi, syntaks osv.). </li></ul>
 8. 8. Valg av mapper: <ul><li>Skolen må kartlegge sin situasjon og tilpasse valget etter gjeldende pedagogikk </li></ul><ul><li>Ikke la mappetypen bestemme pedagogikken … </li></ul>
 9. 9. Lukkede mapper - arkiv <ul><li>Windows, Linux eller AppleMacintoshmapper </li></ul><ul><li>Pedagogikk for enkeltindividet: Individuell mappe: Elev – lærer </li></ul><ul><li>Problemområde: LMS – kun arkiv/portefølje så lenge vi går på skolen. Problemer med lenker? </li></ul><ul><li>Ikke dynamisk og fleksibelt med tanke på læring </li></ul>
 10. 10. Mapper som dynamisk sted for læring – åpne mapper: <ul><li>Største problemet: vanskelig for læreren </li></ul><ul><li>Alternativ (til problemområdet): Weblogg </li></ul><ul><li>Fra konsument – til produsent </li></ul><ul><li>For den enkelte – for hele klassen </li></ul><ul><li>Kommentarfunksjonen: Kommunikasjon / refleksjon </li></ul><ul><li>Mulighet for kollektive prosesser og dokumentasjon </li></ul><ul><li>Gir mulighet for veiledning i forhold til etiske sider (erfaring viser at dette er den mest åpenbare gevinsten). </li></ul>
 11. 11. Læreren som veileder: <ul><li>Bør jobbe konkret med kommentarenes innhold og todelte natur. </li></ul><ul><li>Tilbakemeldinger bør være varsomme og gjennomtenkte, og bør være i henhold til innlegg han på forhånd har bedt elevene lage. </li></ul><ul><li>De bør vurderes etter prinsipper elevene kjenner igjen som skole. </li></ul><ul><li>Resten kan overlates til foreldre, medelever og andre lesere. </li></ul><ul><li>I en opplæringssituasjon bør lærere ha tilgang til dashboard. Husk også opphavsrettslige og personvernmessige forhold kontra 16 års-grensen … </li></ul>
 12. 12. Refleksjon og metalæring: <ul><li>En tekst som kommenterer andres løsninger og egen løsning. </li></ul><ul><li>Omkring læring </li></ul><ul><li>Omkring prosessen </li></ul>
 13. 13. Distribuert læring: <ul><li>Læring gjennom samarbeid – ved bruk av verktøy (internett, video, blyant, papir etc.) </li></ul>
 14. 15. <ul><li>Notatene er hentet fra boken: DEN FEMTE GRUNNLEGGENDE FERDIGHET Portefølje og digitale mapper – et sted for læring . </li></ul><ul><li>Skrevet av Asgjer Vea Karlsen og Tor Arne Wølner </li></ul><ul><li>Boken anbefales lest i sin helhet for å få et fullverdig bilde i bruken av digitale mapper som et sted for læring. Disse notatene blir fattige til sammenlikning, og er i første hånd skrevet for eget bruk. </li></ul>

×