Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mal for presentasjon

14,151 views

Published on

 • My personal experience with research paper writing services was highly positive. I sent a request to ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ and found a writer within a few minutes. Because I had to move house and I literally didn’t have any time to sit on a computer for many hours every evening. Thankfully, the writer I chose followed my instructions to the letter. I know we can all write essays ourselves. For those in the same situation I was in, I recommend ⇒ www.HelpWriting.net ⇐.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2F4cEJi ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F4cEJi ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Mal for presentasjon

 1. 1. MAL FOR PRESENTASJON<br />MUNTLIG EKSAMEN <br />(Bruk ca en dag på å lage denne presentasjonen)<br />
 2. 2. Emne: Her kan du skrive inn det vide emnet du har trukket <br />Her kan du skrive opp en disposisjon for presentasjonen din gjerne med utgangspunkt i kompetansemålene du skal prøves i. Skriv kort – stikkord!<br />FORSLAG TIL DISPOSISJON:<br />Innledning/ introduksjon av emnet (1 min)<br />Gi ett eksempel, (tekst, kilde, vinkling, moment) (3 min)<br />Gi ett eksempel til som er litt annerledes (3 min)<br />Siste eksempel eller vinkling – gjerne for å vise sammenlikning, nyansere eller utdype<br />Avslutning- oppsummer<br />
 3. 3. Problemstilling: Skriv innfallsvinkelen for emnet ditt her<br />Vær tydelig på vinklingen du har valgt for presentasjonen av emnet<br />Skriv noe om helheten i innfallsvinkelen din her (eks: Disse ordene representerer de sentrale ideene i det moderne prosjekt: ...)<br />
 4. 4. Første eksempel<br />Du kan for eksempel bruke et sitat (husk kilde)<br />… «Og så levde kvinna som ein fugl, ein fager fugl, i eit fint lite forgylt kabinett; og ho fekk sukker og kjælne ord … - for kvinna var skapt til å gleda mannens hjarta…»<br />Sitatet kan også hentes fra læreboka eller andre kilder og du kan bruke teksten her for å reflektere selv og vurdere kritisk og nyansert det du har om i emnet ditt.<br />
 5. 5. Andre eksempel<br />Du kan bruke en illustrasjon og kanskje noen stikkord til tolkning<br />Hva står det i kildene dine om dette? Læreboka er et godt utgangspunkt. Oppgi denne som kilde nederst på sida her.<br />
 6. 6. Tredje eksempel<br />Du kan for eksempel velge en figur, tegning, bilde eller liknende for å illustrere det siste eksemplet ditt. Oppgi kilden du har funnet dette og knytt gjerne noe fra læreboka til det du sier her. Husk også å reflektere selv og knytt tydelig til emnet ditt.<br />
 7. 7. Avslutning<br />Her bør du oppsummere og trekke trådene (ikke bruk mer enn 1 minutt på dette)<br />
 8. 8. SJEKKLISTE for presentasjonen din:<br />Har du avgrenset emnet passe, slik at det ikke blir for vidt, men likevel dekker emnet?<br />Er det du har skrevet på presentasjonsarkene kort og presist?<br />Illustrerer du?<br />Har du husket notater på papir til hvert lysbilde, slik at du vet hva du skal si?<br />Har du forholdt deg kritisk til kildene dine og oppgitt disse?<br />Viser du kunnskap i kompetansemålene du prøves i?<br />Reflekterer, vurderer og tolker du der det er naturlig å gjøre det?<br />Ikke bruk masse energi på å animere og utforme presentasjonen – det er mye viktigere å bruke tid på å forstå og formidle<br />
 9. 9. ETTERPÅ: Dette gjør du hjemme når du er ferdig med presentasjonen din (du trenger ca en dag på dette)<br />Har du laget notater fra læreboka til andre deler av emnet som du har valgt bort?<br />Kjenner du til helheten i kapitlet du har jobbet med?<br />Har du lest på og lært deg tidslinjer, oversikter, forklaringer, kjennetegn for epoken eller andre viktige momenter knyttet til emnet ditt?<br />
 10. 10. Kvelden før og samme dag som eksamen<br />Øv på presentasjonen din – snakk deg igjennom den minst to ganger. Sjekk hvor lang tid du bruker<br />Pass på at du har kontroll på eventuelle huskelapper som du vil bruke mens du snakker. På huskelappen skal det bare stå stikkord, slik at du kan snakke mest mulig fritt<br />Les over de andre notatene dine<br />Bla i aktuelle kapitler og sjekk at du forstår og husker de viktigste linjene i kapitlet<br />Sjekk en siste gang at presentasjonen er lagret lett tilgjengelig – legg den gjerne på skrivebordet, og at det er rett versjon du finner.<br />

×