Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kildekritiske ferdigheter ik wiig nkul 2010

5,531 views

Published on

Published in: Education
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F4cEJi ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F4cEJi ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Kildekritiske ferdigheter ik wiig nkul 2010

 1. 1. Sosiale nettverk i Vg3. Utvikling av kildekritiske ferdigheter ved digital tekstproduksjon <br />NKUL 5. mai 2010<br />Ingunn Kjøl Wiig, Sandvika vgs<br />Twitter: Ingwii<br />Blogg: tanketraader-ingunn.blogspot.com<br />
 2. 2. Kildekritiskeferdigheter<br />Fra læreplanen, hovedområde språk og kultur Vg3:<br />Mål for opplæringen er at eleven skal kunne bruke bibliotekets sentrale databaser og andre faglige kilder, både tradisjonelle og elektroniske, i egne arbeider<br />
 3. 3. Hvemeierinnholdet?<br />Fra læreplanen, hovedområdesammensatte tekster 10. trinn:<br />Mål for opplæringen er at eleven skal kunne gjøre rede for grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett knyttet til publisering og bruk av andres tekster<br />
 4. 4. Copy/paste-kultur<br />Kollektiv kultur<br />Elevtekster deles flittig<br />Wikipediavanligstekilde<br />Bilder, musikk, film er felleseie<br />Multimodale tekster mest utbredt<br />
 5. 5. David afterdentist<br />Originalen:<br />http://www.youtube.com/watch?v=N618fLxQP6w<br />
 6. 6. David afterthedivorce<br />Remix:<br />http://www.youtube.com/watch?v=DxFB5RDmBIA<br />
 7. 7. Akademia<br />Monokultur<br />Individuelle tekster<br />Pålitelige kilder<br />Monomodale tekster mest vanlig?<br />
 8. 8. Blogg & wiki er<br />Sosiale tekster<br />Hypertekster<br />Sammensatte tekster<br />Lenking eller referanse<br />
 9. 9. Pekere til de andres blogger og til nettsteder med bilder som kan brukes fritt<br />Blogging med elevene<br />
 10. 10. Viktig ressurspakke<br />http://delogbruk.wikispaces.com/nettfaget<br />
 11. 11.
 12. 12.
 13. 13.
 14. 14. Oppgave i korrekt kildebruk<br /> Lag deg en eksempeltekst med to avsnitt, for eksempel sånn (du kan godt kopiere denne):"Jeg skal nå demonstrere hvordan man kan bruke sitater i egen tekstproduksjon, både korte sitater og lengre avsnitt. I denne eksempelteksten skal jeg flette inn eksempler på begge deler. Når jeg bruker kilder i oppgaver er det viktig å gjøre dette riktig slik at det ikke blir misforståelser eller fare for plagiat.Her er det et nytt avsnitt. Blokksitater skal plasseres mellom to slike. Det er også riktig å lage et lite innrykk slik at det kommer tydelig frem at det er et sitat. Blokksitat skal ikke ha anførselstegn."<br />
 15. 15. Velg deg minst en nettekst og minst en tekst fra boka (Spenn, leksikon, roman). 1. Velg ut noe fra begge tekstene som du vil bruke.2. Lag et direkte sitat innfelt i brødteksten din (i dette tilfellet eksempelteksten).3. Lag et blokksitat.4. Lag et indirekte sitat fra en av tekstene5. Flett inn noe av det som står i kildeteksten slik at det ikke er ren omskrivning (parafrase). Angi kilden som fotnote.6. Lag fullstendig kildeliste.7. Hva er vanskeligst å gjennomføre av dette? hvorfor?8. Begrunn hvorfor dette er pålitelige kilder - eller ikke.9. Oppsummer hva du nå vet og legg det ut på bloggen. Inkluder en refleksjon omkring kildebruk - hva er viktig, og litt om hvordan det kan være både et problem og en hjelp i skolearbeidet. Dersom du ikke vil blogge om dette kan du levere det inn på It'sLearning i stedet.Eksempel på elevbesvarelse:Chelseas blogg: O grubl ei over det som ei kan endres<br />
 16. 16.
 17. 17. Skrive wiki om Ibsen sammen<br />
 18. 18. Hva og hvorfor<br />Egen wikitekst om Ibsen<br />Learning by doing<br />Samarbeidslæring<br />Integrert fakta- og ferdighetslæring<br />Eksamensressurs<br />
 19. 19. Forberedelse i grupper<br />
 20. 20. http://sammensatt-sandvika.wikispaces.com/Henrik+Ibsen<br />
 21. 21. Oppfølging<br />Hjemmeoppgave: Lese wikisiden<br />Lage spørsmål til test i It’sLearning<br />Test på skolen<br />Testen fin til repetisjon også<br />
 22. 22.
 23. 23. Eksempel på oppgavesvar<br />
 24. 24. Messagetaken!<br />
 25. 25. Digital innfødt goes akademia<br />
 26. 26. http://vageskar.files.wordpress.com/2009/10/fordypningsoppgave_endelig.pdf<br />
 27. 27. Kilder:<br />Liestøl m.fl. Sammensatte tekster. Arbeid med digital kompetanse i skolen, Oslo: Cappelen Akademisk forlag (2009) <br />Harboe, Leif: Norskboka.no. Digitale verktøy i norskfaget, 2 utg. Universitetsforlaget (2010)<br />http://delogbruk.wikispaces.com<br />http://sammensatt-sandvika.wikispaces.com<br />http://vageskar.wordpress.com/2009/10/06/fordypningsoppgaven-ferdig/<br />

×