Teksten i bruk 14.12

1,641 views

Published on

Pedagogisk bruk av IKT

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,641
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Teksten i bruk 14.12

 1. 1. Teksten i bruk 14.desember Lesing og læring på internett
 2. 2. I dag <ul><li>Erfaringsutveksling </li></ul><ul><li>Om lesing på skjerm </li></ul><ul><li>Bruk av PC i undervisningen </li></ul><ul><li>Informasjonssøk og kildebruk </li></ul><ul><li>Praktisk arbeid </li></ul><ul><li>Oppdrag til neste samling </li></ul>
 3. 3. Dagens mål <ul><li>Dere skal kjenne til forskjellene på å lese i bok og på skjerm </li></ul><ul><ul><li>kunne nevne to fordeler og to ulemper ved begge former for lesing. </li></ul></ul><ul><li>Dere skal kunne bruke ulike læringsstrategier ved lesing av skjermtekster </li></ul><ul><ul><li>kunne modellere minst én strategi for hver av de tre lesefasene når man leser på skjerm </li></ul></ul><ul><li>Dere skal kjenne til digitale ressurser som kan bidra til læring </li></ul><ul><ul><li>Hvordan man kan bruke blogg i undervisningen </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvordan bruke samskrivingsverktøy </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvordan lage digitale tankekart i web 2.0 </li></ul></ul><ul><li>Dere skal kunne hjelpe elevene til god kildebruk i egne arbeid </li></ul><ul><ul><li>hvordan man søker og vurderer kilder </li></ul></ul><ul><ul><li>hvordan bruke strategier for å komme bort fra ”klipp og lim” </li></ul></ul>
 4. 4. Lesing i bok og lesing på skjerm - sammenlign <ul><li>Bruk venndiagrammet i en førlesefase </li></ul>På skjerm I bok Likt
 5. 5. Lesing på skjerm <ul><li>Barn og unge leser mer i dag enn før </li></ul><ul><ul><li>- men de leser færre bøker </li></ul></ul><ul><ul><li>Skjermlesing den dominerende lesemåte </li></ul></ul><ul><li>Hva er forskjellen fra ”vanlig” lesing? </li></ul><ul><ul><li>Lesing blir en dynamisk, mobil og interaktiv prosess. </li></ul></ul><ul><ul><li>Leseren forventer å kunne ”gjøre noe” med en skjermtekst (interaktivitet) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sammensatt tekster som krever spesiell kompetanse </li></ul></ul><ul><ul><li>Den trykte teksten er lineær, skjermteksten er en hypertekst der du aldri ser slutten </li></ul></ul>
 6. 6. Ulike måter å lese på <ul><li>Overblikkslesing – man leser ikke for å lese, men for å velge bort. Kan jeg bruke denne siden? </li></ul><ul><li>Fokuslesing – man leser strategisk etter det man har søkt på </li></ul><ul><ul><li>Ord, bilder </li></ul></ul><ul><li>Nærlesing – man leser hele teksten nøye </li></ul><ul><li>Skimming – man leser litt mer overfladisk for å få inntrykk av hva den handler om </li></ul><ul><li>Surfing – man flyter med teksten og lar produsenten bestemme ruten man velger </li></ul><ul><ul><li>Styrt av design og øyeblikket </li></ul></ul>
 7. 7. Personlig tilnærming til tekstene <ul><li>Hva legger du merke til? </li></ul><ul><ul><li>Bilder </li></ul></ul><ul><ul><li>Overskrifter </li></ul></ul><ul><ul><li>Faktabokser </li></ul></ul><ul><ul><li>Animasjoner </li></ul></ul><ul><ul><li>Layout </li></ul></ul><ul><ul><li>Ikonoteksten </li></ul></ul>
 8. 8. Tokolonnenotat Kristin Halvorsen er kunnskapsminister Pisaundersøkelsen viser framgang for norske elever Meninger og tanker jeg har om dette Fakta jeg legger merke til
 9. 9. Venndiagram <ul><li>Politiske partiers mening </li></ul>Begge parti tar æren for forbedringene Arbeiderpartiet Høyre
 10. 10. Hvordan trene på å lese skjermtekster? <ul><li>Tekster med mange modaliteter (uttrykksmåter) </li></ul><ul><ul><li>Elevene må lære hvilke muligheter og begrensninger som ligger i de ulike uttrykksmåtene. </li></ul></ul><ul><ul><li>De må lære om at de ulike modalitetene spiller sammen </li></ul></ul><ul><ul><li>Bevisstheten på dette trenes også gjennom å lage egne multimodale tekster </li></ul></ul>
 11. 11. Digital natives? <ul><li>Elevene våre kan mindre enn vi tror </li></ul><ul><li>Store individuelle forskjeller </li></ul><ul><li>PC til underholdning </li></ul><ul><li>PC som verktøy </li></ul><ul><li>Framtiden? </li></ul>
 12. 12. Hva bruker vi PC-en til i undervisningen? <ul><li>Tekstbehandling </li></ul><ul><ul><li>Tekstproduksjon </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Skriftlige oppgaver </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sammensatte tekster </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Digitale fortellinger </li></ul></ul></ul><ul><li>Søke informasjon </li></ul><ul><ul><li>Søkemotorer </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tekst, bilder , film og musikk </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Lærebøker på nett (NDLA) </li></ul></ul><ul><li>Dele informasjon </li></ul><ul><ul><li>Læringsplattformer </li></ul></ul><ul><ul><li>Sosiale nettverk </li></ul></ul><ul><ul><li>Blogger </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ePortfolio (inot) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Wikier </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Del og bruk </li></ul></ul></ul><ul><li>Interaktiv læring </li></ul><ul><ul><li>Spill </li></ul></ul><ul><ul><li>Tester </li></ul></ul><ul><ul><li>Web 2.0 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Typewith.me </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bubbl.us </li></ul></ul></ul><ul><li>Læringsplattformene </li></ul><ul><ul><li>” Postkontor” </li></ul></ul><ul><ul><li>Deling av informasjon </li></ul></ul><ul><ul><li>Tester </li></ul></ul><ul><ul><li>Oppgaver </li></ul></ul><ul><ul><li>Prosessorientert skriving </li></ul></ul><ul><ul><li>Forklaringssekvenser </li></ul></ul><ul><ul><li>Leksjoner </li></ul></ul><ul><ul><li>Konferanser </li></ul></ul><ul><ul><li>Integrering av web 2.0 </li></ul></ul>
 13. 13. WEB 2.0 <ul><li>” Web 2.0 […] avhenger av aktiv deltagelse fra brukerne for å kunne ekspandere[…] Grunntanken går med andre ord ut på å ta i bruk kollektiv intelligens, i den forstanden at vi som nettbrukere jobber sammen eller innenfor samme rammer fremfor løsrevet på egen hånd.” </li></ul><ul><li>http:// no.wikipedia.org / wiki /Web_2.0 , lastet ned 03.11.10 </li></ul><ul><li>å bygge kunnskap sammen, bygge på hverandre, trekke nye linjer, få bekreftet egne tanker og meninger, bli utfordret på egne tanker og meninger, er uhyre lærerikt. </li></ul>
 14. 14. ePortfolio og blogg <ul><li>Enkle funksjoner i ePortfolio i It’s learning </li></ul><ul><ul><li>Mulighet for å låse blogg med passord </li></ul></ul><ul><ul><li>Kan legge inn filmer, musikk, bilder, lyd og tekst </li></ul></ul><ul><ul><li>Ulempe: kun en blogg per bruker </li></ul></ul><ul><li>Gratis blogg via google </li></ul><ul><ul><li>www.blogger.com </li></ul></ul>
 15. 15. Hvorfor blogge? <ul><li>En faglig refleksjonsblogg: </li></ul><ul><ul><li>Eleven formulerer teorigrunnlaget i et fag med egne ord </li></ul></ul><ul><ul><li>Husk å legge til rette for refleksjon ved hjelp av læringsstrategier </li></ul></ul><ul><li>Eleven bruker bilder, videoer o.l. til å illustrere og utdype. </li></ul><ul><li>Eleven jobber med de grunnleggende ferdighetene skriving, lesing og IKT. </li></ul><ul><li>Resultatet blir et ”levende” produkt som kontinuerlig kan oppdateres og vurderes </li></ul><ul><ul><li>et prosessorientert dokument og en slags logg over læring </li></ul></ul>
 16. 16. Informasjonssøk på nettet <ul><li>” Gå gjerne på nettet og finn stoff der” </li></ul><ul><ul><li>Elevene finner altfor mye stoff </li></ul></ul><ul><ul><li>Elevene bruker mye tid på å finne stoff og roter seg fort bort i andre ting </li></ul></ul><ul><ul><li>Fagtekstene blir for vanskelige </li></ul></ul><ul><ul><li>Tekstene kopieres ukritisk til word og skrives ut </li></ul></ul><ul><ul><li>Eleven leverer inn teksten uten å ha lært det som står i den </li></ul></ul>
 17. 17. Elevens utfordringer <ul><li>Nåla i høystakken </li></ul><ul><ul><li>Eleven skal </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>finne tekster som omhandler temaet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>finne tekster som ligger innenfor sin egen forståelsesevne </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>sile ut tekster som ikke holder mål kvalitativt </li></ul></ul></ul>
 18. 18. Å lage logg for informasjonssøk <ul><li>Hva ønsker du å finne ut? </li></ul><ul><ul><li>Lag gjerne tankekart </li></ul></ul><ul><li>Hva skal du bruke tekstene du finner til? </li></ul><ul><ul><li>Artikkel? Presentasjon? </li></ul></ul><ul><li>Hvordan skal du gå fram for å finne tekster som gir deg denne informasjonen? </li></ul><ul><ul><li>Biblioteket? Læreboka? Internett? </li></ul></ul><ul><li>Hvilke søkeord skal du bruke på nettet? </li></ul><ul><ul><li>Hvor detaljerte søkekriterier trenger du? </li></ul></ul><ul><li>Hvor lang tid skal du bruke på å søke? </li></ul><ul><ul><li>Sett av tid du skal bruke til å søke. Lesing og vurderingen av tekstene du finner tar tid </li></ul></ul><ul><li>Hva fungerte? Hva fungerte ikke? </li></ul>
 19. 19. Å vurdere funnene <ul><li>Et søk kan gi mange treff </li></ul><ul><ul><li>Kanskje må man snevre inn søkekriteriene </li></ul></ul><ul><ul><li>Se på beskrivelsen og hvilken side treffet lenker til </li></ul></ul><ul><ul><li>Åpne lenkene som ser relevante ut. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Skann sidene etter bilder, ingresser og bildetekster </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Finner du noe interessant, les nøyere </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ta vare på funnene </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>klipp og lim inn både tekst og lenke i et worddokument </li></ul></ul></ul></ul>
 20. 20. Å bruke funnene – ikke klippe og lime <ul><li>Bruk tekstene du har funnet </li></ul><ul><ul><li>Les overskrifter, ingresser og bildetekster </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hva handler teksten om? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hva legger du merke til? (personlig tilnærming) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Les avsnitt for avsnitt </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Personlig tilnærming </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Hva visste du fra før? Hva ble du overrasket over? Hva ble du klar over? Hva lurer du på nå? </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Strukturert tankekart </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Snakk i pargrupper </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Skriv opp gode formuleringer som du kan sitere (Husk å oppgi kilden!) </li></ul></ul></ul><ul><li>Notatene dine er utgangspunktet for din egen tekst </li></ul><ul><ul><li>Legg fra deg originaltekstene </li></ul></ul><ul><ul><li>Du kan bruke strukturen i tankekartet som disposisjon for teksten du skal skrive </li></ul></ul><ul><ul><li>Husk å oppgi kildene! </li></ul></ul>
 21. 21. Kildekritikk <ul><li>Kan vi stole på tekstene? </li></ul><ul><ul><li>Det er ingen overordnet kvalitetskontroll på nettet </li></ul></ul><ul><ul><li>Offentlige og seriøse organisasjoner regnes som pålitelige kilder </li></ul></ul><ul><ul><li>Private sider kan være gode, men sjekk innholdet mot andre kilder </li></ul></ul><ul><ul><li>NB! Vær obs på avsenders politiske ståsted eller andre motiv </li></ul></ul><ul><ul><li>En liten film om kildekritikk </li></ul></ul><ul><li>Et hjelpeskjema </li></ul><ul><li>Eleven må trenes opp i å vurdere kildene de bruker </li></ul>
 22. 22. Oppdrag til neste samling <ul><li>Lesing og læring på internett: </li></ul><ul><ul><li>Lag et undervisningsopplegg der du bruker minst én læringsstrategi i hver lesefase. </li></ul></ul><ul><ul><li>Opplegget skal munne ut i et skriftlig produkt (du bestemmer lengden) hvor elevene har brukt kilder fra nettet, men formulert med egne ord. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>NB! Husk strategiene! Det de har notert i venndiagram, tokollonnenotat, hurtigskriving, personlig tilnærming osv. skal brukes som utgangspunkt for egen tekst </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Husk å minne dem på at de må oppgi kildene </li></ul></ul></ul>
 23. 23. Kilder: <ul><li>http:// no.wikipedia.org / wiki /Web_2.0 , lastet ned 03.11.10 </li></ul><ul><li>Lesing på skjerm , Lesesenteret, UiS </li></ul><ul><li>Enter, veien mot IKT-didaktikk , Svein Østerud, 2009, Gyldendal forlag </li></ul>

×