Sosiaalisen median käyttöehdot ja opetuskäytön suositukset

8,327 views

Published on

Oppilaitosjohdon Luoti-koulutus 13.4.2012, Harto Pönkä

1 Comment
8 Likes
Statistics
Notes
 • Slideshare näyttää taas muuttuneen: kaikki slidet ovat kuvina ja linkit eivät toimi. Tässä tärkeimmät lähteet:
  http://www.edu.fi/materiaaleja_ja_tyotapoja/tvt_opetuksessa/sosiaalisen_median_kayttoehdot_opetuksessa
  http://www.edu.fi/materiaaleja_ja_tyotapoja/tvt_opetuksessa/sosiaalisen_median_opetuskayton_suositukset
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
8,327
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,243
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
1
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sosiaalisen median käyttöehdot ja opetuskäytön suositukset

 1. 1. Sosiaalisen median käyttöehdot ja opetuskäytön suositukset Harto Pönkä, 13.04.2012
 2. 2. Some-palvelujen käyttöehdot
 3. 3. Periaatteellisia ongelmia• Miten palveluita otetaan käyttöön, kun koululla ei kuitenkaan ole oikeutta velvoittaa oppilasta solmimaan sopimusta jonkin muun organisaation tai yksityisen yrityksen (palveluntarjoajan) kanssa?• Kuka valvoo tai kontrolloi sitä, minkälaisia sopimuksia oppilaat tekevät koulutyössään?• Onko opettajilla oikeus rekisteröityä palveluihin opettajina, työnantajansa edustajina?• Miten tulisi menetellä, kun oppilaat ovat alaikäisiä? Pyydetäänkö huoltajalta tai huoltajilta lupa palveluihin rekisteröitymiseen jokaisessa yksittäisessä tapauksessa?• Miten suhtaudutaan palveluehtojen sisältämiin ikärajoihin, jos opetusryhmässä on sekä vaadittua ikää vanhempia että sitä nuorempia oppilaita?• Mitkä ovat kohtuullisia sopimusehtoja? Mitä voidaan hyväksyä ja mitä ei missään tapauksessa voida hyväksyä? Lähde: http://www.edu.fi/materiaaleja_ja_tyotapoja/tvt_opetuksessa/sosiaalisen_median_ kayttoehdot_opetuksessa/suhde_lakiin_normeihin_ja_perinteeseen, Elias Aarnio 17.11.2010
 4. 4. Alaikäiset oppilaat• Sopimuksen tekeminen kuten verkkopalvelun käyttöehtojen hyväksyminen vaatii lain mukaan 18 vuoden ikää (oikeustoimikelpoisuuden) riippumatta palvelun ikärajasta.• Alaikäisten oppilaiden tuotosten julkaisuun verkossa täytyy olla hänen oma lupansa sekä huoltajan lupa.
 5. 5. Some-palvelujen ikärajoja • Googlen palvelut (1.3.2012 alkaen) – Google-tunnuksen luonti ja useimmat Googlen palvelut: 13 vuotta http://support.google.com/plus/bin/answer.py?hl=en&answer=1350409 http://www.google.com/intl/gb/policies/terms/archive/20070416-20120301/ – Googlen palvelut, joissa liikkuu rahaa: 18 vuotta – Google Apps for Education, oppilaiden käyttö opettajan vastuulla http://www.google.com/a/help/intl/fi/edu/index.html • Facebook: 13 vuotta • YouTube: 13 vuotta (osittain 18 vuotta) • WordPress: 13 vuotta • Ning: 13 vuotta • Flickr: alle 13 vuotias vain perhetilin kautta • Second life: 13 vuotta • Twitter: ei ikärajaa • Wikispaces: ei ikärajaa • Purot.net: ei ikärajaa • Habbo, 10 vuotta • IRC-Galleria, 12 vuotta Lähteenä mainitut palvelut sekä ttp://www.edu.fi/materiaaleja_ja_tyotapoja/tvt_opetuksessa/sosiaalisen_median_kayttoehdot_opetuksessa/taulukko_sosiaalisen_median
 6. 6. Muista nämä! • Lue käyttöehdot. Yksittäisten käyttäjien kohdalla vastuu jää yksin käyttäjälle itselleen. Opetuskäytössä tulee kuitenkin lukea ehdot, jotta vältytään virheiltä. • Harkitse, kannattaako rekisteröinnissä antaa oikeat henkilötiedot (jos palvelun käyttöehdot eivät edellytä niitä). • Kiinnitä huomiota siihen, että käyttämissäsi palveluissa tekijänoikeuksia ei luovuteta ainakaan yksinoikeudella palveluntarjoajalle. • Valitse EU-maassa sijaitseva palvelu aina kun mahdollista, sillä lainsäädäntömme kieltää henkilötietojen viemisen EU-alueelta muihin kuin luotettaviin maihin. • Oikea sijainti ja noudatettava lainsäädäntö löytyvät käyttöehdoista. Jos käyttöehdot eivät kerro tällaista perusasiaa, pysy kaukana palvelusta. • Ota huomioon, että maksuttomissa palveluissa ei ole palvelusitoumusta, pikemminkin perävalotakuu. Lähde:http://www.edu.fi/materiaaleja_ja_tyotapoja/tvt_opetuksessa/sosiaalisen_median_kayttoehdot_opetuksessa/ota_nama_asiat_huomioo
 7. 7. Miten some-palveluita opetukseen?• Useita sosiaalisen median palveluita alaikäiset saavat käyttää huoltajan suostumuksella. – Suostumus voidaan pyytää kerralla esim. vuodeksi tai koko opiskeluajaksi• Täysi-ikäiset opiskelijat voivat käyttää palveluita omalla vastuullaan. Tätä ei kuitenkaan voida edellyttää.• Koulu/kunta voi hankkia ostopalveluita, joiden käytöstä se vastaa oppilaiden sijasta.• Koulu/kunta voi asentaa ja ylläpitää omia some-palveluita (=avoimen lähdekoodin ohjelmia), jolloin se päättää itse palveluiden käytöstä.
 8. 8. Muuta huomioitavaa• ”Vaati melkoista rohkeutta viedä alaikäisiä oppilaita julkiseen verkkopalveluun”• Kuka omistaa yhdessä tehdyn teoksen tekijänoikeudet?• Kuka ylläpitää palvelua? Mistä saadaan apua tarvittaessa?• Mitä tehdään, kun työskentely päättyy?• Tehdäänkö varmuuskopioita, kuka tekee?• Miten tätä kaikkea suunnitellaan ja ohjeistetaan?
 9. 9. OPH:n somen opetuskäytön suositukset
 10. 10. Suositusten lähtökohdat • Sosiaalinen media on lyhyessä ajassa tullut merkittäväksi osaksi yhteiskuntaa. Se tuo jokaiselle mahdollisuuden vaikuttaa ja oppia aktiivisesti osallistuen ja yhdessä työskennellen. • Sosiaalisen median opetuskäytön linjausten tavoitteena on edistää sellaisten toimintatapojen muotoutumista, jotka luovat kaikille oppijoille tasavertaiset mahdollisuudet oppia hyödyntämään sosiaalista mediaa osana mediataitoja ja ymmärtämään sosiaalisen median roolia yhteiskunnassa. • Sosiaalisen median opetuskäytön suositukset jakaantuvat kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan sosiaalisen median käyttölinjauksia osana tietostrategiaa. Toisessa osassa esitellään käytännön toimenpiteitä opetuksen suunnitteluun ja mahdolliseen muuhun hyödyntämiseen koulun toiminnassa.Lähde: https://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/lukiokoulutuksen_ jarjestaminen/sosiaalisen_median_opetuskayton_suositukset, 30.3.2012
 11. 11. Sosiaalinen media osana tietostrategiaa • Sosiaalisen median opetuskäytön linjaukset on aiheellista sisällyttää tietostrategiaan. Käytännön toimenpiteitä: • Tietostrategia tarkistetaan sosiaalisen median opetuskäytön näkökulmasta. • Koulutuksen järjestäjä tekee vuosittain tilannekartoituksen, jossa selvitetään laitteistotilanne, e-oppimateriaalien määrä ja arviointiperusteet sosiaalisen median opetuskäytön näkökulmasta. • Tilannekattoitııksen perusteella määritellään tavoitetaso laitteiden, tietoverkkoyhteyksien, e-oppimateriaalien ja arviointiperusteiden osalta sekä opettajien vuosittainen täydennyskoulutustarve. Lähde: https://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/lukiokoulutuksen_ jarjestaminen/sosiaalisen_median_opetuskayton_suositukset, 30.3.2012
 12. 12. Strategiasta yhteisiin toimintamalleihin • Tietostrategian yleiset linjaukset sosiaalisen median opetuskäytöstä konkretisoidaan koulutuksen järjestäjäkohtaisiksi toimintamalleiksi. • Selkeät, oppijoiden ikäkauden huomioon ottavat mallit, laaditaan yhteistyössä opetustoimen henkilöstöryhmien ja tietohallinnon kanssa. Toimintamalleja mietittäessä yhteistyö vanhempien, oppijoiden ja opettajien kesken edistää hyvien ratkaisujen löytymistä. Yhteisissä toimintamalleissa sovitaan mm. • mitä palveluita koulussa otetaan käyttöön eri luokka- ja kouluasteilla ja laaditaan ohjeistus niiden käytöstä • miten opettajan työprofiili määritellään eri palveluissa • miten opastetaan vuorovaikutukseen muiden kanssa verkossa. Lähde: https://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/lukiokoulutuksen_ jarjestaminen/sosiaalisen_median_opetuskayton_suositukset, 30.3.2012
 13. 13. Somen turvallinen ja eettinen käyttöKäytön ohjeistuksessa huolehditaan, että• Kaikilla on riittävät tiedot tekijänoikeuksista. Luvattomien aineistojen käyttöä opetuksessa ei hyväksytä ja plagioinnin ja piratismin seuraukset tunnetaan. Opettajien ja oppijoiden tekijänoikeuksia kunnioitetaan.• Luottamuksellista tietoa ei viedä missään tilanteessa sosiaalisen median palveluihin. Tunnetaan henkilöstörekisterien ylläpitoa koskevat määräykset.• Oppilaita opastetaan kirjautumistunnusten tekemisessä ja heille opetetaan turvallisten salasanojen käyttö ja yksityisyyden suojaamiseen liittyvät asiat.• Noudatetaan eri palveluntarjoajien asettamia käyttöehtoja ja käyttäjille asetettuja ikärajoja.• Korostetaan hyvää käytöstä myös sosiaalisessa mediassa, yhteisöllisten toimintatapojen omaksumista ja toisen kunnioittamista. Häiriökäyttäytymistä ja kiusaamista ei hyväksytä.• Sovitaan sääntöjen rikkomisen seuraamuksista.• Sosiaalisen median palveluiden opetuskäytölle tehdään askel askeleelta malli, joka mahdollistaa oppilaiden osaamisen ja taitojen kehittymisen erityyppisten palvelujen käytössä ohjattuna turvallisessa ympäristössä. Lähde: https://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/lukiokoulutuksen_ jarjestaminen/sosiaalisen_median_opetuskayton_suositukset, 30.3.2012
 14. 14. Käytännössä: some osana mediataitojaKäytännön toimenpiteitä:• Oppimistilanteissa tuetaan oppijoiden itseilmaisua, luovuutta, tiedon ja osaamisen jakamista ja yhteistyötä ja sosiaalista mediaa hyödynnetään luontevana osana oppimista.• Oppijoita kannustetaan ja harjoitetaan vastuulliseen aktiivisuuteen ja osallisuuteen verkkokeskusteluissa.• Koulussa opitaan sisällöntuotannossa vastaanottajan ja tuottajan oikeudet ja velvollisuudet sekä median tietoturvallisuuteen liittyvät asiat.• Oppijoille tarjotaan tilaisuuksia käyttää eri palveluita ja sovelluksia kuten: blogeja, mikroblogeja, wikejä, dokumenttipalveluja, tiedon- ja ajanhallintapalveluja, kuvien, videoiden, linkkien ja muita sisältöjen ja tuotosten jakopalveluja, keskustelu- ja chat-palveluja sekä yhteisö ja ryhmätyöskentelyalustoja.• Tiedon määrän ja saavutettavuuden lisääntyessä, opettajan tärkeä rooli on auttaa oppijaa arvioimaan löytämänsä ja käyttämänsä tiedon laatua. Lähde: https://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/lukiokoulutuksen_ jarjestaminen/sosiaalisen_median_opetuskayton_suositukset, 30.3.2012
 15. 15. Some osana kouluyhteisön toimintatapoja Käytännön toimenpiteitä: • Luodaan eri oppineissa oppilaille mahdollisuuksia taltioida eri menetelmin (teksti, kuva, liikkuva kuva) omaa työskentelyään ja oppimistaan ja rakentaa omaa oppimispolkuaan. • Käytetään eri palveluita oppimistilanteissa yhteistyöprojektien läpi viemiseen, oppilaiden ja opettajan vuorovaikutuksen lisäämiseen, osallistavan työskentelyn tukemiseen ja paikasta ja ajasta riippumattoman oppimisen toteutumiseen. • Hyödynnetään sosiaalisen median mahdollisuuksia kansainvälisissä yhteistyöprojekteissa. Lähde: https://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/lukiokoulutuksen_ jarjestaminen/sosiaalisen_median_opetuskayton_suositukset, 30.3.2012
 16. 16. Some kodin ja koulun yhteistyössäKäytännön toimenpiteitä:• Luodaan yhteistyössä vanhempien, huoltajien ja oppijoiden kanssa toimintamalli sosiaalisen median hyödyntämisestä kodin ja koulun yhteistyössä.• Kehitetään koulun sisäistä ja ulkoista viestintää ja sidosryhmäyhteistyötä hyödyntämällä mahdollisuuksien mukaan sosiaalisen median palveluita.• Kehitetään menetelmiä, joiden avulla vanhemmat ja huoltajat voivat halutessaan seurata oppijoiden työskentelyä (blogit, wiki- alueet, kuvapalvelut, videot jne).• Mitään salassa pidettävää tai yksityisyyden suojaa loukkaavaa tietoa ei saa laittaa sosiaalisen median palveluihin.Lähde: https://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/lukiokoulutuksen_ jarjestaminen/sosiaalisen_median_opetuskayton_suositukset, 30.3.2012
 17. 17. Some osana monipuolisia oppimisympäristöjä Käytännön toimenpiteitä: • Kehitetään oman alueen toimijoiden kanssa malli, joka mahdollistaa oppijoiden ja työelämän sekä kulttuurilaitosten välisen yhteydenpidon ja helpottaa eri alojen asiantuntijoiden saamista mukaan koulutyöhön (esim. wiki-alueet, videoyhteys sovittuina aikoina). • Aktivoidaan nuoria olemaan aloitteellisia oman alueen yhteisessä päätöksenteossa ja osallistumisessa ja tuomaan esiin omaa osaamistaan. Lähde: https://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/lukiokoulutuksen_ jarjestaminen/sosiaalisen_median_opetuskayton_suositukset, 30.3.2012
 18. 18. KIITOS!Harto Pönkähttp://twitter.com/hponka/http://slideshare.com/hponkahttp://harto.wordpress.com/http://www.innowise.fi/

×