Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Suomalaisten matkailuyritysten sosiaalisen median käyttö

Loading in …3
×

Check these out next

1 of 34 Ad
1 of 34 Ad

Suomalaisten matkailuyritysten sosiaalisen median käyttö

Download to read offline

Tässä esityksessä perehdytään itäsuomalaisten matkailuyritysten sosiaalisen median käyttöön ja syihin olla käyttämättä sosiaalista mediaa.

Tässä esityksessä perehdytään itäsuomalaisten matkailuyritysten sosiaalisen median käyttöön ja syihin olla käyttämättä sosiaalista mediaa.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Juho Pesonen (20)

Advertisement

Suomalaisten matkailuyritysten sosiaalisen median käyttö

 1. 1. IFITT Finland avajaisseminaari, Savonlinna, 20.11.2013 Suomalaisten matkailuyritysten sosiaalisen median käyttö ja koulutustarpeet Juho Pesonen & Jenni Mikkonen, Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos, Savonlinna, eMatkailu-hanke Marika Makkonen, Savonia, Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma
 2. 2. eMatkailu-hanke • Hanke käynnistyi vuonna 2011 ja jatkuu 2014 syyskuuhun asti. • Tavoitteena parantaa sähköisen matkailuliiketoiminnan osaamisedellytyksiä MOT:ssa. • EAKR, Etelä-Savon maakuntaliitto Juho Pesonen 25.11.2013 2
 3. 3. Sosiaalinen media liiketoimintaparadigmana Juho Pesonen 25.11.2013 3
 4. 4. Mitä on sosiaalinen media? • Sosiaalisella medialla tarkoitetaan verkkoviestintäympäristöjä, joissa sisältö on pääasiassa käyttäjien (asiakkaiden) tuottamaa, ei siis pelkästään yrityksen vastuulla. Sosiaalinen media on interaktiivista ja viestintä tapahtuu monelta monelle, eli perinteisille joukkotiedotusvälineille ominainen viestijän ja vastaanottajan välinen ero puuttuu. Matkailualalla suosittuja sosiaalisen median palveluita ovat esimerkiksi Facebook, Twitter, blogit, YouTube, Hotels.com ja TripAdvisor, joissa asiakas ja yritys pystyvät kommunikoimaan keskenään sekä tuottamaan sisältöä palveluun. Esityksen nimi / Tekijä 25.11.2013 4
 5. 5. Matkailijat ovat sosiaalisessa mediassa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2013/sutivi_2013_2013-11-07_tau_011_fi.html Juho Pesonen 25.11.2013 5
 6. 6. Mutta entä yritykset? • 58 % suomalaisyrityksistä käyttää sosiaalista mediaa – 73 % näistä Facebookissa (http://www.kauppalehti.fi/etusivu/tutkimus+sosiaalinen+media+nousee+yrityksissa/201305429429) – Vain puolet keskisuomalaisista pk-yrityksistä hyödyntää sosiaalisen median mahdollisuuksia markkinoinnissaan (http://www.dimark.fi/blog/2013/01/29/kannattaako-yritysten-olla-aktiivisia-sosiaalisessa-mediassa-vai-pysy%C3%A4-poissa). • Ideana on olla läsnä siellä missä asiakkaat ovat. – Sosiaalinen media sopii etenkin B2C markkinoilla toimiville yrityksille. • Matkailutuotteen erityisominaisuudet tekevät sosiaalisesta mediasta luontevan osan matkailijan tiedonetsintäprosessia. – Ja tiedonjakamista. • Matkan sosiaalinen arvo. Juho Pesonen 25.11.2013 6
 7. 7. Esityksen nimi / Tekijä 25.11.2013 7
 8. 8. Yritykset sosiaalisessa mediassa • Käytetään eri kanavia. • Luodaan sisältöä. • Markkinoidaan sisältöä. • Toimitaan interaktiivisesti asiakkaiden kanssa. • Tehdään asioita yhdessä asiakkaiden kanssa. • Seurataan kaikkea jatkuvasti. • Yrityksen ei pidä vain olla sosiaalisessa mediassa vaan elää siellä. Esityksen nimi / Tekijä 25.11.2013 8
 9. 9. Miksi yritysten pitäisi välittää sosiaalisesta mediasta? • Näkyvyys asiakkaille paranne. • Mahdollisuudet asiakassuhdemarkkinointiin. • Liiketoiminnan seuraamiseen. • ->Lisää tuloja. Esityksen nimi / Tekijä 25.11.2013 9
 10. 10. Sosiaalisen median koulutus • Suomalaisilla yrityksillä on lähes rajattomat mahdollisuudet hankkia sosiaalisen median koulutusta. – Oppilaitokset – Konsulttifirmat – Hankkeet (www.dimark.fi) • Minkä ongelman nämä koulutukset ratkaisevat? • Pitää ymmärtää miksi yritykset eivät käytä sosiaalista mediaa. Esityksen nimi / Tekijä 25.11.2013 10
 11. 11. Sovelto (http://www.sovelto.fi/kurssit/kurssienselailu/pages/ryhma.aspx?pgc=124&gclid=CNDSht- w7roCFc5a3goduAYAVg) • Sosiaalisen median 1.2.3. – Kurssin jälkeen tiedät miten hyödynnät sosiaalisen median välineitä elämässäsi ja työssäsi • Mittavaa kilpailuetua sosiaalisesta mediasta – 1. Tiedät, mitä mahdollisuuksia yhteisölliset työvälineet ja sosiaalinen media tarjoavat - ilman hypetystä – 2. Löydät organisaatiollesi sopivat tavat hyödyntää sosiaalista mediaa – 3. Osaat kytkeä yhteisölliset työvälineet ja sosiaalisen median organisaatiosi liiketoimintaan sitä tukevasti – 4. Ymmärrät, mitä sosiaalisen median onnistunut käyttöönotto vaatii • Yammer, WordPress ja SharePoint-koulutusta. Esityksen nimi / Tekijä 25.11.2013 11
 12. 12. Tieturi (http://www.tieturi.fi/kurssit/kurssi.html?course=83903051&category=Web&city=Tieturi- Helsinki&training=05.02.2014) • Sosiaalinen media – Sosiaalinen media -kurssin käytyään tuntee yleisimmin käytetyt sosiaalisen median palvelut ja niiden ideologiat sekä osaa hyödyntää niitä omassa työssään. Esityksen nimi / Tekijä 25.11.2013 12
 13. 13. Markkinointi-instituutti (http://www.markinst.fi/koulutus/sivut/tuotesivu.aspx?tid=270&t=suuntana_sosiaalinen_media) • Suuntana sosiaalinen media – Suuntana sosiaalinen media -koulutuksessa opit ymmärtämään sosiaalisen median säännöstöä ja ihmisten käyttäytymistä verkossa. Opit, miten some toimii digitaalisen markkinoinnin osana. Esityksen nimi / Tekijä 25.11.2013 13
 14. 14. Sulava (http://www.sulava.com/palvelut/koulutukset/ • Sosiaalinen media yrityskäytössä – Saat kokonaiskuvan sosiaalisen median organisaatiollesi tarjoamista konkreettisista mahdollisuuksista – Opit perusteet sosiaalisen median strategioista ja parhaista käytännöistä – Opit rakentamaan organisaatiollesi sosiaalisen median toimintasuunnitelman (ns. editorial calendar) ja ylläpitämään sitä – Opit laatimaan organisaatiollesi sosiaalisen median ohjeistuksen – Opit mittaamaan sosiaalisen median projektien ja panostusten vaikuttavuutta – Saat uusia ideoita sosiaalisen median hyödyntämiseen omassa organisaatiossasi – Verkostoidut muiden organisaatioiden sosiaalisen median vastuuhenkilöiden kanssa Esityksen nimi / Tekijä 25.11.2013 14
 15. 15. Sulava (http://www.sulava.com/palvelut/koulutukset/ • Facebook-yrityssivun perustaminen ja ylläpito – Koulutuksestamme saat valmiit ja toimivat Facebook-sivut sekä opit kaikki sen ylläpitoon tarvittavat tiedot ja taidot. • Sosiaalinen intranet – Kuinka sosiaalinen intranet rakennetaan ja otetaan onnistuneesti käyttöön? Esityksen nimi / Tekijä 25.11.2013 15
 16. 16. Missä matkailuyrityksissä mennään? • Miksi ja miten sosiaalista mediaa käytetään suomalaisissa matkailuyrityksissä? • Miksi sosiaalista mediaa ei käytetä osassa suomalaisia matkailuyrityksiä? Mitkä ovat merkittävimmät haasteet ja esteet, joiden vuoksi sosiaalista mediaa ei käytetä? • Miten käytön esteet erilaisten matkailuyritysten välillä eroavat toisistaan? • Pystytäänkö yritykset ryhmittelemään syiden perusteella ryhmiin, joille pystytään järjestämään erilaista koulutustarjontaa? Millaisilla toimenpiteillä erilaisia matkailuyrityksiä voidaan auttaa sosiaalisen median käyttöön liittyvien haasteiden ja esteiden kanssa? • Miten yritykset, jotka käyttävät sosiaalista mediaa eroavat niistä, jotka eivät sitä käytä? Esityksen nimi / Tekijä 25.11.2013 16
 17. 17. Tutkimuksen toteutus • Tutkimuksen aineisto kerättiin kahdessa osassa marraskuun 2012 ja elokuun 2013 välisenä aikana. – Itäsuomalaiset matkailuyritykset. • 22 matkailuyrityksen puhelinhaastattelu – Yhdeksän estettä sosiaalisen median käytölle. • Kvantitatiivinen tutkimus – Kysely 900 sähköpostiosoitteeseen – Puhelinhaastatteluilla aineiston täydennys – 235 vastausta Esityksen nimi / Tekijä 25.11.2013 17
 18. 18. Sosiaalisen median käytön esteet • Yritys ei koe saavansa mitään hyötyä sosiaalisen median käytöstä. • Sosiaalinen media on tietoturvariski. • Ei ole riittävästi taitoa sosiaalisen median käyttöön. • Ei ole riittävästi aikaa sosiaalisen median käyttöön. • Ei ole tarpeeksi rahallisia resursseja. • Yritys ei tiedä, kuinka hyödyntää sosiaalista mediaa toiminnassaan. • Negatiivinen palaute arveluttaa. • Huonoja kokemuksia sosiaalisesta mediasta. • Yritys pärjää hyvin ilman sosiaalista mediaa. Esityksen nimi / Tekijä 25.11.2013 18
 19. 19. Vastanneet yritykset • 23 oli Etelä-Karjalasta, 59 Pohjois-Karjalasta, 61 Etelä-Savosta, 49 Pohjois-Savosta, 12 Itäuudeltamaalta, 24 Kymenlaaksosta ja 4 Kainuusta. Juho Pesonen 25.11.2013 19
 20. 20. Sähköinen markkinointi • Markkinointibudjetista käytetään keskimäärin 39 % (mediaani 30 %) sähköiseen markkinointiin. – Ei eroja somea käyttävien ja käyttämättömien yritysten välillä. • 25 yrityksellä on sähköisen matkailuliiketoiminnan tai sosiaalisen median strategia – Näistä 23 käyttää sosiaalista mediaa. Esityksen nimi / Tekijä 25.11.2013 20
 21. 21. Somen käyttö suomalaisissa matkailuyrityksissä 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% Käyttää Ei käytä Esityksen nimi / Tekijä 25.11.2013 21
 22. 22. Syitä käyttää Facebookia 116 49,4 Valid Percent 49,4 Cumulative Percent 49,4 lisää näkyvyyttä 56 23,8 23,8 73,2 kasvattaa myyntiä 16 6,8 6,8 80,0 parantaa tiedotusta palvella asiakkaita paremmin uusia asiakkaita 14 6,0 6,0 86,0 11 4,7 4,7 90,6 11 4,7 4,7 95,3 parantaa yrityksemme imagoa olla missä kilpailijatkin ovat 3 1,3 1,3 96,6 3 1,3 1,3 97,9 säästää aikaa ja/tai rahaa 2 ,9 ,9 98,7 muu syy, mikä? 2 ,9 ,9 99,6 palautetta yrityksemme toiminnasta 1 ,4 ,4 100,0 235 100,0 100,0 Frequency Valid ei käytössä Total Percent Esityksen nimi / Tekijä 25.11.2013 22
 23. 23. Syyt käyttää Twitteriä 219 93,2 Valid Percent 93,2 Cumulative Percent 93,2 lisää näkyvyyttä 5 2,1 2,1 95,3 parantaa tiedotusta muu syy, mikä? 3 1,3 1,3 96,6 3 1,3 1,3 97,9 palvella asiakkaita paremmin 2 ,9 ,9 98,7 parantaa yrityksemme imagoa 1 ,4 ,4 99,1 uusia asiakkaita 1 ,4 ,4 99,6 kasvattaa myyntiä 1 ,4 ,4 100,0 235 100,0 100,0 Frequency Valid ei käytössä Total Percent Esityksen nimi / Tekijä 25.11.2013 23
 24. 24. Syyt käyttää TripAdvisoria Valid ei käytössä Frequency 210 Cumulative Percent Valid Percent Percent 89,4 89,4 89,4 lisää näkyvyyttä uusia asiakkaita palvella asiakkaita paremmin palautetta yrityksemme toiminnasta 11 4,7 4,7 94,0 4 1,7 1,7 95,7 3 1,3 1,3 97,0 3 1,3 1,3 98,3 kasvattaa myyntiä parantaa yrityksemme imagoa muu syy, mikä? Total 2 ,9 ,9 99,1 1 ,4 ,4 99,6 1 ,4 ,4 100,0 235 100,0 100,0 Esityksen nimi / Tekijä 25.11.2013 24
 25. 25. Syyt käyttää Youtubea Valid ei käytössä Frequency 196 Percent Valid Percent 83,4 83,4 Cumulative Percent 83,4 lisää näkyvyyttä 23 9,8 9,8 93,2 parantaa yrityksemme imagoa muu syy, mikä? 4 1,7 1,7 94,9 4 1,7 1,7 96,6 kasvattaa myyntiä 3 1,3 1,3 97,9 parantaa tiedotusta 3 1,3 1,3 99,1 palvella asiakkaita paremmin 1 ,4 ,4 99,6 uusia asiakkaita 1 ,4 ,4 100,0 235 100,0 100,0 Total Esityksen nimi / Tekijä 25.11.2013 25
 26. 26. Syyt käyttää Google Mapsia Valid ei käytössä Frequency 162 Percent Valid Percent 68,9 68,9 Cumulative Percent 68,9 palvella asiakkaita paremmin lisää näkyvyyttä 33 14,0 14,0 83,0 22 9,4 9,4 92,3 parantaa tiedotusta uusia asiakkaita 10 4,3 4,3 96,6 2 ,9 ,9 97,4 kasvattaa myyntiä muu syy, mikä? 2 ,9 ,9 98,3 2 ,9 ,9 99,1 palautetta yrityksemme toiminnasta 1 ,4 ,4 99,6 säästää aikaa ja/tai rahaa 1 ,4 ,4 100,0 235 100,0 100,0 Total Esityksen nimi / Tekijä 25.11.2013 26
 27. 27. Syy käyttää OTA-palveluita Varaussivustot (esim. Booking.com, Expedia jne.) Valid ei käytössä Frequency 178 Percent Valid Percent 75,7 75,7 Cumulative Percent 75,7 kasvattaa myyntiä uusia asiakkaita 28 11,9 11,9 87,7 20 8,5 8,5 96,2 palvella asiakkaita paremmin lisää näkyvyyttä 4 1,7 1,7 97,9 3 1,3 1,3 99,1 säästää aikaa ja/tai rahaa 1 ,4 ,4 99,6 parantaa tiedotusta Total 1 ,4 ,4 100,0 235 100,0 100,0 Esityksen nimi / Tekijä 25.11.2013 27
 28. 28. Koulutukset ratkaisevassa osassa somen käyttössä. Käyttääkö yritys somea? Onko yrityksenne osallistunut sosiaalisen median/sähköisen liiketoiminnan koulutuksiin : kyllä Count % ei Count % en tiedä Count % Total Count % Kyllä 49 Ei Total 13 62 79,0% 21,0% 100,0 % 76 89 165 46,1% 53,9% 100,0 % 3 1 4 75,0% 25,0% 100,0 % 128 103 231 55,4% 44,6% 100,0 % Esityksen nimi / Tekijä 25.11.2013 28
 29. 29. Esteiden suuruus Esityksen nimi / Tekijä 25.11.2013 29
 30. 30. Kolmenlaisia yrityksiä somen esteiden suhteen Esityksen nimi / Tekijä 25.11.2013 30
 31. 31. Yritysten vertailua Esityksen nimi / Tekijä 25.11.2013 31
 32. 32. Tarve koulutukselle? Segmentti Tunnetteko kyllä tarvitsevanne koulutusta sosiaalisen median/sähkö ei isen liiketoiminnan käyttöön?: Count Total Count % Count %w % Ei Ei resursseja Huolet tarvetta 26 21 6 Total 53 74,3% 58,3% 50,0% 63,9% 9 15 6 30 25,7% 41,7% 50,0% 36,1% 35 36 12 83 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Esityksen nimi / Tekijä 25.11.2013 32
 33. 33. Johtopäätökset • Sosiaalista mediaa käyttävät yritykset näyttävät olevan pidemmällä liiketoimintastrategiassa. • Koulutus pitää suunnata jollekin näistä ryhmistä. – Ryhmien tarpeet koulutuksen suhteen ovat täysin erilaisia. • Korvaako sosiaalinen media yrityksen omat verkkosivut? • Mitä ihmettä suomalaiset matkailuyritykset siellä sosiaalisessa mediassa tällä hetkellä tekevät? – Missä vaiheessa he ovat sosiaalisen median käyttöönotossa? Juho Pesonen 25.11.2013 33
 34. 34. www.uef.fi/mot Kiitos mielenkiinnosta! Juho.pesonen@uef.fi www.uef.fi/mot/ www.matkailututkimus.fi www.facebook.com/uef.mot

×