Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Somepalvelut musiikkiopiston opetuksessa

3,664 views

Published on

Koulutus Tieto- ja viestintäteknologia musiikkiopistojen opetussuunnitelman ja yhteistyön tukena -hankkeelle, 22.11.2018, Harto Pönkä, Innowise

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Somepalvelut musiikkiopiston opetuksessa

 1. 1. Somepalvelut musiikkiopiston opetuksessa Harto Pönkä 22.11.2018 Kuva: Pixabay
 2. 2. 1. Lasten ja nuorten somemaailma 2. Käytännön pelisäännöt kuntoon 3. Miten somepalveluita opetukseen? 4. Esimerkkejä somepalveluista 5. Yhteisöllinen oppiminen somen avulla 6. Ideasta toteutukseen Esityksen sisältö
 3. 3. 1. Lasten ja nuorten somemaailma
 4. 4. Älypuhelin = kognitiivinen ja sosiaalinen työkalu Nykynuoren ensimmäinen oma nettipääte
 5. 5. Datalähde: DNA, Koululaistutkimus, 1.8. 2018, https://www.sttinfo.fi/data/attachments/00830/f6f638f2-afe4-426b-bd3b-3d2601ae8aff.pdf (N=532, vastaajina lasten vanhemmat) Kännykän kanssa vietetty aika
 6. 6. Mitä eri ikäiset tekevät kännyköillä? Lähde: DNA, Koululaistutkimus, 1.8. 2018, https://www.sttinfo.fi/data/attachments/00830/f6f638f2-afe4-426b-bd3b-3d2601ae8aff.pdf (N=906, vastaajina lasten vanhemmat)
 7. 7. Lähteet: DNA:n digibarometri 18.4.2018 ja Koululaistutkimus 1.8. 2018 Sosiaalisen median käyttö Suomessa
 8. 8. Lähde: DNA, Koululaistutkimus, 1.8. 2018, https://www.sttinfo.fi/data/attachments/00830/f6f638f2-afe4-426b-bd3b-3d2601ae8aff.pdf (N=532, vastaajina lasten vanhemmat) 6-12-vuotiaiden somen käyttö
 9. 9. 2. Käytännön pelisäännöt kuntoon
 10. 10. • Google: 16 vuotta (Google Play, Gmail, G Suite, Google Drive, Blogger) – Huoltaja voi luoda tätä nuoremmalle lapselle tunnuksen Family Linkillä: https://families.google.com/familylink/device-compatibility/ • YouTube: 13 vuotta (osa videoista 18 v.) • Facebook: 13 vuotta • WhatsApp: 16 vuotta (oli 13 vuotta 8/2016 - 5/2018) • Instagram: 13 vuotta • Snapchat: 13 vuotta • TikTok/Musical.ly: 13 vuotta • Twitter: 13 vuotta • Steam: 13 vuotta • Pinterest: 13 vuotta • Twitch: 13 vuotta • Kik Messenger: 13 vuotta (suositus 17 v.) • We heart it: 13 vuotta • Pokémon Go: 13 vuotta Somepalvelujen ikärajat Lisäksi alaikäinen tarvitsee huoltajan luvan sopimuksen tekoon, mikäli hän on alle GDPR-ikärajan (nykyisin 16 v., muuttuu tietosuojalain tullessa voimaan 13 v.).
 11. 11. WhatsApp Facebook & FB messenger Skype Arjesta tutut some-palvelut opetuksessa
 12. 12. WhatsAppin käyttö alle 16-vuotiaiden opetuksessa • WhatsAppin käyttöehtojen tarkoittama ”käyttäjä” on se, joka rekisteröi tunnuksen ja hyväksyy käyttöehdot. Jos huoltaja hyväksyy käyttöehdot, hän on sopimuksen osapuoli. • Huoltaja saa antaa hallitsemansa WhatsApp- tunnuksen lapsen käyttöön ikärajan sitä estämättä. Käyttöehdoissa ei tätä kielletä. • Lapsen kännykän käyttö perustuu muutenkin huoltajan tekemiin sopimuksiin ja palveluihin, jotka tämä on antanut lapsen käytettäväksi (esim. puhelinliittymä ja Google-tunnus). • Lapsen kännykän käyttö tapahtuu huoltajan luvalla, valvonnassa ja vastuulla. • Lapsen kännykän ja sen sovellusten opetuskäyttöön tarvitaan huoltajan lupa. • Luvan antaminen on vapaaehtoista: sitä ei voida edellyttää eikä siihen pidä painostaa. • Perusteet käyttää WhatsAppia opetuksessa on hyvä käydä läpi opettajien, huoltajien ja lasten kanssa. Lue lisää blogistani: https://harto.wordpress.com/2018/05/18/whatsappin- ikarajasta-opetuskaytosta-ja-gdprsta-viela-kerran/
 13. 13. Miten some-palveluita opetukseen? • Kaupalliset some-palvelut: – Alaikäiset huoltajan suostumuksella – Täysi-ikäiset omalla vastuullaan • Koulu/kunta voi hankkia osto-/sopimuspalveluita • Koulu/kunta voi asentaa ja ylläpitää omia some- palveluita • Muista myös oppilaiden oikeudet: jokainen päättää itse esimerkiksi omien tuotostensa julkaisemisesta
 14. 14. • Sopimuksen tekeminen vaatii lain mukaan 18 vuoden ikää (oikeustoimikelpoisuus). Alaikäiset tarvitsevat huoltajan luvan sopimuksen tekoon. • Huoltaja voi hyväksyä käyttöehdot lapsen puolesta ja antaa somepalvelun tämän käyttöön ikärajasta huolimatta, mikäli ehdoissa ei kielletä palvelun antoa toisen käyttöön. • Suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn some- /verkkopalveluille voi antaa yli 13 vuotias, jos tietosuojalain esitys hyväksytään (tällä hetkellä 16-v.). Alaikäiset voivat myös hyväksyä ikätasolle tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä käyttöehtoja. • Mobiililaitteiden käyttöön opetuksessa tarvitaan huoltajan lupa alle 15-vuotiailta (OPH:n ohjeistus). Yli 15-vuotias saa hallita itse omaisuuttaan. • Suostumus tulee dokumentoida. Se voidaan kirjata koulun rekisteriin, jonka jälkeen lupalappuja ei tarvitse säilyttää. • Suostumukset on hyvä tarkistaa vuosittain. Ikä ja huoltajilta pyydettävät luvat Lähteinä mm. GDPR ja Tietokoneen, kännykän ja muiden mobiililaitteiden käyttöön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista koulussa, OPH, 2017, https://www.oph.fi/julkaisut/2017/tietokoneen_kannykan_ja_muiden_mobiililaitteiden_kayttoon_liittyvista_oikeuksista_ja_velvollisuuksista_koulussa
 15. 15. Lähde: Tietokoneen, kännykän ja muiden mobiililaitteiden käyttöön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista koulussa, OPH, 2017, https://www.oph.fi/julkaisut/2017/tietokoneen_kannykan_ja _muiden_mobiililaitteiden_kayttoon_liittyvista_oikeuksista_ ja_velvollisuuksista_koulussa Omien laitteiden käyttö opetuksessa -mallisopimus Suosittelen muokkaamaan sopimuksen tekstin näin: ”oppilas voi käyttää seuraavia laitteita ja niissä olevia sovelluksia oppimisen tukena…” Suostumus omien laitteiden käyttöön tarvitaan alle 15- vuotiaiden huoltajilta.
 16. 16. • Informointi rekisteröidyille (vrt. tietosuojaseloste) – Mitä tietoja, mihin tarkoituksiin, säilytysaika, kenelle luovutetaan, rekisteröidyn oikeudet jne. • Taulukko annettavista tiedoista: https://bit.ly/2NgtlqQ – Informointi on tehtävä tilanteessa, jossa tietoja kerätään rekisteröidyltä. Jos henkilötiedot saadaan tai kerätään muulla tavalla, tulee informointi tehdä viimeistään kuukauden kuluessa. – Informoinnin muoto on vapaa, mutta se on tehtävä selkeästi: • Tiedon on oltava tiivistä, läpinäkyvää, helposti ymmärrettävää ja helposti saatavilla. • Selkeä ja yksinkertainen kieli on erityisen tärkeää, kun informoidaan lapsia. – Tieto on annettava kirjallisesti viestintäkanavan mukaisessa muodossa. Rekisteröidyn pyynnöstä voidaan informoida myös puheella. Tiedot on annettava maksutta. – Käytännössä helpointa on, että informointi on nettisivuilla, josta se voidaan linkittää eri viestintäkanaviin ja esimerkiksi ilmoittautumislomakkeille – Informointi ei ole suostumus, eikä rekisteröidyn tarvitse vahvistaa sen lukemista Rekisterinpitäjän velvollisuus: informointi Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto, 2018, https://tietosuoja.fi/seloste-kasittelytoimista ja https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-informointi
 17. 17. • Yhdysvalloissa ei ole vastaavaa tiukkaa henkilötietojen käytön sääntelyä kuin EU-maissa oleva GDPR. Tämän vuoksi yhdysvaltalaisten verkkopalvelujen käytössä opetuksessa tulee olla erityisen varovainen. • Henkilötietoja voidaan siirtää Privacy shield –järjestelmään sitoutuneille tahoille – Privacy shield on toistaiseksi voimassa ja mahdollistaa laillisesti EU-kansalaisten henkilötietojen siirron ja käsittelyn yhdysvaltalaisissa palveluissa. – Privacy shield on kohdannut kritiikkiä ja on epäilty, että se tulee kaatumaan myöhemmin EU- tuomioistuimessa • Toinen lainmukainen vaihtoehto on, että yhdysvaltalainen palveluntarjoaja sitoutuu henkilötietojen käsittelyssä EU-komission ns. mallisopimuslausekkeisiin – Esimerkiksi Google ja Microsoft toimivat näin • Opetuksessa voidaan käyttää myös suoraan yhdysvaltalaisia palveluita huoltajien luvalla tai mikäli niiden käyttö ei edellytä henkilötietojen antamista Yhdysvaltalaiset verkkopalvelut
 18. 18. 1. Opettajien yhteinen pohdinta ja työskentelyn valmistelu 2. Luokka-/ryhmäkohtainen pelisääntöjen laadinta 3. Tuotosten yhdistäminen koulun yhteisiksi pelisäännöiksi 4. Johdon hyväksyntä 5. Pelisääntöjen julkistaminen • Oppilaiden vanhemmat mukaan, esim. vanh.illat • Työskentelyn apuna esim. Wilma, wiki, blogi tai WhatsApp-ryhmä Koulun some-pelisääntöjen laadinta Lähde: Open somekirja, 2017, Harto Pönkä
 19. 19. • Oppilaita opastetaan käyttäjätunnusten ja salasanojen tekemisessä sekä yksityisyyden suojaamisessa. • Noudatetaan some-palvelujen käyttöehtoja ja ikärajoja. • Huolehditaan, että oppijoilla on riittävät tiedot tekijänoikeuksista. • Korostetaan hyvää käytöstä, yhteisöllisten toimintatapojen omaksumista ja toisen kunnioittamista. • Häiriökäyttäytymistä ja kiusaamista ei hyväksytä. • Some-palvelujen opetuskäytölle tehdään malli, joka mahdollistaa oppilaiden osaamisen ja taitojen kehittymisen turvallisessa ympäristössä. • Luottamuksellista tietoa ei viedä some-palveluihin. • Tunnetaan henkilötietoja ja henkilötietorekisterien ylläpitoa koskevat määräykset. Somen turvallinen ja eettinen käyttö Lähde: https://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/lukiokoulutuksen_ jarjestaminen/sosiaalisen_median_opetuskayton_suositukset, 30.3.2012
 20. 20. 3. Miten somepalveluita opetukseen?
 21. 21. OPETUS VERKOSSA • Uusi ympäristö • Uudet menetelmät • Sosiaalinen rakenne muuttuu • Online 24/7 • Sietämätön keveys • Opettajan rooli muuttuu
 22. 22. Oppimisalustojen tulee toimia joustavasti eri tilanteissa/laitteissa. Kuva ja lisätietoa responsiivisuudesta: http://www.wsiworld.com/our-services/mobile/responsive-design
 23. 23. Verkko-opetuksen vuorovaikutussuhteet ja työkalut Opiskelija - materiaali Opettaja - materiaali Opiskelija - opettaja Opettaja - ryhmäOpiskelija - ryhmä
 24. 24. Verkko-opetuksen vuorovaikutussuhteet ja työkalut
 25. 25. Lähde: Koehler, M. & Mishra, P., 2006, http://tpack.org/ Suomeksi esim. http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=672
 26. 26. Teknologis-pedagoginen sisältötieto • Tietoa siitä, mitkä pedagogiset menetelmät ja teknologiset ratkaisut sopivat juuri tämän aiheen opettamiseen ja oppimiseen • Mahdollistaa teknologian tehokkaan käytön opetuksen ja oppimisen tukena • Edellyttää opettajalta jatkuvaa osaamisen ylläpitoa kaikista osatekijöistä: – Sisältötieto – Pedagoginen tieto – Teknologinen tieto
 27. 27. 4. Esimerkkejä somepalveluista
 28. 28. Pelillistäminen http://getkahoot.com
 29. 29. http://answergarden.ch Opetuksen aktivointi
 30. 30. Vastausseinä https://flinga.fi/ Vinkkejä opetukseen: http://www.nordtouch.fi/flinga/skriptit/
 31. 31. Yhteisöllinen valkotaulu https://flinga.fi/ Vinkkejä opetukseen: http://www.nordtouch.fi/flinga/skriptit/
 32. 32. Harjoituskortit ja -pelit Esimerkki: https://quizlet.com/130655895/musiikki-1kurssi-flash-cards/ (tekijä: Bjorkkis) https://quizlet.com/
 33. 33. Esitys + äänivastaukset https://voicethread.com/ Katso esimerkki musiikin opetuksessa: https://wp.voicethread.com/2015/06/09/teaching-music-online-with-voicethread-part-1/
 34. 34. Videoihin liitetyt tehtävät https://edpuzzle.com/ Katso myös toinen vastaavan tyyppinen palvelu: https://www.playposit.com/
 35. 35. Visuaalinen linkkiseinä Esimerkki: https://www.thinglink.com/scene/905761176170790913 (tekijä: Lieksan lukio) https://www.thinglink.com/
 36. 36. Läksy ennen oppituntia 1. Verkkoluento esim. YouTube-videona tai muu verkkomateriaali 2. Ennakkotehtävä tai ryhmäkeskustelu verkossa 3. OPPITUNTI VAPAUTUU: - aktiiviselle työskentelylle - yksilöohjaukselle (Älä toista ennakkotehtävää tunnilla!) Lisää aiheesta: http://harto.wordpress.com/2012/05/21/uusi-mullistava-oppimisteoria-opetetaan-takaperin/ Kätevä työkalu käänteisen opetuksen tehtäviin on esimerkiksi https://padlet.com/ Käänteinen opetus (flipped classroom)
 37. 37. Blogissaan oppija voi arvioida omaa ja ryhmänsä työskentelyä sekä pohtia oppimisen kannalta keskeisiä aiheita. Blogit sopivat myös projekti- ja ryhmätyöskentelyyn. Blogi oppimispäiväkirjana
 38. 38. Videoiden ja digitarinoiden teko https://lumen5.com
 39. 39. Positiivista palautetta ja ryhmän some https://www.classdojo.com/
 40. 40. Verkkokurssi + keskustelupalsta https://eliademy.com/fi
 41. 41. Yhteistyö- ja oppimisalusta https://purot.net/ Purot.net:in kokemuksia Parkanon kouluista: https://prezi.com/8isw6x3iojnn/pihlajanvesat/
 42. 42. Adobe Connect etäluentoihin ja etäohjaukseen Ruudunjaolla voit näyttää mitä tahansa omalta tietokoneeltasi sekä jakaa sen käyttöoikeuden osallistujille (ylläpitäjät ja esittäjät) Jaetut linkit (tai muistiinpanot, äänestys, piirtotaulu tms.) Chat-keskustelu osallistujien kesken: kysymykset, kommentit, linkit… Esittäjän video on yleensä tässä Osallistujat Ylläpitäjät VINKKEJÄ: - Testaa tekniikka etukäteen - Muista nauhoitus - Osallista! Anna esitysoikeuksia - Voit tehdä useita asetteluja (layout) ikkunoineen (pod) erilaisiin tarkoituksiin (esim. eri esitykset ja tehtävät) - Voit jakaa opiskelijat pienryhmiin chatissa (breakout rooms) - Chat-keskustelu onnistuu myös kahden kesken Esittäjät AC:n kattavat ohjevideot: https://www.connectusers.com/tutorials/2013/08/introducing_adobe_connect_91/
 43. 43. 5. Yhteisöllinen oppiminen somen avulla
 44. 44. PYRI SIIHEN, ETTÄ OPPIJAT… 1. selittävät ajatteluaan ja välittävät tietoa toisilleen 2. arvioivat tietoa kriittisesti 3. esittävät kysymyksiä 4. rakentavat uutta tietoa 5. ratkaisevat ongelmia 6. soveltavat oppimaansa Yhteisöllinen oppiminen käynnistää ymmärtävän oppimisen mekanismeja yksilötasolla.
 45. 45. Yhteisöllinen oppiminen edellyttää yhteisesti päätettyä tavoitetta tai ratkaistavaa ongelmaa. • Tehtävänanto, joka edellyttää yhteistyötä • Konkreettinen tuotos • Roolit auttavat alkuun • Tue vuorovaikutusta 3-5 /ryhmä
 46. 46. 1. Kotiryhmissä 3. Kotiryhmissä2. Eksperttiryhmissä Palapelimalli – yhteistoiminnallinen opp.
 47. 47. Lisätietoa: https://harto.wordpress.com/2013/10/02/kaytannon-oppimismalli-ymmartavaan-ja-yhteisolliseen-oppimiseen/
 48. 48. http://www.mindmeister.com/ http://drive.google.com/ http://www.purot.net/ https://onedrive.live.com/ Yhteisiä tuotoksia somepalveluilla
 49. 49. Parhaimmillaan palaute kannustaa, vahvistaa itsetuntemusta sekä tukee oppimisprosessia. Ole läsnä myös verkossa ja anna palautetta!
 50. 50. 6. Ideasta toteutukseen
 51. 51. Valitse käytettävä some-palvelu ja arvioi sen pedagogista käytettävyyttä: • Mitä juuri tämä väline/verkkopalvelu mahdollistaa? Mitä ei? • Miten ja mihin ihmiset yleensä käyttävät sitä? Miksi? • Millaista vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä se synnyttää? • Millaisia sisältöjä ja menetelmiä siinä voidaan käyttää? Mikä on ideasi ydin, mitä haluat saada aikaan opetuksessa tai oppijoiden oppimisprosessissa valitsemasi some-palvelun avulla? 1. askel: mitä ja miksi?
 52. 52. Pohdi ja suunnittele opetuksen kokonaisuutta: • Onko kyse verkko-, monimuoto- vai etäopetuksesta? • Miten some-palvelu muuttaa opetusta aiemmasta, mitä teet nyt eri tavalla? • Tapahtuuko oppiminen pääasiassa itsenäisesti, ryhmissä vai kaikki yhdessä? • Käytätkö jotain pedagogista mallia, roolitetaanko työskentelyä? • Mikä on keskeistä kunkin vaiheen työskentelyssä oppimisprosessin kannalta? 2. askel: menetelmät ja vuorovaikutus
 53. 53. Millaisen oppimisympäristön rakennat somen avulla? • Tapahtuuko työskentely yhdessä vai useissa some-palveluissa? • Linkittyykö some-palvelut fyysisiin työskentelytiloihin? • Voivatko oppijat käyttää itse valitsemiaan some-palveluja? Miten varmistat työskentelyn onnistumisen somessa? • Miten pidät huolta, että oppijat eivät ”eksy” verkkoympäristössä? • Miten oppijat voivat saada apua työskentelyn aikana opettajalta tai toisiltaan? • Millaisella tehtävällä saat oppijat keskustelemaan ja yhteistyöhön? 3. askel: oppimisympäristön rakentaminen
 54. 54. Et voi suunnitella kaikkea. Jossain vaiheessa täytyy vain heittäytyä uuden kokeilemiseen! Opetusjakson aikana: • Seuraa työskentelyä. Varmista, että se etenee tavoitteiden suuntaisesti. • Jos työskentely ei näytä etenevän toivotusti, selvitä, mistä kiikastaa. • Anna tarvittaessa lisäohjeita tai esitä esimerkiksi tarkentavia kysymyksiä. • Anna palautetta työskentelystä niin, että oppijat kokevat saaneensa huomiota. • Anna aikaa ryhmäytymiselle, mutta älä salli myöskään vapaamatkustajia. 4. askel: tee se!
 55. 55. Suunnittelu-toteutus-arviointi ⟳ Opettajan toimintamalli (sisältö, menetelmät, työkalut) Reflektointi Reflektointi Opetuksen toimintamallia kehitetään perättäisten ”kokeilujen” avulla Reflektointi Vrt. Gravemeijer & Cobb, 2006 Opetus- jakso Opetus- jakso Opetus- jakso Opetus- jakso
 56. 56. Open somekirja (Docendo, 2017) • Sosiaalinen media koulussa ja opetuksessa, uudet OPS:it • Askelmerkit sosiaalisen median opetuskäyttöön • Pedagogiikka ja some • Yhteisöllinen oppiminen, pedagogiset mallit ja opetuksen skriptaaminen • Yli 80:n some-palvelun esittely • Laitteet, uudet trendit, opettajien some-verkostot ja paljon muuta  • Lue lisää: https://www.docendo.fi/open- somekirja-harto-ponka.html Esitys perustuu pääosin tähän kirjaan!
 57. 57. Harto Pönkä http://twitter.com/hponka/ http://slideshare.com/hponka http://harto.wordpress.com/ http://www.innowise.fi/ Kiitos!

×