SlideShare a Scribd company logo
1 of 57
Download to read offline
Somepalvelut
musiikkiopiston
opetuksessa
Harto Pönkä
22.11.2018
Kuva: Pixabay
1. Lasten ja nuorten somemaailma
2. Käytännön pelisäännöt kuntoon
3. Miten somepalveluita opetukseen?
4. Esimerkkejä somepalveluista
5. Yhteisöllinen oppiminen somen avulla
6. Ideasta toteutukseen
Esityksen sisältö
1. Lasten ja nuorten somemaailma
Älypuhelin =
kognitiivinen ja sosiaalinen työkalu
Nykynuoren ensimmäinen oma nettipääte
Datalähde: DNA, Koululaistutkimus, 1.8. 2018,
https://www.sttinfo.fi/data/attachments/00830/f6f638f2-afe4-426b-bd3b-3d2601ae8aff.pdf (N=532, vastaajina lasten vanhemmat)
Kännykän kanssa vietetty aika
Mitä eri ikäiset tekevät kännyköillä?
Lähde: DNA, Koululaistutkimus, 1.8. 2018,
https://www.sttinfo.fi/data/attachments/00830/f6f638f2-afe4-426b-bd3b-3d2601ae8aff.pdf (N=906, vastaajina lasten vanhemmat)
Lähteet: DNA:n digibarometri 18.4.2018 ja Koululaistutkimus 1.8. 2018
Sosiaalisen median käyttö Suomessa
Lähde: DNA, Koululaistutkimus, 1.8. 2018,
https://www.sttinfo.fi/data/attachments/00830/f6f638f2-afe4-426b-bd3b-3d2601ae8aff.pdf (N=532, vastaajina lasten vanhemmat)
6-12-vuotiaiden somen käyttö
2. Käytännön pelisäännöt kuntoon
• Google: 16 vuotta (Google Play, Gmail, G Suite, Google Drive, Blogger)
– Huoltaja voi luoda tätä nuoremmalle lapselle tunnuksen Family Linkillä:
https://families.google.com/familylink/device-compatibility/
• YouTube: 13 vuotta (osa videoista 18 v.)
• Facebook: 13 vuotta
• WhatsApp: 16 vuotta (oli 13 vuotta 8/2016 - 5/2018)
• Instagram: 13 vuotta
• Snapchat: 13 vuotta
• TikTok/Musical.ly: 13 vuotta
• Twitter: 13 vuotta
• Steam: 13 vuotta
• Pinterest: 13 vuotta
• Twitch: 13 vuotta
• Kik Messenger: 13 vuotta (suositus 17 v.)
• We heart it: 13 vuotta
• Pokémon Go: 13 vuotta
Somepalvelujen ikärajat
Lisäksi alaikäinen tarvitsee
huoltajan luvan sopimuksen
tekoon, mikäli hän on alle
GDPR-ikärajan (nykyisin
16 v., muuttuu tietosuojalain
tullessa voimaan 13 v.).
WhatsApp Facebook & FB messenger Skype
Arjesta tutut some-palvelut opetuksessa
WhatsAppin käyttö alle
16-vuotiaiden opetuksessa
• WhatsAppin käyttöehtojen tarkoittama ”käyttäjä”
on se, joka rekisteröi tunnuksen ja hyväksyy
käyttöehdot. Jos huoltaja hyväksyy käyttöehdot, hän
on sopimuksen osapuoli.
• Huoltaja saa antaa hallitsemansa WhatsApp-
tunnuksen lapsen käyttöön ikärajan sitä estämättä.
Käyttöehdoissa ei tätä kielletä.
• Lapsen kännykän käyttö perustuu muutenkin
huoltajan tekemiin sopimuksiin ja palveluihin, jotka
tämä on antanut lapsen käytettäväksi (esim.
puhelinliittymä ja Google-tunnus).
• Lapsen kännykän käyttö tapahtuu huoltajan luvalla,
valvonnassa ja vastuulla.
• Lapsen kännykän ja sen sovellusten opetuskäyttöön
tarvitaan huoltajan lupa.
• Luvan antaminen on vapaaehtoista: sitä ei voida
edellyttää eikä siihen pidä painostaa.
• Perusteet käyttää WhatsAppia opetuksessa on hyvä
käydä läpi opettajien, huoltajien ja lasten kanssa.
Lue lisää blogistani:
https://harto.wordpress.com/2018/05/18/whatsappin-
ikarajasta-opetuskaytosta-ja-gdprsta-viela-kerran/
Miten some-palveluita opetukseen?
• Kaupalliset some-palvelut:
– Alaikäiset huoltajan suostumuksella
– Täysi-ikäiset omalla vastuullaan
• Koulu/kunta voi hankkia osto-/sopimuspalveluita
• Koulu/kunta voi asentaa ja ylläpitää omia some-
palveluita
• Muista myös oppilaiden oikeudet: jokainen päättää
itse esimerkiksi omien tuotostensa julkaisemisesta
• Sopimuksen tekeminen vaatii lain mukaan 18 vuoden ikää
(oikeustoimikelpoisuus). Alaikäiset tarvitsevat huoltajan luvan
sopimuksen tekoon.
• Huoltaja voi hyväksyä käyttöehdot lapsen puolesta ja antaa
somepalvelun tämän käyttöön ikärajasta huolimatta, mikäli
ehdoissa ei kielletä palvelun antoa toisen käyttöön.
• Suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn some-
/verkkopalveluille voi antaa yli 13 vuotias, jos tietosuojalain
esitys hyväksytään (tällä hetkellä 16-v.). Alaikäiset voivat myös
hyväksyä ikätasolle tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä
käyttöehtoja.
• Mobiililaitteiden käyttöön opetuksessa tarvitaan huoltajan lupa
alle 15-vuotiailta (OPH:n ohjeistus). Yli 15-vuotias saa hallita itse
omaisuuttaan.
• Suostumus tulee dokumentoida. Se voidaan kirjata koulun
rekisteriin, jonka jälkeen lupalappuja ei tarvitse säilyttää.
• Suostumukset on hyvä tarkistaa vuosittain.
Ikä ja huoltajilta pyydettävät luvat
Lähteinä mm. GDPR ja Tietokoneen, kännykän ja muiden mobiililaitteiden käyttöön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista koulussa, OPH, 2017,
https://www.oph.fi/julkaisut/2017/tietokoneen_kannykan_ja_muiden_mobiililaitteiden_kayttoon_liittyvista_oikeuksista_ja_velvollisuuksista_koulussa
Lähde: Tietokoneen, kännykän ja muiden mobiililaitteiden
käyttöön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista koulussa,
OPH, 2017,
https://www.oph.fi/julkaisut/2017/tietokoneen_kannykan_ja
_muiden_mobiililaitteiden_kayttoon_liittyvista_oikeuksista_
ja_velvollisuuksista_koulussa
Omien laitteiden
käyttö opetuksessa
-mallisopimus
Suosittelen muokkaamaan
sopimuksen tekstin näin:
”oppilas voi käyttää
seuraavia laitteita ja niissä
olevia sovelluksia oppimisen
tukena…”
Suostumus omien laitteiden
käyttöön tarvitaan alle 15-
vuotiaiden huoltajilta.
• Informointi rekisteröidyille (vrt. tietosuojaseloste)
– Mitä tietoja, mihin tarkoituksiin, säilytysaika, kenelle luovutetaan, rekisteröidyn
oikeudet jne.
• Taulukko annettavista tiedoista: https://bit.ly/2NgtlqQ
– Informointi on tehtävä tilanteessa, jossa tietoja kerätään rekisteröidyltä. Jos
henkilötiedot saadaan tai kerätään muulla tavalla, tulee informointi tehdä
viimeistään kuukauden kuluessa.
– Informoinnin muoto on vapaa, mutta se on tehtävä selkeästi:
• Tiedon on oltava tiivistä, läpinäkyvää, helposti ymmärrettävää ja helposti saatavilla.
• Selkeä ja yksinkertainen kieli on erityisen tärkeää, kun informoidaan lapsia.
– Tieto on annettava kirjallisesti viestintäkanavan mukaisessa muodossa. Rekisteröidyn
pyynnöstä voidaan informoida myös puheella. Tiedot on annettava maksutta.
– Käytännössä helpointa on, että informointi on nettisivuilla, josta se voidaan linkittää
eri viestintäkanaviin ja esimerkiksi ilmoittautumislomakkeille
– Informointi ei ole suostumus, eikä rekisteröidyn tarvitse vahvistaa sen lukemista
Rekisterinpitäjän velvollisuus: informointi
Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto, 2018, https://tietosuoja.fi/seloste-kasittelytoimista ja
https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-informointi
• Yhdysvalloissa ei ole vastaavaa tiukkaa henkilötietojen käytön sääntelyä kuin
EU-maissa oleva GDPR. Tämän vuoksi yhdysvaltalaisten verkkopalvelujen
käytössä opetuksessa tulee olla erityisen varovainen.
• Henkilötietoja voidaan siirtää Privacy shield –järjestelmään sitoutuneille tahoille
– Privacy shield on toistaiseksi voimassa ja mahdollistaa laillisesti EU-kansalaisten henkilötietojen
siirron ja käsittelyn yhdysvaltalaisissa palveluissa.
– Privacy shield on kohdannut kritiikkiä ja on epäilty, että se tulee kaatumaan myöhemmin EU-
tuomioistuimessa
• Toinen lainmukainen vaihtoehto on, että yhdysvaltalainen palveluntarjoaja
sitoutuu henkilötietojen käsittelyssä EU-komission ns. mallisopimuslausekkeisiin
– Esimerkiksi Google ja Microsoft toimivat näin
• Opetuksessa voidaan käyttää myös suoraan yhdysvaltalaisia palveluita
huoltajien luvalla tai mikäli niiden käyttö ei edellytä henkilötietojen antamista
Yhdysvaltalaiset verkkopalvelut
1. Opettajien yhteinen pohdinta ja
työskentelyn valmistelu
2. Luokka-/ryhmäkohtainen
pelisääntöjen laadinta
3. Tuotosten yhdistäminen koulun
yhteisiksi pelisäännöiksi
4. Johdon hyväksyntä
5. Pelisääntöjen julkistaminen
• Oppilaiden vanhemmat mukaan, esim. vanh.illat
• Työskentelyn apuna esim. Wilma, wiki, blogi tai
WhatsApp-ryhmä
Koulun some-pelisääntöjen laadinta
Lähde: Open somekirja, 2017, Harto Pönkä
• Oppilaita opastetaan käyttäjätunnusten ja salasanojen
tekemisessä sekä yksityisyyden suojaamisessa.
• Noudatetaan some-palvelujen käyttöehtoja ja ikärajoja.
• Huolehditaan, että oppijoilla on riittävät tiedot
tekijänoikeuksista.
• Korostetaan hyvää käytöstä, yhteisöllisten toimintatapojen
omaksumista ja toisen kunnioittamista.
• Häiriökäyttäytymistä ja kiusaamista ei hyväksytä.
• Some-palvelujen opetuskäytölle tehdään malli, joka
mahdollistaa oppilaiden osaamisen ja taitojen kehittymisen
turvallisessa ympäristössä.
• Luottamuksellista tietoa ei viedä some-palveluihin.
• Tunnetaan henkilötietoja ja henkilötietorekisterien ylläpitoa
koskevat määräykset.
Somen turvallinen ja eettinen käyttö
Lähde: https://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/lukiokoulutuksen_
jarjestaminen/sosiaalisen_median_opetuskayton_suositukset, 30.3.2012
3. Miten somepalveluita opetukseen?
OPETUS VERKOSSA
• Uusi ympäristö
• Uudet menetelmät
• Sosiaalinen rakenne muuttuu
• Online 24/7
• Sietämätön keveys
• Opettajan rooli muuttuu
Oppimisalustojen tulee toimia joustavasti eri tilanteissa/laitteissa.
Kuva ja lisätietoa responsiivisuudesta: http://www.wsiworld.com/our-services/mobile/responsive-design
Verkko-opetuksen vuorovaikutussuhteet ja työkalut
Opiskelija - materiaali Opettaja - materiaali
Opiskelija - opettaja
Opettaja - ryhmäOpiskelija - ryhmä
Verkko-opetuksen vuorovaikutussuhteet ja työkalut
Lähde: Koehler, M. & Mishra, P., 2006, http://tpack.org/
Suomeksi esim. http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=672
Teknologis-pedagoginen sisältötieto
• Tietoa siitä, mitkä pedagogiset menetelmät ja
teknologiset ratkaisut sopivat juuri tämän aiheen
opettamiseen ja oppimiseen
• Mahdollistaa teknologian tehokkaan käytön
opetuksen ja oppimisen tukena
• Edellyttää opettajalta jatkuvaa osaamisen
ylläpitoa kaikista osatekijöistä:
– Sisältötieto
– Pedagoginen tieto
– Teknologinen tieto
4. Esimerkkejä somepalveluista
Pelillistäminen
http://getkahoot.com
http://answergarden.ch
Opetuksen aktivointi
Vastausseinä
https://flinga.fi/
Vinkkejä opetukseen: http://www.nordtouch.fi/flinga/skriptit/
Yhteisöllinen valkotaulu
https://flinga.fi/
Vinkkejä opetukseen: http://www.nordtouch.fi/flinga/skriptit/
Harjoituskortit ja -pelit
Esimerkki: https://quizlet.com/130655895/musiikki-1kurssi-flash-cards/ (tekijä: Bjorkkis)
https://quizlet.com/
Esitys + äänivastaukset
https://voicethread.com/
Katso esimerkki musiikin opetuksessa: https://wp.voicethread.com/2015/06/09/teaching-music-online-with-voicethread-part-1/
Videoihin liitetyt tehtävät
https://edpuzzle.com/
Katso myös toinen vastaavan tyyppinen palvelu: https://www.playposit.com/
Visuaalinen linkkiseinä
Esimerkki: https://www.thinglink.com/scene/905761176170790913 (tekijä: Lieksan lukio)
https://www.thinglink.com/
Läksy ennen
oppituntia
1. Verkkoluento esim.
YouTube-videona tai muu
verkkomateriaali
2. Ennakkotehtävä tai
ryhmäkeskustelu verkossa
3. OPPITUNTI VAPAUTUU:
- aktiiviselle työskentelylle
- yksilöohjaukselle
(Älä toista ennakkotehtävää tunnilla!)
Lisää aiheesta: http://harto.wordpress.com/2012/05/21/uusi-mullistava-oppimisteoria-opetetaan-takaperin/
Kätevä työkalu käänteisen opetuksen tehtäviin on esimerkiksi
https://padlet.com/
Käänteinen opetus (flipped classroom)
Blogissaan oppija voi
arvioida omaa ja
ryhmänsä
työskentelyä sekä
pohtia oppimisen
kannalta keskeisiä
aiheita.
Blogit sopivat myös
projekti- ja
ryhmätyöskentelyyn.
Blogi oppimispäiväkirjana
Videoiden ja digitarinoiden teko
https://lumen5.com
Positiivista palautetta ja ryhmän some
https://www.classdojo.com/
Verkkokurssi + keskustelupalsta
https://eliademy.com/fi
Yhteistyö- ja oppimisalusta
https://purot.net/
Purot.net:in kokemuksia Parkanon kouluista: https://prezi.com/8isw6x3iojnn/pihlajanvesat/
Adobe Connect etäluentoihin ja etäohjaukseen
Ruudunjaolla voit näyttää mitä tahansa omalta tietokoneeltasi
sekä jakaa sen käyttöoikeuden osallistujille (ylläpitäjät ja esittäjät)
Jaetut linkit (tai muistiinpanot,
äänestys, piirtotaulu tms.)
Chat-keskustelu osallistujien kesken:
kysymykset, kommentit, linkit…
Esittäjän video
on yleensä tässä
Osallistujat
Ylläpitäjät
VINKKEJÄ:
- Testaa tekniikka
etukäteen
- Muista nauhoitus
- Osallista! Anna
esitysoikeuksia
- Voit tehdä useita
asetteluja (layout)
ikkunoineen (pod)
erilaisiin tarkoituksiin
(esim. eri esitykset ja
tehtävät)
- Voit jakaa opiskelijat
pienryhmiin chatissa
(breakout rooms)
- Chat-keskustelu
onnistuu myös kahden
kesken
Esittäjät
AC:n kattavat ohjevideot: https://www.connectusers.com/tutorials/2013/08/introducing_adobe_connect_91/
5. Yhteisöllinen oppiminen somen avulla
PYRI SIIHEN, ETTÄ OPPIJAT…
1. selittävät ajatteluaan ja
välittävät tietoa toisilleen
2. arvioivat tietoa kriittisesti
3. esittävät kysymyksiä
4. rakentavat uutta tietoa
5. ratkaisevat ongelmia
6. soveltavat oppimaansa
Yhteisöllinen oppiminen käynnistää
ymmärtävän oppimisen
mekanismeja yksilötasolla.
Yhteisöllinen oppiminen
edellyttää yhteisesti
päätettyä tavoitetta tai
ratkaistavaa ongelmaa.
• Tehtävänanto, joka
edellyttää yhteistyötä
• Konkreettinen tuotos
• Roolit auttavat alkuun
• Tue vuorovaikutusta
3-5
/ryhmä
1. Kotiryhmissä 3. Kotiryhmissä2. Eksperttiryhmissä
Palapelimalli – yhteistoiminnallinen opp.
Lisätietoa: https://harto.wordpress.com/2013/10/02/kaytannon-oppimismalli-ymmartavaan-ja-yhteisolliseen-oppimiseen/
http://www.mindmeister.com/
http://drive.google.com/
http://www.purot.net/
https://onedrive.live.com/
Yhteisiä tuotoksia somepalveluilla
Parhaimmillaan palaute kannustaa,
vahvistaa itsetuntemusta sekä
tukee oppimisprosessia.
Ole läsnä myös verkossa
ja anna palautetta!
6. Ideasta toteutukseen
Valitse käytettävä some-palvelu ja arvioi sen pedagogista käytettävyyttä:
• Mitä juuri tämä väline/verkkopalvelu mahdollistaa? Mitä ei?
• Miten ja mihin ihmiset yleensä käyttävät sitä? Miksi?
• Millaista vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä se synnyttää?
• Millaisia sisältöjä ja menetelmiä siinä voidaan käyttää?
Mikä on ideasi ydin, mitä haluat saada aikaan opetuksessa tai oppijoiden
oppimisprosessissa valitsemasi some-palvelun avulla?
1. askel: mitä ja miksi?
Pohdi ja suunnittele opetuksen kokonaisuutta:
• Onko kyse verkko-, monimuoto- vai etäopetuksesta?
• Miten some-palvelu muuttaa opetusta aiemmasta, mitä teet nyt eri tavalla?
• Tapahtuuko oppiminen pääasiassa itsenäisesti, ryhmissä vai kaikki yhdessä?
• Käytätkö jotain pedagogista mallia, roolitetaanko työskentelyä?
• Mikä on keskeistä kunkin vaiheen työskentelyssä oppimisprosessin kannalta?
2. askel: menetelmät ja vuorovaikutus
Millaisen oppimisympäristön rakennat somen avulla?
• Tapahtuuko työskentely yhdessä vai useissa some-palveluissa?
• Linkittyykö some-palvelut fyysisiin työskentelytiloihin?
• Voivatko oppijat käyttää itse valitsemiaan some-palveluja?
Miten varmistat työskentelyn onnistumisen somessa?
• Miten pidät huolta, että oppijat eivät ”eksy” verkkoympäristössä?
• Miten oppijat voivat saada apua työskentelyn aikana opettajalta tai toisiltaan?
• Millaisella tehtävällä saat oppijat keskustelemaan ja yhteistyöhön?
3. askel: oppimisympäristön rakentaminen
Et voi suunnitella kaikkea.
Jossain vaiheessa täytyy vain heittäytyä uuden kokeilemiseen!
Opetusjakson aikana:
• Seuraa työskentelyä. Varmista, että se etenee tavoitteiden suuntaisesti.
• Jos työskentely ei näytä etenevän toivotusti, selvitä, mistä kiikastaa.
• Anna tarvittaessa lisäohjeita tai esitä esimerkiksi tarkentavia kysymyksiä.
• Anna palautetta työskentelystä niin, että oppijat kokevat saaneensa huomiota.
• Anna aikaa ryhmäytymiselle, mutta älä salli myöskään vapaamatkustajia.
4. askel: tee se!
Suunnittelu-toteutus-arviointi ⟳
Opettajan toimintamalli (sisältö, menetelmät, työkalut)
Reflektointi Reflektointi
Opetuksen toimintamallia kehitetään perättäisten ”kokeilujen” avulla
Reflektointi
Vrt. Gravemeijer & Cobb, 2006
Opetus-
jakso
Opetus-
jakso
Opetus-
jakso
Opetus-
jakso
Open somekirja
(Docendo, 2017)
• Sosiaalinen media koulussa ja
opetuksessa, uudet OPS:it
• Askelmerkit sosiaalisen median
opetuskäyttöön
• Pedagogiikka ja some
• Yhteisöllinen oppiminen, pedagogiset
mallit ja opetuksen skriptaaminen
• Yli 80:n some-palvelun esittely
• Laitteet, uudet trendit, opettajien
some-verkostot ja paljon muuta 
• Lue lisää:
https://www.docendo.fi/open-
somekirja-harto-ponka.html Esitys perustuu pääosin tähän kirjaan!
Harto Pönkä
http://twitter.com/hponka/
http://slideshare.com/hponka
http://harto.wordpress.com/
http://www.innowise.fi/
Kiitos!

More Related Content

What's hot

Digijäte ja sosiaalinen media
Digijäte ja sosiaalinen mediaDigijäte ja sosiaalinen media
Digijäte ja sosiaalinen mediaHarto Pönkä
 
Henkilötiedot, tietosuoja ja some-palveluiden käyttöehdot opetuksessa (GDPR)
Henkilötiedot, tietosuoja ja some-palveluiden käyttöehdot opetuksessa (GDPR)Henkilötiedot, tietosuoja ja some-palveluiden käyttöehdot opetuksessa (GDPR)
Henkilötiedot, tietosuoja ja some-palveluiden käyttöehdot opetuksessa (GDPR)Harto Pönkä
 
Tietosuoja etätyössä
Tietosuoja etätyössäTietosuoja etätyössä
Tietosuoja etätyössäHarto Pönkä
 
Markkinointi somepalveluissa, perusteet kuntoon -paketti
Markkinointi somepalveluissa, perusteet kuntoon -pakettiMarkkinointi somepalveluissa, perusteet kuntoon -paketti
Markkinointi somepalveluissa, perusteet kuntoon -pakettiHarto Pönkä
 
Oppimisanalytiikka, GDPR, tietosuoja ja etiikka
Oppimisanalytiikka, GDPR, tietosuoja ja etiikkaOppimisanalytiikka, GDPR, tietosuoja ja etiikka
Oppimisanalytiikka, GDPR, tietosuoja ja etiikkaHarto Pönkä
 
Mobiililaitteet koulunkäynninohjaajan työvälineenä
Mobiililaitteet koulunkäynninohjaajan työvälineenäMobiililaitteet koulunkäynninohjaajan työvälineenä
Mobiililaitteet koulunkäynninohjaajan työvälineenäHarto Pönkä
 
Digitaalisuus, sosiaalinen media ja opetuksen kehittäminen käytännössä
Digitaalisuus, sosiaalinen media ja opetuksen kehittäminen käytännössäDigitaalisuus, sosiaalinen media ja opetuksen kehittäminen käytännössä
Digitaalisuus, sosiaalinen media ja opetuksen kehittäminen käytännössäHarto Pönkä
 
Turvallisuutta ja järkeä somen käyttöön
Turvallisuutta ja järkeä somen käyttöönTurvallisuutta ja järkeä somen käyttöön
Turvallisuutta ja järkeä somen käyttöönHarto Pönkä
 
Vanhempainilta: sosiaalisen median mahdollisuudet ja vaarat
Vanhempainilta: sosiaalisen median mahdollisuudet ja vaaratVanhempainilta: sosiaalisen median mahdollisuudet ja vaarat
Vanhempainilta: sosiaalisen median mahdollisuudet ja vaaratHarto Pönkä
 
Somepalvelut ja TVT opetuksessa
Somepalvelut ja TVT opetuksessaSomepalvelut ja TVT opetuksessa
Somepalvelut ja TVT opetuksessaHarto Pönkä
 
Teknologian ja somen trendit 2021
Teknologian ja somen trendit 2021Teknologian ja somen trendit 2021
Teknologian ja somen trendit 2021Harto Pönkä
 
Turvallisesti netissä ja somessa (nuorille)
Turvallisesti netissä ja somessa (nuorille)Turvallisesti netissä ja somessa (nuorille)
Turvallisesti netissä ja somessa (nuorille)Harto Pönkä
 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus koulussa
EU:n yleinen tietosuoja-asetus koulussaEU:n yleinen tietosuoja-asetus koulussa
EU:n yleinen tietosuoja-asetus koulussaHarto Pönkä
 
Suomalaisten koululaisten digitaalisen median käyttö
Suomalaisten koululaisten digitaalisen median käyttöSuomalaisten koululaisten digitaalisen median käyttö
Suomalaisten koululaisten digitaalisen median käyttöHarto Pönkä
 
Some-markkinoinnin perusteet kuntoon
Some-markkinoinnin perusteet kuntoonSome-markkinoinnin perusteet kuntoon
Some-markkinoinnin perusteet kuntoonHarto Pönkä
 
Organisaatio somessa - tasapainoilua luottamuksella
Organisaatio somessa - tasapainoilua luottamuksellaOrganisaatio somessa - tasapainoilua luottamuksella
Organisaatio somessa - tasapainoilua luottamuksellaHarto Pönkä
 
Turvallisesti netissä/somessa
Turvallisesti netissä/somessaTurvallisesti netissä/somessa
Turvallisesti netissä/somessaHarto Pönkä
 
Tekijänoikeudet, lähdekritiikki, vastamedia, nettihuijaukset ja monilukutaito
Tekijänoikeudet, lähdekritiikki, vastamedia, nettihuijaukset ja monilukutaitoTekijänoikeudet, lähdekritiikki, vastamedia, nettihuijaukset ja monilukutaito
Tekijänoikeudet, lähdekritiikki, vastamedia, nettihuijaukset ja monilukutaitoHarto Pönkä
 
Tietoturva netissä ja somessa
Tietoturva netissä ja somessaTietoturva netissä ja somessa
Tietoturva netissä ja somessaHarto Pönkä
 
Sosiaalinen media 05/2009
Sosiaalinen media 05/2009Sosiaalinen media 05/2009
Sosiaalinen media 05/2009Harto Pönkä
 

What's hot (20)

Digijäte ja sosiaalinen media
Digijäte ja sosiaalinen mediaDigijäte ja sosiaalinen media
Digijäte ja sosiaalinen media
 
Henkilötiedot, tietosuoja ja some-palveluiden käyttöehdot opetuksessa (GDPR)
Henkilötiedot, tietosuoja ja some-palveluiden käyttöehdot opetuksessa (GDPR)Henkilötiedot, tietosuoja ja some-palveluiden käyttöehdot opetuksessa (GDPR)
Henkilötiedot, tietosuoja ja some-palveluiden käyttöehdot opetuksessa (GDPR)
 
Tietosuoja etätyössä
Tietosuoja etätyössäTietosuoja etätyössä
Tietosuoja etätyössä
 
Markkinointi somepalveluissa, perusteet kuntoon -paketti
Markkinointi somepalveluissa, perusteet kuntoon -pakettiMarkkinointi somepalveluissa, perusteet kuntoon -paketti
Markkinointi somepalveluissa, perusteet kuntoon -paketti
 
Oppimisanalytiikka, GDPR, tietosuoja ja etiikka
Oppimisanalytiikka, GDPR, tietosuoja ja etiikkaOppimisanalytiikka, GDPR, tietosuoja ja etiikka
Oppimisanalytiikka, GDPR, tietosuoja ja etiikka
 
Mobiililaitteet koulunkäynninohjaajan työvälineenä
Mobiililaitteet koulunkäynninohjaajan työvälineenäMobiililaitteet koulunkäynninohjaajan työvälineenä
Mobiililaitteet koulunkäynninohjaajan työvälineenä
 
Digitaalisuus, sosiaalinen media ja opetuksen kehittäminen käytännössä
Digitaalisuus, sosiaalinen media ja opetuksen kehittäminen käytännössäDigitaalisuus, sosiaalinen media ja opetuksen kehittäminen käytännössä
Digitaalisuus, sosiaalinen media ja opetuksen kehittäminen käytännössä
 
Turvallisuutta ja järkeä somen käyttöön
Turvallisuutta ja järkeä somen käyttöönTurvallisuutta ja järkeä somen käyttöön
Turvallisuutta ja järkeä somen käyttöön
 
Vanhempainilta: sosiaalisen median mahdollisuudet ja vaarat
Vanhempainilta: sosiaalisen median mahdollisuudet ja vaaratVanhempainilta: sosiaalisen median mahdollisuudet ja vaarat
Vanhempainilta: sosiaalisen median mahdollisuudet ja vaarat
 
Somepalvelut ja TVT opetuksessa
Somepalvelut ja TVT opetuksessaSomepalvelut ja TVT opetuksessa
Somepalvelut ja TVT opetuksessa
 
Teknologian ja somen trendit 2021
Teknologian ja somen trendit 2021Teknologian ja somen trendit 2021
Teknologian ja somen trendit 2021
 
Turvallisesti netissä ja somessa (nuorille)
Turvallisesti netissä ja somessa (nuorille)Turvallisesti netissä ja somessa (nuorille)
Turvallisesti netissä ja somessa (nuorille)
 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus koulussa
EU:n yleinen tietosuoja-asetus koulussaEU:n yleinen tietosuoja-asetus koulussa
EU:n yleinen tietosuoja-asetus koulussa
 
Suomalaisten koululaisten digitaalisen median käyttö
Suomalaisten koululaisten digitaalisen median käyttöSuomalaisten koululaisten digitaalisen median käyttö
Suomalaisten koululaisten digitaalisen median käyttö
 
Some-markkinoinnin perusteet kuntoon
Some-markkinoinnin perusteet kuntoonSome-markkinoinnin perusteet kuntoon
Some-markkinoinnin perusteet kuntoon
 
Organisaatio somessa - tasapainoilua luottamuksella
Organisaatio somessa - tasapainoilua luottamuksellaOrganisaatio somessa - tasapainoilua luottamuksella
Organisaatio somessa - tasapainoilua luottamuksella
 
Turvallisesti netissä/somessa
Turvallisesti netissä/somessaTurvallisesti netissä/somessa
Turvallisesti netissä/somessa
 
Tekijänoikeudet, lähdekritiikki, vastamedia, nettihuijaukset ja monilukutaito
Tekijänoikeudet, lähdekritiikki, vastamedia, nettihuijaukset ja monilukutaitoTekijänoikeudet, lähdekritiikki, vastamedia, nettihuijaukset ja monilukutaito
Tekijänoikeudet, lähdekritiikki, vastamedia, nettihuijaukset ja monilukutaito
 
Tietoturva netissä ja somessa
Tietoturva netissä ja somessaTietoturva netissä ja somessa
Tietoturva netissä ja somessa
 
Sosiaalinen media 05/2009
Sosiaalinen media 05/2009Sosiaalinen media 05/2009
Sosiaalinen media 05/2009
 

Similar to Somepalvelut musiikkiopiston opetuksessa

Sosiaalisen median opetuskäyttö
Sosiaalisen median opetuskäyttöSosiaalisen median opetuskäyttö
Sosiaalisen median opetuskäyttöHarto Pönkä
 
Sosiaalisen median käyttöehdot ja opetuskäytön suositukset
Sosiaalisen median käyttöehdot ja opetuskäytön suosituksetSosiaalisen median käyttöehdot ja opetuskäytön suositukset
Sosiaalisen median käyttöehdot ja opetuskäytön suosituksetHarto Pönkä
 
Oppimisanalytiikka ja GDPR
Oppimisanalytiikka ja GDPROppimisanalytiikka ja GDPR
Oppimisanalytiikka ja GDPRHarto Pönkä
 
Tietosuoja verkko- ja etäopetuksessa
Tietosuoja verkko- ja etäopetuksessaTietosuoja verkko- ja etäopetuksessa
Tietosuoja verkko- ja etäopetuksessaHarto Pönkä
 
Tietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissa
Tietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissaTietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissa
Tietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissaHarto Pönkä
 
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?Harto Pönkä
 
Some opetuksessa - aktivoi ja ymmärrä paremmin
Some opetuksessa - aktivoi ja ymmärrä paremminSome opetuksessa - aktivoi ja ymmärrä paremmin
Some opetuksessa - aktivoi ja ymmärrä paremminHarto Pönkä
 
Sosiaalinen media, koulu ja opetus
Sosiaalinen media, koulu ja opetusSosiaalinen media, koulu ja opetus
Sosiaalinen media, koulu ja opetusHarto Pönkä
 
Tietosuojariskit opetuksen viestinnässä ja etäopetuksessa
Tietosuojariskit opetuksen viestinnässä ja etäopetuksessaTietosuojariskit opetuksen viestinnässä ja etäopetuksessa
Tietosuojariskit opetuksen viestinnässä ja etäopetuksessaHarto Pönkä
 
Tietosuoja etäopetuksessa
Tietosuoja etäopetuksessaTietosuoja etäopetuksessa
Tietosuoja etäopetuksessaHarto Pönkä
 
Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Digipeda ja tekoäly 9.10.23Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Digipeda ja tekoäly 9.10.23Matleena Laakso
 
Someturvallisuus 12.4.22.pdf
Someturvallisuus 12.4.22.pdfSometurvallisuus 12.4.22.pdf
Someturvallisuus 12.4.22.pdfMatleena Laakso
 
Someturvallisuus 29.11.22
Someturvallisuus 29.11.22Someturvallisuus 29.11.22
Someturvallisuus 29.11.22Matleena Laakso
 
Mobiilioppimisen pedagogiikkaa
Mobiilioppimisen pedagogiikkaaMobiilioppimisen pedagogiikkaa
Mobiilioppimisen pedagogiikkaaMatleena Laakso
 
Vastuullinen verkkopedagogiikka 11.4.23
Vastuullinen verkkopedagogiikka 11.4.23Vastuullinen verkkopedagogiikka 11.4.23
Vastuullinen verkkopedagogiikka 11.4.23Matleena Laakso
 
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmastaHarto Pönkä
 
Tietosuoja koulussa käytännössä
Tietosuoja koulussa käytännössäTietosuoja koulussa käytännössä
Tietosuoja koulussa käytännössäHarto Pönkä
 
Sosiaalisen median ohjeistukset
Sosiaalisen median ohjeistuksetSosiaalisen median ohjeistukset
Sosiaalisen median ohjeistuksetHarto Pönkä
 
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa
Tietosuoja varhaiskasvatuksessaTietosuoja varhaiskasvatuksessa
Tietosuoja varhaiskasvatuksessaHarto Pönkä
 
Verkon sovellusten pedagoginen ja turvallinen käyttö
Verkon sovellusten pedagoginen ja turvallinen käyttöVerkon sovellusten pedagoginen ja turvallinen käyttö
Verkon sovellusten pedagoginen ja turvallinen käyttöMatleena Laakso
 

Similar to Somepalvelut musiikkiopiston opetuksessa (20)

Sosiaalisen median opetuskäyttö
Sosiaalisen median opetuskäyttöSosiaalisen median opetuskäyttö
Sosiaalisen median opetuskäyttö
 
Sosiaalisen median käyttöehdot ja opetuskäytön suositukset
Sosiaalisen median käyttöehdot ja opetuskäytön suosituksetSosiaalisen median käyttöehdot ja opetuskäytön suositukset
Sosiaalisen median käyttöehdot ja opetuskäytön suositukset
 
Oppimisanalytiikka ja GDPR
Oppimisanalytiikka ja GDPROppimisanalytiikka ja GDPR
Oppimisanalytiikka ja GDPR
 
Tietosuoja verkko- ja etäopetuksessa
Tietosuoja verkko- ja etäopetuksessaTietosuoja verkko- ja etäopetuksessa
Tietosuoja verkko- ja etäopetuksessa
 
Tietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissa
Tietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissaTietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissa
Tietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissa
 
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
 
Some opetuksessa - aktivoi ja ymmärrä paremmin
Some opetuksessa - aktivoi ja ymmärrä paremminSome opetuksessa - aktivoi ja ymmärrä paremmin
Some opetuksessa - aktivoi ja ymmärrä paremmin
 
Sosiaalinen media, koulu ja opetus
Sosiaalinen media, koulu ja opetusSosiaalinen media, koulu ja opetus
Sosiaalinen media, koulu ja opetus
 
Tietosuojariskit opetuksen viestinnässä ja etäopetuksessa
Tietosuojariskit opetuksen viestinnässä ja etäopetuksessaTietosuojariskit opetuksen viestinnässä ja etäopetuksessa
Tietosuojariskit opetuksen viestinnässä ja etäopetuksessa
 
Tietosuoja etäopetuksessa
Tietosuoja etäopetuksessaTietosuoja etäopetuksessa
Tietosuoja etäopetuksessa
 
Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Digipeda ja tekoäly 9.10.23Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Digipeda ja tekoäly 9.10.23
 
Someturvallisuus 12.4.22.pdf
Someturvallisuus 12.4.22.pdfSometurvallisuus 12.4.22.pdf
Someturvallisuus 12.4.22.pdf
 
Someturvallisuus 29.11.22
Someturvallisuus 29.11.22Someturvallisuus 29.11.22
Someturvallisuus 29.11.22
 
Mobiilioppimisen pedagogiikkaa
Mobiilioppimisen pedagogiikkaaMobiilioppimisen pedagogiikkaa
Mobiilioppimisen pedagogiikkaa
 
Vastuullinen verkkopedagogiikka 11.4.23
Vastuullinen verkkopedagogiikka 11.4.23Vastuullinen verkkopedagogiikka 11.4.23
Vastuullinen verkkopedagogiikka 11.4.23
 
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta
 
Tietosuoja koulussa käytännössä
Tietosuoja koulussa käytännössäTietosuoja koulussa käytännössä
Tietosuoja koulussa käytännössä
 
Sosiaalisen median ohjeistukset
Sosiaalisen median ohjeistuksetSosiaalisen median ohjeistukset
Sosiaalisen median ohjeistukset
 
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa
Tietosuoja varhaiskasvatuksessaTietosuoja varhaiskasvatuksessa
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa
 
Verkon sovellusten pedagoginen ja turvallinen käyttö
Verkon sovellusten pedagoginen ja turvallinen käyttöVerkon sovellusten pedagoginen ja turvallinen käyttö
Verkon sovellusten pedagoginen ja turvallinen käyttö
 

More from Harto Pönkä

Mitä kirjastoissa on hyvä tietää TikTokista?
Mitä kirjastoissa on hyvä tietää TikTokista?Mitä kirjastoissa on hyvä tietää TikTokista?
Mitä kirjastoissa on hyvä tietää TikTokista?Harto Pönkä
 
Sosiaalisen median katsaus 02/2024
Sosiaalisen median katsaus 02/2024Sosiaalisen median katsaus 02/2024
Sosiaalisen median katsaus 02/2024Harto Pönkä
 
Some, algoritmit ja tekoäly
Some, algoritmit ja tekoälySome, algoritmit ja tekoäly
Some, algoritmit ja tekoälyHarto Pönkä
 
Informaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinot
Informaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinotInformaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinot
Informaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinotHarto Pönkä
 
Tietoturva ja luotettava tieto
Tietoturva ja luotettava tietoTietoturva ja luotettava tieto
Tietoturva ja luotettava tietoHarto Pönkä
 
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaSosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaHarto Pönkä
 
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitJuuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitHarto Pönkä
 
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHenkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHarto Pönkä
 
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinTilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinHarto Pönkä
 
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaToiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaHarto Pönkä
 
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaHarto Pönkä
 
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteellaTietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteellaHarto Pönkä
 
Twitter taitekohdassa
Twitter taitekohdassaTwitter taitekohdassa
Twitter taitekohdassaHarto Pönkä
 
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuojaVerkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuojaHarto Pönkä
 
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuojaSome- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuojaHarto Pönkä
 
Mikä se some oikein on?
Mikä se some oikein on?Mikä se some oikein on?
Mikä se some oikein on?Harto Pönkä
 
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmastaHarto Pönkä
 
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässäTietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässäHarto Pönkä
 
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissaTietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissaHarto Pönkä
 
Digikompassi ja digisivistys
Digikompassi ja digisivistysDigikompassi ja digisivistys
Digikompassi ja digisivistysHarto Pönkä
 

More from Harto Pönkä (20)

Mitä kirjastoissa on hyvä tietää TikTokista?
Mitä kirjastoissa on hyvä tietää TikTokista?Mitä kirjastoissa on hyvä tietää TikTokista?
Mitä kirjastoissa on hyvä tietää TikTokista?
 
Sosiaalisen median katsaus 02/2024
Sosiaalisen median katsaus 02/2024Sosiaalisen median katsaus 02/2024
Sosiaalisen median katsaus 02/2024
 
Some, algoritmit ja tekoäly
Some, algoritmit ja tekoälySome, algoritmit ja tekoäly
Some, algoritmit ja tekoäly
 
Informaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinot
Informaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinotInformaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinot
Informaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinot
 
Tietoturva ja luotettava tieto
Tietoturva ja luotettava tietoTietoturva ja luotettava tieto
Tietoturva ja luotettava tieto
 
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaSosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
 
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitJuuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
 
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHenkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
 
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinTilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
 
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaToiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
 
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
 
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteellaTietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
 
Twitter taitekohdassa
Twitter taitekohdassaTwitter taitekohdassa
Twitter taitekohdassa
 
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuojaVerkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
 
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuojaSome- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
 
Mikä se some oikein on?
Mikä se some oikein on?Mikä se some oikein on?
Mikä se some oikein on?
 
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
 
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässäTietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
 
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissaTietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
 
Digikompassi ja digisivistys
Digikompassi ja digisivistysDigikompassi ja digisivistys
Digikompassi ja digisivistys
 

Somepalvelut musiikkiopiston opetuksessa

 • 2. 1. Lasten ja nuorten somemaailma 2. Käytännön pelisäännöt kuntoon 3. Miten somepalveluita opetukseen? 4. Esimerkkejä somepalveluista 5. Yhteisöllinen oppiminen somen avulla 6. Ideasta toteutukseen Esityksen sisältö
 • 3. 1. Lasten ja nuorten somemaailma
 • 4. Älypuhelin = kognitiivinen ja sosiaalinen työkalu Nykynuoren ensimmäinen oma nettipääte
 • 5. Datalähde: DNA, Koululaistutkimus, 1.8. 2018, https://www.sttinfo.fi/data/attachments/00830/f6f638f2-afe4-426b-bd3b-3d2601ae8aff.pdf (N=532, vastaajina lasten vanhemmat) Kännykän kanssa vietetty aika
 • 6. Mitä eri ikäiset tekevät kännyköillä? Lähde: DNA, Koululaistutkimus, 1.8. 2018, https://www.sttinfo.fi/data/attachments/00830/f6f638f2-afe4-426b-bd3b-3d2601ae8aff.pdf (N=906, vastaajina lasten vanhemmat)
 • 7. Lähteet: DNA:n digibarometri 18.4.2018 ja Koululaistutkimus 1.8. 2018 Sosiaalisen median käyttö Suomessa
 • 8. Lähde: DNA, Koululaistutkimus, 1.8. 2018, https://www.sttinfo.fi/data/attachments/00830/f6f638f2-afe4-426b-bd3b-3d2601ae8aff.pdf (N=532, vastaajina lasten vanhemmat) 6-12-vuotiaiden somen käyttö
 • 10. • Google: 16 vuotta (Google Play, Gmail, G Suite, Google Drive, Blogger) – Huoltaja voi luoda tätä nuoremmalle lapselle tunnuksen Family Linkillä: https://families.google.com/familylink/device-compatibility/ • YouTube: 13 vuotta (osa videoista 18 v.) • Facebook: 13 vuotta • WhatsApp: 16 vuotta (oli 13 vuotta 8/2016 - 5/2018) • Instagram: 13 vuotta • Snapchat: 13 vuotta • TikTok/Musical.ly: 13 vuotta • Twitter: 13 vuotta • Steam: 13 vuotta • Pinterest: 13 vuotta • Twitch: 13 vuotta • Kik Messenger: 13 vuotta (suositus 17 v.) • We heart it: 13 vuotta • Pokémon Go: 13 vuotta Somepalvelujen ikärajat Lisäksi alaikäinen tarvitsee huoltajan luvan sopimuksen tekoon, mikäli hän on alle GDPR-ikärajan (nykyisin 16 v., muuttuu tietosuojalain tullessa voimaan 13 v.).
 • 11. WhatsApp Facebook & FB messenger Skype Arjesta tutut some-palvelut opetuksessa
 • 12. WhatsAppin käyttö alle 16-vuotiaiden opetuksessa • WhatsAppin käyttöehtojen tarkoittama ”käyttäjä” on se, joka rekisteröi tunnuksen ja hyväksyy käyttöehdot. Jos huoltaja hyväksyy käyttöehdot, hän on sopimuksen osapuoli. • Huoltaja saa antaa hallitsemansa WhatsApp- tunnuksen lapsen käyttöön ikärajan sitä estämättä. Käyttöehdoissa ei tätä kielletä. • Lapsen kännykän käyttö perustuu muutenkin huoltajan tekemiin sopimuksiin ja palveluihin, jotka tämä on antanut lapsen käytettäväksi (esim. puhelinliittymä ja Google-tunnus). • Lapsen kännykän käyttö tapahtuu huoltajan luvalla, valvonnassa ja vastuulla. • Lapsen kännykän ja sen sovellusten opetuskäyttöön tarvitaan huoltajan lupa. • Luvan antaminen on vapaaehtoista: sitä ei voida edellyttää eikä siihen pidä painostaa. • Perusteet käyttää WhatsAppia opetuksessa on hyvä käydä läpi opettajien, huoltajien ja lasten kanssa. Lue lisää blogistani: https://harto.wordpress.com/2018/05/18/whatsappin- ikarajasta-opetuskaytosta-ja-gdprsta-viela-kerran/
 • 13. Miten some-palveluita opetukseen? • Kaupalliset some-palvelut: – Alaikäiset huoltajan suostumuksella – Täysi-ikäiset omalla vastuullaan • Koulu/kunta voi hankkia osto-/sopimuspalveluita • Koulu/kunta voi asentaa ja ylläpitää omia some- palveluita • Muista myös oppilaiden oikeudet: jokainen päättää itse esimerkiksi omien tuotostensa julkaisemisesta
 • 14. • Sopimuksen tekeminen vaatii lain mukaan 18 vuoden ikää (oikeustoimikelpoisuus). Alaikäiset tarvitsevat huoltajan luvan sopimuksen tekoon. • Huoltaja voi hyväksyä käyttöehdot lapsen puolesta ja antaa somepalvelun tämän käyttöön ikärajasta huolimatta, mikäli ehdoissa ei kielletä palvelun antoa toisen käyttöön. • Suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn some- /verkkopalveluille voi antaa yli 13 vuotias, jos tietosuojalain esitys hyväksytään (tällä hetkellä 16-v.). Alaikäiset voivat myös hyväksyä ikätasolle tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä käyttöehtoja. • Mobiililaitteiden käyttöön opetuksessa tarvitaan huoltajan lupa alle 15-vuotiailta (OPH:n ohjeistus). Yli 15-vuotias saa hallita itse omaisuuttaan. • Suostumus tulee dokumentoida. Se voidaan kirjata koulun rekisteriin, jonka jälkeen lupalappuja ei tarvitse säilyttää. • Suostumukset on hyvä tarkistaa vuosittain. Ikä ja huoltajilta pyydettävät luvat Lähteinä mm. GDPR ja Tietokoneen, kännykän ja muiden mobiililaitteiden käyttöön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista koulussa, OPH, 2017, https://www.oph.fi/julkaisut/2017/tietokoneen_kannykan_ja_muiden_mobiililaitteiden_kayttoon_liittyvista_oikeuksista_ja_velvollisuuksista_koulussa
 • 15. Lähde: Tietokoneen, kännykän ja muiden mobiililaitteiden käyttöön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista koulussa, OPH, 2017, https://www.oph.fi/julkaisut/2017/tietokoneen_kannykan_ja _muiden_mobiililaitteiden_kayttoon_liittyvista_oikeuksista_ ja_velvollisuuksista_koulussa Omien laitteiden käyttö opetuksessa -mallisopimus Suosittelen muokkaamaan sopimuksen tekstin näin: ”oppilas voi käyttää seuraavia laitteita ja niissä olevia sovelluksia oppimisen tukena…” Suostumus omien laitteiden käyttöön tarvitaan alle 15- vuotiaiden huoltajilta.
 • 16. • Informointi rekisteröidyille (vrt. tietosuojaseloste) – Mitä tietoja, mihin tarkoituksiin, säilytysaika, kenelle luovutetaan, rekisteröidyn oikeudet jne. • Taulukko annettavista tiedoista: https://bit.ly/2NgtlqQ – Informointi on tehtävä tilanteessa, jossa tietoja kerätään rekisteröidyltä. Jos henkilötiedot saadaan tai kerätään muulla tavalla, tulee informointi tehdä viimeistään kuukauden kuluessa. – Informoinnin muoto on vapaa, mutta se on tehtävä selkeästi: • Tiedon on oltava tiivistä, läpinäkyvää, helposti ymmärrettävää ja helposti saatavilla. • Selkeä ja yksinkertainen kieli on erityisen tärkeää, kun informoidaan lapsia. – Tieto on annettava kirjallisesti viestintäkanavan mukaisessa muodossa. Rekisteröidyn pyynnöstä voidaan informoida myös puheella. Tiedot on annettava maksutta. – Käytännössä helpointa on, että informointi on nettisivuilla, josta se voidaan linkittää eri viestintäkanaviin ja esimerkiksi ilmoittautumislomakkeille – Informointi ei ole suostumus, eikä rekisteröidyn tarvitse vahvistaa sen lukemista Rekisterinpitäjän velvollisuus: informointi Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto, 2018, https://tietosuoja.fi/seloste-kasittelytoimista ja https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-informointi
 • 17. • Yhdysvalloissa ei ole vastaavaa tiukkaa henkilötietojen käytön sääntelyä kuin EU-maissa oleva GDPR. Tämän vuoksi yhdysvaltalaisten verkkopalvelujen käytössä opetuksessa tulee olla erityisen varovainen. • Henkilötietoja voidaan siirtää Privacy shield –järjestelmään sitoutuneille tahoille – Privacy shield on toistaiseksi voimassa ja mahdollistaa laillisesti EU-kansalaisten henkilötietojen siirron ja käsittelyn yhdysvaltalaisissa palveluissa. – Privacy shield on kohdannut kritiikkiä ja on epäilty, että se tulee kaatumaan myöhemmin EU- tuomioistuimessa • Toinen lainmukainen vaihtoehto on, että yhdysvaltalainen palveluntarjoaja sitoutuu henkilötietojen käsittelyssä EU-komission ns. mallisopimuslausekkeisiin – Esimerkiksi Google ja Microsoft toimivat näin • Opetuksessa voidaan käyttää myös suoraan yhdysvaltalaisia palveluita huoltajien luvalla tai mikäli niiden käyttö ei edellytä henkilötietojen antamista Yhdysvaltalaiset verkkopalvelut
 • 18. 1. Opettajien yhteinen pohdinta ja työskentelyn valmistelu 2. Luokka-/ryhmäkohtainen pelisääntöjen laadinta 3. Tuotosten yhdistäminen koulun yhteisiksi pelisäännöiksi 4. Johdon hyväksyntä 5. Pelisääntöjen julkistaminen • Oppilaiden vanhemmat mukaan, esim. vanh.illat • Työskentelyn apuna esim. Wilma, wiki, blogi tai WhatsApp-ryhmä Koulun some-pelisääntöjen laadinta Lähde: Open somekirja, 2017, Harto Pönkä
 • 19. • Oppilaita opastetaan käyttäjätunnusten ja salasanojen tekemisessä sekä yksityisyyden suojaamisessa. • Noudatetaan some-palvelujen käyttöehtoja ja ikärajoja. • Huolehditaan, että oppijoilla on riittävät tiedot tekijänoikeuksista. • Korostetaan hyvää käytöstä, yhteisöllisten toimintatapojen omaksumista ja toisen kunnioittamista. • Häiriökäyttäytymistä ja kiusaamista ei hyväksytä. • Some-palvelujen opetuskäytölle tehdään malli, joka mahdollistaa oppilaiden osaamisen ja taitojen kehittymisen turvallisessa ympäristössä. • Luottamuksellista tietoa ei viedä some-palveluihin. • Tunnetaan henkilötietoja ja henkilötietorekisterien ylläpitoa koskevat määräykset. Somen turvallinen ja eettinen käyttö Lähde: https://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/lukiokoulutuksen_ jarjestaminen/sosiaalisen_median_opetuskayton_suositukset, 30.3.2012
 • 20. 3. Miten somepalveluita opetukseen?
 • 21. OPETUS VERKOSSA • Uusi ympäristö • Uudet menetelmät • Sosiaalinen rakenne muuttuu • Online 24/7 • Sietämätön keveys • Opettajan rooli muuttuu
 • 22. Oppimisalustojen tulee toimia joustavasti eri tilanteissa/laitteissa. Kuva ja lisätietoa responsiivisuudesta: http://www.wsiworld.com/our-services/mobile/responsive-design
 • 23. Verkko-opetuksen vuorovaikutussuhteet ja työkalut Opiskelija - materiaali Opettaja - materiaali Opiskelija - opettaja Opettaja - ryhmäOpiskelija - ryhmä
 • 25. Lähde: Koehler, M. & Mishra, P., 2006, http://tpack.org/ Suomeksi esim. http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=672
 • 26. Teknologis-pedagoginen sisältötieto • Tietoa siitä, mitkä pedagogiset menetelmät ja teknologiset ratkaisut sopivat juuri tämän aiheen opettamiseen ja oppimiseen • Mahdollistaa teknologian tehokkaan käytön opetuksen ja oppimisen tukena • Edellyttää opettajalta jatkuvaa osaamisen ylläpitoa kaikista osatekijöistä: – Sisältötieto – Pedagoginen tieto – Teknologinen tieto
 • 31. Yhteisöllinen valkotaulu https://flinga.fi/ Vinkkejä opetukseen: http://www.nordtouch.fi/flinga/skriptit/
 • 32. Harjoituskortit ja -pelit Esimerkki: https://quizlet.com/130655895/musiikki-1kurssi-flash-cards/ (tekijä: Bjorkkis) https://quizlet.com/
 • 33. Esitys + äänivastaukset https://voicethread.com/ Katso esimerkki musiikin opetuksessa: https://wp.voicethread.com/2015/06/09/teaching-music-online-with-voicethread-part-1/
 • 34. Videoihin liitetyt tehtävät https://edpuzzle.com/ Katso myös toinen vastaavan tyyppinen palvelu: https://www.playposit.com/
 • 36. Läksy ennen oppituntia 1. Verkkoluento esim. YouTube-videona tai muu verkkomateriaali 2. Ennakkotehtävä tai ryhmäkeskustelu verkossa 3. OPPITUNTI VAPAUTUU: - aktiiviselle työskentelylle - yksilöohjaukselle (Älä toista ennakkotehtävää tunnilla!) Lisää aiheesta: http://harto.wordpress.com/2012/05/21/uusi-mullistava-oppimisteoria-opetetaan-takaperin/ Kätevä työkalu käänteisen opetuksen tehtäviin on esimerkiksi https://padlet.com/ Käänteinen opetus (flipped classroom)
 • 37. Blogissaan oppija voi arvioida omaa ja ryhmänsä työskentelyä sekä pohtia oppimisen kannalta keskeisiä aiheita. Blogit sopivat myös projekti- ja ryhmätyöskentelyyn. Blogi oppimispäiväkirjana
 • 38. Videoiden ja digitarinoiden teko https://lumen5.com
 • 39. Positiivista palautetta ja ryhmän some https://www.classdojo.com/
 • 41. Yhteistyö- ja oppimisalusta https://purot.net/ Purot.net:in kokemuksia Parkanon kouluista: https://prezi.com/8isw6x3iojnn/pihlajanvesat/
 • 42. Adobe Connect etäluentoihin ja etäohjaukseen Ruudunjaolla voit näyttää mitä tahansa omalta tietokoneeltasi sekä jakaa sen käyttöoikeuden osallistujille (ylläpitäjät ja esittäjät) Jaetut linkit (tai muistiinpanot, äänestys, piirtotaulu tms.) Chat-keskustelu osallistujien kesken: kysymykset, kommentit, linkit… Esittäjän video on yleensä tässä Osallistujat Ylläpitäjät VINKKEJÄ: - Testaa tekniikka etukäteen - Muista nauhoitus - Osallista! Anna esitysoikeuksia - Voit tehdä useita asetteluja (layout) ikkunoineen (pod) erilaisiin tarkoituksiin (esim. eri esitykset ja tehtävät) - Voit jakaa opiskelijat pienryhmiin chatissa (breakout rooms) - Chat-keskustelu onnistuu myös kahden kesken Esittäjät AC:n kattavat ohjevideot: https://www.connectusers.com/tutorials/2013/08/introducing_adobe_connect_91/
 • 44. PYRI SIIHEN, ETTÄ OPPIJAT… 1. selittävät ajatteluaan ja välittävät tietoa toisilleen 2. arvioivat tietoa kriittisesti 3. esittävät kysymyksiä 4. rakentavat uutta tietoa 5. ratkaisevat ongelmia 6. soveltavat oppimaansa Yhteisöllinen oppiminen käynnistää ymmärtävän oppimisen mekanismeja yksilötasolla.
 • 45. Yhteisöllinen oppiminen edellyttää yhteisesti päätettyä tavoitetta tai ratkaistavaa ongelmaa. • Tehtävänanto, joka edellyttää yhteistyötä • Konkreettinen tuotos • Roolit auttavat alkuun • Tue vuorovaikutusta 3-5 /ryhmä
 • 46. 1. Kotiryhmissä 3. Kotiryhmissä2. Eksperttiryhmissä Palapelimalli – yhteistoiminnallinen opp.
 • 49. Parhaimmillaan palaute kannustaa, vahvistaa itsetuntemusta sekä tukee oppimisprosessia. Ole läsnä myös verkossa ja anna palautetta!
 • 51. Valitse käytettävä some-palvelu ja arvioi sen pedagogista käytettävyyttä: • Mitä juuri tämä väline/verkkopalvelu mahdollistaa? Mitä ei? • Miten ja mihin ihmiset yleensä käyttävät sitä? Miksi? • Millaista vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä se synnyttää? • Millaisia sisältöjä ja menetelmiä siinä voidaan käyttää? Mikä on ideasi ydin, mitä haluat saada aikaan opetuksessa tai oppijoiden oppimisprosessissa valitsemasi some-palvelun avulla? 1. askel: mitä ja miksi?
 • 52. Pohdi ja suunnittele opetuksen kokonaisuutta: • Onko kyse verkko-, monimuoto- vai etäopetuksesta? • Miten some-palvelu muuttaa opetusta aiemmasta, mitä teet nyt eri tavalla? • Tapahtuuko oppiminen pääasiassa itsenäisesti, ryhmissä vai kaikki yhdessä? • Käytätkö jotain pedagogista mallia, roolitetaanko työskentelyä? • Mikä on keskeistä kunkin vaiheen työskentelyssä oppimisprosessin kannalta? 2. askel: menetelmät ja vuorovaikutus
 • 53. Millaisen oppimisympäristön rakennat somen avulla? • Tapahtuuko työskentely yhdessä vai useissa some-palveluissa? • Linkittyykö some-palvelut fyysisiin työskentelytiloihin? • Voivatko oppijat käyttää itse valitsemiaan some-palveluja? Miten varmistat työskentelyn onnistumisen somessa? • Miten pidät huolta, että oppijat eivät ”eksy” verkkoympäristössä? • Miten oppijat voivat saada apua työskentelyn aikana opettajalta tai toisiltaan? • Millaisella tehtävällä saat oppijat keskustelemaan ja yhteistyöhön? 3. askel: oppimisympäristön rakentaminen
 • 54. Et voi suunnitella kaikkea. Jossain vaiheessa täytyy vain heittäytyä uuden kokeilemiseen! Opetusjakson aikana: • Seuraa työskentelyä. Varmista, että se etenee tavoitteiden suuntaisesti. • Jos työskentely ei näytä etenevän toivotusti, selvitä, mistä kiikastaa. • Anna tarvittaessa lisäohjeita tai esitä esimerkiksi tarkentavia kysymyksiä. • Anna palautetta työskentelystä niin, että oppijat kokevat saaneensa huomiota. • Anna aikaa ryhmäytymiselle, mutta älä salli myöskään vapaamatkustajia. 4. askel: tee se!
 • 55. Suunnittelu-toteutus-arviointi ⟳ Opettajan toimintamalli (sisältö, menetelmät, työkalut) Reflektointi Reflektointi Opetuksen toimintamallia kehitetään perättäisten ”kokeilujen” avulla Reflektointi Vrt. Gravemeijer & Cobb, 2006 Opetus- jakso Opetus- jakso Opetus- jakso Opetus- jakso
 • 56. Open somekirja (Docendo, 2017) • Sosiaalinen media koulussa ja opetuksessa, uudet OPS:it • Askelmerkit sosiaalisen median opetuskäyttöön • Pedagogiikka ja some • Yhteisöllinen oppiminen, pedagogiset mallit ja opetuksen skriptaaminen • Yli 80:n some-palvelun esittely • Laitteet, uudet trendit, opettajien some-verkostot ja paljon muuta  • Lue lisää: https://www.docendo.fi/open- somekirja-harto-ponka.html Esitys perustuu pääosin tähän kirjaan!