Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan

318 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan

 1. 1. PENDEKATAN DAN KAEDAH PENGAJARAN BACAAN OLEH : HAILMI & EFFENDI PPG MTE A AMBILAN JUN 2011
 2. 2. PENDEKATAN PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA Binaan Cerakinan Komunikatif Pengalaman bahasa
 3. 3. PENDEKATAN BINAAN Juga dikenali sebagai pendekatan sintesis PdP bacaan dimulakan dengan unsur kecil kepada unsur besar Murid-murid diperkenalkan dengan huruf- huruf dahulu Kemudian huruf menjadi suku kata Suku kata digabungkan menjadi perkataan Seterusnya perkataan akan membentuk ayat. Pendekatan ini menghasilkan kaedah abjad.
 4. 4. PENDEKATAN CERAKINAN Pendekatan yang mendahulukan unsur-unsur besar yang dicerakinkan kepada unsur-unsur yang kecil. PdP dimulakan dengan cerita atau ayat. Ayat dicerakinkan kepada perkataan. Perkataan dicerakinkan kepada suku kata dan seterusnya kepada huruf. Murid dapat mengaitkan sesuatu yang abstrak dengan cerita atau ayat yang bermakna.
 5. 5. PENDEKATAN KOMUNIKATIF Penekanan terhadap penggunaan bahasa dalam komunkasi. PdP guru dimulakan dengan mewujudkan situasi di mana murid boleh berkomunikasi. Murid berinteraksi secara berkumpulan atau berpasangan. Antara aktiviti yang boleh dilaksanakan ialah bercerita, teater pembaca,ulasan buka dan choral speaking(bahasa berirama)
 6. 6. PENDEKATAN PENGALAMAN BAHASA (LEA) •pendekatan yang menekankan kepada pengalaman dan pengetahuan sedia ada murid dalam membaca. •Language experience approach •Menggabungkan kemahiran mendengar, bertutur,membaca, menulis. •Keutamaan kepada mengungkapkan bahasa.
 7. 7. •Guru sediakan tajuk berdasarkan pengetahuan sedia ada murid. •Bahan sokongan seperti gambar dan video •Guru pelbagaikan laras bahasa •Contoh PdP: •Guru membaca teks,murid mendengar •Murid menyalin teks yang ditulis oleh guru. •Murid menggariskan perkataan yang diketahui maksud. •Murid membina ayat dari perkataan yang diketahui. PENDEKATAN PENGALAMAN BAHASA (LEA)
 8. 8. KAEDAH BACAAN  Pandang sebut Abjad Fonik
 9. 9. KAEDAH PANDANG SEBUT
 10. 10. KAEDAH PANDANG SEBUT

×