Successfully reported this slideshow.
Teknik Simulasi, Drama, Perbincangan dan Forum Disediakan oleh : Nur Sarah Abdullah Nurul Amalia Mohd Saad
Simulasi
Simulasi <ul><li>Simulasi ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar yang memerlu...
<ul><li>Dalam proses ini pelajar digalakan untuk memberi pendapat, cadangan, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah b...
<ul><li>Dapat menwujudkan pelabagi aktiviti menarik yang menjadi sumber motivasi kepada pelajar untuk meneruskan proses pe...
<ul><li>Teknik ini bertujuan untuk membolehkan murid-murid berinteraksi dengan menggunakan bahasa dalam situasi-situasi so...
Ciri-ciri Simulasi <ul><li>Melibatkan perbincangan-perbincangan terhadap masalah yang dikemukakan oleh guru dengan menggun...
Cara Pelaksanaan Simulasi <ul><li>Guru menentukan objektif aktiviti simulasi yang akan dijalankan supaya ia dapat mengenal...
<ul><li>Guru membahagikan murid-murid kepada beberapa kumpulan kecil dan setiap kumpulan diberi arahan. </li></ul><ul><li>...
<ul><li>5. kumpulan-kumpulan kecil diminta mempersembahkan tugasan mereka kepada murid-murid lain supaya murid-murid itu d...
Contoh aktiviti simulasi <ul><li>Melaksanakan mesyuarat persatuan. </li></ul><ul><li>Persidangan Dewan Rakyat. </li></ul>
Drama
Drama <ul><li>Sering digunakan dalam kaedah komunikatif dan kaedah yang berasaskan pendekatan induktif iaitu kaedah terus...
<ul><li>Penggunaannya dapat mendorong dan merangsang pelajar untuk menghubungkan perasaannya dengan matapelajaran yang dip...
Ciri-ciri Drama <ul><li>Pelajar bebas meluahkan sesuatu, membuat penemuan, memberi dan berkongsi sesuatu. </li></ul><ul><...
Cara pelaksanaan Drama <ul><li>Guru perlu menentukan objektif pengajaran. </li></ul><ul><li>Guru perlu melatih dan mendeda...
<ul><li>Penggunaan ABM seperti rakamen kaset dan video dapat membantu guru melatih murid-murid menggunakan unsur-unsur ter...
<ul><li>Murid-murid perlu diberi masa yang cukup untuk berlatih dalam kumpulan kecil sebelum diminta untuk mempersembahkan...
Contoh aktiviti Drama <ul><li>Main peranan </li></ul><ul><li>Simulasi </li></ul><ul><li>Lakonan bisu </li></ul><ul><li>Lak...
Perbincangan
Perbincangan <ul><li>Teknik perbincangan didefinisikan sebagai satu aktiviti mengeluar dan mengulas pendapat tentang sesu...
Ciri-ciri perbincangan <ul><li>Teknik perbincangan adalah satu aktiviti pengajaran dan pembelajaran berbentuk perbualan da...
Cara pelaksanaan perbincangan <ul><li>Teknik perbincangan boleh dijalankan mengikut langkah-langkah berikut : </li></ul><...
<ul><li>3.Guru kemudian menugaskan setiap kumpulan mendapatkan maklumat dengan cara berbincang dengan ahli-ahli kumpulan. ...
<ul><li>5.Setelah tamat perbincangan guru boleh meminta laporan daripada setiap kumpulan. Hasil perbincangan boleh dicatat...
Contoh aktiviti Perbincangan <ul><li>Bermesyuarat, </li></ul><ul><li>Forum </li></ul><ul><li>Seminar </li></ul><ul><li...
Forum
Forum <ul><li>Forum merupakan satu sesi perbincangan yang melibatkan beberapa ahli panel untuk mencanai fikiran dan menge...
<ul><li>Untuk menjayakan aktiviti ini, tajuk forum yang dipilih haruslah mudah, menarik dan mencabar selaras dengan kemahi...
Ciri-ciri Forum <ul><li>Satu aktiviti lisan. </li></ul><ul><li>Melibatkan perbincangan antara ahli-ahli panel. </li></ul><...
Cara pelaksanaan Forum
Contoh aktiviti Forum
Sekian, Terima Kasih
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Teknik

8,314 views

Published on

 • Be the first to comment

Teknik

 1. 1. Teknik Simulasi, Drama, Perbincangan dan Forum Disediakan oleh : Nur Sarah Abdullah Nurul Amalia Mohd Saad
 2. 2. Simulasi
 3. 3. Simulasi <ul><li>Simulasi ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar yang memerlukan pelajar berinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan masing-masing bagi membuat keputusan menyelesaikan masalah, isu atau tugasan semula. </li></ul><ul><li>Melalui teknik ini para pelajar dapat menggunakan kemahiran belajar seperti mengumpulkan maklumat, menjalankan temuramah dengan individu tertentu dan mencatat isi-isi penting. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Dalam proses ini pelajar digalakan untuk memberi pendapat, cadangan, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah berdasarkan peranan yang dipertanggungjawabkan. Memberi peluang kepada pelajar mengalami sendiri situasi dan masalah. </li></ul><ul><li>Melalui teknik ini pelbagai kemahiran dapat digabungjalinkan dan dipertingkatkan terutamanya dalam kemahiran lisan membaca dan menulis. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Dapat menwujudkan pelabagi aktiviti menarik yang menjadi sumber motivasi kepada pelajar untuk meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Teknik ini bertujuan untuk membolehkan murid-murid berinteraksi dengan menggunakan bahasa dalam situasi-situasi sosial yang disediakan secara olok-olok oleh guru di dalam bilik darjah. </li></ul><ul><li>Oleh itu, dalam simulasi murid-murid perlu membayangkan keadaan situasi sosial yang sebenarnya terlebih dahulu sebelum dapat berinteraksi dalam situasi-situasi tersebut. </li></ul>
 7. 7. Ciri-ciri Simulasi <ul><li>Melibatkan perbincangan-perbincangan terhadap masalah yang dikemukakan oleh guru dengan menggunakan pelbagai bentuk realia seperti temu bual yang dirakamkan, peta, keratan akhbar dan sebagainya. </li></ul><ul><li>Aktiviti berpusatkan murid </li></ul><ul><li>Merupakan aktiviti yang mampu merangsang minat dan kemampuan murid </li></ul>
 8. 8. Cara Pelaksanaan Simulasi <ul><li>Guru menentukan objektif aktiviti simulasi yang akan dijalankan supaya ia dapat mengenalpasti struktur dan laras yang perlu dikuasai oleh murid-murid sebelum aktiviti itu dijalankan. </li></ul><ul><li>Guru melatih dan mendedahkan murid-murid kepada struktur dan laras yang akan digunakan dalam aktiviti simulasi yang dirancangkan. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Guru membahagikan murid-murid kepada beberapa kumpulan kecil dan setiap kumpulan diberi arahan. </li></ul><ul><li>Guru perlu mengawasi aktiviti simulasi yang dilaksanakan dalam tiap-tiap kumpulan kecil bagi memastikan yang semua murid terlibat secara aktif. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>5. kumpulan-kumpulan kecil diminta mempersembahkan tugasan mereka kepada murid-murid lain supaya murid-murid itu dapat menilai ketepatan dan kesesuaian penggunaan bahasa dengan peranan yang dimainkan oleh kumpulan tersebut. </li></ul>
 11. 11. Contoh aktiviti simulasi <ul><li>Melaksanakan mesyuarat persatuan. </li></ul><ul><li>Persidangan Dewan Rakyat. </li></ul>
 12. 12. Drama
 13. 13. Drama <ul><li>Sering digunakan dalam kaedah komunikatif dan kaedah yang berasaskan pendekatan induktif iaitu kaedah terus, elektif dan audiolingual. </li></ul><ul><li>Tujuan utama adalah untuk melatih pelajar menggunakan unsur bahasa, unsur paralinguistik (jeda, nada dan intonasi) dan bukan linguistik (mimik muka, gerak tangan, kepala dan dll) dengan berkesan dalam sesuatu interaksi bahasa atau perbuatan. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Penggunaannya dapat mendorong dan merangsang pelajar untuk menghubungkan perasaannya dengan matapelajaran yang dipelajarinya. </li></ul>
 15. 15. Ciri-ciri Drama <ul><li>Pelajar bebas meluahkan sesuatu, membuat penemuan, memberi dan berkongsi sesuatu. </li></ul><ul><li>Drama berperanan sebagai ragam pembelajaran iaitu sebagai salah satu alat bantu pengajaran dan pembelajaran. </li></ul><ul><li>Dapat menimbulkan keseronokan dan keberkesanan pembelajaran kepada pelajar, disamping dapat menyuburkan sahsiah pelajar. </li></ul>
 16. 16. Cara pelaksanaan Drama <ul><li>Guru perlu menentukan objektif pengajaran. </li></ul><ul><li>Guru perlu melatih dan mendedahkan murid cara melafazkan ujaran dengan menggunakan unsur-unsur paralinguistik ( seperti jeda, nada dan intonasi) dan bukan linguistik (seperti mimik muka, gerak tangan, kepala dan lain-lain) dengan betul. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Penggunaan ABM seperti rakamen kaset dan video dapat membantu guru melatih murid-murid menggunakan unsur-unsur tersebut. </li></ul><ul><li>Sebelum murid-murid berlatih melakonkan skrip yang diberi dalam kumpulan-kumpulan kecil, guru perlu memberi arahan yang jelas tentang lakonan tersebut serta aktiviti lanjutan yang akan dilakunkan selepas lakonan itu. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Murid-murid perlu diberi masa yang cukup untuk berlatih dalam kumpulan kecil sebelum diminta untuk mempersembahkan lakonan mereka untuk dinilai oleh guru dan murid-murid yang lain. </li></ul>
 19. 19. Contoh aktiviti Drama <ul><li>Main peranan </li></ul><ul><li>Simulasi </li></ul><ul><li>Lakonan bisu </li></ul><ul><li>Lakonan spontan </li></ul><ul><li>Lakonan berskrip </li></ul>
 20. 20. Perbincangan
 21. 21. Perbincangan <ul><li>Teknik perbincangan didefinisikan sebagai satu aktiviti mengeluar dan mengulas pendapat tentang sesuatu tajuk. Tujuannya untuk melatih pelajar mengeluarkan fikiran dan pendapat dengan bernas ( Kementerian Pendidikan 1990:85). </li></ul><ul><li>Dalam perbincangan ini akan memberi peluang dan ruang bagi mereka untuk bercakap terutama dalam aktiviti separa formal. Latihan sebegini bukan sahaja sekadar mempertajamkan minda malah dapat melatih kepetahan pelajar untuk bercakap dan mengeluarkan pendapat. </li></ul>
 22. 22. Ciri-ciri perbincangan <ul><li>Teknik perbincangan adalah satu aktiviti pengajaran dan pembelajaran berbentuk perbualan dan ia dilakukan dikalangan pelajar dibawah penyeliaan dan kawalan seorang guru. </li></ul><ul><li>Melibatkan aktiviti perbincangan antara pelajar secara bekerjasama dalam mengeluarkan pandangan masing-masing mengenai sesuatu perkara atau topik yang diberi. </li></ul>
 23. 23. Cara pelaksanaan perbincangan <ul><li>Teknik perbincangan boleh dijalankan mengikut langkah-langkah berikut : </li></ul><ul><li>1.Guru menarik perhatian murid kepada tajuk perbincangan yang akan dijalankan. </li></ul><ul><li>2.Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan dan kemudian memilih seorang ketua yang boleh dipertanggungjawabkan untuk memastikan semua aspek perbincangan dapat dijalankan dan dicapai. </li></ul>
 24. 24. <ul><li>3.Guru kemudian menugaskan setiap kumpulan mendapatkan maklumat dengan cara berbincang dengan ahli-ahli kumpulan. </li></ul><ul><li>4.Ketika perbincangan guru harus bergerak dari satu kumpulan ke satu kumpulan yang lain, menegaskan perkara-perkara yang perlu dibincangkan dan mengarahkan perbincangan menghala kearah perkara yang betul. </li></ul>
 25. 25. <ul><li>5.Setelah tamat perbincangan guru boleh meminta laporan daripada setiap kumpulan. Hasil perbincangan boleh dicatatkan dipapan tulis mengikut mana-mana yang penting. Setelah dibincang guru bolehlah menjalankan aktiviti penulisan dan sebagainya. </li></ul>
 26. 26. Contoh aktiviti Perbincangan <ul><li>Bermesyuarat, </li></ul><ul><li>Forum </li></ul><ul><li>Seminar </li></ul><ul><li>Bengkel </li></ul><ul><li>Bahas </li></ul><ul><li>Debat </li></ul>
 27. 27. Forum
 28. 28. Forum <ul><li>Forum merupakan satu sesi perbincangan yang melibatkan beberapa ahli panel untuk mencanai fikiran dan mengemukan pendapat tentang sesuatu tajuk, dimana ia dijalankan secara formal. </li></ul><ul><li>Teknik berforum merupakan salah satu aktiviti lisan yang sesuai, di mana pelajar akan berkongsi pengetahuan dan pengalaman secara langsung untuk meningkatkan kemahiran menyampaikan idea dan fikiran dengan jelas, objektif, kreatif dan rasional. </li></ul>
 29. 29. <ul><li>Untuk menjayakan aktiviti ini, tajuk forum yang dipilih haruslah mudah, menarik dan mencabar selaras dengan kemahiran, pencapaian serta peringkat umur pelajar. </li></ul><ul><li>Persediaan yang rapi perlu dibuat sama ada sebelum, semasa dan selepas aktiviti. </li></ul>
 30. 30. Ciri-ciri Forum <ul><li>Satu aktiviti lisan. </li></ul><ul><li>Melibatkan perbincangan antara ahli-ahli panel. </li></ul><ul><li>Tajuk forum yang dipilih mestilah mudah, menarik dan mencabar minda. </li></ul>
 31. 31. Cara pelaksanaan Forum
 32. 32. Contoh aktiviti Forum
 33. 33. Sekian, Terima Kasih

×