SlideShare a Scribd company logo
1 of 47
Download to read offline
‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫בנצ'מארק‬
2023
‫גרונר‬ ‫ויקי‬ ‫רוזן‬ ‫יעקב‬
| HRPORTAL ‫בלוג‬ | ‫ייעוץ‬ | ‫כנסים‬ | ‫שיווקית‬ ‫וכתיבה‬ ‫קאנבה‬ ,‫לינקדאין‬ ,AI ‫סדנאות‬
‫ישראל‬ ‫של‬ ‫והסורסינג‬ ‫הגיוס‬ ‫קהילת‬
HRD - ‫להכיר‬ ‫נעים‬
‫רוזן‬ ‫ויעקב‬ ‫גרונר‬ ‫ויקי‬ ,‫שלכם‬
,‫יקרה‬ ‫קהילה‬
‫של‬ ‫המרתקות‬ ‫התוצאות‬ ‫את‬ ‫לכם‬ ‫להציג‬ ‫מתרגשים‬ ‫אנחנו‬ – ‫וניתוח‬ ‫עיבוד‬ ,‫נתונים‬ ‫איסוף‬ ‫של‬ ‫חודשים‬ ‫אחרי‬
.2023 ‫ל‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫השנתי‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫בנצ'מארק‬
‫את‬ ‫לבדוק‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫ברזל‬ ‫חרבות‬ ‫בצל‬ ‫שביצענו‬ ‫מהיר‬ ‫סקר‬ ‫נתוני‬ ‫הוספנו‬ ‫שבוצע‬ ‫המקורי‬ ‫לסקר‬
.‫ההשפעה‬
,‫אחרים‬ ‫לארגונים‬ ‫עצמכם‬ ‫את‬ ‫להשוות‬ ‫שתוכלו‬ ‫כדי‬ ‫בנצ'מארק‬ ‫לכם‬ ‫לתת‬ ‫היא‬ ‫שלנו‬ ‫המחקר‬ ‫מטרת‬
.‫בארגונכם‬ ‫התחום‬ ‫את‬ ‫לשיפור‬ ‫כלים‬ ‫ולקבל‬ ‫ביותר‬ ‫מהטובים‬ ‫ללמוד‬
‫מהארגונים‬ 150 ‫למעל‬ ‫ענקית‬ ‫תודה‬ ‫להגיד‬ ‫רוצים‬ ‫אנחנו‬ – ‫והחשובים‬ ‫המרתקים‬ ‫לנתונים‬ ‫שצוללים‬ ‫לפני‬ ‫רגע‬
.‫הסקר‬ ‫במילוי‬ ‫חלק‬ ‫שלקחו‬ ‫בארץ‬ ‫המובילים‬
2024 ‫בינואר‬ ‫שיתקיים‬ ‫בישראל‬ ‫והמקצועי‬ ‫הגדול‬ ‫השנתי‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫בכנס‬ ‫גם‬ ‫הנתונים‬ ‫את‬ ‫נפגוש‬ ‫אנחנו‬
‫שיעזרו‬ ‫פרקטיים‬ ‫כלים‬ ‫נקבל‬ ,‫מובילים‬ ‫מרצים‬ 35 ‫של‬ ‫מהתובנות‬ ‫נלמד‬ ,‫לשטח‬ ‫הנתונים‬ ‫של‬ ‫החיבור‬ ‫את‬ ‫נראה‬ ‫שם‬
.‫שונות‬ ‫חברות‬ 250 ‫מכ‬ ‫קולגות‬ 400 ‫ל‬ ‫מעל‬ ‫ונפגוש‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫ביעדי‬ ‫לעמוד‬ ‫להצליח‬ ‫לנו‬
‫הסקר‬ ‫על‬
9:00-13:00 | 23/1/24-25/1/24
‫במחשב‬ ‫אצלך‬
31/1/24 ‫אונליין‬ ‫סדנאות‬ ‫יום‬
‫השנה‬ ‫של‬ ‫המוצלח‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫סרטון‬
‫השנה‬ ‫של‬ ‫המוצלח‬ ‫הקריירה‬ ‫עמוד‬
‫השנה‬ ‫של‬ ‫המוצלח‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫מהלך‬
‫השנה‬ ‫של‬ ‫הטוב‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫בעלת‬ ‫החברה‬
)‫זוכים‬ 2(
.1
.2
.3
.4
:‫קטגוריות‬ 4
2023 ‫מעסיק‬ ‫מיתוש‬ ‫פרסי‬ ‫לתחרות‬ ‫מועמדות‬ ‫הגישו‬
‫עובדים‬ 30K ‫מעל‬ ‫שגייסו‬ ‫ארגונים‬ 161
‫הסקר‬ ‫את‬ ‫מילאו‬
40,000
‫שניתח‬ ‫נתונים‬
1
‫השאלות‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫לכם‬ ‫שיענה‬ ‫בנצ'מארק‬
‫דמוגרפיים‬ ‫נתונים‬
1
‫הפעילות‬ ‫ותחומי‬ ‫הסקטורים‬ ‫לכל‬ ‫ייצוג‬
‫סקטור‬
‫וקונצרנים‬ ‫גדולים‬ ,‫בינוניים‬ ,‫קטנים‬ ‫ארגונים‬ ‫השתתפו‬ ‫בסקר‬
‫גלובאליים‬ ‫הם‬ ‫שהשתתפו‬ ‫מהארגונים‬ 53%-‫כ‬
‫גלובאליים‬ 53% 47%
)‫אשתקד‬ 27% ‫(לעומת‬ ‫סטרטאפים‬ 19%
‫סטרטאפים‬ 19% ‫לא‬ 81%
‫סטרטאפים‬
?‫מוכנות‬ ?‫מוכנים‬
!‫התוצאות‬ ‫והרי‬
2
)3 ‫עד‬ ‫(בחרו‬ ?‫בחברה‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫בקידום‬ ‫שלכם‬ ‫הגדול‬ ‫האתגר‬ ‫מה‬
‫כן‬ ‫לא‬ ‫בטוח‬ ‫לא‬
40
30
20
10
0
‫ומנהלים‬ ‫עובדים‬ - ‫המעסיק‬ ‫למיתוג‬ ‫המחוברות‬ ‫השוואת‬
‫מספיק‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ,‫יותר‬ ‫מחוברים‬ ‫המנהלים‬
‫מנהלים‬ ‫מנהלים‬ ‫מנהלים‬
‫עובדים‬ ‫עובדים‬ ‫עובדים‬
‫ואסטרטגיה‬ ‫מטרות‬ ‫בהגדרת‬ ‫התחילו‬
‫מדידה‬ ‫אמצעי‬ ‫הגדרת‬ ‫כולל‬ ,‫עבודה‬ ‫תוכנית‬ ‫בנו‬
‫כקהילה‬ ‫אותה‬ ‫ונהלו‬ ‫הנבחרת‬ ‫את‬ ‫הרכיבו‬
‫שגרירים‬ ‫תוכנית‬ :‫המעורבות‬ ‫להגברת‬ ‫המפתח‬
.‫אותה‬ ‫ולנהל‬ ‫כקהילה‬ ‫לשגרירים‬ ‫להתייחס‬ ‫חשוב‬
,‫עובדים‬ ‫של‬ ‫הטרוגנית‬ ‫נבחרת‬ ‫ליצור‬ ‫כדאי‬
.‫שונות‬ ‫לאוכלוסיות‬ ‫ייצוג‬ ‫מתן‬ ‫תוך‬
.‫טלרים‬-‫לסטורי‬ ‫גיוס‬ ‫שגרירי‬ ‫בין‬ ‫להפריד‬ ‫ניתן‬
‫שגריר‬ ‫הוא‬ ‫מועמד‬ ‫או‬ ‫עובד‬ ‫כל‬ ,‫הגישה‬ ‫ברמת‬
.)‫ולרע‬ ‫(לטוב‬ ‫פוטנציאלי‬
‫מתוכנית‬ ‫יהנו‬ ‫כשגרירים‬ ‫שמוגדרים‬ ‫עובדים‬
‫ותגמול‬ ,‫העשרות‬ ,‫ליווי‬ ‫שכוללת‬ ‫ייעודית‬
)‫חומרי‬/‫(רגשי‬
❤️‫שלנו‬ ‫השגרירים‬ ‫סדנאות‬
AI ‫סדנאות‬
‫טלינג‬ ‫וסטורי‬ ‫שיווקית‬ ‫גיוסית‬ ‫כתיבה‬
‫למיתוג‬ ‫ואינסטגרם‬ ‫פייסבוק‬
‫מעסיק‬ ‫למיתוג‬ ‫לינקדאין‬
‫ומנהלים‬ ‫לעובדים‬ ‫צילום‬ ‫סדנת‬
‫תקבלו‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫בכנס‬
‫תוכנית‬ ‫לניהול‬ ‫כלים‬
‫עובדים‬ ‫ורתימת‬ ‫שגרירים‬
‫עולה‬ ‫עובדים‬ ‫שימור‬
!‫הראשון‬ ‫למקום‬
‫שימור‬ ‫שעברה‬ ‫בשנה‬
‫במקום‬ ‫היה‬ ‫עובדים‬
.78% ‫עם‬ ‫השני‬
‫עובדים‬ ‫של‬ ‫מהיר‬ ‫גיוס‬
78%‫מ‬ 10%-‫ב‬ ‫יורד‬
68%‫ל‬
?‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫רוצים‬ ‫אתם‬ ‫סיבה‬ ‫מאיזו‬
27%-‫ל‬ ‫שנתיים‬ ‫לפני‬
‫מיתוג‬ ‫תוכנית‬ ‫הייתה‬
‫שעברה‬ ‫בשנה‬ .‫מעסיק‬
.‫תוכנית‬ ‫הייתה‬ 33%‫ל‬
35%‫ל‬ ‫עלינו‬ ‫השנה‬
‫השוק‬ ‫מצב‬ ‫למרות‬ ‫וזאת‬
.‫והקיצוצים‬
‫עדיין‬ - ‫העליה‬ ‫עם‬ ‫ויחד‬
‫עד‬ ‫ארוכה‬ ‫דרך‬ ‫ישנה‬
‫ישיכלו‬ ‫הארגונים‬ ‫שרוב‬
‫שנתית‬ ‫תוכנית‬ ‫לבנות‬
‫שנתית‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫תוכנית‬ ‫יש‬ ‫מהארגונים‬ 35% ‫ל‬ ‫רק‬
‫לכם‬ ‫יש‬ ‫האם‬
‫שנתית‬ ‫תוכנית‬
?‫מעסיק‬ ‫למיתוג‬
EVP ‫לגיבוש‬ ‫תהליך‬ ‫עשו‬ ‫מהארגונים‬ 28% ‫רק‬
‫תהליך‬ ‫עשיתם‬ ‫האם‬
?EVP ‫לגיבוש‬ ‫מסודר‬
)5 ‫עד‬ ‫(בחרו‬ ?‫שלכם‬ EVP-‫ה‬ ‫כוללים‬ ‫מה‬
‫והתמקצעות‬ ‫למידה‬
‫במקום‬ ‫נשארות‬
‫מתחזקות‬ ‫ואף‬ ‫הראשון‬
.)60%-‫ל‬ 52% ‫(מ‬
‫כבר‬ - ‫מעניין‬ ‫נתון‬
‫ברצף‬ ‫שנתיים‬
‫מדורגים‬ ‫שהמנהלים‬
‫עם‬ ‫האחרון‬ ‫במקום‬
‫שעבור‬ ‫בזמן‬ ‫בו‬ 6%
‫המנהלים‬ ‫מועמדים‬
‫המקומות‬ ‫בין‬ ‫נמצאים‬
‫הראשונים‬
?‫אצלכם‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫תוכנית‬ ‫את‬ ‫מוביל‬ ‫מי‬
?‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫תוכנית‬ ‫על‬ ‫השיווק‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫בשיתוף‬ ‫עובדים‬ ‫אתם‬ ‫האם‬
?‫מעסיק‬ ‫למיתוג‬ ‫ייעודית‬ ‫פונקציה‬ ‫יש‬ ‫האם‬
72% ,‫לא‬ 28% ,‫כן‬
?‫שלכם‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫לקידום‬ ‫המשמשים‬ ‫הערוצים‬ ‫מה‬
?‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫בקידום‬ ‫ערך‬ ‫הרבה‬ ‫הכי‬ ‫הביאו‬ ‫ערוצים‬ ‫אילו‬
‫הרשתות‬ ‫באפקטיביות‬ ‫עליה‬
‫אשתקד‬ 70%-‫מ‬ ‫החברתיות‬
.‫השנה‬ 83%-‫ל‬
‫ולמיתוג‬ ‫לגיוס‬ ‫סדנאות‬ ‫על‬ ‫למידע‬
‫בשילוב‬ ‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫מעסיק‬
info@hrd.co.il :‫קשר‬ ‫ליצור‬ ‫ניתן‬ AI
‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫לקידום‬ AI ‫ה‬ ‫כלי‬ ‫את‬ ‫ממנפים‬ 37% ‫רק‬
‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫עולם‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫הפספוס‬
.‫כאן‬ ‫נמצא‬
‫מהזמן‬ 37%-‫כ‬ ‫לחסוך‬ ‫יכולה‬ ‫מלאכותית‬ ‫בינה‬
‫פי‬ ‫על‬ ,20%-‫בכ‬ ‫התוצרים‬ ‫איכות‬ ‫את‬ ‫ולשפר‬
.MIT ‫של‬ ‫מחקר‬
‫בינה‬ ‫שימושי‬ ‫על‬ ‫נדבר‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫בכנס‬
‫גם‬ ‫להזמין‬ ‫ניתן‬ ‫וכמובן‬ ,‫מעסיק‬ ‫למיתוג‬ ‫מלאכותית‬
info@hrd.co.il ‫לפניות‬ .‫בנושא‬ ‫ארגוניות‬ ‫סדנאות‬
37% ,‫כן‬ 63% ‫לא‬
?‫מעסיק‬ ‫למיתוג‬ ‫מלאכותית‬ ‫בבינה‬ ‫משתמשים‬ ‫אתם‬ ‫האם‬
?‫מעסיק‬ ‫למיתוג‬ ‫מלאכותית‬ ‫בבינה‬ ‫משתמשים‬ ‫אתם‬ ‫האם‬
‫וליצירת‬ ‫תוכן‬ ‫לכתיבת‬ ‫השימוש‬ ‫עיקר‬
.‫וגרפיקה‬ ‫תמונות‬
:‫חשוב‬
‫מומלץ‬ - ‫המירב‬ ‫את‬ AI‫מ‬ ‫להפיק‬ ‫כדי‬
‫וגם‬ ‫השונים‬ ‫הכלים‬ ‫את‬ ‫לעומק‬ ‫להכיר‬
‫מוצלחת‬ ‫לכתיבה‬ ‫הטכניקות‬ ‫את‬
.‫פרומטים‬ ‫של‬ ‫ומדוייקת‬
:‫קשר‬ ‫צרו‬ AI FOR HR ‫לסדנאות‬
info@hrd.co.il
‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫תוכנית‬ ‫אפקטיביות‬ ‫את‬ ‫מודדים‬ 28% ‫רק‬
‫מודדים‬ ‫אתם‬ ‫האם‬
‫תוכנית‬ ‫של‬ ‫אפקטיביות‬
?‫שלכם‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬
?‫שעברה‬ ‫לשנה‬ ‫בהשוואה‬ ‫השתנה‬ ‫שלכם‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫תקציב‬ ‫האם‬
‫מיתוג‬ ‫תקציב‬ ‫הגדילו‬ ‫ארגונים‬ ‫פחות‬
:‫השנה‬ ‫מעסיק‬
‫על‬ ‫דיווחו‬ ‫מהארגונים‬ 20% ‫השנה‬
,‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫תקציב‬ ‫הגדלת‬
.‫אשתקד‬ 37% ‫לעומת‬
‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫תקציב‬ ‫הקטנת‬ ‫אחוז‬
.7% ‫על‬ ‫ונשאר‬ ‫השתנה‬ ‫לא‬
.‫השוק‬ ‫מצב‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫מעניין‬ ‫נתון‬ ‫זה‬
?the worker - ‫ב‬ ‫או‬ ‫בגלאסדור‬ ‫שלכם‬ ‫הציון‬ ‫מה‬ ‫יודעים‬ ‫אתם‬ ‫האם‬
?‫בהם‬ ‫לעבוד‬ ‫ששווה‬ ‫הארגונים‬ ‫מרשימות‬ ‫באחת‬ ‫מופיעה‬ ‫שלכם‬ ‫החברה‬ ‫האם‬
‫לשיפור‬ ‫מקום‬ ‫יש‬ ‫ופה‬- ‫מועמד‬ ‫חווית‬ ‫סקר‬ ‫מעבירים‬ 31% ‫רק‬
?‫מועמד‬ ‫חווית‬ ‫שאלון‬ ‫מעבירים‬ ‫אתם‬ ‫האם‬
‫מועמד‬ ‫חווית‬
‫סורסינג‬ / ‫המשרה‬ ‫פרסום‬
‫אתת‬ ‫מספרים‬ ‫אתם‬ ‫האם‬
?‫שלכם‬ ‫הסיפור‬
‫שאתם‬ ‫המסרים‬ ‫מה‬
?‫למועמדים‬ ‫מעבירים‬
‫ראיונות‬
‫קשב‬
‫מקצועיות‬
‫אנושיות‬
‫החברה‬ ‫לערכי‬ ‫חיבור‬
‫החברה‬ ‫של‬ ‫הסיפור‬
‫התהליך‬ ‫ניהול‬
‫אנושיות‬
‫הוגנות‬
‫שקיפות‬
‫נגישות‬
‫כבוד‬
‫זמנים‬ ‫לוחות‬
‫מועמד‬ ‫חווית‬ ‫שאלון‬
‫להראות‬ ‫כדי‬ ‫לשאול‬
‫לנו‬ ‫שאכפת‬
‫להשתפר‬ ‫כדי‬ ‫לשאול‬
‫הופכים‬ ‫שמועמדים‬ ‫לשכוח‬ ‫לא‬ ...‫לו‬ ‫מסתובב‬ ‫שגלגל‬ ‫איך‬
‫קולגות‬/‫לקוחות‬/‫מעסיקים‬/‫שותפים‬/‫למנהלים‬
‫אסטרטגיה‬
‫אסטרטגיה‬ ‫לכם‬ ‫שיש‬ ‫ודאו‬
‫מטרות‬ ,‫ברורה‬
‫טקטיקה‬
‫את‬ ‫תוציאו‬ ‫כיצד‬ ‫הגדירו‬
.AI ‫שלבו‬ .‫לפועל‬ ‫האסטרטגיה‬
‫הערך‬ ‫הצעת‬
‫שלכם‬ ‫הערך‬ ‫הצעת‬ ‫את‬ ‫גבשו‬
‫לתקופה‬ ‫אחת‬ ‫אותה‬ ‫ותקפו‬
‫מדידה‬
‫מיתוג‬ ‫תהליך‬ ‫את‬ ‫למדוד‬ ‫חשוב‬
‫עומדים‬ ‫שאתם‬ ‫ולוודא‬ ‫המעסיק‬
‫שהוגדרו‬ ‫במטרות‬
‫ארגונית‬ ‫משימה‬
‫ואת‬ ‫המנהלים‬ ‫את‬ ‫לרתום‬ ‫חשוב‬
‫היא‬ ‫שגרירים‬ ‫תוכנית‬ .‫העובדים‬
.‫לכך‬ ‫הדרכים‬ ‫אחת‬
‫ביחרו‬
‫כיצד‬ ,‫להתמקד‬ ‫זירות‬ ‫באילו‬
‫התקציב‬ ‫את‬ ‫לחלק‬
‫לסיכום‬
2023 ‫בנובמבר‬ ‫נאספו‬ ‫הנתונים‬
‫המלחמה‬ ‫לימי‬ ‫עדכנית‬ ‫מצב‬ ‫תמונת‬ ‫לספק‬ ‫הבנצ’מארק‬ ‫מטרת‬
‫ארגונים‬ 150 ‫מעל‬ ‫בהשתתפות‬
‫ברזל‬ ‫חרבות‬ ‫בתקופת‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫בנצ’מארק‬
‫המלחמה‬ ‫בצל‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫לתוכנית‬ ‫התאמות‬ ‫ביצעו‬ ‫הארגונים‬ ‫רוב‬
‫השפיעה‬ ‫המלחמה‬ ‫איך‬
‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫על‬
?‫אצלכם‬
‫המלחמה‬ ‫בצל‬ ‫שינוי‬ ‫ללא‬ ‫נותר‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫תקציב‬ ‫הארגונים‬ ‫ברוב‬
‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫תקציב‬
‫ארגונית‬ ‫לחוץ‬ ‫ארגונית‬ ‫פנים‬ ‫פעילות‬ ‫בין‬ ‫משלבים‬ ‫הארגונים‬ ‫רוב‬
‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫ערוצי‬
‫המלחמה‬ ‫בצל‬ ‫ירדה‬ ‫ברשתות‬ ‫הפוסטים‬ ‫כמות‬
‫הפוסטים‬ ‫כמות‬
‫ברשתות‬
‫ולמידה‬ ‫התנדבות‬ ,‫בעובדים‬ ‫תמיכה‬
‫שינוי‬ ‫ללא‬ ‫נותרה‬ ‫המעורבות‬ ‫הארגונים‬ ‫ברוב‬
‫מעורבות‬
‫המלחמה‬ ‫בשל‬ ‫הממומן‬ ‫הקידום‬ ‫את‬ ‫צמצמו‬ ‫ארגונים‬
‫חצאי‬ 3 !‫לבחור‬ ‫צריך‬ ‫לא‬ ‫כבר‬
‫שתוכלו‬ ‫אונליין‬ ‫ימים‬
‫יום‬ + ‫בכולם‬ ‫להשתתף‬
‫סדנאות‬
‫מרתקות‬ ‫הרצאות‬
‫הקלטות‬
‫ישראל‬ ‫של‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫פרס‬
‫ושל‬ ‫חיילנו‬ ‫של‬ ‫בשלום‬ ‫וולחזרה‬
‫החטופים‬ ‫כל‬
‫לימים‬ ‫מאחלים‬
‫שקטים‬
‫ורגועים‬
!‫ננצח‬ ‫יחד‬

More Related Content

Similar to בנצמארק מיתוג מעסיק 2023

המדריך לגיוס עובדים יצירתי
המדריך לגיוס עובדים יצירתי המדריך לגיוס עובדים יצירתי
המדריך לגיוס עובדים יצירתי
Yogev Karadi
 
ניהול מבוסס נתונים - איך עושים את זה במגזר השלישי
 ניהול מבוסס נתונים - איך עושים את זה במגזר השלישי ניהול מבוסס נתונים - איך עושים את זה במגזר השלישי
ניהול מבוסס נתונים - איך עושים את זה במגזר השלישי
NOVA
 
משאבי אנוש כשותף אסטרטגי בהובלת תוכניות עבודה
משאבי אנוש כשותף אסטרטגי בהובלת תוכניות עבודהמשאבי אנוש כשותף אסטרטגי בהובלת תוכניות עבודה
משאבי אנוש כשותף אסטרטגי בהובלת תוכניות עבודה
קבוצת נירם גיתן NGG
 

Similar to בנצמארק מיתוג מעסיק 2023 (20)

אתגרי הגיוס למנהלות ומנהלים לקראת קבוצת העמיתים
אתגרי הגיוס למנהלות ומנהלים לקראת קבוצת העמיתיםאתגרי הגיוס למנהלות ומנהלים לקראת קבוצת העמיתים
אתגרי הגיוס למנהלות ומנהלים לקראת קבוצת העמיתים
 
המדריך לגיוס עובדים יצירתי
המדריך לגיוס עובדים יצירתי המדריך לגיוס עובדים יצירתי
המדריך לגיוס עובדים יצירתי
 
איך לבנות תכנית אפשריבריא בשיתוף העובדים
איך לבנות תכנית אפשריבריא בשיתוף העובדיםאיך לבנות תכנית אפשריבריא בשיתוף העובדים
איך לבנות תכנית אפשריבריא בשיתוף העובדים
 
עמותת מידות - פגישה ראשונה
עמותת מידות - פגישה ראשונהעמותת מידות - פגישה ראשונה
עמותת מידות - פגישה ראשונה
 
ניהול מבוסס נתונים - איך עושים את זה במגזר השלישי
 ניהול מבוסס נתונים - איך עושים את זה במגזר השלישי ניהול מבוסס נתונים - איך עושים את זה במגזר השלישי
ניהול מבוסס נתונים - איך עושים את זה במגזר השלישי
 
סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
 
Moritppt
MoritpptMoritppt
Moritppt
 
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdfבנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
 
תכנית עבודה שעובדת, יש חיה כזו? (רמז: התשובה היא כן)
תכנית עבודה שעובדת, יש חיה כזו? (רמז: התשובה היא כן)תכנית עבודה שעובדת, יש חיה כזו? (רמז: התשובה היא כן)
תכנית עבודה שעובדת, יש חיה כזו? (רמז: התשובה היא כן)
 
משאבי אנוש כשותף אסטרטגי בהובלת תוכניות עבודה
משאבי אנוש כשותף אסטרטגי בהובלת תוכניות עבודהמשאבי אנוש כשותף אסטרטגי בהובלת תוכניות עבודה
משאבי אנוש כשותף אסטרטגי בהובלת תוכניות עבודה
 
Adobe
AdobeAdobe
Adobe
 
ילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישי
ילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישיילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישי
ילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישי
 
גיוס עובדים חכם במדיה חברתית
גיוס עובדים חכם במדיה חברתיתגיוס עובדים חכם במדיה חברתית
גיוס עובדים חכם במדיה חברתית
 
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
 
Networking for Excellence and as a Career Development Tool
Networking for Excellence and as a Career Development ToolNetworking for Excellence and as a Career Development Tool
Networking for Excellence and as a Career Development Tool
 
שיווק בעידן הדיגיטלי
שיווק בעידן הדיגיטלי שיווק בעידן הדיגיטלי
שיווק בעידן הדיגיטלי
 
Digital Strategy - אסטרטגיה דיגיטלית
Digital Strategy - אסטרטגיה דיגיטליתDigital Strategy - אסטרטגיה דיגיטלית
Digital Strategy - אסטרטגיה דיגיטלית
 
משאבי אנוש, מוביל שינוי
משאבי אנוש, מוביל שינוימשאבי אנוש, מוביל שינוי
משאבי אנוש, מוביל שינוי
 
יפעת 360
יפעת 360יפעת 360
יפעת 360
 
יישום אסטרטגיה
יישום אסטרטגיהיישום אסטרטגיה
יישום אסטרטגיה
 

More from Yakov Rozen ★ יעקב רוזן

More from Yakov Rozen ★ יעקב רוזן (17)

סקר רווחה 2023
סקר רווחה 2023סקר רווחה 2023
סקר רווחה 2023
 
סקר הרווחה של ישראל 2023
סקר הרווחה של ישראל 2023סקר הרווחה של ישראל 2023
סקר הרווחה של ישראל 2023
 
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdfחוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
 
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
 
מסיבת לינקדאין 2022.pptx
מסיבת לינקדאין 2022.pptxמסיבת לינקדאין 2022.pptx
מסיבת לינקדאין 2022.pptx
 
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
 
Recruitment flyeraug2021
Recruitment flyeraug2021Recruitment flyeraug2021
Recruitment flyeraug2021
 
10 recruitment trends
10 recruitment trends10 recruitment trends
10 recruitment trends
 
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
 
December 2020 corona benchmark
December 2020 corona benchmarkDecember 2020 corona benchmark
December 2020 corona benchmark
 
משאבי אנוש בעתות קורונה
משאבי אנוש בעתות קורונהמשאבי אנוש בעתות קורונה
משאבי אנוש בעתות קורונה
 
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולםהדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם
 
הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
 הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018 הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
 
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשביםמגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
 
דמוגרפיה של לינקדאין
דמוגרפיה של לינקדאיןדמוגרפיה של לינקדאין
דמוגרפיה של לינקדאין
 
כנס Comvention2010
כנס Comvention2010כנס Comvention2010
כנס Comvention2010
 
HRD - הכשרות גיוס עובדים
HRD - הכשרות גיוס עובדים HRD - הכשרות גיוס עובדים
HRD - הכשרות גיוס עובדים
 

בנצמארק מיתוג מעסיק 2023

 • 2. ‫גרונר‬ ‫ויקי‬ ‫רוזן‬ ‫יעקב‬ | HRPORTAL ‫בלוג‬ | ‫ייעוץ‬ | ‫כנסים‬ | ‫שיווקית‬ ‫וכתיבה‬ ‫קאנבה‬ ,‫לינקדאין‬ ,AI ‫סדנאות‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫והסורסינג‬ ‫הגיוס‬ ‫קהילת‬ HRD - ‫להכיר‬ ‫נעים‬
 • 3. ‫רוזן‬ ‫ויעקב‬ ‫גרונר‬ ‫ויקי‬ ,‫שלכם‬ ,‫יקרה‬ ‫קהילה‬ ‫של‬ ‫המרתקות‬ ‫התוצאות‬ ‫את‬ ‫לכם‬ ‫להציג‬ ‫מתרגשים‬ ‫אנחנו‬ – ‫וניתוח‬ ‫עיבוד‬ ,‫נתונים‬ ‫איסוף‬ ‫של‬ ‫חודשים‬ ‫אחרי‬ .2023 ‫ל‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫השנתי‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫בנצ'מארק‬ ‫את‬ ‫לבדוק‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫ברזל‬ ‫חרבות‬ ‫בצל‬ ‫שביצענו‬ ‫מהיר‬ ‫סקר‬ ‫נתוני‬ ‫הוספנו‬ ‫שבוצע‬ ‫המקורי‬ ‫לסקר‬ .‫ההשפעה‬ ,‫אחרים‬ ‫לארגונים‬ ‫עצמכם‬ ‫את‬ ‫להשוות‬ ‫שתוכלו‬ ‫כדי‬ ‫בנצ'מארק‬ ‫לכם‬ ‫לתת‬ ‫היא‬ ‫שלנו‬ ‫המחקר‬ ‫מטרת‬ .‫בארגונכם‬ ‫התחום‬ ‫את‬ ‫לשיפור‬ ‫כלים‬ ‫ולקבל‬ ‫ביותר‬ ‫מהטובים‬ ‫ללמוד‬ ‫מהארגונים‬ 150 ‫למעל‬ ‫ענקית‬ ‫תודה‬ ‫להגיד‬ ‫רוצים‬ ‫אנחנו‬ – ‫והחשובים‬ ‫המרתקים‬ ‫לנתונים‬ ‫שצוללים‬ ‫לפני‬ ‫רגע‬ .‫הסקר‬ ‫במילוי‬ ‫חלק‬ ‫שלקחו‬ ‫בארץ‬ ‫המובילים‬ 2024 ‫בינואר‬ ‫שיתקיים‬ ‫בישראל‬ ‫והמקצועי‬ ‫הגדול‬ ‫השנתי‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫בכנס‬ ‫גם‬ ‫הנתונים‬ ‫את‬ ‫נפגוש‬ ‫אנחנו‬ ‫שיעזרו‬ ‫פרקטיים‬ ‫כלים‬ ‫נקבל‬ ,‫מובילים‬ ‫מרצים‬ 35 ‫של‬ ‫מהתובנות‬ ‫נלמד‬ ,‫לשטח‬ ‫הנתונים‬ ‫של‬ ‫החיבור‬ ‫את‬ ‫נראה‬ ‫שם‬ .‫שונות‬ ‫חברות‬ 250 ‫מכ‬ ‫קולגות‬ 400 ‫ל‬ ‫מעל‬ ‫ונפגוש‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫ביעדי‬ ‫לעמוד‬ ‫להצליח‬ ‫לנו‬ ‫הסקר‬ ‫על‬
 • 4. 9:00-13:00 | 23/1/24-25/1/24 ‫במחשב‬ ‫אצלך‬ 31/1/24 ‫אונליין‬ ‫סדנאות‬ ‫יום‬
 • 5. ‫השנה‬ ‫של‬ ‫המוצלח‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫סרטון‬ ‫השנה‬ ‫של‬ ‫המוצלח‬ ‫הקריירה‬ ‫עמוד‬ ‫השנה‬ ‫של‬ ‫המוצלח‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫מהלך‬ ‫השנה‬ ‫של‬ ‫הטוב‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫בעלת‬ ‫החברה‬ )‫זוכים‬ 2( .1 .2 .3 .4 :‫קטגוריות‬ 4 2023 ‫מעסיק‬ ‫מיתוש‬ ‫פרסי‬ ‫לתחרות‬ ‫מועמדות‬ ‫הגישו‬
 • 6. ‫עובדים‬ 30K ‫מעל‬ ‫שגייסו‬ ‫ארגונים‬ 161 ‫הסקר‬ ‫את‬ ‫מילאו‬ 40,000 ‫שניתח‬ ‫נתונים‬ 1 ‫השאלות‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫לכם‬ ‫שיענה‬ ‫בנצ'מארק‬
 • 8. ‫הפעילות‬ ‫ותחומי‬ ‫הסקטורים‬ ‫לכל‬ ‫ייצוג‬ ‫סקטור‬
 • 9. ‫וקונצרנים‬ ‫גדולים‬ ,‫בינוניים‬ ,‫קטנים‬ ‫ארגונים‬ ‫השתתפו‬ ‫בסקר‬
 • 10. ‫גלובאליים‬ ‫הם‬ ‫שהשתתפו‬ ‫מהארגונים‬ 53%-‫כ‬ ‫גלובאליים‬ 53% 47%
 • 11. )‫אשתקד‬ 27% ‫(לעומת‬ ‫סטרטאפים‬ 19% ‫סטרטאפים‬ 19% ‫לא‬ 81% ‫סטרטאפים‬
 • 13. )3 ‫עד‬ ‫(בחרו‬ ?‫בחברה‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫בקידום‬ ‫שלכם‬ ‫הגדול‬ ‫האתגר‬ ‫מה‬
 • 14. ‫כן‬ ‫לא‬ ‫בטוח‬ ‫לא‬ 40 30 20 10 0 ‫ומנהלים‬ ‫עובדים‬ - ‫המעסיק‬ ‫למיתוג‬ ‫המחוברות‬ ‫השוואת‬ ‫מספיק‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ,‫יותר‬ ‫מחוברים‬ ‫המנהלים‬ ‫מנהלים‬ ‫מנהלים‬ ‫מנהלים‬ ‫עובדים‬ ‫עובדים‬ ‫עובדים‬
 • 15. ‫ואסטרטגיה‬ ‫מטרות‬ ‫בהגדרת‬ ‫התחילו‬ ‫מדידה‬ ‫אמצעי‬ ‫הגדרת‬ ‫כולל‬ ,‫עבודה‬ ‫תוכנית‬ ‫בנו‬ ‫כקהילה‬ ‫אותה‬ ‫ונהלו‬ ‫הנבחרת‬ ‫את‬ ‫הרכיבו‬ ‫שגרירים‬ ‫תוכנית‬ :‫המעורבות‬ ‫להגברת‬ ‫המפתח‬ .‫אותה‬ ‫ולנהל‬ ‫כקהילה‬ ‫לשגרירים‬ ‫להתייחס‬ ‫חשוב‬ ,‫עובדים‬ ‫של‬ ‫הטרוגנית‬ ‫נבחרת‬ ‫ליצור‬ ‫כדאי‬ .‫שונות‬ ‫לאוכלוסיות‬ ‫ייצוג‬ ‫מתן‬ ‫תוך‬ .‫טלרים‬-‫לסטורי‬ ‫גיוס‬ ‫שגרירי‬ ‫בין‬ ‫להפריד‬ ‫ניתן‬ ‫שגריר‬ ‫הוא‬ ‫מועמד‬ ‫או‬ ‫עובד‬ ‫כל‬ ,‫הגישה‬ ‫ברמת‬ .)‫ולרע‬ ‫(לטוב‬ ‫פוטנציאלי‬ ‫מתוכנית‬ ‫יהנו‬ ‫כשגרירים‬ ‫שמוגדרים‬ ‫עובדים‬ ‫ותגמול‬ ,‫העשרות‬ ,‫ליווי‬ ‫שכוללת‬ ‫ייעודית‬ )‫חומרי‬/‫(רגשי‬
 • 16. ❤️‫שלנו‬ ‫השגרירים‬ ‫סדנאות‬ AI ‫סדנאות‬ ‫טלינג‬ ‫וסטורי‬ ‫שיווקית‬ ‫גיוסית‬ ‫כתיבה‬ ‫למיתוג‬ ‫ואינסטגרם‬ ‫פייסבוק‬ ‫מעסיק‬ ‫למיתוג‬ ‫לינקדאין‬ ‫ומנהלים‬ ‫לעובדים‬ ‫צילום‬ ‫סדנת‬
 • 17. ‫תקבלו‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫בכנס‬ ‫תוכנית‬ ‫לניהול‬ ‫כלים‬ ‫עובדים‬ ‫ורתימת‬ ‫שגרירים‬
 • 18. ‫עולה‬ ‫עובדים‬ ‫שימור‬ !‫הראשון‬ ‫למקום‬ ‫שימור‬ ‫שעברה‬ ‫בשנה‬ ‫במקום‬ ‫היה‬ ‫עובדים‬ .78% ‫עם‬ ‫השני‬ ‫עובדים‬ ‫של‬ ‫מהיר‬ ‫גיוס‬ 78%‫מ‬ 10%-‫ב‬ ‫יורד‬ 68%‫ל‬ ?‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫רוצים‬ ‫אתם‬ ‫סיבה‬ ‫מאיזו‬
 • 19. 27%-‫ל‬ ‫שנתיים‬ ‫לפני‬ ‫מיתוג‬ ‫תוכנית‬ ‫הייתה‬ ‫שעברה‬ ‫בשנה‬ .‫מעסיק‬ .‫תוכנית‬ ‫הייתה‬ 33%‫ל‬ 35%‫ל‬ ‫עלינו‬ ‫השנה‬ ‫השוק‬ ‫מצב‬ ‫למרות‬ ‫וזאת‬ .‫והקיצוצים‬ ‫עדיין‬ - ‫העליה‬ ‫עם‬ ‫ויחד‬ ‫עד‬ ‫ארוכה‬ ‫דרך‬ ‫ישנה‬ ‫ישיכלו‬ ‫הארגונים‬ ‫שרוב‬ ‫שנתית‬ ‫תוכנית‬ ‫לבנות‬ ‫שנתית‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫תוכנית‬ ‫יש‬ ‫מהארגונים‬ 35% ‫ל‬ ‫רק‬ ‫לכם‬ ‫יש‬ ‫האם‬ ‫שנתית‬ ‫תוכנית‬ ?‫מעסיק‬ ‫למיתוג‬
 • 20. EVP ‫לגיבוש‬ ‫תהליך‬ ‫עשו‬ ‫מהארגונים‬ 28% ‫רק‬ ‫תהליך‬ ‫עשיתם‬ ‫האם‬ ?EVP ‫לגיבוש‬ ‫מסודר‬
 • 21. )5 ‫עד‬ ‫(בחרו‬ ?‫שלכם‬ EVP-‫ה‬ ‫כוללים‬ ‫מה‬ ‫והתמקצעות‬ ‫למידה‬ ‫במקום‬ ‫נשארות‬ ‫מתחזקות‬ ‫ואף‬ ‫הראשון‬ .)60%-‫ל‬ 52% ‫(מ‬ ‫כבר‬ - ‫מעניין‬ ‫נתון‬ ‫ברצף‬ ‫שנתיים‬ ‫מדורגים‬ ‫שהמנהלים‬ ‫עם‬ ‫האחרון‬ ‫במקום‬ ‫שעבור‬ ‫בזמן‬ ‫בו‬ 6% ‫המנהלים‬ ‫מועמדים‬ ‫המקומות‬ ‫בין‬ ‫נמצאים‬ ‫הראשונים‬
 • 22. ?‫אצלכם‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫תוכנית‬ ‫את‬ ‫מוביל‬ ‫מי‬
 • 23. ?‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫תוכנית‬ ‫על‬ ‫השיווק‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫בשיתוף‬ ‫עובדים‬ ‫אתם‬ ‫האם‬
 • 24. ?‫מעסיק‬ ‫למיתוג‬ ‫ייעודית‬ ‫פונקציה‬ ‫יש‬ ‫האם‬ 72% ,‫לא‬ 28% ,‫כן‬
 • 25. ?‫שלכם‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫לקידום‬ ‫המשמשים‬ ‫הערוצים‬ ‫מה‬
 • 26. ?‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫בקידום‬ ‫ערך‬ ‫הרבה‬ ‫הכי‬ ‫הביאו‬ ‫ערוצים‬ ‫אילו‬ ‫הרשתות‬ ‫באפקטיביות‬ ‫עליה‬ ‫אשתקד‬ 70%-‫מ‬ ‫החברתיות‬ .‫השנה‬ 83%-‫ל‬ ‫ולמיתוג‬ ‫לגיוס‬ ‫סדנאות‬ ‫על‬ ‫למידע‬ ‫בשילוב‬ ‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫מעסיק‬ info@hrd.co.il :‫קשר‬ ‫ליצור‬ ‫ניתן‬ AI
 • 27. ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫לקידום‬ AI ‫ה‬ ‫כלי‬ ‫את‬ ‫ממנפים‬ 37% ‫רק‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫עולם‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫הפספוס‬ .‫כאן‬ ‫נמצא‬ ‫מהזמן‬ 37%-‫כ‬ ‫לחסוך‬ ‫יכולה‬ ‫מלאכותית‬ ‫בינה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ,20%-‫בכ‬ ‫התוצרים‬ ‫איכות‬ ‫את‬ ‫ולשפר‬ .MIT ‫של‬ ‫מחקר‬ ‫בינה‬ ‫שימושי‬ ‫על‬ ‫נדבר‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫בכנס‬ ‫גם‬ ‫להזמין‬ ‫ניתן‬ ‫וכמובן‬ ,‫מעסיק‬ ‫למיתוג‬ ‫מלאכותית‬ info@hrd.co.il ‫לפניות‬ .‫בנושא‬ ‫ארגוניות‬ ‫סדנאות‬ 37% ,‫כן‬ 63% ‫לא‬ ?‫מעסיק‬ ‫למיתוג‬ ‫מלאכותית‬ ‫בבינה‬ ‫משתמשים‬ ‫אתם‬ ‫האם‬
 • 28. ?‫מעסיק‬ ‫למיתוג‬ ‫מלאכותית‬ ‫בבינה‬ ‫משתמשים‬ ‫אתם‬ ‫האם‬ ‫וליצירת‬ ‫תוכן‬ ‫לכתיבת‬ ‫השימוש‬ ‫עיקר‬ .‫וגרפיקה‬ ‫תמונות‬ :‫חשוב‬ ‫מומלץ‬ - ‫המירב‬ ‫את‬ AI‫מ‬ ‫להפיק‬ ‫כדי‬ ‫וגם‬ ‫השונים‬ ‫הכלים‬ ‫את‬ ‫לעומק‬ ‫להכיר‬ ‫מוצלחת‬ ‫לכתיבה‬ ‫הטכניקות‬ ‫את‬ .‫פרומטים‬ ‫של‬ ‫ומדוייקת‬ :‫קשר‬ ‫צרו‬ AI FOR HR ‫לסדנאות‬ info@hrd.co.il
 • 29. ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫תוכנית‬ ‫אפקטיביות‬ ‫את‬ ‫מודדים‬ 28% ‫רק‬ ‫מודדים‬ ‫אתם‬ ‫האם‬ ‫תוכנית‬ ‫של‬ ‫אפקטיביות‬ ?‫שלכם‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬
 • 30. ?‫שעברה‬ ‫לשנה‬ ‫בהשוואה‬ ‫השתנה‬ ‫שלכם‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫תקציב‬ ‫האם‬ ‫מיתוג‬ ‫תקציב‬ ‫הגדילו‬ ‫ארגונים‬ ‫פחות‬ :‫השנה‬ ‫מעסיק‬ ‫על‬ ‫דיווחו‬ ‫מהארגונים‬ 20% ‫השנה‬ ,‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫תקציב‬ ‫הגדלת‬ .‫אשתקד‬ 37% ‫לעומת‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫תקציב‬ ‫הקטנת‬ ‫אחוז‬ .7% ‫על‬ ‫ונשאר‬ ‫השתנה‬ ‫לא‬ .‫השוק‬ ‫מצב‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫מעניין‬ ‫נתון‬ ‫זה‬
 • 31. ?the worker - ‫ב‬ ‫או‬ ‫בגלאסדור‬ ‫שלכם‬ ‫הציון‬ ‫מה‬ ‫יודעים‬ ‫אתם‬ ‫האם‬
 • 32. ?‫בהם‬ ‫לעבוד‬ ‫ששווה‬ ‫הארגונים‬ ‫מרשימות‬ ‫באחת‬ ‫מופיעה‬ ‫שלכם‬ ‫החברה‬ ‫האם‬
 • 33. ‫לשיפור‬ ‫מקום‬ ‫יש‬ ‫ופה‬- ‫מועמד‬ ‫חווית‬ ‫סקר‬ ‫מעבירים‬ 31% ‫רק‬ ?‫מועמד‬ ‫חווית‬ ‫שאלון‬ ‫מעבירים‬ ‫אתם‬ ‫האם‬
 • 34. ‫מועמד‬ ‫חווית‬ ‫סורסינג‬ / ‫המשרה‬ ‫פרסום‬ ‫אתת‬ ‫מספרים‬ ‫אתם‬ ‫האם‬ ?‫שלכם‬ ‫הסיפור‬ ‫שאתם‬ ‫המסרים‬ ‫מה‬ ?‫למועמדים‬ ‫מעבירים‬ ‫ראיונות‬ ‫קשב‬ ‫מקצועיות‬ ‫אנושיות‬ ‫החברה‬ ‫לערכי‬ ‫חיבור‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫הסיפור‬ ‫התהליך‬ ‫ניהול‬ ‫אנושיות‬ ‫הוגנות‬ ‫שקיפות‬ ‫נגישות‬ ‫כבוד‬ ‫זמנים‬ ‫לוחות‬ ‫מועמד‬ ‫חווית‬ ‫שאלון‬ ‫להראות‬ ‫כדי‬ ‫לשאול‬ ‫לנו‬ ‫שאכפת‬ ‫להשתפר‬ ‫כדי‬ ‫לשאול‬
 • 35. ‫הופכים‬ ‫שמועמדים‬ ‫לשכוח‬ ‫לא‬ ...‫לו‬ ‫מסתובב‬ ‫שגלגל‬ ‫איך‬ ‫קולגות‬/‫לקוחות‬/‫מעסיקים‬/‫שותפים‬/‫למנהלים‬
 • 36. ‫אסטרטגיה‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫לכם‬ ‫שיש‬ ‫ודאו‬ ‫מטרות‬ ,‫ברורה‬ ‫טקטיקה‬ ‫את‬ ‫תוציאו‬ ‫כיצד‬ ‫הגדירו‬ .AI ‫שלבו‬ .‫לפועל‬ ‫האסטרטגיה‬ ‫הערך‬ ‫הצעת‬ ‫שלכם‬ ‫הערך‬ ‫הצעת‬ ‫את‬ ‫גבשו‬ ‫לתקופה‬ ‫אחת‬ ‫אותה‬ ‫ותקפו‬ ‫מדידה‬ ‫מיתוג‬ ‫תהליך‬ ‫את‬ ‫למדוד‬ ‫חשוב‬ ‫עומדים‬ ‫שאתם‬ ‫ולוודא‬ ‫המעסיק‬ ‫שהוגדרו‬ ‫במטרות‬ ‫ארגונית‬ ‫משימה‬ ‫ואת‬ ‫המנהלים‬ ‫את‬ ‫לרתום‬ ‫חשוב‬ ‫היא‬ ‫שגרירים‬ ‫תוכנית‬ .‫העובדים‬ .‫לכך‬ ‫הדרכים‬ ‫אחת‬ ‫ביחרו‬ ‫כיצד‬ ,‫להתמקד‬ ‫זירות‬ ‫באילו‬ ‫התקציב‬ ‫את‬ ‫לחלק‬ ‫לסיכום‬
 • 37. 2023 ‫בנובמבר‬ ‫נאספו‬ ‫הנתונים‬ ‫המלחמה‬ ‫לימי‬ ‫עדכנית‬ ‫מצב‬ ‫תמונת‬ ‫לספק‬ ‫הבנצ’מארק‬ ‫מטרת‬ ‫ארגונים‬ 150 ‫מעל‬ ‫בהשתתפות‬ ‫ברזל‬ ‫חרבות‬ ‫בתקופת‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫בנצ’מארק‬
 • 38. ‫המלחמה‬ ‫בצל‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫לתוכנית‬ ‫התאמות‬ ‫ביצעו‬ ‫הארגונים‬ ‫רוב‬ ‫השפיעה‬ ‫המלחמה‬ ‫איך‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫על‬ ?‫אצלכם‬
 • 39. ‫המלחמה‬ ‫בצל‬ ‫שינוי‬ ‫ללא‬ ‫נותר‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫תקציב‬ ‫הארגונים‬ ‫ברוב‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫תקציב‬
 • 40. ‫ארגונית‬ ‫לחוץ‬ ‫ארגונית‬ ‫פנים‬ ‫פעילות‬ ‫בין‬ ‫משלבים‬ ‫הארגונים‬ ‫רוב‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫ערוצי‬
 • 41. ‫המלחמה‬ ‫בצל‬ ‫ירדה‬ ‫ברשתות‬ ‫הפוסטים‬ ‫כמות‬ ‫הפוסטים‬ ‫כמות‬ ‫ברשתות‬
 • 43. ‫שינוי‬ ‫ללא‬ ‫נותרה‬ ‫המעורבות‬ ‫הארגונים‬ ‫ברוב‬ ‫מעורבות‬
 • 44. ‫המלחמה‬ ‫בשל‬ ‫הממומן‬ ‫הקידום‬ ‫את‬ ‫צמצמו‬ ‫ארגונים‬
 • 45. ‫חצאי‬ 3 !‫לבחור‬ ‫צריך‬ ‫לא‬ ‫כבר‬ ‫שתוכלו‬ ‫אונליין‬ ‫ימים‬ ‫יום‬ + ‫בכולם‬ ‫להשתתף‬ ‫סדנאות‬ ‫מרתקות‬ ‫הרצאות‬ ‫הקלטות‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫פרס‬
 • 46. ‫ושל‬ ‫חיילנו‬ ‫של‬ ‫בשלום‬ ‫וולחזרה‬ ‫החטופים‬ ‫כל‬ ‫לימים‬ ‫מאחלים‬ ‫שקטים‬ ‫ורגועים‬