Successfully reported this slideshow.

הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם

0

Share

Loading in …3
×
1 of 15
1 of 15

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם

 1. 1. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬: ©‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬-HRD ‫אייץ‬.‫אר‬.‫די‬.‫בע‬ ‫עובדים‬ ‫לגיוס‬ ‫הכשרות‬"‫מ‬ ‫הם‬ ‫מי‬1.8‫שנמצאים‬ ‫הישראלים‬ ‫מיליון‬ ‫בלינקדאין‬? ‫בעולם‬ ‫המובילה‬ ‫העסקית‬ ‫הרשת‬ ‫של‬ ‫הדמוגרפיה‬ ‫ליוני‬ ‫נכון‬2019
 2. 2. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬: ‫וארגונים‬ ‫אנשים‬ ‫בה‬ ‫בדרך‬ ‫מהפיכה‬ ‫לעשות‬ ‫הוא‬ ‫שלנו‬ ‫החזון‬ ‫ועובדים‬ ‫לקוחות‬ ‫מגייסים‬‫בלינקדאין‬: •‫מציעים‬ ‫אנו‬‫מכירות‬ ‫לצוותי‬ ‫פרקטיות‬ ‫לינקדאין‬ ‫סדנאות‬,‫מנהלים‬ ‫אנוש‬ ‫ומשאבי‬ ‫גיוס‬ ‫ואנשי‬‫ולבנות‬ ‫חדשים‬ ‫ללקוחות‬ ‫להגיע‬ ‫הרוצים‬ ‫מנצח‬ ‫לינקדאין‬ ‫פרופיל‬ •‫ל‬ ‫מעל‬ ‫הכשרנו‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬-6,000‫מנהלים‬‫ועובדים‬‫מ‬ 1,000+‫בישראל‬ ‫המובילים‬ ‫הארגונים‬ ‫רוזן‬ ‫ליעקב‬ ‫לפנות‬ ‫ניתן‬ ‫נוסף‬ ‫למידע‬:ilco.tips.-linkedinyakov@ ‫או‬ilco.hrd.yakov@ ‫לינקדאין‬ ‫חברת‬ ‫על‬‫לעסקים‬‫מבית‬HRD
 3. 3. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬: +2 newMembers Per Second ‫כיום‬ ‫ישנם‬ ‫לינקדאין‬ ‫ברשת‬610‫חברים‬ ‫מיליון‬
 4. 4. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬: •61‫בארגון‬ ‫מאד‬ ‫בכירים‬ ‫מנהלים‬ ‫הם‬ ‫מהמשתמשים‬ ‫מיליון‬ •‫בלינקדאין‬‫ה‬ ‫חברות‬ ‫מכל‬ ‫חברים‬ ‫ישנם‬Fortune 500 •‫ממעל‬ ‫פעילים‬ ‫חברים‬ ‫בלינקדאין‬200‫מדינות‬ •40%‫יומית‬ ‫ברמה‬ ‫בלינקדאין‬ ‫משתמשים‬ ‫ברשת‬ ‫מהחברים‬ •100,000‫שבוע‬ ‫כל‬ ‫בלינקדאין‬ ‫מתפרסמים‬ ‫מאמרים‬ •‫ל‬ ‫קרוב‬ ‫בלינקדאין‬ ‫ישנם‬-20‫חברה‬ ‫עמודי‬ ‫עם‬ ‫ארגונים‬ ‫מיליון‬ •‫תמורת‬ ‫לינקדאין‬ ‫אל‬ ‫רכשה‬ ‫מיקרוסופט‬26‫דולר‬ ‫מיליארד‬ ‫לינקדאין‬ ‫על‬ ‫מעניינות‬ ‫עובדות‬ ‫כמה‬
 5. 5. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬: 5 ‫המובילה‬ ‫העסקית‬ ‫לרשת‬ ‫לינקדאין‬ ‫את‬ ‫הופך‬ ‫מה‬? ‫האפקטיבי‬ ‫למקור‬ ‫נחשבת‬ ‫לינקדאין‬ ‫ל‬ ‫ביותר‬Lead Gen‫חברות‬ ‫עבור‬B2B ‫מכל‬ ‫יותר‬ ‫רבה‬ ‫תנועה‬ ‫מביאה‬ ‫לינקדאין‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫ולבלוגים‬ ‫לאתר‬ ‫אחרת‬ ‫רשת‬ ‫ה‬ ‫בתחום‬B2B
 6. 6. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬: ‫לעזור‬ ‫יכולים‬ ‫אנו‬ ‫כיצד‬? ‫שלנו‬ ‫הפתרונות‬ ‫על‬ •‫פרקטית‬ ‫לינקדאין‬ ‫סדנת‬‫מכירות‬ ‫למנהלי‬,‫גיוס‬ ‫ואנשי‬ ‫עובדים‬ ‫אפקטיבית‬ ‫נוכחות‬ ‫לבניית‬ ‫אנוש‬ ‫ומשאבי‬‫בלינקדאין‬ •‫קשרים‬ ‫רשת‬ ‫בניית‬‫למנהלים‬ ‫רלוונטית‬ •‫או‬ ‫הכנס‬ ‫קידום‬‫המיטאפ‬‫אישית‬ ‫הזמנה‬ ‫בעזרת‬ ‫שלכם‬ ‫לרשת‬ ‫מפולחת‬‫שלכם‬ ‫הקשרים‬ ‫נוסף‬ ‫למידע‬:ilco.tips.-linkedinwww. ‫במייל‬ ‫או‬:ilco.tips.-linkedinyakov@
 7. 7. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬: ‫בארץ‬ ‫המשתמשים‬ ‫של‬ ‫העיסוק‬ ‫תחומי‬ ‫התפלגות‬ ‫ישנם‬ ‫בישראל‬1,800,000‫משתמשים‬
 8. 8. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬: 8 ‫מה‬1.8‫בלינקדאין‬ ‫עושים‬ ‫ישראלים‬ ‫מיליון‬? ‫בטעות‬‫נוכחות‬ ‫לבנות‬ ‫שיש‬ ‫חושבים‬ ‫אנשים‬‫בלינקדאין‬‫עבודה‬ ‫כשמחפשים‬ ‫רק‬. ‫ע‬ ‫העסקיות‬ ‫המטרות‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫ואנשים‬ ‫לארגונים‬ ‫עוזרת‬ ‫הרשת‬ ‫אך‬"‫י‬: ‫שלה‬ ‫בשוק‬ ‫מקצועית‬ ‫כמובילה‬ ‫החברה‬ ‫וקידום‬ ‫מיתוג‬ ‫ממוקדת‬ ‫בצורה‬ ‫ובעולם‬ ‫בארץ‬ ‫וספקים‬ ‫לקוחות‬ ‫איתור‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קידום‬ ‫ובחו‬ ‫בארץ‬ ‫מקצועיים‬ ‫עובדים‬ ‫וגיוס‬ ‫איתור‬"‫ל‬ ‫קריירה‬ ‫וקידום‬ ‫עבודה‬ ‫חיפוש‬ ‫מקצועית‬ ‫קשרים‬ ‫רשת‬ ‫ושימור‬ ‫בניית‬ ‫העניין‬ ‫בתחומי‬ ‫מקצועיים‬ ‫מובילים‬ ‫עם‬ ‫התייעצות‬
 9. 9. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬: ‫בישראל‬ ‫לינקדאין‬‫מישראל‬ ‫החברים‬ ‫של‬ ‫הבכירות‬ ‫רמות‬ ‫כ‬30%‫שונות‬ ‫ניהול‬ ‫ברמות‬ ‫הם‬ ‫בארץ‬ ‫בלינקדאין‬ ‫מהחברים‬)‫מנהלים‬,VP, CXO,‫דיירקטור‬‫חברות‬ ‫של‬ ‫בעלים‬ ‫או‬.( ‫שארגונים‬ ‫לכך‬ ‫העיקריות‬ ‫הסיבות‬ ‫אחת‬ ‫זאת‬ ‫ההחלטות‬ ‫מקבלי‬ ‫אל‬ ‫להגיע‬ ‫שמעוניינים‬ ‫בארגוני‬B2B‫למינוף‬ ‫תוכנית‬ ‫לבנות‬ ‫חייבים‬ ‫אלו‬ ‫למטרות‬ ‫לינקדאין‬. ‫שונים‬ ‫בכירים‬ ‫בתפקידים‬ ‫חברים‬ ‫מספר‬1‫עמודה‬ ‫מנכל"ים‬44500 ‫מכירות‬ ‫וסמנכ"לי‬ ‫מנהלי‬21100 ‫פיתוח‬ ‫וסמנכ"לי‬ ‫מנהלי‬20200 ‫שיווק‬ ‫וסמנכ"לי‬ ‫מנהלי‬18400 COO ‫ו‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ,‫תפעול‬ ‫וסמנכ"לי‬ ‫מנהלי‬15600 CFO ‫ו‬ ‫כספים‬ ‫וסמנכ"לי‬ ‫מנהלי‬8700 CIO ‫ו‬ IT ‫וסמנכ"לי‬ ‫מנהלי‬6500 ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫וסמנכלי‬ ‫מנהלי‬6100 ‫הנדסה‬ ‫וסמנכ"לי‬ ‫מנהלי‬4900
 10. 10. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬: ‫בישראל‬ ‫לינקדאין‬‫מעל‬100,000‫באונ‬ ‫למדו‬'‫אביב‬ ‫תל‬ ‫וחברים‬‫בלינקדאין‬... ‫אוניברסיטה/מכללה‬ ‫סטודנטים‬ ‫מספר‬ ‫ובוגרים‬‫המובילים‬ ‫בחוגים‬ ‫והבוגרים‬ ‫הסטודנטים‬ ‫מספר‬ ‫אביב‬ ‫תל‬1004767300 - ‫אלקטרוניקה‬ ‫הנדסת‬ ,8200 - ‫המחשב‬ ‫מדעי‬ ,10400 - ‫כלכלה‬ ‫ירושלים‬678394400 - ‫המחשב‬ ‫מדעי‬ ,4500 - ‫המדינה‬ ‫מדעי‬ ,6500 - ‫כלכלה‬ ‫טכניון‬645154300 - ‫מכונות‬ ‫הנדסת‬ ,7100 - ‫המחשב‬ ‫מדעי‬ ,8300 - ‫אלקטרוניקה‬ ‫הנדסת‬ ‫גוריון‬ ‫בן‬531243300 - ‫אלקטרוניקה‬ ‫הנדת‬ ,3700 - ‫כלכלה‬ ,8900 - ‫המחשב‬ ‫מדעי‬ ,4200 - ‫ניהול‬ ‫אילן‬ ‫בר‬465593300 - ‫משפטים‬ ,3400 - ‫ניהול‬ ,4400 - ‫המחשב‬ ‫מדעי‬ ,5600 - ‫כלכלה‬ ‫חיפה‬296831900 - ‫המדינה‬ ‫מדעי‬ ,2000 - ‫ניהול‬ ,2100 - ‫פסיכולוגיה‬ ,2800 - ‫כלכלה‬ ‫הבינתחומי‬ ‫המרכז‬214132500 - ‫המחשב‬ ‫מדעי‬ ,2700 - ‫המדינה‬ ‫מדעי‬ ,2900 - ‫ניהול‬ ‫למינהל‬ ‫המכללה‬211501500 - ‫שיווק‬ ,1700 - ‫כלכלה‬ ,2300 - ‫המחשב‬ ‫מדעי‬ ,2500 - ‫ניהול‬ ‫יפו‬ ‫"א‬‫ת‬ ‫האקדמית‬ ‫המכללה‬107421700 - ‫ופסיכולוגיה‬ ‫ההתנהגות‬ ‫מדעי‬ ,1300 - ‫כלכלה‬ ,3700 - ‫המחשב‬ ‫מדעי‬
 11. 11. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬: ‫בישראל‬ ‫לינקדאין‬‫ל‬ ‫מעל‬ ‫עם‬ ‫מהחברים‬ ‫מחצית‬10‫ניסיון‬ ‫שנות‬ ‫צעירים‬ ‫בוגרים‬ ‫כניסת‬ ‫של‬ ‫וגוברת‬ ‫הולכת‬ ‫מגמה‬ ‫רואים‬ ‫אנחנו‬ ‫אבל‬
 12. 12. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬: ‫בישראל‬ ‫מגדרית‬ ‫חלוקה‬ ‫נשים‬ ‫של‬ ‫היחסית‬ ‫בנוכחות‬ ‫עליה‬ ‫בארץ‬ ‫רואים‬ ‫אנחנו‬ ‫בלינקדאין‬‫לכ‬-37%‫כיום‬. ‫אך‬ ‫התיכון‬ ‫במזרח‬ ‫אחרות‬ ‫למדינות‬ ‫דומה‬ ‫זה‬ ‫מצב‬ ‫אמריקה‬ ‫בצפון‬ ‫מהמצב‬ ‫מאד‬ ‫שונה‬,‫הלטינית‬ ‫אמריקה‬ ‫לחצי‬ ‫ליותר‬ ‫קרובה‬ ‫החלוקה‬ ‫שם‬ ‫ואסיה‬. ‫גברים‬ ‫שבו‬ ‫השונה‬ ‫לאופן‬ ‫קשור‬ ‫מהעניין‬ ‫חלק‬ ‫בעיני‬ ‫שלהם‬ ‫הקשרים‬ ‫רשת‬ ‫את‬ ‫בונים‬ ‫ונשים‬.
 13. 13. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬: 8‫בלינקדאין‬ ‫להצלחה‬ ‫קריטיים‬ ‫צעדים‬ .1‫שלך‬ ‫היעד‬ ‫קהל‬ ‫האם‬ ‫הבינו‬)‫מועמדים‬/‫לקוחות‬(‫בלינקדאין‬ ‫נמצא‬ .2‫ומטרות‬ ‫יעדים‬ ‫הגדירו‬–‫תקופתית‬ ‫בצורה‬ ‫אותן‬ ‫ובחנו‬ .3‫קשרים‬ ‫רשת‬ ‫בבניית‬ ‫והשקיעו‬ ‫בחברה‬ ‫המנהלים‬ ‫של‬ ‫הפרופיל‬ ‫את‬ ‫שדרגו‬ ‫וענפה‬ ‫רלוונטית‬ .4‫אליכם‬ ‫יחזרו‬ ‫באמת‬ ‫שהם‬ ‫בכדי‬ ‫לאנשים‬ ‫פונים‬ ‫וכיצד‬ ‫מחפשים‬ ‫כיצד‬ ‫לימדו‬ .5‫מקצועי‬ ‫תוכן‬ ‫בו‬ ‫ושתפו‬ ‫שלכם‬ ‫החברה‬ ‫בעמוד‬ ‫השקיעו‬ .6‫רלוונטיות‬ ‫מקצועיות‬ ‫בקבוצות‬ ‫הנוכחות‬ ‫את‬ ‫בחוכמה‬ ‫מנפו‬ .7‫פוטנציאליים‬ ‫ללקוחות‬ ‫להגיע‬ ‫כדי‬ ‫הממון‬ ‫בקידום‬ ‫השתמשו‬ .8‫היומית‬ ‫מהפעילות‬ ‫לחלק‬ ‫בלינקדאין‬ ‫שלכם‬ ‫הפעילות‬ ‫את‬ ‫הפכו‬/‫שלכם‬ ‫שבועית‬
 14. 14. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬: ‫לעזור‬ ‫יכולים‬ ‫אנו‬ ‫כיצד‬? ‫שלנו‬ ‫הפתרונות‬ ‫על‬ •‫פרקטית‬ ‫לינקדאין‬ ‫סדנת‬‫מכירות‬ ‫למנהלי‬,‫גיוס‬ ‫ואנשי‬ ‫עובדים‬ ‫אפקטיבית‬ ‫נוכחות‬ ‫לבניית‬ ‫אנוש‬ ‫ומשאבי‬‫בלינקדאין‬ •‫רלוונטית‬ ‫קשרים‬ ‫רשת‬ ‫בניית‬ •‫או‬ ‫הכנס‬ ‫קידום‬‫המיטאפ‬‫לרשת‬ ‫אישית‬ ‫הזמנה‬ ‫בעזרת‬ ‫שלכם‬ ‫שלכם‬ ‫הקשרים‬ ‫נוסף‬ ‫למידע‬:ilco.tips.-linkedinwww. ‫במייל‬ ‫או‬:ilco.tips.-linkedinyakov@
 15. 15. ‫ותפעול‬ ‫אספקה‬ ‫שרשרת‬ ‫מקצועני‬ ‫לגיוס‬ ‫בארץ‬ ‫המובילה‬ ‫החברה‬ ©‫ל‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬: ‫הדוח‬ ‫על‬ •‫ליוני‬ ‫ומעודכן‬ ‫נערך‬ ‫המידע‬2019 •‫חברת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ונערכו‬ ‫נאספו‬ ‫הנתונים‬‫לינקדאין‬‫לעסקים‬‫מבית‬HRD •‫המידע‬ ‫מקורות‬: –‫לינקדאין‬ ‫אתר‬–‫מתוך‬Linkedin Ads –‫לינקדאין‬ ‫אתר‬–Linkedin Recruiter –‫לינקדאין‬ ‫אתר‬ ‫לפנות‬ ‫ניתן‬ ‫לארגון‬ ‫מותאמת‬ ‫לינקדאין‬ ‫סדנת‬ ‫להזמנת‬‫אל‬ ilco.hrd.yakov@‫או‬ilco.tips.-linkedinyakov@

×