SlideShare a Scribd company logo
1 of 43
Download to read offline
‫תוצאות‬
‫בנצ‬
'
‫מארק‬
‫עובד‬ ‫חווית‬
,
‫אנוש‬ ‫ומשאבי‬ ‫רוחה‬
-
2023
‫תוצאות‬ ‫את‬ ‫לשתף‬ ‫מתרגשים‬ ‫אנחנו‬
‫הבנצ‬
'
‫מארק‬
‫העדכני‬
.
‫יוני‬ ‫בחודש‬ ‫נאספו‬ ‫הנתונים‬
2023
‫מכ‬
-
300
‫מצב‬ ‫של‬ ‫עדכנית‬ ‫ראי‬ ‫תמונת‬ ‫והם‬ ‫הגדלים‬ ‫ובכל‬ ‫התחומים‬ ‫מכל‬ ‫ארגונים‬
‫השוק‬
.
‫ש‬ ‫ספק‬ ‫אין‬
2023
‫רבים‬ ‫לארגונים‬ ‫מאתגרת‬ ‫שנה‬
.
‫והצמצומים‬ ‫האתגרים‬ ‫לצד‬
,
‫היא‬ ‫עובד‬ ‫שחווית‬ ‫מבינים‬ ‫ארגונים‬
‫האנושי‬ ‫ההון‬ ‫לשימור‬ ‫מרכזי‬ ‫מפתח‬
.
‫מוגבל‬ ‫תקציב‬ ‫של‬ ‫בתקופה‬ ‫שגם‬ ‫להבין‬ ‫לארגונים‬ ‫גרמו‬ ‫הקורונה‬ ‫לקחי‬
,
‫מחוברות‬ ‫ולייצר‬ ‫עובד‬ ‫חווית‬ ‫לנהל‬ ‫אפשר‬
‫וחכמה‬ ‫יצירתית‬ ‫בצורה‬ ‫ארגונית‬
.
‫ב‬ ‫שיתקיים‬ ‫ורווחה‬ ‫עובד‬ ‫חווית‬ ‫בכנס‬
4-6/7/23
(
‫עלות‬ ‫ללא‬ ‫אונליין‬
)
‫ולפעילויות‬ ‫לסיפורים‬ ‫להיחשף‬ ‫תוכלו‬
‫פרקטיים‬ ‫כלים‬ ‫הרבה‬ ‫ולקבל‬ ‫הובילו‬ ‫אחרים‬ ‫שארגונים‬
.
‫עלות‬ ‫ללא‬ ‫לכנס‬ ‫להרשמה‬
:
https://www.hrportal.co.il/wellbeing-and-ex/
‫שלכם‬
,
‫גרונר‬ ‫ויקי‬
,
‫רוזן‬ ‫ויעקב‬ ‫פריבנר‬ ‫טל‬
‫ניהול‬ ‫כנס‬
HR
,
‫ורווחה‬ ‫עובד‬ ‫חווית‬
–
‫והמרצים‬ ‫המרצות‬ ‫נבחרת‬
:
‫עלות‬ ‫ללא‬ ‫לכנס‬ ‫להרשמה‬
:
https://www.hrportal.co.il/wellbeing-and-ex/
‫של‬ ‫דמוגרפיים‬ ‫נתונים‬
300
‫הסקר‬ ‫את‬ ‫שמילאו‬ ‫הארגונים‬
:
4%
54%
26%
9%
8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
1-10
11-100
101-500
501-1000
‫מעל‬
1000
‫בארגון‬ ‫העובדים‬ ‫מספר‬
57%
6%
2%
9%
2%
9%
12%
1%
2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
‫וטכנולוגיה‬ ‫הייטק‬
‫וכימיה‬ ‫פארמה‬ ‫ביוטק‬
‫פיננסים‬
,
‫ובנקאות‬ ‫ביטוח‬
‫וייצור‬ ‫תעשיה‬
‫קמעונאות‬
‫ממשלתי‬
‫שירותים‬
/
‫ייעוץ‬
‫השמה‬ ‫חברת‬
‫אחר‬
‫פעילות‬ ‫תחומי‬ ‫ממגוון‬ ‫ארגונים‬ ‫השיבו‬ ‫הסקר‬ ‫על‬
:
3
‫שעלו‬ ‫ביותר‬ ‫המשמעותיים‬ ‫האתגרים‬
‫השוק‬ ‫מצב‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫מפתיעים‬ ‫אינם‬ ‫מהסקר‬
.
‫עשויים‬ ‫התקציב‬ ‫וצמצום‬ ‫הפיטורים‬ ‫גלי‬
‫שמאז‬ ‫הארגונית‬ ‫המחוברות‬ ‫על‬ ‫להשפיע‬
‫משמעותי‬ ‫אתגר‬ ‫היוותה‬ ‫ומתמיד‬
.
‫כעת‬
‫רקע‬ ‫על‬ ‫במבחן‬ ‫עומדת‬ ‫הארגונית‬ ‫המחוברות‬
‫שמפטרים‬ ‫הארגונים‬ ‫עם‬ ‫שנוצר‬ ‫אמון‬ ‫משבר‬
‫עובדים‬
.
‫אנחנו‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫להתגבר‬ ‫מנת‬ ‫על‬
‫בצורה‬ ‫זאת‬ ‫לנהל‬ ‫מתמיד‬ ‫יותר‬ ‫נדרשים‬
‫יצירתית‬
.
‫לא‬ ‫ארגונית‬ ‫שמחוברות‬ ‫לזכור‬
‫בכסף‬ ‫נקנית‬
,
‫ידי‬ ‫על‬ ‫מושגת‬ ‫בהחלט‬ ‫אבל‬
‫בערכים‬ ‫שימוש‬
.
‫הארגונית‬ ‫המחוברות‬
‫ה‬ ‫מפעילויות‬ ‫מושפעת‬
-
HR
,
‫של‬ ‫מהעבודה‬
‫מעסיק‬ ‫ממיתוג‬ ‫וכמובן‬ ‫המנהלים‬
.
‫שיתקיים‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫כנס‬ ‫על‬ ‫למידע‬
‫ב‬
28.11.23
‫בלאגו‬
>>
https://www.hrportal.co.il/employer_brand/
‫הידעת‬
?
‫כלי‬
AI
‫בבניית‬ ‫לך‬ ‫לסייע‬ ‫יכולים‬
‫ה‬ ‫בעולמות‬ ‫עבודה‬ ‫תוכניות‬
HR
.
‫על‬ ‫למידע‬
‫סדנאות‬
AI
‫לצוותי‬
HR
‫וסדנאות‬
AI
‫למנהלים‬
‫בארגון‬ ‫ולעובדים‬
:
info@hrd.co.il
68%
67%
62%
23%
20%
20%
‫ב‬
-
75%
‫הראשון‬ ‫מהיום‬ ‫החל‬ ‫המחלה‬ ‫בימי‬ ‫מתחשבים‬
‫בארגון‬ ‫הניתנים‬ ‫חופשה‬ ‫ימי‬
30%
20%
20%
16%
11%
3%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
‫אישיים‬ ‫העסקה‬ ‫תנאי‬ ‫פי‬ ‫על‬
‫חוק‬ ‫פי‬ ‫על‬
11
+
‫מהחוק‬ ‫יותר‬
1-5
‫מהחוק‬ ‫יותר‬
6-10
‫מהחוק‬ ‫יותר‬
‫הגבלה‬ ‫ללא‬
‫נותנים‬ ‫אתם‬ ‫חופש‬ ‫ימי‬ ‫כמה‬
?
‫רכב‬ ‫מקבלים‬ ‫העובדים‬ ‫האם‬
?
‫ב‬
¾
‫חברה‬ ‫רכב‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫מהארגונים‬
‫כן‬
,
‫מלא‬ ‫בגילום‬
,
12.98%
‫כן‬
,
‫חלקי‬ ‫בגילום‬
,
11.54%
‫רכב‬ ‫אין‬
,
75.48%
‫חניה‬ ‫הסדרי‬
–
‫ל‬ ‫מעל‬
80%
‫עלות‬ ‫ללא‬ ‫חניה‬ ‫מאפשרים‬ ‫מהארגונים‬
‫חינם‬ ‫חניה‬
,
80.19%
‫חלקי‬ ‫סבסוד‬
,
7.08%
‫חניה‬ ‫הסדר‬ ‫אין‬
,
10.38%
‫קבלה‬ ‫בהצגת‬ ‫החזר‬ ‫יש‬
,
2.36%
‫נסיעות‬ ‫החזר‬
–
‫חוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫נסיעות‬ ‫החזרי‬ ‫נותנים‬ ‫הארגונים‬ ‫רוב‬
‫חוק‬ ‫פי‬ ‫על‬
,
64%
‫העסקה‬ ‫תנאי‬ ‫פי‬ ‫על‬
‫אישיים‬
,
33%
‫קבלות‬ ‫הצגת‬ ‫לפי‬
,
3%
‫פונדקאות‬ ‫מענק‬ ‫מקבלים‬ ‫העובדים‬ ‫האם‬
?
‫הנושא‬ ‫סביב‬ ‫התקשורתי‬ ‫הרעש‬ ‫שלמרות‬ ‫רואים‬ ‫אנחנו‬
,
‫רק‬
4%
‫פונדקאות‬ ‫מענק‬ ‫נותנים‬ ‫מהארגונים‬
‫כן‬
,
4%
‫לא‬
,
96%
‫לידה‬ ‫חופשת‬ ‫הטבת‬
(
‫שיוצא‬ ‫להורה‬
‫לחל‬
"
‫ד‬
)
–
‫פי‬ ‫על‬ ‫נותן‬ ‫הגדול‬ ‫הרוב‬
‫חוק‬
‫לא‬
,
85%
‫חשבון‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ ‫שבוע‬
‫הארגון‬
,
8%
‫על‬ ‫נוספים‬ ‫שבועיים‬
‫הארגון‬ ‫חשבון‬
,
5% ‫יותר‬ ‫או‬ ‫שבועות‬ ‫שלושה‬
‫הארגון‬ ‫חשבון‬ ‫על‬
,
2%
‫לידה‬ ‫חופשת‬ ‫הטבת‬
(
‫להורה‬
‫שלא‬
‫יוצא‬
‫לחל‬
"
‫ד‬
)
–
‫שיפור‬ ‫רואים‬ ‫אנחנו‬
‫לעבר‬ ‫בהשוואה‬ ‫זה‬ ‫בנושא‬
67%
22%
6%
1%
1%
1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
‫לא‬
‫כן‬
-
‫שבוע‬
‫כן‬
-
‫שבועיים‬
‫כן‬
-
3
‫שבועות‬
‫כן‬
-
4
‫שבועות‬
‫אחר‬
‫יוצא‬ ‫שלא‬ ‫להורה‬ ‫לידה‬ ‫חופשת‬ ‫הטבת‬
‫לחל‬
"
‫ד‬
‫עובדים‬ ‫לימודי‬ ‫סבסוד‬
‫כ‬
-
2/3
‫מסבסדים‬ ‫לא‬ ‫מהארגונים‬
‫כן‬
,
31%
‫לא‬
,
67%
‫אחר‬
,
2%
‫עובדים‬ ‫ילדי‬ ‫לימודי‬ ‫סבסוד‬
-
‫רק‬
7%
‫עובדים‬ ‫ילדי‬ ‫לימודי‬ ‫מסבסדים‬
‫כן‬
,
7%
‫לא‬
,
93%
‫כן‬ ‫לא‬
‫חופשה‬ ‫ימי‬ ‫צבירת‬
-
‫צבירה‬ ‫מאפשרים‬ ‫הארגונים‬ ‫רוב‬
66%
19%
14%
2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
‫הבאה‬ ‫לשנה‬ ‫חופשה‬ ‫ימי‬ ‫של‬ ‫מסוימת‬ ‫כמות‬ ‫להעביר‬ ‫ניתן‬
‫לשנה‬ ‫משנה‬ ‫נצברים‬ ‫החופשה‬ ‫ימי‬
‫החופשה‬ ‫ימי‬ ‫לצבור‬ ‫אפשרות‬ ‫אין‬
‫אחר‬
‫חופשה‬ ‫ימי‬ ‫צבירת‬
‫חופשה‬ ‫ימי‬ ‫ממכסת‬ ‫חריגה‬
–
‫למינוס‬ ‫להיכנס‬ ‫מאפשרים‬ ‫הארגונים‬ ‫רוב‬
76%
19%
5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
‫חופשה‬ ‫בימי‬ ‫למינוס‬ ‫להיכנס‬ ‫ניתן‬
‫בשכר‬ ‫שיקוזזו‬ ‫נוספים‬ ‫חופשה‬ ‫ימי‬ ‫לקחת‬ ‫ניתן‬
-
‫תשלום‬ ‫ללא‬ ‫העדרות‬ ‫כלומר‬
‫החופשה‬ ‫ימי‬ ‫ממכסת‬ ‫לחרוג‬ ‫אפשרות‬ ‫אין‬
‫חופשה‬ ‫ימי‬ ‫ממכסת‬ ‫חריגה‬
‫הסדר‬ ‫אין‬ ‫הארגונים‬ ‫ברוב‬
‫סלולאר‬
44%
27%
16%
5%
4%
2%
2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
‫הסדר‬ ‫אין‬
‫אישי‬ ‫הסכם‬ ‫פי‬ ‫על‬
‫מכשיר‬ ‫מקבלים‬ ‫העובדים‬
+
‫מהחברה‬ ‫קו‬
‫הקו‬ ‫עבור‬ ‫רק‬ ‫כספי‬ ‫החזר‬ ‫מקבלים‬ ‫העובדים‬
‫למכשיר‬ ‫כספי‬ ‫החזר‬ ‫מקבלים‬ ‫העובדים‬
+
‫קו‬
‫שלהם‬ ‫במכשיר‬ ‫משתמשים‬ ‫העובדים‬
+
‫מהחברה‬ ‫קו‬
‫אחר‬
‫סלולאר‬
‫ב‬
-
85%
‫ארוחות‬ ‫הסדר‬ ‫יש‬ ‫מהארגונים‬
67%
15%
13%
4%
1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
‫סיבוס‬
/
‫ביס‬ ‫תן‬
‫הסדר‬ ‫אין‬
‫אוכל‬ ‫חדר‬
‫אש‬
"
‫ל‬
‫אחר‬
‫ארוחות‬
‫שימוש‬ ‫מאפשרים‬ ‫הארגונים‬ ‫רוב‬
‫בסיבוס‬
/
‫העבודה‬ ‫שעות‬ ‫אחרי‬ ‫ביס‬ ‫תן‬
‫כן‬
,
66%
‫לא‬
,
34%
‫בכרטיס‬ ‫צבירה‬ ‫מאפשרים‬ ‫לא‬ ‫הארגונים‬ ‫רוב‬
‫הסיבוס‬
/
‫מחודש‬ ‫ביס‬ ‫תן‬
‫לחודש‬
‫כן‬
,
18%
‫לא‬
,
82%
‫סכום‬
‫סיבוס‬
/
‫ממוצע‬ ‫ביס‬ ‫תן‬
:
877
₪
‫פחות‬ ‫תוך‬ ‫הוכנה‬ ‫זו‬ ‫תמונה‬
‫מדקה‬
‫במידג‬
'
‫רני‬
‫לסדנאות‬
AI
‫במייל‬ ‫קשר‬ ‫צרו‬
:
info@hrd.co.il
‫א‬ ‫לכתה‬ ‫שעולים‬ ‫לילדים‬ ‫מתנות‬ ‫נותנים‬ ‫הארגונים‬ ‫רוב‬
‫כן‬
,
63%
‫לא‬
,
38%
39%
‫ותק‬ ‫מתנות‬ ‫נותנים‬ ‫מהארגונים‬
‫לא‬
,
61%
‫כן‬
-
‫שנה‬ ‫כל‬
,
20%
‫כן‬
-
‫עשור‬ ‫כל‬
,
19%
‫לחתונה‬ ‫מתנה‬
:
666
‫ש‬
"
‫ח‬
‫ללידה‬ ‫מתנה‬
:
419
‫ש‬
"
‫ח‬
‫הולדת‬ ‫יום‬ ‫מתנת‬
:
159
‫ש‬
"
‫ח‬
‫השנה‬ ‫לראש‬ ‫מתנה‬
:
517
₪
‫לפסח‬ ‫מתנה‬
:
572
‫ש‬
"
‫ח‬
‫מתנות‬ ‫ממוצעי‬
‫למתנות‬ ‫רעיונות‬ ‫לקבל‬ ‫רוצה‬
?
‫עם‬ ‫להתייעץ‬ ‫אפשר‬
ChatGPT
‫רשימת‬ ‫ולקבל‬
‫שלכם‬ ‫לתקציב‬ ‫בהתאם‬ ‫מתנות‬
.
‫לסדנאות‬
AI
‫במייל‬ ‫קשר‬ ‫צרו‬
:
info@hrd.co.il
22%
‫כושר‬ ‫הטבת‬ ‫מעניקים‬ ‫מהארגונים‬
68%
15%
5%
5%
3%
3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
‫לא‬
‫כושר‬ ‫חדר‬ ‫יש‬
/
‫מאמן‬
‫של‬ ‫בשווי‬ ‫אימונים‬ ‫מסבסדים‬
100
‫לחודש‬ ‫שח‬
‫של‬ ‫בשווי‬ ‫אימונים‬ ‫מסבסדים‬
200
‫ש‬
"
‫לחודש‬ ‫ח‬
‫של‬ ‫בשווי‬ ‫אימונים‬ ‫מסבסדים‬
300
‫ש‬
"
‫יותר‬ ‫או‬ ‫לחודש‬ ‫ח‬
‫אחר‬
‫כושר‬ ‫הטבת‬
‫בקרב‬
58%
‫השנה‬ ‫חברה‬ ‫נופש‬ ‫מתוכנן‬ ‫לא‬ ‫מהארגונים‬
58%
33%
6%
4%
0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
‫לא‬
‫כן‬
,
‫בארץ‬ ‫נופש‬
,
‫זוג‬ ‫בני‬ ‫ללא‬
‫כן‬
,
‫בארץ‬ ‫נופש‬
,
‫זוג‬ ‫בני‬ ‫עם‬
‫כן‬
,
‫בחו‬ ‫נופש‬
"
‫ל‬
,
‫זוג‬ ‫בני‬ ‫ללא‬
‫כן‬
,
‫בחו‬ ‫נופש‬
"
‫ל‬
,
‫זוג‬ ‫בני‬ ‫עם‬
88%
‫בותק‬ ‫תלות‬ ‫ללא‬ ‫חברה‬ ‫לנופש‬ ‫יציאה‬ ‫מאפשרים‬
88%
5%
1%
1%
0%
5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
‫להשתתף‬ ‫יכולים‬ ‫כולם‬
,
‫לותק‬ ‫קשר‬ ‫ללא‬
‫כ‬ ‫של‬ ‫מינימלי‬ ‫ותק‬ ‫נדרש‬
-
3
‫חודשים‬
‫שנה‬ ‫כחצי‬ ‫של‬ ‫מינימלי‬ ‫ותק‬ ‫נדרש‬
‫שנה‬ ‫של‬ ‫מינימאלי‬ ‫ותק‬ ‫נדרש‬
‫שנתיים‬ ‫של‬ ‫מינימאלי‬ ‫ותק‬ ‫נדרש‬
‫אחר‬
‫עם‬ ‫להתייעץ‬ ‫התחלתם‬ ‫כבר‬
ChatGPT
‫ונופש‬ ‫לפעילויות‬ ‫בנוגע‬
‫חברה‬
?
‫לסדנאות‬
AI
‫במייל‬ ‫קשר‬ ‫צרו‬
:
info@hrd.co.il
‫ב‬
-
17%
‫הקיץ‬ ‫בחופשת‬ ‫העובדים‬ ‫לילדי‬ ‫קייטנה‬ ‫מפעילים‬ ‫מהארגונים‬
‫כן‬
,
17%
‫לא‬
,
83%
‫תוצאות‬
‫בנצ‬
'
‫מארק‬
‫עובד‬ ‫חווית‬
,
‫אנוש‬ ‫ומשאבי‬ ‫רוחה‬
-
2023
‫לסיכום‬
,
‫הקישור‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫בארגונים‬ ‫העובד‬ ‫וחווית‬ ‫הרווחה‬ ‫תחום‬ ‫על‬ ‫שמשפיעות‬ ‫המגמות‬ ‫אחר‬ ‫מעקוב‬ ‫מאד‬ ‫חשוב‬
‫לתקופה‬ ‫המותאמות‬ ‫בעלויות‬ ‫רווחה‬ ‫אירועי‬ ‫ולתכנון‬ ‫העובדים‬ ‫למחוברות‬ ‫האסטרטגי‬
.
‫הנושא‬ ‫על‬ ‫עוד‬ ‫ללמוד‬ ‫כדי‬
–
‫השנה‬ ‫של‬ ‫המוביל‬ ‫לאירוע‬ ‫להצטרף‬ ‫אותך‬ ‫מזמינים‬ ‫אנו‬
.
‫ב‬ ‫שיתקיים‬ ‫ורווחה‬ ‫עובד‬ ‫חווית‬ ‫בכנס‬
4-6/7/23
(
‫עלות‬ ‫ללא‬ ‫אונליין‬
)
‫ולפעילויות‬ ‫לסיפורים‬ ‫להיחשף‬ ‫תוכלו‬
‫פרקטיים‬ ‫כלים‬ ‫הרבה‬ ‫ולקבל‬ ‫הובילו‬ ‫אחרים‬ ‫שארגונים‬
.
‫עלות‬ ‫ללא‬ ‫לכנס‬ ‫להרשמה‬
:
https://www.hrportal.co.il/wellbeing-and-ex/
‫שלכם‬
,
‫גרונר‬ ‫ויקי‬
,
‫רוזן‬ ‫ויעקב‬ ‫פריבנר‬ ‫טל‬

More Related Content

Similar to סקר הרווחה של ישראל 2023

ממידע לידע בעידן הדיגיטלי
ממידע לידע בעידן הדיגיטליממידע לידע בעידן הדיגיטלי
ממידע לידע בעידן הדיגיטליAvigdor Sharon
 
עמותת מידות - פגישה ראשונה
עמותת מידות - פגישה ראשונהעמותת מידות - פגישה ראשונה
עמותת מידות - פגישה ראשונהAlfred Cohen
 
מצגת TLV חדשה
מצגת TLV חדשהמצגת TLV חדשה
מצגת TLV חדשהTeam Lead VIP
 
אומנות גיוס הון לחברה צמחת
אומנות גיוס הון לחברה צמחתאומנות גיוס הון לחברה צמחת
אומנות גיוס הון לחברה צמחתDavid Solomon
 
felicity flame hebrew presentation
 felicity flame hebrew presentation felicity flame hebrew presentation
felicity flame hebrew presentationJosef Ohayon
 
פרסום בגוגל מפגש ראשון 2017 - מבוא וציון איכות
פרסום בגוגל מפגש ראשון 2017 - מבוא וציון איכותפרסום בגוגל מפגש ראשון 2017 - מבוא וציון איכות
פרסום בגוגל מפגש ראשון 2017 - מבוא וציון איכותAsaf Meir
 
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
פייסבוק לעסקים- חלק מהמצגת בקורס
פייסבוק לעסקים- חלק מהמצגת בקורספייסבוק לעסקים- חלק מהמצגת בקורס
פייסבוק לעסקים- חלק מהמצגת בקורסEffectiva- Gila Gideon
 
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdfחוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdfYakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
6 מפתחות הזהב שיפתחו לך את דלות אחראיות רווחה בארגונים
6 מפתחות הזהב שיפתחו לך את דלות אחראיות רווחה בארגונים6 מפתחות הזהב שיפתחו לך את דלות אחראיות רווחה בארגונים
6 מפתחות הזהב שיפתחו לך את דלות אחראיות רווחה בארגוניםForumR
 
פילנתרום 2014: נושאי פיתוח המשאבים המסקרנים ביותר בשנה שחלפה
פילנתרום 2014: נושאי פיתוח המשאבים המסקרנים ביותר בשנה שחלפה פילנתרום 2014: נושאי פיתוח המשאבים המסקרנים ביותר בשנה שחלפה
פילנתרום 2014: נושאי פיתוח המשאבים המסקרנים ביותר בשנה שחלפה mushu
 
ילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישי
ילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישיילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישי
ילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישיNOVA
 
Hr analytics 2017
Hr analytics 2017Hr analytics 2017
Hr analytics 2017Inbalraanan
 

Similar to סקר הרווחה של ישראל 2023 (20)

ממידע לידע בעידן הדיגיטלי
ממידע לידע בעידן הדיגיטליממידע לידע בעידן הדיגיטלי
ממידע לידע בעידן הדיגיטלי
 
עמותת מידות - פגישה ראשונה
עמותת מידות - פגישה ראשונהעמותת מידות - פגישה ראשונה
עמותת מידות - פגישה ראשונה
 
מצגת TLV חדשה
מצגת TLV חדשהמצגת TLV חדשה
מצגת TLV חדשה
 
אומנות גיוס הון לחברה צמחת
אומנות גיוס הון לחברה צמחתאומנות גיוס הון לחברה צמחת
אומנות גיוס הון לחברה צמחת
 
מיתוג אישי לעסקים קטנים - דרור הדדי
מיתוג אישי לעסקים קטנים - דרור הדדימיתוג אישי לעסקים קטנים - דרור הדדי
מיתוג אישי לעסקים קטנים - דרור הדדי
 
felicity flame hebrew presentation
 felicity flame hebrew presentation felicity flame hebrew presentation
felicity flame hebrew presentation
 
Onlinefundraising101
Onlinefundraising101Onlinefundraising101
Onlinefundraising101
 
פרסום בגוגל מפגש ראשון 2017 - מבוא וציון איכות
פרסום בגוגל מפגש ראשון 2017 - מבוא וציון איכותפרסום בגוגל מפגש ראשון 2017 - מבוא וציון איכות
פרסום בגוגל מפגש ראשון 2017 - מבוא וציון איכות
 
EVENTS.pptx
EVENTS.pptxEVENTS.pptx
EVENTS.pptx
 
באנצ'מארק AI FOR HR
באנצ'מארק AI FOR HRבאנצ'מארק AI FOR HR
באנצ'מארק AI FOR HR
 
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
 
פייסבוק לעסקים- חלק מהמצגת בקורס
פייסבוק לעסקים- חלק מהמצגת בקורספייסבוק לעסקים- חלק מהמצגת בקורס
פייסבוק לעסקים- חלק מהמצגת בקורס
 
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdfחוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
 
Pitch by Or Manor
Pitch by Or ManorPitch by Or Manor
Pitch by Or Manor
 
6 מפתחות הזהב שיפתחו לך את דלות אחראיות רווחה בארגונים
6 מפתחות הזהב שיפתחו לך את דלות אחראיות רווחה בארגונים6 מפתחות הזהב שיפתחו לך את דלות אחראיות רווחה בארגונים
6 מפתחות הזהב שיפתחו לך את דלות אחראיות רווחה בארגונים
 
Jasmine11
Jasmine11Jasmine11
Jasmine11
 
פילנתרום 2014: נושאי פיתוח המשאבים המסקרנים ביותר בשנה שחלפה
פילנתרום 2014: נושאי פיתוח המשאבים המסקרנים ביותר בשנה שחלפה פילנתרום 2014: נושאי פיתוח המשאבים המסקרנים ביותר בשנה שחלפה
פילנתרום 2014: נושאי פיתוח המשאבים המסקרנים ביותר בשנה שחלפה
 
ילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישי
ילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישיילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישי
ילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישי
 
Hr analytics 2017
Hr analytics 2017Hr analytics 2017
Hr analytics 2017
 
Financial Workshop Internet
Financial Workshop InternetFinancial Workshop Internet
Financial Workshop Internet
 

More from Yakov Rozen ★ יעקב רוזן

להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולםהדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולםYakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשביםמגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשביםYakov Rozen ★ יעקב רוזן
 

More from Yakov Rozen ★ יעקב רוזן (16)

סקר רווחה 2023
סקר רווחה 2023סקר רווחה 2023
סקר רווחה 2023
 
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
 
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
 
מסיבת לינקדאין 2022.pptx
מסיבת לינקדאין 2022.pptxמסיבת לינקדאין 2022.pptx
מסיבת לינקדאין 2022.pptx
 
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
 
סקר מיתוג מעסיק 2021
סקר מיתוג מעסיק 2021 סקר מיתוג מעסיק 2021
סקר מיתוג מעסיק 2021
 
Recruitment flyeraug2021
Recruitment flyeraug2021Recruitment flyeraug2021
Recruitment flyeraug2021
 
10 recruitment trends
10 recruitment trends10 recruitment trends
10 recruitment trends
 
December 2020 corona benchmark
December 2020 corona benchmarkDecember 2020 corona benchmark
December 2020 corona benchmark
 
משאבי אנוש בעתות קורונה
משאבי אנוש בעתות קורונהמשאבי אנוש בעתות קורונה
משאבי אנוש בעתות קורונה
 
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולםהדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם
 
הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
 הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018 הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
 
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשביםמגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
 
דמוגרפיה של לינקדאין
דמוגרפיה של לינקדאיןדמוגרפיה של לינקדאין
דמוגרפיה של לינקדאין
 
כנס Comvention2010
כנס Comvention2010כנס Comvention2010
כנס Comvention2010
 
HRD - הכשרות גיוס עובדים
HRD - הכשרות גיוס עובדים HRD - הכשרות גיוס עובדים
HRD - הכשרות גיוס עובדים
 

סקר הרווחה של ישראל 2023

 • 1.
 • 2. ‫תוצאות‬ ‫בנצ‬ ' ‫מארק‬ ‫עובד‬ ‫חווית‬ , ‫אנוש‬ ‫ומשאבי‬ ‫רוחה‬ - 2023 ‫תוצאות‬ ‫את‬ ‫לשתף‬ ‫מתרגשים‬ ‫אנחנו‬ ‫הבנצ‬ ' ‫מארק‬ ‫העדכני‬ . ‫יוני‬ ‫בחודש‬ ‫נאספו‬ ‫הנתונים‬ 2023 ‫מכ‬ - 300 ‫מצב‬ ‫של‬ ‫עדכנית‬ ‫ראי‬ ‫תמונת‬ ‫והם‬ ‫הגדלים‬ ‫ובכל‬ ‫התחומים‬ ‫מכל‬ ‫ארגונים‬ ‫השוק‬ . ‫ש‬ ‫ספק‬ ‫אין‬ 2023 ‫רבים‬ ‫לארגונים‬ ‫מאתגרת‬ ‫שנה‬ . ‫והצמצומים‬ ‫האתגרים‬ ‫לצד‬ , ‫היא‬ ‫עובד‬ ‫שחווית‬ ‫מבינים‬ ‫ארגונים‬ ‫האנושי‬ ‫ההון‬ ‫לשימור‬ ‫מרכזי‬ ‫מפתח‬ . ‫מוגבל‬ ‫תקציב‬ ‫של‬ ‫בתקופה‬ ‫שגם‬ ‫להבין‬ ‫לארגונים‬ ‫גרמו‬ ‫הקורונה‬ ‫לקחי‬ , ‫מחוברות‬ ‫ולייצר‬ ‫עובד‬ ‫חווית‬ ‫לנהל‬ ‫אפשר‬ ‫וחכמה‬ ‫יצירתית‬ ‫בצורה‬ ‫ארגונית‬ . ‫ב‬ ‫שיתקיים‬ ‫ורווחה‬ ‫עובד‬ ‫חווית‬ ‫בכנס‬ 4-6/7/23 ( ‫עלות‬ ‫ללא‬ ‫אונליין‬ ) ‫ולפעילויות‬ ‫לסיפורים‬ ‫להיחשף‬ ‫תוכלו‬ ‫פרקטיים‬ ‫כלים‬ ‫הרבה‬ ‫ולקבל‬ ‫הובילו‬ ‫אחרים‬ ‫שארגונים‬ . ‫עלות‬ ‫ללא‬ ‫לכנס‬ ‫להרשמה‬ : https://www.hrportal.co.il/wellbeing-and-ex/ ‫שלכם‬ , ‫גרונר‬ ‫ויקי‬ , ‫רוזן‬ ‫ויעקב‬ ‫פריבנר‬ ‫טל‬
 • 3. ‫ניהול‬ ‫כנס‬ HR , ‫ורווחה‬ ‫עובד‬ ‫חווית‬ – ‫והמרצים‬ ‫המרצות‬ ‫נבחרת‬ : ‫עלות‬ ‫ללא‬ ‫לכנס‬ ‫להרשמה‬ : https://www.hrportal.co.il/wellbeing-and-ex/
 • 4. ‫של‬ ‫דמוגרפיים‬ ‫נתונים‬ 300 ‫הסקר‬ ‫את‬ ‫שמילאו‬ ‫הארגונים‬ : 4% 54% 26% 9% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 1-10 11-100 101-500 501-1000 ‫מעל‬ 1000 ‫בארגון‬ ‫העובדים‬ ‫מספר‬ 57% 6% 2% 9% 2% 9% 12% 1% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% ‫וטכנולוגיה‬ ‫הייטק‬ ‫וכימיה‬ ‫פארמה‬ ‫ביוטק‬ ‫פיננסים‬ , ‫ובנקאות‬ ‫ביטוח‬ ‫וייצור‬ ‫תעשיה‬ ‫קמעונאות‬ ‫ממשלתי‬ ‫שירותים‬ / ‫ייעוץ‬ ‫השמה‬ ‫חברת‬ ‫אחר‬ ‫פעילות‬ ‫תחומי‬ ‫ממגוון‬ ‫ארגונים‬ ‫השיבו‬ ‫הסקר‬ ‫על‬ :
 • 5.
 • 6. 3 ‫שעלו‬ ‫ביותר‬ ‫המשמעותיים‬ ‫האתגרים‬ ‫השוק‬ ‫מצב‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫מפתיעים‬ ‫אינם‬ ‫מהסקר‬ . ‫עשויים‬ ‫התקציב‬ ‫וצמצום‬ ‫הפיטורים‬ ‫גלי‬ ‫שמאז‬ ‫הארגונית‬ ‫המחוברות‬ ‫על‬ ‫להשפיע‬ ‫משמעותי‬ ‫אתגר‬ ‫היוותה‬ ‫ומתמיד‬ . ‫כעת‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫במבחן‬ ‫עומדת‬ ‫הארגונית‬ ‫המחוברות‬ ‫שמפטרים‬ ‫הארגונים‬ ‫עם‬ ‫שנוצר‬ ‫אמון‬ ‫משבר‬ ‫עובדים‬ . ‫אנחנו‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫להתגבר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫בצורה‬ ‫זאת‬ ‫לנהל‬ ‫מתמיד‬ ‫יותר‬ ‫נדרשים‬ ‫יצירתית‬ . ‫לא‬ ‫ארגונית‬ ‫שמחוברות‬ ‫לזכור‬ ‫בכסף‬ ‫נקנית‬ , ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מושגת‬ ‫בהחלט‬ ‫אבל‬ ‫בערכים‬ ‫שימוש‬ . ‫הארגונית‬ ‫המחוברות‬ ‫ה‬ ‫מפעילויות‬ ‫מושפעת‬ - HR , ‫של‬ ‫מהעבודה‬ ‫מעסיק‬ ‫ממיתוג‬ ‫וכמובן‬ ‫המנהלים‬ . ‫שיתקיים‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫כנס‬ ‫על‬ ‫למידע‬ ‫ב‬ 28.11.23 ‫בלאגו‬ >> https://www.hrportal.co.il/employer_brand/ ‫הידעת‬ ? ‫כלי‬ AI ‫בבניית‬ ‫לך‬ ‫לסייע‬ ‫יכולים‬ ‫ה‬ ‫בעולמות‬ ‫עבודה‬ ‫תוכניות‬ HR . ‫על‬ ‫למידע‬ ‫סדנאות‬ AI ‫לצוותי‬ HR ‫וסדנאות‬ AI ‫למנהלים‬ ‫בארגון‬ ‫ולעובדים‬ : info@hrd.co.il 68% 67% 62% 23% 20% 20%
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10. ‫ב‬ - 75% ‫הראשון‬ ‫מהיום‬ ‫החל‬ ‫המחלה‬ ‫בימי‬ ‫מתחשבים‬
 • 11. ‫בארגון‬ ‫הניתנים‬ ‫חופשה‬ ‫ימי‬ 30% 20% 20% 16% 11% 3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% ‫אישיים‬ ‫העסקה‬ ‫תנאי‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫חוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ 11 + ‫מהחוק‬ ‫יותר‬ 1-5 ‫מהחוק‬ ‫יותר‬ 6-10 ‫מהחוק‬ ‫יותר‬ ‫הגבלה‬ ‫ללא‬ ‫נותנים‬ ‫אתם‬ ‫חופש‬ ‫ימי‬ ‫כמה‬ ?
 • 12. ‫רכב‬ ‫מקבלים‬ ‫העובדים‬ ‫האם‬ ? ‫ב‬ ¾ ‫חברה‬ ‫רכב‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫מהארגונים‬ ‫כן‬ , ‫מלא‬ ‫בגילום‬ , 12.98% ‫כן‬ , ‫חלקי‬ ‫בגילום‬ , 11.54% ‫רכב‬ ‫אין‬ , 75.48%
 • 13. ‫חניה‬ ‫הסדרי‬ – ‫ל‬ ‫מעל‬ 80% ‫עלות‬ ‫ללא‬ ‫חניה‬ ‫מאפשרים‬ ‫מהארגונים‬ ‫חינם‬ ‫חניה‬ , 80.19% ‫חלקי‬ ‫סבסוד‬ , 7.08% ‫חניה‬ ‫הסדר‬ ‫אין‬ , 10.38% ‫קבלה‬ ‫בהצגת‬ ‫החזר‬ ‫יש‬ , 2.36%
 • 14.
 • 15. ‫נסיעות‬ ‫החזר‬ – ‫חוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫נסיעות‬ ‫החזרי‬ ‫נותנים‬ ‫הארגונים‬ ‫רוב‬ ‫חוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ , 64% ‫העסקה‬ ‫תנאי‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אישיים‬ , 33% ‫קבלות‬ ‫הצגת‬ ‫לפי‬ , 3%
 • 16.
 • 17.
 • 18. ‫פונדקאות‬ ‫מענק‬ ‫מקבלים‬ ‫העובדים‬ ‫האם‬ ? ‫הנושא‬ ‫סביב‬ ‫התקשורתי‬ ‫הרעש‬ ‫שלמרות‬ ‫רואים‬ ‫אנחנו‬ , ‫רק‬ 4% ‫פונדקאות‬ ‫מענק‬ ‫נותנים‬ ‫מהארגונים‬ ‫כן‬ , 4% ‫לא‬ , 96%
 • 19.
 • 20. ‫לידה‬ ‫חופשת‬ ‫הטבת‬ ( ‫שיוצא‬ ‫להורה‬ ‫לחל‬ " ‫ד‬ ) – ‫פי‬ ‫על‬ ‫נותן‬ ‫הגדול‬ ‫הרוב‬ ‫חוק‬ ‫לא‬ , 85% ‫חשבון‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ ‫שבוע‬ ‫הארגון‬ , 8% ‫על‬ ‫נוספים‬ ‫שבועיים‬ ‫הארגון‬ ‫חשבון‬ , 5% ‫יותר‬ ‫או‬ ‫שבועות‬ ‫שלושה‬ ‫הארגון‬ ‫חשבון‬ ‫על‬ , 2%
 • 21. ‫לידה‬ ‫חופשת‬ ‫הטבת‬ ( ‫להורה‬ ‫שלא‬ ‫יוצא‬ ‫לחל‬ " ‫ד‬ ) – ‫שיפור‬ ‫רואים‬ ‫אנחנו‬ ‫לעבר‬ ‫בהשוואה‬ ‫זה‬ ‫בנושא‬ 67% 22% 6% 1% 1% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% ‫לא‬ ‫כן‬ - ‫שבוע‬ ‫כן‬ - ‫שבועיים‬ ‫כן‬ - 3 ‫שבועות‬ ‫כן‬ - 4 ‫שבועות‬ ‫אחר‬ ‫יוצא‬ ‫שלא‬ ‫להורה‬ ‫לידה‬ ‫חופשת‬ ‫הטבת‬ ‫לחל‬ " ‫ד‬
 • 22.
 • 23. ‫עובדים‬ ‫לימודי‬ ‫סבסוד‬ ‫כ‬ - 2/3 ‫מסבסדים‬ ‫לא‬ ‫מהארגונים‬ ‫כן‬ , 31% ‫לא‬ , 67% ‫אחר‬ , 2%
 • 24. ‫עובדים‬ ‫ילדי‬ ‫לימודי‬ ‫סבסוד‬ - ‫רק‬ 7% ‫עובדים‬ ‫ילדי‬ ‫לימודי‬ ‫מסבסדים‬ ‫כן‬ , 7% ‫לא‬ , 93% ‫כן‬ ‫לא‬
 • 25. ‫חופשה‬ ‫ימי‬ ‫צבירת‬ - ‫צבירה‬ ‫מאפשרים‬ ‫הארגונים‬ ‫רוב‬ 66% 19% 14% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% ‫הבאה‬ ‫לשנה‬ ‫חופשה‬ ‫ימי‬ ‫של‬ ‫מסוימת‬ ‫כמות‬ ‫להעביר‬ ‫ניתן‬ ‫לשנה‬ ‫משנה‬ ‫נצברים‬ ‫החופשה‬ ‫ימי‬ ‫החופשה‬ ‫ימי‬ ‫לצבור‬ ‫אפשרות‬ ‫אין‬ ‫אחר‬ ‫חופשה‬ ‫ימי‬ ‫צבירת‬
 • 26. ‫חופשה‬ ‫ימי‬ ‫ממכסת‬ ‫חריגה‬ – ‫למינוס‬ ‫להיכנס‬ ‫מאפשרים‬ ‫הארגונים‬ ‫רוב‬ 76% 19% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% ‫חופשה‬ ‫בימי‬ ‫למינוס‬ ‫להיכנס‬ ‫ניתן‬ ‫בשכר‬ ‫שיקוזזו‬ ‫נוספים‬ ‫חופשה‬ ‫ימי‬ ‫לקחת‬ ‫ניתן‬ - ‫תשלום‬ ‫ללא‬ ‫העדרות‬ ‫כלומר‬ ‫החופשה‬ ‫ימי‬ ‫ממכסת‬ ‫לחרוג‬ ‫אפשרות‬ ‫אין‬ ‫חופשה‬ ‫ימי‬ ‫ממכסת‬ ‫חריגה‬
 • 27. ‫הסדר‬ ‫אין‬ ‫הארגונים‬ ‫ברוב‬ ‫סלולאר‬ 44% 27% 16% 5% 4% 2% 2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% ‫הסדר‬ ‫אין‬ ‫אישי‬ ‫הסכם‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫מכשיר‬ ‫מקבלים‬ ‫העובדים‬ + ‫מהחברה‬ ‫קו‬ ‫הקו‬ ‫עבור‬ ‫רק‬ ‫כספי‬ ‫החזר‬ ‫מקבלים‬ ‫העובדים‬ ‫למכשיר‬ ‫כספי‬ ‫החזר‬ ‫מקבלים‬ ‫העובדים‬ + ‫קו‬ ‫שלהם‬ ‫במכשיר‬ ‫משתמשים‬ ‫העובדים‬ + ‫מהחברה‬ ‫קו‬ ‫אחר‬ ‫סלולאר‬
 • 28. ‫ב‬ - 85% ‫ארוחות‬ ‫הסדר‬ ‫יש‬ ‫מהארגונים‬ 67% 15% 13% 4% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% ‫סיבוס‬ / ‫ביס‬ ‫תן‬ ‫הסדר‬ ‫אין‬ ‫אוכל‬ ‫חדר‬ ‫אש‬ " ‫ל‬ ‫אחר‬ ‫ארוחות‬
 • 29. ‫שימוש‬ ‫מאפשרים‬ ‫הארגונים‬ ‫רוב‬ ‫בסיבוס‬ / ‫העבודה‬ ‫שעות‬ ‫אחרי‬ ‫ביס‬ ‫תן‬ ‫כן‬ , 66% ‫לא‬ , 34%
 • 30.
 • 31. ‫בכרטיס‬ ‫צבירה‬ ‫מאפשרים‬ ‫לא‬ ‫הארגונים‬ ‫רוב‬ ‫הסיבוס‬ / ‫מחודש‬ ‫ביס‬ ‫תן‬ ‫לחודש‬ ‫כן‬ , 18% ‫לא‬ , 82%
 • 32. ‫סכום‬ ‫סיבוס‬ / ‫ממוצע‬ ‫ביס‬ ‫תן‬ : 877 ₪ ‫פחות‬ ‫תוך‬ ‫הוכנה‬ ‫זו‬ ‫תמונה‬ ‫מדקה‬ ‫במידג‬ ' ‫רני‬ ‫לסדנאות‬ AI ‫במייל‬ ‫קשר‬ ‫צרו‬ : info@hrd.co.il
 • 33. ‫א‬ ‫לכתה‬ ‫שעולים‬ ‫לילדים‬ ‫מתנות‬ ‫נותנים‬ ‫הארגונים‬ ‫רוב‬ ‫כן‬ , 63% ‫לא‬ , 38%
 • 34. 39% ‫ותק‬ ‫מתנות‬ ‫נותנים‬ ‫מהארגונים‬ ‫לא‬ , 61% ‫כן‬ - ‫שנה‬ ‫כל‬ , 20% ‫כן‬ - ‫עשור‬ ‫כל‬ , 19%
 • 35. ‫לחתונה‬ ‫מתנה‬ : 666 ‫ש‬ " ‫ח‬ ‫ללידה‬ ‫מתנה‬ : 419 ‫ש‬ " ‫ח‬ ‫הולדת‬ ‫יום‬ ‫מתנת‬ : 159 ‫ש‬ " ‫ח‬ ‫השנה‬ ‫לראש‬ ‫מתנה‬ : 517 ₪ ‫לפסח‬ ‫מתנה‬ : 572 ‫ש‬ " ‫ח‬ ‫מתנות‬ ‫ממוצעי‬ ‫למתנות‬ ‫רעיונות‬ ‫לקבל‬ ‫רוצה‬ ? ‫עם‬ ‫להתייעץ‬ ‫אפשר‬ ChatGPT ‫רשימת‬ ‫ולקבל‬ ‫שלכם‬ ‫לתקציב‬ ‫בהתאם‬ ‫מתנות‬ . ‫לסדנאות‬ AI ‫במייל‬ ‫קשר‬ ‫צרו‬ : info@hrd.co.il
 • 36. 22% ‫כושר‬ ‫הטבת‬ ‫מעניקים‬ ‫מהארגונים‬ 68% 15% 5% 5% 3% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% ‫לא‬ ‫כושר‬ ‫חדר‬ ‫יש‬ / ‫מאמן‬ ‫של‬ ‫בשווי‬ ‫אימונים‬ ‫מסבסדים‬ 100 ‫לחודש‬ ‫שח‬ ‫של‬ ‫בשווי‬ ‫אימונים‬ ‫מסבסדים‬ 200 ‫ש‬ " ‫לחודש‬ ‫ח‬ ‫של‬ ‫בשווי‬ ‫אימונים‬ ‫מסבסדים‬ 300 ‫ש‬ " ‫יותר‬ ‫או‬ ‫לחודש‬ ‫ח‬ ‫אחר‬ ‫כושר‬ ‫הטבת‬
 • 37. ‫בקרב‬ 58% ‫השנה‬ ‫חברה‬ ‫נופש‬ ‫מתוכנן‬ ‫לא‬ ‫מהארגונים‬ 58% 33% 6% 4% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% ‫לא‬ ‫כן‬ , ‫בארץ‬ ‫נופש‬ , ‫זוג‬ ‫בני‬ ‫ללא‬ ‫כן‬ , ‫בארץ‬ ‫נופש‬ , ‫זוג‬ ‫בני‬ ‫עם‬ ‫כן‬ , ‫בחו‬ ‫נופש‬ " ‫ל‬ , ‫זוג‬ ‫בני‬ ‫ללא‬ ‫כן‬ , ‫בחו‬ ‫נופש‬ " ‫ל‬ , ‫זוג‬ ‫בני‬ ‫עם‬
 • 38.
 • 39. 88% ‫בותק‬ ‫תלות‬ ‫ללא‬ ‫חברה‬ ‫לנופש‬ ‫יציאה‬ ‫מאפשרים‬ 88% 5% 1% 1% 0% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ‫להשתתף‬ ‫יכולים‬ ‫כולם‬ , ‫לותק‬ ‫קשר‬ ‫ללא‬ ‫כ‬ ‫של‬ ‫מינימלי‬ ‫ותק‬ ‫נדרש‬ - 3 ‫חודשים‬ ‫שנה‬ ‫כחצי‬ ‫של‬ ‫מינימלי‬ ‫ותק‬ ‫נדרש‬ ‫שנה‬ ‫של‬ ‫מינימאלי‬ ‫ותק‬ ‫נדרש‬ ‫שנתיים‬ ‫של‬ ‫מינימאלי‬ ‫ותק‬ ‫נדרש‬ ‫אחר‬ ‫עם‬ ‫להתייעץ‬ ‫התחלתם‬ ‫כבר‬ ChatGPT ‫ונופש‬ ‫לפעילויות‬ ‫בנוגע‬ ‫חברה‬ ? ‫לסדנאות‬ AI ‫במייל‬ ‫קשר‬ ‫צרו‬ : info@hrd.co.il
 • 40. ‫ב‬ - 17% ‫הקיץ‬ ‫בחופשת‬ ‫העובדים‬ ‫לילדי‬ ‫קייטנה‬ ‫מפעילים‬ ‫מהארגונים‬ ‫כן‬ , 17% ‫לא‬ , 83%
 • 41.
 • 42.
 • 43. ‫תוצאות‬ ‫בנצ‬ ' ‫מארק‬ ‫עובד‬ ‫חווית‬ , ‫אנוש‬ ‫ומשאבי‬ ‫רוחה‬ - 2023 ‫לסיכום‬ , ‫הקישור‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫בארגונים‬ ‫העובד‬ ‫וחווית‬ ‫הרווחה‬ ‫תחום‬ ‫על‬ ‫שמשפיעות‬ ‫המגמות‬ ‫אחר‬ ‫מעקוב‬ ‫מאד‬ ‫חשוב‬ ‫לתקופה‬ ‫המותאמות‬ ‫בעלויות‬ ‫רווחה‬ ‫אירועי‬ ‫ולתכנון‬ ‫העובדים‬ ‫למחוברות‬ ‫האסטרטגי‬ . ‫הנושא‬ ‫על‬ ‫עוד‬ ‫ללמוד‬ ‫כדי‬ – ‫השנה‬ ‫של‬ ‫המוביל‬ ‫לאירוע‬ ‫להצטרף‬ ‫אותך‬ ‫מזמינים‬ ‫אנו‬ . ‫ב‬ ‫שיתקיים‬ ‫ורווחה‬ ‫עובד‬ ‫חווית‬ ‫בכנס‬ 4-6/7/23 ( ‫עלות‬ ‫ללא‬ ‫אונליין‬ ) ‫ולפעילויות‬ ‫לסיפורים‬ ‫להיחשף‬ ‫תוכלו‬ ‫פרקטיים‬ ‫כלים‬ ‫הרבה‬ ‫ולקבל‬ ‫הובילו‬ ‫אחרים‬ ‫שארגונים‬ . ‫עלות‬ ‫ללא‬ ‫לכנס‬ ‫להרשמה‬ : https://www.hrportal.co.il/wellbeing-and-ex/ ‫שלכם‬ , ‫גרונר‬ ‫ויקי‬ , ‫רוזן‬ ‫ויעקב‬ ‫פריבנר‬ ‫טל‬