Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

משאבי אנוש כשותף אסטרטגי בהובלת תוכניות עבודה

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 50 Ad

משאבי אנוש כשותף אסטרטגי בהובלת תוכניות עבודה

Download to read offline

השבוע התקיים בכפר המכביה יום עיון של
HRus
בנושא הכנת תכניות עבודה, אותו העביר ערן וינדר, סמנכ"ל בקבוצת נירם גיתן.

במהלך היום הצגנו מקרים ארגוניים מהארץ ומהעולם של רעיונות עסקיים שהפכו למציאות, ולמדנו מתודולוגיה כיצד, הלכה למעשה, מובילים אנשי משאבי אנוש הטמעה של רעיונות אסטרטגיים, דרך מציאות יומיומית והפיכת חלום בארגון למציאות נתונה.

לאחר מכן, התקיימה סדנה מיוחדת בה חלקנו כלים, טיפים והרבה "שכל מעשי" להכנה, וחשוב מכך – הוצאה לפועל, של תכניות עבודה בתחומי משאבי אנוש, בכלל, ולמידה בפרט.

במהלך היום ענינו על שאלות מרכזיות שמעסיקות את כולנו: כיצד ניתן להפוך את תכניות העבודה למציאות? ואלו פעולות ניתן לנקוט בשביל להבטיח הצלחה? וכיצד "למכור" את הערכים המוספים של הפעילויות שלנו (ואת עצמנו על הדרך) כך שגם ההנהלה תבין שזה
Must ולא Nice to Have?

תודה מיוחדת לעופרית כהנא - משנה למנכ"ל רשות השידור וניב טייבר - מנהל הדרכה ופיתוח ארגוני בסלקום, שהגיעו ליום העיון ושיתפו אותנו בסיפורים מרתקים מהשטח.

לפניכם המצגת של ערן וינדר מיום העיון

השבוע התקיים בכפר המכביה יום עיון של
HRus
בנושא הכנת תכניות עבודה, אותו העביר ערן וינדר, סמנכ"ל בקבוצת נירם גיתן.

במהלך היום הצגנו מקרים ארגוניים מהארץ ומהעולם של רעיונות עסקיים שהפכו למציאות, ולמדנו מתודולוגיה כיצד, הלכה למעשה, מובילים אנשי משאבי אנוש הטמעה של רעיונות אסטרטגיים, דרך מציאות יומיומית והפיכת חלום בארגון למציאות נתונה.

לאחר מכן, התקיימה סדנה מיוחדת בה חלקנו כלים, טיפים והרבה "שכל מעשי" להכנה, וחשוב מכך – הוצאה לפועל, של תכניות עבודה בתחומי משאבי אנוש, בכלל, ולמידה בפרט.

במהלך היום ענינו על שאלות מרכזיות שמעסיקות את כולנו: כיצד ניתן להפוך את תכניות העבודה למציאות? ואלו פעולות ניתן לנקוט בשביל להבטיח הצלחה? וכיצד "למכור" את הערכים המוספים של הפעילויות שלנו (ואת עצמנו על הדרך) כך שגם ההנהלה תבין שזה
Must ולא Nice to Have?

תודה מיוחדת לעופרית כהנא - משנה למנכ"ל רשות השידור וניב טייבר - מנהל הדרכה ופיתוח ארגוני בסלקום, שהגיעו ליום העיון ושיתפו אותנו בסיפורים מרתקים מהשטח.

לפניכם המצגת של ערן וינדר מיום העיון

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (20)

Advertisement

Similar to משאבי אנוש כשותף אסטרטגי בהובלת תוכניות עבודה (20)

More from קבוצת נירם גיתן NGG (20)

Advertisement

משאבי אנוש כשותף אסטרטגי בהובלת תוכניות עבודה

 1. 1. ‫אסטרטגי‬ ‫כשותף‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫עבודה‬ ‫תוכניות‬ ‫בבניית‬
 2. 2. ‫עצמך‬ ‫את‬ ‫הצג‬ –‫וניסיונך‬ ‫עצמך‬ ‫על‬ ‫קצת‬ ‫שלך‬ ‫הארגון‬ ‫על‬ ‫קצת‬ ‫המקצועי‬ –‫עליך‬ ‫יודעים‬ ‫הרבה‬ ‫שלא‬ ‫אחד‬ ‫משהו‬...‫זאת‬ ‫בכל‬ ‫חדשה‬ ‫קבוצה‬ –‫בחר‬"‫חלום‬( "‫רעיון‬,‫יעד‬,‫שאיפה‬)‫מניסיונך‬ ‫אחד‬ ‫הפועל‬ ‫אל‬ ‫יצא‬ ‫אשר‬ ‫המקצועי‬ •‫התהליך‬ ‫את‬ ‫תאר‬ ‫בקצרה‬ •‫להצלחה‬ ‫הגורם‬ ‫היה‬ ‫מה‬ ‫למליאה‬ ‫מרכזיות‬ ‫תובנות‬ ‫להציג‬ ‫התכוננו‬ ‫למציאות‬ ‫מחלום‬–‫להכיר‬ ‫לומדים‬ 2
 3. 3. ‫העיון‬ ‫יום‬ ‫מטרות‬ 3 ‫מש‬ ‫של‬ ‫האסטרטגית‬ ‫השותפות‬ ‫הגדרת‬"‫בתכנון‬ ‫א‬ ‫עבודה‬ ‫תוכניות‬ ‫ויישום‬-‫הלכה‬ ‫בסביבה‬ ‫השותפות‬ ‫ליישום‬ ‫פעולה‬ ‫דרכי‬ ‫הצגת‬ ‫ומשתנה‬ ‫מורכבת‬-‫למעשה‬ ‫הערך‬ ‫של‬ ‫ומכירה‬ ‫לתקשור‬ ‫ותפישות‬ ‫כלים‬ ‫הקניית‬ ‫בשותפות‬ ‫המוסף‬–‫לקרות‬ ‫לזה‬ ‫לגרום‬ “‫כלי‬ ‫ולא‬ ‫שחקן‬ ‫היה‬ ‫במשחק‬‫השחמט‬”
 4. 4. ‫זמנים‬ ‫לוח‬ 4 ‫זמנים‬ ‫לוח‬‫נושא‬‫מנחה‬ 8:30–9:00‫וכיבוד‬ ‫התכנסות‬- 9:00–9:30‫והכרות‬ ‫פתיחה‬–‫מחלום‬‫למציאות‬‫ערן‬‫וינדר‬ 9:30–10:30‫בסביבה‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫של‬ ‫אסטרטגיים‬ ‫חלומות‬ ‫תכנון‬ ‫ומשתנה‬ ‫מורכבת‬ ‫וינדר‬ ‫ערן‬ 10:30–10:45‫הפסקת‬‫קפה‬ 10:45–12:45"‫מהשטח‬ ‫קולות‬"‫סיפורי‬‫מקרה‬ ‫ארגונית‬ ‫תרבות‬,‫שביניהם‬ ‫ומה‬ ‫עבודה‬ ‫תוכניות‬‫כהנא‬ ‫עופרית‬ ‫מבט‬ ‫זוויות‬ ‫משלוש‬ ‫עבודה‬ ‫תוכניות‬‫טייבר‬ ‫ניב‬ 12:45–13:45‫צהריים‬ ‫הפסקת‬ 13:45–14:30‫עבודה‬ ‫תוכניות‬ ‫בבניית‬ ‫אסטרטגי‬ ‫שותף‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ –‫ליישום‬ ‫פעולה‬ ‫דרכי‬ ‫וינדר‬ ‫ערן‬ 14:30–15:30‫עבודה‬ ‫תוכניות‬ ‫בבניית‬ ‫אסטרטגי‬ ‫שותף‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ –‫המוסף‬ ‫הערך‬ ‫תקשור‬ ‫וינדר‬ ‫ערן‬ 15:30–15:45‫העיון‬ ‫יום‬ ‫סיכום‬‫וינדר‬ ‫ערן‬
 5. 5. ‫משאבי‬ ‫של‬ ‫אסטרטגיים‬ ‫חלומות‬ ‫תכנון‬ ‫מורכבת‬ ‫בסביבה‬ ‫אנוש‬‫ומשתנה‬- ‫הלכה‬
 6. 6. ‫מהי‬‫תוכנית‬‫עבודה‬? "‫תוכנית‬‫עבודה‬‫מגדירה‬‫את‬ ‫ומתועדף‬ ‫ברור‬ ‫באופן‬‫התשומות‬,‫הפעילויות‬‫וההישגים‬ ‫האחריות‬ ‫שתחום‬‫נדרש‬‫לממש‬.‫ממקדת‬‫המאמץ‬ ‫את‬ ‫ומכוונת‬‫לתפוקות‬ ‫הארגוני‬ ‫נדרשות‬,‫ניתנת‬‫לבקרה‬,‫הארגונית‬ ‫בעשייה‬ ‫ורענון‬ ‫חידוש‬ ‫ויוצרת‬ ‫ושיפור‬ ‫מדידה‬, ‫רצף‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫תוך‬‫משתנה‬ ‫למציאות‬ ‫והתאמה‬ ‫והמשכיות‬" ‫שמתחילים‬ ‫לפני‬ ‫מושגים‬ ‫קצת‬ ‫משותפת‬ ‫שפה‬ 6 ‫תפוקה‬-‫מדידים‬ ‫במונחים‬ ‫הנדרשת‬ ‫התוצאה‬(‫מה‬)‫לדוגמא‬:‫דולר‬ ‫מיליון‬ ‫של‬ ‫רווח‬ ‫תשומה‬-‫הנדרשת‬ ‫התוצאה‬ ‫את‬ ‫להשיג‬ ‫בכדי‬ ‫כאמצעי‬ ‫הנעשית‬ ‫הפעולה‬(‫איך‬) ‫אחריות‬ ‫תחום‬-‫היחידה‬ ‫של‬ ‫הכלליות‬ ‫התפוקה‬ ‫דרישות‬ ‫את‬ ‫המגדירה‬ ‫כללית‬ ‫כותרת‬/‫התפקיד‬ ‫מדד‬-‫היחידה‬ ‫של‬ ‫הכלליות‬ ‫התפוקה‬ ‫דרישות‬ ‫את‬ ‫המגדירה‬ ‫כללית‬ ‫כותרת‬/‫התפקיד‬, ‫מדדים‬ ‫מספר‬ ‫יש‬ ‫אחריות‬ ‫תחום‬ ‫לכל‬,‫פריזמות‬ ‫כמה‬ ‫דרך‬ ‫אחריות‬ ‫תחום‬ ‫כל‬ ‫למדוד‬ ‫ורצוי‬ ‫ניתן‬ ‫שונות‬ ‫וקצת‬"‫הנדסה‬"
 7. 7. ‫עכשיו‬ ‫למה‬ ‫עבודה‬ ‫תוכניות‬ ‫למה‬? 7
 8. 8. ‫סביבה‬‫אדם‬ ‫ארגון‬ ‫ומשתנה‬ ‫מורכבת‬ ‫סביבה‬–‫רחבה‬ ‫ראיה‬ ‫האדם‬(‫שוב‬)‫מחפש‬ ‫משמעות‬ ‫כאן‬ ‫כבר‬ ‫הגלובליזציה‬ ‫מורכב‬ ‫עולם‬– ‫הכאוס‬ ‫סף‬ ‫על‬ ‫החיים‬ ‫ו‬ ‫טכנולוגיה‬-Big Data ‫ותחרות‬ ‫רגולציה‬‫אמון‬ ‫במשבר‬ ‫עולם‬
 9. 9. ‫הכאוטית‬ ‫בסביבה‬ ‫התכנון‬ ‫פרדוקס‬ 9
 10. 10. ‫החדש‬ ‫במגרש‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫של‬ ‫התפקיד‬ 10 ‫העובדים‬ ‫אלוף‬ ‫מומחה‬‫אדמיניסטרטיבי‬ ‫שינוי‬ ‫סוכן‬ ‫מנהיג‬ ‫שנות‬ ‫ה‬-90 2000 ‫היום‬ ‫וקדימה‬ ‫העובדים‬ ‫את‬ ‫מייצג‬(EA) ‫האנושי‬ ‫המשאב‬ ‫את‬ ‫ומפתח‬(HC) ‫מקצועי‬ ‫מומחה‬ ‫קריטיים‬ ‫הם‬ ‫העובדים‬ ‫הארגונים‬ ‫להצלחת‬ ‫פעילויות‬HR‫לערך‬ ‫מרכזיות‬HR ‫רק‬ ‫מייצג‬ ‫שינוי‬ ‫סוכן‬ ‫להיות‬ ‫השותף‬ ‫מתפקיד‬ ‫חלק‬ ‫האסטרטגי‬. ‫חשיבה‬ ‫תהליכי‬ ‫להוביל‬ ‫ולקדם‬ ‫אסטרטגים‬ ‫לפועל‬ ‫הוצאתם‬ ‫החשיבה‬ ‫התפתחות‬ ‫אסטרטגי‬ ‫שותף‬ ‫אסטרטגי‬ ‫שותף‬
 11. 11. ‫בשינוי‬ ‫תמיכה‬‫אירגוני‬ ‫ופיתוח‬‫האנושי‬ ‫המשאב‬ ‫בתהליכים‬ ‫וייעוץ‬ ‫שותפות‬ ‫קבה‬ ‫ותהליכי‬ ‫אסטרטגים‬”‫ח‬ ‫עובד‬ ‫חיי‬ ‫מחזור‬ •‫ומיון‬ ‫גיוס‬ •‫וחניכה‬ ‫קליטה‬ •‫והטבות‬ ‫שכר‬ •‫ופיטורין‬ ‫עזיבה‬ •‫עם‬ ‫קשר‬‫פורשים‬ ‫וגמלאים‬ ‫ובקרה‬ ‫מעקב‬ •‫עובדים‬ ‫נוכחות‬ •‫חופשות‬ •‫מחלה‬ ‫ימי‬ •‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫עובדים‬ ‫ופיתוח‬ ‫שימור‬ •‫ומשוב‬ ‫הערכה‬ •‫ולמידה‬ ‫הדרכה‬ •‫רווחה‬ •‫עובדים‬ ‫ניוד‬ •‫קידום‬
 12. 12. ‫אנוש‬ ‫ממשאבי‬ ‫החדשות‬ ‫הציפיות‬–‫בתכל‬'‫ס‬ 12 ‫לביזנס‬ ‫ותרומה‬ ‫ארגוני‬ ‫חוסן‬ ‫ביצירת‬ ‫תמיכה‬-Resilience ‫ו‬ ‫מותאם‬"‫סופר‬"‫מקצועי‬–RFT‫מעמיקה‬ ‫והכרות‬ ‫המשכיות‬ ‫של‬ ‫חוויה‬ ‫עם‬ "‫ברורה‬ ‫תמונה‬"-‫מסודרת‬ ‫היערכות‬,‫וכלים‬ ‫מתודולגיות‬ ‫והמשכיים‬ ‫ישימים‬ ‫לתוצרים‬ ‫ציפייה‬–‫עמוק‬ ‫אבל‬ ‫פשוט‬ ‫שיהיה‬ Passion - Creativity - Innovation–‫להתרגש‬ ‫ציפייה‬ ‫בין‬ ‫פערים‬ ‫סגירת‬"‫רצוי‬"‫ל‬"‫מצוי‬"‫בארגון‬ ‫ידע‬ ‫נכסי‬ ‫והשארת‬ "‫והחוצה‬ ‫פנימה‬"–‫הלקוחות‬ ‫עם‬ ‫והקשר‬ ‫הפנים‬ ‫תשתיות‬ ‫בעשייה‬ ‫ותמיכה‬ ‫פנימיים‬ ‫כוחות‬ ‫של‬ ‫מיקסום‬
 13. 13. ‫ומשתנה‬ ‫מורכבת‬ ‫בסביבה‬ ‫וסדר‬ ‫עוגנים‬ ‫לייצר‬ ‫של‬ ‫תפקידו‬‫מש‬"‫א‬ ‫וניתוח‬ ‫באיסוף‬ ‫לסייע‬‫המידע‬,‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫בראית‬ ‫המידע‬ ‫תכלול‬ ‫התקדמות‬ ‫המאפשרים‬ ‫תהליכים‬ ‫ובניית‬ ‫משאבים‬ ‫תכנון‬ ‫מאוזן‬ ‫באופן‬ ‫הערוצים‬ ‫במכלול‬ ‫אסטרטגי‬ ‫כשותף‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫איך‬? ‫ייעול‬ ‫ושיפור‬ ‫ביצועים‬ ‫חיזוק‬ ‫וביסוס‬‫הקשר‬ ‫הלקוחות‬ ‫עם‬ ‫המשך‬ ‫השקעה‬‫בליבת‬ ‫העסק‬
 14. 14. ‫בבניית‬ ‫אסטרטגי‬ ‫כשותף‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫עבודה‬ ‫תוכניות‬–‫מתודולוגייה‬ 14 ‫אסטרטגי‬‫י‬‫ת‬ ‫הארגון‬ ‫צועד‬ ‫הארגון‬ ‫לאן‬?‫האסרטגיים‬ ‫המיקודים‬ ‫מהם‬? ‫תחומי‬‫הפעילות‬‫של‬ ‫ייחודיים‬ ‫ומאפיינים‬‫היחידות‬ ‫העסקיות‬,‫עובדים‬‫ומנהלים‬ ‫יעדים‬ ‫ותהליכים‬ ‫אסטרטגיית‬ ‫משאבי‬ ‫אנוש‬ ‫תוכניות‬ ‫עבודה‬ ‫לעשות‬ ‫צריך‬ ‫מה‬? ‫איסוף‬‫למימוש‬ ‫ארגוניים‬ ‫פנים‬ ‫ותהליכים‬ ‫יעדים‬ ‫העסקית‬ ‫האסטרטגיה‬-‫ראיית‬‫עתיד‬ ‫צרכי‬ ‫הפקת‬‫בנושאי‬ ‫המשמעויות‬‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫תכנון‬‫הפעולות‬‫הנדרשות‬‫היעדים‬ ‫להשגת‬ ‫והארוך‬ ‫הקצר‬ ‫בטווח‬ ‫האסטרטגיים‬ ‫תקשור‬,‫תקשור‬, ‫בהתאמה‬ ‫תקשור‬ ‫לשלבי‬‫המהלך‬ ‫השונים‬
 15. 15. ‫בבניית‬ ‫אסטרטגי‬ ‫כשותף‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫עבודה‬ ‫תוכניות‬–‫בתכנון‬ ‫מרכזיים‬ ‫תהליכים‬‫החדש‬ 15 ‫תפוקות‬ ‫תהליך‬ ‫איסוף‬ ‫מידע‬ •‫לקוחות‬ ‫דרישות‬ ‫מפת‬ ‫מבט‬ ‫מנקודת‬ ‫פנימיים‬ ‫יחידתית‬ •‫עסקיות‬ ‫תוכניות‬ ‫למידת‬–‫ויחידות‬ ‫ארגון‬ •‫החלטות‬ ‫מקבלי‬ ‫עם‬ ‫ראיונות‬ •‫מוסף‬ ‫ערך‬ ‫מתן‬ ‫על‬ ‫הקפדה‬ ‫תכלול‬ ‫וניתוח‬ ‫מידע‬ •‫לקוחות‬ ‫צרכי‬ ‫מפת‬ ‫מנקודת‬ ‫כוללת‬ ‫פנימיים‬ ‫ארגונית‬ ‫מבט‬+‫מענים‬ •‫משאבי‬ ‫ארגונית‬ ‫בראייה‬ ‫צרכים‬ ‫מיפוי‬ ‫אנושית‬(‫ויחידתית‬ ‫רוחבית‬+ )‫הגדרת‬ ‫מתאימים‬ ‫מענים‬ ‫בניית‬ ‫תוכניות‬ ‫עבודה‬ •‫פעילויות‬ ‫מפת‬ ‫בסיס‬ ‫קונקרטיות‬ ‫העבודה‬ ‫לתוכניות‬ •‫תוך‬ ‫קונקרטיות‬ ‫פעילויות‬ ‫גזירת‬‫תעדוף‬ ‫והתהליכים‬ ‫המענים‬ •‫משאבים‬ ‫תכנון‬(‫בחסר‬) •‫ומדדים‬ ‫דרך‬ ‫אבני‬ ‫קביעת‬ ‫כלים‬
 16. 16. ‫מוגדרת‬ ‫לא‬ ‫והיא‬ ‫במידה‬ ‫או‬ ‫האסטרטגיה‬ ‫את‬ ‫להבין‬ ‫כדי‬,‫את‬ ‫להבין‬ ‫העסקיים‬ ‫הכיוונים‬: •‫העסקיים‬ ‫היעדים‬ ‫מהם‬?‫להשיג‬ ‫רוצים‬ ‫מה‬?‫להיות‬ ‫נרצה‬ ‫איפה‬‫בעוד‬? •‫מהם‬‫יעד‬ ‫כל‬ ‫עבור‬ ‫להצלחה‬ ‫המרכזיים‬ ‫המפתחות‬? •‫להצליח‬ ‫כדי‬ ‫החברה‬ ‫עבור‬ ‫הנדרשות‬ ‫הארגוניות‬ ‫היכולות‬ ‫מהם‬? •‫היעדים‬ ‫להשגת‬ ‫כיום‬ ‫הקיימים‬ ‫העיקריים‬ ‫החסמים‬ ‫מהם‬? •‫למצוי‬ ‫הרצוי‬ ‫בין‬ ‫הפערים‬ ‫מהם‬? •‫דגש‬ ‫עליהם‬ ‫לשים‬ ‫שיש‬ ‫הקיימות‬ ‫בתשתיות‬ ‫האתגרים‬ ‫מהם‬?(‫מבנה‬ ‫ארגוני‬,‫אדם‬ ‫כוח‬,‫טכנולוגיות‬,‫וכו‬ ‫ומידע‬ ‫ידע‬') •‫תשתיות‬ ‫הייחודים‬ ‫הארגוניים‬ ‫המאפיינים‬ ‫מהם‬,‫ותהליכים‬ ‫משאבים‬? •‫העסקיים‬ ‫היעדים‬ ‫את‬ ‫לאפשר‬ ‫יכולה‬ ‫הארגונית‬ ‫התרבות‬ ‫האם‬?‫מהם‬ ‫ולמעשה‬ ‫הלכה‬ ‫בארגון‬ ‫המובילים‬ ‫הערכים‬? •‫להצלחה‬ ‫ברורים‬ ‫מדדים‬ ‫קיימים‬ ‫האם‬?‫עתיד‬ ‫תמונת‬ ‫קיימת‬ ‫האם‬? ‫בבניית‬ ‫אסטרטגי‬ ‫כשותף‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫עבודה‬ ‫תוכניות‬–‫התהליכים‬ ‫פירוט‬ ‫כלים‬–‫המידע‬ ‫איסוף‬ ‫לתהליך‬ ‫תמך‬ ‫שאלות‬ •‫עומק‬ ‫ראיונות‬ •"‫עגולים‬ ‫שולחנות‬" •‫הנהלה‬ ‫ישיבות‬,‫הנהלות‬ ‫מפתח‬ ‫יחידות‬ •‫ארגוני‬ ‫אפיון‬ •‫עמדות‬ ‫סקרי‬ •‫הערכה‬ ‫תהליכי‬ •‫ממשקים‬ ‫סקרי‬/‫ש‬"‫פנימי‬ ‫ר‬ •‫מתהליכי‬ ‫ומסקנות‬ ‫סיכומים‬ ‫מנהלים‬ ‫ופיתוח‬ ‫הדרכה‬ ‫שנעשו‬ •‫מסלולי‬ ‫ניהול‬ ‫תהליכי‬ ‫קריירה‬ ‫מה‬‫אוספים‬?‫מידע‬ ‫לאיסוף‬ ‫אמצעים‬:
 17. 17. ‫מה‬‫אוספים‬? •‫אסטרטגית‬ ‫יוצרים‬ ‫אנו‬ ‫איך‬HR‫להצליח‬ ‫לחברה‬ ‫שתעזור‬? •‫האנושי‬ ‫המשאב‬ ‫לגבי‬ ‫המשמעויות‬ ‫מה‬? (‫גיוסים‬,‫הכשרות‬,‫תפקידים‬ ‫שינויי‬,‫ואישיות‬ ‫מקצועיות‬ ‫יכולות‬) •‫האנשים‬ ‫ברמת‬ ‫האסטרטגיה‬ ‫בעקבות‬ ‫להיעשות‬ ‫צריך‬ ‫מה‬,‫מוטיבציות‬,‫ארגוני‬ ‫מבנה‬, ‫תפישות‬ ‫פיתוח‬ ‫שינויי‬ ‫עם‬ ‫התמודדות‬,‫ידע‬,‫וכו‬ ‫יכולות‬?' •‫ביישומי‬ ‫משקיעים‬ ‫אנו‬ ‫איך‬/‫פעילויות‬HR‫מוסף‬ ‫ערך‬ ‫ויספקו‬ ‫עסקיות‬ ‫תוצאות‬ ‫שיתנו‬?" •‫החסמים‬ ‫להיות‬ ‫עלולים‬ ‫מה‬/‫המגבלות‬? •‫אלו‬ ‫חסמים‬ ‫על‬ ‫להתגבר‬ ‫ניתן‬ ‫איך‬? •‫צוותי‬ ‫מול‬ ‫לעשות‬ ‫צריכים‬ ‫אנחנו‬ ‫מה‬HR‫מענה‬ ‫לתת‬ ‫מנת‬ ‫על‬? ‫בבניית‬ ‫אסטרטגי‬ ‫כשותף‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫עבודה‬ ‫תוכניות‬–‫התהליכים‬ ‫פירוט‬ ‫כלים‬–‫מש‬ ‫לגבי‬ ‫המשמעויות‬ ‫וגזירת‬ ‫המידע‬ ‫תכלול‬ ‫לתהליך‬ ‫תמך‬ ‫שאלות‬"‫א‬
 18. 18. ‫מומלץ‬ ‫עבודה‬ ‫לתוכנית‬ ‫נבחר‬ ‫פעולה‬ ‫תחום‬ ‫קונקרטית‬ ‫פעולה‬ ‫להפוך‬ ‫בכדי‬: •‫ו‬ ‫עיקריות‬ ‫משימות‬ ‫מיפוי‬/‫מרכזיים‬ ‫שלבים‬ ‫או‬. •‫תת‬ ‫הגדרת‬-‫ביניהן‬ ‫והקשרים‬ ‫לביצוע‬ ‫פעולות‬. •‫המשימות‬ ‫ביצוע‬ ‫לצורך‬ ‫זמינים‬ ‫משאבים‬ ‫מיפוי‬. •‫לתוכנית‬ ‫העניין‬ ‫ובעלי‬ ‫השותפים‬ ‫והגדרת‬ ‫צוות‬ ‫לחברי‬ ‫המשימות‬ ‫חלוקת‬ •‫למהלך‬ ‫קריטי‬ ‫נתיב‬ ‫הגדרת‬–‫פעולות‬ ‫סדר‬ ‫לפי‬ ‫לקרות‬ ‫המחייבות‬ ‫משימות‬ •‫לסיום‬ ‫יעד‬ ‫תאריך‬ ‫וקביעת‬ ‫פעילויות‬ ‫לביצוע‬ ‫זמנים‬ ‫הערכת‬–(‫גאנט‬ ‫תרשים‬) •‫סיכונים‬ ‫ניהול‬-‫מעכבים‬ ‫וגורמים‬ ‫אפשריות‬ ‫תקלות‬ ‫חיזוי‬,‫התמודדות‬ ‫דרכי‬ ‫ותכנון‬. •‫ביצוע‬–‫לפועל‬ ‫הוצאה‬ •‫מעקב‬,‫לקחים‬ ‫והפקת‬ ‫בקרה‬. ‫בבניית‬ ‫אסטרטגי‬ ‫כשותף‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫עבודה‬ ‫תוכניות‬–‫התהליכים‬ ‫פירוט‬ ‫כלים‬–‫אפקטיבי‬ ‫עבודה‬ ‫לתכנון‬ ‫תמך‬ ‫כלי‬–‫עבודה‬ ‫תוכנית‬ ‫המלצות‬
 19. 19. ‫בבניית‬ ‫אסטרטגי‬ ‫שותף‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫עבודה‬ ‫תוכניות‬– ‫ליישום‬ ‫פעולה‬ ‫דרכי‬
 20. 20. "Plans are only good intentions unless they immediately degenerate into hard work.“ Peter Druker
 21. 21. •‫הרמות‬ ‫ובכל‬ ‫הדרך‬ ‫כל‬ ‫לאורך‬ ‫החלטות‬ ‫בקבלת‬ ‫תמיכה‬,‫ההיבטים‬ ‫מכלול‬ ‫הארת‬ ‫באמצעות‬ ‫לאנשים‬ ‫הקשורים‬ •Talent Mapping‫ומנהיגות‬ ‫ניהול‬ ‫תפישות‬ ‫וחיזוק‬-‫קצר‬ ‫לטווח‬ ‫בראייה‬ ‫האנושי‬ ‫ההון‬ ‫בחינת‬ ‫ארוך‬ ‫ולטווח‬,‫העסק‬ ‫ליבת‬ ‫על‬ ‫מהשמירה‬ ‫כחלק‬ •‫השונים‬ ‫הארגוניים‬ ‫ובהיבטים‬ ‫השונות‬ ‫ברמות‬ ‫הנדרשים‬ ‫השינויים‬ ‫ניהול‬ •‫התייעלות‬ ‫בתהליכי‬ ‫תמיכה‬–‫ביצועים‬ ‫שיפור‬,‫שיפור‬ ‫צוותי‬ ‫הפעלת‬,‫מקצועיים‬ ‫גורמים‬ ‫ליווי‬ ‫התייעלות‬ ‫המובילים‬ ‫חיצוניים‬ •‫חששות‬ ‫ולהרגיע‬ ‫להכיל‬,‫תסכולים‬,‫ושמחה‬ ‫כעסים‬ •‫שפיות‬ ‫על‬ ‫לשמור‬! ‫משאבי‬‫בבניית‬ ‫אסטרטגי‬ ‫כשותף‬ ‫אנוש‬ ‫עבודה‬ ‫תוכניות‬–‫ליישום‬ ‫פעולה‬ ‫דרכי‬‫השותפות‬ 1 2 3 4 5 6
 22. 22. ‫השותפות‬ ‫ליישום‬ ‫פעולה‬ ‫דרכי‬ ‫השתתפות‬‫של‬ ‫רחב‬ ‫במגוון‬‫דיונים‬ ‫לעשות‬‫אקטיבי‬ ‫מאמץ‬‫עסקיים‬ ‫צעדים‬ ‫של‬ ‫אנושיות‬ ‫המשאבי‬ ‫המשמעויות‬ ‫את‬ ‫להבין‬ ‫שיחות‬ ‫ליזום‬‫ההחלטות‬ ‫מקבלי‬ ‫עם‬(‫פגישות‬,‫צהריים‬ ‫ארוחות‬,‫היתקלויות‬"‫מקריות‬" ‫במסדרון‬) ‫הכרות‬‫עם‬‫השפה‬‫בהשתלבות‬ ‫להקל‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫בדיון‬ ‫המדוברת‬ F&F‫ומספר‬ ‫מספריים‬ ‫נתונים‬ ‫עם‬ ‫הגעה‬‫הצעות‬‫לדיון‬ ‫עם‬ ‫הגעה‬‫נתוני‬benchmark‫מושכלת‬ ‫השוואה‬ ‫לאפשר‬ ‫בכדי‬ ‫אחרים‬ ‫מארגונים‬ ‫הלכה‬ ‫תמיכה‬‫הרמות‬ ‫ובכל‬ ‫הדרך‬ ‫כל‬ ‫לאורך‬ ‫החלטות‬ ‫בקבלת‬, ‫לאנשים‬ ‫הקשורים‬ ‫ההבטים‬ ‫מכלול‬ ‫הארת‬ ‫באמצעות‬ 1 ‫מעשה‬
 23. 23. ‫השותפות‬ ‫ליישום‬ ‫פעולה‬ ‫דרכי‬ ‫הכנת‬‫מגירה‬ ‫תוכניות‬ ‫של‬ ‫בחשבון‬ ‫לקיחה‬‫מכלול‬‫והתפקידים‬ ‫הדרגים‬ ‫שימוש‬‫בכלים‬‫המאפשרים‬‫ומדידה‬ ‫הערכה‬ ‫עם‬ ‫הגעה‬‫מספריים‬ ‫נתונים‬‫ומספר‬‫הצעות‬‫לדיון‬ ‫הלכה‬ Talent Mapping - ‫לטווח‬ ‫בראייה‬ ‫האנושי‬ ‫ההון‬ ‫בחינת‬ ‫ארוך‬ ‫ולטווח‬ ‫קצר‬,‫העסק‬ ‫ליבת‬ ‫על‬ ‫מהשמירה‬ ‫כחלק‬ 2 ‫מעשה‬
 24. 24. ‫השותפות‬ ‫ליישום‬ ‫פעולה‬ ‫דרכי‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫שימת‬‫התיקשור‬ ‫חשיבות‬Bottom Up, Top Down ‫על‬ ‫דגש‬ ‫שימת‬‫השינוי‬ ‫סוכני‬ ‫חשיבות‬ ‫מיתון‬‫שינויים‬‫הנעשים‬‫מלחץ‬‫ממחשבה‬ ‫ולא‬ ‫את‬ ‫לשכוח‬ ‫לא‬‫הנשארים‬ ‫הלכה‬ ‫ובהיבטים‬ ‫השונות‬ ‫ברמות‬ ‫הנדרשים‬ ‫השינויים‬ ‫ניהול‬ ‫השונים‬ ‫הארגוניים‬ 3 ‫מעשה‬
 25. 25. ‫השותפות‬ ‫ליישום‬ ‫פעולה‬ ‫דרכי‬ ‫הביצועים‬ ‫שיפור‬ ‫עולם‬ ‫עם‬ ‫היכרות‬ ‫שפה‬ ‫הטמעת‬‫במושגי‬ ‫המדברת‬ ‫ארגונית‬‫ושינוי‬ ‫התייעלות‬mind set ‫המאפשרים‬ ‫בכלים‬ ‫שימוש‬‫התייעלות‬ ‫תהליכי‬ ‫ניהול‬ ‫עם‬ ‫לבוא‬‫מספריים‬ ‫נתונים‬‫ומספר‬‫לדיון‬ ‫הצעות‬ ‫הלכה‬ ‫התייעלות‬ ‫בתהליכי‬ ‫תמיכה‬–‫ביצועים‬ ‫שיפור‬,‫צוותי‬ ‫הפעלת‬ ‫שיפור‬,‫התייעלות‬ ‫המובילים‬ ‫חיצוניים‬ ‫מקצועיים‬ ‫גורמים‬ ‫ליווי‬ 4 ‫מעשה‬
 26. 26. ‫השותפות‬ ‫ליישום‬ ‫פעולה‬ ‫דרכי‬ ‫יצירת‬‫פתוחה‬ ‫לשיחה‬ ‫אפשרויות‬ ‫מגוון‬‫לכפיפים‬ ‫מנהלים‬ ‫בין‬,‫עמיתים‬ ‫בין‬, ‫עם‬‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫מדיניות‬ ‫חיזוק‬‫ה‬"‫הפתוחה‬ ‫דלת‬"‫בארגון‬ ‫מתן‬‫כלים‬‫למנהלים‬‫בהתמודדות‬‫אנשים‬ ‫עם‬‫ושינוי‬ ‫משבר‬ ‫במצבי‬ ‫הלכה‬ ‫חששות‬ ‫ולהרגיע‬ ‫להכיל‬,‫תסכולים‬,‫ושמחה‬ ‫כעסים‬ 5 ‫מעשה‬
 27. 27. ‫השותפות‬ ‫ליישום‬ ‫פעולה‬ ‫דרכי‬ ‫ולהזכיר‬ ‫לזכור‬‫במחזוריות‬ ‫תמיד‬ ‫מתנהג‬ ‫שהעולם‬,‫אלא‬ ‫תועיל‬ ‫לא‬ ‫היסטריה‬ ‫ולכן‬ ‫העבר‬ ‫מלקחי‬ ‫למידה‬ ‫לזכור‬‫אשמתנו‬ ‫לא‬ ‫שזו‬‫קורסות‬ ‫והבורסות‬ ‫השתגע‬ ‫שהעולם‬ ‫האישית‬... ‫מסרים‬‫להיות‬ ‫חייבים‬ ‫המועברים‬‫ריאלים‬,‫תקווה‬ ‫של‬ ‫מסר‬ ‫עם‬ ‫גם‬ ‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫אך‬ ‫קדימה‬ ‫חיובית‬ ‫והסתכלות‬ ‫מש‬ ‫בצוות‬ ‫תמיכה‬"‫עצמו‬ ‫א‬,‫וחיצונית‬ ‫פנימית‬ ‫שפיות‬ ‫על‬ ‫ולשמור‬ ‫להכיל‬ ‫שיוכל‬ ‫בכדי‬ ‫הלכה‬ ‫שפיות‬ ‫על‬ ‫לשמור‬! 6 ‫מעשה‬
 28. 28. ‫בבניית‬ ‫אסטרטגי‬ ‫שותף‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫עבודה‬ ‫תוכניות‬– ‫תקשור‬‫המוסף‬ ‫הערך‬
 29. 29. ‫כי‬ ‫מראים‬ ‫מחקרים‬90%-75%‫של‬ ‫האסטרטגיות‬ ‫מהתוכניות‬ ‫מיושמות‬ ‫אינן‬ ‫הארגון‬ ‫עבודה‬ ‫תוכניות‬–‫למעשה‬ ‫הלכה‬ ‫מתוך‬:"‫עסקי‬ ‫כשותף‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬-‫מש‬ ‫של‬ ‫אסטרטגי‬ ‫תהליך‬"‫הארגון‬ ‫מאסטרטגיית‬ ‫כנגזרת‬ ‫א‬" ‫מאת‬:‫פינטו‬ ‫אריק‬,‫מנור‬ ‫שמידט‬ ‫נירה‬,‫פרידמן‬ ‫אנדי‬ ‫הסיבות‬ ‫לרוב‬‫הן‬: •‫יישום‬‫לא‬‫לפועל‬ ‫בהוצאה‬ ‫קושי‬ ‫אפקטיבי‬ ‫מיצוב‬ ‫העדר‬ ‫אנושי‬ ‫משאבי‬ ‫מוביל‬ ‫כגורם‬ ‫אסטרטגי‬ ‫ושותף‬ ‫התכנון‬ ‫בתהליכי‬ ‫והיישום‬ •‫חלקיים‬ ‫וחשיבה‬ ‫תכנון‬ ‫תהליכי‬ •‫והטמעה‬ ‫שינוי‬ ‫ניהול‬ ‫בתהליכי‬ ‫השקעה‬ ‫העדר‬ •‫תנועה‬ ‫כדאי‬ ‫תוך‬ ‫לשינויים‬ ‫בתגובתיות‬ ‫וקושי‬ ‫נמוכה‬ ‫גמישות‬ •‫התכנון‬ ‫בתהליכי‬ ‫מפתח‬ ‫גורמי‬ ‫של‬ ‫נמוכה‬ ‫מעורבות‬ ‫המשותף‬ ‫המכנה‬:
 30. 30. ‫החדש‬ ‫במגרש‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫של‬ ‫התפקיד‬ 30 ‫העובדים‬ ‫אלוף‬ ‫מומחה‬‫אדמיניסטרטיבי‬ ‫שינוי‬ ‫סוכן‬ ‫מנהיג‬ ‫שנות‬ ‫ה‬-90 2000 ‫היום‬ ‫וקדימה‬ ‫העובדים‬ ‫את‬ ‫מייצג‬(EA) ‫האנושי‬ ‫המשאב‬ ‫את‬ ‫ומפתח‬(HC) ‫מקצועי‬ ‫מומחה‬ ‫קריטיים‬ ‫הם‬ ‫העובדים‬ ‫הארגונים‬ ‫להצלחת‬ ‫פעילויות‬HR‫לערך‬ ‫מרכזיות‬HR ‫רק‬ ‫מייצג‬ ‫שינוי‬ ‫סוכן‬ ‫להיות‬ ‫השותף‬ ‫מתפקיד‬ ‫חלק‬ ‫האסטרטגי‬. ‫חשיבה‬ ‫תהליכי‬ ‫להוביל‬ ‫ולקדם‬ ‫אסטרטגים‬ ‫לפועל‬ ‫הוצאתם‬ ‫החשיבה‬ ‫התפתחות‬ ‫אסטרטגי‬ ‫שותף‬ ‫אסטרטגי‬ ‫שותף‬
 31. 31. ‫בעבר‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫תפישת‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ ‫העסקי‬ ‫מהעולם‬ ‫הגיעו‬ ‫לא‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫אנשי‬‫במידה‬ ‫נתפשו‬‫כ‬ ‫רבה‬: ‫מכך‬ ‫כתוצאה‬... ‫להיכלל‬ ‫שלא‬ ‫האפשרות‬ ‫ועל‬ ‫מקומם‬ ‫על‬ ‫אלו‬ ‫מאפיינים‬ ‫השפיעו‬ ‫בארגון‬ ‫האסטרטגיות‬ ‫ההחלטות‬ ‫מקבלי‬ ‫במעגל‬ ‫בירוקרטיים‬ ‫אדמניסטרטיבים‬ ‫ונשיים‬ ‫רכים‬‫אוריינטציה‬ ‫ללא‬ ‫ועובדות‬ ‫למספרים‬
 32. 32. ‫כיום‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫תפישת‬ ‫עוסקת‬ ‫אסטרטגית‬ ‫כשותפה‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫מחלקת‬ ‫כי‬ ‫עולה‬ ‫שונים‬ ‫ממחקרים‬ ‫ומגוונים‬ ‫רבים‬ ‫בנושאים‬: ‫ויישוב‬ ‫גישור‬ ‫קונפליקטים‬ ‫תקשורת‬ ‫ארגונית‬ ‫פנים‬ ‫ארגון‬ ‫טיוב‬ ‫ותהליכים‬‫ביצועים‬ ‫ושיפור‬ ‫חיי‬ ‫מחזור‬ ‫עובד‬ ‫אנושי‬ ‫הון‬ ‫מנהיגות‬ ‫וניהול‬ ‫מעורבות‬ ‫ומחוברות‬‫עובדים‬
 33. 33. ‫בשינוי‬ ‫תמיכה‬‫אירגוני‬ ‫ופיתוח‬‫האנושי‬ ‫המשאב‬ ‫בתהליכים‬ ‫וייעוץ‬ ‫שותפות‬ ‫קבה‬ ‫ותהליכי‬ ‫אסטרטגים‬”‫ח‬ ‫עובד‬ ‫חיי‬ ‫מחזור‬ •‫ומיון‬ ‫גיוס‬ •‫וחניכה‬ ‫קליטה‬ •‫והטבות‬ ‫שכר‬ •‫ופיטורין‬ ‫עזיבה‬ •‫עם‬ ‫קשר‬‫פורשים‬ ‫וגמלאים‬ ‫ובקרה‬ ‫מעקב‬ •‫עובדים‬ ‫נוכחות‬ •‫חופשות‬ •‫מחלה‬ ‫ימי‬ •‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫עובדים‬ ‫ופיתוח‬ ‫שימור‬ •‫ומשוב‬ ‫הערכה‬ •‫ולמידה‬ ‫הדרכה‬ •‫רווחה‬ •‫עובדים‬ ‫ניוד‬ •‫קידום‬
 34. 34. ‫אסטרטגי‬ ‫כשותף‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬– ‫החדש‬ ‫המיצוב‬ 34 ‫מוסף‬ ‫ערך‬ ‫ספק‬‫מהמעגל‬ ‫חלק‬‫עסקי‬ ‫שותף‬MUST ‫משאבי‬ ‫מהגדרת‬ ‫תחום‬ ‫לפי‬ ‫אנוש‬ ‫להגדרת‬ ‫העשייה‬ ‫משאבי‬‫אנושלפי‬ ‫את‬ ‫המעלות‬ ‫תוצאות‬ ‫עבור‬ ‫האירגון‬ ‫ערך‬ ‫לקוחותיו‬,‫משקיעיו‬ ‫ועובדיו‬. ‫של‬ ‫לפועל‬ ‫ממוציאים‬ ‫ארגונית‬ ‫מדיניות‬ ‫כחלק‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫ממעגל‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫ההחלטות‬ ‫מקבלי‬ ‫בארגון‬ ‫שירותים‬ ‫מספקי‬ ‫מובילים‬ ‫לפרטנרים‬ ‫לעסק‬ ‫משמעותיים‬ ‫חייו‬ ‫מחזור‬ ‫בכל‬ ‫שהיה‬ ‫משירות‬Nice to have‫לשירות‬ ‫לחשוב‬ ‫ניתן‬ ‫שלא‬ ‫על‬ ‫אפילו‬"‫להסתדר‬ ‫בלעדיו‬" ‫הקשיים‬ •‫בפיתוח‬ ‫וידע‬ ‫מידע‬ ‫היעדר‬‫ארגוני‬ •‫אלו‬ ‫בתחומים‬ ‫למענה‬ ‫מקצועיים‬ ‫בכלים‬ ‫חוסר‬ •‫בשלות‬ ‫חוסר‬‫ומצד‬ ‫ארגונית‬‫לקבל‬ ‫מנהלים‬‫שינוי‬ •‫שלהם‬ ‫התפקיד‬ ‫ושותפי‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫מנהלי‬ ‫מצד‬ ‫הנדרשת‬ ‫התפקידית‬ ‫הזהות‬ ‫אודות‬ ‫בהירות‬ ‫אי‬ •‫מש‬ ‫בתחום‬ ‫קושי‬"‫המוסף‬ ‫הערך‬ ‫ומכירת‬ ‫במיצוב‬ ‫א‬ +
 35. 35. MeOther Network Maintenan ce Be a Giver The 4 P’s Positive Attention Branding Focus ‫מיצוב‬ ‫על‬,‫מוסף‬ ‫ערך‬ ‫ותקשור‬ ‫השפעה‬
 36. 36. You Have to Work at It! •‫הרשת‬ ‫מיפוי‬‫המקצועית‬-‫פערים‬ ‫קיימים‬ ‫והיכן‬ ‫לתמוך‬ ‫יכולה‬ ‫המערכת‬ ‫צרכים‬ ‫באילו‬ ‫להבין‬. •‫הגדיר‬‫להצלחה‬ ‫מפתח‬ ‫גורמי‬‫לתת‬ ‫יכולים‬ ‫את‬ ‫ומה‬ ‫מהרשת‬ ‫לכם‬ ‫חשוב‬ ‫מה‬ •‫תהיו‬‫אקטיביים‬ ‫פרו‬,‫הנוחות‬ ‫מאזור‬ ‫ותשחררו‬ ‫מחסומים‬ ‫הסירו‬ •‫פערים‬ ‫מילוי‬–‫שלך‬ ‫בצרכים‬ ‫שתומכים‬ ‫חדשים‬ ‫משמעותיים‬ ‫קשרים‬ ‫בעזרת‬. •‫בפלטפורמות‬ ‫שימוש‬‫ומקצועי‬ ‫חברתי‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬-‫לראות‬‫מי‬‫מכיר‬‫את‬‫מי‬,‫להצטרף‬‫לקבוצות‬ ‫רלוונטיות‬‫ולהיות‬‫פעיל‬‫בהן‬. •‫לשולחן‬ ‫מביא‬ ‫אתה‬ ‫מה‬ ‫תדע‬-‫תהיה‬‫ביכולתך‬ ‫בטוח‬‫לאחרים‬ ‫להועיל‬. •‫האנרגיה‬ ‫את‬ ‫תחלק‬‫שלך‬ ‫והמשאבים‬-‫לך‬ ‫והחשובים‬ ‫השימושיים‬ ‫בקשרים‬ ‫תשקיע‬. •‫תתעלם‬ ‫אל‬‫שלך‬ ‫מהחולשות‬!‫כשתצטרך‬ ‫לך‬ ‫לעזור‬ ‫יכולות‬ ‫הן‬. •‫לב‬ ‫שימו‬‫שלכם‬ ‫ולצרכים‬ ‫לקשרים‬. •‫אמצו‬‫חשיבה‬ ‫דפוסי‬‫של‬GIVER’s ‫מקצועית‬ ‫רשת‬ ‫ניהול‬
 37. 37. ‫של‬ ‫חשיבה‬ ‫דפוסי‬ ‫אמצו‬GIVER’s
 38. 38. Givers •‫לאחרים‬ ‫מלתרום‬ ‫להנות‬ ‫מלקבל‬ ‫מאשר‬ ‫יותר‬ ‫מאחרים‬. •‫לצפות‬ ‫בלי‬ ‫לאחרים‬ ‫להועיל‬ ‫תמורה‬ ‫לקבל‬. Matchers ‫תן‬ ‫בין‬ ‫איזון‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫נסו‬ ‫וקח‬. Takers •‫כמה‬ ‫מאחרים‬ ‫להשיג‬ ‫נסו‬ ‫לתת‬ ‫יכולים‬ ‫שהם‬. •‫בתמונה‬ ‫שפחות‬ ‫כמה‬ ‫לתת‬ ‫למשהו‬. •‫ערך‬ ‫מקבלים‬ ‫עם‬ ‫מהאינטראקציות‬ ‫אחרים‬ ‫של‬ ‫חשיבה‬ ‫דפוסי‬ ‫אמצו‬GIVER’s
 39. 39. Which of them brings the best results?
 40. 40. Givers Givers ‫של‬ ‫חשיבה‬ ‫דפוסי‬ ‫אמצו‬GIVER’s
 41. 41. Students - 11% higher grades Engineers - best objective scores for quantity and quality Salespeople - average 50% more annual revenue Doctors and nurses - 45% more soap Higher unit profitability, productivity, efficiency and customer satisfaction Lower costs Less turnover ‫של‬ ‫חשיבה‬ ‫דפוסי‬ ‫אמצו‬GIVER’s
 42. 42. ‫עבורך‬ ‫נמוכה‬ ‫עלות‬,‫האחר‬ ‫עבור‬ ‫גבוהה‬ ‫תועלת‬ ‫הידע‬ ‫את‬ ‫תשתף‬,‫שרכשת‬ ‫והמידע‬ ‫המומחיות‬. ‫שלך‬ ‫ברשת‬ ‫האנשים‬ ‫בין‬ ‫היכרויות‬ ‫תעשה‬. ‫תשתף‬,‫או‬ ‫תערער‬‫החברתית‬ ‫ברשת‬ ‫משהו‬ ‫תפרסם‬. ‫קצרה‬ ‫המלצה‬ ‫תכתוב‬/‫כממליץ‬ ‫תשמש‬. ‫שירות‬ ‫על‬ ‫וממוקד‬ ‫ספציפי‬ ‫משוב‬ ‫תן‬‫מוצר‬. ‫של‬ ‫חשיבה‬ ‫דפוסי‬ ‫אמצו‬GIVER’s
 43. 43. ‫ה‬ ‫ארבעת‬P’s Product •‫ה‬ ‫מהו‬"‫דבר‬"‫מבקשים‬ ‫אתם‬ ‫שאותו‬"‫לשווק‬"? •‫חסרונותיו‬ ‫ומהם‬ ‫יתרונותיו‬ ‫מהם‬? InPut •‫ובקידומם‬ ‫בשיווקם‬ ‫להשקיע‬ ‫שעליכם‬ ‫התשומות‬ ‫מהן‬? •‫בו‬ ‫להשקיע‬ ‫נדרשים‬ ‫בארגונים‬ ‫שונים‬ ‫שגורמים‬ ‫התשומות‬ ‫מהן‬? People •‫עובדים‬ ‫אנו‬ ‫מולו‬ ‫היעד‬ ‫קהל‬ ‫מיהו‬?‫בהם‬ ‫נוגעת‬ ‫עבודתנו‬ ‫אשר‬ ‫האנשים‬ ‫הם‬ ‫מי‬? •‫הלקוחות‬ ‫הם‬ ‫מי‬?‫השותפים‬ ‫הם‬ ‫מי‬? •‫התחום‬ ‫של‬ ‫מיצובו‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫תשתמשו‬ ‫חליפין‬ ‫מטבעות‬ ‫ובאילו‬ ‫תיעזרו‬ ‫במי‬? Promotion •‫ותחום‬ ‫תפקיד‬ ‫של‬ ‫מיצובו‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫לעשות‬ ‫בכוונתך‬ ‫מה‬HR? P
 44. 44. ‫ה‬ ‫ארבעת‬P’s People •‫לקדם‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫תשתמשו‬ ‫חליפין‬ ‫מטבעות‬ ‫ובאילו‬ ‫תיעזרו‬ ‫במי‬ ‫התחום‬ ‫של‬ ‫מיצובו‬ ‫את‬? ‫מטבעות‬‫חליפין‬:* .1‫הגומלין‬ ‫קשרי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫מפו‬,‫כ‬ ‫תפקידך‬ ‫במסגרת‬ ‫שותפים‬ ‫אתם‬ ‫להם‬-HR‫ואתרו‬ "‫מפתח‬ ‫אנשי‬"‫פעולה‬ ‫לשיתוף‬ ‫זקוקים‬ ‫אתם‬ ‫מהם‬. .2‫ביניכם‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫המאפיינת‬ ‫הצרכים‬ ‫מערכת‬ ‫את‬ ‫זהו‬,‫מתמודדים‬ ‫אתם‬ ‫עימם‬ ‫הקשיים‬ ‫ואת‬. .3‫את‬ ‫זהו‬"‫חליפין‬ ‫מטבעות‬"‫הדדית‬ ‫חליפין‬ ‫יחסי‬ ‫מערכת‬ ‫בבניית‬ ‫אתכם‬ ‫שישמשו‬(‫תגמולים‬,‫הכרה‬, ‫אתגר‬,‫משאבים‬ *‫חליפין‬ ‫מטבעות‬: ‫יש‬ ‫משותף‬ ‫לרווח‬ ‫המובילים‬ ‫חליפין‬ ‫יחסי‬ ‫לבנות‬ ‫מנת‬ ‫על‬,‫ובראשונה‬ ‫בראש‬,‫מטרות‬ ‫בברור‬ ‫להגדיר‬ ‫צורך‬, ‫עדיפויות‬ ‫וסדרי‬ ‫צרכים‬,‫את‬ ‫לאפיין‬ ‫ומכאן‬"‫המפתח‬ ‫אנשי‬"‫פעולה‬ ‫לשיתוף‬ ‫זקוקים‬ ‫אנו‬ ‫מהם‬.‫ל‬"‫אנשי‬ ‫מפתח‬"‫תפקיד‬ ‫אלו‬,‫וסמכות‬ ‫אחריות‬ ‫תחומי‬,‫וצרכים‬ ‫אישיות‬ ‫מטרות‬. ‫ל‬ ‫הרלוונטיים‬ ‫אלו‬ ‫משתנים‬ ‫עם‬ ‫מעמיקה‬ ‫הכרות‬"‫המפתח‬ ‫אנשי‬"‫פעולה‬ ‫לשיתוף‬ ‫זקוקים‬ ‫אנו‬ ‫מהם‬,‫עשויה‬ ‫לזיהוי‬ ‫מקור‬ ‫להוות‬"‫חליפין‬ ‫מטבעות‬"‫להם‬ ‫הרצויים‬" .‫חליפין‬ ‫מטבעות‬"‫כגון‬:‫תגמולים‬,‫הכרה‬,‫אתגר‬, ‫הדדית‬ ‫חליפין‬ ‫יחסי‬ ‫מערכת‬ ‫לבניית‬ ‫משמשים‬ ‫ועוד‬ ‫משאבים‬,‫מטרותיהם‬ ‫לקדם‬ ‫הצדדים‬ ‫לשני‬ ‫המסייעת‬ ‫והמשותפות‬ ‫האישיות‬. P
 45. 45. Email / OnlineVirtual MeetingFace to Face Meeting ‫מידע‬ ‫אחרי‬ ‫מעקב‬ ‫תקשורת‬ ‫יותר‬ ‫תזמין‬ ‫לרשתות‬ ‫תתחבר‬ ‫חברתיות‬ ‫בקולך‬ ‫תשתמש‬ ‫בשמותיהם‬ ‫לאחרים‬ ‫פנה‬ ‫מוכן‬ ‫תהיה‬ ‫נוכח‬ ‫תהיה‬ ‫פעילה‬ ‫בהקשבה‬ ‫תהיה‬ ‫עין‬ ‫קשר‬ ‫על‬ ‫תשמור‬ ‫בקולך‬ ‫תשתמש‬ ‫בשמותיהם‬ ‫לאחרים‬ ‫פנה‬ ‫מוכן‬ ‫תהיה‬ ‫נוכח‬ ‫תהיה‬ Name drop ‫קצר‬ ‫לטווח‬-‫כאן‬ ‫ועכשיו‬ ‫שלך‬ ‫הידע‬ ‫את‬ ‫שתף‬ ‫חדשים‬ ‫ופתרונות‬ ‫ידע‬ ‫תייצר‬. ‫קדימה‬ ‫ותתכנן‬ ‫תחשוב‬-‫פתרונות‬ ‫ותציע‬ ‫בעיות‬ ‫צפה‬. ‫בהתקדמות‬ ‫מתמשכת‬ ‫התעניינות‬ ‫ותראה‬ ‫קשר‬ ‫תיצור‬. ‫אסטרטגים‬ ‫וחיבורים‬ ‫במפגשים‬ ‫שלך‬ ‫האנרגיה‬ ‫את‬ ‫תשקיע‬ ‫לטווח‬‫הארוך‬ ‫חיובית‬ ‫לב‬ ‫תשומת‬ ‫למשוך‬
 46. 46. ‫מוניטין‬: ‫הציבור‬ ‫של‬ ‫השיפוטית‬ ‫או‬ ‫כללית‬ ‫הדעה‬ ‫דבר‬ ‫או‬ ‫אדם‬ ‫על‬ ‫הרחב‬ ‫האישי‬ ‫המוניטין‬ ‫ניהול‬ ‫שאתה‬ ‫מה‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫שאתה‬ ‫ואיך‬ ‫עושה‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫עושה‬ ‫אחרים‬ ‫איך‬ ‫בעיקר‬ ‫זה‬ ‫מעשיך‬ ‫את‬ ‫תופשים‬ ‫עליך‬ ‫חושבים‬ ‫הם‬ ‫ומה‬
 47. 47. •‫הבסיס‬ ‫היא‬ ‫עצמית‬ ‫מודעות‬-‫נקודות‬ ‫את‬ ‫כן‬ ‫וכמו‬ ‫שלך‬ ‫החוזק‬ ‫נקודות‬ ‫את‬ ‫תדע‬ ‫שלך‬ ‫החולשות‬. •‫אותך‬ ‫רואים‬ ‫אחרים‬ ‫איך‬ ‫על‬ ‫משוב‬ ‫תבקש‬–‫חברים‬,‫ולקוחות‬ ‫עמיתים‬. •‫מוסף‬ ‫ערך‬ ‫ותוסיף‬ ‫והצלחותך‬ ‫כישורך‬ ‫את‬ ‫תציג‬. ‫את‬ ‫הציג‬‫התעודות‬‫והקרדיטים‬‫שלך‬. ‫נאום‬ ‫כתיבת‬(‫שלך‬ ‫המסר‬ ‫את‬ ‫או‬ ‫אותך‬ ‫את‬ ‫המציג‬)‫הצגתו‬ ‫ותתרגל‬. ‫תפרסם‬‫את‬‫שלך‬ ‫הממצאים‬/‫המחקרים‬/‫הפתרונות‬ ‫תחשוב‬‫ופועל‬ ‫מדבר‬ ‫שאתה‬ ‫לפני‬–‫ההשלכות‬ ‫את‬ ‫תבדוק‬ ‫ת‬‫נהל‬‫את‬‫תקשורתך‬‫ותוצאות‬ ‫סיטואציות‬ ‫של‬‫רצויות‬ ‫לא‬ ‫ברשתך‬ ‫תשתמש‬–‫מאנשים‬ ‫תבקש‬‫בעלי‬‫השפעה‬‫לעשות‬‫לדבר‬ ‫או‬ ‫הכרות‬ ‫בעדך‬. ‫א‬‫תשחק‬ ‫ל‬–‫מקצוען‬ ‫תהיה‬‫אמיתי‬,‫ותשקיע‬‫ביחסי‬‫אנוש‬ ‫האישי‬ ‫המוניטין‬ ‫ניהול‬
 48. 48. ‫המעלית‬ ‫נאום‬ ‫האנשים‬ ‫את‬ ‫תניע‬ ‫ובכך‬ ‫לאחרים‬ ‫פשוט‬ ‫כמסר‬ ‫מסובך‬ ‫מסר‬ ‫העברת‬. •‫שהם‬ ‫רוצה‬ ‫אתה‬ ‫מה‬‫ידעו‬? •‫שהם‬ ‫רוצה‬ ‫אתה‬ ‫איך‬‫ירגישו‬? •‫שהם‬ ‫רוצה‬ ‫אתה‬ ‫מה‬‫יעשו‬? ‫האישי‬ ‫המוניטין‬ ‫ניהול‬ ‫איך‬? ‫עצמך‬ ‫את‬ ‫לשאול‬
 49. 49. “I've learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.” MayaAngelou
 50. 50. Eran Vinder Eran_vi@nggconsult.com

×