SlideShare a Scribd company logo

Những Khó Khăn Thường Gặp Khi Sử Dụng Tiếng Anh Trong Biên Dịch Văn Bản Từ Tiếng Việt Sang Tiếng Anh

Báo Cáo Thực Tập Những Khó Khăn Thường Gặp Khi Sử Dụng Tiếng Anh Trong Biên Dịch Văn Bản Từ Tiếng Việt Sang Tiếng Anh Đã Chia Sẻ Đến Cho Các Bạn Sinh Viên Một Bài Mẫu Báo Cáo Cực Đỉnh, Mới Mẽ Và Nội Dung Siêu Chất Lượng Sẽ Giúp Bạn Có Thêm Thật Nhiều Thông Tin Và Kiến Thức Cho Nên Các Bạn Không Thể Bỏ Qua Bài Mẫu Này Nhá. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO/TELEGRAM NHẮN TIN TRAO ĐỔI : 0909 232 620 - TẢI FLIE TÀI LIỆU: BAOCAOTHUCTAP.NET

1 of 55
Download to read offline
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
KHOA NGOẠI NGỮ
BỘ MÔN TIẾNG ANH
ĐỀ TÀI THỰC TẬP: NHỮNG KHÓ KHĂN THƯỜNG GẶP KHI SỬ DỤNG
TIẾNG ANH TRONG BIÊN DỊCH VĂN BẢN TỪ TIẾNG VIỆT SANG TIẾNG ANH
TP.Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 7 năm 2023
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
KHOA NGOẠI NGỮ
BỘ MÔN TIẾNG ANH
Tên cơ quan thực tập:
Thời gian thực tập:
Cán bộ hướng dẫn:
Giảng viên hướng dẫn:
Sinh viên thực tập:
Mã số sinh viên:
Công ty TNHH Dịch Vụ – Tư Vấn Du
Học và Dịch Thuật Tân Việt
Từ 23/05/2022 đến 09/07/2022
Trần Thị Phượng
Th.S Phạm Thị Thu Thảo
Nguyễn Lê Bảo Ngọc
1330090020
TP.Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 7 năm 2022
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
1. NHẬN XÉT CHUNG:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
2. ĐÁNH GIÁ:
TT Nội dung đánh giá
Điểm Điểm
tối đa đánh giá
01 Chấp hành nội quy làm việc tại cơ quan 01
02
Tham gia đầy đủ và nghiêm túc các buổi thực tập tại
02
đơn vị thực tập
Có quan hệ và thái độ giao tiếp tốt đối với cán bộ -
03 công nhân viên tại đơn vị thực tập 02
04
Tích cực tham gia và học tập chuyên môn trong quá
03
trình thực tập tại đơn vị
05 Hoàn thành tốt các công việc được giao 02
Tổng cộng
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) (ký và ghi rõ họ tên)
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Điểm thực tập: ……… / 10
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
(ký và ghi rõ họ tên)
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
LỜI CẢM ƠN
Được sự phân công của khoa Ngoại ngữ Trường Cao đẳng Kinh tế Kĩ
thuật Thành phố Hồ Chí Minh và sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn Cô Phạm
Thị Thu Thảo, em đã thực hiện bài báo cáo thực tập về đề tài: “Những khó
khăn thường gặp khi sử dụng tiếng Anh trong biên dịch văn bản từ tiếng
Việt sang tiếng Anh”.
Để hoàn thành bài báo cáo này, em xin chân thành cảm ơn các Thầy, Cô
giáo đã cùng với tri thức và tâm huyết của mình để truyền đạt vốn kiến thức quý
báu cho chúng em trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu và rèn luyện tại
trường Cao đẳng Kinh tế Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.
Em xin chân thành cám ơn giáo viên hướng dẫn Cô Phạm Thị Thu Thảo
đã tận tình, chu đáo hướng dẫn cho em thực hiện bài báo cáo này. Nếu không có
những lời hướng dẫn, dạy bảo của Cô thì em nghĩ bài thu hoạch này của em khó
có thể hoàn thành được. Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn Cô.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng để thực hiện đề tài báo cáo một cách hoàn
chỉnh nhất, song do lần đầu mới làm quen với công việc thực tập, tiếp cận với
thực tế cũng như sự hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm nên không thể tránh
khỏi những thiếu sót nhất định mà bản thân em chưa thấy được. Em rất mong
nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của Thầy, Cô giáo và bạn học cùng
lớp, cùng khoa để kiến thức của em trong lĩnh vực này được hoàn thiện hơn.
Sau cùng, em xin kính chúc Thầy Cô giáo trong khoa Ngoại ngữ và Cô
Phạm Thị Thu Thảo thật dồi dào sức khỏe, niềm tin để có thể tiếp tục thực hiện
sứ mệnh cao đẹp của mình là truyền đạt kiến thức cho các thế hệ mai sau.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 7 năm 2022
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
MỤC LỤC
NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ...................................................... i
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ............................................ ii
LỜI CẢM ƠN ..................................................................................................... iii
LỜI MỞ ĐẦU ...................................................................................................... 1
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - TƯ VẤN DU
HỌC VÀ DỊCH THUẬT TÂN VIỆT................................................................ 3
1.1 Giới thiệu về công ty ..................................................................................... 3
1.1.1 Giới thiệu chung về sự hình thành và phát triển của công ty ................ 3
1.1.2 Sơ đồ và cơ cấu của công ty ....................................................................... 4
1.1.2.1 Sơ đồ của công ty ..................................................................................... 4
1.1.2.2 Cơ cấu của công ty .................................................................................. 4
1.1.3 Công tác quản lý và tổ chức kinh doanh của công ty ............................. 4
1.1.4 Các hoạt động của công ty ......................................................................... 5
CHƯƠNG 2 NỘI DUNG THỰC TẬP TẠI CƠ QUAN TIẾP NHẬN ........... 6
2.1 Nội dung thực tập .......................................................................................... 6
2.1.1 Nội cung các công việc được phân công .................................................. 6
2.1.2 Nội dung chi tiết công việc thực tập ........................................................ 6
2.2 Phương pháp thực hiện ................................................................................ 7
2.3 Quy trình thực hiện ....................................................................................... 8
2.4 Kết quả đạt được ........................................................................................... 9
CHƯƠNG 3 SO SÁNH THỰC TẾ VỚI LÝ THUYẾT VÀ ĐỀ XUẤT CÁC
GIẢI PHÁP CẢI TIẾN..................................................................................... 11
3.1 Cơ sở lý thuyết ............................................................................................. 11
3.1.1 Định nghĩa dịch và dịch thuật ................................................................. 11
3.1.2 Đặc điểm của một bản dịch hay .............................................................. 11
3.1.3 Nguyên tắc căn bản trong dịch thuật ..................................................... 11

Recommended

Đọc thử - 60h trị mất gốc tiếng anh_Level 1_Effortless english
Đọc thử - 60h trị mất gốc tiếng anh_Level 1_Effortless englishĐọc thử - 60h trị mất gốc tiếng anh_Level 1_Effortless english
Đọc thử - 60h trị mất gốc tiếng anh_Level 1_Effortless englishKhanh Tho
 

More Related Content

What's hot

Intership report at English Center - NEW
Intership report at English Center - NEWIntership report at English Center - NEW
Intership report at English Center - NEWYenPhuong16
 
Tổng quan về TMĐT, xây dựng website ứng dụng thương mại điện tử dogolocviet.com
Tổng quan về TMĐT, xây dựng website ứng dụng thương mại điện tử dogolocviet.comTổng quan về TMĐT, xây dựng website ứng dụng thương mại điện tử dogolocviet.com
Tổng quan về TMĐT, xây dựng website ứng dụng thương mại điện tử dogolocviet.comTú Cao
 
Bao cao thuc tap nhan thuc mssv 104537
Bao cao thuc tap nhan thuc mssv 104537Bao cao thuc tap nhan thuc mssv 104537
Bao cao thuc tap nhan thuc mssv 104537Lan Nguyễn
 
Báo cáo kiến tập FTU
Báo cáo kiến tập FTUBáo cáo kiến tập FTU
Báo cáo kiến tập FTUti2li119
 
Hướng dẫn viết báo cáo thực tập ngành ngôn ngữ anh trường đh công nghiệp tphc...
Hướng dẫn viết báo cáo thực tập ngành ngôn ngữ anh trường đh công nghiệp tphc...Hướng dẫn viết báo cáo thực tập ngành ngôn ngữ anh trường đh công nghiệp tphc...
Hướng dẫn viết báo cáo thực tập ngành ngôn ngữ anh trường đh công nghiệp tphc...Viết thuê báo cáo thực tập giá rẻ
 
Báo Cáo Thực Tập Marketing Mix Tại Công Ty Thiết Bị Điện Nước 9 Điểm
Báo Cáo Thực Tập Marketing Mix Tại Công Ty Thiết Bị Điện Nước 9 ĐiểmBáo Cáo Thực Tập Marketing Mix Tại Công Ty Thiết Bị Điện Nước 9 Điểm
Báo Cáo Thực Tập Marketing Mix Tại Công Ty Thiết Bị Điện Nước 9 ĐiểmViết thuê báo cáo thực tập giá rẻ
 
Báo cáo thực tập tiếng anh biên phiên dịch tại công ty
 Báo cáo thực tập tiếng anh biên phiên dịch tại công ty Báo cáo thực tập tiếng anh biên phiên dịch tại công ty
Báo cáo thực tập tiếng anh biên phiên dịch tại công ty Luanvantot.com 0934.573.149
 
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Quy Trình Hàng Hoá Xuất Nhập Khẩu Tại Công Ty Lê Gia
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Quy Trình Hàng Hoá Xuất Nhập Khẩu Tại Công Ty Lê GiaBáo cáo thực tập tốt nghiệp Quy Trình Hàng Hoá Xuất Nhập Khẩu Tại Công Ty Lê Gia
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Quy Trình Hàng Hoá Xuất Nhập Khẩu Tại Công Ty Lê GiaDịch vụ Làm Luận Văn 0936885877
 
Pages from cuốn 3 phản xạ tiếng anh tự động 101117 dat in ok
Pages from cuốn 3 phản xạ tiếng anh tự động 101117 dat in okPages from cuốn 3 phản xạ tiếng anh tự động 101117 dat in ok
Pages from cuốn 3 phản xạ tiếng anh tự động 101117 dat in okKhanh Tho
 

What's hot (20)

Báo Cáo Thực Tập Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Tiếng Trung.doc
Báo Cáo Thực Tập Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Tiếng Trung.docBáo Cáo Thực Tập Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Tiếng Trung.doc
Báo Cáo Thực Tập Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Tiếng Trung.doc
 
Intership report at English Center - NEW
Intership report at English Center - NEWIntership report at English Center - NEW
Intership report at English Center - NEW
 
Tổng quan về TMĐT, xây dựng website ứng dụng thương mại điện tử dogolocviet.com
Tổng quan về TMĐT, xây dựng website ứng dụng thương mại điện tử dogolocviet.comTổng quan về TMĐT, xây dựng website ứng dụng thương mại điện tử dogolocviet.com
Tổng quan về TMĐT, xây dựng website ứng dụng thương mại điện tử dogolocviet.com
 
Nhật ký thực tập tại công ty tnhh thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu minh hòa ...
Nhật ký thực tập tại công ty tnhh thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu minh hòa ...Nhật ký thực tập tại công ty tnhh thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu minh hòa ...
Nhật ký thực tập tại công ty tnhh thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu minh hòa ...
 
Bao cao thuc tap nhan thuc mssv 104537
Bao cao thuc tap nhan thuc mssv 104537Bao cao thuc tap nhan thuc mssv 104537
Bao cao thuc tap nhan thuc mssv 104537
 
Báo cáo kiến tập FTU
Báo cáo kiến tập FTUBáo cáo kiến tập FTU
Báo cáo kiến tập FTU
 
Hướng dẫn viết báo cáo thực tập ngành ngôn ngữ anh trường đh công nghiệp tphc...
Hướng dẫn viết báo cáo thực tập ngành ngôn ngữ anh trường đh công nghiệp tphc...Hướng dẫn viết báo cáo thực tập ngành ngôn ngữ anh trường đh công nghiệp tphc...
Hướng dẫn viết báo cáo thực tập ngành ngôn ngữ anh trường đh công nghiệp tphc...
 
Báo cáo thực tập tại phòng kinh doanh, công ty FPT, 9Đ, HAY
Báo cáo thực tập tại phòng kinh doanh, công ty FPT, 9Đ, HAYBáo cáo thực tập tại phòng kinh doanh, công ty FPT, 9Đ, HAY
Báo cáo thực tập tại phòng kinh doanh, công ty FPT, 9Đ, HAY
 
Những Lỗi Phổ Biến Trong Quá Trình Dịch Thuật Tiếng Trung.doc
Những Lỗi Phổ Biến Trong Quá Trình Dịch Thuật Tiếng Trung.docNhững Lỗi Phổ Biến Trong Quá Trình Dịch Thuật Tiếng Trung.doc
Những Lỗi Phổ Biến Trong Quá Trình Dịch Thuật Tiếng Trung.doc
 
Báo cáo thực tập tại công ty bảo hiểm BIDV, hay
Báo cáo thực tập tại công ty bảo hiểm BIDV, hayBáo cáo thực tập tại công ty bảo hiểm BIDV, hay
Báo cáo thực tập tại công ty bảo hiểm BIDV, hay
 
TIỂU LUẬN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH TIỆM GAME.docx
TIỂU LUẬN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH TIỆM GAME.docxTIỂU LUẬN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH TIỆM GAME.docx
TIỂU LUẬN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH TIỆM GAME.docx
 
Báo Cáo Thực Tập Marketing Mix Tại Công Ty Thiết Bị Điện Nước 9 Điểm
Báo Cáo Thực Tập Marketing Mix Tại Công Ty Thiết Bị Điện Nước 9 ĐiểmBáo Cáo Thực Tập Marketing Mix Tại Công Ty Thiết Bị Điện Nước 9 Điểm
Báo Cáo Thực Tập Marketing Mix Tại Công Ty Thiết Bị Điện Nước 9 Điểm
 
Báo cáo thực tập tiếng anh biên phiên dịch tại công ty
 Báo cáo thực tập tiếng anh biên phiên dịch tại công ty Báo cáo thực tập tiếng anh biên phiên dịch tại công ty
Báo cáo thực tập tiếng anh biên phiên dịch tại công ty
 
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Quy Trình Hàng Hoá Xuất Nhập Khẩu Tại Công Ty Lê Gia
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Quy Trình Hàng Hoá Xuất Nhập Khẩu Tại Công Ty Lê GiaBáo cáo thực tập tốt nghiệp Quy Trình Hàng Hoá Xuất Nhập Khẩu Tại Công Ty Lê Gia
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Quy Trình Hàng Hoá Xuất Nhập Khẩu Tại Công Ty Lê Gia
 
Báo Cáo Thực Tập Thực Trạng Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty Xuất Nhập Khẩu
Báo Cáo Thực Tập Thực Trạng Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty Xuất Nhập KhẩuBáo Cáo Thực Tập Thực Trạng Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty Xuất Nhập Khẩu
Báo Cáo Thực Tập Thực Trạng Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty Xuất Nhập Khẩu
 
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Quản Trị Kho Hàng Tại Công Ty In
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Quản Trị Kho Hàng Tại Công Ty InBáo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Quản Trị Kho Hàng Tại Công Ty In
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Quản Trị Kho Hàng Tại Công Ty In
 
Internship Report Translation In Education
Internship Report Translation In EducationInternship Report Translation In Education
Internship Report Translation In Education
 
Pages from cuốn 3 phản xạ tiếng anh tự động 101117 dat in ok
Pages from cuốn 3 phản xạ tiếng anh tự động 101117 dat in okPages from cuốn 3 phản xạ tiếng anh tự động 101117 dat in ok
Pages from cuốn 3 phản xạ tiếng anh tự động 101117 dat in ok
 
Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Ý Định Sử Dụng Ví Điện Tử.doc
Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Ý Định Sử Dụng Ví Điện Tử.docCác Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Ý Định Sử Dụng Ví Điện Tử.doc
Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Ý Định Sử Dụng Ví Điện Tử.doc
 
Luận văn Thạc sĩ Methods to improve listening skills for first year students ...
Luận văn Thạc sĩ Methods to improve listening skills for first year students ...Luận văn Thạc sĩ Methods to improve listening skills for first year students ...
Luận văn Thạc sĩ Methods to improve listening skills for first year students ...
 

Similar to Những Khó Khăn Thường Gặp Khi Sử Dụng Tiếng Anh Trong Biên Dịch Văn Bản Từ Tiếng Việt Sang Tiếng Anh

Đồ Án Xây Dựng Chương Trình Quản Lý Tài Sản Cố Định Của Một Công Ty.doc
Đồ Án Xây Dựng Chương Trình Quản Lý Tài Sản Cố Định Của Một Công Ty.docĐồ Án Xây Dựng Chương Trình Quản Lý Tài Sản Cố Định Của Một Công Ty.doc
Đồ Án Xây Dựng Chương Trình Quản Lý Tài Sản Cố Định Của Một Công Ty.docmokoboo56
 
Đồ Án Tốt Nghiệp Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Vận Tải 9 Điểm.doc
Đồ Án Tốt Nghiệp Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Vận Tải 9 Điểm.docĐồ Án Tốt Nghiệp Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Vận Tải 9 Điểm.doc
Đồ Án Tốt Nghiệp Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Vận Tải 9 Điểm.docmokoboo56
 

Similar to Những Khó Khăn Thường Gặp Khi Sử Dụng Tiếng Anh Trong Biên Dịch Văn Bản Từ Tiếng Việt Sang Tiếng Anh (20)

Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Chiếu Sáng
Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Chiếu SángHoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Chiếu Sáng
Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Chiếu Sáng
 
Một Số Kiến Nghị Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Marketing Tại Công Ty
Một Số Kiến Nghị Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Marketing Tại Công TyMột Số Kiến Nghị Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Marketing Tại Công Ty
Một Số Kiến Nghị Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Marketing Tại Công Ty
 
Báo Cáo Thực Tập Công Tác Tuyên Truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tại U...
Báo Cáo Thực Tập Công Tác Tuyên Truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tại U...Báo Cáo Thực Tập Công Tác Tuyên Truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tại U...
Báo Cáo Thực Tập Công Tác Tuyên Truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tại U...
 
Một Số Kiến Nghị Hoàn Thiện Tổ Chức Và Điều Khiển Kênh Phân Phối Tại Công Ty
Một Số Kiến Nghị Hoàn Thiện Tổ Chức Và Điều Khiển Kênh Phân Phối Tại Công TyMột Số Kiến Nghị Hoàn Thiện Tổ Chức Và Điều Khiển Kênh Phân Phối Tại Công Ty
Một Số Kiến Nghị Hoàn Thiện Tổ Chức Và Điều Khiển Kênh Phân Phối Tại Công Ty
 
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Trực Tuyến Cho Công Ty.
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Trực Tuyến Cho Công Ty.Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Trực Tuyến Cho Công Ty.
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Trực Tuyến Cho Công Ty.
 
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Tại Công Ty Viễn Thông FPT.doc
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Tại Công Ty Viễn Thông FPT.docBáo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Tại Công Ty Viễn Thông FPT.doc
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Tại Công Ty Viễn Thông FPT.doc
 
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Hoạt Động Quản Trị Bán Hàng
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Hoạt Động Quản Trị Bán HàngMột Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Hoạt Động Quản Trị Bán Hàng
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Hoạt Động Quản Trị Bán Hàng
 
Báo Cáo Tốt Nghiệp Hoạt Động Chiêu Thị Tại Công Ty Đầu Tư
Báo Cáo Tốt Nghiệp Hoạt Động Chiêu Thị Tại Công Ty Đầu TưBáo Cáo Tốt Nghiệp Hoạt Động Chiêu Thị Tại Công Ty Đầu Tư
Báo Cáo Tốt Nghiệp Hoạt Động Chiêu Thị Tại Công Ty Đầu Tư
 
Báo Cáo Thực Tập Hoạt Động Đãi Ngộ Nguồn Nhân Lực Của Công Ty Viễn Thông
Báo Cáo Thực Tập Hoạt Động Đãi Ngộ Nguồn Nhân Lực Của Công Ty Viễn ThôngBáo Cáo Thực Tập Hoạt Động Đãi Ngộ Nguồn Nhân Lực Của Công Ty Viễn Thông
Báo Cáo Thực Tập Hoạt Động Đãi Ngộ Nguồn Nhân Lực Của Công Ty Viễn Thông
 
Đồ Án Xây Dựng Chương Trình Quản Lý Tài Sản Cố Định Của Một Công Ty.doc
Đồ Án Xây Dựng Chương Trình Quản Lý Tài Sản Cố Định Của Một Công Ty.docĐồ Án Xây Dựng Chương Trình Quản Lý Tài Sản Cố Định Của Một Công Ty.doc
Đồ Án Xây Dựng Chương Trình Quản Lý Tài Sản Cố Định Của Một Công Ty.doc
 
Đồ Án Tốt Nghiệp Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Vận Tải 9 Điểm.doc
Đồ Án Tốt Nghiệp Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Vận Tải 9 Điểm.docĐồ Án Tốt Nghiệp Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Vận Tải 9 Điểm.doc
Đồ Án Tốt Nghiệp Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Vận Tải 9 Điểm.doc
 
Báo Cáo Thực Tập Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Của Công Ty Bánh Ngọt
Báo Cáo Thực Tập Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Của Công Ty Bánh NgọtBáo Cáo Thực Tập Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Của Công Ty Bánh Ngọt
Báo Cáo Thực Tập Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Của Công Ty Bánh Ngọt
 
Báo Cáo Thực Tập Hoạt Động Đãi Ngộ Nguồn Nhân Lực Của Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Hoạt Động Đãi Ngộ Nguồn Nhân Lực Của Công TyBáo Cáo Thực Tập Hoạt Động Đãi Ngộ Nguồn Nhân Lực Của Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Hoạt Động Đãi Ngộ Nguồn Nhân Lực Của Công Ty
 
Báo Cáo Tập Sự Mô Hình Quản Lý Công Trình Thể Thao Câu Lạc Bộ Bóng Đá
Báo Cáo Tập Sự Mô Hình Quản Lý Công Trình Thể Thao Câu Lạc Bộ Bóng ĐáBáo Cáo Tập Sự Mô Hình Quản Lý Công Trình Thể Thao Câu Lạc Bộ Bóng Đá
Báo Cáo Tập Sự Mô Hình Quản Lý Công Trình Thể Thao Câu Lạc Bộ Bóng Đá
 
Báo Cáo Thực Tập Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Của Công Ty Thủy Điện.
Báo Cáo Thực Tập Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Của Công Ty Thủy Điện.Báo Cáo Thực Tập Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Của Công Ty Thủy Điện.
Báo Cáo Thực Tập Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Của Công Ty Thủy Điện.
 
Một Số Giải Pháp Nhằm Đẩy Mạnh Hoạt Động Xuất Khẩu Thép
Một Số Giải Pháp Nhằm Đẩy Mạnh Hoạt Động Xuất Khẩu ThépMột Số Giải Pháp Nhằm Đẩy Mạnh Hoạt Động Xuất Khẩu Thép
Một Số Giải Pháp Nhằm Đẩy Mạnh Hoạt Động Xuất Khẩu Thép
 
Báo Cáo Thực Tập Hoạt Động Đãi Ngộ Nguồn Nhân Lực Của Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Hoạt Động Đãi Ngộ Nguồn Nhân Lực Của Công TyBáo Cáo Thực Tập Hoạt Động Đãi Ngộ Nguồn Nhân Lực Của Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Hoạt Động Đãi Ngộ Nguồn Nhân Lực Của Công Ty
 
Luận Văn Phát Triển Dịch Vụ Thẻ Tín Dụng Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầ...
Luận Văn Phát Triển Dịch Vụ Thẻ Tín Dụng Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầ...Luận Văn Phát Triển Dịch Vụ Thẻ Tín Dụng Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầ...
Luận Văn Phát Triển Dịch Vụ Thẻ Tín Dụng Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầ...
 
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Dự Án Thành Lập Studio Aó Cưới.
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Dự Án Thành Lập Studio Aó Cưới.Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Dự Án Thành Lập Studio Aó Cưới.
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Dự Án Thành Lập Studio Aó Cưới.
 
Báo Cáo Thực Tập Nâng Cao Hiệu Quả Bán Hàng Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Nâng Cao Hiệu Quả Bán Hàng Tại Công TyBáo Cáo Thực Tập Nâng Cao Hiệu Quả Bán Hàng Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Nâng Cao Hiệu Quả Bán Hàng Tại Công Ty
 

More from Nhận Viết Thuê Đề Tài Baocaothuctap.net/ Zalo : 0909.232.620

More from Nhận Viết Thuê Đề Tài Baocaothuctap.net/ Zalo : 0909.232.620 (20)

áo Cáo Thực Tập Phân Tích Quy Trình Bán Hàng Tại Công Ty
áo Cáo Thực Tập Phân Tích Quy Trình Bán Hàng Tại Công Tyáo Cáo Thực Tập Phân Tích Quy Trình Bán Hàng Tại Công Ty
áo Cáo Thực Tập Phân Tích Quy Trình Bán Hàng Tại Công Ty
 
Phân Tích Hoạt Động Quản Trị Nguồn Nhân Lực Và Tạo Động Lực Tại Công Ty
Phân Tích Hoạt Động Quản Trị Nguồn Nhân Lực Và Tạo Động Lực Tại Công TyPhân Tích Hoạt Động Quản Trị Nguồn Nhân Lực Và Tạo Động Lực Tại Công Ty
Phân Tích Hoạt Động Quản Trị Nguồn Nhân Lực Và Tạo Động Lực Tại Công Ty
 
Phân Tích Hiệu Quả Kinh Doanh Của Công Ty
Phân Tích Hiệu Quả Kinh Doanh Của Công TyPhân Tích Hiệu Quả Kinh Doanh Của Công Ty
Phân Tích Hiệu Quả Kinh Doanh Của Công Ty
 
Nghiên Cứu Vấn Đề Thực Hiện Trách Nhiệm Xã Hội Của Doanh Nghiệp Tại Công Ty
Nghiên Cứu Vấn Đề Thực Hiện Trách Nhiệm Xã Hội Của Doanh Nghiệp Tại Công TyNghiên Cứu Vấn Đề Thực Hiện Trách Nhiệm Xã Hội Của Doanh Nghiệp Tại Công Ty
Nghiên Cứu Vấn Đề Thực Hiện Trách Nhiệm Xã Hội Của Doanh Nghiệp Tại Công Ty
 
Nghiên Cứu Phát Triển Năng Lực Tổng Thể Của Con Người Tại Doanh Nghiệp Nhỏ Và...
Nghiên Cứu Phát Triển Năng Lực Tổng Thể Của Con Người Tại Doanh Nghiệp Nhỏ Và...Nghiên Cứu Phát Triển Năng Lực Tổng Thể Của Con Người Tại Doanh Nghiệp Nhỏ Và...
Nghiên Cứu Phát Triển Năng Lực Tổng Thể Của Con Người Tại Doanh Nghiệp Nhỏ Và...
 
Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Chiến Lược Quảng Cáo Tới Hành Vi Mua Của Người Tiêu ...
Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Chiến Lược Quảng Cáo Tới Hành Vi Mua Của Người Tiêu ...Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Chiến Lược Quảng Cáo Tới Hành Vi Mua Của Người Tiêu ...
Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Chiến Lược Quảng Cáo Tới Hành Vi Mua Của Người Tiêu ...
 
Nâng Cao Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Sử Dụng Thẻ Tín Dụng Tại Sacombank
Nâng Cao Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Sử Dụng Thẻ Tín Dụng Tại SacombankNâng Cao Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Sử Dụng Thẻ Tín Dụng Tại Sacombank
Nâng Cao Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Sử Dụng Thẻ Tín Dụng Tại Sacombank
 
Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Quản Trị Bán Hàng Điện Máy Tại Công Ty
Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Quản Trị Bán Hàng Điện Máy Tại Công TyNâng Cao Hiệu Quả Công Tác Quản Trị Bán Hàng Điện Máy Tại Công Ty
Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Quản Trị Bán Hàng Điện Máy Tại Công Ty
 
Một Số Kiến Nghị Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty
Một Số Kiến Nghị Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Bán Hàng Tại Công TyMột Số Kiến Nghị Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty
Một Số Kiến Nghị Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty
 
Một Số Kiến Nghị Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự.
Một Số Kiến Nghị Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự.Một Số Kiến Nghị Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự.
Một Số Kiến Nghị Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự.
 
Một Số Giải Pháp Nhằm Tăng Cường Chống Thất Thu Thuế Tndn Đối Với Các Doanh N...
Một Số Giải Pháp Nhằm Tăng Cường Chống Thất Thu Thuế Tndn Đối Với Các Doanh N...Một Số Giải Pháp Nhằm Tăng Cường Chống Thất Thu Thuế Tndn Đối Với Các Doanh N...
Một Số Giải Pháp Nhằm Tăng Cường Chống Thất Thu Thuế Tndn Đối Với Các Doanh N...
 
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Hoạt Động Bán Hàng Của Công Ty
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Hoạt Động Bán Hàng Của Công TyMột Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Hoạt Động Bán Hàng Của Công Ty
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Hoạt Động Bán Hàng Của Công Ty
 
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nguồn Nhân Lực
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nguồn Nhân LựcMột Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nguồn Nhân Lực
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nguồn Nhân Lực
 
Một Số Giải Pháp Làm Tăng Khả Năng Tiêu Thụ Sản Phẩm Tại Công Ty
Một Số Giải Pháp Làm Tăng Khả Năng Tiêu Thụ Sản Phẩm Tại Công TyMột Số Giải Pháp Làm Tăng Khả Năng Tiêu Thụ Sản Phẩm Tại Công Ty
Một Số Giải Pháp Làm Tăng Khả Năng Tiêu Thụ Sản Phẩm Tại Công Ty
 
Một Số Biện Pháp Giúp Trẻ 4 – 5 Tuổi Học Tốt Môn Âm Nhạc
Một Số Biện Pháp Giúp Trẻ 4 – 5 Tuổi Học Tốt Môn Âm NhạcMột Số Biện Pháp Giúp Trẻ 4 – 5 Tuổi Học Tốt Môn Âm Nhạc
Một Số Biện Pháp Giúp Trẻ 4 – 5 Tuổi Học Tốt Môn Âm Nhạc
 
Learning Of Specialized Vocabulary Of Thierd – Year Students At Faculty Of Fo...
Learning Of Specialized Vocabulary Of Thierd – Year Students At Faculty Of Fo...Learning Of Specialized Vocabulary Of Thierd – Year Students At Faculty Of Fo...
Learning Of Specialized Vocabulary Of Thierd – Year Students At Faculty Of Fo...
 
Khảo Sát Tiết Diện Sinh Neutron Theo Phân Bố Góc Trong Phản Ứng (P,N)
Khảo Sát Tiết Diện Sinh Neutron Theo Phân Bố Góc Trong Phản Ứng (P,N)Khảo Sát Tiết Diện Sinh Neutron Theo Phân Bố Góc Trong Phản Ứng (P,N)
Khảo Sát Tiết Diện Sinh Neutron Theo Phân Bố Góc Trong Phản Ứng (P,N)
 
Khảo Sát Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty
Khảo Sát Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công TyKhảo Sát Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty
Khảo Sát Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty
 
Khảo Sát Sự Hài Lòng Của Sinh Viên Về Chất Lượng Đào Tạo Tại Trường Đại Học
Khảo Sát Sự Hài Lòng Của Sinh Viên Về Chất Lượng Đào Tạo Tại Trường Đại HọcKhảo Sát Sự Hài Lòng Của Sinh Viên Về Chất Lượng Đào Tạo Tại Trường Đại Học
Khảo Sát Sự Hài Lòng Của Sinh Viên Về Chất Lượng Đào Tạo Tại Trường Đại Học
 
Khắc Phục Những Hạn Chế Trong Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Xây Dựng
Khắc Phục Những Hạn Chế Trong Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Xây DựngKhắc Phục Những Hạn Chế Trong Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Xây Dựng
Khắc Phục Những Hạn Chế Trong Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Xây Dựng
 

Recently uploaded

BÀI GIẢNG HÓA DƯỢC 1+2 - TRẦN THẾ HUÂN, BỘ MÔN HÓA DƯỢC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢ...
BÀI GIẢNG HÓA DƯỢC 1+2 - TRẦN THẾ HUÂN, BỘ MÔN HÓA DƯỢC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢ...BÀI GIẢNG HÓA DƯỢC 1+2 - TRẦN THẾ HUÂN, BỘ MÔN HÓA DƯỢC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢ...
BÀI GIẢNG HÓA DƯỢC 1+2 - TRẦN THẾ HUÂN, BỘ MÔN HÓA DƯỢC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LỊCH SỬ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LỊCH SỬ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LỊCH SỬ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LỊCH SỬ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC PHẦN “ĐIỆN HỌC” VẬT LÍ 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG GI...
TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC PHẦN “ĐIỆN HỌC” VẬT LÍ 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG GI...TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC PHẦN “ĐIỆN HỌC” VẬT LÍ 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG GI...
TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC PHẦN “ĐIỆN HỌC” VẬT LÍ 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG GI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiVietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiNguyen Tri Hien
 
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docxGiấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docxQucHHunhnh
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...Nguyen Thanh Tu Collection
 

Recently uploaded (11)

BÀI GIẢNG HÓA DƯỢC 1+2 - TRẦN THẾ HUÂN, BỘ MÔN HÓA DƯỢC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢ...
BÀI GIẢNG HÓA DƯỢC 1+2 - TRẦN THẾ HUÂN, BỘ MÔN HÓA DƯỢC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢ...BÀI GIẢNG HÓA DƯỢC 1+2 - TRẦN THẾ HUÂN, BỘ MÔN HÓA DƯỢC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢ...
BÀI GIẢNG HÓA DƯỢC 1+2 - TRẦN THẾ HUÂN, BỘ MÔN HÓA DƯỢC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢ...
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
 
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
 
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
 
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LỊCH SỬ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LỊCH SỬ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LỊCH SỬ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LỊCH SỬ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...
 
TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC PHẦN “ĐIỆN HỌC” VẬT LÍ 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG GI...
TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC PHẦN “ĐIỆN HỌC” VẬT LÍ 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG GI...TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC PHẦN “ĐIỆN HỌC” VẬT LÍ 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG GI...
TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC PHẦN “ĐIỆN HỌC” VẬT LÍ 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG GI...
 
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiVietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
 
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docxGiấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
 
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
 

Những Khó Khăn Thường Gặp Khi Sử Dụng Tiếng Anh Trong Biên Dịch Văn Bản Từ Tiếng Việt Sang Tiếng Anh

 • 1. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET KHOA NGOẠI NGỮ BỘ MÔN TIẾNG ANH ĐỀ TÀI THỰC TẬP: NHỮNG KHÓ KHĂN THƯỜNG GẶP KHI SỬ DỤNG TIẾNG ANH TRONG BIÊN DỊCH VĂN BẢN TỪ TIẾNG VIỆT SANG TIẾNG ANH TP.Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 7 năm 2023
 • 2. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET KHOA NGOẠI NGỮ BỘ MÔN TIẾNG ANH Tên cơ quan thực tập: Thời gian thực tập: Cán bộ hướng dẫn: Giảng viên hướng dẫn: Sinh viên thực tập: Mã số sinh viên: Công ty TNHH Dịch Vụ – Tư Vấn Du Học và Dịch Thuật Tân Việt Từ 23/05/2022 đến 09/07/2022 Trần Thị Phượng Th.S Phạm Thị Thu Thảo Nguyễn Lê Bảo Ngọc 1330090020 TP.Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 7 năm 2022
 • 3. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN 1. NHẬN XÉT CHUNG: ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 2. ĐÁNH GIÁ: TT Nội dung đánh giá Điểm Điểm tối đa đánh giá 01 Chấp hành nội quy làm việc tại cơ quan 01 02 Tham gia đầy đủ và nghiêm túc các buổi thực tập tại 02 đơn vị thực tập Có quan hệ và thái độ giao tiếp tốt đối với cán bộ - 03 công nhân viên tại đơn vị thực tập 02 04 Tích cực tham gia và học tập chuyên môn trong quá 03 trình thực tập tại đơn vị 05 Hoàn thành tốt các công việc được giao 02 Tổng cộng XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) (ký và ghi rõ họ tên)
 • 4. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Điểm thực tập: ……… / 10 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN (ký và ghi rõ họ tên)
 • 5. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET LỜI CẢM ƠN Được sự phân công của khoa Ngoại ngữ Trường Cao đẳng Kinh tế Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn Cô Phạm Thị Thu Thảo, em đã thực hiện bài báo cáo thực tập về đề tài: “Những khó khăn thường gặp khi sử dụng tiếng Anh trong biên dịch văn bản từ tiếng Việt sang tiếng Anh”. Để hoàn thành bài báo cáo này, em xin chân thành cảm ơn các Thầy, Cô giáo đã cùng với tri thức và tâm huyết của mình để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu và rèn luyện tại trường Cao đẳng Kinh tế Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Em xin chân thành cám ơn giáo viên hướng dẫn Cô Phạm Thị Thu Thảo đã tận tình, chu đáo hướng dẫn cho em thực hiện bài báo cáo này. Nếu không có những lời hướng dẫn, dạy bảo của Cô thì em nghĩ bài thu hoạch này của em khó có thể hoàn thành được. Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn Cô. Mặc dù đã có nhiều cố gắng để thực hiện đề tài báo cáo một cách hoàn chỉnh nhất, song do lần đầu mới làm quen với công việc thực tập, tiếp cận với thực tế cũng như sự hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm nên không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định mà bản thân em chưa thấy được. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của Thầy, Cô giáo và bạn học cùng lớp, cùng khoa để kiến thức của em trong lĩnh vực này được hoàn thiện hơn. Sau cùng, em xin kính chúc Thầy Cô giáo trong khoa Ngoại ngữ và Cô Phạm Thị Thu Thảo thật dồi dào sức khỏe, niềm tin để có thể tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao đẹp của mình là truyền đạt kiến thức cho các thế hệ mai sau. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 7 năm 2022
 • 6. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET MỤC LỤC NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ...................................................... i NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ............................................ ii LỜI CẢM ƠN ..................................................................................................... iii LỜI MỞ ĐẦU ...................................................................................................... 1 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - TƯ VẤN DU HỌC VÀ DỊCH THUẬT TÂN VIỆT................................................................ 3 1.1 Giới thiệu về công ty ..................................................................................... 3 1.1.1 Giới thiệu chung về sự hình thành và phát triển của công ty ................ 3 1.1.2 Sơ đồ và cơ cấu của công ty ....................................................................... 4 1.1.2.1 Sơ đồ của công ty ..................................................................................... 4 1.1.2.2 Cơ cấu của công ty .................................................................................. 4 1.1.3 Công tác quản lý và tổ chức kinh doanh của công ty ............................. 4 1.1.4 Các hoạt động của công ty ......................................................................... 5 CHƯƠNG 2 NỘI DUNG THỰC TẬP TẠI CƠ QUAN TIẾP NHẬN ........... 6 2.1 Nội dung thực tập .......................................................................................... 6 2.1.1 Nội cung các công việc được phân công .................................................. 6 2.1.2 Nội dung chi tiết công việc thực tập ........................................................ 6 2.2 Phương pháp thực hiện ................................................................................ 7 2.3 Quy trình thực hiện ....................................................................................... 8 2.4 Kết quả đạt được ........................................................................................... 9 CHƯƠNG 3 SO SÁNH THỰC TẾ VỚI LÝ THUYẾT VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CẢI TIẾN..................................................................................... 11 3.1 Cơ sở lý thuyết ............................................................................................. 11 3.1.1 Định nghĩa dịch và dịch thuật ................................................................. 11 3.1.2 Đặc điểm của một bản dịch hay .............................................................. 11 3.1.3 Nguyên tắc căn bản trong dịch thuật ..................................................... 11
 • 7. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 3.1.4 Các bước trong biên dịch.................................................................................................... 11 3.2 Các môn học bổ trợ...................................................................................................................... 12 3.3 So sánh giữa thực tế và lý thuyết trong quá trình thực tập và đề xuất những giải pháp cải tiến ................................................................................................................... 12 3.3.1 So sánh giữa thực tế và lý thuyết................................................................................... 12 3.3.2 Khó khăn trong dịch thuật................................................................................................. 14 3.3.3 Một số đề xuất khắc phục khó khăn............................................................................ 16 Chương 4 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.............................................................................. 18 4.1 Kết luận................................................................................................................................................ 18 4.1.1 Tóm tắt những nội dung đã thực hiện được.......................................................... 18 4.1.2 Điểm mạnh và hạn chế của vấn đề thực tập tại công ty................................ 18 4.2 Kiến nghị............................................................................................................................................. 19 4.2.1 Về phía cơ quan thực tập.................................................................................................... 19 4.2.2 Về phía nhà trường.................................................................................................................. 19 TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................................................... 20 PHỤ LỤC.................................................................................................................................................... 21
 • 8. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET DANH MỤC HÌNH ẢNH VÀ BIỂU ĐỒ Hình 1.1 Sơ đồ tổ chức của công ty.............................................................................................. 4 Biểu đồ 3.1 Biểu đồ so sánh các môn học lý thuyết và thực tế thông qua quá trình thực tập............................................................................................................................................ 13 Biểu đồ 3.2 Biểu đồ biểu thị khó khăn khi biên dịch văn bản............................... 14 DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục 1 HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN........................................................................................ 22 Phụ lục 2 BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN..................................... 27 Phụ lục 3 CERTIFICATE............................................................................................................... 29 Phụ lục 4 KOREAN NATIONAL POLICE AGENCY ............................................. 31 Phụ lục 5 BANGOR UNIVERSITY......................................................................................... 33 Phụ lục 6 BẢNG ĐIỂM..................................................................................................................... 42
 • 9. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET LỜI MỞ ĐẦU ĐỀ TÀI: NHỮNG KHÓ KHĂN THƯỜNG GẶP KHI SỬ DỤNG TIẾNG ANH TRONG BIÊN DỊCH VĂN BẢN TỪ TIẾNG VIỆT SANG TIẾNG ANH Ngày nay, nhu cầu về dịch thuật ngày càng tăng và dịch thuật cũng đóng một vai trò đặc biệt quan trọng và nhất là trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay. Dịch thuật mang tri thức đến cho con người – những người luôn muốn tìm kiếm nhiều tri thức mới. Dịch thuật không chỉ giúp chúng ta hiểu được những nền văn minh bị vùi lấp lâu nay bởi thời gian mà còn giúp ta khám phá thế giới trong tương lai. Nói cách khác, hoạt động dịch thuật thúc đẩy sự trao đổi tri thức, giao lưu văn hóa giữa con người và các dân tộc trên thế giới. Dịch thuật đang sẵn sàng để phát triển thành một ngành chiếm nhiều ưu thế hiện nay, với chuyên môn cơ bản là ngành biên dịch. Để trở thành một biên dịch viên xuất sắc, người biên dịch cần phải hiểu rõ cả nguyên bản và ý nghĩa cần truyền đạt để có thể dịch một cách chính xác nhất; phải làm chủ kỹ năng sử dụng từ điển song ngữ tốt và hiểu về những kiến thức về văn hóa, lịch sử và đời sống. Biên dịch viên có khả năng viết tốt cũng sẽ lựa chọn một cách cẩn thận ngôn từ và ngữ điệu để tài liệu ban đầu đến với người đọc một cách chất lượng và mượt mà nhất. Ngày nay, cùng với sự tiến bộ của kỹ thuật công nghệ hầu hết các bản dịch đều được thực hiện trên máy tính, các công việc giao nộp bằng điện tử. Điều này tạo điều kiện giúp cho các biên dịch viên hoàn thành tốt và nhanh chóng công việc được giao, giúp tiết kiệm thời gian và tránh trùng lắp. Tuy nhiên, xuất hiện song song cùng với sự phát triển của ngành dịch thuật thì cũng xuất hiện một số khó khăn trong việc làm về lĩnh vực này. Dịch thuật từ Việt Ngữ sang Anh Ngữ hiện nay rất phát triển và chiếm số đông, bên cạnh đó người biên dịch rất hay gặp những vấn đề về việc sử dụng những cấu trúc câu để chuyển từ văn bản này sang văn bản kia sao cho thật khớp về mặt ý nghĩa. Các khó khăn trong dịch có ý nghĩa to lớn về mặt phương pháp luận, đồng thời cũng tạo ra được ý thức về chúng để từ đó đề ra, xây dựng được một chiến lược và sách lược nhằm giúp cho công việc dịch thuật và đào tạo phiên dịch, biên dịch ngày càng tốt hơn. Khó khăn chính của việc dịch thuật sinh ra từ việc bất đồng ngôn ngữ hoặc do sự khác biệt về văn hóa giữa các dân tộc tạo nên. Thông qua việc thực tập trong thời gian 7 tuần (từ ngày 23-05-2022 đến ngày 09-07-2022 ) tại Công ty TNHH Dịch Vụ - Tư Vấn Du Học và Dịch Thuật Tân Việt. Tôi đã tìm ra một số vấn đề khiến mọi người tại nơi đó mặc dù làm việc rất tích cực SVTT: Nguyễn Lê Bảo Ngọc Trang 1
 • 10. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET nhưng chưa thực sự đạt được hiệu quả cao nhất có thể đó là việc sử dụng tiếng Anh trong quá trình dịch thuật còn nhiều hạn chế. Công việc của người dịch đòi hỏi người dịch phải có vốn kiến thức sâu rộng trong nhiều lĩnh vực như văn hóa, giáo dục, khoa học, và đặc biệt là lĩnh vực kinh tế chiếm đại đa số. Với mong muốn tìm ra những khó khăn, hạn chế trong ngôn ngữ nói chung và quá trình phiên dịch nói riêng nhằm giúp chuyển đạt một văn bản từ một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác một cách trung thành trong chừng mực đơn giản và nhanh nhất có thể, cả về nội dung củng như về hình thức; và trên hết là hy vọng góp một phần nhỏ hiểu biết và kinh nghiệm của mình giúp các bạn sinh viên, những người làm công tác biên dịch trong công ty nắm một số khó khăn nhất định sẽ gặp phải và có sự chuẩn bị, học tập và nghiên cứu để thực hiện công việc của mình tốt hơn nên em chọn đề tài: “Những khó khăn thường gặp khi sử dụng tiếng Anh trong biên dịch văn bản từ tiếng Việt sang tiếng Anh” để làm báo cáo thực tập. SVTT: Nguyễn Lê Bảo Ngọc Trang 2
 • 11. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET NỘI DUNG BÁO CÁO THỰC TẬP CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - TƯ VẤN DU HỌC VÀ DỊCH THUẬT TÂN VIỆT 1.1 Giới thiệu về công ty 1.1.1 Giới thiệu chung về sự hình thành và phát triển của công ty Công ty TNHH Dịch Vụ – Tư Vấn Du Học và Dịch Thuật Tân Việt với tên giao dịch TAN VIET T-S CO.,LTD, tọa lạc tại số 77 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Công ty được thành lập vào ngày 13-08- 2013 dưới sự lãnh đạo và tổ chức của Giám đốc Trần Thị Phượng. Công ty TNHH Dịch Vụ – Tư Vấn Du Học và Dịch Thuật Tân Việt là công ty chuyên về dịch vụ hỗ trợ giáo dục, hoạt động tư vấn du học, tư vấn quản lý, đại lý bán vé máy bay,… và đặc biệt là thế mạnh về dịch thuật như dịch các ngôn ngữ từ Tiếng Việt sang tiếng Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Hoa,.. và ngược lại. Đi vào hoạt động từ năm 2013 đến nay, mặc dù còn nhiều khó khăn, song công ty vẫn luôn nỗ lực để hoàn thành các mục tiêu về dịch vụ hỗ trợ giáo dục củng như các mục tiêu chính của công ty trên địa bàn Thành phố, góp phần đáng kể vào Ngân sách Nhà nước. Kể từ khi thành lập đến nay công ty vẫn duy trì và phát triển tốt. Đội ngũ cán bộ, nhân viên của công ty hiện tại là trên 10 thành viên. Tuy đội ngũ nhân viên không lớn nhưng lại có năng lực và nghiệp vụ chuyên môn cao, có tinh thần, trách nhiệm với công việc giúp công ty ngày càng phát triển. SVTT: Nguyễn Lê Bảo Ngọc Trang 3
 • 12. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 1.1.2 Sơ đồ và cơ cấu của công ty 1.1.2.1 Sơ đồ của công ty Hình 1.1 Sơ đồ tổ chức của công ty Giám đốc Bộ phận in ấn Bộ phận dịch thuật Đội ngũ nhân viên hỗ trợ Bộ phận dịch Bộ phận dịch thuật Tiếng Anh thuật Tiếng Hàn 1.1.2.2 Cơ cấu của công ty Công ty bao gồm các bộ phận chính như sau:  Giám đốc: điều hành và chịu trách nhiệm về công ty, tiếp nhận hồ sơ, bàn giao cho khách hàng…   Bộ phận in ấn: in ấn tài liệu, phân loại, giấy tờ có liên quan…   Bộ phận dịch thuật: dịch các văn bản, hồ sơ, hợp đồng, tài liệu cơ quan,…từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh, Tiếng Hàn,…và ngược lại.   Ngoài ra còn một số thành viên hỗ trợ vận chuyển và mang các giấy tờ có liên quan đi công chứng. 1.1.3 Công tác quản lý và tổ chức kinh doanh của công ty Do Công ty TNHH Dịch Vụ – Tư Vấn Du Học và Dịch Thuật Tân Việt là công ty có quy mô nhỏ nên công tác quản lý và tổ chức kinh doanh của công ty khá đơn giản. Giám đốc: là người đứng đầu trong công ty , tổ chức và điều hành mọi hoạt động của công ty, đại diện cho mọi quyền lợi và nghĩa vụ của công ty trước pháp luật SVTT: Nguyễn Lê Bảo Ngọc Trang 4
 • 13. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET và các cơ quan quản lý Nhà nước, đề ra các phương án kinh doanh và phụ trách mọi hoạt động của công ty. Đội ngũ nhân viên dịch thuật, nhân viên in ấn và các nhân viên hỗ trợ: làm việc dưới sự giám sát và giúp đỡ của giám đốc. 1.1.4 Các hoạt động của công ty Hoạt động photocopy, công chứng và sao y: tất cả các loại giấy tờ có liên quan đến việc xin Visa, đăng kí kết hôn với người nước ngoài, giấy phép du lịch… Hoạt động dịch thuật: dịch tất cả các loại giấy tờ có liên quan sang ngôn ngữ khác như giấy khai sinh, hộ khẩu, các hồ sơ kết hôn, du lịch… Hoạt động tư vấn du học: cung cấp đầy đủ thông tin cho học sinh, sinh viên như hoạch định kế hoạch học tập phù hợp với khả năng học vấn và tình hình tài chính của gia đình; hướng dẫn và chuẩn bị hồ sơ xin nhập học, làm hồ sơ xin visa hoặc xin phỏng vấn xin thư mời nhập học với trường; đăng ký tìm nhà ở, hỗ trợ mua vé máy bay, bảo hiểm, sắp xếp đưa đón sân bay, hướng dẫn các thủ tục; giải quyết khó khăn trong suốt quá trình học tập của du học sinh… SVTT: Nguyễn Lê Bảo Ngọc Trang 5
 • 14. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET CHƯƠNG 2: NỘI DUNG THỰC TẬP TẠI CƠ QUAN TIẾP NHẬN Sau khi hoàn thành chương trình học tại Trường Cao đẳng Kinh Tế – Kĩ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi sinh viên đã tích lũy cho mình một vốn kiến thức nhất định, tuy nhiên nếu chúng ta không được áp dụng hay thực tập những lý thuyết đã học thì sẽ không đạt được hiệu quả tốt nhất. Đặc biệt là chuyên ngành dịch thuật nếu như không có điều kiện trau dồi về tiếng Anh hoặc những kỹ năng về dịch thuật thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong công việc sau này. Bộ môn thực tập thật sự rất cần thiết và là một môn học hết sức quan trọng đối với mỗi sinh viên năm cuối của các trường. Khoảng thời gian 7 tuần thực tập là cơ hội tốt cho mỗi sinh viên tiếp xúc và làm quen với môi trường làm việc nơi công sở cũng như những công việc văn phòng. Sinh viên cũng có điều kiện được áp dụng những kiến thức đã học vào công việc, học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm, bổ sung những thiếu sót và góp phần hoàn thiện những kĩ năng đã được học tại trường. Thực tập là một bước khởi đầu thật sự quan trọng, giúp cho sinh viên không còn lúng túng, bỡ ngỡ khi bước vào con đường sự nghiệp sau này của mỗi người. 2.1 Nội dung thực tập: 2.1.1 Nội dung các công việc được phân công Nội dung các công việc cụ thể mà tôi được phân công trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Dịch Vụ – Tư Vấn Du Học và Dịch Thuật Tân Việt như sau:  Tìm hiểu về cách thức hoạt động của công ty.   Phụ trách sắp xếp hồ sơ, tài liệu của khách hàng.   Biên dịch các hồ sơ, giấy tờ có liên quan.   Hỗ trợ một số công việc văn phòng được giao. 2.1.2 Nội dung chi tiết công việc thực tập Tuần Thời gian thực tập Công việc thực tập - Tham quan và tìm hiểu về công ty 1 23/05/2022 đến 28/05/2022 - Làm quen với các công việc văn phòng. - Dịch một số tài liệu đơn giản như chứng minh nhân dân, hộ khẩu,... (Việt – Anh). - Sắp xếp file, tài liệu, đóng dấu văn bản. 2 30/05/2022 đến 04/06/2022 - Dịch tài liệu “Hợp đồng Ủy Quyền” (Việt – Anh) (Phụ lục 1). SVTT: Nguyễn Lê Bảo Ngọc Trang 6
 • 15. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET - Đánh máy văn bản. - Dịch bài “Báo cáo tình hình sử dụng hóa 3 06/06/2022 đến 11/06/2022 đơn” (Việt – Anh) (Phụ lục 2). - Đánh máy văn bản. - Photo tài liệu. - Dịch tài liệu “Korean National Police 4 13/06/2022 đến 18/06/2022 Agency” (Anh – Việt) (Phụ lục 4). - Sắp xếp file, tài liệu, đóng dấu văn bản. - Dịch bài “Bảng Điểm” (Việt – Anh) (Phụ 5 20/06/2022 đến 25/06/2022 lục 6). - Đi công chứng tài liệu. - Photo tài liệu. - Dịch bài “ Bangor University” 6 27/06/2022 đến 02/07/2022 (Anh – Việt) (Phụ lục 5). - Photo tài liệu. - Dịch bài “Certificate” (Anh – Việt) (Phụ lục 3). 7 04/07/2022 đến 09/07/2022 - Đi công chứng tài liệu. - Photo tài liệu. - Sắp xếp file, tài liệu, đóng dấu văn bản. 2.2 Phương pháp thực hiện Các phương pháp dịch thuật được áp dụng tại Công ty TNHH Dịch Vụ - Tư Vấn Du Học và Dịch Thuật Tân Việt là: – Word-for-word translation (dịch từ đối từ): Dịch từng từ, cấu trúc từ ngữ trong ngôn ngữ nguồn được bảo tồn, và các từ được dịch đơn lẻ theo nghĩa phổ biến nhất của từng từ, không xét đến ngữ cảnh, các từ mang ý nghĩa văn hóa được dịch theo nghĩa đen. SVTT: Nguyễn Lê Bảo Ngọc Trang 7
 • 16. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET – Literal translation (dịch nguyên văn): Dịch sát nghĩa để tạo sự gần gũi với bản gốc. Thường thì cách dịch này chúng ta áp dụng khi dịch phát thảo trước để hiểu và thấy được vấn đề cần chỉnh sửa để đưa ra một bản dịch hoàn chỉnh. – Semantic translation (dịch ngữ nghĩa): Bản dịch phải trung thành, nỗ lực tạo ra ý nghĩa theo ngữ cảnh chính xác của bản gốc theo những hạn chế về cấu trúc ngữ pháp; phải chú trọng nhiều vào các giá trị thẩm mỹ của bản gốc. Dịch ngữ nghĩa thường được áp dụng đối với các văn bản như văn kiện, diễn văn, văn bản luật, hợp đồng, thư từ cá nhân, truyện ngắn, tiểu thuyết, v.v. – Communicative translation (dịch truyền đạt): Bản dịch phải chính xác về ngữ nghĩa theo ngữ cảnh chính xác của bản gốc nhưng nội dung và ngôn ngữ được chuyển đổi phù hợp cho người đọc dễ cảm nhận và dễ hiểu. Cách dịch này được áp dụng cho các văn bản khoa học – kỹ thuật, văn bản báo chí, sách giáo khoa, báo cáo, công văn, quảng cáo, văn bản nghệ thuật, văn bản pháp lý,v.v. – Free translation (dịch tự do): Bản dịch ở phương pháp này tạo ra các văn bản mà không theo phong cách, hình thái, hoặc nội dung của bản gốc, văn hóa trong ngôn ngữ gốc được chuyển đổi sang văn hóa của ngôn ngữ đích và văn bản được viết lại. Bên cạnh đó trong thời gian thực tập, tôi có tìm hiểu và tham khảo thêm một vài tài liệu liên quan đến chuyên ngành thực tập của mình tại nơi thực tập. Vì công ty chuyên về dịch tất cả các loại hồ sơ nên nơi đây có lưu trữ những tài liệu mẫu để cho người dịch tham khảo và giúp hoàn thành bài dịch một cách nhanh nhất. Qua đó, tôi vừa có thể học hỏi thêm kinh nghiệm vừa có thể sử dụng đúng từ góp phần làm cho bài dịch hoàn thiện và nhanh hơn. Ngoài ra, trong thời gian rảnh rỗi, tôi thường quan sát cách mọi người làm việc nơi đây. Từ công việc in ấn cho đến việc dịch bài và đi công chứng giấy tờ tôi đều đã được làm qua. Tất cả những việc này giúp tôi hiểu rõ bản chất của ngành dịch thuật này và ít bỡ ngỡ trước các vấn đề không thuộc chuyên ngành của mình. 2.3 Quy trình thực hiện Trong công việc dịch thuật, ngoài chuyên ngành ngoại ngữ bắt buộc, mỗi nhân viên dịch thuật đều cần phải có một nền tảng kiến thức vững chắc, điều này đảm bảo bản dịch được chuyển thể không chỉ đúng ngữ pháp mà còn được thuật ngữ hóa chính xác nhất. Sau khi khách hàng đã thực hiện các thủ tục giao dịch, tài liệu sẽ được chuyển tới bộ phận dịch thuật. Quy trình dịch một văn bản được tôi áp dụng trong quá trình thực tập như sau: trước khi bắt đầu dịch một bài cụ thể, tôi thường đọc lướt qua một lượt để hiểu nội dung cơ bản của bài dịch, khoanh vùng những từ mà tôi chưa hiểu rõ nghĩa, tra từ điển những từ thuộc chuyên ngành. Khi xong những công việc đó thì tôi mới tiến hành dịch. Từ điển và tài liệu tham khảo là những công cụ không thể thiếu trong quá trình dịch thuật, với các loại từ điển, danh mục thuật ngữ chuyên ngành, tư SVTT: Nguyễn Lê Bảo Ngọc Trang 8
 • 17. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET liệu và sách báo thuộc mọi lĩnh vực khoa học kĩ thuật, kinh tế tài chính, y dược học, pháp luật, văn hóa xã hội v.v.. giúp tôi chuyển đổi ngôn ngữ tốt hơn, từ đó tạo ra các bản dịch chất lượng tốt nhất cho khách hàng. Với quy trình dịch thuật nêu trên và sự tận tình giúp đỡ của đội ngũ nhân viên trong công ty đã giúp tôi có thêm nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn về nhiều lĩnh vực khác nhau, từ đó giúp tôi đạt được tốc độ và chất lượng tốt hơn trong suốt thời gian thực tập tại công ty dịch thuật. Sau khi hoàn thành bài dịch, tôi đọc lại bài dịch một lần nữa trước khi tài liệu được một nhân viên kiểm tra lại toàn bộ để đảm bảo không có các lỗi chính tả, ngữ pháp,... hoặc chỉnh sửa theo yêu cầu khách hàng. Bằng sự quan sát cũng như tìm hiểu trong thời gian thực tập mà tôi đã biết được quy trình dịch thuật được áp dụng tại Công ty TNHH Dịch Vụ - Tư Vấn Du Học và Dịch Thuật Tân Việt là một quy trình rất chuyên nghiệp. Cụ thể là: Bước 1: Nhận tài liệu gốc từ khách hàng: khách hàng gửi tài liệu đến công ty bằng nhiều cách khác nhau như: gửi trực tiếp đến văn phòng công ty, hoặc gửi mail, fax,... chuyển phát nhanh hoặc các hình thức khác. Bước 2: Phân tích tài liệu: sau khi nhận được tài liệu cần dịch chúng tôi sẽ phân loại tài liệu về từng lĩnh vực chuyên môn cụ thể để giao cho đội ngũ dịch thuật chuyên về lĩnh vực đó, sau khi xem xét các yêu cầu của khách hàng và lên kế hoạch thời gian hoàn thành, công việc dịch thuật sẽ được tiến hành. Bước 3: Dịch thuật: các biên dịch được giao nhiệm vụ sẽ thống nhất về từng phần được dịch, tiến độ hoàn thành và các từ ngữ chuyên ngành trong bản dịch để quá trình dịch thuật được diễn ra thông suốt và hiệu quả. Bước 4: Hiệu đính: sau khi bản dịch thô được hoàn thành, nhân viên hiệu đính sẽ tiếp nhận và chỉnh sửa, hoàn thiện bản dịch. Bước 5: Kiểm tra tài liệu: nhân viên của tổ chuyên môn sẽ kiểm tra lại tài liệu lần cuối, nếu phát hiện có sai sót sẽ chuyển lại cho nhóm hiệu đính tiến hành chỉnh sửa lại. Bước 6: Giao tài liệu cho khách hàng: nhân viên giao tài liệu đã hoàn thành cho khách hàng theo đúng hoặc trước thời hạn và phương thức giao nhận theo thỏa thuận của khách hàng. Bước 7: Bảo hành, chỉnh sửa theo yêu cầu: chỉnh sửa tài liệu nhanh chóng và miễn phí nếu khách hàng phát hiện bản dịch có thiếu sót hoặc cần bổ sung thêm nhằm tạo ra hiệu quả công việc tốt nhất cho khách hàng. 2.4 Kết quả đạt được Dịch thuật từ xưa đến nay đều đóng vai trò quan trọng và thiết yếu trong lịch sử dân tộc, bất kể phương Đông hay phương Tây, không đơn thuần chỉ là chuyển tải từ SVTT: Nguyễn Lê Bảo Ngọc Trang 9
 • 18. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET ngôn ngữ gốc sang một hay nhiều ngôn ngữ khác mà song song với việc chuyển dịch ngôn ngữ, dịch thuật còn chuyển tải cả một nền văn hóa. Từ những trải nghiệm thực tế trong suốt thời gian thực tập tại công ty đã giúp tôi thấy được tầm quan trọng mà dịch thuật mang đến cho con người nói riêng và xã hội nói chung, dịch thuật là chiếc nôi giúp cho những người không cùng ngôn ngữ có thể hiểu được điều mà người khác muốn diễn đạt. Nói cách khác, dịch thuật là đem thông tin được diễn đạt bằng ngôn ngữ này chuyển sang ngôn ngữ khác. Để hoàn thiện một bản dịch cần thực hiện nhiều công việc khác nhau, đòi hỏi nhân viên phải là người có nhiều kinh nghiệm thực tế, kỹ năng dịch và khả năng ngôn ngữ tốt. Sau thời gian 7 tuần thực tập tại Công ty TNHH Dịch Vụ – Tư Vấn Du Học và Dịch Thuật Tân Việt, tôi đã có cơ hội được tiếp xúc với môi trường làm việc chuyên nghiệp cũng như sự giúp đỡ tận tình của toàn bộ nhân viên trong công ty, được họ cầm tay chỉ việc, hướng dẫn tại chỗ (lý thuyết lẫn thực hành) và hơn hết và áp dụng phương thức và quy trình dịch thuật một cách đúng đắn nên công việc được giao đã hoàn thành nhanh chóng và đạt kết quả tốt. Sau vài lần dịch bài tôi nhận thấy mình học được tính nhẫn nại, kiên trì bởi có khi chỉ là một vài từ đơn giản nhưng để chuyển ngữ đúng và phù hợp cũng phải suy nghĩ, tìm tòi tốn không ít thời gian. Thực tập tại công ty cũng tạo cho tôi cơ hội thử thách kinh nghiệm trình độ và độ nhạy bén của người phiên dịch, có trách nhiệm với tài liệu chọn dịch, đặt mình ở vị trí của người đọc giúp tôi tạo nên bản dịch có chất lượng và được công ty tin tưởng. Bằng chứng là những bản dịch đơn giản mà tôi thực hiện đã được công ty bàn giao cho khách hàng. Bên cạnh đó, tôi đã được thực hành nhiều công việc mà tôi chưa từng làm trước đây. Được phân công cho các công việc văn phòng quen thuộc và đặc biệt là công việc dịch thuật văn bản. May mắn hơn, tôi còn được trải nghiệm tất cả các hoạt động tại công ty như: dịch thuật, in ấn, đóng dấu tài liệu, đi đến Sở Tư pháp và Sở Ngoại vụ để giúp công ty công chứng nhiều tài liệu và một phần nhỏ nữa là tôi có cơ hội được tiếp xúc với nhiều người nước ngoài tại đây. Cùng với sự giúp đỡ của giáo viên thực tập thông qua việc đóng góp ý kiến về bản báo cáo hàng tuần giúp tôi nhận thức được những điểm thiếu sót và bổ sung kịp thời góp phần hoàn thiện bản thân mình. Khi được giao công việc, bản thân tôi phải tự nhủ rằng phải cố gắng hoàn thành một cách sớm nhất mà không có sai sót. Có điều gì không hiểu tôi sẽ nhờ anh, chị chỉ dẫn những điều mình còn chưa rõ. Nhờ đó, tôi có thể tránh gặp phải những khó khăn trong công việc còn khá mới mẻ này. Tôi được giao dịch một số tài liệu từ Việt sang Anh và ngược lại (phụ lục), nhờ đó vốn từ vựng của tôi và khả năng biên dịch đã được nâng cao cũng như kỹ năng giao tiếp với người ngoại quốc. SVTT: Nguyễn Lê Bảo Ngọc Trang 10
 • 19. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET CHƯƠNG 3: SO SÁNH THỰC TẾ VỚI LÝ THUYẾT VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CẢI TIẾN 3. 1 Cơ sở lý thuyết 3.1.1 Định nghĩa dịch và dịch thuật Định nghĩa dịch truyền thống: Dịch là quá trình thay thế một văn bản viết bằng ngôn ngữ gốc bằng một văn bản viết bằng ngôn ngữ đích với mục đích là đạt được sự tương đương tối đa về nghĩa. Định nghĩa dịch hiện đại: Dịch là quá trình chuyển một thông điệp được thể hiện bằng một ngôn ngữ gốc thành một thông điệp được biểu đạt bằng một ngôn ngữ đích với sự tương đương tối đa của một hay nhiều bình diện nội dung của thông điệp: truyền đạt thông tin, thông báo, diễn đạt nội dung biểu cảm, thi vị, v.v. Định nghĩa dịch thuật: Dịch thuật là quá trình tái tạo lại trong ngôn ngữ tiếp nhận sự tương đương tự nhiên và gần sát nhất thông điệp của ngôn ngữ gốc, trước hết là về nghĩa và sau đó là về phong cách.(Nida, 1975) Dịch thuật bao gồm hai phân ngành cơ bản là: biên dịch (dịch viết) và thông dịch (dịch nói). Nhiệm vụ của người dịch chủ yếu là truyền đi một thông điệp và bảo đảm người nhận hiểu nội dung của thông điệp đó. (Bacharach, 1977) 3.1.2 Đặc điểm của một bản dịch hay: Theo dịch giả Nghiêm Phúc (thế kỷ 19), một bản dịch hay cần có 3 tính chất sau: Tín (Faithfulness): Phải trung thành với nội dung của bản gốc. Đạt (Accuracy): Phải đạt được sự chính xác cho dù có dịch thoát ý đi chăng nữa. Nhã (Good form): Từ ngữ trong bản dịch phải thật thanh thoát, tự nhiên như cách diễn đạt của người bản xứ của ngôn ngữ đích. 3.1.3 Nguyên tắc căn bản trong dịch thuật Để có một bản dịch hay, người dịch cần chú ý các nguyên tắc sau:  Tìm cấu trúc tương đương giữa hai ngôn ngữ.   Chọn từ ngữ đúng và phong cách phù hợp.   Tránh dịch sát hay dịch từng từ một nhiều khi làm cho câu văn tối nghĩa, vụng và khó hiểu. 3.1.4 Các bước trong biên dịch:  Bước 1: Đọc nội dung bài dịch    Bước 2: Xác định những từ ngữ khó dịch    Bước 3: Xác định cấu trúc câu    Bước 4: Tiến hành dịch  SVTT: Nguyễn Lê Bảo Ngọc Trang 11
 • 20. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET  Bước 5: Biên tập lại cho phù hợp với phong cách ngôn ngữ đích.    Bước 6: Kiểm tra lại bản dịch  3.2 Các môn học bổ trợ  Kiến thức chuyên môn về kinh tế như: thương mại, kế toán, tài chính ngân hàng, quản trị doanh nghiệp, nguồn nhân lực,… cung cấp cho sinh viên nhiều thông tin cũng như từ vựng về lĩnh vực kinh tế.   Kiến thức trong lĩnh vực giao tiếp như đàm thoại, biên – phiên dịch, ngữ âm, ngữ nghĩa giúp sinh viên có thêm kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh cũng như có thể hiểu rõ về kỹ năng giao tiếp và kỹ năng dịch.   Kiến thức về tiếng Anh trong các lĩnh vực khác như Văn Phòng, Pháp Luật cung cấp một lượng lớn kiến thức về pháp luật và một số quy tắc cần phải áp dụng khi làm việc văn phòng.   Kiến thức về Kỹ năng viết giúp sinh viên biết được cách viết một bài văn hay, hoàn chỉnh, rèn luyện kỹ năng viết văn,… 3.3 So sánh giữa thực tế và lý thuyết trong quá trình thực tập và đề xuất những giải pháp cải tiến 3.3.1 So sánh giữa thực tế với lý thuyết Phần lớn kiến thức được học trên lý thuyết có sự khác nhau rõ rệt so với những yều cầu chuyên môn của thực tế. Chính vì thế nên khi tiếp xúc với môi trường thực tế sinh viên còn khá bỡ ngỡ với công việc, nhất là những lĩnh vực biên dịch có tính chất quan trọng. Đa số sinh viên chưa dám thực hiện vì còn sợ nhiều sai sót có thể khiến nơi sinh viên thực tập có thể bị thất thoát. Một phần cũng do sinh viên chưa linh động trong việc cập nhật thêm những kiến thức mới về nhiều lĩnh vực cho mình, khả năng thực hành còn hạn chế dễ gây tâm lý kém tự tin. Biểu đồ 1 dưới đây cho thấy thực tế và lý thuyết khác nhau như thế nào. SVTT: Nguyễn Lê Bảo Ngọc Trang 12
 • 21. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET Biểu đồ 3.1 Biểu đồ so sánh các môn trong lý thuyết và thực tế thông qua quá trình thực tập 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Lý thuyết Thực tế Tiếng anh Tiếng anh Tiếng anh kế Biên dịch Tiếng anh tài Tiếng anh Tiếng anh thương mại pháp luật toán chính ngân nguồn nhân văn phòng hàng lực Như chúng ta đã thấy trên biểu đồ 3.1, tiếng Anh thương mại cung cấp kiến thức đầy đủ với hơn 3000 từ vựng nhưng trên thực tế tôi chỉ áp dụng được 50% những gì đã học. Do công ty chuyên về dịch thuật các văn bản hành chính nên tôi chưa áp dụng được nhiều trong lĩnh vực này. Theo như nghiên cứu và học tập trong quá trình thực tập tôi nhận thấy rằng, các nhân viên dịch thuật đa số dùng những từ ngữ đơn giản để dịch văn bản. Những từ ngữ này được sử dụng phổ biến trong tất cả các công ty dịch thuật Tiếng Anh pháp luật cung cấp cho tôi nhiều kiến thức chuyên ngành luật và do công ty làm việc khá nhiều trong lĩnh vực này và chuyên dịch những hợp đồng từ các công ty luật nên tôi áp dụng được khoảng 75% những gì đã học. Trong quá trình thực tập biên dịch tại công ty, tôi được giao dịch hầu như là tất cả các tài liệu của công ty. Hầu hết đều thuộc tất cả các lĩnh vực nên tôi áp dụng được hơn 80% những gì đã học của bộ môn biên dịch tại trường. Bên cạnh đó cũng có một số tài liệu liên quan đến bộ môn tiếng Anh kế toán, nhưng do không thuộc lĩnh vực hoạt động của công ty nên tôi chỉ áp dụng được khoảng 40%. SVTT: Nguyễn Lê Bảo Ngọc Trang 13
 • 22. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET Tiếng anh tài chính ngân hàng, tiếng Anh nguồn nhân lực và tiếng Anh văn phòng bổ sung những kiến thức về lĩnh vực ngân hàng, tài chính ngân hàng và văn phòng. Nhưng do công ty tôi không thuộc chuyên ngành về những lĩnh vực này nên tôi chỉ áp dụng được cùng một mứclà 50%. 3.3.2 Khó khăn trong dịch thuật Có một câu nói nằm lòng của những người làm công tác dịch thuật là: “Dịch thuật là một công việc rất khó nhưng lại có một điều rất dễ khi dịch: đó là rất dễ bị sai”. Bằng phương pháp nghiên cứu của môn học “Thiết kế ý tưởng – Design Thinking” mà tôi đã được học trong chương trình LeX của trường và với câu hỏi “Bạn có gặp khó khăn gì khi biên dịch văn bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt hay không? Những khó khăn đó là gì?” tôi đã khảo sát ý kiến của 10 nhân viên tại nơi thực tập và theo trải nghiệm cá nhân, tôi xin tóm lược một số khó khăn chính mà người dịch thường gặp phải thể hiện qua biểu đồ 3.2 bên dưới. Biểu đồ 3.2 Biểu đồ biểu thị khó khăn khi biên dịch 10% 10% 50% 30% Thiếu từ vựng Cấu trúc câu Không biết sử dụng từ điển Khác biệt về văn hóa - Khó khăn do thiếu từ vựng: Khó khăn thứ nhất và cũng là khó khăn lớn nhất mà hầu hết người biên dịch đều gặp phải là sự thiếu từ vựng. Kết quả khảo sát trong biểu đồ 3.2 trên cho thấy 50% người được khảo sát gặp phải khó khăn về từ vựng như vốn từ vựng quá ít, những từ đa nghĩa hay từ đồng nghĩa phần lớn các bạn không hiểu nghĩa của từ hay chưa biết cách sử dụng từ sao cho đúng. SVTT: Nguyễn Lê Bảo Ngọc Trang 14
 • 23. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET Tác giả Newmark (n.d.) nói rằng khó khăn về việc sử dụng từ vựng, cú pháp, ngữ âm. Việc khiến người dịch gặp phải khó khăn này là ở ý thức của mỗi cá nhân trong việc học và trau dồi vốn từ vựng, mọi người thường lười trong việc luôn cập nhật những kiến thức mới nên khi dịch sẽ gặp nhiều khó khăn và hơn hết là mất thời gian. Riêng bản thân tôi cũng cảm thấy rất khó dịch và tốn rất nhiều thời gian để tra từ điển, hay tìm những tài liệu vì vốn kiến thức của tôi vẫn còn hạn chế rất nhiều và bản thân tôi cũng không có điều kiện để trau dồi thêm. - Khó khăn liên quan đến việc sử dụng cấu trúc câu 30% người được khảo sát gặp khó khăn về cấu trúc câu hay liên quan đến ngữ pháp. Cấu trúc câu trong tiếng Anh rất rộng và các bạn chưa biết cách dùng như thế nào để không làm thay đổi ý nghĩa của nội dung cần dịch; nhiều câu không biết nên dịch theo nghĩa đen hay nghĩa bóng; cách đặt câu trong tiếng Việt cũng rất khác so với tiếng Anh. Nếu cấu trúc câu không hoàn chỉnh, thiếu một hay vài thành phần nòng cốt có thể gây nên hiện tượng dịch sai nghĩa của câu. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến khó khăn này là do chưa nắm vững được cấu trúc và cách thức tổ chức của câu, cụ thể là chưa có ý thức về tính hoàn chỉnh tương đối của câu. Một phần cũng quan trọng không kém đó là không biết áp dụng quy tắc kết hợp khi dịch một câu hay một đoạn văn nào đó, mặc dù không thiếu những thành phần nòng cốt (thậm chí còn thừa), nhưng hiện dạng của câu có những từ ngữ liên kết với nhau không đúng quy tắc về ngữ pháp cũng sẽ tạo nên một bản dịch không đúng. - Khó khăn do không biết sử dụng từ điển 10% người được khảo sát không biết dùng từ điển (giấy) vì khi không am hiểu sẽ mất rất nhiều thời gian để tra một từ, từ đó dẫn đến tiến độ hoàn thành công việc sẽ bị chậm lại. Từ điển là một vật không thể thiếu đối với những người học chuyên ngành ngoại ngữ, đặc biệt là ngành dịch thuật. Từ điển nhìn thì rất dễ sử dụng nhưng nhiều người vẫn chưa thật sự biết cách sử dụng tài liệu hỗ trợ này một cách đúng đắn. Thật vậy, có rất nhiều từ điển thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, nếu không biết vận dụng hay sử dụng đúng từ điển thì sẽ tốn rất nhiều thời gian để tra được nghĩa của một từ. Việc chọn sai một cuốn từ điển có thể khiến người dịch mất nhiều thời gian để hoàn thành bài dịch, hơn nữa cũng không thể đảm bảo nội dung của bài dịch là hoàn toàn đúng. - Khó khăn do khác biệt về văn hóa giữa các dân tộc 10% người được khảo sát cảm thấy văn hóa giữa các dân tộc trên thế giới có nhiều sự khác biệt, có thể còn đối lập nhau. Thật vậy, trên thế giới có hai nền văn hóa SVTT: Nguyễn Lê Bảo Ngọc Trang 15
 • 24. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET tạo nên những sự khác biệt lớn là văn hóa giữa phương Đông và phương Tây. Tuy nhiên, suy cho cùng mỗi dân tộc có những đặc điểm riêng về địa lý, lịch sử hình thành, đời sống vật chất, phong tục tập quán, v.v. tức là một nền văn hóa riêng đều được phản ánh rõ rệt vào trong ngôn ngữ, đặc biệt là trong từ vựng của từng dân tộc. Những từ mang đặc trưng của Việt Nam như: cày sâu cuốc bẫm, bánh đa, bánh đúc, v.v. dù rất phổ biến đối với người Việt nhưng lại hoàn toàn xa lạ đối với các nước ở phương Tây. Khi phải dịch những từ ngữ đó sang tiếng nước ngoài chúng ta gặp phải không ít những khó khăn bởi vì trong ngôn ngữ đích không có những nét văn hóa như thế cho nên không có những từ ngữ tương ứng. 3.3.3 Một số đề xuất, biện pháp khắc phục khó khăn Trong thực tế, có nhiều người đã khắc phục được những khó khăn nêu trên để tạo ra những bản dịch xuất sắc, đặc biệt là những tác phẩm văn học. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều người chưa biết cách để khắc phục những khó khăn này. Tôi xin phép được đề xuất một số phương hướng khắc phục sau đây:  Khó khăn do thiếu từ vựng: khó khăn này đặt ra cho người dịch một nhiệm vụ là phải luôn trau dồi cả tiếng mẹ đẻ lẫn tiếng nước ngoài. Người dịch phải thông thạo nhiều ngoại ngữ đặc biệt là về từ ngữ. Bên cạnh đó, việc am hiểu truyền thống, văn hóa của đất nước đó cũng rất cần thiết cho biên dịch viên. Việc hiểu sai ý nghĩa của câu hay vận dụng từ không đúng có thể khiến cho câu văn bị sai lệch về mặt   ý nghĩa, hoặc không còn đúng với ý định ban đầu của tác giả. Kết hợp với việc thường xuyên trau dồi vốn từ vựng như: dành thời gian đọc nhiều loại sách báo song ngữ khác nhau; thường xuyên cập nhật những từ ngữ chuyên ngành; tra cứu các từ mới lạ và đặc biệt là phải biết vận dụng chúng thường xuyên để không bị hao mòn kiến thức.  Khó khăn liên quan đến việc sử dụng cấu trúc câu: Chúng ta cần từng bước phân tích câu một cách rõ ràng, dựa trên cơ sở đó, vận dụng, kết hợp nhiều cách sửa chữa để sắp xếp lại câu sao cho thật phù hợp. Hơn nữa, khi tiến hành sữa câu sai ngữ pháp, một mặt chúng ta phải căn cứ vào cấu trúc có sẵn và nội dung biểu đạt của câu, mặt khác, phải đặt câu vào trong văn cảnh, nghĩa là phải xem xét lại câu tron mối quan hệ nhiều mặt so với các câu xung quanh. Kết quả của việc sữa lỗi cấu trúc được xem là tối ưu khi câu đã chỉnh sửa đảm bảo ba yêu cầu sau:   - Thứ nhất: nội dung biểu đạt của nó vừa chính xác, vừa trung thực với ý đồ biểu đạt của văn bản gốc, chỉ nên điều chỉnh thay đổi, thêm bớt trong trường hợp nội dung biểu đạt của câu quá vụng về hay lệch lạc, mâu thuẩn. - Thứ hai: cấu trúc câu đã sửa phải phù hợp với chuẩn mực ngữ pháp. - Thứ ba: câu đã chỉnh sửa phải liên kết chặt chẽ với các câu xung quanh ở cả hai bình diện là nội dung và hình thức. SVTT: Nguyễn Lê Bảo Ngọc Trang 16
 • 25. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET  Khó khăn thứ ba: tùy theo mục đích sử dụng mà tìm cho mình từ điển thích hợp. Để có thể sử dụng thành thạo từ điển cần làm theo những bước mà tôi đã sưu tầm được như sau:   Bước 1: Đọc hướng dẫn sử dụng: phần giới thiệu sẽ giải thích những phần quan trọng như từ viết tắt, kí hiệu phát âm,… phần hướng dẫn này cũng giúp bạn hiểu các nội dung một từ mới được giải thích như thế nào, cách xử lý các thông tin được giải thích trong đó. Bước 2: Tìm hiểu các từ viết tắt được sử dụng: các cuốn từ điển khác nhau sẽ sử dụng những kí tự viết tắt khác nhau trừ những từ phổ biến và chung nhất như noun (N), adjective (Adj). Bạn phải dành nhiều thời gian để xem xét thật kĩ để tránh những lầm lẫn có thể xảy ra. Bước 3: Tìm hiểu kĩ về các hướng dẫn phát âm: nếu bạn ngay lập tức đọc các từ trong từ điển mà không đọc kĩ phần hướng dẫn phát âm thì sẽ có một vài khó khăn trong quá trình sử dụng và có thể bạn sẽ phát âm sai từ mà bạn cần tra. Điều đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng giao tiếp của bạn. Bước 4: Đọc từ hướng dẫn ở trên đầu các trang: hai từ xuất hiện trên đầu các trang sẽ giúp bạn biết là trang đó gồm có từ nào và có từ của bạn đang cần tìm hay không. Bước 5: Đọc thông tin có trong phần giải thích của từ mình cần tìm  Định nghĩa từ: có thể bạn thấy nhàm chán nhưng nó có thể sẽ chứa những từ đồng nghĩa, các từ liên quan giúp bạn tăng vốn từ vựng (thường thì mọi người thường bỏ qua bước này).    Câu ví dụ: giúp bạn vận dụng được từ đó vào các tình huống vụ thể.    Từ loại: ví dụ như từ bạn cần tìm là danh từ thì từ điển sẽ cung cấp cho bạn các loại từ khác như tính từ, động từ, trạng từ.    Khó khăn thứ tư: người dịch phải liên tục cập nhật thông tin, kiến thức một cách toàn diện và sâu rộng để đáp ứng được nhu cầu dịch thuật ngày càng nhiều hiện nay. Ở trường học đã được cung cấp rất nhiều kiến thức nhưng vẫn chưa đủ, chúng ta cần phải học thêm về văn hóa, văn minh của nước mình và của đất nước mà mình biết tiếng.  SVTT: Nguyễn Lê Bảo Ngọc Trang 17
 • 26. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Thông qua thời gian thực tập tôi đã tiếp cận và tìm hiểu ngành dịch thuật cũng như môn học biên dịch, tôi đã được trang bị kiến thức thục tế rất cần thiết và quan trọng. mặc dù những nhận xét sau đây chỉ mang tính lý thuyết do thời gian thực tập và tiếp xúc với thực tế còn hạn chế, nhưng tôi mong rằng những nhận xét và kiến nghị theo quan điểm của mình sẽ giúp cho ngành dịch thuật cũng như môn học biên dịch được hoàn thiện hơn. 4.1 Kết luận 4.1.1 Tóm tắt những nội dung đã thực hiện được Trong thời gian 7 tuần thực tập tại Công ty TNHH Dịch Vụ – Tư Vấn Du Học và Dịch Thuật Tân Việt , tôi có được các anh chị phân công cho công việc chính của công ty là dịch thuật văn bản từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Từ đó tôi có cơ hội được học hỏi và áp dụng những kiến thức đã học về biên dịch, rèn luyện khả năng dịch thuật và rút ra được rất nhiều bài học quý báu như phải hoàn thiện bản bịch một cách chính xác và phải đạt tốc độ nhanh nhất. Bên cạnh công việc chính là biên dịch, tôi cũng có cơ hội được tiếp xúc với các công việc văn phòng như photo tài liệu, sắp xếp, đóng dấu tài liệu, nhờ đó tôi học được rất nhiều kĩ năng hành chính văn phòng như soạn thảo văn bản, photo tài liệu, v.v. rất có ích cho công việc trong tương lai. Cùng với sự hướng dẫn và giúp đỡ tận tình của các anh chị trong công ty và giáo viên hướng dẫn, tôi đã học được rất nhiều kinh nghiệm từ chuyến đi thực tập này. 4.1.2 Điểm mạnh và hạn chế của vấn đề thực tập tại công ty Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của giám đốc Trần Thị Phượng, cùng với sự nỗ lực hết mình của đội ngũ nhân viên có ý thức trách nhiệm trong công việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. Tạo cho công ty có được sự tin tưởng của khách hàng. Công ty TNHH Dịch Vụ – Tư Vấn Du Học và Dịch Thuật Tân Việt có tổ chức rất gọn nhẹ, tương đối tốt, đội ngũ nhân viên có năng lực, làm việc tích cực và linh hoạt, phối hợp nhịp nhàng chặt chẽ ở từng khâu, từng vị trí, tuân thủ các quy định của công ty ban hành. Đặc biệt là công ty có sử dụng những tài liệu dịch thuật mẫu có sẵn do tích góp, làm việc từ những ngày đầu mới thành lập nên đã giảm thiểu được thời gian làm việc và những sai sót cơ bản, hoàn thành mục tiêu chính xác và kịp thời hơn.  Điểm mạnh    Được cọ xát với thực tế để có được những tài liệu chân thật nhất hỗ trợ cho để tài thực tập.   Được áp dụng và phát huy những kiến thức được học trong thực tế.   Rèn luyện được kĩ năng làm việc trong công ty, quản lý thời gian.   Được làm việc trong môi trường công sở nghiêm túc và chuyên nghiệp, đã giúp cho em cảm nhận được vai trò của một nhân viên thực thụ, biết hoàn thành mục tiêu được giao đúng thời hạn. SVTT: Nguyễn Lê Bảo Ngọc Trang 18
 • 27. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET  Có được nhiều lời khuyên bổ ích từ các anh, chị nhân viên.  Hạn chế    Vì chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế nên tôi còn gặp nhiều khó khăn trong công việc chính là biên dịch.   Vốn kiến thức của tôi vẫn còn hạn chế nên không thể tránh khỏi những thiếu sót.   Hiểu biết về ngành luật vẫn còn hạn chế nên đôi lúc tôi còn bỡ ngỡ trong công việc. 4.2 Kiến nghị 4.2.1 Về phía cơ quan thực tập Theo như mọi người đã biết thì ngành nào cũng có hai mặt của nó, dịch thuật cũng vậy. Ngoại trừ các yếu tố thuận lợi để phát triển vững mạnh thì nó cũng có không ít những thách thức đòi hỏi các công ty dịch thuật buộc phải biết phương pháp nắm bắt và vượt qua nó để đi lên. Bên cạnh việc học hỏi và rút ra nhiều kinh nghiệm trong công việc thì tôi cũng xin đưa ra một số kiến nghị đối với hoạt động tổ chức của công ty như sau:  Công ty muốn duy trì và phát triển lâu dài thì cần mở rộng quy mô kinh doanh vào nhiều lĩnh vực khác nhau, mở rộng cả về quy mô của công ty, phải có nguồn nhân lực dồi dào và có đủ tất cả các kỹ năng làm việc, công ty cần thực hiện và duy trì chính sách bồi dưỡng cho nhân viên, có khen thưởng cho nhân viên làm việc tốt nhất trong tháng. Tăng cường bồi dưỡng kiến thức cho nhân viên.   Công ty cần thường xuyên giữ liên lạc với khách hàng để tìm hiểu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ của công ty từ đó có những chính sách phục vụ tốt hơn, giảm giá cho khách hàng thân thiết. 4.2.2 Về phía nhà trường Trong thời gian qua, được khoa, nhà trường và công ty tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thực tập. Tôi nhận thấy rằng mình vẫn còn nhiều thiếu sót từ kỹ năng, lý thuyết cho đến áp dụng vào thực tế. Nhà trường nên tổ chức lấy ý kiến phản hồi của các cơ quan, doanh nghiệp giúp Nhà trường hiểu được nhu cầu của thị trường lao động, nhằm trang bị kiến thức cho sinh viên. Thông qua đề tài và nội dung báo cáo này, tôi mong muốn nhà trường cũng như khoa có thể bổ sung thêm tài liệu, kiến thức thật chi tiết về tất cả các bộ môn và đặc biệt là bộ môn biên dịch để những sinh viên có nguyện vọng đi theo con đường dịch thuật sẽ có được nhiều cơ hội và sớm tiếp xúc được với công việc mà mình mong ước. SVTT: Nguyễn Lê Bảo Ngọc Trang 19
 • 28. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Tài liệu môn Biên dịch 1. Khoa Ngoại ngữ, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Lưu hành nội bộ) 2. Tài liệu môn Biên dịch 2. Khoa Ngoại ngữ, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Lưu hành nội bộ) 3. Rèn luyện kĩ năng viết câu. Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. 4. Cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh < http://kenhtuyensinh.vn/cau-truc-chung-cua-mot-cau-trong-tieng-anh > 5. Những khó khăn trong dịch thuật < http://visachd.edu.vn/dich-thuat-tieng-anh/nhung-kho-khan-trong- dich-thuat.html > SVTT: Nguyễn Lê Bảo Ngọc Trang 20
 • 29. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET PHỤ LỤC SVTT: Nguyễn Lê Bảo Ngọc Trang 21
 • 30. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET PHỤ LỤC 01 HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN Ngày ....... tháng ....... năm 2022 , tại …………………………………………… Chúng tôi ký tên dưới đây là : Bên uỷ quyền (sau đây gọi tắt là bên A): Bà : VŨ THỊ HÀ Sinh năm : ………………….…….… Hộ chiếu số : ………………………………… Nơi cấp : …………….………. Nơi cư trú : …………………………………………………………………….. Là người có quyền sở hữu sử dụng một phần căn nhà và quyền sử dụng đất tại : 387/4 Lê Văn Sỹ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh theo : - Quyết định hợp thức hóa nhà tự xây cất số 1672/QĐ-UB ngày 20/04/1989 của UBND Q.Tân Bình cấp. -Tờ khai chuyển dịch tài sản nộp lệ phí trước bạ ngày 09/05/1989 do Phòng thu lệ phí trước bạ TP.Hồ Chí Minh cấp. Bên được uỷ quyền (sau đây gọi tắt là bên B): Ông : MAI DUY LINH Sinh năm : 1966 Căn cước công dân :079 066 000 426 cấp tại Bộ Công An Nơi cư trú : 623/44A Cách Mạng Tháng 8, P.15, Q. 10, TP.Hồ Chí Minh Bằng văn bản này, Bên A với sự đồng ý của Bên B đã chọn Bên A làm đại diện cho mình để nhân danh Bên A thực hiện một số công việc theo nội dung ủy quyền như sau: ĐIỀU 1 : NỘI DUNG, PHẠM VI UỶ QUYỀN 1) Nội dung uỷ quyền: - Bên B được quyền thay mặt và nhân danh bên A liên hệ với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để tiến hành làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với tài sản là căn nhà số 387/4 Lê Văn Sỹ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh. - Sau khi được cấp giấy chứng nhận bên B được phép ký tên trên các đơn, các văn bản để thực hiện việc tặng cho bà VŨ THỊ LỤ ( bà Lụ là đồng thừa kế với bên A trong căn nhà này ) toàn bộ phần thuộc quyền sở hữu, sử dụng của bên A trong căn nhà và quyền sử dụng đất tại số : 387/4 Lê Văn Sỹ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh nêu trên, căn cứ theo các quy định của pháp luật hiện hành. 2) Phạm vi uỷ quyền: Trong phạm vi uỷ quyền, bên B được thay mặt bên A toàn quyền quyết định và thực hiện các thủ tục nộp, nhận hồ sơ, ký tên trên các đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, các văn bản, các hợp đồng tặng cho và các giấy tờ có liên quan, thực hiện nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ thuế và các thủ tục khác liên quan đến nội dung công việc được uỷ quyền tại các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Bên B được phép ủy quyền lại cho bên thứ 3 để thực hiện các nội dung đã được bên A ủy quyền cho bên B SVTT: Nguyễn Lê Bảo Ngọc Trang 22
 • 31. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET Mọi hành vi của bên B thực hiện theo nội dung ủy quyền này là ý chí của bên A, bên A hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung ủy quyền. ĐIỀU 2 : THỜI HẠN UỶ QUYỀN Kể từ ngày hợp đồng này được hai bên ký kết và công chứng cho đến khi thực hiện xong công việc được ủy quyền hoặc ủy quyền chấm dứt hiệu lực theo quy định của pháp luật. ĐIỀU 3 : THÙ LAO ỦY QUYỀN Việc ủy quyền này không có thù lao. ĐIỀU 4 : NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A 1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây: - Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để bên B thực hiện công việc; - Chịu trách nhiệm về cam kết do bên B thực hiện trong phạm vi uỷ quyền; - Thanh toán chi phí hợp lý mà bên B đã bỏ ra để thực hiện công việc được uỷ quyền (nếu có). - Chịu trách nhiệm nộp các khoản thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc hợp thức hóa, mua bán, chuyển nhượng, chuyển tiền bán tài sản qua ngân hàng ( nếu có ). - Chịu trách nhiệm nộp lệ phí công chứng Hợp đồng uỷ quyền này. 2. Bên A có các quyền sau đây: - Yêu cầu bên B thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc thuộc phạm vi uỷ quyền nêu trên; - Yêu cầu bên B giao lại tài sản, lợi ích thu được ( nếu có ) từ việc thực hiện công việc được uỷ quyền, nếu không có thoả thuận khác. - Được bồi thường thiệt hại nếu bên B vi phạm các nghĩa vụ đã thoả thuận. ĐIỀU 5 : NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B 1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây: - Có trách nhiệm liên hệ với văn phòng công chứng có thẩm quyền tại Việt Nam để hoàn tất thủ tục công chứng hợp đồng này. - Thực hiện công việc theo uỷ quyền và báo cho bên A về việc thực hiện công việc đó; - Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện uỷ quyền về thời hạn, phạm vi uỷ quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi uỷ quyền (nếu có); - Bảo quản, giữ gìn tài liệu, phương tiện đã được giao để thực hiện việc uỷ quyền; - Giao cho bên A tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện uỷ quyền theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật. 2. Bên B có các quyền sau: - Yêu cầu bên A cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết để thực hiện công việc được uỷ quyền. - Được thanh toán các chi phí hợp lý để thực hiện các việc được uỷ quyền. ĐIỀU 6 : CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây: 1. Những thông tin đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật; 2. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này. 3. Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn và hợp pháp của các thông tin; giấy tờ tài liệu về nhân thân và tài sản đã cung cấp trong hồ sơ công chứng. ĐIỀU 7 : ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG SVTT: Nguyễn Lê Bảo Ngọc Trang 23
 • 32. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này. Bên A (Ký và ghi rõ họ tên) Bên B (Ký và ghi rõ họ tên) AUTHORIZED CONTRACT Date:……………, 2022 At:…………………… We are signed: Authorized parties (hereinafter referred to as Party A): Mrs. VU THI HA Year of birth: ………….. Passport:……………………………. Issued at:…………………………………. Pernament address:……………………………………………………………………. Who has property rights to use a part of the house and the land use rights at 387/4 Le Van Sy Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City following: - The decision to legalize self-construction house number 1672 / QD-UB dated Apr 20, 1989 of People's Committee of Tan Binh District granted to. - Declaration of property transfer registration fee payment due on May 9, 1989 by Registration Fee Studio Department in Ho Chi Minh granted to. Authorized Party (hereinafter referred to as Party B) Mr MAI DUY LINH Year of birth: 1966 ID Number: 079 066 000 426 Issued by: Ministry of Public Security Pernament address: 623/44A Cach Mang Thang 8, Ward 15, District 10, Ho Chi Minh City. Hereby, Party A with the agreement of Party B has chosen Party A to represent herself in the name of Party A to perform some work authorized under the following content: ARTICLE 1: CONTENT AND RANGE OF AUTHORIZATION 1) Content of Authorization : - Party B is entitled on behalf of and in the name of party A to contact with the authorities competent to carry out the procedures for granting certificates of land use rights and house ownership and other assets which are attached to land to the property is the house in 387/4 Le Van Sy Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City. - After being the certificate, Party B is authorized to sign in the applications and documents to carry out the donation to Mrs. Vu Thi Lu (Mrs. Lu are co-heirs with Party A in this house) has all of property rights and use of Party A in the house and land use rights at: 387/4 Le Van Sy Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City above, pursuant to the provisions Current law. 2) Range of Authorization: SVTT: Nguyễn Lê Bảo Ngọc Trang 24
 • 33. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET Within the range of the authorization, Party B is replaced to Party A has discretion and implement procedures for the payment, receipt, signature on the applications for a certificate of property rights, documents, contracts donation and related documents, implementation of financial obligations, tax obligations and other procedures related to job content is authorized in the competent authority in accordance with law. Party B are allowed to authorize for a 3rd Party to perform contents that has been authorized by Party A to Party B Any acts of the B comply with the contents of this authorization is the volition of Party A, Party A completely responsible before the law for authorized content. ARITICLE 2: PERIOD OF AUTHORIZATION From the date of this agreement signed by both parties and notarized until real completion of the authorized or the authorization for invalidation as provided for by law. ARITCLE 3: REMUNERATION AUTHORIZATION This authorization without remuneration. ARTICLE 4: OBLIGATIONS AND RIGHTS OF PARTY A 1. Party A has the following obligations: - Provide information, materials and facilities necessary for Party B to perform - Take responsibility for the commitments made by Party B performed within the range of authorization; - Pay for reasonably fee expenses that Party B has spent to perform authorized tasks (if any). - Be responsible for paying all taxes, charges and fees relating to the legalization, sale, transfer or sale through bank assets (if any). - Responsible for notarization fee payment this authorization contract. 2. Party A has the following rights: - Ask Party B fully notified about the work under the range of authorization mentioned above; - Ask Party B allocated assets, gains (if any) from the implementation of the work is authorized, unless otherwise agreed upon. - To be compensated for damage if the party B breaches the obligations has agreed. ARTICLE 5 : OBLIGATIONS AND RIGHTS OF PARTY B 1. Party B has the following obligations: - To be responsible to contact the notary office has authority in Vietnam to complete the procedures notarized contract. - Implementing work under the authorization and notify party A about performing the job; - Report for the third person in relation to the implementation of the mandate of the duration and range of the authorization and the amendments and additions to the range of authorization (if any); - Preserving, maintaining documents and means necessary that have been allocated to carry out the authority; SVTT: Nguyễn Lê Bảo Ngọc Trang 25
 • 34. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET - Delivered to Party A assets that had received and the benefits obtained while performing authorized by agreement or under the law. 2. Party B has the following rights: - Ask Party A to provide of information, documents and means necessary have been allocated to carry out the authority. - To be paid with the reasonable costs to perform authorized tasks. ARTICLE 6: WARRANTIES OF THE PARTIES Party A and Party B are responsible before the law for the following reassurances: 1. The information stated in this agreement are true; 2. Implementing correctly and fully the agreements stated in this contract. 3. Completely responsible before the law for the correctness and legality of the information; papers, personal documents and property have provided in notarial records. ARTICLE 7: FINAL PROVISION Both sides have understood the rights, obligations, benefits of their legitimate and legal consequences of the conclusion of this contract. Party A Party B (Signature and full name) (Signature and full name) SVTT: Nguyễn Lê Bảo Ngọc Trang 26
 • 35. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET PHỤ LỤC 02 SVTT: Nguyễn Lê Bảo Ngọc Trang 27
 • 36. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET SVTT: Nguyễn Lê Bảo Ngọc Trang 28
 • 37. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET PHỤ LỤC 03 SVTT: Nguyễn Lê Bảo Ngọc Trang 29
 • 38. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET TỔNG LÃNH SỰ NHẬT BẢN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Số chứng nhận: AI 16 - 01005 GIẤY CHỨNG NHẬN Chứng nhận rằng con dấu chính thức của Thị trưởng Thành phố Yonago, Tottori Prefecture, được đóng dấu cho tài liệu kèm theo, là đúng. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2022 LÃNH SỰ QUÁN NHẬT BẢN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH LÃNH SỰ (ký tên và đóng dấu) ATSUSHI SAKAMOTO (Phí: 820,000 đ) SVTT: Nguyễn Lê Bảo Ngọc Trang 30
 • 39. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET PHỤ LỤC 04 SVTT: Nguyễn Lê Bảo Ngọc Trang 31
 • 40. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET CƠ QUAN CẢNH SÁT QUỐC GIA HÀN QUỐC Gửi đến: Jeong Eui Sung Thông qua: Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Tp. Hồ Chí Minh Tiêu đề: Giấy chứng nhận kiểm tra lý lịch (Lý Lịch Tư Pháp) Kết quả việc kiểm tra lý lịch (bao gồm Lý Lịch Tư Pháp) được chuyển tiếp theo yêu cầu của anh. Xin chú ý những chi tiết sau đây: Số phát hành 2022 -9227 Mục đích phát hành VISA Họ Tên / tên đệm hoặc họ và tên JEONG EUI SUNG Số CMND 721020-1162123 Ngày sinh 20/10/1972 Giới tính Nam Quốc gia Cộng Hòa Hàn Quốc Kết quả hoàn tất Không có án tích, cho đến ngày 16/05/2022 . HẾT Giấy chứng nhận này do Lãnh sự quán Hàn Quốc cấp với sự xác nhận từ cơ quan Cảnh Sát Quốc Gia Cộng Hòa Hàn Quốc. Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc Ngày 28 tháng 05 năm 2022 Lãnh sự (Ký tên và đóng dấu) KIM JAE CHON Lý lịch tư pháp này chỉ được sử dụng cho mục đích phát hành. Người sử dụng lý lịch tư pháp cho những mục đích khác sẽ bị phạt tù lên tới 2 năm hoặc bị tiền phạt lên tới 20.000.000 Won căn cứ theo Điều 10-2 và 10-3 theo quy định của pháp luật về hiệu lực hình phạt. TỔNG ỦY VIÊN *Số chứng minh: số đăng ký cư trú hoặc số đăng ký người nước ngoài Công chức viên: NA JEONGSOOK Công chức viên phụ trách: SHIN DONG HA Phòng Kế hoạch ngoại vụ thực hiện: 15820 (18/05/2022 ) Địa chỉ: 120-704, 97 Tonggil-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Cộng Hòa Hàn Quốc Web tiếng Hàn: http://www.police.go.kr Web tiếng Anh: http://www.police.go.kr/eng/main.do Điện thoại: (+82) 2-3150-2676, Fax: (+82 2) 393-8754 Email: cre@police.go.kr Tình trạng: Bảo mật Nếu có bất kỳ thắc mắc có thể liên hệ đến văn phòng xác nhận qua số điện thoại: (+82) 2-3150-2676) SVTT: Nguyễn Lê Bảo Ngọc Trang 32
 • 41. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET PHỤ LỤC 05 SVTT: Nguyễn Lê Bảo Ngọc Trang 33
 • 42. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET SVTT: Nguyễn Lê Bảo Ngọc Trang 34
 • 43. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET SVTT: Nguyễn Lê Bảo Ngọc Trang 35
 • 44. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET SVTT: Nguyễn Lê Bảo Ngọc Trang 36
 • 45. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET Trung tâm Giáo dục Quốc tế Trường Đại học Bangor Tòa nhà Rathbone Đường College, Bangor www.bangor.ac.uk/international Ông Ta Thanh Tuan Phuc 18 Hồ Xuân Hương, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ Việt Nam Kính gửi ông Tạ Xin chúc mừng! Tôi trân trọng thông báo rằng chúng tôi đang gửi đến ông thư mời nhập học có điều kiện được nêu như sau Điều kiện nhập học tại Trường Đại học Bangor Các điều khoản và điều kiện của thư mời này được quyền ưu tiên hơn những thư mời trước đó. THÔNG BÁO THƯ MỜI NÀY KHÔNG DÙNG CHO MỤC ĐÍCH XIN VISA Tên: Ông Ta Thanh Tuan Phuc Mã số sinh viên: 500445059 (Vui lòng lưu lại số này để giao thiệp sau này) Ngày: 22/06/2022 Khoa: Khoa Kinh Doanh, Luật, Giáo dục và Khoa học Xã hội Ngành: Kinh doanh Chương trình nghiên cứu: Tiến sĩ ngành Quản lý dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Bernardo Batiz-Lazo và Tiến sĩ Clair Doloriert; chủ đề tóm lược được các bên đồng ý. Mã số JACS: n200 Yêu cầu chứng nhận ATAS: Không Ngày đăng ký dự kiến: 02/01/2017 Thời gian đăng ký: ba năm chính quy và một năm viết báo cáo (xem mục “Đăng ký” bên dưới). Ngày nộp luận văn: 4 năm kể từ ngày đăng ký Tài chính cho mỗi niên khóa: Học phí: 14,500£/năm (theo tỉ lệ) Phí nghiên cứu: 500£/năm Học bổng quốc tế: 2,500£/năm (xem ở mục “Tài chính cho việc học” bên dưới) Tổng cộng phải đóng: 12,500£/năm Tiền cọc: 2,000£/năm (đóng trước) Chi phí sinh hoạt dự tính: 1,015£/năm (tối thiểu) ĐIỀU KIỆN CỦA THƯ MỜI: TIẾNG ANH: Để học tại Trường Đại học Bangor, ông cần phải có kiến thức đầy đủ về viết và nói tiếng Anh Điểm thi IELTS là 7.0 và không có phần nào dưới 6.5 Khóa học Ngôn ngữ tiếng Anh tại Trường Đại học Bangor SVTT: Nguyễn Lê Bảo Ngọc Trang 37
 • 46. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET Chúng tôi khuyến nghị ông nên xem xét việc tham gia vào một khóa học Ngôn ngữ tiếng Anh tại Trường Đại học Bangor trước khi bắt đầu chương trình học sau tốt nghiệp. Trình độ tiếng Anh của ông hiện tại, ví dụ như điểm IELTS sẽ quyết định thời gian khóa học tiếng Anh mà ông được yêu cầu tham gia. Thông tin chi tiết và chi phí có sẵn tại http://elcos.bangor.ac.uk. Ông phải hoàn thành và vượt qua khóa học tiếng Anh và đạt đến trình độ thông thao tiếng Anh theo yêu cầu để nhập học như thông tin đã nêu trên. Ông nên hoàn thành việc đăng ký Chương trình Đào tạo Tiến sĩ vào tháng 10 năm 2022 vào trước niên khóa tại ELCOS. KHÁC Việc đóng tiền cọc trước là điều kiện của thư mời này. Phản hồi thư mời: Tất cả thư mời nhập học được gửi đính kèm qua thư điện tử. Đế chấp nhận hoặc từ chối lời mời trên, ông nên gửi mail đến international@bangor.ac.uk nêu rõ họ tên, khóa học xin vào và số hồ sơ đăng ký (như trên). Việc đóng tiền cọc trước sẽ diễn ra chính thức như lời mời trên (xem phần “Tiền cọc” bên dưới). Nếu ông muốn từ chối thư mời này, ông nên gửi mail đến international@bangor.ac.uk nêu rõ họ tên, khóa học xin vào và số hồ sơ đăng ký (như trên). Điều quan trọng là ông nên đọc và hiểu Các điều khoản và điều kiện của chúng tôi trước khi muốn vào học tại Trường Đại học Bangor. Bằng việc chấp nhận thư mời này, ông đồng ý Các điều khoản và điều kiện và sẽ phải tuân thủ theo đó. Nếu không chắc về bất cứ điều khoản nào, vui lòng liên hệ international@bangor.ac.uk. Ông cũng đang xác nhận rằng tất cả những thông tin vừa cung cấp cho trường là chính xác và hoàn chỉnh, ông sẽ tuân thủ theo nội quy và quy định của trường mà ông đã nộp vào. Xin nhớ rằng ông sẽ không phải là sinh viên của trường cho đến khi ông hoàn thành thủ tục đăng ký thành công với cơ quan đăng ký học vụ của trường. thông tin liên quan đến việc đăng ký được nêu chi tiết trong thư này. Thông tin bổ sung quan trọng: vui lòng đọc cẩn thận những ghi chú dưới đây có liên quan đến thư mời này trước khi liên hệ với trường. CHU CẤP TIỀN CHO VIỆC HỌC Giả sử rằng, nếu ông không được báo trước, ông sẽ phải tự lo về tài chính cho việc học của mình tại trường. Trong trường hợp bên thứ ba (ví dụ như người bảo lãnh, người sử dụng lao động, học bổng…) sẽ chi trả cho việc học của ông thì ông phải chắc rằng Trung tâm Giáo dục Quốc tế nhận được giấy xác nhận chính thức cho thư mời này và có đầy đủ thông tin của bên thứ ba có liên quan, nếu không ông sẽ phải đóng toàn bộ chi phí. Tôi rất vui lòng xác nhận rằng dựa trên điểm số học tập đã đạt được đến ngày ông được cấp 2,500£. Học bổng Quốc tế được trao bằng việc khấu trừ học phí. Học bổng này sẽ tiếp tục trong mỗi năm học tùy thuộc vào bước tiến thành công. Học bổng Quốc tế 2,500£ này được đảm bảo cung cấp cho ông duy trì cùng mức điểm (hoặc đạt SVTT: Nguyễn Lê Bảo Ngọc Trang 38
 • 47. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET điểm cao hơn) trong khóa học hiện tại. Toàn bộ những sinh viên được tài trợ sẽ không được phép hưởng Học bổng Quốc tế. Về cách thức và chính sách thanh toán cho trường, vui lòng xem tại www.bangor.ac.uk/international/future/payment.php Các chi phí sinh hoạt dự tính theo hướng dẫn là chi phí sinh hoạt tại Bangor. Số tiền thực tế sẽ khác tùy thuộc vào loại chỗ ở và lối sống. TIỀN CỌC Tiền đóng trước được đề ra theo lịch trình học phí hiện tại của trường và phải được đóng tại cơ quan có thẩm quyền của trường hoặc đóng trực tiếp. tiền đóng trước này sẽ được bù lại vào tiền học phí. Vui lòng theo dõi đường link sau về việc sắp xếp và cách thức đóng tiền: www.bangor.ac.uk/international/future/payment.php Thường không yêu cầu nơi sinh viên được tài trợ khoản tiền đóng trước bởi một nhà tài trợ nào đó được công nhận (ví dụ: chính phủ nước ngoài, các khoản vay của Mỹ) Tiền cọc được hoàn lại, liên quan đến điều kiện. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem tại www.bangor.ac.uk/international/future/payment.php ĐÓNG TIỀN CỌC Phải đáp ứng tất cả các điều kiện nêu trên, ông nên đóng tiền cọc sớm nhất có thể để trường cấp CAS và giúp ông nộp đơn xin visa sinh viên thuận tiện và sớm nhất có thể. Việc đóng tiền có thể thông qua chuyển khoản Ngân hàng Quốc tế (đóng học phí) chuyển khoản Ngân hàng hoặc thẻ tín dụng; vui lòng xem hướng dẫn tại trang web sau để sắp xếp: www.bangor.ac.uk/international/future/payment.php CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU Tiến độ học thường xuyên được giám sát. Tất cả nghiên cứu sinh được Hội đồng Giám thị của mỗi khoa đánh giá vào cuối mỗi năm học; việc đánh giá sự thành công của một năm học là dựa vào mức độ đáp ứng đã đạt được. Địa điểm các sinh viên nghiên cứu đều được tài trợ bởi một nhà bảo trợ (ví dụ: Hội đồng nghiên cứu, cơ quan nhà nước…) trường sẽ lưu giữ quyền như một điều kiện để ghi danh nhằm cung cấp tiến độ học thường lệ để báo cáo trực tiếp đến nhà bảo trợ. Bất kỳ trường hợp miễn trừ chính sách này sẽ được yêu cầu trước khi ghi danh. Ông sẽ được yêu cầu đăng ký và tham gia các học phần đào tạo các kỹ năng dạy thích hợp do nhà trường quy định. Tiến độ từ năm nhất là phụ thuộc vào việc hoàn thành tốt các điều sau: tham gia chuỗi các hội thảo dành cho tiến sĩ do trường tổ chức; hoàn thành tốt các tài liệu nghiên cứu nâng cao trong 30,000 từ; thuyết trình chuyên đề nghiên cứu từ bài nghiên cứu của mình. Tài liệu nghiên cứu bao gồm các bài phê bình văn học, thiết kế nghiên cứu có hệ thống, bài phê bình phương pháp luận, thêm vào bài thảo luận các yêu cầu dữ liệu cho bài nghiên cứu của mình. Tài liệu nghiên cứu cần được trình nộp để được đánh giá trong thời hạn cho phép từ Hội đồng Giám thị học vị Tiến sĩ. BẰNG CẤP SVTT: Nguyễn Lê Bảo Ngọc Trang 39
 • 48. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET Ông cần cung cấp các văn bằng chứng chỉ của mình. Các văn bằng sẽ là: - Xác nhận các bằng cấp từ trường đại học hay cao đẳng trước đây của ông. - Bảng điểm gốc (không trả lại) - Bản sao hay bản scan các chứng chỉ văn bằng Các bản dịch có xác minh sẽ bị yêu cầu khi thích hợp Vui lòng không gửi bản gốc văn bằng chứng chỉ thông qua bưu điện Bằng Thạc sĩ bản gốc của ông sẽ được yêu cầu chứng nhận khi ông học tại Bangor. TIẾNG ANH Ông sẽ cần cung cấp các văn bằng chứng chỉ chứng minh khả năng tiếng Anh của mình: www.bangor.ac.uk/main/fad/answer/PGFAQ.php.en#qualifications Ông cần cung cấp một chứng chỉ chứng minh khả năng tiếng Anh của mình, phù hợp với yêu cầu được ghi rõ trong thư mời và các yêu cầu tiếng Anh đã được nhà trường thông báo dành cho chương trình học. Trường Đại học Bangor lưu giữ quyền yêu cầu ông làm bài kiểm tra năng lực tiếng Anh do trường quy định thể hiện rõ ràng khả năng ngôn ngữ của ông là không mâu thuẫn với các bằng chứng ông đã cung cấp. theo đó ông được yêu cầu tuân theo kết quả từ bài kiểm tra mà bài kiểm tra này có thể phát sinh chi phí và ông sẽ là người thanh toán. Các sinh viên theo khóa ELCOS trước khi bắt đầu bài nghiên cứu sẽ phải đạt được trình độ tiếng Anh thích hợp với từng chương trình học. Sự tiến bộ sẽ giám sát suốt khóa học và trong suốt phần mở đầu và trong thời gian học của chương trình. Nếu không đáp ứng được sự tiến bộ thì sẽ dẫn đến việc trì hoãn hay hủy bỏ việc nghiên cứu và thu hồi CAS của ông. ĐĂNG KÝ Quá trình nghiên cứu của ông sẽ dự kiến kết thúc trong vòng 3 năm. Năm thứ 4 và năm cuối được chỉ định viết báo cáo. Ngày cuối cùng trình nộp hồ sơ là 4 năm kể từ ngày đăng ký và được nêu rõ tại trang 1 của phần tài trợ này. Dưới sự sắp xếp này, học phí và chi phí khác (nếu có) sẽ phải chi trả cho 3 năm đầu của chương trình học. Học phí và các chi phí khác (nếu có) thì không được tính như thông thường đối với giai đoạn viết báo cáo. Nhưng nếu như ông được yêu cầu để đảm trách bài nghiên cứu phụ thêm khi đăng ký năm học thứ 4 trước khi ông tham gia giai đoạn viết báo cáo, thì học phí và các chi phí khác (nếu có) sẽ phải được đóng và ông sẽ được thông báo trước. trường sẽ tài trợ cho visa du học bậc 4 trong năm viết báo cáo; tuy nhiên ông hoàn thành việc nghiên cứu của mình trước thời hạn, Bộ Nội Vụ sẽ thông báo và ông cần rời khỏi Anh trước khi visa của mình hết hạn (thông thường là trong vòng 1 tháng ngày nhận bằng). Các chi tiết liên quan đến việc đăng ký hay các thông tin khác sẽ được gửi bằng email cho ông trong tháng 8, với các điều kiện kèm theo để nhập học theo như thư mời nhập học đã được đáp ứng và ông đã được chấp nhận chính thức nhập học theo thư mời này. Vui lòng ghi nhớ rằng ngày mà ông đến trường để đăng ký chính thức sẽ được xác nhận trong “Thư thông báo của CAS”, tuy nhiên các sinh viên có trách nhiệm phải theo kịp các đề án và bài tập đã bỏ lỡ. SVTT: Nguyễn Lê Bảo Ngọc Trang 40
 • 49. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET Thư mời nhập học này chỉ có giá trị trong ngày đăng ký đã đưa ra ở trên trừ khi có bất kỳ thỏa thuận nào khác từ Văn phòng nhập học. VISA Mỗi học sinh yêu cầu cấp visa du học tại Vương quốc Anh sẽ yêu cầu số tham chiếu "Xác nhận chấp nhận cho đi du học" (CAS) từ một nhà tài trợ được công nhận (ví dụ Trường Đại học). Xin lưu ý rằng một CAS có giá trị trong 6 tháng và thông thường sẽ được cung cấp 3 tháng trước ngày bắt đầu đề xuất các khóa học của ông. Ông nên kiểm tra quá trình xin visa và ngày sớm nhất mà ông có thể nộp hồ sơ với văn phòng cấp visa ở Anh. Để biết thêm thông tin về yêu cầu cấp visa xin vui lòng truy cập website UKVI http://www.gov.uk/tier-4-general-visa TÌNH TRẠNG CƯ TRÚ Quy định tại trường đại học yêu cầu tất cả sinh viên chính quy tham gia đầy đủ các khóa học của mình. Quy định cũng yêu cầu mỗi học sinh được giám sát việc tuân thủ các quy định này. Để đảm bảo rằng các sinh viên tham gia đầy đủ tất cả chương trình học đại học đòi hỏi mỗi học sinh phải sống trong khoảng cách hợp lý trong việc đi lại hàng ngày tới trường Đại học. CHỖ Ở Nếu ông đang nộp đơn xin sống tại Đại học Bangor, Văn phòng Halls không thể xử lý đơn xin của ông cho đến khi tất cả các điều kiện đã được thoả mãn. Thông tin chi tiết về chỗ ở có thể được tìm thấy tại: www.bangor.ac.uk/accommodation/postgraduate/index.php.en YÊU CẦU Để xác thực thư mời nhập học này hoặc nếu ông có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng liên hệ Trung Tâm Giáo dục Quốc tế tại international@bangor.ac.uk; Tel: +44 (0) 1248382028. Hãy liên hệ website của đại học chúng tôi để biết thêm thông tin và tư vấn cho sinh viên quốc tế www.bangor.ac.uk/international. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn vì đã đăng ký vào Đại học Bangor. (signed) Ms Manman Jones Trưởng Ban Tuyển Sinh Quốc Tế Đại học Bangor Thành lập năm 1884 Số đăng ký từ thiện: 1141565 SVTT: Nguyễn Lê Bảo Ngọc Trang 41