SlideShare a Scribd company logo

Luận Văn Tốt Nghiệp Hoàn Thiện Hệ Thống Kênh Phân Phối Của Công Ty.

Luận Văn Tốt Nghiệp Hoàn Thiện Hệ Thống Kênh Phân Phối Của Công Ty. Đã chia sẻ đến cho các bạn học viên một bài mẫu cực kì xuất sắc, mới mẽ, chất lượng đáng để xem và theo dõi mà các bạn không nên bỏ qua nhé. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM

1 of 75
Download to read offline
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536
149
TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI : THỰC TRẠNG VÀ GIẢI
PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH
PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TNHH SX –
TM–DV VIỆT THIÊN
TPHCM - 2022
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536
149
TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM
Table of Contents
CHƯƠNG1: GIỚI THIỆU CHUNG1
1. Lý do chọn đề tài: i. 1
2. Mục tiêu nghiên cứu: 2
3. Đối tượng nghiên cứu:
4. Pham vi nghiên cứu:Trong phạm vi Tp.HCM 2
5. Phương pháp nghiên cứu:Đ: 3
6. Kết cấu đề tài:Gồm 5 chương.3
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN3
2.1. Một số khái niệm về hệ thống kênh phân phối 3
2.1.1 Kháiniệm và đặc điểm của kênh phân phối 3
2.1.2 Vai trò và chức năng của kênh phân phối 4
2.1.2.1 Vai trò của kênh phân phối 4
2.1.2.2 Chức năng của kênh phân phối 5
2.2 Tổ chức và hoạt động kênh phân phối 7
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536
149
TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM
2.2.1 Hoạt động của kênh phân phối 7
2.2.2 Tổ chức kênh phân phối 9
2.3 Các quyết định quản trị kênh phân phối 10
2.3.1Lựa chọn thị trường mục tiêu 10
2.3.3 Các quyết định quản trị kênh phân phối 11
2.4 Các quyết định kho vận 11
2.5 Bán buôn bán lẻ 12
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP LUẬN12
3.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 12
3.2. Tiến trình nghiên cứu 13
3.3. Phương pháp thu thập thông tin 15
3.3.1. Thu thập thông tin thứ cấp 15
3.3.2. Thu thập thông tin sơ cấp15
3.3.2.1. Mô hình khảo sát15
3.3.2.2. Nội dung câu hỏi điều tra khảo sát 16
3.3.2.3. Phát phiếu điều tra khảo sát 21
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536
149
TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM
3.3.2.4. . Xác định nội dung phân tích, tính chính xác và độ tin cậy của
dữ liệu 21
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI
CỦA CÔNG TY TNHH SX-TM-DV VIỆT THIÊN 23
4.1. Phân tích thực trạng 23
4.1.1. Khái quát công ty 23
4.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 24
4.1.2.1. Chức năng của công ty 24
4.1.2.2. Nhiệm vụ của công ty 25
4.1.2.3. Lĩnh vực hoạt động của công ty Việt Thiên25
4.1.3. cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty TNHH SX-TM –DV Việt
Thiên 27
4.1.4. Các mặt hàng kinh doanh của công ty Việt Thiên 27
4.1.4.1. Trà 27
4.1.4.2. Cà phê 28
4.1.4.3. Các mặt hàng khác 28
4.2. Phân tích thực trạng hệ thống kênh phân phối của công ty28
TNHH SX-TM-DV Việt Thiên 28
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536
149
TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM
4.2.1. Cạnh tranh trên thị trường 28
4.2.1.1. Thị trường cạnh tranh 28
4.2.1.2. Những doanh nghiệp cạnh tranh từng ngành . 29
4.2.1.3. Thị trường 29
4.2.2. Hệ thống phân phối hiện nay của công ty 30
4.2.3. Cách thức lựa chọn thành viên kênh phân phối 33
4.2.3.1. Căn cứ lựa chọn kênh phân phối của công ty Việt Thiên 33
4.2.3.2. Tiêu chuẩn lựa chọn kênh phân phối cho công ty 35
4.2.5. Mối quan hệ giữa các thành viên trong kênh 37
4.2.6. Quản lí kênh phân phối 39
4.2.7. Hướng duy trì và phát triển hệ thống phân phối cho công ty 42
4.2.8. Phân tích ma trận SWOT 43
4.3. KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG 44
4.4. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI CỦA
CÔNG TY TNHH SX-TM-DV VIỆT THIÊN TRONG THỜI GIAN QUA 52
4.4.1. Thuận lợi 52
4.4.2. Khó khăn 52
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536
149
TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG
KÊNH PHÂN PHỐI CHO CÔNG TY TNHH SX-TM-DV VIỆT THIÊN 54
Giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối cho công ty TNHH
SX-TM-DV Việt Thiên. 54
5.1. Các biện pháp khác 58
5.2. Các kiến nghị cho công ty 59
5.2.1. Nâng cao hiệu quả quản lí kênh phân phối 59
5.2.2. Chính sách khách hàng 61
5.2.3. Thiết lập phòng marketing 61
CHƯƠNG1: GIỚI THIỆU CHUNG
1. Lý do chọn đề tài: Thiết lập được một hệ thống kênh phân phối hiệu quả là
doanh nghiệp đã có được lợi thế cạnh tranh dài hạn trên thị trường.Khi nhu
cầu tiêu dùng thay đổi đó cũng là cơ hội và thách thức của các doanh
nghiệp.Thời điểm hiện nay là cơ hội cho các doanh nghiệp dám nghĩ dám
làm, dám đột phá để xây dựng con đường riêng cho mình.Các doanh nghiệp
phải biết khai thác tối đa những lợi thế của mình về tài chính, nguồn lực,
công nghệ...Thị trường rất nhiều hàng hóa có những tính năng tương tự
nhau để cho khách hàng lựa chọn .Lựa chọn của người tiêu dùng hiện nay
không chỉ hướng tới giá cả, chất lượng mà còn xem trọng sự tiện lợi và dễ

Recommended

Quản trị kênh phân phối đối với sản phẩm gạch men của công ty cổ phần gạch me...
Quản trị kênh phân phối đối với sản phẩm gạch men của công ty cổ phần gạch me...Quản trị kênh phân phối đối với sản phẩm gạch men của công ty cổ phần gạch me...
Quản trị kênh phân phối đối với sản phẩm gạch men của công ty cổ phần gạch me...luanvantrust
 
Quản trị kênh phân phối của Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood tại...
Quản trị kênh phân phối của Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood tại...Quản trị kênh phân phối của Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood tại...
Quản trị kênh phân phối của Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood tại...luanvantrust
 
Đề tài báo cáo thực tập kênh phân phối của công ty (2)
Đề tài báo cáo thực tập kênh phân phối của công ty (2)Đề tài báo cáo thực tập kênh phân phối của công ty (2)
Đề tài báo cáo thực tập kênh phân phối của công ty (2)Luận Văn 1800
 
Đề tài báo cáo thực tập kênh phân phối của công ty
Đề tài báo cáo thực tập kênh phân phối của công tyĐề tài báo cáo thực tập kênh phân phối của công ty
Đề tài báo cáo thực tập kênh phân phối của công tyLuận Văn 1800
 

More Related Content

Similar to Luận Văn Tốt Nghiệp Hoàn Thiện Hệ Thống Kênh Phân Phối Của Công Ty.

Một số giải pháp hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm cà phê tại công ty Cao su...
Một số giải pháp hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm cà phê tại công ty Cao su...Một số giải pháp hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm cà phê tại công ty Cao su...
Một số giải pháp hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm cà phê tại công ty Cao su...sividocz
 
quản lý các dòng chảy của hệ thống kênh phân phối cho sản phẩm kem tràng tiền
quản lý các dòng chảy của hệ thống kênh phân phối cho sản phẩm kem tràng tiềnquản lý các dòng chảy của hệ thống kênh phân phối cho sản phẩm kem tràng tiền
quản lý các dòng chảy của hệ thống kênh phân phối cho sản phẩm kem tràng tiềnnataliej4
 
Quản trị kênh phân phối sản phẩm gạch ốp lát của Công ty cổ phần Prime Group ...
Quản trị kênh phân phối sản phẩm gạch ốp lát của Công ty cổ phần Prime Group ...Quản trị kênh phân phối sản phẩm gạch ốp lát của Công ty cổ phần Prime Group ...
Quản trị kênh phân phối sản phẩm gạch ốp lát của Công ty cổ phần Prime Group ...luanvantrust
 
Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm cà phê bột tại Công ty cổ phần cà phê Thu ...
Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm cà phê bột tại Công ty cổ phần cà phê Thu ...Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm cà phê bột tại Công ty cổ phần cà phê Thu ...
Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm cà phê bột tại Công ty cổ phần cà phê Thu ...sividocz
 
Chiến Lược Phân Phối Của Công Ty Tân Hiệp Phát Tp Hồ Chí Minh
Chiến Lược Phân Phối Của Công Ty Tân Hiệp Phát Tp Hồ Chí MinhChiến Lược Phân Phối Của Công Ty Tân Hiệp Phát Tp Hồ Chí Minh
Chiến Lược Phân Phối Của Công Ty Tân Hiệp Phát Tp Hồ Chí Minhluanvantrust
 
Luận Văn Quản Trị Kênh Phân Phối Sản Phẩm Gạch Ốp Lát Của Công Ty Cổ Phần Pri...
Luận Văn Quản Trị Kênh Phân Phối Sản Phẩm Gạch Ốp Lát Của Công Ty Cổ Phần Pri...Luận Văn Quản Trị Kênh Phân Phối Sản Phẩm Gạch Ốp Lát Của Công Ty Cổ Phần Pri...
Luận Văn Quản Trị Kênh Phân Phối Sản Phẩm Gạch Ốp Lát Của Công Ty Cổ Phần Pri...sividocz
 
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM MAN...
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM MAN...CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM MAN...
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM MAN...lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Quản Trị Kênh Phân Phối Của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dƣỡng Nutifood Tại...
Quản Trị Kênh Phân Phối Của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dƣỡng Nutifood Tại...Quản Trị Kênh Phân Phối Của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dƣỡng Nutifood Tại...
Quản Trị Kênh Phân Phối Của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dƣỡng Nutifood Tại...dịch vụ viết đề tài trọn gói 0973287149
 
Quản trị kênh phân phối tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu phân bón Tây Nguyên
Quản trị kênh phân phối tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu phân bón Tây NguyênQuản trị kênh phân phối tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu phân bón Tây Nguyên
Quản trị kênh phân phối tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu phân bón Tây Nguyênluanvantrust
 
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng tại DNTN Châu Phát
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng tại DNTN Châu PhátMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng tại DNTN Châu Phát
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng tại DNTN Châu Phátluanvantrust
 
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty Tin Học Khoa Nam
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty Tin Học Khoa NamBáo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty Tin Học Khoa Nam
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty Tin Học Khoa NamHỗ Trợ Viết Đề Tài luanvanpanda.com
 

Similar to Luận Văn Tốt Nghiệp Hoàn Thiện Hệ Thống Kênh Phân Phối Của Công Ty. (20)

Giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị kênh phân phối tại công ty Chiếu...
Giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị kênh phân phối tại công ty Chiếu...Giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị kênh phân phối tại công ty Chiếu...
Giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị kênh phân phối tại công ty Chiếu...
 
Một số giải pháp hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm cà phê tại công ty Cao su...
Một số giải pháp hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm cà phê tại công ty Cao su...Một số giải pháp hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm cà phê tại công ty Cao su...
Một số giải pháp hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm cà phê tại công ty Cao su...
 
quản lý các dòng chảy của hệ thống kênh phân phối cho sản phẩm kem tràng tiền
quản lý các dòng chảy của hệ thống kênh phân phối cho sản phẩm kem tràng tiềnquản lý các dòng chảy của hệ thống kênh phân phối cho sản phẩm kem tràng tiền
quản lý các dòng chảy của hệ thống kênh phân phối cho sản phẩm kem tràng tiền
 
Quản trị kênh phân phối sản phẩm gạch ốp lát của Công ty cổ phần Prime Group ...
Quản trị kênh phân phối sản phẩm gạch ốp lát của Công ty cổ phần Prime Group ...Quản trị kênh phân phối sản phẩm gạch ốp lát của Công ty cổ phần Prime Group ...
Quản trị kênh phân phối sản phẩm gạch ốp lát của Công ty cổ phần Prime Group ...
 
Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm cà phê bột tại Công ty cổ phần cà phê Thu ...
Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm cà phê bột tại Công ty cổ phần cà phê Thu ...Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm cà phê bột tại Công ty cổ phần cà phê Thu ...
Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm cà phê bột tại Công ty cổ phần cà phê Thu ...
 
Chiến Lược Phân Phối Của Công Ty Tân Hiệp Phát Tp Hồ Chí Minh
Chiến Lược Phân Phối Của Công Ty Tân Hiệp Phát Tp Hồ Chí MinhChiến Lược Phân Phối Của Công Ty Tân Hiệp Phát Tp Hồ Chí Minh
Chiến Lược Phân Phối Của Công Ty Tân Hiệp Phát Tp Hồ Chí Minh
 
Đề tài công tác quản trị thương hiệu, ĐIỂM CAO 2018
Đề tài công tác quản trị thương hiệu, ĐIỂM CAO 2018Đề tài công tác quản trị thương hiệu, ĐIỂM CAO 2018
Đề tài công tác quản trị thương hiệu, ĐIỂM CAO 2018
 
Luận Văn Quản Trị Kênh Phân Phối Sản Phẩm Gạch Ốp Lát Của Công Ty Cổ Phần Pri...
Luận Văn Quản Trị Kênh Phân Phối Sản Phẩm Gạch Ốp Lát Của Công Ty Cổ Phần Pri...Luận Văn Quản Trị Kênh Phân Phối Sản Phẩm Gạch Ốp Lát Của Công Ty Cổ Phần Pri...
Luận Văn Quản Trị Kênh Phân Phối Sản Phẩm Gạch Ốp Lát Của Công Ty Cổ Phần Pri...
 
Đề tài: Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại công ty may
Đề tài: Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại công ty mayĐề tài: Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại công ty may
Đề tài: Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại công ty may
 
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM MAN...
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM MAN...CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM MAN...
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM MAN...
 
Đề tài: Hoạt động marketing của Công Ty Cổ Phần Bến Thành Ô Tô
Đề tài: Hoạt động marketing của Công Ty Cổ Phần Bến Thành Ô TôĐề tài: Hoạt động marketing của Công Ty Cổ Phần Bến Thành Ô Tô
Đề tài: Hoạt động marketing của Công Ty Cổ Phần Bến Thành Ô Tô
 
Quản Trị Kênh Phân Phối Của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dƣỡng Nutifood Tại...
Quản Trị Kênh Phân Phối Của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dƣỡng Nutifood Tại...Quản Trị Kênh Phân Phối Của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dƣỡng Nutifood Tại...
Quản Trị Kênh Phân Phối Của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dƣỡng Nutifood Tại...
 
Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Chiến Lược Quảng Cáo Tới Hành Vi Mua Của Người Tiêu ...
Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Chiến Lược Quảng Cáo Tới Hành Vi Mua Của Người Tiêu ...Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Chiến Lược Quảng Cáo Tới Hành Vi Mua Của Người Tiêu ...
Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Chiến Lược Quảng Cáo Tới Hành Vi Mua Của Người Tiêu ...
 
Đề tài tốt nghiệp: Hoạt động phân phối Thực phẩm của Công ty CJ Cầu Tre
Đề tài tốt nghiệp: Hoạt động phân phối Thực phẩm của Công ty CJ Cầu TreĐề tài tốt nghiệp: Hoạt động phân phối Thực phẩm của Công ty CJ Cầu Tre
Đề tài tốt nghiệp: Hoạt động phân phối Thực phẩm của Công ty CJ Cầu Tre
 
Quản trị kênh phân phối tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu phân bón Tây Nguyên
Quản trị kênh phân phối tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu phân bón Tây NguyênQuản trị kênh phân phối tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu phân bón Tây Nguyên
Quản trị kênh phân phối tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu phân bón Tây Nguyên
 
Báo Cáo Thực Tập Kênh Phân Phối Tại Công Ty Mỹ Phẩm 9 Điểm
Báo Cáo Thực Tập Kênh Phân Phối Tại Công Ty Mỹ Phẩm 9 ĐiểmBáo Cáo Thực Tập Kênh Phân Phối Tại Công Ty Mỹ Phẩm 9 Điểm
Báo Cáo Thực Tập Kênh Phân Phối Tại Công Ty Mỹ Phẩm 9 Điểm
 
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng tại DNTN Châu Phát
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng tại DNTN Châu PhátMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng tại DNTN Châu Phát
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng tại DNTN Châu Phát
 
Quản trị kênh phân phối trong kinh doanh xổ số kiến thiết, HAY
Quản trị kênh phân phối trong kinh doanh xổ số kiến thiết, HAYQuản trị kênh phân phối trong kinh doanh xổ số kiến thiết, HAY
Quản trị kênh phân phối trong kinh doanh xổ số kiến thiết, HAY
 
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty Tin Học Khoa Nam
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty Tin Học Khoa NamBáo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty Tin Học Khoa Nam
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty Tin Học Khoa Nam
 
Phan tich hoat dong truyen thong marketing
Phan tich hoat dong truyen thong marketingPhan tich hoat dong truyen thong marketing
Phan tich hoat dong truyen thong marketing
 

More from Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Zalo : 0932.091.562

Luận Văn Tác Động Của Quản Trị Vốn Lưu Động Đến Khả Năng Sinh Lợi Của Các Doa...
Luận Văn Tác Động Của Quản Trị Vốn Lưu Động Đến Khả Năng Sinh Lợi Của Các Doa...Luận Văn Tác Động Của Quản Trị Vốn Lưu Động Đến Khả Năng Sinh Lợi Của Các Doa...
Luận Văn Tác Động Của Quản Trị Vốn Lưu Động Đến Khả Năng Sinh Lợi Của Các Doa...Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Zalo : 0932.091.562
 

More from Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Zalo : 0932.091.562 (20)

Luận Văn Thạc Sĩ Bảo Quản Tài Liệu Tại Các Thư Viện.
Luận Văn Thạc Sĩ Bảo Quản Tài Liệu Tại Các Thư Viện.Luận Văn Thạc Sĩ Bảo Quản Tài Liệu Tại Các Thư Viện.
Luận Văn Thạc Sĩ Bảo Quản Tài Liệu Tại Các Thư Viện.
 
Luận Văn Phát Triển Du Lịch Sinh Thái Bền Vững Cho Tỉnh Bình Thuận.
Luận Văn Phát Triển Du Lịch Sinh Thái Bền Vững Cho Tỉnh Bình Thuận.Luận Văn Phát Triển Du Lịch Sinh Thái Bền Vững Cho Tỉnh Bình Thuận.
Luận Văn Phát Triển Du Lịch Sinh Thái Bền Vững Cho Tỉnh Bình Thuận.
 
Luận Văn Quản Lý Nhân Lực Hành Chính Xã Phường Tại Thành Phố Thái ...
Luận Văn Quản Lý Nhân Lực Hành Chính Xã Phường Tại Thành Phố Thái ...Luận Văn Quản Lý Nhân Lực Hành Chính Xã Phường Tại Thành Phố Thái ...
Luận Văn Quản Lý Nhân Lực Hành Chính Xã Phường Tại Thành Phố Thái ...
 
Luận Văn Pháp Luật Hạn Chế Cạnh Tranh Trong Hoạt Động Nhượng Quyền Thương Mại
Luận Văn Pháp Luật Hạn Chế Cạnh Tranh Trong Hoạt Động Nhượng Quyền Thương MạiLuận Văn Pháp Luật Hạn Chế Cạnh Tranh Trong Hoạt Động Nhượng Quyền Thương Mại
Luận Văn Pháp Luật Hạn Chế Cạnh Tranh Trong Hoạt Động Nhượng Quyền Thương Mại
 
Luận Văn Phân Tích Tình Hình Thanh Khoản Tại Ngân Hàng Đông Á Bank.
Luận Văn Phân Tích Tình Hình Thanh Khoản Tại Ngân Hàng Đông Á Bank.Luận Văn Phân Tích Tình Hình Thanh Khoản Tại Ngân Hàng Đông Á Bank.
Luận Văn Phân Tích Tình Hình Thanh Khoản Tại Ngân Hàng Đông Á Bank.
 
Luận Văn Tác Động Của Quản Trị Vốn Lưu Động Đến Khả Năng Sinh Lợi Của Các Doa...
Luận Văn Tác Động Của Quản Trị Vốn Lưu Động Đến Khả Năng Sinh Lợi Của Các Doa...Luận Văn Tác Động Của Quản Trị Vốn Lưu Động Đến Khả Năng Sinh Lợi Của Các Doa...
Luận Văn Tác Động Của Quản Trị Vốn Lưu Động Đến Khả Năng Sinh Lợi Của Các Doa...
 
Luận Văn Quản Lý Hoạt Động Trải Nghiệm Sáng Tạo Của Học Sinh Ở Các Trường Tru...
Luận Văn Quản Lý Hoạt Động Trải Nghiệm Sáng Tạo Của Học Sinh Ở Các Trường Tru...Luận Văn Quản Lý Hoạt Động Trải Nghiệm Sáng Tạo Của Học Sinh Ở Các Trường Tru...
Luận Văn Quản Lý Hoạt Động Trải Nghiệm Sáng Tạo Của Học Sinh Ở Các Trường Tru...
 
Luận Văn Quản Lý Di Tích Lịch Sử Khu Lăng Mộ Và Đền Thờ Các Vị Vua Triều Lý.
Luận Văn Quản Lý Di Tích Lịch Sử Khu Lăng Mộ Và Đền Thờ Các Vị Vua Triều Lý.Luận Văn Quản Lý Di Tích Lịch Sử Khu Lăng Mộ Và Đền Thờ Các Vị Vua Triều Lý.
Luận Văn Quản Lý Di Tích Lịch Sử Khu Lăng Mộ Và Đền Thờ Các Vị Vua Triều Lý.
 
Luận Văn Nghiên Cứu Các Nhân Tố Tác Động Đến Hiệu Quả Hoạt Động Thanh Tra Thu...
Luận Văn Nghiên Cứu Các Nhân Tố Tác Động Đến Hiệu Quả Hoạt Động Thanh Tra Thu...Luận Văn Nghiên Cứu Các Nhân Tố Tác Động Đến Hiệu Quả Hoạt Động Thanh Tra Thu...
Luận Văn Nghiên Cứu Các Nhân Tố Tác Động Đến Hiệu Quả Hoạt Động Thanh Tra Thu...
 
Luận Văn Tác Động Của Chính Sách Vốn Lưu Động Đến Hiệu Quả Tài Chính Của Các ...
Luận Văn Tác Động Của Chính Sách Vốn Lưu Động Đến Hiệu Quả Tài Chính Của Các ...Luận Văn Tác Động Của Chính Sách Vốn Lưu Động Đến Hiệu Quả Tài Chính Của Các ...
Luận Văn Tác Động Của Chính Sách Vốn Lưu Động Đến Hiệu Quả Tài Chính Của Các ...
 
Luận Văn Thạc Sĩ Dạy Học Sli, Lượn Trong Giờ Ngoại Khóa Cho Sinh Viên
Luận Văn Thạc Sĩ Dạy Học Sli, Lượn Trong Giờ Ngoại Khóa Cho Sinh ViênLuận Văn Thạc Sĩ Dạy Học Sli, Lượn Trong Giờ Ngoại Khóa Cho Sinh Viên
Luận Văn Thạc Sĩ Dạy Học Sli, Lượn Trong Giờ Ngoại Khóa Cho Sinh Viên
 
Tổng 320+ Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Tài Nguyên Rừng – Hay Nhất Hiện ...
Tổng 320+ Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Tài Nguyên Rừng – Hay Nhất Hiện ...Tổng 320+ Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Tài Nguyên Rừng – Hay Nhất Hiện ...
Tổng 320+ Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Tài Nguyên Rừng – Hay Nhất Hiện ...
 
Luận Văn Thạc Sĩ Giám Sát Hoạt Động Của Hội Đồng Nhân Dân
Luận Văn Thạc Sĩ Giám Sát Hoạt Động Của Hội Đồng Nhân DânLuận Văn Thạc Sĩ Giám Sát Hoạt Động Của Hội Đồng Nhân Dân
Luận Văn Thạc Sĩ Giám Sát Hoạt Động Của Hội Đồng Nhân Dân
 
Luận Văn Quyền Bào Chữa Của Bị Can, Bị Cáo Là Người Chưa Thành Niên
Luận Văn Quyền Bào Chữa Của Bị Can, Bị Cáo Là Người Chưa Thành NiênLuận Văn Quyền Bào Chữa Của Bị Can, Bị Cáo Là Người Chưa Thành Niên
Luận Văn Quyền Bào Chữa Của Bị Can, Bị Cáo Là Người Chưa Thành Niên
 
Luận Văn Pháp Luật Về Kiểm Soát Ô Nhiễm Môi Trường Không Khí.
Luận Văn Pháp Luật Về Kiểm Soát Ô Nhiễm Môi Trường Không Khí.Luận Văn Pháp Luật Về Kiểm Soát Ô Nhiễm Môi Trường Không Khí.
Luận Văn Pháp Luật Về Kiểm Soát Ô Nhiễm Môi Trường Không Khí.
 
Luận Văn Thạc Sĩ Bảo Tồn Và Phát Huy Nghệ Thuật Múa Cơ Tu.
Luận Văn Thạc Sĩ Bảo Tồn Và Phát Huy Nghệ Thuật Múa Cơ Tu.Luận Văn Thạc Sĩ Bảo Tồn Và Phát Huy Nghệ Thuật Múa Cơ Tu.
Luận Văn Thạc Sĩ Bảo Tồn Và Phát Huy Nghệ Thuật Múa Cơ Tu.
 
Luận Văn Tăng Cường Hoạt Động Kiểm Soát Trong Công Tác Tổ Chức Quản Lý Về Tìn...
Luận Văn Tăng Cường Hoạt Động Kiểm Soát Trong Công Tác Tổ Chức Quản Lý Về Tìn...Luận Văn Tăng Cường Hoạt Động Kiểm Soát Trong Công Tác Tổ Chức Quản Lý Về Tìn...
Luận Văn Tăng Cường Hoạt Động Kiểm Soát Trong Công Tác Tổ Chức Quản Lý Về Tìn...
 
Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Bảo Hiểm Thất Nghiệp Ở Nước Ta Hiện...
Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Bảo Hiểm Thất Nghiệp Ở Nước Ta Hiện...Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Bảo Hiểm Thất Nghiệp Ở Nước Ta Hiện...
Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Bảo Hiểm Thất Nghiệp Ở Nước Ta Hiện...
 
Luận Văn Sự Hình Thành Xu Hướng Và Đặc Điểm Của Hội Họa Việt Nam.
Luận Văn Sự Hình Thành Xu Hướng Và Đặc Điểm Của Hội Họa Việt Nam.Luận Văn Sự Hình Thành Xu Hướng Và Đặc Điểm Của Hội Họa Việt Nam.
Luận Văn Sự Hình Thành Xu Hướng Và Đặc Điểm Của Hội Họa Việt Nam.
 
Luận Văn Phân Tích Tình Hình Thanh Khoản Tại Ngân Hàng DongABank.
Luận Văn Phân Tích Tình Hình Thanh Khoản Tại Ngân Hàng DongABank.Luận Văn Phân Tích Tình Hình Thanh Khoản Tại Ngân Hàng DongABank.
Luận Văn Phân Tích Tình Hình Thanh Khoản Tại Ngân Hàng DongABank.
 

Recently uploaded

VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiVietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiNguyen Tri Hien
 
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docxGiấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docxQucHHunhnh
 
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...Nguyen Thanh Tu Collection
 

Recently uploaded (11)

VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
 
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
 
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiVietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
 
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docxGiấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
 
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
 
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
 
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
 

Luận Văn Tốt Nghiệp Hoàn Thiện Hệ Thống Kênh Phân Phối Của Công Ty.

 • 1. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI : THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TNHH SX – TM–DV VIỆT THIÊN TPHCM - 2022
 • 2. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM Table of Contents CHƯƠNG1: GIỚI THIỆU CHUNG1 1. Lý do chọn đề tài: i. 1 2. Mục tiêu nghiên cứu: 2 3. Đối tượng nghiên cứu: 4. Pham vi nghiên cứu:Trong phạm vi Tp.HCM 2 5. Phương pháp nghiên cứu:Đ: 3 6. Kết cấu đề tài:Gồm 5 chương.3 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN3 2.1. Một số khái niệm về hệ thống kênh phân phối 3 2.1.1 Kháiniệm và đặc điểm của kênh phân phối 3 2.1.2 Vai trò và chức năng của kênh phân phối 4 2.1.2.1 Vai trò của kênh phân phối 4 2.1.2.2 Chức năng của kênh phân phối 5 2.2 Tổ chức và hoạt động kênh phân phối 7
 • 3. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM 2.2.1 Hoạt động của kênh phân phối 7 2.2.2 Tổ chức kênh phân phối 9 2.3 Các quyết định quản trị kênh phân phối 10 2.3.1Lựa chọn thị trường mục tiêu 10 2.3.3 Các quyết định quản trị kênh phân phối 11 2.4 Các quyết định kho vận 11 2.5 Bán buôn bán lẻ 12 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP LUẬN12 3.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 12 3.2. Tiến trình nghiên cứu 13 3.3. Phương pháp thu thập thông tin 15 3.3.1. Thu thập thông tin thứ cấp 15 3.3.2. Thu thập thông tin sơ cấp15 3.3.2.1. Mô hình khảo sát15 3.3.2.2. Nội dung câu hỏi điều tra khảo sát 16 3.3.2.3. Phát phiếu điều tra khảo sát 21
 • 4. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM 3.3.2.4. . Xác định nội dung phân tích, tính chính xác và độ tin cậy của dữ liệu 21 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TNHH SX-TM-DV VIỆT THIÊN 23 4.1. Phân tích thực trạng 23 4.1.1. Khái quát công ty 23 4.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 24 4.1.2.1. Chức năng của công ty 24 4.1.2.2. Nhiệm vụ của công ty 25 4.1.2.3. Lĩnh vực hoạt động của công ty Việt Thiên25 4.1.3. cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty TNHH SX-TM –DV Việt Thiên 27 4.1.4. Các mặt hàng kinh doanh của công ty Việt Thiên 27 4.1.4.1. Trà 27 4.1.4.2. Cà phê 28 4.1.4.3. Các mặt hàng khác 28 4.2. Phân tích thực trạng hệ thống kênh phân phối của công ty28 TNHH SX-TM-DV Việt Thiên 28
 • 5. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM 4.2.1. Cạnh tranh trên thị trường 28 4.2.1.1. Thị trường cạnh tranh 28 4.2.1.2. Những doanh nghiệp cạnh tranh từng ngành . 29 4.2.1.3. Thị trường 29 4.2.2. Hệ thống phân phối hiện nay của công ty 30 4.2.3. Cách thức lựa chọn thành viên kênh phân phối 33 4.2.3.1. Căn cứ lựa chọn kênh phân phối của công ty Việt Thiên 33 4.2.3.2. Tiêu chuẩn lựa chọn kênh phân phối cho công ty 35 4.2.5. Mối quan hệ giữa các thành viên trong kênh 37 4.2.6. Quản lí kênh phân phối 39 4.2.7. Hướng duy trì và phát triển hệ thống phân phối cho công ty 42 4.2.8. Phân tích ma trận SWOT 43 4.3. KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG 44 4.4. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TNHH SX-TM-DV VIỆT THIÊN TRONG THỜI GIAN QUA 52 4.4.1. Thuận lợi 52 4.4.2. Khó khăn 52
 • 6. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CHO CÔNG TY TNHH SX-TM-DV VIỆT THIÊN 54 Giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối cho công ty TNHH SX-TM-DV Việt Thiên. 54 5.1. Các biện pháp khác 58 5.2. Các kiến nghị cho công ty 59 5.2.1. Nâng cao hiệu quả quản lí kênh phân phối 59 5.2.2. Chính sách khách hàng 61 5.2.3. Thiết lập phòng marketing 61 CHƯƠNG1: GIỚI THIỆU CHUNG 1. Lý do chọn đề tài: Thiết lập được một hệ thống kênh phân phối hiệu quả là doanh nghiệp đã có được lợi thế cạnh tranh dài hạn trên thị trường.Khi nhu cầu tiêu dùng thay đổi đó cũng là cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp.Thời điểm hiện nay là cơ hội cho các doanh nghiệp dám nghĩ dám làm, dám đột phá để xây dựng con đường riêng cho mình.Các doanh nghiệp phải biết khai thác tối đa những lợi thế của mình về tài chính, nguồn lực, công nghệ...Thị trường rất nhiều hàng hóa có những tính năng tương tự nhau để cho khách hàng lựa chọn .Lựa chọn của người tiêu dùng hiện nay không chỉ hướng tới giá cả, chất lượng mà còn xem trọng sự tiện lợi và dễ
 • 7. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM mua, tức là đang hướng tới vấn đề phân phối của nhà sản xuất.Chính vì vậy mà mỗi doanh nghiệp cần thiết kế và quản lý kênh phân phối phù hợp với từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp.Có một hệ thống phân phối hoàn chỉnh giúp cho doanh nghiệp cạnh tranh với các đối thủ khác và doanh nghiệp sẽ chắc chắn có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Chính vì tầm quan trọng của kênh phân phối nên em quyết định chọn đề tài “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TNHH SX –TM–DV VIỆT THIÊN”. Để xem xét và đánh giá hoạt động kênh phân phối của công ty Việt Thiên đồng thời đưa ra những ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của Việt Thiên để duy trì và hoạt động tốt hơn cho tương lai. 2. Mục tiêu nghiên cứu:  Đánh giá thực trạng hoạt động của hệ thống phân phối của công ty TNHH SX-TM-DV VIỆT THIÊN trong thời gian vừa qua.  Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của công ty thông qua hệ thống kênh phân phối.  Tìm ra các giải pháp để hoàn thiện mạng lưới kênh phân phối cho công ty và tăng khả năng cung ứng sản phẩm của công ty cho khách hàng đáp ứng nhu cầu thị trường và kinh doanh hiệu quả. 3. Đối tượng nghiên cứu:Nghiên cứu về tổ chức hoạt động kênh phân phối mà công ty TNHH SX-TM-DV Việt Thiên đang áp dụng cho hoạt động kinh doanh của công ty. 4. Pham vi nghiên cứu:Trong phạm vi Tp.HCM 5. Phương pháp nghiên cứu:Để thực hiện đề tài này em đã sử dụng những phương pháp sau: - Phương pháp phân tích tổng hợp, sử dụng số liệu để so sánh đối chiếu kết hợp với sơ đồ, biểu đồ, bảng biểu thu thập từ nhiều nguồn khác nhau để rút ra nhận xét và đánh giá.
 • 8. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM - Phương pháp thống kê mô tả, điều tra khảo sát bằng bảng câu hỏi kết hợp xử lý SPSS. 6. Kết cấu đề tài:Gồm 5 chương. CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI CHƯƠNG 2: CƠ SỎ LÝ LUẬN CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀNG THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CHO CÔNG TY TNHH SX-TM-DV VIỆT THIÊN CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1. Một số khái niệm về hệ thống kênh phân phối 2.1.1 Kháiniệm và đặc điểm của kênh phân phối Khái niệm:Kênh phân phối là một tập hợp các công ty và cá nhân có tư cách tham gia vào quá trình lưu chuyển sản phẩm hoặc dịch vụ (tiêu dùng hay công nghiệp ) từ người sản xuất đến người tiêu dùng.  Đặc điểm của kênh phân phối
 • 9. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM Kênh phân phối hàng hóa là tập hợp các tổ chức có trách nhiệm đảm bảo giúp nhà sản xuất đưa sản phẩm của họ đến tay người tiêu dùng hay người sử dụng công nghiệp Một kênh phân phối đầy đủ bao gồm: + Nhà sản xuất + Thành viên trung gian tham gia phân phối + Người tiêu dùng - Hệ thống kênh phân phối gồm có: + Người cung cấp và người tiêu dùng cuối cùng + Hệ thống các thành viên trung gian phân phối + Cơ sở vật chất, phương tiện vận chuyển và tồn trữ + Hệ thống thông tin thị trường và các dịch vụ của hoạt động mua bán. Việc sử dụng trung gian trong hoạt động phân phối trong một chừng mực nào đó của doanh nghiệp sẽ mất quyền kiểm soát bán hàng trong việc bán hàng cho ai, bán hàng như thế nào?Tuy nhiên doanh nghiệp sẽ đạt được một số nhược điểm sau : 1 Trung gian sẽ chịu phần chi phí trong việc bán hàng trực tiếp đến tay người tiêu dùng 2 Trung gian tạo điều kiện cung ứng bổ sung. 3 Doanh nghiệp có điều kiện tập trung vào ngành nghề then chốt. 2.1.2 Vai trò và chức năng của kênh phân phối 2.1.2.1 Vai trò của kênh phân phối Kênh phân phối đóng vai trò rất quan trọng nó làm nhiệm vụ đưa sản phẩm từ nơi sản xuất đến tay người tiêu dùng cuối cùng sao cho thoả mãn được nhu cầu và mong muốn của khách hàng về số lượng và chủng loại sản phẩm, thời gian và nơi chốn được cung cấp, chất lượng của sản phẩm và mức giá mà khách hàng có thể chấp nhận được.
 • 10. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM Kênh phân phối đã trở thành công cụ cạnh tranh quan trọng trong dài hạn khi nó trở thành một phần tải sản của công ty.Nó giúp giảm bớt những khó khăn khi đưa sản phẩm vào thị trường nâng cao uy tín và vị thế của doanh nghiệp và góp phần nâng cao giá trị của doanh nghiệp Kênh phân phối tăng cường khả năng liên kết và sự hợp tác giữa các cá nhân và tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, phân phối tiêu thụ trong một mục đích chung, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho người tiêu dùng cuối cùng đồng thời thoả mãn những mục tiêu ring của mỗi bên. 2.1.2.2 Chức năng của kênh phân phối Nhờ có kênh phân phối mà doanh nghiệp khắc phục được những khó khăn về khoảng cách, thời gian, địa điểm.Các thành viên kênh phân phối thực hiện chức năng 1. Nghiên cứu (reseach): thu thập thông tin cần thiết để lập kế hoạch và tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi. 2. Chiêu thị (promotion): kích thích tiêu thụ nhận,soạn thảo và truyền bá những thông tin về hàng hóa. 3. Tiếp xúc (contact):thiết lập các mối quan hệ,tạo dựng và duy trì mối quan hệ với những người mua tiềm ẩn. 4. Làm thích ứng (matching): giúp cho doanh nhiệp hoàn thiện hàng hóa,đáp ứng được yêu cầu người mua và liên quan đến hoạt động sản xuất,lắp ráp đóng gói. 5. Đàm phán (negotiation): tiến hành thương lượng những việc thỏa thuận với nhau về giá cả và những điều kiện khác nhau và thực hiện những bước tiếp theo là chuyển giao quyền sở hữu hay quyền sử dụng. 6. Kho vận (physical distribution): tổ chức lưu thông hàng hóa,vận chuyển và bảo quản, dự trữ hàng hóa. 7. Đầu tư (financing): tìm kiếm và sử dụng các nguồn vốn để bù đắp các chi hoạt động của kênh phân phối. 8. Chấp nhận rủi ro (risk taking): gánh chịu trách nhiệm về hoạt động của kênh. Và tất cả các năng trên đều có ba điểm giống nhau là:
 • 11. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM  Thu hút những nguồn tài nguyên khan hiếm  Thường xuyên được hoàn thiện do chuyên môn hóa.  Có thể hoán chuyển những thành viên của kênh. Sơ đồ 1:kênh phân phối sản phẩm tiêu dùng  M : Nhà sản xuất  W : Nhà bán buôn  A : Đại lí  R : Nhà bán lẻ  C : Người tiêu dùng Mổi một trung gian làm công việc nào đó đưa sản phẩm đến gần nơi tiêu thụ cuối cùng thì nó thể hiện một mức độ của kênh(channel- level).Người ta sử dụng số lượng những mức độ trung gian để nói lên chiều dài của kênh Kênh phân phối sản phẩm công nghiệp  M : Nhà sản xuất W R R R W A M C
 • 12. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM  MREP: Đại diện nhà sản xuất  MRB: chi nhánh nhà sản xuất  ID : Nhà Phân phối công nghiệp Sơ đồ 2: kênh phân phối sản phẩm công nghiệp. 1. Không thông qua kênh phân phối (zero-level channel).Nhà sản xuất bán hàng trực tiếp tới tay người tiêu dùng. 2. Kênh phân phối ở một cấp (one-level channel).Bao gồm trung gian bán hàng.Các nhà bán lẻ. 3. Kênh phân phối ở hai cấp (two-level channel).Bao gồm nhà bán sỉ và lẻ. 2.2 Tổ chức và hoạt động kênh phân phối Các doanh nghiệp được kết nối lẩn nhau bởi những luồng phân phối khác nhau.Đó là hệ thống hành vi kênh phân phối phức tạp mà ở đó con người và các doanh nghiệp giao dịch với nhau để hoàn thành các mục tiêu cá nhân ,doanh nghiệp và các kênh phân phối. MRB MRB MREP ID M
 • 13. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM Nét đặc trưng chủ yếu của kênh phân phối là lưu chuyển hàng hóa lên phía trước.Nhưng củng có những kênh phân phối ngược chiều như việc thu gom những phế liệu tái sinh ra một sản phẩm, những kênh buôn bán đồ củ… 2.2.1 Hoạt động của kênh phân phối Một kênh phân phối là sự đối đầu giữa những nhà doanh nghiệp khác nhau được tập hợp lại vì những lợi ích chung .Các thành viên kênh phân phối có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau .Sự thành công của các thành viên trong kênh tùy thuộc vào sự thành công của toan bộ hệ thống kênh phân phối,cho nên mọi doanh nghiệp trong doanh nghiệp cần phải hiểu và chấp nhận những vai trò cụ thể của họ,phối hợp mục tiêu và hoạt động của họ với các thành viên khác của kênh. Sơ đồ 3 .các cấp trong kênh phân phối Kênh cấp 0 nhà sản xuất Nguời tiêu dùng Kênh cấp 1 Nhà sản xuất Người tiêu dùng Nhà bán lẻ Kênh câp 2 Nhà sản xuất Người tiêu dùng Kênh cấp 3 Nhà sản xuất Người tiêu dùng Nhà bán lẻ Nhà bán lẻ Nhà bán buôn nn Nhà bán buôn n Đại lí
 • 14. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM Các thành viên kênh phân phối thường hoạt động độc lập ngắn hạn với nhau và những lợi ích ngắn hạn riêng.Do đó cũng thường mâu thuẩn với nhau và gọi là xung đột trong kênh phân phối và có 2 loại xung đột trong kênh phân phối 1. Xung đột ngang (horizontal conflict)là xung đột giữa các kênh cùng ngang cấp phân phối với nhau.(xâm chiếm thị trường nhau…) 2. Xung đột dọc (vertical conflict) là xung đột giữa các cấp khác nhau trong cùng một kênh phân phối 2.2.2 Tổ chức kênh phân phối Có 3 loại kênh phân phối chính: 1. Kênh phân phối truyền thống(conventional marketing channel) Kênh phân phối truyền thống gồm các nhà sản xuất,bán buôn bán kẻ, hoạt động độc lập với nhau để tìm kiếm những khả năng tối đa hóa lợi nhuận một cách riêng lẻcho dù có giảm lợi nhuậncho tổng thể.Không có một thành viên nào có thể kiểm soát các thành viên còn lại không có ràng buộc trong vai trò và trách nhiệm trong giải quyết các kênh tranh chấp. 2. Hệ thống kênh phân phối dọc –VMS (vertical marketing channel) Hệ thống kênh phân phối dọc gồm nhà sản xuất một hay nhiều người bán sỉ,một hay nhiều người bán lẻ hoạt động như một hệ thống nhất.Và một thành viên có thể làm chủ các thành viên khác,hoặc dành cho họ những quyền ưu đãi trong buôn bán,hoặc có đủ sức đảm bảo là họ phải hợp tác toàn diện.Hệ thống marketing dọc ra đời như là một phương tiện kiểm soát của các kênh và ngăn ngừa xung đột giữa các thành viên trong kênh khi họ theo đuổi mục tiêu riêng. Hệ thông marketing dọc bao gồm ba hình thức chủ yếu : 1. Hình thức công ty VMS (corporate VMS). Là các giai đoạn sản xuất và kế tiếp nhau đều thuộc một chủ sở hữu duy nhất . 2. Hình thức hợp đồng VMS (contractual VMS) –hình thức này gồm nhiều công ty độc lập,nhằm đạt hiệu quả cao hơn so với khi họ hoạt động riêng. Hệ thống kênh phân phối dọc có ba cách thức :
 • 15. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM  Liên kết tự nguyện của những người bán lẻ dưới sự bảo trợ của người bán buôn (wholesale-sponsored voluntary chain) Những người bán sỉ tổ chức hợp nhất trên cơ sở tự nguyện để giúp đỡ nhau đứng vững trong mạng lưới phân phối lớn .Người bán soạn thảo chương trình tiêu chuẩn hóa hoạt động thương mạicủa những người bán độc lập để bán được quy mô kinh tế bán hàng.  Hợp tác xã những người bán lẻ (retailer cooperatives ) Những người bán lẻ có thể tổ chức thành một hợp tác xã độc lập để thực hiện việc bán buôn và có thể cả sản xuất.Các thành viên sẽ mua sản phẩm của hợp tác xã và phân phối hoạch định chương trình quãng cáo.Lợi nhuận được chia theo số lượng mua của từng thành viên.  Tổ chức của những người dược hưởng quyền ưu đãi (franchise organization ) Một thành viên của kênh gọi là chủ sở hữu quyền ưu đãi có thể liên kết nhiều giai đoạn của quá trình sản xuất và phân phối …có 3 hình thức quyền ưu đãi:  Thứ nhất là hệ thống tổ chức những người bán lẻ được ưu dãi dưới sự bảo trợ của người sản xuất ( manufacture-sponsored retailer franchise system )  Thứ hai là hệ thống những người bán sỉ được ưu đãi dưới sự bảo trợ của nhà sản xuất (manufacture-sponsored wholesaler franchise system)  Thứ ba là hệ thống những người bán sỉ được ưu đãi dưới sự bảo trợ của công ty dịch vụ (service-firm-sponored retailer franchise system ) 3 .Hệ thống kênh phân phối ngang-HMS (horizontal marketing system ) Trong hệ thống kênh phân phối ngang hai hay nhiều công ty không có liên hệ với nhau trong cùng một cấp của kênh phân phối liên kết với nhau để theo đuổi các cơ hội marketingsự liên kết này giúp họ liên kết về tài chính, năng lực sản xuất nguồn lực marketing mà công ty khác không có được. Hệ thống đa kênh (multichannel marketing systems) Sự phát triển của kênh phân phốicũng như sự xuất hiện nhiều phân khúc tiêu dùng,một số công ty sử dụng hai hay nhiều kênh phân phối để tiếp cận với hai hay nhiều phân khúc.Khi sử dụng đa kênh, công ty có những ưu điểm sau 1. Dễ bao phủ thị trường.
 • 16. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM 2. Giảm chi phí phân phối. 3. Dễ thích ứng với người tiêu dùng 2.3 Các quyết định quản trị kênh phân phối 2.3.1Lựa chọn thị trường mục tiêu Để có một kênh phân phối theo yêu cầu cần phải phân tích nhu cầu khách hàng,thiết lập mục tiêu kênh phân phối,nhận dạng kênh phân phối để có thể lựa chọn và đánh giá chúng.Khi phát triển mục tiêu của kênh phân 2.3.2 Các tiêu chuẩn lựa chọn cho kênh phân phối Khi lựa chọn các kênh phân phối ta nên chọn những kênh phân phối nào thõa mãn tính chất mục tiêu lâu dài cho doanh nghiệp.Mỗi kênh phải được lượng gia về các mặt kinh tế doanh số, chi phí tiêu chuẩn kiểm tra,thích hợp… Các trách nhiệm và nhiệm vụ của thành viên trong kênh phân phối  Chính sách giá: Nhà sản xuất liệt kê bảng giá và chính sách chiết khấu  Điều kiện bán hàng:Nhà sản xuất chiết khấu cho nhà phân phối thanh toán sớm  Quyền về lãnh địa của nhà phân phối .  Nhiệm vụ và trách nhiệm hổ trợ lẫn nhau về vật chất và những chương tình chiêu thị mới 2.3.3 Các quyết định quản trị kênh phân phối Trước khi quyết định chọn kênh phân phối mỗi doanh nghiệp cần chọn những kênh phân phối thích hợp: Các kênh phân phối trung gian trên thị trường Số lượng trung gian mỗi cấp của kênh.Số lượng trung gian tùy thuộc vào sự phân phối:  Phân phối ồ ạt cần nhiều điểm tiêu thụ.  Phân phối đặc quyền.
 • 17. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM  Phân phối chọn lọc Quyết định chọn kênh phân phối 1. Lựa chọn thành viên kênh phân phối thật tốt. 2. Khuyến khích thành viên kênh phân phối bằng các chương trình hợp tác,liên doanh,vật phẩm quảng cáo … 3. Lượng giá các thành viên của kênh phân phối bằng cách đánh giá định kì công tác phân phối của các thành viên. 2.4 Các quyết định kho vận Kho vận bao gồm những công việc hoạch định,thực hiện kiểm tra luồng lưu chuyển vật liệu,sản phẩm từ chỗ sản xuất đến chổ tiêu dùng nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, thu lợi cho mình. Những chi phí chủ yếu cho kho vận bao gồm:  Xử lý đơn đặt hàng 3%.  Phí hành chánh 4%.  Bao gói 5%.  Tiếp nhận và bốc xếp 6%.  Quản lí hàng tồn kho 10%.  Lưu kho 26%  Chuyên chở đến cảng % Mục tiêu kho vận: Đưa sản phẩm đến đúng nơi tiêu thụ an toàn. Đưa sản phẩm đến đúng hẹn với chi phí thấp nhất Trách nhiệm tổ chức cho việc phân phối sản phẩm các quyết định liên quan đến kho quản lý kho vận chuyển đòi hỏi khả năng cao về tổ chức phối hợp.Các quản trị kênh phân phối có trách nhiệm thực hiện các hoạt động phân phối 2.5 Bán buôn bán lẻ  Bán buôn (wholesaling)
 • 18. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM Bán buôn liên quan đến việc phân phối sản phẩm đến khách hàng không phải để tiêu dùng cá mang tính chất thương mại . Các hoạt động bán lẻ thông qua cửa hàng bán lẻ.Ngày nay có thể thực hiện không thông qua cửa hàng như máy bán lẻ, thư, điện thoại… nhân mà để bán lại hay tiêu dùng công nghiệp mang mục tiêu lợi nhuận  Bán lẻ (retailing) Bán lẻ là tất cả các hoạt động bao gồm việc bán sản phẩm ,dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dung cuối cùng vì mục tiêu dùng cá nhân... CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP LUẬN 3.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu Trong thời gian thực tập tại công ty TNHH SX-TM-DV VIỆT THIÊN, nhận thấy thực trạng hoạt động kênh phân phối còn có những vấn đề khó khăn nên người viết đã thực hiện đề tài nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kênh phân phối cho công ty. Để hoàn thành bài báo cáo, bài viết đã tổng hợp các tài liệu, thông tin thứ cấp và thông tin sơ cấp. Các tài liệu thứ cấp được tổng hợp từ: phòng kinh doanh, phòng nhân sự, phòng kế toán… Ngoài ra, còn tham khảo một số bài viết trên internet và trên các phương tiện thông tin đại chúng… 3.2. Tiến trình nghiên cứu Để có một tiến trình nghiên cứu phù hợp với nội dung cần nghiên cứu của đề tài “giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối cho công ty TNHH SX-TM-DV VIỆT THIÊN”: Trước hết đi vào xem xét các vấn đề mấu chốt có liên quan đến hoạt động phân phối của doanh nghiệp VIỆT THIÊN. Sau đó, phân tích các yếu tố ảnh hưởng, phân
 • 19. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM tích chiến lược phân phối của công ty trong thời gian qua và phân tích ma trận SWOT. Khi tìm hiểu và nắm được các vấn đề cần phân tích, tiếp tục tìm hiểu và tóm tắt các tài liệu liên quan đến các vấn đề nêu trên. Để nội dung các vấn đề của đề tài mang tính logic và các tài liệu có độ tin cậy, độ chính xác cao, từ đây cần thiết phải thiết kế nội dung câu hỏi có liên quan đến đề tài, điều tra khảo sát KHMT của sản phẩm trà trên địa bàn Tp.HCM nhằm thu thập những ý kiến đánh giá, phản ánh của người tiêu dùng. Đây là nền tảng, là cơ sở dữ liệu có độ tin cậy cao cho việc phân tích nội dung, các yếu tố có liên quan đến hoạt động phân phối của công ty TNHH SX-TM-DV VIỆT THIÊN để từ đưa ra giải pháp phù hợp. Tìm hiểu và tóm tắt tài liệu Các vấn đề liên quan đến kênh phân phối
 • 20. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM Sơ đồ tiến trình nghiên cứu 3.3. Phương pháp thu thập thông tin 3.3.1. Thu thập thông tin thứ cấp  Các nguồn dữ liệu bên trong công ty bao gồm: các báo cáo tài chính, báo cáo doanh thu của công ty từ phòng kế toán tài chính, báo cáo kết quả tình hình tiêu thụ sản phẩm từ phòng kinh doanh, báo cáo về tình hình hoạt động của các thành viên kênh. Các tài liệu dự báo tiềm năng thị trường và mục tiêu chiến lược kinh doanh của công ty. Phân tích về kênh phân phối Phân tích ma trận SWOT Phân tích nhân tố ảnh hưởng Thiết kế bảng câu hỏi và khảo sát KH Phát phiếu điều tra đến KH Các vấn đề trong hoạt động phân phối Các giải pháp phù hợp
 • 21. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM  Nguồn dữ liệu bên ngoài công ty: sách, báo, tạp chí và các website có liên quan đến kênh phân phối. 3.3.2. Thu thập thông tin sơ cấp Nguồn thông tin sơ cấp được lấy từ các khách hàng, đại lý, thành viên kênh và ban lãnh đạo trong công ty TNHH SX-TM-DV VIỆT THIÊN. Những dữ liệu sơ cấp tập chung chủ yếu vào các vấn đề:  Hệ thống kênh phân phối hiện tại mà công ty sử dụng  Khách hàng hiện tại và khách hàng mục tiêu của công ty  Tiêu chí lựa chọn thành viên kênh  Chính sách khuyến khích động viên thành viên kênh  Những dữ liệu thu thập được qua quá trình điều tra khách hàng của công ty 3.3.2.1. Mô hình khảo sát Sựhài lòng của k/h Chất lượng sản phẩm Giá cả
 • 22. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM Mô hình nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ của công ty 3.3.2.2. Nội dung câu hỏi điều tra khảo sát BẢNG KHẢO SÁT Ý KIẾN KHÁCH HÀNG Kính chào quý anh (chị) trong kênh bán hàng và các đại lí!!!... Em là sinh viên đang thực tập tại công ty TNHH SX-TM-DV VIỆT THIÊN. Hiện em đang làm bài báo cáo về kênh phân phối cho công ty Việt Thiên. Xin anh (chị) vui lòng dành chút thời gian quý báu của mình để trả lời những câu hỏi dưới đây. Kết quả thu nhận sẽ được công ty sử dụng vào mục đích nâng cao chất lượng, dịch vụ, hướng đến khách hàng ngày càng tốt hơn không nhằm mục đích nào khác. Câu 1: Anh (chị) đã phân phối sản phẩm của những thương hiệu nào dưới đây?  Ngọc Trang  Bảo Tín Vận chuyển Các dịch vụ
 • 23. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM  Việt Thiên  Tâm Châu  Trâm Anh  Khác… Câu2: Anh (chị) biết đến công ty Việt thiên qua phương tiện truyền thông nào?  Báo, tạp chí  Bạn bè, người thân  Website, tơ rơi  Nhân viên công ty  Khác… Câu 3: Anh (chị) hãy đánh giá tiêu chí lựa chọn khi lựa chọn sản phẩm, dịch vụ của công ty Việt Thiên?(1. Không hài lòng, 2. Ít hài lòng, 3. Tạm được, 4. Hài lòng, 5. Rất hài lòng) TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 1 2 3 4 5 Giá cả hợp lý Dịch vụ hậu mãi Thuận tiện khi mua
 • 24. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM Nhân viên chuyên nghiệp Phương tiện vận chuyển Câu 4: Anh (chị) hãy cho biết giá của các dòng sản phẩm của công ty Việt Thiên hiện nay so với các sản phẩm cùng loại của các doanh nghiệp khác như thế nào?  Cao hơn nhiều  Cao hơn  Tương đương Thấp hơn  Thấp hơn nhiều  Ý kiến khác Câu 5: Anh (chị) có hài lòng với mức giá công ty Việt thiên đưa ra?  Rất hài lòng  Hài lòng  Bình thường  Ít hài lòng  Không hài lòng Câu 6: Anh (chị) tìm mua hàng của công ty Việt Thiênthông qua? Website, tờ rơi  Văn phòng, trụ sở công ty  Nhân viên công ty  Bạn bè, người thân  Khác… Câu 7: Anh (chị) hãy cho biết phương tiện vận chuyển của công ty Việt Thiên như thế nào?
 • 25. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM  Rất tốt  Tốt  Bình thường  Tạm được  Không tốt Câu 8: Anh (chị) có hài lòng với cách phục vụ của nhân viên công ty Việt Thiên không?  Rất hài lòng  Hài lòng  Bình thường  Ít hài lòng  Không hài lòng  Ý kiến khác Câu 9: Mối quan hệ giữa anh (chị) với các thành viên trong kênh như thế nào?  Rất tốt  Tốt  Bình thường  Tạm được  Không tốt Câu 10: Anh (chị) gặp phải những khó khăn nào khi phân phối sản phẩm? Phương tiện vận chuyển Đối thủ cạnh tranh  Chính sách giá của công ty  Khách hàng phản ánh Câu 11:Kênh bán hàng của anh (chị) phân phối chủ yếu ở thị trường nào?
 • 26. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM  Siêu thị  Các đại lý, cửa hàng  Chợ  Người tiêu dùng Câu 12: Mục tiêu của anh (chị) trong tương lại như thế nào?  Tìm thêm nhiều khách hàng mới  Phát triển kênh lớn mạnh hơn  Đào tạo thêm nhân viên giỏi  Khác… Câu 13: Anh (chị) mong muốn được hỗ trợ những gì từ phía công ty?  Hỗ trợ giá  Hỗ trợ vận chuyển  Tăng thêm dịch vụ  Khác… Câu 14: Những chính sách khuyến khích, động viên kênh mà công ty Việt Thiên sử dụng?  Chiết khấu thương mại  Chiết khấu hàng bán
 • 27. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM  Giảm giá hàng bán và dịch vụ hỗ trợ  Khen thưởng, tặng quà cuối năm  Khác… Nếu có thể, mời quý khách hãy điền các thông tin sau nhằm giúp công ty chúng tôi nâng cao hơn nữa dịch vụ chăm sóc khách hàng: Họ và tên: …………………………………………………………………. Giớitính:……………………….Năm sinh:……………Tuổi……………... Địa chỉ liên lạc:……………………………………………………………. Điện thoại:………………………………………………………………… 3.3.2.2. Đối tượng được điều tra khảo sát  Người bán hàng của đại lý, cửa hàng đã và đang bán sản phẩm của công ty  Người thiết lập kênh phân phối cho công ty 3.3.2.3. Phát phiếu điều tra khảo sát  Số lượng phiếu: 150 và thu lại 110 phiếu  Thời gian tiến hành phát phiếu điều tra và thu thập trong 1 tuần: Từ ngày 17/5 đến 25/5: phát phiếu cho các kênh và các đại lý
 • 28. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM 3.3.2.4. . Xác định nội dung phân tích, tính chính xác và độ tin cậy của dữ liệu Nội dung phân tích bao gồm tỷ lệ phần trăm KH đánh giá về các hoạt động phân phối của công ty TNHH SX-TM-DV Việt Thiên. Các nội dung phân tích bao gồm: - Phần trăm. - Mô tả thống kê.
 • 29. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TNHH SX-TM-DV VIỆT THIÊN 4.1. Phân tích thực trạng 4.1.1. Khái quát công ty Tên công ty: TNHH SX-TM-DV VIỆT THIÊN Mã số thuế :0305695342 Số giấy phép kinh doanh :4102058614 Tên tiếng Anh: Viet Thien Production Trading Anh Service Co., Ltd Địa chỉ trụ sở: 20/8bis Thống Nhất, P.16, Q.Gò Vấp Điện thoại : 08.6274.0220 – 08.6673.2511 Fax : 08.3921.3973 Email: viethiengroup@yahoo.com – Sale@vietthien.com
 • 30. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM Webside : Vietthien.com Xuất phát từ nhu cầu sản xuất kinh doanh trong ngành nghề thực phẩm . Công ty TNHH SX-TM-DV Việt Thiên chính thức thành lập ngày 22-02-2008 tại TP.HCM. Ban giám đđốc Công ty TNHH SX-TM-DV Việt Thiên đều là những người đã từng có nhiều kinh nghiệm trong lỉnh vực kinh doanh hàng thực phẩm.Ngay từ khi mới thành lập,công ty khẩn trương củng cố, hoàn thiện bộ máy lãnh đạo,tổ chức lao động phù hợp vơi tình hình thực tế của công ty,công ty trú trọng đến thị trường và coi đây là chìa khóa để mở rộng thị trường,mở rộng sản xuất . Ngày nay, khi người tiêu dùng hướng đến những sản phẩm an toàn,chất lượng,thân thiện với môi trường.Trà là lựa chọn lý tưởng cho con người, vấn đề đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng luôn được đặt lên hàng đầu đối với ban lãnh đạo công ty, nhất là trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.Chính vì vậy công ty luôn tìm tòi,nắm bắt những thông tin ngành khác nên đã có hướng đi đúng đắn và vận dụng dược những giải pháp tốt nhất.Do đó công ty đã và đang đứng vững trên thị trường,tạo uy tín đối với khách hàng ,ngày càng tin tưởng vào sản phẩm của công ty.Để đạt dược điều này là do sự tìm tòi và trau dồi học hỏi không ngừng của ban lãnh đạo và các phong ban, và sự đoàn kết nhất trí và nỗ lực của toàn thể thành viên trong công ty. Nhà máy sản xuất trà, cafe Viêt Thiên Nhà máy đầu tiên về sản xuất trà ướp hương được xây dựng tại: 14-Trần Phú - Lộc Nga-TP Bảo Lộc –Lâm Đồng vào tháng 5/2008.Với quy mô và dây chuyền sản xuất tiên tiến và áp dụng công nghệ mới. Trà, cafe Việt Thiên cam kết với khách hàng về đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, thân thiện với môi trường, nhằm đáp ứng nhu cầu cho thị trường cả trong và ngoài nước. Công ty không ngừng nâng
 • 31. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM cao chất lượng tạo ra nhiều sản phẩm mới với nhiều chức năng và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, luôn đổi mới nhằm đáp ứng lượng sản phẩm cung ứng lớn nhất có thể. Nhằm xây dựng công ty chất lượng và uy tín trong mắt người tiêu dùng và không ngừng vươn xa ra thị trường cả trong và ngoài nước. 4.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 4.1.2.1. Chức năng của công ty Loại hình kinh doanh chính của công ty TNHH SX-TM-DV Việt Thiên là thu mua, chế biến, sản xuất kinh doanh các loại trà ướp hương.Ngoài ra công ty còn cung cấp nguyên liệu “sạch tự nhiên” cho các công ty trong nước như :Trà Olong,trà ướp hương, trà đen và nguyên liệu trà cám đóng túi lọc. Bảo tồn và phát huy truyền thống của xứ sở trà Bảo Lộc, đem hương vị trà “Việt” ra toàn thế giới 4.1.2.2. Nhiệm vụ của công ty Nhân viên và ban lãnh đạo công ty Việt Thiên luôn đem đến cho người tiêu dùng những hương vị mới và độc đáo nhằm góp phần phát triển xứ sở trà Bảo lộc. Mang đến sự hài lòng và thõa mãn đến với mọi người. Việt Thiên không ngừng cải tiến và phát triển để có một thị trường vững mạnh trong thị trường trà “Việt ” nói chung và trên khu vực và trên thế giới nói riêng .Với tiêu chí “Làm hết mình vì ngày mai phát triển vương quốc trà Việt Nam”
 • 32. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM 4.1.2.3. Lĩnh vực hoạt động của công ty Việt Thiên 1. Sản xuất chế biến và xuất khẩu nông sản thực phẩm 2. Sản xuất và xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ mây tre lá 3. Kinh doanh đầu tư và các dịch vụ bất động sản 4. Nhập khẩu, kinh doanh, mua bán, sửa chữa máy tính và các thiết bị ngoại vi 5. Tư vấn đầu tư, tài chính và các dịch vụ đào tạo nghề Sơ đồ quy trình sản xuất của công ty TNHH SX-TM-DV Việt Thiên Sơ đồ 4: quy trình sản xuất của công ty TNHH SX-TM-DV Việt Thiên Quy trình công nghệ để sản xuất ra trà được thực hiện theo một day truyền khép kín dảm bảo dem lại chất lượng an toàn cho người sủ dụng. Mỗi công đoạn chế biến phải tuân thủ theo quy trình nghiêm ngặt cả về nhiệt độ lẫn thời gian.Để có được trà và giữ lại được hương vị của trà phải tuân thủ theo yêu cầu kỹ thuật từ khâu nguyên liệu cho đến chế biến trà tươi sang trà khô Làm sạch búp trà Diệt men vò Thành phẩm Phân loại Sao vàng Ướp hương dứa và trà tiên sấy
 • 33. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM Không chỉ cung cấp nguyên liệu nguyên thủy cho các công ty, trà, cafe Việt Thiên sản xuất theo quy trinh khép kín, nhằm tạo ra chất lượng tốt nhất và giá thành phù hợp nhất cho người tiêu dùng, mang đến hương vị của trà tươi nguyên chất. Đạt tiêu chuẩn do lường chất lượng đem lại uy tín và lòng tin của người dùng.Bộ phận công ty còn có chuyên viên tư vấn về sản phẩm về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm đảm bảo an toàn về chất và lượng.Cung cấp những dich vụ tốt nhất cho khách hàng. Công ty Việt Thiên hợp luôn có chính sách ưu đãi với thành viên trong hê thống kênh phân phối nhằm hỗ trợ tốt nhất để đưa sản phẩm đến người tiêu dùng .
 • 34. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM Phòng kinh doanh Phòng kế toán Phòng kế hoạch sản xuất Kế toán kho Trưởng phòng kinh doanh Kế toán chi phí thu N V B H N V B H Trưởng phòng kinh doanh sản xuất Thủ quỹ Kế toán tài chánh Phòng nghiên cứu phát triển Trưởng phòng nghiên cứu phát triển Nhà máy máy N V N V N V N V N V 4.1.3. cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty TNHH SX-TM –DV Việt Thiên  Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty SƠ đồ:Cơ cấu tổ chức công ty (nguồn : từ phòng tổ chức hành chính ) Giám đốc
 • 35. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM 4.1.4. Các mặt hàng kinh doanh của công ty Việt Thiên 4.1.4.1. Trà Thu mua, chế biến, kinh doanh và xuất khẩu sản phẩm trà mang thương hiệu Việt Thiên. + Trà Oolong Việt Thiên. + Trà Oolong bao bì nhập khẩu. + Trà Xanh Việt Thiên. + Trà Lài Đặc Biệt. + Trà lài, sen, dứa 70gr + Trà Sen Đặc Biệt. + Trà túi lọc + Trà hòa tan + Trà Atiso 4.1.4.2. Cà phê  Cà phê phin  Cà phê hòa tan 4.1.4.3. Các mặt hàng khác Cung cấp nguyên liệu sạch cho các công ty trong nước như: Trà Oolong, Trà Ướp hương, Trà Đen và nguyên liệu trà cám đóng túi lọc. - Sản xuất nông nghiệp, kinh doanh và xuất khẩu hàng nông sản thực phẩm. - Kinh doanh hàng tiêu dùng. - Kinh doanh hoá mỹ phẩm tiêu dùng
 • 36. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM 4.2. Phân tích thực trạng hệ thống kênh phân phối của công ty TNHH SX-TM-DV Việt Thiên 4.2.1. Cạnh tranh trên thị trường 4.2.1.1. Thị trường cạnh tranh Trên thị trường hiện nay có rất nhiều công ty sản xuất kinh doanh trà cafe và mang tính chất truyền thống gia đình và sản xuất nhỏ lẻ từ những thập niên trước, còn mang tính chất thủ công cung ứng với những nhu cầu còn khá nhỏ so với nhu cầu của thị trường cả trong lẫn ngoài nước. Dù đi sau nhưng Việt Thiên phần nào khẳng định tên tuổi của mình trong thị trường kinh doanh. 4.2.1.2. Những doanh nghiệp cạnh tranh từng ngành . Ngoài các công ty trà café xuất xứ từ Bảo Lộc vốn đã tồn tại lâu đời còn có những công ty chuyên sản xuất trà Thái Nguyên vận chuyển vào tiêu thụ tại Miền Đông Nam Bộ. Thị trường rất nhiều hãng cạnh tranh, vì vậy khách hàng thương có thị hiếu sài những loại trà đã có thương hiệu lớn, nhất định. Đây là khó khăn lớn nhất của Việt Thiên. Tuy đã tạo được chỗ đứng trên thị trường nhưng với phương châm mang hương vị trà, café của quê hương Bảo Lộc đến với người tiêu dùng cả nước và thế giới, Việt Thiên không ngừng nâng cao chất lượng những sản phẩm trà – cà phê sạch, luôn duy trì cải tiến chất lượng, mẫu mã bao bì và giá cạnh tranh trên thị trường để mang lại cho người tiêu dùng những sản phẩm hoàn hảo nhất và tiện lợi nhất mỗi khi dùng đến sản phẩm Việt Thiên. Có như vậy Việt Thiên mới từng bước khẳng định tên tuổi so với các đối thủ đi trước như Ngọc Trang, Bảo Tín, Tâm Châu, Trâm Anh… 4.2.1.3. Thị trường  Thị trường trong nước Với tiêu chí sức khỏe người tiêu dùng là hàng đầu, công ty Việt Thiên đang từng bước chiếm lĩnh thị phần thị trường nội địa. Với đội ngũ nhân lực được đào tạo
 • 37. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM bài bản và nhiều kinh nghiệm chúng tôi tin rằng Việt Thiên sẽ cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.  Thị trường ngoài Sản phẩm của công ty đã được khá nhiều nước qua tâm đến và ngày càng đáp ứng nhu cầu cho thị trường thế giới với những tiêu chuẩn tốt nhất luôn quan tâm đến chất lượng sản phẩm và sự phân phối rộng rãi . Sản phẩm trà café Việt Thiên hiện đã được xuất khẩu và phân phối tại Úc, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản và một số nước khác. Sản phẩm thô chưa qua chế biến được xuất chủ yếu đi thị trường Trung Đông. Với ước mong trở thành một nhãn hiệu trà café mang tính chất toàn cầu chúng tôi không ngừng vươn ra các thị trường mới và củng cố những thị trường hiện hữu. 4.2.2. Hệ thống phân phối hiện nay của công ty Hệ thống phân phối được thiết lập chuyên nghiệp, chặt chẽ.Nghiên cứu nhu cầu thị trường và thị hiếu của người tiêu dùng một cách kỹ lưỡng. Để sản phẩm đến tay người tiêu dùng với chất lượng tốt nhất. Hệ thống phân phối của công ty: Tính đến hết năm 2012 về cơ bản Việt Thiên đã thiết lập xong hệ thống phân phối tại các quận huyện tại TP.HCM.  Tỉnh Miền Đông Nam Bộ là Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh và Bình Phước.  Miền Tây bao gồm Cần Thơ, Long An, Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Kiên Giang, An Giang và Đồng Tháp.  Miền Trung bao gồm : Quãng Ngãi, Quãng Nam, Đà Nẵng, Phú Yên, Thừa Thiên Huế.  Tây Nguyên : Đắc lăk, Gia Lai
 • 38. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM Doanh số sản phẩm tăng vượt bậc phần nào cho thấy Việt Thiên đã thành công trong việc tạo dựng được lòng tin đối với người tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu thị hiếu, tăng uy tín  Hệ thống phân phối cấp 1 : Hệ thông phân phối cấp 1. Đây là loại kênh nhà phân phối bán hàng trực tiếp thông qua cửa hàng giới thiệu sản phẩm của công ty. Đối tượng mua hàng của loại kênh này là người tiêu dùng cuối cùng. Các cửa hàng giới thiệu trực tiếp có ba chức năng cơ bản là quảng cáo, giới thiệu và bán hàng, nó có vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm và khai thác nhu cầu và sự xâm nhập của sản phẩm của công ty TNHH SX-TM-DV Việt Thiên, khối lượng sản phẩm khối lưọng tiêu thụ qua kênh này chiếm 15%. Ưu điểm:hệ thống phân phối cấp 1 giúp công ty trực tiếp trao đổi gặp khách hàng trực tiếp trao đổi thông tin sản phẩm những kiến nghị của khách hàng và có biện pháp điều chỉnh phù hợp thông qua những ý kiến đóng góp của khách hàng đó và hoàn thiện sản phẩm của công ty. Nhược điểm: chi phí cho nhân viên bán hàng nhiều hơn, giảm doanh thu và phụ thuộc vào nhân viên bán hàng  Hệ thống phân phối cấp 2: Công ty Việt Thiên Người tiêu dung cuối cùng Nhà sản xuất
 • 39. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM Hệ thống phân phối cấp 2 Loại hình kênh phân phối này hàng hoá sẽ được phân phối bằng cách đi từ nhà sản xuất đến công ty Việt Thiên , tới đại lý và đến các nhà bán buôn bán lẻ đến tay người tiêu dùng cuối cùng. Khối lượng sản phẩm tiêu thụ qua kênh này là 55 % . Ưu điểm : của hình thức này là công ty sẽ cung cấp sản phẩm đến tay người tiêu dùng một cách dể dàng hơn thông qua những nhà bán buôn bán bán lẻ. Thông qua đại lý trung gian giúp Công ty xử lý các đơn đặt hàng nhỏ và tổng hợp thành các đơn đặt hàng lớn, công ty sẽ nhận đơn đặt hàng lớn từ phía các đại lý. Điều này sẽ giúp Công ty giảm thiểu các chi phí, giảm thiểu được thời gian tiếp xúc và xử lý các đơn hàng nhỏ .  Số lượng nhân viên bán hàng sẽ được rút ngắn đến mức tối thiểu. Nhưng có nhước điểm : là sản phẩm qua khá nhiều trung gian sẽ làm cho thời gian đến tay khách hàng và giá sản phẩm của Công ty cũng tăng theo làm cho chi phí cho các kênh sẽ tăng theo.  Hệ thống kênh phân phối 3 Công ty Việt Thiên Đại lí Đại lí c1 Người tiêu dung cuối cùng Đại lí c1 Nhà sản xuất
 • 40. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM Hệ thống phân phối cấp 3 Sản phẩm của công ty Việt Thiên được phân phối thông qua các đại lý . Khối lượng sản phẩm thông qua kênh này là 30%. Ưu diểm: kênh phân phối này sản phẩm đến với người tiêu dùng chỉ thông qua một cấp trung gian. Thông qua các đại lý Công ty sẽ thu thập thông tin từ phía khách hàng về các vấn đề như : chất lượng sản phẩm, giá cả để có sự điều chỉnh phù hợp Có hệ thống đại lý mà Công ty có thể quản lý vấn đề phân phối sản phẩm chặt chẽ và hiệu quả hơn. Tổng hợp từ các đơn đặt hàng của đại lý, Công ty sẽ có kế hoạch sản xuất và tồn kho cho phù hợp với nhu cầu của thị trường . Có trung gian đảm nhận khâu phân phối nên Công ty sẽ có điều kiện tập trung vào việc nghiên cứu sản phẩm và tập trung sản xuất cho hiệu quả . Nhược điểm : Công ty phân phối sản phẩm cho các đại lý, do đó khi có ý kiến về vấn đề nào đó thì thường người tiêu dùng phải phản ánh qua các đại lý rồi đại lý mới phản ánh lại với Công ty, thông tin đến với Công ty sẽ chậm hơn. Mặc dù Công ty cũng tổ chức tiếp xúc gặp gỡ khách hàng. Cũng không hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu phản ánh kịp thời của người tiêu dùng trong một vài trường hợp. 4.2.3. Cách thức lựa chọn thành viên kênh phân phối Nhà sản xuất Công ty Việt Thiên (đại lí ) Người tiêu dùng cuối cùng
 • 41. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM Có nhiều doanh nghiệp tự hỏi làm thế nào để đưa sản phẩm ra thị trường? Quảng cáo hay hoàn thiện cấu trúc kênh? Quyết định về kênh là phức tạp và thách thức các công ty phải thông qua mỗi hệ thống kênh khác nhau sẽ tạo ra một mức tiêu thụ và chi phí khác nhau . Quyết định về kênh là phức tạp và thách thức các công ty phải thông qua mỗi hệ thống kênh khác nhau sẽ tạo ra một mức tiêu thụ và chi phí khác nhau. Khi đã lựa chọn được kênh thì việc duy trì nó trong lâu dài là điều quan trọng. Kênh được lựa chọn sẽ chịu ảnh hưởng lớn của các yếu tố trong marketing mix. Những người trung gian được sử dụng khi họ có được khẳ năng thực hiện những chức năng của kênh có hiệu quả hơn với người sản xuất. Nhũng chức năng và dòng quan trọng nhất của kênh là thông tin, khuyến mãi, thương lượng, đặt hàng, tài trợ, gánh chịu rủi ro, quyền chiếm hữu vật chất, thanh toán, và quyền sở hữu. Những chức năng marketing này là cơ bản hơn so với những định chế bán lẻ hay bán sỉ cụ thể có thể tồn tại vào bất kì thời điểm nào . 4.2.3.1. Căn cứ lựa chọn kênh phân phối của công ty Việt Thiên Công ty TNHH SX-SX-TM-DV Việt Thiên căn cứ điều quan trọng là kinh nghiệm mua bán, khả năng mở rộng thị trường và uy tín của đại lý.  Căn cứ mục tiêu cần đạt được khi tiêu thụ :  Bán được nhiều hàng hóa để có doanh thu cao, thỏa mãn nhu cầu của nhiều khách hàng  Thu được nhiều lợi nhuận: Công ty Việt thiên phải lựa chọn những kênh và trung gian nào có khả năng phân phối mạnh để có thể tiết kiệm chi phí lưu thông, góp phần trực tiếp làm tăng lợi nhuận.  Chiếm lĩnh thị trường: Quá trình tiêu thụ cũng đồng thời là quá trình giới thiệu và phổ biến sản phẩm. Công ty chọn những kênh dài như đại lý, nhà bán lẻ và đặc biệt quan tâm tới vị trí thuận lợi của các trung gian.
 • 42. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM  Căn cứ vào đặc điểm của sản phẩm Đối với sản phẩm của Việt Thiên là những sản phẩm dể bảo quản và cần bán rộng rãi cho người tiêu dùng, để sản phẩm tới tay khách hàng nhanh nhất ban lãnh đạo công ty đã lựa chọn kênh phân phối rộng khắp.  Căn cứ vào thị trường Với những thi trường lớn như TP.HCM và miền Đông, Tây Nam Bộ do đặc điểm về khí hậu nóng hớn so với các vùng khác thì việc lựa chọn những kênh ngắn và trực tiếp làm hiệu quả hơn vì lượng nhu cầu về những mặt hàng sản phẩm như Trà và cà phê của công ty ngày càng nhiều và với những thị hiếu thích nhưng sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên mang lại hiệu quả rất tốt .Vừa giúp giải nhiệt và tốt cho sức khỏe của người sử dụng công ty hướng đến và tập trung nhiều ở thị trường này. Đối với thị trường nhỏ như miền trung thì thiếp lập những kênh phân phối qua trung gian dài và kênh thông tin . Sử dụng các chi nhánh của Công ty  Căn cứ vào năng lực của công ty. Do mới thành lập nhưng công ty cũng đã thiết lập hệ thống phân phối rộng khắp với chi phí phù hợp để tạo cơ hội tốt nhất cho thành viên của kênh phân phối hợp tác cùng nhau phát triển thị trường .  Căn cứ vào đối thủ cạnh tranh của Công ty . Nắm bắt được nhu cầu của người tiêu dùng Công ty đã thiết lập các kênh phân phối phù hợp dựa trên những đối thủ của công ty, nhằm tìm hiểu về cách phân phối
 • 43. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM sản phẩm của các doanh nghiệp khác, bộ phận kinh doanh luôn tìm những cách tiếp cận tốt nhất với người tiêu dùng nhằm phục vụ tốt nhất. 4.2.3.2. Tiêu chuẩn lựa chọn kênh phân phối cho công ty Công ty chấp nhận đại lý mới khi có các điều kiện như: có thế chấp tài sản, có bảo lãnh qua ngân hàng, hoặc đó là các DNTN.  Để làm đại lí cho công ty Công ty xây dựng tiêu chuẩn lựa chọn đại lí cho mình thông qua các hình thức như: Doanh số tiêu thụ, khả năng thanh toán, khả năng phát triển thị trường, tốc độ tăng trưởng và thái độ cạnh tranh. Trong đó tiêu chuẩn về khả năng thanh toán được Công ty xem là yếu tố quan trọng.  Công ty sẽ đánh giá các yếu tố trên bằng cách cho điểm từng yếu tố một, có ba mức độ cho điểm : Tốt (4 – 5 điểm), trung bình (3 – 2 điểm) kém (0 – 1 điểm). Doanh số tiêu thụ ở mục này Công ty chia làm 2 nhóm đại lý khác nhau: Các đại lý ở miền TP HCM sẽ có mức yêu nhu cầu lớn hơn. Điều này không có gì lạ bởi vì ở khu vực TP HCM nhu cầu người tiêu thụ trà và cà phê khá cao nên đòi hỏi quy mô của đại lý cũng lớn hơn. Mục đích của Công ty là muốn có đội ngũ các đại lý có quy mô lớn và mạnh.  Khả năng phát triển thị trường: tỷ lệ này Công ty đưa ra để đánh giá là không cao (tăng kênh phân phối đạt trên 10%/năm).  Tốc độ tăng trưởng: yêu cầu của Công ty là các đại lý phải có mức doanh số bán tăng từ 5%/năm đến trên 30%/năm mới đạt yêu cầu.  Thái độ cạnh tranh: Công ty đánh giá thái độ cạnh tranh của các đại lý dựa trên 2 yếu tố cơ bản là tỷ lệ hàng sản phẩm trà Lài, Sen,Dứa của Công ty phải
 • 44. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM chiếm từ 10% đến 30% và các đại lý không được bán phá giá của Công ty cũng như không được cạnh tranh không lành mạnh với các đại lý khác của Công ty. Sau khi cho điểm từng yếu tố, cuối cùng Công ty sẽ cộng tất cả lại với nhau để tổng kết xem đại lý đó có được chấp nhận hay không. Công ty chỉ chấp nhận đại lý có tổng số điểm từ 8 trở lên. Nhưng riêng mục khả năng thanh toán thì phải đảm bảo từ 1 điểm trở lên để tránh rủi ro cho Công ty.  Ngoài ra còn 1 số biện pháp mà công ty cũng đang chuẩn bị áp dụng cho các đại lí của mình:  Tiêu chuẩn kinh tế căn cứ: mức tiêu thụ,chi phí hao hụt rủi ro  Tiêu chuẩn kiểm soát: dễ theo dõi, kiểm tra chặt chẽ chiến lược chung  Tiêu chuẩn thích nghi: linh hoạt, thay đổi để thích nghi với điều kiện mới 4.2.4. Hình thức tổ chức và hoạt kênh phân phối của công ty TNHH SX-TM-DV Việt Thiên Một kênh phân phối là một sự liện kết các cơ sở khác nhau lại vì lợi ích chung. Mỗi thành viên trong đường dây đều dựa vào những thành viên khác.Vì sự thành công của các cá nhân thành viên tuỳ thuộc vào thành công của cả hệ thống kênh phân phối của công ty, nên mọi cơ sở trong đường dây đều phải hiểu vào chấp nhận phần việc riêng của mình, phối hợp mục tiêu và hoạt động của mình với mục tiêu và hoạt động của các thành viên khác và phối hợp để hoàn thành mục tiêu của toàn Việt Thiên. Bằng sự hợp tác, họ có thể nắm bắt, cung ứng và thỏa mãn thị trường mục tiêu tốt hơn. Để toàn bộ hệ thống hoạt động tốt, cần chuyên môn hóa vai trò của từng thành viên và các xung đột và nếu có các xung đột thì phải được điều giải hữu hiệu. Sự hợp
 • 45. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM tác, chuyên môn hóa và xung đột trong hệ thống kênh phân phối chỉ thực hiện được với một cấp lãnh đạo phát triển vững mạnh và phân giải xung đột một cách khoa học nhằm đem đến những tác động hiệu quả cho thành viên kênh phân phối của công ty Việt Thiên.  Tổ chức kênh phân phối của công ty Việt Thiên Do lĩnh vực hoạt động của công ty đa dạng về sản phẩm mẫu mã lẫn chất lượng đảm bảo nên việc chọn kênh phân phối của công ty cũng hết sức quan trọng để đưa sản phẩm đến người tiêu dùng nhanh nhất công ty Việt Thiên đã dùng đa kênh phân phối cả kênh truyền thống và hệ thống marketing dọc VMS (Vertical Marketing System) và mỗi một thị trường đều có những phương pháp chọ kênh phù hợp nhất hiệu quả nhất, nhằm đem lại hiệu quả hoạt động cho công ty .  Với những thị trường có mức nhu cầu vừa nhỏ thì công ty áp dụng phương pháp kênh thông thường .  Những thị trường lớn cần tập trung nhiều nguồn cung ứng phù hợp Công ty Việt Thiên đã sử dụng và sự phát triển hệ thống công ty theo hệ thống marketing đọc VMS (Vertical Marketing System ) Một hệ thống marketing đọc VMS hoạt động như một thể thống nhất, gồm nhà sản xuất, nhà bán sỉ và nhà bán lẻ. Hoặc thành viên này là chủ của thành viên khác và những thành viên này độc quyền hoặc các thành viên khác cùng hợp tác. Một VMS có thể do công ty quản lí. VMS xuất hiện nhằm kiểm soát hoạt động của kênh và điều giải xung đột do mỗi thành viên chỉ chạy theo lợi ích riêng của mình mà còn đem lại lợi nhuận cho công ty. 4.2.5. Mối quan hệ giữa các thành viên trong kênh
 • 46. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM Một hệ thống kênh phân phối có hiệu quả là một hệ thống kênh phân phối hoạt động thông suốt.Để có chính sách phân phối lớn mạnh và rộng khắp giữ vững được hệ thống phân phối cho mình. Do nhiều kinh nghiệm và tiềm lực trong nền kinh tế nên các chính ưu đãi chiết khấu thanh toán linh hoạt làm cho mình nhờ có yếu khách hàng, và chính sách cạnh tranh khôn ngoan xây dựng những chiến lược giá cả hổ trợ bán hàng cho nhau. Trước những đối thủ cạnh tranh và đã có thị trường và chiến lược marketing chuyên nghiệp, thì công ty Việt Thiên còn có những đại lí trợ cho hệ thống phân phối, tổ chức nhiều sự kiện khuyến mãi,khuyến khích dùng thử, triển khai những chính sách ưu đãi, tăng cường thắt chặt các thành viên kênh phân phối... khuyến khích các kênh phân phối làm đại lí độc quyền cho sản phẩm của công ty. Có những chương trình dành cho thành viên kênh phân phôi như hỗ trợ các chi phí vận chuyển các chính sách bình ổn giá, khuyến mại, pano bảng hiệu,tăng doanh số bán hàng và thưởng theo đơn đặt hàng, quản lí kênh chặt chẽ liên kết thành viên trong kênh, lựa chọn khách hàng mục tiêu hợp tác cùng nhau thúc đẩy thị phần tăng doanh số bán hàng khuyến khích phát triển đại lí kênh phân phối những ưu đãi tốt nhất. Giữ vững hệ thống thành viên trong kênh,tăng niềm tin khách hàng và người tiêu dùng sản phẩm của công ty . Để giữ vững và phát triển hệ thống cho công ty Việt Thiên cần hợp tác với những thành viên trong kênh. Công ty tổ chức những sự kiện và các buổi họp báo và báo cáo doanh số và xử lí thông tin khách hàng qua các đại lí phân phối và các kênh truyền thống,hỏi thăm ý kiến lấy thông tin khách hàng về sản phẩm,tạo hệ thống kênh chuyên nghiệp và giữ vững thị phần tăng doanh thu và luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các thành viên trong kênh phân phối của công ty.  Quản lí xung đột trong kênh nhằm giải quyết những khó khăn mâu thuẫn cho các thành viên kênh :
 • 47. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM  Chọn đối tác một cách cẩn thận, so sánh với những đối tác đã làm tốt nhất (đưa mục tiêu của hai bên ra bàn bạc một cách thẳng thắn).  Có chiến lược kênh  Giải thích về phân khúc thị trường và giải pháp khách hàng  Công nhận và có biện pháp khen thưởng đối với những đóng góp một cách công bằng  Sử dụng giá để củng cố các luật lệ  Thông tin, trao đổi sớm và rõ ràng (cũng yêu cầu đại lí như vậy) Luôn luôn tìm hiểu các khả năng lựa chọn khác của đối tác .  Thoả thuận các mục tiêu và các yếu tố ưu tiên, theo dõi chặt chẽ.  Nhanh chóng đặt vấn đề khi thấy có biểu hiện thiếu trách nhiệm. Những mâu thuẫn trong kênh phân phối thường gây ra những trở ngại cho việc vận hành có hiệu quả hoạt động phân phối sản phẩm của doanh nghiệp. Nhưng cũng có một số mâu thuẫn tạo nên sự cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động của kênh. Chúng có thể đòi hỏi phải cải tiến kênh phân phối, làm cho nó năng động và thích ứng linh hoạt hơn với môi trường đã thay đổi. Vấn đề không chỉ là loại bỏ mâu thuẫn, mà là quản lý tốt hơn mâu thuẫn của các thành viên trong kênh phân phối của công ty TNHH SX-TM-DV Việt Thiên. Việc giữ vững hệ thống phân phối chính là giữ vững thị phần của mình, vì vậy các công ty không chỉ đưa ra những biện pháp trước mắt mà còn phải có chiến lược cụ thể trong dài hạn để có thể giữ vững hệ thống phân phối của mình 4.2.6. Quản lí kênh phân phối Công ty TNHH SX-TM –DV Việt Thiên có địa bàn hoạt động rộng khắp tại TP HCM, miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và các tỉnh lân cận khác với hệ
 • 48. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM thống đại lý rộng khắp và rất nhiều hệ thống bán buôn bán lẻ. Như vậy việc quản lý tới các thành viên kênh của công ty là một việc hoàn toàn không đơn giản. Việc quản lý các đại lý của công ty được giao cho mỗi người sẽ phụ trách một khu vực thị trường, họ hoạt động theo địa bàn nên việc quản lý của công ty tới các thành viên kênh phụ thuộc rất lớn vào đội ngũ nhân viên thị trường. Những nhân viên được giao nhiệm vụ phụ trách quản lý trên địa bàn của mình phải có trách nhiệm quản lý các đại lý hiện tại và phát triển thêm những đại lý khi thị trường mở rộng, có trách nhiệm trong việc tiếp nhận các thông tin từ các trung gian và phối hợp với công ty trong việc quản lý các đại lý, thu thập các thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh. Đồng thời họ phải có trách nhiệm trong việc đơn đặt hàng, giao hàng cho các đại lý khi có nhu cầu . Việc lựa chọn kênh phân phối đối với các doanh nghiệp là vấn đề quan trọng và việc giữ cho hệ thống phát triển bền vững thì bản thân doanh nghiệp củng cần có biện pháp quản lý kênh hiệu quảđặt ra cho bộ phận điều hành của công ty hơn ai hết đó cũng chính là thực tế đối với công ty TNHH SX-TM-DV Việt Thiên. Quá trình quản lý của Việt Thiên với các đại lý hoàn toàn không đơn giản vì các đại lý hoạt động trên khu vực thị trường rộng và họ không chỉ bán riêng sản phẩm của công ty mà còn bán rất nhiều sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh khác. Đại lý của công ty là người đại diện cho công ty trên địa bàn vì vậy một đại lý hoạt động tốt sẽ có ảnh hưởng lớn trong tâm trí khách hàng điều đó cũng tạo nhiều lợi thế cho hình ảnh của công ty so với đối thủ cạnh tranh. Xem xét các đại lý có doanh số thấp nếu chỉ đạt khoảng 25%-35% chỉ tiêu doanh số trong vòng 3 tháng nếu không cải thiện được tình hình thì công ty sẽ xem xét đến việc cắt hợp đồng với đại lý có để tìm đại diện khác có đủ điều kiện làm đại lý cho công ty. Đây là một công việc rất khó khăn vì để tìm được một đại diện cho công
 • 49. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM ty thì phải bỏ ra nhiều công sức, thời gian, nhưng để thực hiện được các mục tiêu đề ra thì việc sàng lọc, thay thế các đại lý hoạt động yếu kém là việc làm cần thiết. Tuy vậy việc thay thế các đại lý cũng được công ty cân nhắc kỹ bởi vì ngoài những tác động chủ quan còn có những tác động khách quan tới đại lý, nên công ty luôn tìm cách khắc phục giúp đỡ, khi đã tìm hiểu rõ nguyên nhân và triển vọng của đại lý trong tương lai công ty mới có quyết định chính thức. Để khuyến khích hoạt động của các thành viên kênh công ty luôn có sự trợ giúp về các kỹ năng quản lý, giúp đỡ đại lý mở sổ theo dõi doanh số bán hàng. Ngoài ra công ty còn giúp đại lý phân loại khách hàng theo chỉ tiêu doanh số bán hàng, thái độ hợp tác và khả năng thanh toán, trợ giúp về các hoạt động quảng cáo khuyến mại các điểm tiêu chuẩn như: doanh số bán hàng công ty giao cho các đại lý thực hiện trong kỳ, điểm thưởng cho các đại lý đạt mức doanh số cao, việc thanh toán của đại lý với công ty, tinh thần hợp tác của đại lý với công ty thể hiện ở sự ủng hộ đối với công ty, hạn chế hoặc không phân phối sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Phủ hàng kín địa bàn được phân công. Có báo cáo tồn kho, ký nhận nợ hàng tháng đúng thời gian đầy đủ và chính xác. Việc quản lí kênh phân phối ở Công ty Việt Thiên quản lý kênh có hiệu quả, kênh thường sử dụng các công cụ thể hiện bằng sức mạnh của mình ở những hình thức khác nhau nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là các mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau như sau:  Sức mạnh cưỡng chế: Được biểu hiện khi người sản xuất hay người cung ứng đe doạ chấm dứt quan hệ nếu người trung gian không chịu hợp tác với mình hay không tuân thủ theo những
 • 50. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM quy định được thoả thuận. Sức mạnh cưỡng chế có hiệu lực cho trung gian phụ thuộc nhiều vào vào công ty .  Sức mạnh khen thưởng: Sức mạnh khen thưởng được biểu hiện ở chỗ người trung gian những lợi ích khi mà họ có thành tích cao. Sức mạnh này thường có tác dụng hai mặt của góc độ quản lý: khuyên khích và phản khuyến khích chính sách này củng đang được công ty áp dụng cho toàn bộ hệ thống kênh trong công ty mục đích để quản lí kênh chặt chẽ và hợp tác bền vững .  Sức mạnh pháp lý: Biểu hiện ở chỗ người công ty Việt Thiên yêu cầu xử sự theo đúng quan hệ trên dưới và đặc biệt là quan hệ hơp đồng. Sức mạnh pháp lý sẽ có tác dụng khi người trung gian xem người sản xuất là người lãnh đạo hợp pháp của mình.  Sức mạnh tinh thông nghề nghiệp: Với kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn được người trung gian đánh giá cao trong quá trinh hợp với công ty. Đây là một dạng sức mạnh rất có hiệu lực, đặc biệt là trong điều kiện kinh tế thị trường đòi hỏi phải có sự chuyên môn hóa cao trong mọi công việc. Chính vì vậy mà Công ty luôn lựa chọn các kênh phân phối trung thành và tạo uy tín trong kinh doanh so với các đối thủ canh tranh.  Sức mạnh uy tín: Sức mạnh uy tín xuất hiện trong sự hợp giữa Việt Thiên và các nhà phân phối có uy tín. Người trung gian cảm thấy tự hào được hợp tác với Việt Thiên. Ban lãnh đạo và bộ phận kinh doanh của công ty luôn đặt uy tín chất lượng sản phẩm và dịch
 • 51. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM vụ của mình lên hàng đầu để mang những nét văn hóa công ty đến với các đối tác của mình. Đây là loại sức mạnh mà Công ty hướng tới và được xếp vào loại quan trọng hàng đầu trong việc khuyến khích các thành viên hợp tác một cách tự nguyện. Để quản lý được hệ thống kênh phân phối rộng rãi như hiện nay nhất là khi các đối thủ cạnh tranh của công ty ngày càng nhiều, nhiều kênh phân phối mới xuất hiện cần có những biện pháp quản lí kênh hiêu quả hơn và luôn chú ý quan tâm đến ý kiến của trung gian các đại lí phân phối để hợp tác lâu bền nhằm hoàn thiện hệ thống phân phối cho công ty. 4.2.7. Hướng duy trì và phát triển hệ thống phân phối cho công ty Hệ thống phân phối là khâu quan trọng trong công ty, một sản phẩm dù có chất lượng tốt, có quảng cáo tiếp thị giỏi, lực lượng bán hàng giỏi... Nhưng hệ thống phân phối không đồng bộ,hiệu quả thì sản phẩm đó vẫn thất bại. Hệ thống phân phối rộng khắp cũng là một trong những đòn bẩy giúp công ty giới thiệu các sản phẩm của mình đến với thị trường. Hệ thống mang tính chất dài hạn không dể thay đổi nên việc duy trì hệ thống phân phối cho công ty TNHH SX-TM-DV Việt Thiên là điều mà ban lãnh đạo công ty xem đó là vấn đề hàng đầu trong chiến lược phát triển của công ty duy trì lợi thế cạnh tranh cho công ty nhằm duy trì và mở rộng thị trường, sự thành công của mỗi thành viên tùy thuộc và thành công chung của cả kênh, nên mọi tổ chức trong kênh đều phải hiểu và chấp thuận phần việc riêng của mình, phối hợp mục tiêu và hoạt động của mình với mục tiêu và hoạt động của thành viên khác, và phối hợp để hoàn thành mục tiêu của cả kênh phân phối cho công ty. Bằng sự hợp tác, công ty có thể nắm bắt nhu cầu, cung ứng và thỏa mãn thị trường mục tiêu tốt hơn.
 • 52. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM  Đánh giá hoạt động của đại lí được thực hiện vào cuối năm để đánh giá kết quả hoạt động của các đại lí phân phối xem xét mức độ hoan thành chỉ tiêu công ty đặt ra cho mổi đại lí đó.Đại lí nào có chỉ tiêu hoàn thoàn tốt công ty sẽ có những chính sách ưu đãi tùy thuộc vào mức độhoàn thành chỉ tiêu với mức là bao nhiêu %. Đối với những đại lí không hoàn thành thì công ty sẽ ngưng kí hợp đồng làm đại lí.  Bên cạnh những biện pháp quản lí trong hệ thống của công ty thì công ty có những chính sách hỗ trở riêng cho các thành viên trong hệ thống phân phối của mình để sự hợp tác giữa công ty và các thành viên đều có lợi tốt nhất như tăng hổ chợ mức chiết khấu, hổ trợ vận chuyển giao hàng,các hình thức thanh toán nhanh gọn, kho vận và một số chính sách khen thưởng khác giúp các thành viên hợp tác lâu dài và trung thành với công ty.  Quan tâm đến hướng hướng dẩn các đại lí của mình nhằm hổ trợ bán hàng cách quản lí trưng bày sản của công ty một cách bắt mắt và hiệu quả nhất.  Luôn tôn trọng và binh đằng quan hệ giữa các đại lý, khách hàng của công ty. Thiết lập mối quan hệ giữa công ty và các đại lý.Tạo cho mối quan hệ cho đối tác hài lòng nhất khi được hợp tác với Việt Thiên.  Nghiên cứu tìm ra những nhu cầu mới của khách hàng để kịp thời có những chiến lược phù hợp và hợp tác với các đại lí trong hệ thống kênh phân phối của công ty. 4.2.8. Phân tích ma trận SWOT SWOT Cơ hội: O Phân khúc thị trường còn nhiều tiềm năng Thức: T + Nền kinh tế không ổn định + Nhiều đối thủ cạnh tranh
 • 53. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM Điểm mạnh: S + Khai thác đúng thị trường mục tiêu + Có đội nhũ nhân viên nhiều kinh nghiệm Chiến lược SO + Phát triển thị trường + Đào tạo đội ngũ nhân viên giỏi Chiến lược ST Chiến lược đa dạng hóa, đưa sản phẩm mới vào thị trường Điểm yếu: W + Hệ thống phân phối ở các vùng xa còn yếu, việc kiểm soát các đại lí chưa được tốt Chiến lược WO Khai thác những thị trường mới Chiến lược WT Cải tiến chất lượng sản phẩm, liên kết với các nhà phân phối khác 4.3. KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG Sau khi tiến hành với đợt khảo sát, từ 150 phiếu khảo sát đã phát ra, cuối cùng thu lại được 110 phiếu hợp lệ nhằm đánh giá đúng hành vi bán hàng và tiêu dùng của các kênh, đại li và người tiêu dùng. Sau khi sử dụng phần mềm SPSS truy suất dữ liệu, ghi nhận được một số kết quả đáng lưu ý như sau:
 • 54. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM Biểu đồ 4.1: Mức độ nhận biết về thương hiệu Khi được hỏi về mức độ nhận biết của khách hàng về những thương hiệu về nghành trà thì 35.45% khách hàng đến biết Bảo Tín, 30.91% KH biết đến Việt Thiên, 20.91% KH biết đến Tâm Châu, tiếp theo là Ngọc Trang và Trâm Anh. Điều này cho thấy Bảo Tín vẫn là đối thủ cạnh tranh lớn đối với Công ty.
 • 55. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM Biểu đồ 4.2: Mức độ nhận biết qua phương tiện truyền thông Qua biểu đồ trên ta thấy, đa số KH biết đến Công ty Việt Thiên qua sự giới thiệu của người thân, bạn bè với 55.45% thông qua các cuộc trò chuyện, thăm hỏi họ có thể giới thiệu cho nhau về Công ty. Điều này chứng tỏ Công ty có mạng lưới phân phối rộng rãi được nhiều người biết đến và đã chiếm được sự tin tưởng, tạo được uy tín với những khách hàng hiện tại và chính họ đã giúp công ty mở rộng mở rộng hơn nữa hệ thống kênh phân phối của minh. Tiếp theo là thông qua website, tờ rơi 21.82%, thông qua báo, tạp chí là 13.64% và thấp hơn là qua nhân viên Công ty với 9%.
 • 56. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM Biểu đồ 4.3: Mức độ đánh gía về giá của sản phẩm Khi được hỏi về gía của sản phẩm thì đa số KH đều nói giá của sản phẩm các Công ty đề tương đương nhau với 58.18%. Một số KH khác thì nhận định giá công ty Việt Thiên đưa ra cao hơn so với các công ty khác với 27.27%, còn những KH khác thì nhận định là thấp hơn với 14.55%. Như vậy, Công ty Việt Thiên cần xem lại và chấn chỉnh lại mức giá của mình khi phân phối cho KH.
 • 57. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM Biểu đồ 4.4: KH mua hàng thông qua Khi được hỏi về nguồn hàng khi KH mua thì có tới 58.18% KH nói rằng nhờ sự giới thiệu của bạn bè hay người thân, như vậy nhờ uy tín của công ty Việt Thiên với KH cũ hay những người đã sử dụng sản phẩm của Việt Thiên mà công ty đã có những KH mới. Tiếp theo KH mua hàng thông qua website, tờ rơi. Với uy tín của công ty nên KH đã đặt mua hàng trên website của công ty. Còn lại là qua nhân viên với 11.82% và mua hàng trực tiếp tại văn phòng công ty với 9.09%.
 • 58. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM Biểu đồ 4.5: Mức độ đánh giá về phương tiện vận chuyển của công ty Khi được hỏi về phương tiện vận chuyển của công ty đối với KH thì có tới 60.91% KH hài lòng, vậy là khâu giao hàng của công ty Việt Thiên làm việc rất tốt và phương tiện công ty sử dụng cũng tốt, công ty nên duy trì như vậy. Một số KH khác nhận thấy bình thường vì đó là việc của công ty phải làm cho KH với 21.82%. Còn lại 10% KH đánh giá tốt và 7.27% KH không được hài lòng lắm. Biểu đồ 4.6: Đánh giá về nhân viên
 • 59. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM Khi được hỏi về thái độ phục vụ KH của công ty thì có tới 56.36% KH hài lòng và 27.27% KH rất hài lòng. Như vậy công ty có một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp làm việc rất tốt khi tiếp xúc với KH. Công ty cần phát huy hơn nữa khía cạnh này vì nó rất có lợi cho công ty về lâu dài. Còn lại 16.36% KH đánh giá bình thường. Biểu đồ 4.7: Đánh giá về mối quan hệ với thành viên kênh Khi được hỏi về mối quan hệ giữa KH và những thành viên kênh thì 40.91% KH cho rằng không tốt, 34.5% KH cho rằng tạm được, 12.73% KH đánh giá bình thường. Như vậy, công ty cần có chính sách thích hợp nhằm thắt chặt mối quan hệ giữa các kênh và các đại lí, tránh tình trạng tranh giành khách hàng lẫn nhau gây bất hòa, cần tạo mối quan hệ tốt đẹp nhằm giúp đỡ nhau trong kinh doanh.
 • 60. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM Biểu đồ 4.8: Thị trường phân phối của thành viên kênh Khi được hỏi về thị trường phân phối của các thành viên kênh thì có tới 36.36% số kênh trả là nhà bán buôn, bán lẻ, 34.55% là phân phối ở chợ, 22.73 % phân phối trong siêu thị, 6.36% là các đại lí. Như vậy, các thành viên kênh chủ yếu phân phối cho những nhà bán buôn, bán lẻ như những cửa hàng tạp hóa nhỏ là chủ yếu, thỉnh thoảng lại có đợt quảng cáo ở các chợ để người tiêu dùng biết đến nhiều hơn. Sản phẩm của công ty Việt Thiên cũng được bán trong các siêu thị trong và ngoài thành phố và rất it giao dịch với các đại lí vì đại lí lấy hàng trực tiếp từ công ty.
 • 61. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM Biểu đồ 4.9: Mục tiêu của thành viên kênh Qua biểu đồ ta có thể thấy mục đích chính của các thành viên kênh chủ yếu là tìm thêm nhiều khách hàng mới bởi trên thị trường có nhiều đối thủ cạnh tranh nên để KH hợp tác với mình là một điều không dễ, mục tiêu này chiếm tới 50.91%. Tiếp theo là mục tiêu phát triển kênh lớn mạnh hơn nữa 30.91%, các thành viên kênh đều muốn kênh bán hàng của mình lớn mạnh và phát triển không ngừng để có một chỗ đứng trên thị trường và đào tạo thêm nhiều nhân viên giỏi để tiện phục vụ cho công việc là 14.55 Biểu đồ 4.10: Mong muốn hỗ trợ của thành viên kênh
 • 62. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM KH nào cũng muốn mua hàng với giá rẻ để có thể bán với giá cao hơn tăng thêm lợi nhuận, các thành viên kênh muốn có thêm KH mới và bán được nhiều hàng thì cần phải bán với một mức giá hợp lý hơn các đối thủ cạnh tranh khác mới đạt được doanh thu, chiếm tới 51.82% của các thành viên kênh. Công ty nên xem xét và điều chỉnh mức giá sao cho phù hợp. Vận chuyển cũng là việc rất quan trọng trong quá trình phân phối, các thành viên kênh mong công ty có thể vận chuyển đúng thời gian hay cấp chọ họ phương tiện riêng để thuận lợi cho việc phân phối, với 26.36% ý kiến của thành viên kênh và tăng thêm dịch vụ 21.82%. Biểu đồ 4.11: Hình thức khuyến khích cho thành viên kênh Có thể nhận thấy là các thành viên kênh đều muốn công ty cho một mức chiết khấu cao của sản phẩm, đây là một động lực để các thành viên kênh cố gắng hơn nữa trong quá trình phân phối chiếm tới 32.73%. chiết khấu thương mại 31.82%. Khen thưởng, tặng quà cuối năm cũng là một hình thức không thể thiếu, 18.18% ý kiến chọn hình thức này. Còn lại là 17.27% muốn được giảm giá hàng bán và các dịch vụ.
 • 63. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM 4.4. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TNHH SX-TM-DV VIỆT THIÊN TRONG THỜI GIAN QUA 4.4.1. Thuận lợi Với hệ thống phân phối đa dạng do công ty đang áp dụng thì dễ dàng trong việc đưa sản phẩm của công ty đến người tiêu dùng. Tiếp cận được với nhiều khách hàng thông qua đại lí và kênh phân phối trực tiếp của công ty.Từ đó công ty sẽ có những thay đổi về sản phẩm lẫn giá cả cho phù hợp. Với những chính sách thích hợp cho các kênh phân phối và đại lí, do đó công ty cũng nhận được sự hợp tác với những đối tác mới có nhu cầu với sản phẩm của công ty. Ban lãnh đạo giàu kinh nghiệm có trình độ chuyên môn cao nên đưa ra chiến lược phân phối phù hợp và do đó doanh số lợi nhuận công ty ngày càng gia tăng. Hơn thế nữa, các công tác điều hành và quản trị nhân sự rất được ban giám đốc chú trọng, quan tâm đến đời sống nhân viên và tạo ra môi trường làm việc tốt thân thiện, nhân viên trung thành với công ty ...Đội ngũ nhân viên của công ty sáng tạo, năng động, ham học hỏi, am hiểu thị trường, do đó năng suất và chất lượng công việc liên tục được nâng cao. Ngoài ra, công ty có những biện pháp quản lí chặt chẽ nên hệ thống kênh phân phối khá là ổn định. Nhờ có hệ thống phân phối mà công ty giữ vững được thị trường của mình và ngày càng phục vụ khách hàng được tốt hơn nâng cao uy tín của công ty so với đối thủ cạnh tranh. 4.4.2. Khó khăn Do mới xâm nhập thị trường chưa lâu và đối thủ cạnh tranh của công ty có nhiều nên tiềm lực tài chính để xây dựng được một hệ thống quy mô còn hạn chế.Tình hình kinh tế và lạm phát tăng cao khiến cho các khoản chi phí dành cho các kênh có tăng cao làm giảm lợi nhuận cho công ty. Nhu cầu của người tiêu dùng có thể thay đổi và sự lựa chọn những sản phẩm mới và những sản phẩm thay thế là hoàn toàn có thể, hơn thế nữa khi mà các doanh nghiệp nước ngoài có tiềm lực kinh tế ngày càng nhiều thì khi họ đầu tư vào hệ thống
 • 64. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM kênh cho các doah nghiệp mang tính chất công nghiệp quy mô rộng lớn sẽ làm cho thị trường của công ty có thể suy giảm. Ngoài ra, thì trường còn những đối thủ cạnh tranh như: Bảo Tín, Ngọc Trang, Tâm Châu... và một số thương hiệu khác. Chính vì vậy mà Việt Thiên cần phải có chiến lược marketing cho Trà, Cafe của mình và thiết lập một hệ thông phân phối hợp lí để ngày càng nâng cao uy tín chất lượng, quảng bá hình ảnh Trà Việt Thiên và đặc biệt hơn nữa là mang “Hương vị của sự bình yên” của xứ sở trà Bảo Lộc đến với mọi khách hàng .
 • 65. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CHO CÔNG TY TNHH SX-TM-DV VIỆT THIÊN Giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối cho công ty TNHH SX-TM-DV Việt Thiên. Dựa trên hệ thống kênh phân phối của công ty đang áp dụng và những thuận lợi và thách thức từ cách lựa chọn thiết lập, duy trì và quản lí kênh phân phối của công ty TNHH SX-TM-DV Việt Thiên để đưa ra một số giải pháp giúp cho hệ thống phân phối sản phẩm của công ty được hoàn thiện và hoạt động kinh doanh hiệu quả trong thời gian tới để duy trì và nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường sản phẩm tiêu dùng hiện nay.  Biện pháp vè lựa chọn kênh phân phôi hiệu quả Hiện nay hệ thống kênh phân phối của công ty chủ yếu là thông qua thành viên kênh và đại lí nên việc thiết lập những tiêu chuẩn cho các kênh phân phối của công ty cần được lựa chon chặt chẽ và kĩ lưỡng, vì khi sản phẩm của công ty thông qua nhiều đại lí sẽ làm thời gian sản phẩm đến với người tiêu dùng kéo dài hơn sẽ tăng chi phí cho các hệ thống đại lí này, làm tăng chi phí chung cho công ty.
 • 66. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM Với thị trường rộng khắp như TP Hồ Chí Minh vì đây là khu vực mà đa số các đối thủ cạnh tranh của công ty tập trung ở thị trường này khá nhiều. Công ty cần lựa chọn 2 đại lí trung gian vì dân số của TP là lớn nhất cả nước và với đặc điểm khí hậu nóng như TP.HCM với hệ thống trường học ,bênh viện,các chợ, quán cafe, quán ăn ..v.v nên nhu cầu về thức uống nhu trà là rất cần thiết và rất tốt cho cơ thể không chỉ giúp thanh nhiệt cơ thể mà có lợi cho sức khỏe của người tiêu dùng nên việc lựa chọn 1 hệ thông kênh phân phối da dạng cho khu vực TP.HCM là rất cần thiết để công ty mở tăng thị trường của mình và đáp cho nhu cầu của người dân khu vực thành phố .  Biện pháp lựa chọn trung gian hiệu quả Hầu hết sản phẩm nào cũng cần phải thông qua các trung gian để đến tay người tiêu dùng, không cần quá nhiều trung gian nhưng việc tổ chức và đưa sản phẩm của công ty cần được thực hiện hợp lí. Hơn nữa cần có sự liên kết phối hợp giữa trung gian của kênh. Tạo điều kiện vị trí và điều kiện thuận lợi cho các nhà trung gian cho công ty kinh doanh hiệu quả. Chọn được đại lí trung gian công ty sẽ phân phối thẳng sản phẩm đến đại lý và khách hàng của công ty sẽ đến thẳng điểm bán hàng của đại lý này mua hàng. Cần phải chú trọng mối quan hệ rộng rãi của trung gian với khách hàng. Vị trí thuận lợi thì chưa đủ mà còn phải có các mối quan hệ rộng rãi và chặt chẽ lâu dài thì sẽ làm tăng hiệu quả của trung gian lên. Đối với những đại lí phân phối 2 cấp của công ty doanh số cấp 1 ấn định ở mức cao thì mới chọn được đại lý quy mô lớn và cũng để đảm bảo có khả năng phân phối hàng cho nhiều đại lý cấp c1. Còn đối với cấp c1 thì mức doanh số nên quy định ở mức vừa phải để tạo điều kiện cho nhiều trung gian có thể tham gia.