SlideShare a Scribd company logo
1 of 28
Sosiaalibarometri 2016
Erityiskatsaus
toimeentulosta ja sote-uudistuksesta
Vastaajina sosiaali- ja terveysjohto kunnissa,
aikuissosiaalityöntekijät,
Kelassa toimeentulotuen kanssa tekemisissä olevat
Perustoimeentulotuki Kelaan.
Siirtopäätös on oikea.
• Kelan edustajat 100 %
• Sosiaali- ja terveysjohto 77 %
• Sosiaalityöntekijät 73 %
Kela-siirron hyödyt
• yhdenmukaiset myöntämisperusteet,
yhdenvertainen kohtelu
• tehokas tiedonkäsittely, yhteensovitus muiden
etuuksien kanssa
• kynnys hakea tukea madaltuu, etuuksien
alikäyttö vähenee
• lisää resursseja sosiaalityöhön
”Kansallisesti toimeentulotuen myöntämisen kriteerit
yhdentyvät, nyt kunnissa erilaisia käytäntöjä ja
soveltamisohjeita.”
”Kokonaisuus hallintaan, myös muiden etuisuuksien yhteen
katsominen.”
”Ei turhaa sosiaalitoimen asiakkuutta. Maksatus ja
päätöksenteko nopeutuu, myös palvelutakuu toteutuu
yhdenmukaisesti eri alueilla.”
Kela-siirron huolet
• henkilökohtainen palvelu ja asiakkaiden
ohjaus heikkenee
• Kelan etuusjärjestelmän byrokraattisuus ja
joustamattomuus
• heikoimmassa asemassa olevien palvelu
heikkenee
• menot kasvavat
”Huono-osaisilla ei ole välttämättä mahdollisuutta
sähköiseen asiointiin.”
”Kela tiedottaa kovasti. Vika ei ole Kelan, vaan
lainsäätäjien, jotka eivät tajua miten avuttomia
todellisessa toimeentulotuen tarpeessa olevien enemmistö
on paperisodassa.”
”Kaavamaistuminen huono; kunnassamme on
erityistilanteita ja erityistuloja joiden huomioon ottaminen
heikkenee.”
Perusturvajärjestelmä on liian
monimutkainen
Perusturva =
kansaneläke, takuueläke, sairauspäiväraha,
vanhempainrahat, työmarkkinatuki,
työttömän peruspäiväraha
Perusturvajärjestelmä on
liian monimutkainen
• ulkopuolelle jäävät ne, jotka eivät osaa, pysty
tai halua hakea etuuksia
• järjestelmää pitää yksinkertaistaa
- Yli 50 % sosiaalitoimen vastaajista
- 75 % Kelan vastaajista
”Yksinkertaistaa ainakin, mutta myös jonkinlainen
perustulon malli olisi paikallaan. Perusturvan varassa
eläville pienetkin muutokset etuuksien määrässä ja etuuden
vaihtuessa toiselle aiheuttaa taloudellisesti kohtuuttomia
tilanteita.” (Sosiaalityöntekijä)
” Vain olemisen mahdollisuuden poistaminen, koska se
passivoi ja aiheuttaa jossain määrin ongelmia ja
syrjäytymistä. ” (Sosiaalityöntekijä)
Perustuloa kannatetaan
periaatteessa, mutta sen määrä on
vaikea määritellä
Konkretisoituja malleja
kannattaa 20–35 % vastaajista.
Kannatus yleisesti
Sote-uudistus eteenpäin,
asiakkaan parhaaksi
hyvinvoinnin ja terveyden
edistämistä unohtamatta.
Sote-uudistus onnistuu paremmin
terveyspalveluissa
• 69 %: perusterveydenhuollon ja
erikoissairaanhoidon integrointi onnistuu
• 50 %: peruspalvelut vahvistuvat, palvelujen
saatavuus yhdenvertaistuu,
kustannustehokkuus ja laatu paranevat
”Erityispalveluiden osaaminen keskittyy, paranee ja
tasavertaistuu. Sitä kautta saatava synergia voi tuoda
säästöä.” (Sosiaali- ja terveysjohtaja)
”Yhteiset tietojärjestelmät ja tiedon siirtyminen, yhteiset
palvelukriteerit ja arviointikriteerit.”
(Sosiaali- ja terveysjohtaja)
”Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio paranee ja
asiakkaan pompottelu vähenee.”
(Sosiaali- ja terveysjohtaja)
Sote-uudistuksen uhkia
• palvelut keskittyvät ja etääntyvät
• kustannukset lisääntyvät
• hallinto paisuu
• sote-palvelut etääntyvät kunnan muusta
toiminnasta
• Kuihtuvatko hyvät toimintamallit?
”Alueelliset eroavuudet jätetään huomioimatta, mm. pitkät
välimatkat, harva asutus --- . Palvelut ja päätöksenteko
kaikkoavat toisistaan.”
(Sosiaali- ja terveysjohtaja)
”Kustannukset karkaavat käsistä. Tulee liian iso
organisaatio, jota ei kukaan hallitse.
Demokratia vaarantuu täysin.”
(Sosiaali- ja terveysjohtaja)
Soten onnistumisen edellytyksiä
• 67 %: hyvä johtaminen
• 59 %: perusterveydenhuollon ja
erikoissairaanhoidon integraatio
• 45 %: sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio
ja hallinnon selkeys
• n. 40 %: monikanavarahoituksen purkaminen
• n. 40%: terveyden edistämisen vahvistaminen
kunnissa
Valinnanvapauden lisääminen
jakaa mielipiteitä
Odotuksia sote-uudistukselle
• parantaa palvelun laatua ja saatavuutta
tiheään asutuilla alueilla
• oikea-aikainen hoito lyhentää hoitoaikoja
• asiakkaiden palvelutyytyväisyys ja
sitoutuminen hoitoon kasvavat
Huolia sote-uudistuksesta
• Eri asiakasryhmien kyky valita itselleen
parhaita palveluja vaihtelee
• valinnanvapauden lisääminen voi eriyttää
palveluita asiakkaan maksukyvyn ja palvelun
vaativuuden mukaan
• kustannukset kasvavat, ainakin aluksi
”Hyvä kirittäjä julkiselle sektorille. Voi alentaa
kustannuksia. Voi parantaa palveluita.”
(Sosiaali- ja terveysjohtaja)
”Asiakkaiden tyytyväisyys kasvaa, kun itse voi
vaikuttaa”
(Sosiaali- ja terveysjohtaja)
”Palveluiden saatavuus paranee odotusaikojen
lyhenemisen muodossa. Saavutettavuus
maantieteellisesti todennäköisesti saattaa jopa
heikentyä, koska yksityiset palvelut tulevat myös
keskittymään kasvukeskuksiin.”
(Sosiaali- ja terveysjohtaja)
Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen vahvistaminen
kunnissa on edellytys
uudistuksen onnistumiselle ja
kustannusten hillitsemiselle.
”Kunta pystyy keskittymään hyvinvoinnin ja terveyden
edistämiseen, kun ei tarvitse keskittyä lakisääteisten
palvelujen järjestämiseen.”
(Sosiaali- ja terveysjohtaja)
Terveyden edistämisen
järjestämiseen liittyviä huolia
• näivettyy, kun sosiaali- ja terveysalan
henkilökuntaa ei jää kuntiin
• hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ei
ymmärretä kunnissa riittävän laaja-alaisesti eri
hallintokuntia koskevaksi
• Jää irralliseksi – kuka ottaa vastuun?
Terveyden edistämisen
järjestämisen mahdollisuudet
• nousee kaikkien hallintokuntien asiaksi
• kunnilla paremmat mahdollisuudet keskittyä
hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen
• kuntien ja sote-alueiden vahva yhteistyö ja
yhteiset hyvät toimintamallit
”Jos kunnilla ei ole kannustimia tehdä ennaltaehkäisevää
työtä, painottavat ne tulonmuodostuksessa lähinnä
elinkeinopolitiikkaa.”
(Sosiaali- ja terveysjohtaja)
”Kunta voi ruveta muistamaan paremmin hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen perimmäisen tarkoituksen, kun niiden
tiimoilta tapahtuvaa ajattelemista ja suunnittelua ei voi
enää ulkoistaa kunnan omalle sote-sektorille.”
(Sosiaali- ja terveysjohtaja)
#sosbaro
Sosiaalibarometri 2016:
Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-
uudistuksesta
Anne Eronen - Timo Lehtinen – Pia Londén – Anne Perälahti
www.soste.fi

More Related Content

What's hot

Sitran palvelusetelihakkeen vammaispalveluprojekti - sääntökirja ja hinnoittelu
Sitran palvelusetelihakkeen vammaispalveluprojekti - sääntökirja ja hinnoitteluSitran palvelusetelihakkeen vammaispalveluprojekti - sääntökirja ja hinnoittelu
Sitran palvelusetelihakkeen vammaispalveluprojekti - sääntökirja ja hinnoittelu
Palveluseteli-hanke
 

What's hot (20)

Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessaOsaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
 
Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021
Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021
Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021
 
Soili Partanen: Miten tästä eteenpäin?
Soili Partanen: Miten tästä eteenpäin?Soili Partanen: Miten tästä eteenpäin?
Soili Partanen: Miten tästä eteenpäin?
 
Miten kuntien ja Kelan työntekijät arvioivat toimeentulotuen Kela-siirtoa?
Miten kuntien ja Kelan työntekijät arvioivat toimeentulotuen Kela-siirtoa? Miten kuntien ja Kelan työntekijät arvioivat toimeentulotuen Kela-siirtoa?
Miten kuntien ja Kelan työntekijät arvioivat toimeentulotuen Kela-siirtoa?
 
Asiakaslähtöinen palvelujen järjestäminen Vantaan vanhus- ja vammaispalveluissa
Asiakaslähtöinen palvelujen järjestäminen Vantaan vanhus- ja vammaispalveluissaAsiakaslähtöinen palvelujen järjestäminen Vantaan vanhus- ja vammaispalveluissa
Asiakaslähtöinen palvelujen järjestäminen Vantaan vanhus- ja vammaispalveluissa
 
Sosiaalisen kestävyyden haasteet lähiyhteiskunnassa, Tapio Salonen
Sosiaalisen kestävyyden haasteet lähiyhteiskunnassa, Tapio SalonenSosiaalisen kestävyyden haasteet lähiyhteiskunnassa, Tapio Salonen
Sosiaalisen kestävyyden haasteet lähiyhteiskunnassa, Tapio Salonen
 
Omaishoito ja ikääntyneiden palvelut kunnissa
Omaishoito ja ikääntyneiden palvelut kunnissaOmaishoito ja ikääntyneiden palvelut kunnissa
Omaishoito ja ikääntyneiden palvelut kunnissa
 
Sari Kehusmaa: Uudenmaan maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Uudenmaan maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosSari Kehusmaa: Uudenmaan maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Uudenmaan maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
 
Mikä ihmeen SOTE?
Mikä ihmeen SOTE?Mikä ihmeen SOTE?
Mikä ihmeen SOTE?
 
Sote tulevaisuusseminaari seinajoki
Sote tulevaisuusseminaari seinajokiSote tulevaisuusseminaari seinajoki
Sote tulevaisuusseminaari seinajoki
 
Hyvinvointia yhteistyön keinoin ruovedellä
Hyvinvointia yhteistyön keinoin ruovedelläHyvinvointia yhteistyön keinoin ruovedellä
Hyvinvointia yhteistyön keinoin ruovedellä
 
Satu Kankkonen: Monialainen kunnan hyvinvointijohtaminen - toimiiko rakenne j...
Satu Kankkonen: Monialainen kunnan hyvinvointijohtaminen - toimiiko rakenne j...Satu Kankkonen: Monialainen kunnan hyvinvointijohtaminen - toimiiko rakenne j...
Satu Kankkonen: Monialainen kunnan hyvinvointijohtaminen - toimiiko rakenne j...
 
Haavoittuvassa asemassa olevien huomiointi tulevissa uudistuksissa
Haavoittuvassa asemassa olevien huomiointi tulevissa uudistuksissaHaavoittuvassa asemassa olevien huomiointi tulevissa uudistuksissa
Haavoittuvassa asemassa olevien huomiointi tulevissa uudistuksissa
 
Jarjestobarometri 2014- yleisesitys
Jarjestobarometri 2014- yleisesitysJarjestobarometri 2014- yleisesitys
Jarjestobarometri 2014- yleisesitys
 
Anu Muuri: Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessa
Anu Muuri: Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessaAnu Muuri: Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessa
Anu Muuri: Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessa
 
Hyvinvointipalvelut tulonjaon kokonaisuudessa
Hyvinvointipalvelut tulonjaon kokonaisuudessaHyvinvointipalvelut tulonjaon kokonaisuudessa
Hyvinvointipalvelut tulonjaon kokonaisuudessa
 
Elina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa
Elina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessaElina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa
Elina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa
 
Elina Palola: Sosiaalinen kuntoutus – sotea ja kuntoutusta
Elina Palola: Sosiaalinen kuntoutus – sotea ja kuntoutustaElina Palola: Sosiaalinen kuntoutus – sotea ja kuntoutusta
Elina Palola: Sosiaalinen kuntoutus – sotea ja kuntoutusta
 
Viimesijaiselta tuelta ensisijaisille etuuksille
Viimesijaiselta tuelta ensisijaisille etuuksilleViimesijaiselta tuelta ensisijaisille etuuksille
Viimesijaiselta tuelta ensisijaisille etuuksille
 
Sitran palvelusetelihakkeen vammaispalveluprojekti - sääntökirja ja hinnoittelu
Sitran palvelusetelihakkeen vammaispalveluprojekti - sääntökirja ja hinnoitteluSitran palvelusetelihakkeen vammaispalveluprojekti - sääntökirja ja hinnoittelu
Sitran palvelusetelihakkeen vammaispalveluprojekti - sääntökirja ja hinnoittelu
 

Viewers also liked

Viewers also liked (6)

SOSTE ja sote
SOSTE ja soteSOSTE ja sote
SOSTE ja sote
 
Arpajaislaki keskustelutilaisuus 21.3.2106
Arpajaislaki keskustelutilaisuus 21.3.2106Arpajaislaki keskustelutilaisuus 21.3.2106
Arpajaislaki keskustelutilaisuus 21.3.2106
 
Välfärdsutredningen presentation finland
Välfärdsutredningen presentation finlandVälfärdsutredningen presentation finland
Välfärdsutredningen presentation finland
 
Järjestöbarometri 2016
Järjestöbarometri 2016Järjestöbarometri 2016
Järjestöbarometri 2016
 
Johdanto ja yhteenveto
Johdanto ja yhteenvetoJohdanto ja yhteenveto
Johdanto ja yhteenveto
 
SOSTEn verkostot
SOSTEn verkostotSOSTEn verkostot
SOSTEn verkostot
 

Similar to Sosiaalibarometri 2016: Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksesta

Terveyspalvelusetelin mahdollisuudet ja haasteet, Lääkäripalveluyritykset ry....
Terveyspalvelusetelin mahdollisuudet ja haasteet, Lääkäripalveluyritykset ry....Terveyspalvelusetelin mahdollisuudet ja haasteet, Lääkäripalveluyritykset ry....
Terveyspalvelusetelin mahdollisuudet ja haasteet, Lääkäripalveluyritykset ry....
Palveluseteli-hanke
 

Similar to Sosiaalibarometri 2016: Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksesta (20)

Uusi kunta ja maakunta lapsen ja nuoren hyvinvoinnin toimintaympäristöinä
Uusi kunta ja maakunta lapsen ja nuoren hyvinvoinnin toimintaympäristöinäUusi kunta ja maakunta lapsen ja nuoren hyvinvoinnin toimintaympäristöinä
Uusi kunta ja maakunta lapsen ja nuoren hyvinvoinnin toimintaympäristöinä
 
Sote- ja maakuntauudistus, Sinikka Salo, vaikuttajaforum 25.5.2016
Sote- ja maakuntauudistus, Sinikka Salo, vaikuttajaforum 25.5.2016Sote- ja maakuntauudistus, Sinikka Salo, vaikuttajaforum 25.5.2016
Sote- ja maakuntauudistus, Sinikka Salo, vaikuttajaforum 25.5.2016
 
Mitä mieltä Kela-siirrosta?
Mitä mieltä Kela-siirrosta? Mitä mieltä Kela-siirrosta?
Mitä mieltä Kela-siirrosta?
 
Sinikka Salo: Sote uudistus
Sinikka Salo: Sote uudistusSinikka Salo: Sote uudistus
Sinikka Salo: Sote uudistus
 
Asiakassegmentointi - Ikäopastin
Asiakassegmentointi - Ikäopastin Asiakassegmentointi - Ikäopastin
Asiakassegmentointi - Ikäopastin
 
STM:n ajankohtaisia asioita, Hanna Nyfors
STM:n ajankohtaisia asioita, Hanna NyforsSTM:n ajankohtaisia asioita, Hanna Nyfors
STM:n ajankohtaisia asioita, Hanna Nyfors
 
Sote uudistus tilannekatsaus 18.4.2016
Sote uudistus tilannekatsaus 18.4.2016Sote uudistus tilannekatsaus 18.4.2016
Sote uudistus tilannekatsaus 18.4.2016
 
Kainuu - kohti maakunnallista sotea ja vammaispalvelua
Kainuu - kohti maakunnallista sotea ja vammaispalveluaKainuu - kohti maakunnallista sotea ja vammaispalvelua
Kainuu - kohti maakunnallista sotea ja vammaispalvelua
 
Sinikka Salon esitys: Maakuntamalli Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016
Sinikka Salon esitys: Maakuntamalli Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016Sinikka Salon esitys: Maakuntamalli Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016
Sinikka Salon esitys: Maakuntamalli Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016
 
Palveluintegraatio, valinnanvapaus ja säästöt. Lääkaripäivät 11.1.2017 Tuomas...
Palveluintegraatio, valinnanvapaus ja säästöt. Lääkaripäivät 11.1.2017 Tuomas...Palveluintegraatio, valinnanvapaus ja säästöt. Lääkaripäivät 11.1.2017 Tuomas...
Palveluintegraatio, valinnanvapaus ja säästöt. Lääkaripäivät 11.1.2017 Tuomas...
 
Juurikkala Virva Hallitusohjelman toimeenpano: Sosiaali- ja terveydenhuollon ...
Juurikkala Virva Hallitusohjelman toimeenpano: Sosiaali- ja terveydenhuollon ...Juurikkala Virva Hallitusohjelman toimeenpano: Sosiaali- ja terveydenhuollon ...
Juurikkala Virva Hallitusohjelman toimeenpano: Sosiaali- ja terveydenhuollon ...
 
Kuntoutuspäivät 17.3.2016 Tuomas Pöysti
Kuntoutuspäivät 17.3.2016 Tuomas PöystiKuntoutuspäivät 17.3.2016 Tuomas Pöysti
Kuntoutuspäivät 17.3.2016 Tuomas Pöysti
 
Mitä Sote lupaa iäkkäiden palvelulle?
Mitä Sote lupaa iäkkäiden palvelulle?Mitä Sote lupaa iäkkäiden palvelulle?
Mitä Sote lupaa iäkkäiden palvelulle?
 
Perustoimeentulotuen siirto kunnilta Kelaan: kokemuksia ensimmäisiltä kuukaus...
Perustoimeentulotuen siirto kunnilta Kelaan: kokemuksia ensimmäisiltä kuukaus...Perustoimeentulotuen siirto kunnilta Kelaan: kokemuksia ensimmäisiltä kuukaus...
Perustoimeentulotuen siirto kunnilta Kelaan: kokemuksia ensimmäisiltä kuukaus...
 
Kestävän terveydenhuollon aamiainen 26.4.2016 Tuomas Pöysti
Kestävän terveydenhuollon aamiainen 26.4.2016 Tuomas PöystiKestävän terveydenhuollon aamiainen 26.4.2016 Tuomas Pöysti
Kestävän terveydenhuollon aamiainen 26.4.2016 Tuomas Pöysti
 
Soteuudistus
SoteuudistusSoteuudistus
Soteuudistus
 
Sosiaalihuolto sote-uudistuksessa 21.3.2017
Sosiaalihuolto sote-uudistuksessa 21.3.2017Sosiaalihuolto sote-uudistuksessa 21.3.2017
Sosiaalihuolto sote-uudistuksessa 21.3.2017
 
Mistä vauhtia ja tehoa ikäihmisten palveluihin?
Mistä vauhtia ja tehoa ikäihmisten palveluihin?Mistä vauhtia ja tehoa ikäihmisten palveluihin?
Mistä vauhtia ja tehoa ikäihmisten palveluihin?
 
Satu Karppanen (STM): Asumisen työpajan avauspuheenvuoro
Satu Karppanen (STM): Asumisen työpajan avauspuheenvuoroSatu Karppanen (STM): Asumisen työpajan avauspuheenvuoro
Satu Karppanen (STM): Asumisen työpajan avauspuheenvuoro
 
Terveyspalvelusetelin mahdollisuudet ja haasteet, Lääkäripalveluyritykset ry....
Terveyspalvelusetelin mahdollisuudet ja haasteet, Lääkäripalveluyritykset ry....Terveyspalvelusetelin mahdollisuudet ja haasteet, Lääkäripalveluyritykset ry....
Terveyspalvelusetelin mahdollisuudet ja haasteet, Lääkäripalveluyritykset ry....
 

More from SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

More from SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry (20)

SOSTE - Selvitys järjestöjen palveluista 2016
SOSTE - Selvitys järjestöjen palveluista 2016SOSTE - Selvitys järjestöjen palveluista 2016
SOSTE - Selvitys järjestöjen palveluista 2016
 
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikymmen
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikymmenSosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikymmen
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikymmen
 
Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus
Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuusVapaaehtoistoiminnan tulevaisuus
Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus
 
Kokonaistoiminnan arviointi haltuun
Kokonaistoiminnan arviointi haltuunKokonaistoiminnan arviointi haltuun
Kokonaistoiminnan arviointi haltuun
 
Rahapelijärjestelmä uudistuu - Roadshow 2015
Rahapelijärjestelmä uudistuu - Roadshow 2015Rahapelijärjestelmä uudistuu - Roadshow 2015
Rahapelijärjestelmä uudistuu - Roadshow 2015
 
Blogit- nouseva trendi
Blogit- nouseva trendiBlogit- nouseva trendi
Blogit- nouseva trendi
 
Välineet haltuun - Twitter
Välineet haltuun - TwitterVälineet haltuun - Twitter
Välineet haltuun - Twitter
 
Ratkaisujen Suomi - SOSTEn näkökulmia hallitusohjelmaan
Ratkaisujen Suomi - SOSTEn näkökulmia hallitusohjelmaanRatkaisujen Suomi - SOSTEn näkökulmia hallitusohjelmaan
Ratkaisujen Suomi - SOSTEn näkökulmia hallitusohjelmaan
 
Kohti hyvinvointaloutta
Kohti hyvinvointalouttaKohti hyvinvointaloutta
Kohti hyvinvointaloutta
 
Tyyne hakkarainen240113
Tyyne hakkarainen240113Tyyne hakkarainen240113
Tyyne hakkarainen240113
 
Aluekierros Lappeenranta
Aluekierros LappeenrantaAluekierros Lappeenranta
Aluekierros Lappeenranta
 
Turku kooste alueellinen seminaari.2012
Turku kooste alueellinen seminaari.2012Turku kooste alueellinen seminaari.2012
Turku kooste alueellinen seminaari.2012
 
Aluekierros Jyväskylä
Aluekierros JyväskyläAluekierros Jyväskylä
Aluekierros Jyväskylä
 
Aluekierros Kuopio
Aluekierros KuopioAluekierros Kuopio
Aluekierros Kuopio
 
Aluekierros Oulu
Aluekierros OuluAluekierros Oulu
Aluekierros Oulu
 
Aluekierros Oulu
Aluekierros OuluAluekierros Oulu
Aluekierros Oulu
 
Aluekierros Seinäjoki
Aluekierros SeinäjokiAluekierros Seinäjoki
Aluekierros Seinäjoki
 
Aluekierros Tampere
Aluekierros TampereAluekierros Tampere
Aluekierros Tampere
 
Soste lahti 2012
Soste lahti 2012Soste lahti 2012
Soste lahti 2012
 
Aluekierros Joensuu
Aluekierros JoensuuAluekierros Joensuu
Aluekierros Joensuu
 

Sosiaalibarometri 2016: Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksesta

 • 1. Sosiaalibarometri 2016 Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksesta Vastaajina sosiaali- ja terveysjohto kunnissa, aikuissosiaalityöntekijät, Kelassa toimeentulotuen kanssa tekemisissä olevat
 • 2. Perustoimeentulotuki Kelaan. Siirtopäätös on oikea. • Kelan edustajat 100 % • Sosiaali- ja terveysjohto 77 % • Sosiaalityöntekijät 73 %
 • 3. Kela-siirron hyödyt • yhdenmukaiset myöntämisperusteet, yhdenvertainen kohtelu • tehokas tiedonkäsittely, yhteensovitus muiden etuuksien kanssa • kynnys hakea tukea madaltuu, etuuksien alikäyttö vähenee • lisää resursseja sosiaalityöhön
 • 4. ”Kansallisesti toimeentulotuen myöntämisen kriteerit yhdentyvät, nyt kunnissa erilaisia käytäntöjä ja soveltamisohjeita.” ”Kokonaisuus hallintaan, myös muiden etuisuuksien yhteen katsominen.” ”Ei turhaa sosiaalitoimen asiakkuutta. Maksatus ja päätöksenteko nopeutuu, myös palvelutakuu toteutuu yhdenmukaisesti eri alueilla.”
 • 5. Kela-siirron huolet • henkilökohtainen palvelu ja asiakkaiden ohjaus heikkenee • Kelan etuusjärjestelmän byrokraattisuus ja joustamattomuus • heikoimmassa asemassa olevien palvelu heikkenee • menot kasvavat
 • 6. ”Huono-osaisilla ei ole välttämättä mahdollisuutta sähköiseen asiointiin.” ”Kela tiedottaa kovasti. Vika ei ole Kelan, vaan lainsäätäjien, jotka eivät tajua miten avuttomia todellisessa toimeentulotuen tarpeessa olevien enemmistö on paperisodassa.” ”Kaavamaistuminen huono; kunnassamme on erityistilanteita ja erityistuloja joiden huomioon ottaminen heikkenee.”
 • 7. Perusturvajärjestelmä on liian monimutkainen Perusturva = kansaneläke, takuueläke, sairauspäiväraha, vanhempainrahat, työmarkkinatuki, työttömän peruspäiväraha
 • 8. Perusturvajärjestelmä on liian monimutkainen • ulkopuolelle jäävät ne, jotka eivät osaa, pysty tai halua hakea etuuksia • järjestelmää pitää yksinkertaistaa - Yli 50 % sosiaalitoimen vastaajista - 75 % Kelan vastaajista
 • 9. ”Yksinkertaistaa ainakin, mutta myös jonkinlainen perustulon malli olisi paikallaan. Perusturvan varassa eläville pienetkin muutokset etuuksien määrässä ja etuuden vaihtuessa toiselle aiheuttaa taloudellisesti kohtuuttomia tilanteita.” (Sosiaalityöntekijä) ” Vain olemisen mahdollisuuden poistaminen, koska se passivoi ja aiheuttaa jossain määrin ongelmia ja syrjäytymistä. ” (Sosiaalityöntekijä)
 • 10. Perustuloa kannatetaan periaatteessa, mutta sen määrä on vaikea määritellä Konkretisoituja malleja kannattaa 20–35 % vastaajista. Kannatus yleisesti
 • 11. Sote-uudistus eteenpäin, asiakkaan parhaaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä unohtamatta.
 • 12. Sote-uudistus onnistuu paremmin terveyspalveluissa • 69 %: perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integrointi onnistuu • 50 %: peruspalvelut vahvistuvat, palvelujen saatavuus yhdenvertaistuu, kustannustehokkuus ja laatu paranevat
 • 13. ”Erityispalveluiden osaaminen keskittyy, paranee ja tasavertaistuu. Sitä kautta saatava synergia voi tuoda säästöä.” (Sosiaali- ja terveysjohtaja) ”Yhteiset tietojärjestelmät ja tiedon siirtyminen, yhteiset palvelukriteerit ja arviointikriteerit.” (Sosiaali- ja terveysjohtaja) ”Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio paranee ja asiakkaan pompottelu vähenee.” (Sosiaali- ja terveysjohtaja)
 • 14. Sote-uudistuksen uhkia • palvelut keskittyvät ja etääntyvät • kustannukset lisääntyvät • hallinto paisuu • sote-palvelut etääntyvät kunnan muusta toiminnasta • Kuihtuvatko hyvät toimintamallit?
 • 15. ”Alueelliset eroavuudet jätetään huomioimatta, mm. pitkät välimatkat, harva asutus --- . Palvelut ja päätöksenteko kaikkoavat toisistaan.” (Sosiaali- ja terveysjohtaja) ”Kustannukset karkaavat käsistä. Tulee liian iso organisaatio, jota ei kukaan hallitse. Demokratia vaarantuu täysin.” (Sosiaali- ja terveysjohtaja)
 • 16. Soten onnistumisen edellytyksiä • 67 %: hyvä johtaminen • 59 %: perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio • 45 %: sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio ja hallinnon selkeys • n. 40 %: monikanavarahoituksen purkaminen • n. 40%: terveyden edistämisen vahvistaminen kunnissa
 • 18. Odotuksia sote-uudistukselle • parantaa palvelun laatua ja saatavuutta tiheään asutuilla alueilla • oikea-aikainen hoito lyhentää hoitoaikoja • asiakkaiden palvelutyytyväisyys ja sitoutuminen hoitoon kasvavat
 • 19. Huolia sote-uudistuksesta • Eri asiakasryhmien kyky valita itselleen parhaita palveluja vaihtelee • valinnanvapauden lisääminen voi eriyttää palveluita asiakkaan maksukyvyn ja palvelun vaativuuden mukaan • kustannukset kasvavat, ainakin aluksi
 • 20. ”Hyvä kirittäjä julkiselle sektorille. Voi alentaa kustannuksia. Voi parantaa palveluita.” (Sosiaali- ja terveysjohtaja) ”Asiakkaiden tyytyväisyys kasvaa, kun itse voi vaikuttaa” (Sosiaali- ja terveysjohtaja)
 • 21. ”Palveluiden saatavuus paranee odotusaikojen lyhenemisen muodossa. Saavutettavuus maantieteellisesti todennäköisesti saattaa jopa heikentyä, koska yksityiset palvelut tulevat myös keskittymään kasvukeskuksiin.” (Sosiaali- ja terveysjohtaja)
 • 22. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vahvistaminen kunnissa on edellytys uudistuksen onnistumiselle ja kustannusten hillitsemiselle.
 • 23. ”Kunta pystyy keskittymään hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, kun ei tarvitse keskittyä lakisääteisten palvelujen järjestämiseen.” (Sosiaali- ja terveysjohtaja)
 • 24. Terveyden edistämisen järjestämiseen liittyviä huolia • näivettyy, kun sosiaali- ja terveysalan henkilökuntaa ei jää kuntiin • hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ei ymmärretä kunnissa riittävän laaja-alaisesti eri hallintokuntia koskevaksi • Jää irralliseksi – kuka ottaa vastuun?
 • 25. Terveyden edistämisen järjestämisen mahdollisuudet • nousee kaikkien hallintokuntien asiaksi • kunnilla paremmat mahdollisuudet keskittyä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen • kuntien ja sote-alueiden vahva yhteistyö ja yhteiset hyvät toimintamallit
 • 26. ”Jos kunnilla ei ole kannustimia tehdä ennaltaehkäisevää työtä, painottavat ne tulonmuodostuksessa lähinnä elinkeinopolitiikkaa.” (Sosiaali- ja terveysjohtaja) ”Kunta voi ruveta muistamaan paremmin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perimmäisen tarkoituksen, kun niiden tiimoilta tapahtuvaa ajattelemista ja suunnittelua ei voi enää ulkoistaa kunnan omalle sote-sektorille.” (Sosiaali- ja terveysjohtaja)
 • 28. Sosiaalibarometri 2016: Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote- uudistuksesta Anne Eronen - Timo Lehtinen – Pia Londén – Anne Perälahti www.soste.fi