SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
Download to read offline
SOSTEn jäsenjärjestöjen
näkemyksiä SOSTEn alueellisesta
toiminnasta
 Strategiaseminaari Joensuu 14.5.2012
 kokosi Sirpa Arvonen, Humap Oy
Mikä SOSTEn tehtävistä olisi Teille erityisen
tärkeää alueellisen toiminnan kannalta? 1/2
Osallistujien äänestyksen tulos tärkeysjärjestyksessä,
kolme ääntä jokaisella toimijalla:
1. Vaikuttaa sosiaali- ja terveyspolitiikkaan ja sen
   näkökulmasta muihin yhteiskuntapolitiikan lohkoihin
2. Vahvistaa jäsenyhteisöjensä ja sosiaali- ja terveysalan
   kansalaistoiminnan toimintaedellytyksiä
3. Toteuttaa järjestötoiminnan ja sosiaali- ja terveysalan
   kehittämistyötä
Mikä SOSTEn tehtävistä olisi Teille erityisen
tärkeää alueellisen toiminnan kannalta? 2/2
1.  Kehittää sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskinäistä
   yhteistyötä ja niiden yhteistoimintaa muiden tahojen
   kanssa
2.  Tuottaa jäsenpalveluna koulutusta, konsultointia, arviointia
   sekä muita tukipalveluja
3.  Tekee vaikuttamistyönsä tueksi tutkimusta ja
   tiedontuotantoa
4.  Harjoittaa viestintää ja julkaisutoimintaa
Miten SOSTE voisi parhaimmillaan tukea
sosiaali- ja terveysalan alueellista toimintaa? 1/2

•  Alueellista koulutusta
•  Toimitilojen tarjoaminen
•  Verkostoyhteistyö
•  Valtakunnalliset teemaviikot
•  Jalkautuminen paikallisesti esim. koulutukset,
  tapahtumat, verkostot ja tuki
•  Aluetyöntekijä linkkinä ja tukena
•  Alueellinen edustus luottamuselimissä
•  SOSTE mukaan kuntien hyvinvointiryhmiin
•  Alueellinen erityisasiantuntija
Millaisia toiveita esitettiin SOSTE:n tutkimus-,
asiantuntija-, ja koulutustoiminnalle? 1/2
• Sosiaalibarometrin tuottaminen tärkeää
• Alueellista tutkimustietoa(Pohjois-Karjala, Itä-
 Suomi)-> vertailutieto valtakunnallisesti+ muut
 alueet
• ATK-koulutusta vanhoille konkareille
• RAY-avustus muutos HELP
• Kansalaisen erot kunnissa; kokemus, tieto, kuka?
• Alueellisen järjestötoiminnan tuki
• Mediakasvatusta ja koulutusta
Millaisia toiveita esitettiin SOSTE:n tutkimus-,
asiantuntija-, ja koulutustoiminnalle?    2/2


• Koulutusta alueellisesti - useampi mukaan
• Esim.vanhuspalvelulaki- kuka järjestää koulutusta ja
 infoa
• Vammaisten ja reumaa potevien liikunnan
 kehittäminen
• Kansalaisten eriarvoisuus kunnissa ja palveluissa
• Asiantuntijuuden ja asiantuntijatiedon tuominen
 alueelle
• Koulutusta arvioinnista + seuranta
Osallistujien esille nostamat
teemat
Teema 1: Alueellisen toiminnan sisältö         1/3• Alueellisen toiminnan sisältö, kontaktipinnat
 järjestökenttään
• Aluetoimisto?
• Jäsenistön osaamisen vahvistaminen; koulutusta
 kentälle, verkostoyhteistyö
• Kartoitetaan koko alueen toiminnan toiveita ja
 huomioidaan resurssit sekä toiveet
• Mitä SOSTE tarjoaa lähitulevaisuudessa alueelliseen
 toimintaan?
Teema 1: Alueellisen toiminnan sisältö          2/3• Mitkä ovat SOSTEn resurssit ja toimenpiteet?
• Millä vastataan alueellisiin toiveisiin?
• Koulutusta yhdistysten toiminnan arvioinnista ja
 seurannasta
• Neuvontapalvelua eri sidosryhmille mm.
 potilasyhdistyksille ja eläkeläisjärjestöille, oikean paikan
 löytyminen ongelmatilanteissa
• Kontaktipinnat järjestökenttään
• Hallinnon järjestäytymiskoulutus (=byrokratia)
Teema 1: Alueellisen toiminnan sisältö        3/3


• Toiminnan tavoitteet:
   a)Kärjet
   b) Resurssit
   c) Vastuut
   d) Toteutus
   e) Tulokset
   f) Vaikuttavuus
• Koulutus; tarvekartoitus, alueellisuus, video-, ja
 verkkokoulutukset
• Yhteistyö järjestöjen kanssa
Teema 2: Kehittämistoiminta

• Kehittämistoiminnan sidosryhmäyhteistyö
• Miten SOSTEn kehittämistoiminta hyödyntää aluetta ja miten
 aluetoimijat pääsevät siihen mukaan?
• Laaja hyvinvointinäkemys (ei vain SOTE)-> Tiedon keruu
 alueelta-> Järjestöedustus kunnan hyvinvoinnin työryhmiin->
 strategiatyö-> vaikuttaminen->kehittämisyhteistyö-
 >resursseja vahvistettava->) -> järjestöjen yhteisten tarpeiden
 löytäminen-> Avoimuus-> tiedottaminen (netti, seminaarit,
 ryhmät)
Teema 3: Vaikuttaminen             1/2• Miten alueellinen tieto ja erityistarpeet saadaan
 mukaan SOSTEn vaikuttamistoimintaan?
• Yhteistyö muiden kuin SOSTEn toimijoiden kanssa?
• Verkostoituminen ja yhteistoiminta alueellisesti
• Toiminnan tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus
• Yhdenvertaisuus
• Huom; ammattilaisuus vai kansalaistoimijat?
• Vastapartneri- missä luuraa?
• SOSTEn vaikutettava asenteisiin
Teema 3: Vaikuttaminen              2/2

• Alueellisen tiedon keruu ja analyysi-> hyödynnetään
 jäsenjärjestöjen tiedot->erilaiset näkökulmat->lisää
 vaikuttavuutta
• Järjestöasiain neuvottelukunta JANE-> miten SOSTE
 mukana?
• Palvelut kaikille; liikuntaesteiset, toimimisesteet
 (kuulo,näkö) agendalle-> lakiasiat SOSTEn
 vaikuttamistyötä
• Keinoja riskiryhmien löytämiseen ja aktivointiin
• Vertaistoiminnan mahdollisuudet verkostoitumisessa
Teema 4: Verkostoituminen              1/2•  Kuinka aidosti avaamme järjestömme yhteistyölle?
•  Tukea omatoimisuutta verkostoitumalla (ei raameja)
•  Sukupolvien kohtaaminen; Ilo ikään katsomatta
•  EU- teemavuoden seminaari 2012?
•  Janen tilalle kansalaistoimijoiden neuvottelukunta
•  SOSTEn viestintäosaaminen alueelle+ tuki
•  SOME-vaikutus; hetken toimijat, nopeus,facebook yms.
Teema 4: Verkostoituminen                2/2• SOSTE yhteistyön aloittaja ja mahdollistaja
• Yhteinen idea; jalkapallokenttä (vanh.yhd.,kylätmk,
 MLL,Urheiluseura,SRK)
• Ikäihmisten ja nuorten linkitys yhdistää
• Reijola- case kirjastossa(sukupolvet kohtaavat)
• Syksyllä seminaariin
Osallistujien tekemä
yhteenveto keskustelujen
pohjalta
Yhteenvetoa                       1/6

• Tärkeää oli, että useat eri järjestöt tulee yhteistyöhön eri
 lähtökohdista
• Työskentely oli tehokasta ja avartavaa
• Uusia toimijoita tuli tutuksi ja verkostoituminen tärkeää
• Jäykkyys katosi ja ilmapiiri oli välitön-> nousee ideoita
• Kiinnostus SOSTEsta lisääntyi-> seuraan netistä ison
 kuvan syntymistä
• Työskentelytapa kirvoittanut kieliä->keskustelu rönsyili
• Esille nousi erityisesti verkostoitumisen tärkeys
yhteenvetoa                    2/6


• Miten saataisiin tiedotettua uudella tavalla, miten
 mukaan uusia toimijoita, millaisia uusia tapoja
• Työskentelyn lappuset kannattaa lukea SOSTEssa
 tarkasti- tärkeää asiaa
• Mielenkiintoista nähdä mitä näistä ideoista syntyy
• Askarruttaa,ettei tulisi päällekkäistä hallintoa
• Verkostoituminen tärkeää
• Kansalaistoimintaan meitä ei kukaan pakota, joten
 teemm voimavarojemme mukaisesti
• Voimme tukea toisiamme
yhteenvetoa                     3/6


• Vielä epäselvää, mikä on SOSTEn rooli ja tehtävät
 alueellisesti
• Epäselvää oman kattojärjestön rooli suhteessa SOSTEn
 alueelliseen rooliin
• SOSTEn pitää osata itse ottaa oma paikkansa
• Viestintä ja tiedottaminen tärkeää; uudet välineet ja
 keinot käyttöön
• Alueiden kehittyneisyyttä mitataan tiedottajien ja
 toimittajien määrällä
yhteenvetoa                     4/6

• Miten keskusjärjestö järjestää satojen järjestöjen
 viidakossa edunvalvonnan?
• Löytyykö sellaista kapasiteettia, mikä heijastelee
 koko maahan?
• Fiilis toimistossa tärkeää- virkeä aluetoiminta
 tarpeen
• Eläkeläisjärjestöt liittoutuneet keskitetysti asioimaan
 mm. ministereiden luona, potilasjärjestöt
 tarvitsisivat samaa
• Pienet resurssit, joten yhteistyössä enemmän
yhteenvetoa                   5/6


• Yhtenäisesti yhden asian puolesta mm.
 televisiotekstityksen lainsäädännön synnyssä auttoi
 yhteisrintama EETU
• SOSTEkin voisi löytää yhteisiä aiheita
• Valtava määrä järjestöjä,toivoisin että yhteistyötä
 enemmän
• Yhteistyöllä enemmän aikaan kun kyse
 hyvinvoinnista
• Vertaistoiminta järjestökohtaista, mutta tänään
 noussut täällä hyvin esille
yhteenvetoa                  6/6

• Järjestöjen toiminnan linkittyminen kuntien
 toimintaan esim. Kunnan hyvinvointityöryhmässä ja
 kansalaistoiminnan forumeilla vaikuttaminen
• Tiedottaminen ja verkostoituminen; SOSTE voisi
 koota yhteistyöverkostoon kuuluvien yhteystiedot
• Sosiaalisen median verkostoissa mielenkiintoisia
 uusia avauksia-> ajankohtaisuutta, motivointia,
 seminaareja
• Älyttömän hyvää keskustelua
• Hyvä iltapäivä; ammattilaisten ja vapaa-ehtoisten
 kohtaaminen. Olen valmis yhteistyöhön!

More Related Content

What's hot

Kaupunginosasivut asukkaita yhdistävänä ja aluetta palvelevana foorumina
Kaupunginosasivut asukkaita yhdistävänä ja aluetta palvelevana fooruminaKaupunginosasivut asukkaita yhdistävänä ja aluetta palvelevana foorumina
Kaupunginosasivut asukkaita yhdistävänä ja aluetta palvelevana fooruminaSampsa
 
Vapaaehtoisuus Suomen Ladussa 2014
Vapaaehtoisuus Suomen Ladussa 2014Vapaaehtoisuus Suomen Ladussa 2014
Vapaaehtoisuus Suomen Ladussa 2014Suomen Latu ry
 
THL:n Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikön esittely
THL:n Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikön esittelyTHL:n Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikön esittely
THL:n Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikön esittelyTHL
 
Elina Pajula: Pohjois-Karjalan järjestöstrategia
Elina Pajula: Pohjois-Karjalan järjestöstrategiaElina Pajula: Pohjois-Karjalan järjestöstrategia
Elina Pajula: Pohjois-Karjalan järjestöstrategiaKolmas Lähde
 
Puheenjohtajakokouksen suunnitelma piirin johtamisesta 2013
Puheenjohtajakokouksen suunnitelma piirin johtamisesta 2013 Puheenjohtajakokouksen suunnitelma piirin johtamisesta 2013
Puheenjohtajakokouksen suunnitelma piirin johtamisesta 2013 Anna Munsterhjelm
 
Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...
Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...
Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...Kai Kortelainen
 
Alueellista demokratiaa pihlaja_sandberg_2012
Alueellista demokratiaa pihlaja_sandberg_2012Alueellista demokratiaa pihlaja_sandberg_2012
Alueellista demokratiaa pihlaja_sandberg_2012Antti Möller
 
Menestyjäksi Lapissa, Elinikäisen ohjauksen toimintamallin kehittäminen -hank...
Menestyjäksi Lapissa, Elinikäisen ohjauksen toimintamallin kehittäminen -hank...Menestyjäksi Lapissa, Elinikäisen ohjauksen toimintamallin kehittäminen -hank...
Menestyjäksi Lapissa, Elinikäisen ohjauksen toimintamallin kehittäminen -hank...Menestyjäksi Lapissa - hanke
 
Kotona Paras
Kotona Paras Kotona Paras
Kotona Paras mtoljamo
 
Helkan toisen Leader sidosryhmäseminaarin ryhmätöiden tulokset 4.12.2012 final
Helkan toisen Leader sidosryhmäseminaarin ryhmätöiden tulokset 4.12.2012 finalHelkan toisen Leader sidosryhmäseminaarin ryhmätöiden tulokset 4.12.2012 final
Helkan toisen Leader sidosryhmäseminaarin ryhmätöiden tulokset 4.12.2012 finalEevaKuuluvainen
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...THL
 
Vapaaehtoiset toiminnan arvioijina Simpukka-yhdistyksessä
Vapaaehtoiset toiminnan arvioijina Simpukka-yhdistyksessäVapaaehtoiset toiminnan arvioijina Simpukka-yhdistyksessä
Vapaaehtoiset toiminnan arvioijina Simpukka-yhdistyksessäAnne Lindfors
 
Yhteisomanagerointia Espoon kaupungin tiedottajille
Yhteisomanagerointia Espoon kaupungin tiedottajilleYhteisomanagerointia Espoon kaupungin tiedottajille
Yhteisomanagerointia Espoon kaupungin tiedottajilleTyöterveyslaitos
 
Vapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölle
Vapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölleVapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölle
Vapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölleSitra / Hyvinvointi
 

What's hot (18)

Aluekierros Tampere
Aluekierros TampereAluekierros Tampere
Aluekierros Tampere
 
Aluekierros Jyväskylä
Aluekierros JyväskyläAluekierros Jyväskylä
Aluekierros Jyväskylä
 
Aluekierros Seinäjoki
Aluekierros SeinäjokiAluekierros Seinäjoki
Aluekierros Seinäjoki
 
Soste lahti 2012
Soste lahti 2012Soste lahti 2012
Soste lahti 2012
 
Kaupunginosasivut asukkaita yhdistävänä ja aluetta palvelevana foorumina
Kaupunginosasivut asukkaita yhdistävänä ja aluetta palvelevana fooruminaKaupunginosasivut asukkaita yhdistävänä ja aluetta palvelevana foorumina
Kaupunginosasivut asukkaita yhdistävänä ja aluetta palvelevana foorumina
 
Vapaaehtoisuus Suomen Ladussa 2014
Vapaaehtoisuus Suomen Ladussa 2014Vapaaehtoisuus Suomen Ladussa 2014
Vapaaehtoisuus Suomen Ladussa 2014
 
THL:n Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikön esittely
THL:n Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikön esittelyTHL:n Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikön esittely
THL:n Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikön esittely
 
Elina Pajula: Pohjois-Karjalan järjestöstrategia
Elina Pajula: Pohjois-Karjalan järjestöstrategiaElina Pajula: Pohjois-Karjalan järjestöstrategia
Elina Pajula: Pohjois-Karjalan järjestöstrategia
 
Puheenjohtajakokouksen suunnitelma piirin johtamisesta 2013
Puheenjohtajakokouksen suunnitelma piirin johtamisesta 2013 Puheenjohtajakokouksen suunnitelma piirin johtamisesta 2013
Puheenjohtajakokouksen suunnitelma piirin johtamisesta 2013
 
Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...
Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...
Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...
 
Alueellista demokratiaa pihlaja_sandberg_2012
Alueellista demokratiaa pihlaja_sandberg_2012Alueellista demokratiaa pihlaja_sandberg_2012
Alueellista demokratiaa pihlaja_sandberg_2012
 
Menestyjäksi Lapissa, Elinikäisen ohjauksen toimintamallin kehittäminen -hank...
Menestyjäksi Lapissa, Elinikäisen ohjauksen toimintamallin kehittäminen -hank...Menestyjäksi Lapissa, Elinikäisen ohjauksen toimintamallin kehittäminen -hank...
Menestyjäksi Lapissa, Elinikäisen ohjauksen toimintamallin kehittäminen -hank...
 
Kotona Paras
Kotona Paras Kotona Paras
Kotona Paras
 
Helkan toisen Leader sidosryhmäseminaarin ryhmätöiden tulokset 4.12.2012 final
Helkan toisen Leader sidosryhmäseminaarin ryhmätöiden tulokset 4.12.2012 finalHelkan toisen Leader sidosryhmäseminaarin ryhmätöiden tulokset 4.12.2012 final
Helkan toisen Leader sidosryhmäseminaarin ryhmätöiden tulokset 4.12.2012 final
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...
 
Vapaaehtoiset toiminnan arvioijina Simpukka-yhdistyksessä
Vapaaehtoiset toiminnan arvioijina Simpukka-yhdistyksessäVapaaehtoiset toiminnan arvioijina Simpukka-yhdistyksessä
Vapaaehtoiset toiminnan arvioijina Simpukka-yhdistyksessä
 
Yhteisomanagerointia Espoon kaupungin tiedottajille
Yhteisomanagerointia Espoon kaupungin tiedottajilleYhteisomanagerointia Espoon kaupungin tiedottajille
Yhteisomanagerointia Espoon kaupungin tiedottajille
 
Vapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölle
Vapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölleVapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölle
Vapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölle
 

Viewers also liked

Phầnithựctrạngvềhệthốngkiểmsoátnộibộchutrìnhbánhàngvàthutiềntạicôngtycpdịchvụ...
Phầnithựctrạngvềhệthốngkiểmsoátnộibộchutrìnhbánhàngvàthutiềntạicôngtycpdịchvụ...Phầnithựctrạngvềhệthốngkiểmsoátnộibộchutrìnhbánhàngvàthutiềntạicôngtycpdịchvụ...
Phầnithựctrạngvềhệthốngkiểmsoátnộibộchutrìnhbánhàngvàthutiềntạicôngtycpdịchvụ...haiyenphan
 
Building high performance
Building high performanceBuilding high performance
Building high performanceRoy Sheinfeld
 
Ludo philippaerts
Ludo philippaertsLudo philippaerts
Ludo philippaertsAino Lätti
 
Ludo Philippaerts
Ludo PhilippaertsLudo Philippaerts
Ludo PhilippaertsAino Lätti
 
Interpersonal communication project
Interpersonal communication projectInterpersonal communication project
Interpersonal communication projectLolitaHansen
 

Viewers also liked (7)

Phầnithựctrạngvềhệthốngkiểmsoátnộibộchutrìnhbánhàngvàthutiềntạicôngtycpdịchvụ...
Phầnithựctrạngvềhệthốngkiểmsoátnộibộchutrìnhbánhàngvàthutiềntạicôngtycpdịchvụ...Phầnithựctrạngvềhệthốngkiểmsoátnộibộchutrìnhbánhàngvàthutiềntạicôngtycpdịchvụ...
Phầnithựctrạngvềhệthốngkiểmsoátnộibộchutrìnhbánhàngvàthutiềntạicôngtycpdịchvụ...
 
Building high performance
Building high performanceBuilding high performance
Building high performance
 
Ludo philippaerts
Ludo philippaertsLudo philippaerts
Ludo philippaerts
 
Ludo Philippaerts
Ludo PhilippaertsLudo Philippaerts
Ludo Philippaerts
 
Tyyne hakkarainen240113
Tyyne hakkarainen240113Tyyne hakkarainen240113
Tyyne hakkarainen240113
 
Välineet haltuun - Twitter
Välineet haltuun - TwitterVälineet haltuun - Twitter
Välineet haltuun - Twitter
 
Interpersonal communication project
Interpersonal communication projectInterpersonal communication project
Interpersonal communication project
 

Similar to Aluekierros Joensuu

Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältä
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältäSosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältä
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältäHarto Pönkä
 
I&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili Partanen
I&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili PartanenI&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili Partanen
I&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili PartanenTHL
 
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominenVaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominenAllianssi-risteily 2014
 
Sosiaalinen media ja mediakentän muutos järjestöille
Sosiaalinen media ja mediakentän muutos järjestöilleSosiaalinen media ja mediakentän muutos järjestöille
Sosiaalinen media ja mediakentän muutos järjestöilleJukka Helin
 
Himanka Saija: Järjestöt mukana hyvinvointikertomustyössä
Himanka Saija: Järjestöt mukana hyvinvointikertomustyössäHimanka Saija: Järjestöt mukana hyvinvointikertomustyössä
Himanka Saija: Järjestöt mukana hyvinvointikertomustyössäTHL
 
Järjestön jatkuva ja suunnitelmallinen markkinointi verkossa
Järjestön jatkuva ja suunnitelmallinen markkinointi verkossaJärjestön jatkuva ja suunnitelmallinen markkinointi verkossa
Järjestön jatkuva ja suunnitelmallinen markkinointi verkossaJukka Helin
 
Vaikuttaako tieto kuntapäätöksenteossa?
Vaikuttaako tieto kuntapäätöksenteossa?Vaikuttaako tieto kuntapäätöksenteossa?
Vaikuttaako tieto kuntapäätöksenteossa?Minna Kivipelto
 
Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h...
Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h...Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h...
Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h...THL
 
7.3.2018 Tulevaisuuden työ - itseohjautuvuus vai yhteistyö? Jaana Lerssi-Uske...
7.3.2018 Tulevaisuuden työ - itseohjautuvuus vai yhteistyö? Jaana Lerssi-Uske...7.3.2018 Tulevaisuuden työ - itseohjautuvuus vai yhteistyö? Jaana Lerssi-Uske...
7.3.2018 Tulevaisuuden työ - itseohjautuvuus vai yhteistyö? Jaana Lerssi-Uske...Työterveyslaitos
 
Kehitysvammaisten Tukiliiton Perheily-koulutus
Kehitysvammaisten Tukiliiton Perheily-koulutus Kehitysvammaisten Tukiliiton Perheily-koulutus
Kehitysvammaisten Tukiliiton Perheily-koulutus TanjaLaatikainen
 
Vuorovaikutus suunnittelussa 23.4.2015
Vuorovaikutus suunnittelussa 23.4.2015Vuorovaikutus suunnittelussa 23.4.2015
Vuorovaikutus suunnittelussa 23.4.2015Henrik Saari
 
Päihdepäivät 2018, seminaari 8: Palojarvi
Päihdepäivät 2018, seminaari 8: PalojarviPäihdepäivät 2018, seminaari 8: Palojarvi
Päihdepäivät 2018, seminaari 8: PalojarviEHYT
 
Päätöksenteko, johtaminen ja organisaatiokansalaisuus työelämän murroksessa
Päätöksenteko, johtaminen ja organisaatiokansalaisuus työelämän murroksessaPäätöksenteko, johtaminen ja organisaatiokansalaisuus työelämän murroksessa
Päätöksenteko, johtaminen ja organisaatiokansalaisuus työelämän murroksessaTHL
 
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenäHyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenäTHL
 
Somepolitiikka, somen käyttö ja maineenhallinta
Somepolitiikka, somen käyttö ja maineenhallintaSomepolitiikka, somen käyttö ja maineenhallinta
Somepolitiikka, somen käyttö ja maineenhallintaHarto Pönkä
 
Kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyön kehittäminen
Kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyön kehittäminenKunnan ja kolmannen sektorin yhteistyön kehittäminen
Kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyön kehittäminenSitra / Hyvinvointi
 
Kokemuksia yhteiskehittamisesta kulttuurialalla Suomessa ja Euroopassa
Kokemuksia yhteiskehittamisesta kulttuurialalla Suomessa ja EuroopassaKokemuksia yhteiskehittamisesta kulttuurialalla Suomessa ja Euroopassa
Kokemuksia yhteiskehittamisesta kulttuurialalla Suomessa ja EuroopassaKuPeKasvatus
 
Jorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiot
Jorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiotJorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiot
Jorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiotTHL
 
Vates-säätiön esittely
Vates-säätiön esittelyVates-säätiön esittely
Vates-säätiön esittelyVates-saatio
 
Partion strategia 2015-2018 / Avuksi toiminnan suunnitteluun
Partion strategia 2015-2018 / Avuksi toiminnan suunnitteluunPartion strategia 2015-2018 / Avuksi toiminnan suunnitteluun
Partion strategia 2015-2018 / Avuksi toiminnan suunnitteluunAnna Munsterhjelm
 

Similar to Aluekierros Joensuu (20)

Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältä
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältäSosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältä
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältä
 
I&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili Partanen
I&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili PartanenI&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili Partanen
I&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili Partanen
 
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominenVaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
 
Sosiaalinen media ja mediakentän muutos järjestöille
Sosiaalinen media ja mediakentän muutos järjestöilleSosiaalinen media ja mediakentän muutos järjestöille
Sosiaalinen media ja mediakentän muutos järjestöille
 
Himanka Saija: Järjestöt mukana hyvinvointikertomustyössä
Himanka Saija: Järjestöt mukana hyvinvointikertomustyössäHimanka Saija: Järjestöt mukana hyvinvointikertomustyössä
Himanka Saija: Järjestöt mukana hyvinvointikertomustyössä
 
Järjestön jatkuva ja suunnitelmallinen markkinointi verkossa
Järjestön jatkuva ja suunnitelmallinen markkinointi verkossaJärjestön jatkuva ja suunnitelmallinen markkinointi verkossa
Järjestön jatkuva ja suunnitelmallinen markkinointi verkossa
 
Vaikuttaako tieto kuntapäätöksenteossa?
Vaikuttaako tieto kuntapäätöksenteossa?Vaikuttaako tieto kuntapäätöksenteossa?
Vaikuttaako tieto kuntapäätöksenteossa?
 
Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h...
Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h...Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h...
Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h...
 
7.3.2018 Tulevaisuuden työ - itseohjautuvuus vai yhteistyö? Jaana Lerssi-Uske...
7.3.2018 Tulevaisuuden työ - itseohjautuvuus vai yhteistyö? Jaana Lerssi-Uske...7.3.2018 Tulevaisuuden työ - itseohjautuvuus vai yhteistyö? Jaana Lerssi-Uske...
7.3.2018 Tulevaisuuden työ - itseohjautuvuus vai yhteistyö? Jaana Lerssi-Uske...
 
Kehitysvammaisten Tukiliiton Perheily-koulutus
Kehitysvammaisten Tukiliiton Perheily-koulutus Kehitysvammaisten Tukiliiton Perheily-koulutus
Kehitysvammaisten Tukiliiton Perheily-koulutus
 
Vuorovaikutus suunnittelussa 23.4.2015
Vuorovaikutus suunnittelussa 23.4.2015Vuorovaikutus suunnittelussa 23.4.2015
Vuorovaikutus suunnittelussa 23.4.2015
 
Päihdepäivät 2018, seminaari 8: Palojarvi
Päihdepäivät 2018, seminaari 8: PalojarviPäihdepäivät 2018, seminaari 8: Palojarvi
Päihdepäivät 2018, seminaari 8: Palojarvi
 
Päätöksenteko, johtaminen ja organisaatiokansalaisuus työelämän murroksessa
Päätöksenteko, johtaminen ja organisaatiokansalaisuus työelämän murroksessaPäätöksenteko, johtaminen ja organisaatiokansalaisuus työelämän murroksessa
Päätöksenteko, johtaminen ja organisaatiokansalaisuus työelämän murroksessa
 
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenäHyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä
 
Somepolitiikka, somen käyttö ja maineenhallinta
Somepolitiikka, somen käyttö ja maineenhallintaSomepolitiikka, somen käyttö ja maineenhallinta
Somepolitiikka, somen käyttö ja maineenhallinta
 
Kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyön kehittäminen
Kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyön kehittäminenKunnan ja kolmannen sektorin yhteistyön kehittäminen
Kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyön kehittäminen
 
Kokemuksia yhteiskehittamisesta kulttuurialalla Suomessa ja Euroopassa
Kokemuksia yhteiskehittamisesta kulttuurialalla Suomessa ja EuroopassaKokemuksia yhteiskehittamisesta kulttuurialalla Suomessa ja Euroopassa
Kokemuksia yhteiskehittamisesta kulttuurialalla Suomessa ja Euroopassa
 
Jorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiot
Jorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiotJorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiot
Jorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiot
 
Vates-säätiön esittely
Vates-säätiön esittelyVates-säätiön esittely
Vates-säätiön esittely
 
Partion strategia 2015-2018 / Avuksi toiminnan suunnitteluun
Partion strategia 2015-2018 / Avuksi toiminnan suunnitteluunPartion strategia 2015-2018 / Avuksi toiminnan suunnitteluun
Partion strategia 2015-2018 / Avuksi toiminnan suunnitteluun
 

More from SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Sosiaalibarometri 2016: Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksesta
Sosiaalibarometri 2016: Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksestaSosiaalibarometri 2016: Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksesta
Sosiaalibarometri 2016: Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksestaSOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 

More from SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry (15)

SOSTE ja sote
SOSTE ja soteSOSTE ja sote
SOSTE ja sote
 
Välfärdsutredningen presentation finland
Välfärdsutredningen presentation finlandVälfärdsutredningen presentation finland
Välfärdsutredningen presentation finland
 
Järjestöbarometri 2016
Järjestöbarometri 2016Järjestöbarometri 2016
Järjestöbarometri 2016
 
SOSTE - Selvitys järjestöjen palveluista 2016
SOSTE - Selvitys järjestöjen palveluista 2016SOSTE - Selvitys järjestöjen palveluista 2016
SOSTE - Selvitys järjestöjen palveluista 2016
 
Sosiaalibarometri 2016: Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksesta
Sosiaalibarometri 2016: Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksestaSosiaalibarometri 2016: Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksesta
Sosiaalibarometri 2016: Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksesta
 
Arpajaislaki keskustelutilaisuus 21.3.2106
Arpajaislaki keskustelutilaisuus 21.3.2106Arpajaislaki keskustelutilaisuus 21.3.2106
Arpajaislaki keskustelutilaisuus 21.3.2106
 
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikymmen
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikymmenSosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikymmen
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikymmen
 
Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus
Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuusVapaaehtoistoiminnan tulevaisuus
Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus
 
Kokonaistoiminnan arviointi haltuun
Kokonaistoiminnan arviointi haltuunKokonaistoiminnan arviointi haltuun
Kokonaistoiminnan arviointi haltuun
 
Rahapelijärjestelmä uudistuu - Roadshow 2015
Rahapelijärjestelmä uudistuu - Roadshow 2015Rahapelijärjestelmä uudistuu - Roadshow 2015
Rahapelijärjestelmä uudistuu - Roadshow 2015
 
Blogit- nouseva trendi
Blogit- nouseva trendiBlogit- nouseva trendi
Blogit- nouseva trendi
 
SOSTEn verkostot
SOSTEn verkostotSOSTEn verkostot
SOSTEn verkostot
 
Jarjestobarometri 2014- yleisesitys
Jarjestobarometri 2014- yleisesitysJarjestobarometri 2014- yleisesitys
Jarjestobarometri 2014- yleisesitys
 
Ratkaisujen Suomi - SOSTEn näkökulmia hallitusohjelmaan
Ratkaisujen Suomi - SOSTEn näkökulmia hallitusohjelmaanRatkaisujen Suomi - SOSTEn näkökulmia hallitusohjelmaan
Ratkaisujen Suomi - SOSTEn näkökulmia hallitusohjelmaan
 
Kohti hyvinvointaloutta
Kohti hyvinvointalouttaKohti hyvinvointaloutta
Kohti hyvinvointaloutta
 

Aluekierros Joensuu

 • 1. SOSTEn jäsenjärjestöjen näkemyksiä SOSTEn alueellisesta toiminnasta Strategiaseminaari Joensuu 14.5.2012 kokosi Sirpa Arvonen, Humap Oy
 • 2. Mikä SOSTEn tehtävistä olisi Teille erityisen tärkeää alueellisen toiminnan kannalta? 1/2 Osallistujien äänestyksen tulos tärkeysjärjestyksessä, kolme ääntä jokaisella toimijalla: 1. Vaikuttaa sosiaali- ja terveyspolitiikkaan ja sen näkökulmasta muihin yhteiskuntapolitiikan lohkoihin 2. Vahvistaa jäsenyhteisöjensä ja sosiaali- ja terveysalan kansalaistoiminnan toimintaedellytyksiä 3. Toteuttaa järjestötoiminnan ja sosiaali- ja terveysalan kehittämistyötä
 • 3. Mikä SOSTEn tehtävistä olisi Teille erityisen tärkeää alueellisen toiminnan kannalta? 2/2 1. Kehittää sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskinäistä yhteistyötä ja niiden yhteistoimintaa muiden tahojen kanssa 2. Tuottaa jäsenpalveluna koulutusta, konsultointia, arviointia sekä muita tukipalveluja 3. Tekee vaikuttamistyönsä tueksi tutkimusta ja tiedontuotantoa 4. Harjoittaa viestintää ja julkaisutoimintaa
 • 4. Miten SOSTE voisi parhaimmillaan tukea sosiaali- ja terveysalan alueellista toimintaa? 1/2 • Alueellista koulutusta • Toimitilojen tarjoaminen • Verkostoyhteistyö • Valtakunnalliset teemaviikot • Jalkautuminen paikallisesti esim. koulutukset, tapahtumat, verkostot ja tuki • Aluetyöntekijä linkkinä ja tukena • Alueellinen edustus luottamuselimissä • SOSTE mukaan kuntien hyvinvointiryhmiin • Alueellinen erityisasiantuntija
 • 5. Millaisia toiveita esitettiin SOSTE:n tutkimus-, asiantuntija-, ja koulutustoiminnalle? 1/2 • Sosiaalibarometrin tuottaminen tärkeää • Alueellista tutkimustietoa(Pohjois-Karjala, Itä- Suomi)-> vertailutieto valtakunnallisesti+ muut alueet • ATK-koulutusta vanhoille konkareille • RAY-avustus muutos HELP • Kansalaisen erot kunnissa; kokemus, tieto, kuka? • Alueellisen järjestötoiminnan tuki • Mediakasvatusta ja koulutusta
 • 6. Millaisia toiveita esitettiin SOSTE:n tutkimus-, asiantuntija-, ja koulutustoiminnalle? 2/2 • Koulutusta alueellisesti - useampi mukaan • Esim.vanhuspalvelulaki- kuka järjestää koulutusta ja infoa • Vammaisten ja reumaa potevien liikunnan kehittäminen • Kansalaisten eriarvoisuus kunnissa ja palveluissa • Asiantuntijuuden ja asiantuntijatiedon tuominen alueelle • Koulutusta arvioinnista + seuranta
 • 8. Teema 1: Alueellisen toiminnan sisältö 1/3 • Alueellisen toiminnan sisältö, kontaktipinnat järjestökenttään • Aluetoimisto? • Jäsenistön osaamisen vahvistaminen; koulutusta kentälle, verkostoyhteistyö • Kartoitetaan koko alueen toiminnan toiveita ja huomioidaan resurssit sekä toiveet • Mitä SOSTE tarjoaa lähitulevaisuudessa alueelliseen toimintaan?
 • 9. Teema 1: Alueellisen toiminnan sisältö 2/3 • Mitkä ovat SOSTEn resurssit ja toimenpiteet? • Millä vastataan alueellisiin toiveisiin? • Koulutusta yhdistysten toiminnan arvioinnista ja seurannasta • Neuvontapalvelua eri sidosryhmille mm. potilasyhdistyksille ja eläkeläisjärjestöille, oikean paikan löytyminen ongelmatilanteissa • Kontaktipinnat järjestökenttään • Hallinnon järjestäytymiskoulutus (=byrokratia)
 • 10. Teema 1: Alueellisen toiminnan sisältö 3/3 • Toiminnan tavoitteet: a)Kärjet b) Resurssit c) Vastuut d) Toteutus e) Tulokset f) Vaikuttavuus • Koulutus; tarvekartoitus, alueellisuus, video-, ja verkkokoulutukset • Yhteistyö järjestöjen kanssa
 • 11. Teema 2: Kehittämistoiminta • Kehittämistoiminnan sidosryhmäyhteistyö • Miten SOSTEn kehittämistoiminta hyödyntää aluetta ja miten aluetoimijat pääsevät siihen mukaan? • Laaja hyvinvointinäkemys (ei vain SOTE)-> Tiedon keruu alueelta-> Järjestöedustus kunnan hyvinvoinnin työryhmiin-> strategiatyö-> vaikuttaminen->kehittämisyhteistyö- >resursseja vahvistettava->) -> järjestöjen yhteisten tarpeiden löytäminen-> Avoimuus-> tiedottaminen (netti, seminaarit, ryhmät)
 • 12. Teema 3: Vaikuttaminen 1/2 • Miten alueellinen tieto ja erityistarpeet saadaan mukaan SOSTEn vaikuttamistoimintaan? • Yhteistyö muiden kuin SOSTEn toimijoiden kanssa? • Verkostoituminen ja yhteistoiminta alueellisesti • Toiminnan tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus • Yhdenvertaisuus • Huom; ammattilaisuus vai kansalaistoimijat? • Vastapartneri- missä luuraa? • SOSTEn vaikutettava asenteisiin
 • 13. Teema 3: Vaikuttaminen 2/2 • Alueellisen tiedon keruu ja analyysi-> hyödynnetään jäsenjärjestöjen tiedot->erilaiset näkökulmat->lisää vaikuttavuutta • Järjestöasiain neuvottelukunta JANE-> miten SOSTE mukana? • Palvelut kaikille; liikuntaesteiset, toimimisesteet (kuulo,näkö) agendalle-> lakiasiat SOSTEn vaikuttamistyötä • Keinoja riskiryhmien löytämiseen ja aktivointiin • Vertaistoiminnan mahdollisuudet verkostoitumisessa
 • 14. Teema 4: Verkostoituminen 1/2 • Kuinka aidosti avaamme järjestömme yhteistyölle? • Tukea omatoimisuutta verkostoitumalla (ei raameja) • Sukupolvien kohtaaminen; Ilo ikään katsomatta • EU- teemavuoden seminaari 2012? • Janen tilalle kansalaistoimijoiden neuvottelukunta • SOSTEn viestintäosaaminen alueelle+ tuki • SOME-vaikutus; hetken toimijat, nopeus,facebook yms.
 • 15. Teema 4: Verkostoituminen 2/2 • SOSTE yhteistyön aloittaja ja mahdollistaja • Yhteinen idea; jalkapallokenttä (vanh.yhd.,kylätmk, MLL,Urheiluseura,SRK) • Ikäihmisten ja nuorten linkitys yhdistää • Reijola- case kirjastossa(sukupolvet kohtaavat) • Syksyllä seminaariin
 • 17. Yhteenvetoa 1/6 • Tärkeää oli, että useat eri järjestöt tulee yhteistyöhön eri lähtökohdista • Työskentely oli tehokasta ja avartavaa • Uusia toimijoita tuli tutuksi ja verkostoituminen tärkeää • Jäykkyys katosi ja ilmapiiri oli välitön-> nousee ideoita • Kiinnostus SOSTEsta lisääntyi-> seuraan netistä ison kuvan syntymistä • Työskentelytapa kirvoittanut kieliä->keskustelu rönsyili • Esille nousi erityisesti verkostoitumisen tärkeys
 • 18. yhteenvetoa 2/6 • Miten saataisiin tiedotettua uudella tavalla, miten mukaan uusia toimijoita, millaisia uusia tapoja • Työskentelyn lappuset kannattaa lukea SOSTEssa tarkasti- tärkeää asiaa • Mielenkiintoista nähdä mitä näistä ideoista syntyy • Askarruttaa,ettei tulisi päällekkäistä hallintoa • Verkostoituminen tärkeää • Kansalaistoimintaan meitä ei kukaan pakota, joten teemm voimavarojemme mukaisesti • Voimme tukea toisiamme
 • 19. yhteenvetoa 3/6 • Vielä epäselvää, mikä on SOSTEn rooli ja tehtävät alueellisesti • Epäselvää oman kattojärjestön rooli suhteessa SOSTEn alueelliseen rooliin • SOSTEn pitää osata itse ottaa oma paikkansa • Viestintä ja tiedottaminen tärkeää; uudet välineet ja keinot käyttöön • Alueiden kehittyneisyyttä mitataan tiedottajien ja toimittajien määrällä
 • 20. yhteenvetoa 4/6 • Miten keskusjärjestö järjestää satojen järjestöjen viidakossa edunvalvonnan? • Löytyykö sellaista kapasiteettia, mikä heijastelee koko maahan? • Fiilis toimistossa tärkeää- virkeä aluetoiminta tarpeen • Eläkeläisjärjestöt liittoutuneet keskitetysti asioimaan mm. ministereiden luona, potilasjärjestöt tarvitsisivat samaa • Pienet resurssit, joten yhteistyössä enemmän
 • 21. yhteenvetoa 5/6 • Yhtenäisesti yhden asian puolesta mm. televisiotekstityksen lainsäädännön synnyssä auttoi yhteisrintama EETU • SOSTEkin voisi löytää yhteisiä aiheita • Valtava määrä järjestöjä,toivoisin että yhteistyötä enemmän • Yhteistyöllä enemmän aikaan kun kyse hyvinvoinnista • Vertaistoiminta järjestökohtaista, mutta tänään noussut täällä hyvin esille
 • 22. yhteenvetoa 6/6 • Järjestöjen toiminnan linkittyminen kuntien toimintaan esim. Kunnan hyvinvointityöryhmässä ja kansalaistoiminnan forumeilla vaikuttaminen • Tiedottaminen ja verkostoituminen; SOSTE voisi koota yhteistyöverkostoon kuuluvien yhteystiedot • Sosiaalisen median verkostoissa mielenkiintoisia uusia avauksia-> ajankohtaisuutta, motivointia, seminaareja • Älyttömän hyvää keskustelua • Hyvä iltapäivä; ammattilaisten ja vapaa-ehtoisten kohtaaminen. Olen valmis yhteistyöhön!