Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kansalaisyhteiskuntafoorumi 15.9.2011 Osallistumismpäristö

656 views

Published on

pUusittu Osallistumisympäristö-esitys Kansalaisyhteiskuntafoorumi 2011:ssa.

Published in: Technology
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Kansalaisyhteiskuntafoorumi 15.9.2011 Osallistumismpäristö

 1. 1. <ul><li>” Osallistumisympäristö kokoaa verkkovälineitä kevytaktivismista lakialoitteiden tekemiseen” </li></ul>
 2. 2. Kansalaisyhteiskuntafoorumi 15.9.2011 Teemu Ropponen, Projektipäälikkö [email_address] , 040 525 5153
 3. 3. Osallistumisympäristö-hanke (OSY) <ul><li>Syventää vuorovaikutusta kansalaisten , virkamiesten ja poliitikkojen kesken ja parantaa kansalaisten osallistumismahdollisuuksia – valtion- ja kunnallishallinnossa. </li></ul><ul><li>Luo uusia verkko-osallistumisen työkaluja ja –toimintamalleja , jotka ovat kansalaisille, järjestöille ja viranomaisille miellyttäviä käyttää ja helppo ottaa mukaan osaksi omaa toimintaa. </li></ul>
 4. 4. Hallintohan on jo verkossa ja sosiaalisessa mediassa?! Nykyiset palvelut ovat sirpaloituneet ympäriinsä. Ne tunnetaan huonosti , käytetään melko vähän. Osallistumiskäytännöt vaihtelevat valtavasti.
 5. 5. … kansainväliset vertailut eivät mairittele <ul><li>1. Etelä-Korea (2.) </li></ul><ul><li>2. Australia (5.) </li></ul><ul><li>3. Espanja </li></ul><ul><li>4. Uusi-Seelanti (6.) </li></ul><ul><li>4. Iso-Britannia </li></ul><ul><li>6. Japani (12.) </li></ul><ul><li>6. USA (1.) </li></ul><ul><li>8. Kanada (11.) </li></ul><ul><li>9. Viro (8.) </li></ul><ul><li>9. Singapore (10.) </li></ul><ul><li>10. Bahrain </li></ul><ul><li>12. Malesia </li></ul><ul><li>13. Tanska (3.) </li></ul><ul><li>14. Saksa </li></ul><ul><li>15. Ranska (4.) </li></ul><ul><li>15. Alankomaat </li></ul><ul><li>17. Belgia </li></ul><ul><li>18. Kazakstan </li></ul><ul><li>19. Liettua </li></ul><ul><li>20. Slovenia </li></ul><ul><li>21. Itävalta </li></ul><ul><li>21. Norja </li></ul>23. Kypros 23. Ruotsi (9.) 25. Kroatia 26. Kolumbia 26. Irlanti 28. Kirgisia 28. Mongolia 30. Suomi (45.) 30. Israel 32. Kiina 32. Meksiko (7.) … 157. Vanuatu E-participation index (YK 2010, 2008)
 6. 6. Islanti tekee perustuslain verkossa ” koko kansan projekti jotta epäluulo hallintoa kohtaan hälvenisi”
 7. 7. Valtion tuki verkkodemokratian kehittämiselle? 4.2.2010 VN periaatepäätös: ”Suomi verkkodemokratiavertailujen 10 kärkimaan joukkoon 2010-luvun loppuun mennessä”
 8. 8. <ul><li>Osa VM:n Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaa (SADe-ohjelma) </li></ul><ul><li>Oikeusministeriöllä vetovastuu Osallistumisympäristöstä </li></ul><ul><li>Ohjausryhmässä mm. Eduskunta, Kuntaliitto, kuntia ja ministeriöitä </li></ul><ul><li>I vaihe ulottuu 2012 asti, II vaihe 2013 asti </li></ul><ul><li>Ensimmäiset palvelut käyttöön 2011 aikana </li></ul><ul><li>Budjetti n. 2,6 miljoonaa (2010-2013) </li></ul>Osallistumisympäristö-hanke (OSY)
 9. 9. Toteutettavat palvelut <ul><li>Perustoiminnallisuus </li></ul><ul><li>Kysely- ja lausuntopalvelu </li></ul><ul><li>Kansalais- ja kuntalaisaloite </li></ul><ul><li>Osallistumisviestintäpalvelu </li></ul><ul><li>Luotauspalvelut </li></ul><ul><li>Päättäjäpalvelut </li></ul><ul><li>Kansanedustajien ja valtuutettujen seurantapalvelu </li></ul>
 10. 10. Perustoiminnallisuudet (1/7) <ul><li>Kokoaa osallistumisen järjestämiseen tarvittavat peruspalvelut yhteen ”Toimiva palvelupaketti, ver 1.0.” </li></ul><ul><li>Osallistumisen suunnittelu ja järjestäminen </li></ul><ul><li>Monipuoliset keskustelut ja kommentointityökalut, myös reaaliajaassa (vrt. esim. OtaKantaa, chat) </li></ul><ul><li>Dokumenttien yhteistyöstö (vrt. wiki) </li></ul><ul><li>Verkottumistyökaluja </li></ul>
 11. 11. Kysely- ja lausuntopalvelu (2/7) <ul><li>Verkkokyselyiden toteuttaminen monikanavaisesti </li></ul><ul><li>Kohderyhmien rajaus, esimerkiksi erilaisiin perusrekistereihin ja karttatietoihin perustuen </li></ul><ul><li>Mahdollistaa lausuntomenettelyn ja lausuntojen antamisen sähköisesti </li></ul><ul><li>Palautteen automaattisen koostamisen </li></ul><ul><li>Pelkästään tämän osapalvelun toteuttamisella sekä tehostetaan, että laadullisesti parannetaan osallistumista valtavasti. </li></ul>
 12. 12. Kansalais- ja kuntalaisaloite (3/7)
 13. 13. Osallistumisviestintäpalvelut (4/7) <ul><li>Osallistumiseen liittyvän tiedon julkaisemisen, koostamisen ja viestintä monikanavaisesti ja personoidusti kansalaisille ja yhteisöille </li></ul><ul><li>” Ois kiva, jos minua kiinnostavat asiat tupsahtaisivat vaikka sähköpostiin kerran viikossa” </li></ul><ul><li>kansalaisraatilaisen kommentti OSY:n tavoitteista ja toiminnoista työpajoissa/verkkotyössä. </li></ul>
 14. 14. Luotauspalvelu (5/7) <ul><li>Etsii ja analysoi verkkokeskusteluja ja –toimintaa. OSY:ssä ja erityisesti sen ulkopuolella </li></ul><ul><li>Visualisointeja, ”porautuvia hakuja” ja automaattisia etsintäagentteja. </li></ul>
 15. 15. Päättäjäpalvelut (6/7) <ul><li>Luottamushenkilöille (edustajat, valtuutetut) työkalut joilla nämä voivat viestiä työstään kansalaisille ja yhteisöille . </li></ul><ul><li>Vrt. esim. </li></ul><ul><ul><li>verkkosivut </li></ul></ul><ul><ul><li>blogit </li></ul></ul><ul><ul><li>chatit </li></ul></ul><ul><ul><li>ääni ja videoyhteydet </li></ul></ul><ul><ul><li>kytkennät sosiaaliseen mediaan </li></ul></ul>
 16. 16. Edustajien ja valtuutettujen seuranta (7/7) Eräänlainen esikuva: Iso-Britannia, www.Theyworkforyou.com
 17. 17. Hankkeen hyödyt <ul><li>Kansalaisille ja kansalaisjärjestöille , mm. </li></ul><ul><ul><li>Sujuva osallistumisen suunnitteilla tai valmistelussa oleviin asioihin </li></ul></ul><ul><ul><li>Aktiivista tekemistä, tieto päätöksistä </li></ul></ul><ul><ul><li>Monipuolisia keskusteluja ja kuulemisia, aloitteita, verkostoituminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Välineet lausuntojen antamiseen </li></ul></ul><ul><ul><li>Yhteisten vaikuttamiskampanjoiden valmistelu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Myös järjestöt ja kansalaiset voivat olla valmistelijoita </li></ul></ul><ul><li>Virkamiehille ja hallinnolle, mm. </li></ul><ul><ul><li>Kuullaan nykyistä paremmin </li></ul></ul><ul><ul><li>Työmäärä & kulut pienenevät – yhdenmukaistetaan toimintapoja </li></ul></ul><ul><ul><li>Paremmat päätökset, tyytyväisemmät sidosryhmät. </li></ul></ul>
 18. 18. Vuosi eteenpäin SYKSY 2011 Perustoimin- nallisuuksien rakentaminen Perustoimin- nallisuuksien käyttöönotto kysely- ja lausu- mispalvelun rakentaminen TALVI 2012 KEVÄT 2012 KESÄ 2012 Aloitepalvelun käyttöönotto kysely- ja lausu- mispalvelun käyttöönotto Tulevana talvena käytössä jo toimiva perustoiminnallisuus Ensi kesänä tehtäneen jo kansalais- ja kuntalaisaloitteita, kyselyitä ja lausuntoja. aloitepalvelun rakentaminen
 19. 19. Miten voin osallistua OSY:n kehittämiseen? <ul><li>Tervetuloa esimerkiksi </li></ul><ul><ul><li>Kertomaan näkemyksiäsi Facebookissa </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kehittäjäyhteisö </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>www.facebook.com / groups / osallistumisymparisto / </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hankkeen fanisivu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>www.facebook.com / Osallistumisymparistohanke </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kirjoittamaan/kommentoimaan hankeblogiimme ( www.osallistumisymparisto.fi ) [pian] </li></ul></ul><ul><li>Haussa vielä mm. ruotsinkielinen pilotti, järjestöpilotti </li></ul>
 20. 20. Muutosjohtamista ja ihmisystävällisyyttä <ul><li>Tekniikka on yleensä helppoa…helppokäyttöisen tekniikan toteuttaminen vaikeaa, mutta miten muutetaan vakiintuneita hallinnon toimintatapoja!? </li></ul><ul><li>” pitää järkätä vertaistukijoukko jossa ne avoimet uudet tyypit tsemppaa kaavoihin kangistuneita ja hommaansa leipääntyneitä virkamiehiä ja -naisia. ” </li></ul><ul><li>- Kansalaisraatilainen onnistumisen edellytyksistä </li></ul><ul><li>Päämääränä ei ole ihmisystävällinen tekniikka, vaan ihmisystävällinen hallinto. </li></ul>
 21. 21. Kansalaiset ja virkamiehet muutoksen tekijöinä Kansalaisraatilaiset, meidän muutosjohtajamme.
 22. 22. Kansalaisyhteiskuntafoorumi 15.9.2011 Osa 2 Teemu Ropponen, Projektipäälikkö [email_address] , 040 525 5153
 23. 23. 3 teemaa, 2 kalvoa, 1-2 min per teema <ul><li>Yhdenvertaisuus verkossa </li></ul><ul><ul><li>Miten varmistetaan niiden oikeudet, jotka eivät pääse verkkoon? </li></ul></ul><ul><ul><li>Entäs niiden oikeudet, jotka pääsevät vain verkkoon? </li></ul></ul><ul><li>Miten muutosprosessi </li></ul><ul><ul><li>Miten saadaan hallinto innostumaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Onko mitään mahdollisuuksia onnistua? </li></ul></ul><ul><li>Miten saadaan kansalaiset ja järjestöt innostumaan ja onnistumaan? </li></ul><ul><ul><li>Vaikuttaminen työnä, viihteenä, normina…!? </li></ul></ul>
 24. 24. Yhdenvertaisuus verkossa? Kaikki mukaan? Huom. AHJO on Helsingin kaupungin sähköinen kokousjärjestelmä
 25. 25. Verkkovaikuttaminen & hallinto <ul><li>Ihmisillä on enemmän vapaa-aikaa ja vapaata älykapasiteettia kuin koskaan. </li></ul><ul><li>Verkkotekniikka ja sitä kautta organisoituminen on liki ilmaista. * </li></ul><ul><li>Miten saadaan hallinto innostumaan aktiiviseen dialogiin ja yhdessä tekemiseen (ei ”vain” osallistumiseen”)? </li></ul>* Mm. Benkler 2006
 26. 26. Ongelmat Tieto Ratkaisut Päätökset Erityisryhmät Yritykset Media Kansalaiset Järjestöt Virkamiehet Tutkijat
 27. 27. Verkkovaikuttaminen, järjestöt, kansalaiset? <ul><li>Kansalaisvaikuttaminen on ”oikeuskysymys”, mutta </li></ul><ul><ul><li>Toisille vaikuttaminen on työ tai intohimo </li></ul></ul><ul><ul><li>Se voi olla tai harrastus tai kenties mainekysymys. Monelle jopa viihdettä. Se on ok. </li></ul></ul><ul><li>Voiko vaikuttamisesta ja osallistumisesta tulla normi? </li></ul>
 28. 28. Järjestön toiminta muutoksissa? <ul><li>Miten järjestöt suhtautuvat esimerkiksi spontaanien liikkeiden (vrt. Porkkanamafia) aiheuttamaan ”paineeseen”? </li></ul><ul><li>Toimintakertomukset ja jäsenmäärät alkavat olla yhä huonompia indikaattoreita järjestön vaikuttavuuden arviointiin. </li></ul><ul><li>Mitä tilalle? Mitataanko nettimainetta, klikkauksia, yhteyksiä, ystäviä? </li></ul>
 29. 29. Ylimääräisiä Teemu Ropponen, Projektipäälikkö [email_address] , 040 525 5153imäärä
 30. 30. Muutoksia ja paradokseja? Tiedon omistaminen ja ”asiantuntijuus” ei ole enää valtaa, vaan keskusteleminen ja toimeenpano . ” 1-9-90” Itserganisoituvat projektit pitää suunnitella hyvin, ketteryyttä unohtamatta.
 31. 31. Onko verkkovaikuttaminen hypeä? Malli: Gartner Lyhyellä aikavälillä teknologian ja innovaatioiden merkitystä yliarvioidaan Pitkällä aikavälillä aliarvioidaan
 32. 32. Verkovaikuttamisen tulevaisuus? <ul><li>Tietoyhteiskunta? </li></ul><ul><li>Verkkovaikuttaminen? </li></ul><ul><li>vai </li></ul>Yhteiskunta? Vaikuttaminen? Ts. miten juurrutetaan verkko yhtä normaaliksi kuin puhelin tai paperi?
 33. 33. Avoimuus – odotukset, hype, pettymys
 34. 34. Apua, lisää palveluita tähän joukkoon? Greg Verdino: http:// gregverdino.typepad.com / greg_verdinos_blog /2007/07/ social-media-ho.html

×