SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
Kolmannen sektorin osuus kunnallisen
sosiaalipolitiikan toteuttamisessa
Kunnallisen sosiaalipolitiikan iltapäivä
tiistai 12.11.2013
Projektikoordinaattori Heini Maijanen
MontEri-hanke, Socom Oy
Yhdistysten määrä Kaakkois-Suomessa

Yhteensä 7 497 rekisteröitynyttä yhdistystä, joista
 3 289 toimii Etelä-Karjalassa ja
 4 208 Kymenlaaksossa
(Patentti- ja rekisterihallituksen alueen yhdistyslistaus 2013)
Monimuotoinen kolmas sektori
Vapaaehtoisvoimin
toimiva yhdistys

Jäsen- ja palveluorientoitunut
yhdistys

Palvelutuotantoon
suuntautunut yhdistys

Käsitys
perustehtävästä

Sääntöjen mukaisen toiminnan
tarjoaminen jäsenistölle

Säännönmukainen toiminta jäsenistölle +
palvelutoimintaa

Asiakaslähtöinen palvelutoiminta

Arvot

Arvostetaan jäsenistölle tuottavaa
perustoimintaa ja siihen liittyvää
osaamista

Jäsenistölle kohdistuva toiminta ja
osaaminen sekä palvelutoiminta
 vastakkainasettelua esiintyy

Asiakkaiden tarpeisiin vastaavat
laadukkaat palvelut, joilla riittävä
kysyntä

Ohjautumine
n

Säännöt, jäsenistön tarpeet ja
avustuslinjaukset

Säännöt, jäsenistön tarpeet ja
avustuslinjaukset. Toisaalta palvelujen
käyttäjien ja tilaajien tarpeet

Palvelujen käyttäjien ja tilaajien
tarpeista ja säännöistä

Toiminta-alue

Paikallisesti, koska jäsenistö ohjaa
toimintaa

Jäsenlähtöinen toiminta paikallisesti, voi
laajentua alueellisesti palveluntuottajan
roolissa

Paikallisesti, alueellisesti ja
valtakunnallisesti kysyntälähtöisesti

Tulovirrat

Jäsen-, osallistumis- ja pääsymaksut
sekä erilaiset avustukset, talkoot

Jäsentulot, avustukset, talkootoiminta ja
palvelutoiminnan tuotot

Kohdennetut avustukset,
yritysyhteistyö ja palveluiden tuotot

Näkemykset
tulevaisuude
n roolista

Perustoiminnan pysyminen
laadukkaana

Perustoiminta yhdistyksen kivijalka.
Palvelutoiminta tukee tätä. Mitä
suuremmaksi palvelutoiminta kasvaa, sitä
vähemmän yhdistys pystyy toimimaan
äänitorvena alkuperäisessä tarkoituksessa

Toiminnan tarkoitusta tukevat
palvelut ja asiakkaan tarpeisiin
vastaaminen

Ammatillinen
identiteetti

Motivaation lähteenä yhdistyksen
perustarkoitus ja siihen liittyvä
osaaminen

Uudet osaamisvaatimukset voivat aiheuttaa
epävarmuutta ja tyytymättömyyttä

Kytkeytyy palvelujen tuottamiseen ja
siihen liittyvään osaamiseen

Perinteinen järjestötoiminta

Lähde: mukaillen http://www.kolmaslahde.fi/tukea/tyokalut

Palveluja tuottava järjestötoiminta
Miltä kuntien ja järjestöjen
välinen yhteistyö näyttää
Kaakkois-Suomessa?
•Selvitys

pohjautuu yhdistyksille ja
kuntatoimijoille suunnattuihin
sähköisiin kyselyihin KaakkoisSuomessa
• Yhdistysvastaajia 196, joista
70 % toimii vapaaehtoisen
resurssin varassa
• Kuntavastaajia 7/16
•Raportti

luettavissa osoitteessa:

www.socom.fi/julkaisut
Järjestöjen ja kuntien välinen yhteistyö
Yhteistyön haasteet järjestöjen näkökulmasta
Yhteiset tavoitteet, mutta erilaiset keinot
‒ Fyysinen pääoma
(resurssit, välineet, toimitilat):
‒ JÄRJESTÖTvoimavarojen
kustannussäästöt,

tehokkaampi käyttö, suuremmat
tapahtumat

-

Tavoittaa niitä ihmisiä, jotka eivät
hakeudu palvelujen piiriin

-

”Ihmisten arjen asiantuntijoita” tuntee jäsenistön ja myös laajemmin
paikallisen yhteisön tarpeet
ruohonjuuritasolla

‒ Henkinen pääoma
Monipuolista
(toimijoiden osaaminen ja osaamisen
arkipäivän tukea:
kartoittaminen):
tietoa ja ohjausta,
HYVINVOIVAT JA
‒ tiedon jakaminen ja laajentaminen
vertaistukea
- Asukkaiden äänen esiintuojia
TERVEET
molemmin puolin
ASUKKAAT

Yhdessä tekemistä
- Alueen kehittäminen: kunnan
‒ Sosiaalinen pääoma
elinvoima ja viihtyisyys parantunut –
(luottamus, varavuoroinen
kunta tuntuu kokonaiselta
kunnioittaminen ja toisten arvostus):
‒
‒

Päällekkäisyyksien välttäminen
Alueen yhteisöllisyys ja yhteishenki vahvistuu

-

‒ Symbolinen pääoma
(maine ja identiteetti):
‒
‒
‒

Yhteistyöllä enemmän näkyvyyttä
Tieto meistä lisääntyy
vaikuttaminen

-

Monipuolisemmat, täydentävät ja
uudet palvelut, jotka lisäävät kunnan
KUNTA
vetovoimaisuutta
 palvelut
Työllistämisvaikutukset
Huomioita yhteistyökyselyn pohjalta


Paikoittain yhteistyö kuntien ja järjestöjen välillä vireää, mutta sitä
leimaa sattumanvaraisuus ja riippuu pitkälti henkilötason
suhteista



Järjestöt hyvin heterogeeninen joukko ja järjestöjen välinen
yhteistyö on myös satunnaista



Laajenevat kunnat ja paikalliset yhdistykset eivät välttämättä
kohtaa



On tärkeää erottaa toisistaan vastikkeeton (vapaaehtoistyö) ja
vastikkeellinen (palvelutuotanto) järjestötyö
Uusia avauksia


Kohtaamispaikat/kansalaistoiminnan keskus tukemaan
seudullisia/kuntakohtaisia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
rakenteita ja toimintamalleja?



Yhteistyön onnistuminen vaatii koordinoivaa panosta - kenelle se
kuuluu – voiko sitä jakaa?



Miten kuntien kirjoitetusta kunta-järjestöyhteistyöstrategioista
huomio saataisiin itse prosessiin – eri toimijoiden väliset
keskustelut?
Yhteistyön kehittäminen ar voverkon avulla


kokoaa tiedon Kaakkois-Suomen
järjestöistä ja yhdistyksistä
YKSIN VAI YHESSÄ? –
järjestöpäivä
la 30.11. klo 10-15
Lappeenrannassa,
Saimaan
ammattikorkeakoululla,
osoitteessa
• Missä asioissa kansalaisjärjestöjen
Skinnarilankatu 36

yhteistyö on tarpeellista? Miten
yhteistyöhön päästään? Tarvitaanko tähän
rakenteita?

•

Mitä konkreettisia välineitä tarvitaan
järjestöjen toimintaedellytysten
turvaamiselle ja vahvistamiselle?
Ilmoittaudu mukaan 18.11. mennessä
www.socom.fi/ilmoittautuminen
Yhteystiedot:
Projektikoordinaattori Heini Maijanen
puh. 050 434 2443,
heini.maijanen@socom.fi
www.socom.fi/MontEri
www.yhdistysinfo.fi
www.facebook.com/MonteriHanke

More Related Content

What's hot

Päihdepäivät 2019 seminaari 22 Mira Reponen
Päihdepäivät 2019 seminaari 22 Mira ReponenPäihdepäivät 2019 seminaari 22 Mira Reponen
Päihdepäivät 2019 seminaari 22 Mira ReponenEHYT
 
Järjestöt - palvelujen tuottajia, hyvinvoinnin tukijoita vai lähidemokratian ...
Järjestöt - palvelujen tuottajia, hyvinvoinnin tukijoita vai lähidemokratian ...Järjestöt - palvelujen tuottajia, hyvinvoinnin tukijoita vai lähidemokratian ...
Järjestöt - palvelujen tuottajia, hyvinvoinnin tukijoita vai lähidemokratian ...Heini Maijanen
 
Patosalmi_Tarjoomo_140519
Patosalmi_Tarjoomo_140519Patosalmi_Tarjoomo_140519
Patosalmi_Tarjoomo_140519LuovaVeto
 
THL:n Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikön esittely
THL:n Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikön esittelyTHL:n Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikön esittely
THL:n Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikön esittelyTHL
 
Kansalaisyhteiskuntafoorumi 15.9.2011 Osallistumismpäristö
Kansalaisyhteiskuntafoorumi 15.9.2011 OsallistumismpäristöKansalaisyhteiskuntafoorumi 15.9.2011 Osallistumismpäristö
Kansalaisyhteiskuntafoorumi 15.9.2011 OsallistumismpäristöTeemu Ropponen
 
Muutosagenttien työn tavoitteet ja tehtävät - kommenttipuheenvuoro
Muutosagenttien työn tavoitteet ja tehtävät - kommenttipuheenvuoroMuutosagenttien työn tavoitteet ja tehtävät - kommenttipuheenvuoro
Muutosagenttien työn tavoitteet ja tehtävät - kommenttipuheenvuoroTHL
 
Kotona Paras
Kotona Paras Kotona Paras
Kotona Paras mtoljamo
 
Yhteiskehittäminen verkostopäivässä
Yhteiskehittäminen verkostopäivässäYhteiskehittäminen verkostopäivässä
Yhteiskehittäminen verkostopäivässäTHL
 
■Toimiva kunta - hyvinvoiva kuntalainen
■Toimiva kunta - hyvinvoiva kuntalainen■Toimiva kunta - hyvinvoiva kuntalainen
■Toimiva kunta - hyvinvoiva kuntalainenSDP
 
Aloitekanavan esittely 2011
Aloitekanavan esittely 2011Aloitekanavan esittely 2011
Aloitekanavan esittely 2011Koordinaatti
 
Asiakkuus ja toimintaperustaisuus muutosdriverina
Asiakkuus ja toimintaperustaisuus muutosdriverinaAsiakkuus ja toimintaperustaisuus muutosdriverina
Asiakkuus ja toimintaperustaisuus muutosdriverinaPaivi Sutinen
 
Lohja Forum: Palvelusetelihanke
Lohja Forum: PalvelusetelihankeLohja Forum: Palvelusetelihanke
Lohja Forum: PalvelusetelihankeVille Tapio
 
Mistä vauhtia ja tehoa ikäihmisten palveluihin?
Mistä vauhtia ja tehoa ikäihmisten palveluihin?Mistä vauhtia ja tehoa ikäihmisten palveluihin?
Mistä vauhtia ja tehoa ikäihmisten palveluihin?Sitra / Hyvinvointi
 

What's hot (20)

Aluekierros Joensuu
Aluekierros JoensuuAluekierros Joensuu
Aluekierros Joensuu
 
Päihdepäivät 2019 seminaari 22 Mira Reponen
Päihdepäivät 2019 seminaari 22 Mira ReponenPäihdepäivät 2019 seminaari 22 Mira Reponen
Päihdepäivät 2019 seminaari 22 Mira Reponen
 
Järjestöt - palvelujen tuottajia, hyvinvoinnin tukijoita vai lähidemokratian ...
Järjestöt - palvelujen tuottajia, hyvinvoinnin tukijoita vai lähidemokratian ...Järjestöt - palvelujen tuottajia, hyvinvoinnin tukijoita vai lähidemokratian ...
Järjestöt - palvelujen tuottajia, hyvinvoinnin tukijoita vai lähidemokratian ...
 
Patosalmi_Tarjoomo_140519
Patosalmi_Tarjoomo_140519Patosalmi_Tarjoomo_140519
Patosalmi_Tarjoomo_140519
 
Aluekierros Kuopio
Aluekierros KuopioAluekierros Kuopio
Aluekierros Kuopio
 
THL:n Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikön esittely
THL:n Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikön esittelyTHL:n Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikön esittely
THL:n Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikön esittely
 
Kansalaisyhteiskuntafoorumi 15.9.2011 Osallistumismpäristö
Kansalaisyhteiskuntafoorumi 15.9.2011 OsallistumismpäristöKansalaisyhteiskuntafoorumi 15.9.2011 Osallistumismpäristö
Kansalaisyhteiskuntafoorumi 15.9.2011 Osallistumismpäristö
 
Muutosagenttien työn tavoitteet ja tehtävät - kommenttipuheenvuoro
Muutosagenttien työn tavoitteet ja tehtävät - kommenttipuheenvuoroMuutosagenttien työn tavoitteet ja tehtävät - kommenttipuheenvuoro
Muutosagenttien työn tavoitteet ja tehtävät - kommenttipuheenvuoro
 
Kotona Paras
Kotona Paras Kotona Paras
Kotona Paras
 
Yhteiskehittäminen verkostopäivässä
Yhteiskehittäminen verkostopäivässäYhteiskehittäminen verkostopäivässä
Yhteiskehittäminen verkostopäivässä
 
■Toimiva kunta - hyvinvoiva kuntalainen
■Toimiva kunta - hyvinvoiva kuntalainen■Toimiva kunta - hyvinvoiva kuntalainen
■Toimiva kunta - hyvinvoiva kuntalainen
 
Strategiakierros helsinki aamupaiva
Strategiakierros helsinki aamupaivaStrategiakierros helsinki aamupaiva
Strategiakierros helsinki aamupaiva
 
Aloitekanavan esittely 2011
Aloitekanavan esittely 2011Aloitekanavan esittely 2011
Aloitekanavan esittely 2011
 
Aluekierros Oulu
Aluekierros OuluAluekierros Oulu
Aluekierros Oulu
 
Kumppanuuspaiva 2016 huoneentaulut
Kumppanuuspaiva 2016 huoneentaulutKumppanuuspaiva 2016 huoneentaulut
Kumppanuuspaiva 2016 huoneentaulut
 
Asiakkuus ja toimintaperustaisuus muutosdriverina
Asiakkuus ja toimintaperustaisuus muutosdriverinaAsiakkuus ja toimintaperustaisuus muutosdriverina
Asiakkuus ja toimintaperustaisuus muutosdriverina
 
Lohja Forum: Palvelusetelihanke
Lohja Forum: PalvelusetelihankeLohja Forum: Palvelusetelihanke
Lohja Forum: Palvelusetelihanke
 
Mistä vauhtia ja tehoa ikäihmisten palveluihin?
Mistä vauhtia ja tehoa ikäihmisten palveluihin?Mistä vauhtia ja tehoa ikäihmisten palveluihin?
Mistä vauhtia ja tehoa ikäihmisten palveluihin?
 
Aluekierros Oulu
Aluekierros OuluAluekierros Oulu
Aluekierros Oulu
 
Seuren asiakastilaisuus joulukuu 2011
Seuren asiakastilaisuus joulukuu 2011Seuren asiakastilaisuus joulukuu 2011
Seuren asiakastilaisuus joulukuu 2011
 

Viewers also liked

Lapsiperheiden hyvinvointi indikaattoritiedon valossa, Asiantuntijalakimies E...
Lapsiperheiden hyvinvointi	indikaattoritiedon valossa, Asiantuntijalakimies E...Lapsiperheiden hyvinvointi	indikaattoritiedon valossa, Asiantuntijalakimies E...
Lapsiperheiden hyvinvointi indikaattoritiedon valossa, Asiantuntijalakimies E...Kai Kortelainen
 
Last Days of Jesus, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological T...
Last Days of Jesus, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological T...Last Days of Jesus, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological T...
Last Days of Jesus, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological T...Roy B. Blizzard
 
Jerash, Jordan - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study ...
Jerash, Jordan - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study ...Jerash, Jordan - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study ...
Jerash, Jordan - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study ...Roy B. Blizzard
 
Korazim, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study...
Korazim, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study...Korazim, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study...
Korazim, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study...Roy B. Blizzard
 
Model City of Jerusalem, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeologi...
Model City of Jerusalem, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeologi...Model City of Jerusalem, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeologi...
Model City of Jerusalem, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeologi...Roy B. Blizzard
 
Yhteisöllinen varhaiskasvatus, Päivi Marjanen
Yhteisöllinen varhaiskasvatus, Päivi MarjanenYhteisöllinen varhaiskasvatus, Päivi Marjanen
Yhteisöllinen varhaiskasvatus, Päivi MarjanenKai Kortelainen
 
Qumran, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study ...
Qumran, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study ...Qumran, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study ...
Qumran, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study ...Roy B. Blizzard
 
Miten kunnallista sosiaalipolitiikkaa voidaan toteuttaa tavoitteellisesti, so...
Miten kunnallista sosiaalipolitiikkaa voidaan toteuttaa tavoitteellisesti, so...Miten kunnallista sosiaalipolitiikkaa voidaan toteuttaa tavoitteellisesti, so...
Miten kunnallista sosiaalipolitiikkaa voidaan toteuttaa tavoitteellisesti, so...Kai Kortelainen
 
Gamla, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study Tour
Gamla, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study TourGamla, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study Tour
Gamla, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study TourRoy B. Blizzard
 
Carean sosiaalipalvelut toteuttamassa omalta osaltaan kunnallista sosiaalipol...
Carean sosiaalipalvelut toteuttamassa omalta osaltaan kunnallista sosiaalipol...Carean sosiaalipalvelut toteuttamassa omalta osaltaan kunnallista sosiaalipol...
Carean sosiaalipalvelut toteuttamassa omalta osaltaan kunnallista sosiaalipol...Kai Kortelainen
 
Bar 'Am & Mt. Meiron, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological...
Bar 'Am & Mt. Meiron, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological...Bar 'Am & Mt. Meiron, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological...
Bar 'Am & Mt. Meiron, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological...Roy B. Blizzard
 
Kunnallisen sosiaalipolitiikan suhde sote-­‐piiriin, yliopettaja Tuija Nummel...
Kunnallisen sosiaalipolitiikan suhde sote-­‐piiriin, yliopettaja Tuija Nummel...Kunnallisen sosiaalipolitiikan suhde sote-­‐piiriin, yliopettaja Tuija Nummel...
Kunnallisen sosiaalipolitiikan suhde sote-­‐piiriin, yliopettaja Tuija Nummel...Kai Kortelainen
 
Caesarea, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Stud...
Caesarea, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Stud...Caesarea, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Stud...
Caesarea, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Stud...Roy B. Blizzard
 
Bet She'an, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel ...
 Bet She'an, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel ... Bet She'an, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel ...
Bet She'an, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel ...Roy B. Blizzard
 
Capharnaum, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel St...
Capharnaum, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel St...Capharnaum, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel St...
Capharnaum, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel St...Roy B. Blizzard
 
Herodion, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Stud...
Herodion, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Stud...Herodion, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Stud...
Herodion, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Stud...Roy B. Blizzard
 
En Gedi, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study...
En Gedi, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study...En Gedi, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study...
En Gedi, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study...Roy B. Blizzard
 

Viewers also liked (17)

Lapsiperheiden hyvinvointi indikaattoritiedon valossa, Asiantuntijalakimies E...
Lapsiperheiden hyvinvointi	indikaattoritiedon valossa, Asiantuntijalakimies E...Lapsiperheiden hyvinvointi	indikaattoritiedon valossa, Asiantuntijalakimies E...
Lapsiperheiden hyvinvointi indikaattoritiedon valossa, Asiantuntijalakimies E...
 
Last Days of Jesus, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological T...
Last Days of Jesus, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological T...Last Days of Jesus, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological T...
Last Days of Jesus, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological T...
 
Jerash, Jordan - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study ...
Jerash, Jordan - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study ...Jerash, Jordan - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study ...
Jerash, Jordan - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study ...
 
Korazim, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study...
Korazim, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study...Korazim, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study...
Korazim, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study...
 
Model City of Jerusalem, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeologi...
Model City of Jerusalem, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeologi...Model City of Jerusalem, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeologi...
Model City of Jerusalem, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeologi...
 
Yhteisöllinen varhaiskasvatus, Päivi Marjanen
Yhteisöllinen varhaiskasvatus, Päivi MarjanenYhteisöllinen varhaiskasvatus, Päivi Marjanen
Yhteisöllinen varhaiskasvatus, Päivi Marjanen
 
Qumran, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study ...
Qumran, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study ...Qumran, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study ...
Qumran, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study ...
 
Miten kunnallista sosiaalipolitiikkaa voidaan toteuttaa tavoitteellisesti, so...
Miten kunnallista sosiaalipolitiikkaa voidaan toteuttaa tavoitteellisesti, so...Miten kunnallista sosiaalipolitiikkaa voidaan toteuttaa tavoitteellisesti, so...
Miten kunnallista sosiaalipolitiikkaa voidaan toteuttaa tavoitteellisesti, so...
 
Gamla, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study Tour
Gamla, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study TourGamla, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study Tour
Gamla, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study Tour
 
Carean sosiaalipalvelut toteuttamassa omalta osaltaan kunnallista sosiaalipol...
Carean sosiaalipalvelut toteuttamassa omalta osaltaan kunnallista sosiaalipol...Carean sosiaalipalvelut toteuttamassa omalta osaltaan kunnallista sosiaalipol...
Carean sosiaalipalvelut toteuttamassa omalta osaltaan kunnallista sosiaalipol...
 
Bar 'Am & Mt. Meiron, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological...
Bar 'Am & Mt. Meiron, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological...Bar 'Am & Mt. Meiron, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological...
Bar 'Am & Mt. Meiron, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological...
 
Kunnallisen sosiaalipolitiikan suhde sote-­‐piiriin, yliopettaja Tuija Nummel...
Kunnallisen sosiaalipolitiikan suhde sote-­‐piiriin, yliopettaja Tuija Nummel...Kunnallisen sosiaalipolitiikan suhde sote-­‐piiriin, yliopettaja Tuija Nummel...
Kunnallisen sosiaalipolitiikan suhde sote-­‐piiriin, yliopettaja Tuija Nummel...
 
Caesarea, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Stud...
Caesarea, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Stud...Caesarea, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Stud...
Caesarea, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Stud...
 
Bet She'an, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel ...
 Bet She'an, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel ... Bet She'an, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel ...
Bet She'an, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel ...
 
Capharnaum, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel St...
Capharnaum, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel St...Capharnaum, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel St...
Capharnaum, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel St...
 
Herodion, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Stud...
Herodion, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Stud...Herodion, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Stud...
Herodion, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Stud...
 
En Gedi, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study...
En Gedi, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study...En Gedi, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study...
En Gedi, Israel - Bible Scholars - Historical and Archaeological Travel Study...
 

Similar to Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, projektikoordinaattori Heini Maijanen, Socom Oy

Minna Laitila: Asiakasosallisuus palvelujen kehittämisessä
Minna Laitila: Asiakasosallisuus palvelujen kehittämisessäMinna Laitila: Asiakasosallisuus palvelujen kehittämisessä
Minna Laitila: Asiakasosallisuus palvelujen kehittämisessäTHL
 
Taneli Tiilikainen: Tarinoita kuntakumppanuudesta - Yhteistyötä vai kilpailua?
Taneli Tiilikainen: Tarinoita kuntakumppanuudesta - Yhteistyötä vai kilpailua?Taneli Tiilikainen: Tarinoita kuntakumppanuudesta - Yhteistyötä vai kilpailua?
Taneli Tiilikainen: Tarinoita kuntakumppanuudesta - Yhteistyötä vai kilpailua?Kolmas Lähde
 
SUW Case Palveluseteli, Eija Seppänen ja Tuomo Melin
SUW Case Palveluseteli, Eija Seppänen ja Tuomo MelinSUW Case Palveluseteli, Eija Seppänen ja Tuomo Melin
SUW Case Palveluseteli, Eija Seppänen ja Tuomo MelinOulu Wellness Institute
 
Sosiaalinen media hyvinvointialan liiketoiminnassa
Sosiaalinen media hyvinvointialan liiketoiminnassaSosiaalinen media hyvinvointialan liiketoiminnassa
Sosiaalinen media hyvinvointialan liiketoiminnassaPalveluseteli-hanke
 
Kunnan johtamisen viitearkkitehtuurin esitys
Kunnan johtamisen viitearkkitehtuurin esitysKunnan johtamisen viitearkkitehtuurin esitys
Kunnan johtamisen viitearkkitehtuurin esitysPaivi Sutinen
 
Jaakko Herrala; Jääkö psykiatria sotessa mopen osaan? Mikä on psykiatrian ase...
Jaakko Herrala; Jääkö psykiatria sotessa mopen osaan? Mikä on psykiatrian ase...Jaakko Herrala; Jääkö psykiatria sotessa mopen osaan? Mikä on psykiatrian ase...
Jaakko Herrala; Jääkö psykiatria sotessa mopen osaan? Mikä on psykiatrian ase...THL
 
Palveluja meille kaikille – miten sen hoidamme? Digitalisaatio tulevaisuudess...
Palveluja meille kaikille – miten sen hoidamme? Digitalisaatio tulevaisuudess...Palveluja meille kaikille – miten sen hoidamme? Digitalisaatio tulevaisuudess...
Palveluja meille kaikille – miten sen hoidamme? Digitalisaatio tulevaisuudess...Ikateknologiakeskus15
 
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05Paivi Sutinen
 
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05Paivi Sutinen
 
Ihminen, integraatio ja inkluusio – sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen...
Ihminen, integraatio ja inkluusio – sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen...Ihminen, integraatio ja inkluusio – sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen...
Ihminen, integraatio ja inkluusio – sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen...THL
 
Osallisuus korvaushoidon järjestämisessä ja hankinnoissa?
Osallisuus korvaushoidon järjestämisessä ja hankinnoissa?Osallisuus korvaushoidon järjestämisessä ja hankinnoissa?
Osallisuus korvaushoidon järjestämisessä ja hankinnoissa?THL
 
Sinikka Salo COPE-hankkeen aloitusseminaarissa
Sinikka Salo COPE-hankkeen aloitusseminaarissaSinikka Salo COPE-hankkeen aloitusseminaarissa
Sinikka Salo COPE-hankkeen aloitusseminaarissaTHL
 
Jorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiot
Jorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiotJorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiot
Jorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiotTHL
 
Helsingin osallisuus- ja vuorovaikutusmallin valmistelu/Johanna Seppälä
Helsingin osallisuus- ja vuorovaikutusmallin valmistelu/Johanna SeppäläHelsingin osallisuus- ja vuorovaikutusmallin valmistelu/Johanna Seppälä
Helsingin osallisuus- ja vuorovaikutusmallin valmistelu/Johanna SeppäläTHL
 
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 3 1.2 asiakasosallisuus_osah...
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 3 1.2 asiakasosallisuus_osah...Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 3 1.2 asiakasosallisuus_osah...
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 3 1.2 asiakasosallisuus_osah...Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
Sarita Friman: Sosiaalista osallisuutta Suomessa ja Euroopassa
Sarita Friman: Sosiaalista osallisuutta Suomessa ja EuroopassaSarita Friman: Sosiaalista osallisuutta Suomessa ja Euroopassa
Sarita Friman: Sosiaalista osallisuutta Suomessa ja EuroopassaTHL
 

Similar to Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, projektikoordinaattori Heini Maijanen, Socom Oy (20)

Minna Laitila: Asiakasosallisuus palvelujen kehittämisessä
Minna Laitila: Asiakasosallisuus palvelujen kehittämisessäMinna Laitila: Asiakasosallisuus palvelujen kehittämisessä
Minna Laitila: Asiakasosallisuus palvelujen kehittämisessä
 
Taneli Tiilikainen: Tarinoita kuntakumppanuudesta - Yhteistyötä vai kilpailua?
Taneli Tiilikainen: Tarinoita kuntakumppanuudesta - Yhteistyötä vai kilpailua?Taneli Tiilikainen: Tarinoita kuntakumppanuudesta - Yhteistyötä vai kilpailua?
Taneli Tiilikainen: Tarinoita kuntakumppanuudesta - Yhteistyötä vai kilpailua?
 
Uusi kansalaisyhteiskuntalinjaus: työpaja 3.4.2017
Uusi kansalaisyhteiskuntalinjaus: työpaja 3.4.2017Uusi kansalaisyhteiskuntalinjaus: työpaja 3.4.2017
Uusi kansalaisyhteiskuntalinjaus: työpaja 3.4.2017
 
SUW Case Palveluseteli, Eija Seppänen ja Tuomo Melin
SUW Case Palveluseteli, Eija Seppänen ja Tuomo MelinSUW Case Palveluseteli, Eija Seppänen ja Tuomo Melin
SUW Case Palveluseteli, Eija Seppänen ja Tuomo Melin
 
Sosiaalinen media hyvinvointialan liiketoiminnassa
Sosiaalinen media hyvinvointialan liiketoiminnassaSosiaalinen media hyvinvointialan liiketoiminnassa
Sosiaalinen media hyvinvointialan liiketoiminnassa
 
Kunnan johtamisen viitearkkitehtuurin esitys
Kunnan johtamisen viitearkkitehtuurin esitysKunnan johtamisen viitearkkitehtuurin esitys
Kunnan johtamisen viitearkkitehtuurin esitys
 
Aluekierros Tampere
Aluekierros TampereAluekierros Tampere
Aluekierros Tampere
 
Jaakko Herrala; Jääkö psykiatria sotessa mopen osaan? Mikä on psykiatrian ase...
Jaakko Herrala; Jääkö psykiatria sotessa mopen osaan? Mikä on psykiatrian ase...Jaakko Herrala; Jääkö psykiatria sotessa mopen osaan? Mikä on psykiatrian ase...
Jaakko Herrala; Jääkö psykiatria sotessa mopen osaan? Mikä on psykiatrian ase...
 
Palveluja meille kaikille – miten sen hoidamme? Digitalisaatio tulevaisuudess...
Palveluja meille kaikille – miten sen hoidamme? Digitalisaatio tulevaisuudess...Palveluja meille kaikille – miten sen hoidamme? Digitalisaatio tulevaisuudess...
Palveluja meille kaikille – miten sen hoidamme? Digitalisaatio tulevaisuudess...
 
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
 
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
 
Petri Keränen 11.4.2017 kasvupalvelu
Petri Keränen 11.4.2017 kasvupalveluPetri Keränen 11.4.2017 kasvupalvelu
Petri Keränen 11.4.2017 kasvupalvelu
 
Ihminen, integraatio ja inkluusio – sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen...
Ihminen, integraatio ja inkluusio – sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen...Ihminen, integraatio ja inkluusio – sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen...
Ihminen, integraatio ja inkluusio – sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen...
 
Osallisuus korvaushoidon järjestämisessä ja hankinnoissa?
Osallisuus korvaushoidon järjestämisessä ja hankinnoissa?Osallisuus korvaushoidon järjestämisessä ja hankinnoissa?
Osallisuus korvaushoidon järjestämisessä ja hankinnoissa?
 
Sinikka Salo COPE-hankkeen aloitusseminaarissa
Sinikka Salo COPE-hankkeen aloitusseminaarissaSinikka Salo COPE-hankkeen aloitusseminaarissa
Sinikka Salo COPE-hankkeen aloitusseminaarissa
 
Aluekierros Lappeenranta
Aluekierros LappeenrantaAluekierros Lappeenranta
Aluekierros Lappeenranta
 
Jorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiot
Jorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiotJorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiot
Jorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiot
 
Helsingin osallisuus- ja vuorovaikutusmallin valmistelu/Johanna Seppälä
Helsingin osallisuus- ja vuorovaikutusmallin valmistelu/Johanna SeppäläHelsingin osallisuus- ja vuorovaikutusmallin valmistelu/Johanna Seppälä
Helsingin osallisuus- ja vuorovaikutusmallin valmistelu/Johanna Seppälä
 
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 3 1.2 asiakasosallisuus_osah...
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 3 1.2 asiakasosallisuus_osah...Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 3 1.2 asiakasosallisuus_osah...
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 3 1.2 asiakasosallisuus_osah...
 
Sarita Friman: Sosiaalista osallisuutta Suomessa ja Euroopassa
Sarita Friman: Sosiaalista osallisuutta Suomessa ja EuroopassaSarita Friman: Sosiaalista osallisuutta Suomessa ja Euroopassa
Sarita Friman: Sosiaalista osallisuutta Suomessa ja Euroopassa
 

More from Kai Kortelainen

Päivähoito ja neuvola lapsen hyvinvointia tukemassa ja hyvinvointitietoa tuot...
Päivähoito	ja neuvola	lapsen hyvinvointia tukemassa ja hyvinvointitietoa tuot...Päivähoito	ja neuvola	lapsen hyvinvointia tukemassa ja hyvinvointitietoa tuot...
Päivähoito ja neuvola lapsen hyvinvointia tukemassa ja hyvinvointitietoa tuot...Kai Kortelainen
 
Lasten hyvinvoinnin rakentuminen maahanmuuttajaperheissä, Yliopettaja Minna V...
Lasten hyvinvoinnin rakentuminen maahanmuuttajaperheissä, Yliopettaja Minna V...Lasten hyvinvoinnin rakentuminen maahanmuuttajaperheissä, Yliopettaja Minna V...
Lasten hyvinvoinnin rakentuminen maahanmuuttajaperheissä, Yliopettaja Minna V...Kai Kortelainen
 
Rakennamme yhdessä työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa, erityisasiantuntija ...
Rakennamme yhdessä työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa, erityisasiantuntija ...Rakennamme yhdessä työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa, erityisasiantuntija ...
Rakennamme yhdessä työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa, erityisasiantuntija ...Kai Kortelainen
 
Asiakaslähtöinen varhaiskasvatus uusissa rakenteissa, Kouvolan kaupungin varh...
Asiakaslähtöinen varhaiskasvatus uusissa rakenteissa, Kouvolan kaupungin	varh...Asiakaslähtöinen varhaiskasvatus uusissa rakenteissa, Kouvolan kaupungin	varh...
Asiakaslähtöinen varhaiskasvatus uusissa rakenteissa, Kouvolan kaupungin varh...Kai Kortelainen
 
Lapsen tieto ja osallisuus varhaiskasvatuksessa, Koulutussuunnittelija Tiina ...
Lapsen tieto ja osallisuus varhaiskasvatuksessa, Koulutussuunnittelija Tiina ...Lapsen tieto ja osallisuus varhaiskasvatuksessa, Koulutussuunnittelija Tiina ...
Lapsen tieto ja osallisuus varhaiskasvatuksessa, Koulutussuunnittelija Tiina ...Kai Kortelainen
 
Toteutaaako Hyvinvointipalvelujen toimiala kunnallista sosiaalipolitiikkaa, h...
Toteutaaako Hyvinvointipalvelujen toimiala kunnallista sosiaalipolitiikkaa, h...Toteutaaako Hyvinvointipalvelujen toimiala kunnallista sosiaalipolitiikkaa, h...
Toteutaaako Hyvinvointipalvelujen toimiala kunnallista sosiaalipolitiikkaa, h...Kai Kortelainen
 
Unohtuuko kunnallinen sosiaalipolitiikka kuntatalouden kurimuksessa? fysioter...
Unohtuuko kunnallinen sosiaalipolitiikka kuntatalouden kurimuksessa? fysioter...Unohtuuko kunnallinen sosiaalipolitiikka kuntatalouden kurimuksessa? fysioter...
Unohtuuko kunnallinen sosiaalipolitiikka kuntatalouden kurimuksessa? fysioter...Kai Kortelainen
 
Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan...
Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan...Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan...
Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan...Kai Kortelainen
 
Pikkulapsiperhepalvelut esittelyssä
Pikkulapsiperhepalvelut esittelyssäPikkulapsiperhepalvelut esittelyssä
Pikkulapsiperhepalvelut esittelyssäKai Kortelainen
 

More from Kai Kortelainen (9)

Päivähoito ja neuvola lapsen hyvinvointia tukemassa ja hyvinvointitietoa tuot...
Päivähoito	ja neuvola	lapsen hyvinvointia tukemassa ja hyvinvointitietoa tuot...Päivähoito	ja neuvola	lapsen hyvinvointia tukemassa ja hyvinvointitietoa tuot...
Päivähoito ja neuvola lapsen hyvinvointia tukemassa ja hyvinvointitietoa tuot...
 
Lasten hyvinvoinnin rakentuminen maahanmuuttajaperheissä, Yliopettaja Minna V...
Lasten hyvinvoinnin rakentuminen maahanmuuttajaperheissä, Yliopettaja Minna V...Lasten hyvinvoinnin rakentuminen maahanmuuttajaperheissä, Yliopettaja Minna V...
Lasten hyvinvoinnin rakentuminen maahanmuuttajaperheissä, Yliopettaja Minna V...
 
Rakennamme yhdessä työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa, erityisasiantuntija ...
Rakennamme yhdessä työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa, erityisasiantuntija ...Rakennamme yhdessä työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa, erityisasiantuntija ...
Rakennamme yhdessä työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa, erityisasiantuntija ...
 
Asiakaslähtöinen varhaiskasvatus uusissa rakenteissa, Kouvolan kaupungin varh...
Asiakaslähtöinen varhaiskasvatus uusissa rakenteissa, Kouvolan kaupungin	varh...Asiakaslähtöinen varhaiskasvatus uusissa rakenteissa, Kouvolan kaupungin	varh...
Asiakaslähtöinen varhaiskasvatus uusissa rakenteissa, Kouvolan kaupungin varh...
 
Lapsen tieto ja osallisuus varhaiskasvatuksessa, Koulutussuunnittelija Tiina ...
Lapsen tieto ja osallisuus varhaiskasvatuksessa, Koulutussuunnittelija Tiina ...Lapsen tieto ja osallisuus varhaiskasvatuksessa, Koulutussuunnittelija Tiina ...
Lapsen tieto ja osallisuus varhaiskasvatuksessa, Koulutussuunnittelija Tiina ...
 
Toteutaaako Hyvinvointipalvelujen toimiala kunnallista sosiaalipolitiikkaa, h...
Toteutaaako Hyvinvointipalvelujen toimiala kunnallista sosiaalipolitiikkaa, h...Toteutaaako Hyvinvointipalvelujen toimiala kunnallista sosiaalipolitiikkaa, h...
Toteutaaako Hyvinvointipalvelujen toimiala kunnallista sosiaalipolitiikkaa, h...
 
Unohtuuko kunnallinen sosiaalipolitiikka kuntatalouden kurimuksessa? fysioter...
Unohtuuko kunnallinen sosiaalipolitiikka kuntatalouden kurimuksessa? fysioter...Unohtuuko kunnallinen sosiaalipolitiikka kuntatalouden kurimuksessa? fysioter...
Unohtuuko kunnallinen sosiaalipolitiikka kuntatalouden kurimuksessa? fysioter...
 
Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan...
Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan...Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan...
Kunnallisen sosiaalipolitiikan sisältö ja arvo, ylisosiaalineuvos Aulikki Kan...
 
Pikkulapsiperhepalvelut esittelyssä
Pikkulapsiperhepalvelut esittelyssäPikkulapsiperhepalvelut esittelyssä
Pikkulapsiperhepalvelut esittelyssä
 

Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, projektikoordinaattori Heini Maijanen, Socom Oy

 • 1. Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa Kunnallisen sosiaalipolitiikan iltapäivä tiistai 12.11.2013 Projektikoordinaattori Heini Maijanen MontEri-hanke, Socom Oy
 • 2. Yhdistysten määrä Kaakkois-Suomessa Yhteensä 7 497 rekisteröitynyttä yhdistystä, joista  3 289 toimii Etelä-Karjalassa ja  4 208 Kymenlaaksossa (Patentti- ja rekisterihallituksen alueen yhdistyslistaus 2013)
 • 3. Monimuotoinen kolmas sektori Vapaaehtoisvoimin toimiva yhdistys Jäsen- ja palveluorientoitunut yhdistys Palvelutuotantoon suuntautunut yhdistys Käsitys perustehtävästä Sääntöjen mukaisen toiminnan tarjoaminen jäsenistölle Säännönmukainen toiminta jäsenistölle + palvelutoimintaa Asiakaslähtöinen palvelutoiminta Arvot Arvostetaan jäsenistölle tuottavaa perustoimintaa ja siihen liittyvää osaamista Jäsenistölle kohdistuva toiminta ja osaaminen sekä palvelutoiminta  vastakkainasettelua esiintyy Asiakkaiden tarpeisiin vastaavat laadukkaat palvelut, joilla riittävä kysyntä Ohjautumine n Säännöt, jäsenistön tarpeet ja avustuslinjaukset Säännöt, jäsenistön tarpeet ja avustuslinjaukset. Toisaalta palvelujen käyttäjien ja tilaajien tarpeet Palvelujen käyttäjien ja tilaajien tarpeista ja säännöistä Toiminta-alue Paikallisesti, koska jäsenistö ohjaa toimintaa Jäsenlähtöinen toiminta paikallisesti, voi laajentua alueellisesti palveluntuottajan roolissa Paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti kysyntälähtöisesti Tulovirrat Jäsen-, osallistumis- ja pääsymaksut sekä erilaiset avustukset, talkoot Jäsentulot, avustukset, talkootoiminta ja palvelutoiminnan tuotot Kohdennetut avustukset, yritysyhteistyö ja palveluiden tuotot Näkemykset tulevaisuude n roolista Perustoiminnan pysyminen laadukkaana Perustoiminta yhdistyksen kivijalka. Palvelutoiminta tukee tätä. Mitä suuremmaksi palvelutoiminta kasvaa, sitä vähemmän yhdistys pystyy toimimaan äänitorvena alkuperäisessä tarkoituksessa Toiminnan tarkoitusta tukevat palvelut ja asiakkaan tarpeisiin vastaaminen Ammatillinen identiteetti Motivaation lähteenä yhdistyksen perustarkoitus ja siihen liittyvä osaaminen Uudet osaamisvaatimukset voivat aiheuttaa epävarmuutta ja tyytymättömyyttä Kytkeytyy palvelujen tuottamiseen ja siihen liittyvään osaamiseen Perinteinen järjestötoiminta Lähde: mukaillen http://www.kolmaslahde.fi/tukea/tyokalut Palveluja tuottava järjestötoiminta
 • 4. Miltä kuntien ja järjestöjen välinen yhteistyö näyttää Kaakkois-Suomessa? •Selvitys pohjautuu yhdistyksille ja kuntatoimijoille suunnattuihin sähköisiin kyselyihin KaakkoisSuomessa • Yhdistysvastaajia 196, joista 70 % toimii vapaaehtoisen resurssin varassa • Kuntavastaajia 7/16 •Raportti luettavissa osoitteessa: www.socom.fi/julkaisut
 • 5. Järjestöjen ja kuntien välinen yhteistyö
 • 7. Yhteiset tavoitteet, mutta erilaiset keinot ‒ Fyysinen pääoma (resurssit, välineet, toimitilat): ‒ JÄRJESTÖTvoimavarojen kustannussäästöt, tehokkaampi käyttö, suuremmat tapahtumat - Tavoittaa niitä ihmisiä, jotka eivät hakeudu palvelujen piiriin - ”Ihmisten arjen asiantuntijoita” tuntee jäsenistön ja myös laajemmin paikallisen yhteisön tarpeet ruohonjuuritasolla ‒ Henkinen pääoma Monipuolista (toimijoiden osaaminen ja osaamisen arkipäivän tukea: kartoittaminen): tietoa ja ohjausta, HYVINVOIVAT JA ‒ tiedon jakaminen ja laajentaminen vertaistukea - Asukkaiden äänen esiintuojia TERVEET molemmin puolin ASUKKAAT  Yhdessä tekemistä - Alueen kehittäminen: kunnan ‒ Sosiaalinen pääoma elinvoima ja viihtyisyys parantunut – (luottamus, varavuoroinen kunta tuntuu kokonaiselta kunnioittaminen ja toisten arvostus): ‒ ‒ Päällekkäisyyksien välttäminen Alueen yhteisöllisyys ja yhteishenki vahvistuu - ‒ Symbolinen pääoma (maine ja identiteetti): ‒ ‒ ‒ Yhteistyöllä enemmän näkyvyyttä Tieto meistä lisääntyy vaikuttaminen - Monipuolisemmat, täydentävät ja uudet palvelut, jotka lisäävät kunnan KUNTA vetovoimaisuutta  palvelut Työllistämisvaikutukset
 • 8. Huomioita yhteistyökyselyn pohjalta  Paikoittain yhteistyö kuntien ja järjestöjen välillä vireää, mutta sitä leimaa sattumanvaraisuus ja riippuu pitkälti henkilötason suhteista  Järjestöt hyvin heterogeeninen joukko ja järjestöjen välinen yhteistyö on myös satunnaista  Laajenevat kunnat ja paikalliset yhdistykset eivät välttämättä kohtaa  On tärkeää erottaa toisistaan vastikkeeton (vapaaehtoistyö) ja vastikkeellinen (palvelutuotanto) järjestötyö
 • 9. Uusia avauksia  Kohtaamispaikat/kansalaistoiminnan keskus tukemaan seudullisia/kuntakohtaisia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteita ja toimintamalleja?  Yhteistyön onnistuminen vaatii koordinoivaa panosta - kenelle se kuuluu – voiko sitä jakaa?  Miten kuntien kirjoitetusta kunta-järjestöyhteistyöstrategioista huomio saataisiin itse prosessiin – eri toimijoiden väliset keskustelut?
 • 10. Yhteistyön kehittäminen ar voverkon avulla
 • 12. YKSIN VAI YHESSÄ? – järjestöpäivä la 30.11. klo 10-15 Lappeenrannassa, Saimaan ammattikorkeakoululla, osoitteessa • Missä asioissa kansalaisjärjestöjen Skinnarilankatu 36 yhteistyö on tarpeellista? Miten yhteistyöhön päästään? Tarvitaanko tähän rakenteita? • Mitä konkreettisia välineitä tarvitaan järjestöjen toimintaedellytysten turvaamiselle ja vahvistamiselle? Ilmoittaudu mukaan 18.11. mennessä www.socom.fi/ilmoittautuminen
 • 13. Yhteystiedot: Projektikoordinaattori Heini Maijanen puh. 050 434 2443, heini.maijanen@socom.fi www.socom.fi/MontEri www.yhdistysinfo.fi www.facebook.com/MonteriHanke