Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Příloha 1 online systém olina

4,841 views

Published on

Příloha k publikaci Metodika pro odborné konzultanty k zavádění kvality v neformálním vzdělávání v systému OLINA.

Published in: Business
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F90ZZC ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2F90ZZC ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Příloha 1 online systém olina

 1. 1. online systém OLINA kvalita do vašich organizací
 2. 2. O systému OLINA • Posláním systému OLINA je nabídnout komplexní podporu při zavádění procesu řízení kvality do organizací poskytující neformální a zájmové vzdělávání • U zrodu systému stály organizace i jednotlivci pracující s dětmi a mládeží v České republice stejně jako experti na procesy a na otázky řízení kvality
 3. 3. Důvody vzniku systému OLINA • Neexistence nástroje k sebehodnocení organizací a jejich pracovníků v prostředí zájmového a neformálního vzdělávání • Neexistence komplexního nástroje shrnujícího oblasti řízení kvality v zájmovém a neformálním vzdělávání • Neexistence nástroje, který by byl uživatelsky přívětivý, snadno dostupný, finančně nenáročný
 4. 4. Využití systému OLINA v praxi Systém OLINA lze využít: • • • • K sebehodnocení pracovníků Ke vzdělávání pracovníků organizace K nastavení procesního řízení v organizaci K celkovému sebehodnocení chodu organizace
 5. 5. Moduly systému OLINA Kompetenční modul – slouží pro hodnocení až 30 klíčových kompetencí jednotlivých pracovníků organizace prostřednictvím online testů včetně externího hodnocení 360°zpětnou vazbou Hodnotící modul – slouží k nastavení procesního řízení ve vaší organizaci a sebehodnocení vaší organizace prostřednictvím nástrojů: Model CAF, Interní audit E-learningový modul - slouží k vzdělávání a rozvoji pracovníků prostřednictvím vzdělávacích programů zaměřených rozvoj klíčových kompetencí
 6. 6. Přínos systému pro uživatele Lepší systém řízení organizace Efektivnější řízení vlastních činností Profesionální pracovníci Spokojené děti
 7. 7. Procesní řízení online systém OLINA Ucelené informace k problematice procesního řízení naleznete na adrese www.olina.ka2.cz v sekci O Olině/dokumenty/metodika - procesní analýza.
 8. 8. Definice procesu Proces Soubor navazujících činností, které se týkají jednoho předmětu činnosti. Každá činnost přeměňuje soubor vstupů na výstupy nebo následky, čímž se přidává hodnota. Rozlišujeme:  řídící procesy  hlavní procesy  podpůrné procesy
 9. 9. Procesní přístup • Využití systému procesů v rámci organizace spolu s identifikací těchto procesů, jejich vzájemným působením a jejich managementem tak, aby vytvářely zamýšlený výstup, lze nazývat „procesní přístup“. • Výhodou procesního přístupu je to, že umožňuje neustálé řízení propojení jednotlivých procesů v jejich systému, stejně jako řízení jejich vzájemných vazeb. • Důležitou roli zde hrají i požadavky klienta a měření jeho spokojenosti.
 10. 10. Přínosy procesní organizace • Možnost pružného ovlivňování plnění strategických záměrů organizace přes procesy. • Možnost nastolení vhodnější a transparentnější motivace pracovníků pro splnění cílových hodnot výkonnosti procesů. • Přenesení zákaznické orientace směrem do procesů. • Snaha lépe uspokojovat i vnitřní klienty v rámci organizace.
 11. 11. Průběh procesního řízení • • • • • • • Zmapování hlavních procesů Zmapování řídících a podpůrných procesů Definice vstupů, výstupů, produktů, zákazníků Definice vlastníků procesů Stanovení znaků procesů Vytvoření komplexního procesního řízení Prověřování, zlepšování
 12. 12. Základní principy procesního řízení ZDROJE Pracovníci Infrastruktura Pracovní prostředí Informace Finance VSTUPY PROCES Vlastník procesu Znaky (kvality) procesu VÝSTUPY = PRODUKTY Indikátory výkonnosti procesu Kritéria výkonnosti procesu Znaky kvality Cíle kvality produktu
 13. 13. Pohled na proces • Kdo jsou jeho klienti? Co potřebují a požadují? • Kdo je vlastníkem procesu? A jeho tým? • Jaké jsou výstupy z procesu, co je produktem procesu? (produkty=služby, hlavní a vedlejší) • Má proces dostatečnou dokumentaci? • Má způsobilý personál? • Má potřebnou infrastrukturu? Zařízení, vybavení a jejich úroveň, údržba? • Jaké jsou klíčové ukazatele procesu? (metriky)
 14. 14. Ukazatele výkonnosti procesu • Je organizací zvolený ukazatel, přes který posuzuje organizace svoji úspěšnost. • Tento ukazatel může zahrnovat záměry k dosahování požadované efektivnosti nebo účinnosti procesu. Jednotlivé ukazatele:  Zaměřené na finanční management  Zaměřené na klienty (na kvalitu služby)  Zaměřené na proces (kvalifikaci pracovníků)
 15. 15. Mapa procesů Mapa procesů se využívá pro přehledné členění všech procesů a činností v organizaci. Řídící procesy Hlavní procesy Podpůrné procesy Strategie, plánování Výchova a vzdělávání Fundraisingová politika Marketing, PR Kontrolní systém, evaluace Finanční management Správa majetku Lidské zdroje Dokumentace Řízení projektů
 16. 16. Karta procesu • Pro každý proces vlastník procesu vyplní podrobnou kartu.

×