Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Představení odvedené práce v ka 01 za rok 2013

419 views

Published on

Projekt K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání započal v říjnu 2012, avšak první realizace činností odstartovala již v lednu roku 2013 přípravou dvou vzdělávacích programů, které jsou doplněny o tištěné metodiky. Dále jsme pokračovali výběrem 20 odborných konzultantů včetně jejich proškolení dle vytvořeného vzdělávacího programu. Nejnáročnější se ukázalo vybrat 16 organizací prostřednictvím zadávacího řízení veřejné zakázky pro realizace pilotáže nástrojů online systému OLINA. Nakonec se nám podařilo vybrat pouze 7 organizací, které od června započali realizaci pilotáže.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Představení odvedené práce v ka 01 za rok 2013

  1. 1. Cílem semináře bylo seznámit účastníky s řízením kvality v zájmovém a neformálním vzdělávání a představit dostupné nástroje pro sebehodnocení organizací. Realizováno: 31.5. 2013 Počet účastníků: 69
  2. 2. Cílem školení bylo seznámit účastníky s problematikou zájmového a neformálního vzdělávání v České republice. Naučit je konzultačním dovednostem k řídícím a podpůrným procesům vydefinovaným v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání. Naučit je základní orientaci v online systému řízení kvality OLINA. Realizováno: 03.- 09. 05. 2013 Počet účastníků: 20
  3. 3. Cílem školení bylo zprostředkovat účastníkům základní znalosti systému řízení kvality v organizacích zájmového a neformálního vzdělávání. Naučit je zavádět nástroje řízení kvality do organizace s využitím systému OLINA, spočívající v osvojení problematiky hodnocení organizace a pracovníků prostřednictvím nástrojů Procesní analýza, model CAF, Interní audit a systému měření klíčových kompetencí. Realizováno: 06/2013 Počet účastníků: 16
  4. 4. Obecným cílem workshopu byla praktická výměna zkušeností se zaváděním nástrojů řízení kvality. Hlavním cílem workshopu byla problematika hlavního procesu (výchova a vzdělávání), včetně návrhů hodnocení hlavního procesu v organizacích zájmového a neformálního vzdělávání. Realizováno: 18. 11. 2013 Počet účastníků: 19
  5. 5. Podpůrný materiál pro vzdělávání konzultantů, čtenářům pomůže při orientaci v principech zavádění kvality do organizací zájmového a neformálního vzdělávání a současně je snad i pobídne k zájmu o rozšíření profesní orientace. Jedná se o ideální příležitost pro odborníky ve sledovaných oblastech, aby přenesli své zkušenosti a podpořili tak kvalitu v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání. Realizováno: 01 – 04/2013, tisk 12/2013
  6. 6. Podpůrný materiál pro vzdělávání konzultantů, čtenářům pomůže při orientaci v principech zavádění kvality do organizací zájmového a neformálního vzdělávání a současně je pobídne k zájmu o zavedení systému OLINA v organizaci. Realizováno: 01 – 04/2013, tisk 12/2013
  7. 7. V rámci zadávacího řízení veřejné zakázky „Zavádění nástrojů kvality“ došlo k výběru 7 organizací, které pilotují nástroje online systému OLINA. Na základě výsledků pilotáže dojde k úpravě systému. Realizováno: 06/2013 – probíhá Organizace realizující pilotáž Rodina Předbořice Olomoucko-zlínská krajská organizace Pionýra Moravskoslezská krajská rada Asociace TOM ČR Český svaz chovatelů, Základní organizace chovatelů koček Praha 8 Středisko volného času Déčko, Náchod Občanské sdružení Hnutí GO! Občanské sdružení Lanové centrum PROUD
  8. 8. Spolupráce s ČRDM, SPDDM, MŠMT Účast pracovníků KA 01 na konferencích: Projekt Koncept, Rodiče vítáni Komunikace s uživateli systému OLINA, SVČ, NNO Propojení systémů OLINA a OKP (osobní kompetenční portfolio) a mnoho dalšího 

×