SlideShare a Scribd company logo
1
Nová generace programů
státní podpory pro NNO
pracující s dětmi a
mládeží
Mgr. Michal Urban
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 • tel.: +420 234 811 134
Michal.Urban@msmt.cz • www.msmt.cz/mladez
2
Koncepce státní
politiky pro práci s
dětmi a mládeží
(2007 – 2013)
2007 2008 2009 2010 2011 20132012 2014 2015 2016 2017 2018
Bílá kniha
Evropa 2020
20202019 2021
Obnovený rámec evropské
spolupráce pro práci s dětmi a
mládeží (2009 – 2018)
Koncepce podpory
mládeže (2014 –
2020)
Strategie vzdělávací
politiky do roku 2020
3
Koncepce podpory mládeže
PILÍŘE určují stanovené principy, na nichž je vystavěna představa o
dopadu Koncepce na mladého člověka.
HORIZONTÁLNÍ PRIORITY zohledňují prioritní oblasti podpory v rámci
politiky mládeže napříč všemi strategickými i dílčími cíli.
STRATEGICKÉ CÍLE označují nadefinovanou vizi, k čemu má Koncepce
přispívat v konkrétních tematických oblastech politiky mládeže
v dlouhodobém horizontu do roku 2020.
DÍLČÍ CÍLE rozpracovávají tuto vizi z hlediska současného,
střednědobého a dlouhodobého naplňování strategických cílů.
OPATŘENÍ definují konkrétní kroky vedoucí k dosažení požadovaných
dílčích cílů.
4
Vytvářet příznivé a udržitelné
podmínky pro účast dětí a mládeže v
zájmovém a neformálním vzdělávání
1. Podporovat vzdělávací aktivity, projekty a programy zaměřené na
systematické rozvíjení klíčových kompetencí pro komplexní rozvoj
osobnosti
2. Podporovat rozvoj organizací pracujících v neformálním a zájmovém s
důrazem na kvalitu vzdělávání
3. Podporovat organizace pracující s dětmi a mládeží s důrazem na
inkluzivní přístup a mezigenerační dialog
4. Vytvářet podmínky pro rozvoj činnosti školských zařízení pro zájmové
vzdělávání s cílem zvýšit kapacitu pro potenciální účastníky a finančně
zabezpečit jejich činnost
5
Alokace
MŠMT – cca 180 mil. Kč
Kraj
Existuje
samostatný
dotační program
pro mládež?
Celková alokace
samostatného programu
pro mládež (v Kč/rok)
Pokud je např. dotační program pro
sport a mládež dohromady, jaký je
odhad financí pro mládež (v Kč/rok)
Jihomoravský kraj Ano 6 000 000
Královéhradecký kraj Ano 3 751 000
Karlovarský kraj Ano 400 000
Pardubický kraj Ano 500 000
Hlavní město Praha Ano 26 000 000
Jihočeský kraj Ano 5 700 000
Liberecký kraj Ano 2 500 000
Středočeský kraj Ne 5 000 000
Olomoucký kraj Ne 449 140
Zlínský kraj Ne 200 000
Moravskoslezský kraj Ano 2 000 000
Plzeňský kraj Ne 17 000 000
Ústecký kraj Ano 7 000 000
Kraj Vysočina Ano 8 376 280
6
Programy státní podpory pro práci s
dětmi a mládeží 2010-2015
Program č. 1 – zabezpečení pravidelné činnosti NNO pro organizované
děti a mládež.
Program č. 2 – podpora vybraných forem práce s neorganizovanými
dětmi a mládeží.
Program č. 3 – Mimořádné výzvy
program č. 4 – Podpora činnosti Informačních center pro mládež.
Tento program je výhradně určen certifikovaným Informačních
centrům pro mládež .
7
Návrh - NNO uznané MŠMT po práci s
dětmi a mládeží
- Na období 2016-2020
- Využití výsledků K2
- Nabídka benefitů
- Zpřísnění
- Harmonogram
8
č. Podmínky
1 Organizace vznikla nejméně 5 let před podáním žádosti.
2 Organizace má organizační jednotku min. ve 3 krajích České republiky.
3
Organizace je podle svých stanov organizací dětí a mládeže nebo má ve svých stanovách zakotveno,
že práce s dětmi a mládeží je její hlavní činností.
4 Organizace má jasně definovanou organizační strukturu a jasně popsané procesy v organizaci.
5
Organizace zveřejňuje srozumitelnou a přehledně zpracovanou roční zprávu za uplynulý rok nebo
určité období včetně informací o hospodaření organizace.
6
Org. má zpracovaný strategický plán rozvoje obsahující koncepci rozvoje své činnosti do roku 2020
a stručný popis výchovně vzdělávacího programu, který obsahuje jasně formulované cíle, metody,
formy.
7
Organizace nemá závazky po splatnosti mj. jiné vůči státu, obcím a krajům a nemá dluh na pojistném
na veřejné zdravotní pojištění. Statutární orgán nebo členové statutárního orgánu nebyl/i odsouzen/i
pro jakýkoliv úmyslný trestný čin.
8
Org. obdržela nejméně ve čtyřech letech z posledních pěti let před podáním žádosti dotaci ze státního
rozpočtu v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO, kterou řádně vyúčtovala.
9 Organizace svoji činnost systematicky prezentuje široké veřejnosti.
9
10
Činnost organizace je pravidelně vyhodnocována.
11
Organizace realizuje činnost nejen pro vlastní členy, ale trvale nabízí činnosti a aktivity i pro další děti
a mládež.
12
Organizace podporuje dobrovolnictví mládeže.
13
Organizace umožňuje účast na své činnosti i dětem a mládeži se speciálními vzdělávacími potřebami
(tj. osobám se zdravotním nebo jiným hendikepem).
14
Organizace pravidelně vzdělává své vedoucí dětí a mládeže i ostatní pracovníky s dětmi a mládeží
v akreditovaných vzdělávacích zařízeních nebo v rámci vlastního vzdělávacího systému, který je znám
MŠMT.
15
Organizace má kvalitní personální zabezpečení své činnosti. Nejméně 60 % osob samostatně řídících
činnost výchovné jednotky dětí a mládeže (např. oddílu, kroužku, klubu) jsou absolventy
akreditovaných vzdělávacích programů nebo akcí realizovaných na základě vnitřního vzdělávacího
systému organizace, který je znám MŠMT.
10
Návrh - Příprava nové generace
programů pro NNO
- Program č. 1 – Zabezpečení činnosti uznaných
organizací
- Program č. 2 – Podpora střešních organizací
- Program č. 3 – Podpora organizací, které mají
pobočné spolky
- Program č. 4 – Podpora NNO, které nemají
pobočné spolky
11
Návrh - Příprava nové generace
programů pro NNO
- Investice a podpora ICM budou mít samostatné
dotační programy
- Podpora organizované i neorganizované mládeže
- Nový informační systém
- Bodové hodnocení
- Finanční alokace
12
Děkuji za pozornost
Mgr. Michal Urban
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 • tel.: +420 234 811 134
Michal.Urban@msmt.cz • www.msmt.cz/mladez

More Related Content

Similar to K2 msmt - urban

Seminář pro nno - programy 2017-2020 do-is
Seminář pro nno - programy 2017-2020 do-isSeminář pro nno - programy 2017-2020 do-is
Seminář pro nno - programy 2017-2020 do-is
NarodniInstitut
 
Nové programy mu
Nové programy muNové programy mu
Nové programy mu
NarodniInstitut
 
Příklad Grant magazínu - administrativní tým, úspěšné projekty, best practise
Příklad Grant magazínu - administrativní tým, úspěšné projekty, best practisePříklad Grant magazínu - administrativní tým, úspěšné projekty, best practise
Příklad Grant magazínu - administrativní tým, úspěšné projekty, best practiseMgr. Nazim Afana, LL.M.
 
Czech competence model
Czech competence modelCzech competence model
Czech competence model
Zuzana Freibergová
 
Operační program zaměstnanost - Adéla Purschová
Operační program zaměstnanost - Adéla PurschováOperační program zaměstnanost - Adéla Purschová
Operační program zaměstnanost - Adéla Purschová
Technologická agentura ČR
 
Sdružení pracovníků domů dětí / Mgr. Ing. Libor Bezděk / Závěrečná konference...
Sdružení pracovníků domů dětí / Mgr. Ing. Libor Bezděk / Závěrečná konference...Sdružení pracovníků domů dětí / Mgr. Ing. Libor Bezděk / Závěrečná konference...
Sdružení pracovníků domů dětí / Mgr. Ing. Libor Bezděk / Závěrečná konference...
NarodniInstitut
 
čEsko polská přeshraniční spolupráce
čEsko polská přeshraniční spoluprácečEsko polská přeshraniční spolupráce
čEsko polská přeshraniční spolupráce
Martin Bohuněk
 
Miroslav Hřebecký o tom, ako možno pomáhať školám na strednej úrovni riadenia
Miroslav Hřebecký o tom, ako možno pomáhať školám na strednej úrovni riadeniaMiroslav Hřebecký o tom, ako možno pomáhať školám na strednej úrovni riadenia
Miroslav Hřebecký o tom, ako možno pomáhať školám na strednej úrovni riadenia
noveskolstvo.sk
 
Zaverečná zpráva AIESEC ČR 2015/2016
Zaverečná zpráva AIESEC ČR 2015/2016Zaverečná zpráva AIESEC ČR 2015/2016
Zaverečná zpráva AIESEC ČR 2015/2016
AIESEC in the Czech Republic
 
Ic nn prezentace školení vš
Ic nn prezentace školení všIc nn prezentace školení vš
Ic nn prezentace školení vš
Matěj Kapošváry
 
Czech NoNEETs brochure for NEETS
Czech NoNEETs brochure for NEETSCzech NoNEETs brochure for NEETS
Czech NoNEETs brochure for NEETSJan Šašek
 
Zahájili jsme projekt THEY.EA
Zahájili jsme projekt THEY.EAZahájili jsme projekt THEY.EA
Zahájili jsme projekt THEY.EA
EUDA_ERA
 
10 05 31 klice_pro_zivot
10 05 31 klice_pro_zivot10 05 31 klice_pro_zivot
10 05 31 klice_pro_zivot
NarodniInstitut
 
Institutional Informative NoNEETs brochure Czech
Institutional Informative NoNEETs brochure CzechInstitutional Informative NoNEETs brochure Czech
Institutional Informative NoNEETs brochure Czech
Crij Occitanie - site Toulouse
 
Služby na podporu lokalní ekonomiky_nabidka M.C.TRITON
Služby na podporu lokalní ekonomiky_nabidka M.C.TRITONSlužby na podporu lokalní ekonomiky_nabidka M.C.TRITON
Služby na podporu lokalní ekonomiky_nabidka M.C.TRITON
Marek PAVLÍK
 
2015 prezentace metodika-def
2015  prezentace metodika-def2015  prezentace metodika-def
2015 prezentace metodika-def
Radek Maca
 
Brochure for neets Czech
Brochure for neets CzechBrochure for neets Czech
Brochure for neets Czech
Crij Occitanie - site Toulouse
 
Miroslav Hřebecký (EDUin): České zkušenosti se zaváděním středního článku
Miroslav Hřebecký (EDUin): České zkušenosti se zaváděním středního článkuMiroslav Hřebecký (EDUin): České zkušenosti se zaváděním středního článku
Miroslav Hřebecký (EDUin): České zkušenosti se zaváděním středního článku
noveskolstvo.sk
 
Doporučené změny vnitřních předpisů VVŠ
Doporučené změny vnitřních předpisů VVŠDoporučené změny vnitřních předpisů VVŠ
Doporučené změny vnitřních předpisů VVŠ
MEYS, MŠMT in Czech
 
MAP Opava, Vítkov_Jiri Krist
MAP Opava, Vítkov_Jiri KristMAP Opava, Vítkov_Jiri Krist
MAP Opava, Vítkov_Jiri Krist
BeePartner
 

Similar to K2 msmt - urban (20)

Seminář pro nno - programy 2017-2020 do-is
Seminář pro nno - programy 2017-2020 do-isSeminář pro nno - programy 2017-2020 do-is
Seminář pro nno - programy 2017-2020 do-is
 
Nové programy mu
Nové programy muNové programy mu
Nové programy mu
 
Příklad Grant magazínu - administrativní tým, úspěšné projekty, best practise
Příklad Grant magazínu - administrativní tým, úspěšné projekty, best practisePříklad Grant magazínu - administrativní tým, úspěšné projekty, best practise
Příklad Grant magazínu - administrativní tým, úspěšné projekty, best practise
 
Czech competence model
Czech competence modelCzech competence model
Czech competence model
 
Operační program zaměstnanost - Adéla Purschová
Operační program zaměstnanost - Adéla PurschováOperační program zaměstnanost - Adéla Purschová
Operační program zaměstnanost - Adéla Purschová
 
Sdružení pracovníků domů dětí / Mgr. Ing. Libor Bezděk / Závěrečná konference...
Sdružení pracovníků domů dětí / Mgr. Ing. Libor Bezděk / Závěrečná konference...Sdružení pracovníků domů dětí / Mgr. Ing. Libor Bezděk / Závěrečná konference...
Sdružení pracovníků domů dětí / Mgr. Ing. Libor Bezděk / Závěrečná konference...
 
čEsko polská přeshraniční spolupráce
čEsko polská přeshraniční spoluprácečEsko polská přeshraniční spolupráce
čEsko polská přeshraniční spolupráce
 
Miroslav Hřebecký o tom, ako možno pomáhať školám na strednej úrovni riadenia
Miroslav Hřebecký o tom, ako možno pomáhať školám na strednej úrovni riadeniaMiroslav Hřebecký o tom, ako možno pomáhať školám na strednej úrovni riadenia
Miroslav Hřebecký o tom, ako možno pomáhať školám na strednej úrovni riadenia
 
Zaverečná zpráva AIESEC ČR 2015/2016
Zaverečná zpráva AIESEC ČR 2015/2016Zaverečná zpráva AIESEC ČR 2015/2016
Zaverečná zpráva AIESEC ČR 2015/2016
 
Ic nn prezentace školení vš
Ic nn prezentace školení všIc nn prezentace školení vš
Ic nn prezentace školení vš
 
Czech NoNEETs brochure for NEETS
Czech NoNEETs brochure for NEETSCzech NoNEETs brochure for NEETS
Czech NoNEETs brochure for NEETS
 
Zahájili jsme projekt THEY.EA
Zahájili jsme projekt THEY.EAZahájili jsme projekt THEY.EA
Zahájili jsme projekt THEY.EA
 
10 05 31 klice_pro_zivot
10 05 31 klice_pro_zivot10 05 31 klice_pro_zivot
10 05 31 klice_pro_zivot
 
Institutional Informative NoNEETs brochure Czech
Institutional Informative NoNEETs brochure CzechInstitutional Informative NoNEETs brochure Czech
Institutional Informative NoNEETs brochure Czech
 
Služby na podporu lokalní ekonomiky_nabidka M.C.TRITON
Služby na podporu lokalní ekonomiky_nabidka M.C.TRITONSlužby na podporu lokalní ekonomiky_nabidka M.C.TRITON
Služby na podporu lokalní ekonomiky_nabidka M.C.TRITON
 
2015 prezentace metodika-def
2015  prezentace metodika-def2015  prezentace metodika-def
2015 prezentace metodika-def
 
Brochure for neets Czech
Brochure for neets CzechBrochure for neets Czech
Brochure for neets Czech
 
Miroslav Hřebecký (EDUin): České zkušenosti se zaváděním středního článku
Miroslav Hřebecký (EDUin): České zkušenosti se zaváděním středního článkuMiroslav Hřebecký (EDUin): České zkušenosti se zaváděním středního článku
Miroslav Hřebecký (EDUin): České zkušenosti se zaváděním středního článku
 
Doporučené změny vnitřních předpisů VVŠ
Doporučené změny vnitřních předpisů VVŠDoporučené změny vnitřních předpisů VVŠ
Doporučené změny vnitřních předpisů VVŠ
 
MAP Opava, Vítkov_Jiri Krist
MAP Opava, Vítkov_Jiri KristMAP Opava, Vítkov_Jiri Krist
MAP Opava, Vítkov_Jiri Krist
 

More from NarodniInstitut

2024-01-10 - prezentace IS NPO PODSKOL.pptx
2024-01-10 - prezentace IS NPO PODSKOL.pptx2024-01-10 - prezentace IS NPO PODSKOL.pptx
2024-01-10 - prezentace IS NPO PODSKOL.pptx
NarodniInstitut
 
2023-12-01_IS-PRO-DATA_PRO.pptx
2023-12-01_IS-PRO-DATA_PRO.pptx2023-12-01_IS-PRO-DATA_PRO.pptx
2023-12-01_IS-PRO-DATA_PRO.pptx
NarodniInstitut
 
2023-12-01_IS-PRO-uvod.pptx
2023-12-01_IS-PRO-uvod.pptx2023-12-01_IS-PRO-uvod.pptx
2023-12-01_IS-PRO-uvod.pptx
NarodniInstitut
 
Zadatele_PRCH_2024.pptx
Zadatele_PRCH_2024.pptxZadatele_PRCH_2024.pptx
Zadatele_PRCH_2024.pptx
NarodniInstitut
 
2023-02-01 - prezentace IS NPO pro veř_školy - návod.ppt
2023-02-01 - prezentace IS NPO pro veř_školy - návod.ppt2023-02-01 - prezentace IS NPO pro veř_školy - návod.ppt
2023-02-01 - prezentace IS NPO pro veř_školy - návod.ppt
NarodniInstitut
 
Prch 2019 2018-09-07_is-prevence_skoleni_zadatelu_v4_full
Prch 2019 2018-09-07_is-prevence_skoleni_zadatelu_v4_fullPrch 2019 2018-09-07_is-prevence_skoleni_zadatelu_v4_full
Prch 2019 2018-09-07_is-prevence_skoleni_zadatelu_v4_full
NarodniInstitut
 
Prch 2019 is-prevence-skoleni_zadatelu
Prch 2019 is-prevence-skoleni_zadateluPrch 2019 is-prevence-skoleni_zadatelu
Prch 2019 is-prevence-skoleni_zadatelu
NarodniInstitut
 
Prch 2019 prezentace-vyzva-2019
Prch 2019 prezentace-vyzva-2019Prch 2019 prezentace-vyzva-2019
Prch 2019 prezentace-vyzva-2019
NarodniInstitut
 
2018 08-22-prezentaceis-plavani-v1-170404113403
2018 08-22-prezentaceis-plavani-v1-1704041134032018 08-22-prezentaceis-plavani-v1-170404113403
2018 08-22-prezentaceis-plavani-v1-170404113403
NarodniInstitut
 
Isprom navod souteze
Isprom navod soutezeIsprom navod souteze
Isprom navod souteze
NarodniInstitut
 
Seminář pro nno 2017 web
Seminář pro nno 2017 webSeminář pro nno 2017 web
Seminář pro nno 2017 web
NarodniInstitut
 
2017 03-15 - prezentace is-plavani - v1
2017 03-15 - prezentace is-plavani - v12017 03-15 - prezentace is-plavani - v1
2017 03-15 - prezentace is-plavani - v1
NarodniInstitut
 
2017 03-15 - prezentace is - v1
2017 03-15 - prezentace is - v12017 03-15 - prezentace is - v1
2017 03-15 - prezentace is - v1
NarodniInstitut
 
Projektové řízení jk
Projektové řízení jkProjektové řízení jk
Projektové řízení jk
NarodniInstitut
 
Isprom jh
Isprom jhIsprom jh
Isprom jh
NarodniInstitut
 
Olina implementacni prirucka_2015
Olina implementacni prirucka_2015Olina implementacni prirucka_2015
Olina implementacni prirucka_2015
NarodniInstitut
 
Metodika pro odborné konzultanty
Metodika pro odborné konzultantyMetodika pro odborné konzultanty
Metodika pro odborné konzultanty
NarodniInstitut
 
Metodiky pro konzultanty k zavádění kvality
Metodiky pro konzultanty k zavádění kvalityMetodiky pro konzultanty k zavádění kvality
Metodiky pro konzultanty k zavádění kvality
NarodniInstitut
 
Příloha 2 prezentace konzultační provázení organizační změnou
Příloha 2  prezentace konzultační provázení organizační změnouPříloha 2  prezentace konzultační provázení organizační změnou
Příloha 2 prezentace konzultační provázení organizační změnou
NarodniInstitut
 
Příloha 1 online systém olina
Příloha 1  online systém olinaPříloha 1  online systém olina
Příloha 1 online systém olina
NarodniInstitut
 

More from NarodniInstitut (20)

2024-01-10 - prezentace IS NPO PODSKOL.pptx
2024-01-10 - prezentace IS NPO PODSKOL.pptx2024-01-10 - prezentace IS NPO PODSKOL.pptx
2024-01-10 - prezentace IS NPO PODSKOL.pptx
 
2023-12-01_IS-PRO-DATA_PRO.pptx
2023-12-01_IS-PRO-DATA_PRO.pptx2023-12-01_IS-PRO-DATA_PRO.pptx
2023-12-01_IS-PRO-DATA_PRO.pptx
 
2023-12-01_IS-PRO-uvod.pptx
2023-12-01_IS-PRO-uvod.pptx2023-12-01_IS-PRO-uvod.pptx
2023-12-01_IS-PRO-uvod.pptx
 
Zadatele_PRCH_2024.pptx
Zadatele_PRCH_2024.pptxZadatele_PRCH_2024.pptx
Zadatele_PRCH_2024.pptx
 
2023-02-01 - prezentace IS NPO pro veř_školy - návod.ppt
2023-02-01 - prezentace IS NPO pro veř_školy - návod.ppt2023-02-01 - prezentace IS NPO pro veř_školy - návod.ppt
2023-02-01 - prezentace IS NPO pro veř_školy - návod.ppt
 
Prch 2019 2018-09-07_is-prevence_skoleni_zadatelu_v4_full
Prch 2019 2018-09-07_is-prevence_skoleni_zadatelu_v4_fullPrch 2019 2018-09-07_is-prevence_skoleni_zadatelu_v4_full
Prch 2019 2018-09-07_is-prevence_skoleni_zadatelu_v4_full
 
Prch 2019 is-prevence-skoleni_zadatelu
Prch 2019 is-prevence-skoleni_zadateluPrch 2019 is-prevence-skoleni_zadatelu
Prch 2019 is-prevence-skoleni_zadatelu
 
Prch 2019 prezentace-vyzva-2019
Prch 2019 prezentace-vyzva-2019Prch 2019 prezentace-vyzva-2019
Prch 2019 prezentace-vyzva-2019
 
2018 08-22-prezentaceis-plavani-v1-170404113403
2018 08-22-prezentaceis-plavani-v1-1704041134032018 08-22-prezentaceis-plavani-v1-170404113403
2018 08-22-prezentaceis-plavani-v1-170404113403
 
Isprom navod souteze
Isprom navod soutezeIsprom navod souteze
Isprom navod souteze
 
Seminář pro nno 2017 web
Seminář pro nno 2017 webSeminář pro nno 2017 web
Seminář pro nno 2017 web
 
2017 03-15 - prezentace is-plavani - v1
2017 03-15 - prezentace is-plavani - v12017 03-15 - prezentace is-plavani - v1
2017 03-15 - prezentace is-plavani - v1
 
2017 03-15 - prezentace is - v1
2017 03-15 - prezentace is - v12017 03-15 - prezentace is - v1
2017 03-15 - prezentace is - v1
 
Projektové řízení jk
Projektové řízení jkProjektové řízení jk
Projektové řízení jk
 
Isprom jh
Isprom jhIsprom jh
Isprom jh
 
Olina implementacni prirucka_2015
Olina implementacni prirucka_2015Olina implementacni prirucka_2015
Olina implementacni prirucka_2015
 
Metodika pro odborné konzultanty
Metodika pro odborné konzultantyMetodika pro odborné konzultanty
Metodika pro odborné konzultanty
 
Metodiky pro konzultanty k zavádění kvality
Metodiky pro konzultanty k zavádění kvalityMetodiky pro konzultanty k zavádění kvality
Metodiky pro konzultanty k zavádění kvality
 
Příloha 2 prezentace konzultační provázení organizační změnou
Příloha 2  prezentace konzultační provázení organizační změnouPříloha 2  prezentace konzultační provázení organizační změnou
Příloha 2 prezentace konzultační provázení organizační změnou
 
Příloha 1 online systém olina
Příloha 1  online systém olinaPříloha 1  online systém olina
Příloha 1 online systém olina
 

K2 msmt - urban

 • 1. 1 Nová generace programů státní podpory pro NNO pracující s dětmi a mládeží Mgr. Michal Urban Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 • tel.: +420 234 811 134 Michal.Urban@msmt.cz • www.msmt.cz/mladez
 • 2. 2 Koncepce státní politiky pro práci s dětmi a mládeží (2007 – 2013) 2007 2008 2009 2010 2011 20132012 2014 2015 2016 2017 2018 Bílá kniha Evropa 2020 20202019 2021 Obnovený rámec evropské spolupráce pro práci s dětmi a mládeží (2009 – 2018) Koncepce podpory mládeže (2014 – 2020) Strategie vzdělávací politiky do roku 2020
 • 3. 3 Koncepce podpory mládeže PILÍŘE určují stanovené principy, na nichž je vystavěna představa o dopadu Koncepce na mladého člověka. HORIZONTÁLNÍ PRIORITY zohledňují prioritní oblasti podpory v rámci politiky mládeže napříč všemi strategickými i dílčími cíli. STRATEGICKÉ CÍLE označují nadefinovanou vizi, k čemu má Koncepce přispívat v konkrétních tematických oblastech politiky mládeže v dlouhodobém horizontu do roku 2020. DÍLČÍ CÍLE rozpracovávají tuto vizi z hlediska současného, střednědobého a dlouhodobého naplňování strategických cílů. OPATŘENÍ definují konkrétní kroky vedoucí k dosažení požadovaných dílčích cílů.
 • 4. 4 Vytvářet příznivé a udržitelné podmínky pro účast dětí a mládeže v zájmovém a neformálním vzdělávání 1. Podporovat vzdělávací aktivity, projekty a programy zaměřené na systematické rozvíjení klíčových kompetencí pro komplexní rozvoj osobnosti 2. Podporovat rozvoj organizací pracujících v neformálním a zájmovém s důrazem na kvalitu vzdělávání 3. Podporovat organizace pracující s dětmi a mládeží s důrazem na inkluzivní přístup a mezigenerační dialog 4. Vytvářet podmínky pro rozvoj činnosti školských zařízení pro zájmové vzdělávání s cílem zvýšit kapacitu pro potenciální účastníky a finančně zabezpečit jejich činnost
 • 5. 5 Alokace MŠMT – cca 180 mil. Kč Kraj Existuje samostatný dotační program pro mládež? Celková alokace samostatného programu pro mládež (v Kč/rok) Pokud je např. dotační program pro sport a mládež dohromady, jaký je odhad financí pro mládež (v Kč/rok) Jihomoravský kraj Ano 6 000 000 Královéhradecký kraj Ano 3 751 000 Karlovarský kraj Ano 400 000 Pardubický kraj Ano 500 000 Hlavní město Praha Ano 26 000 000 Jihočeský kraj Ano 5 700 000 Liberecký kraj Ano 2 500 000 Středočeský kraj Ne 5 000 000 Olomoucký kraj Ne 449 140 Zlínský kraj Ne 200 000 Moravskoslezský kraj Ano 2 000 000 Plzeňský kraj Ne 17 000 000 Ústecký kraj Ano 7 000 000 Kraj Vysočina Ano 8 376 280
 • 6. 6 Programy státní podpory pro práci s dětmi a mládeží 2010-2015 Program č. 1 – zabezpečení pravidelné činnosti NNO pro organizované děti a mládež. Program č. 2 – podpora vybraných forem práce s neorganizovanými dětmi a mládeží. Program č. 3 – Mimořádné výzvy program č. 4 – Podpora činnosti Informačních center pro mládež. Tento program je výhradně určen certifikovaným Informačních centrům pro mládež .
 • 7. 7 Návrh - NNO uznané MŠMT po práci s dětmi a mládeží - Na období 2016-2020 - Využití výsledků K2 - Nabídka benefitů - Zpřísnění - Harmonogram
 • 8. 8 č. Podmínky 1 Organizace vznikla nejméně 5 let před podáním žádosti. 2 Organizace má organizační jednotku min. ve 3 krajích České republiky. 3 Organizace je podle svých stanov organizací dětí a mládeže nebo má ve svých stanovách zakotveno, že práce s dětmi a mládeží je její hlavní činností. 4 Organizace má jasně definovanou organizační strukturu a jasně popsané procesy v organizaci. 5 Organizace zveřejňuje srozumitelnou a přehledně zpracovanou roční zprávu za uplynulý rok nebo určité období včetně informací o hospodaření organizace. 6 Org. má zpracovaný strategický plán rozvoje obsahující koncepci rozvoje své činnosti do roku 2020 a stručný popis výchovně vzdělávacího programu, který obsahuje jasně formulované cíle, metody, formy. 7 Organizace nemá závazky po splatnosti mj. jiné vůči státu, obcím a krajům a nemá dluh na pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Statutární orgán nebo členové statutárního orgánu nebyl/i odsouzen/i pro jakýkoliv úmyslný trestný čin. 8 Org. obdržela nejméně ve čtyřech letech z posledních pěti let před podáním žádosti dotaci ze státního rozpočtu v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO, kterou řádně vyúčtovala. 9 Organizace svoji činnost systematicky prezentuje široké veřejnosti.
 • 9. 9 10 Činnost organizace je pravidelně vyhodnocována. 11 Organizace realizuje činnost nejen pro vlastní členy, ale trvale nabízí činnosti a aktivity i pro další děti a mládež. 12 Organizace podporuje dobrovolnictví mládeže. 13 Organizace umožňuje účast na své činnosti i dětem a mládeži se speciálními vzdělávacími potřebami (tj. osobám se zdravotním nebo jiným hendikepem). 14 Organizace pravidelně vzdělává své vedoucí dětí a mládeže i ostatní pracovníky s dětmi a mládeží v akreditovaných vzdělávacích zařízeních nebo v rámci vlastního vzdělávacího systému, který je znám MŠMT. 15 Organizace má kvalitní personální zabezpečení své činnosti. Nejméně 60 % osob samostatně řídících činnost výchovné jednotky dětí a mládeže (např. oddílu, kroužku, klubu) jsou absolventy akreditovaných vzdělávacích programů nebo akcí realizovaných na základě vnitřního vzdělávacího systému organizace, který je znám MŠMT.
 • 10. 10 Návrh - Příprava nové generace programů pro NNO - Program č. 1 – Zabezpečení činnosti uznaných organizací - Program č. 2 – Podpora střešních organizací - Program č. 3 – Podpora organizací, které mají pobočné spolky - Program č. 4 – Podpora NNO, které nemají pobočné spolky
 • 11. 11 Návrh - Příprava nové generace programů pro NNO - Investice a podpora ICM budou mít samostatné dotační programy - Podpora organizované i neorganizované mládeže - Nový informační systém - Bodové hodnocení - Finanční alokace
 • 12. 12 Děkuji za pozornost Mgr. Michal Urban Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 • tel.: +420 234 811 134 Michal.Urban@msmt.cz • www.msmt.cz/mladez