Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

K2 nidv - hoskova

1,219 views

Published on

Prezentace o projektu K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání v rámci závěrečné koonference projektu

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

K2 nidv - hoskova

 1. 1. Individuální projekt národní „K2“ Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Irena Hošková, projektová manažerka 20. 5. 2015 Závěrečná konference
 2. 2. Základní tábor K2 Klíče pro život Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání 1. 4. 2009 – 28. 2. 2013 http://www.pixmac.cz
 3. 3. Výstupy KPŽ – předpoklady pro K2 Do projektu Klíče pro život se zapojilo: 1038 organizací Počet akcí s cílovou skupinou: 775 Počet účastníků: cca 12 000 Počet všech zapojených pracovníků projektu: cca 500 Počet dodavatelů a subdodavatelů: 311 Počet výzkumů: 6 Počet vzdělávacích programů: 381 Počet publikací: 27 Systém podporující trvale udržitelný rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání, zvýšení kvality a rozšíření nabídky zájmového a neformálního vzdělávání. Identifikované potřeby Nástroj pro zvyšování kvality řízení organizací Modernizovaný systém dalšího vzdělávání Nástroj pro identifikaci a uznávání přínosu zájmového a neformálního vzdělávání vzdělavateli a zaměstnavateli
 4. 4. Základní údaje • Systémový rámec celoživotního učení • Náklady projektu – 57 665 324,- Kč • Trvání projektu – 1. 10. 2012 – 30. 6. 2015 • Příjemce – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy • Partner projektu – Národní institut pro další vzdělávání MŠMT www.ka2.cz I. Aplikace nástrojů řízení kvality v NFV II. Metodická podpora uznávání NFV
 5. 5. Zavedení nástrojů řízení kvality do běžné praxe subjektů NFV (ZV), podpoření jejich kvality a zvýšení konkurenceschopnosti. OLINA on-line nástroj pro řízení kvality v organizacích ZV a NFV www.kvalita.nidv.cz Zavedení systému uznávání neformálního vzdělávání, zvýšení konkurenceschopnosti a zaměstnavatelnosti pracovníků pracujících s dětmi a mládeží a mládeže prostřednictvím definování a prezentování kompetencí získaných nebo rozvinutých v aktivitách neformálního vzdělávání. OKP Osobní kompetenční portfolio www.okp.ka2.cz www.okp.nidv.cz Věcná část – cíle a realizace
 6. 6. Na cestě ze základního tábora http://www.pixmac.cz
 7. 7. Zavedení nástrojů řízení kvality Výstupy • návrh systému k zavádění značky kvality – pro organizace, které používají systém OLINA, 05/2013 – pro NNO pracující s dětmi a mládeží (ve spolupráci s MŠMT), 03/2015 • 2 vzdělávací programy s metodikami – pro konzultanty k zavádění nástrojů kvality v NFV a ZV, 03/2013 – pro odborné konzultanty k řídícím a podpůrným procesům v NFV a ZV, 03/2013 • 16x závěrečná zpráva z pilotáže zavádění nástrojů kvality v organizacích NFV a ZV 06/2013 – 12/2014 • 4x závěrečná zpráva ze závěrečného prověřování systému OLINA, 05/2015 • 16 organizací, které zavedly systém řízení kvality 06/2013 – 12/2014 • inovovaná příručka pro zavádění nástrojů řízení kvality prostřednictvím systému OLINA, 05/2015 • inovovaný systém pro řízení kvality OLINA, 05/2015 • 8 inovovaných vzdělávacích e-learningových programů, 03/2015
 8. 8. Zavedení nástrojů řízení kvality Realizované akce s cílovou skupinou • úvodní seminář 05/2013, celkem 69 účastníků • 2x školení konzultantů k zavádění nástrojů kvality v NFV a ZV, celkem 32 proškolených osob, 06/2013, 04/2014 • 1x školení odborných konzultantů k řídícím a podpůrným procesům v NFV a ZV, celkem 20 proškolených osob, 05/2013 • 4x pracovní workshop k hodnocení hlavního procesu v NFV a ZV, celkem 74 účastníků, 11/2013, 03/2014, 05/2014, 09/2014 • 2x realizováno 8 vzdělávacích e-learningových programů zaměřených na klíčové kompetence, celkem 153 účastníků, 02/2014 – 05/2015
 9. 9. Zavedení nástrojů řízení kvality Ostatní • realizace veřejné zakázky „Zavádění nástrojů kvality“ prostřednictvím systému OLINA v 7 organizacích NFV a ZV, 06/2013 – 12/2014 • realizace pilotáže zavádění nástrojů kvality prostřednictvím lidských zdrojů v 9 organizacích NFV a ZV, 04-12/2014 • realizace odborných konzultací k řídícím a podpůrným procesům v 16 organizacích NFV a ZV, • celkem konzultováno 8 procesů, celkem 588 hodin, 06/2013 – 12/2014 • realizace závěrečného prověřování systému OLINA ve 4 organizacích NFV a ZV, 04-05/2015
 10. 10. Nástroj pro řízení kvality • nástroje hodnocení organizace CAF, Interní audit • hodnocení pracovníků_kompetenční modely • vzdělávání_kompetenční přístup • jednoduchý dostupný systém_on-line www.kvalita.nidv. cz„Zavádění nástrojů kvality do organizace je nepostradatelným prvkem. Je to nutný nástroj pro organizaci, která chce na sobě pracovat a procesně se vyvíjet. Toto je v dnešní době jeden z klíčových, manažerských a marketingových principů.“ SVČ Pohořelice .
 11. 11. „Předávám to, co jsem sám zažil“ • Aplikace teorie do praxe, učení prožitkem • Vzájemný respekt • Společná zodpovědnost za společný cíl = cílená pedagogická práce Nemusím nic dodávat, baví mě práce, když vím, že k něčemu je a je pro druhé přínosem. DDM Prachatice – mentor Laschová Milým příběhem pro mne osobně bylo, když mi jeden z účastníků za tento kurz poděkoval se slovy „ Myslel jsem si, že zas budu někde sedět a poslouchat nějaké řeči – jako jak mám dělat tohle, jak toto dělám blbě a podobně. Ale tohle školení bylo to nejlepší, co jsem zatím zažil. Děkuju.“ Nemusím nic dodávat, baví mě práce, když vím, že k něčemu je a je pro druhé přínosem. DDM Prachatice – mentor Laschová
 12. 12. Zavedení systému uznávání neformálního vzdělávání, zvýšení konkurenceschopnosti a zaměstnavatelnosti • I. etapa 48 studijních skupin • II. etapa 38 studijních skupin • III. etapa 86 studijních skupin • IV. etapa 38 studijních skupin • V. etapa 40 studijních skupin -------------------------------------------------------- 250 studijních skupin Celkem: 5 782 účastníků K 7. 5. 2015 4 787 absolventů (není dokončeno hodnocení 39 kurzů). Předstartovní setkání mentorů – příprava na realizaci studia - 8 x pro 30 mentorů Metodické cesty pro podporu kvality studia - 35 monitorovaných kurzů Základní a další odborné semináře pro rozvoj mentorského týmu: Pedagogický proces – 2 skupiny účastníků Práce s pedagogickým cílem - 2 skupiny účastníků Efektivní techniky vyhodnocování pedagogické práce - 2 skupiny účastníků Vedení a hodnocení a závěrečných prací - 2 skupiny účastníků Realizace Studia pedagogiky pro pedagogy vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost a dalších souvisejících kurzů v rámci projektu K2 v letech 2013 - 2015
 13. 13. Studium pedagogiky volného času Sumarizace podle krajů Kraj celkem za etapy I. etapa II. etapaIII. etapa IV. etapa V. etapa Královéhradecký 13 3 1 5 0 4 Jihočeský 15 3 3 6 2 1 Karlovarský 13 2 2 5 2 2 Olomoucký 16 4 3 4 2 3 Pardubický 12 2 3 3 1 3 Praha 36 6 9 11 6 4 Ústecký 11 3 1 3 2 2 Vysočina 17 4 5 2 3 3 Zlínský 16 2 2 8 3 1 Jihomoravský 32 7 3 13 5 4 Liberecký 11 2 2 5 0 2 Moravskoslezský 29 6 1 11 6 5 Střední Čechy 20 2 3 6 5 4 Plzeňský 9 2 0 4 1 2 Celkem 250 48 38 86 38 40
 14. 14. Zavedení systému uznávání neformálního vzdělávání, zvýšení konkurenceschopnosti a zaměstnavatelnosti Další výstupy 1. Platná akreditace VP 40 hod. SPVČ a všech souvisejících programů pro mentorský tým 2. Mentorský tým – 238 certifikovaných mentorů – lektorů, záběr ve školských zařízeních ve všech krajích 3. Úspěšná spolupráce se zástupcem profesní skupiny pedagogů volného času SP DDM ČR 4. Studijní materiály – Teoretické rámce 5. Metodika realizace studijního programu + šablony všech potřebných dokumentů 6. Elektronická podpora Vzdělávacího programu • Studijní prostředí pro účastníky (studovna, klubovna) • Organizační prostředí pro účastníky (přihlašování, evaluace, certifikace a další) a další)
 15. 15. Kde je vůle, tam je i cesta… NIDV
 16. 16. Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání • Memorandum o podpoře uznávání výsledků neformálního vzdělávání při práci s dětmi a mládeží – podpora ze strany NNO, zaměstnavatelů a vzdělavatelů • Úvodní konference k podpoře uznávání neformálního vzdělávání • 4 kulaté stoly • 4 moduly vzdělávacího programu: Výstavba vzdělávacího programu na pozadí klíčových kompetencí; Sebeevaluace; Školitel; Plán osobnostního rozvoje • 1 metodika k vzdělávacímu programu • 2 veřejné zakázky na realizaci vzdělávacího programu • 3 školení školitelů • 17 + 10 NNO zapojených do pilotáže vzdělávacích modulů • 17 + 10 pilotních školení ke vzdělávacím modulům • 17 + 10 závěrečných zpráv z pilotáže vzdělávacího programu • 540 proškolených zástupců NNO, 540 výukových lekcí • Rozšířené OKP o plán osobnostního rozvoje a instruktážní film • 4 pilotní školení v modulu Plán osobnostního rozvoje
 17. 17. • vzdělávání a zápis do osobního kompetenčního portfolia (OKP) • třídníky dle metodiky NSK • živý životopis ----------------------------------------------------- Osobní kompetenční portfolio www.okp.ka2.cz
 18. 18. Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání byla naplněna: Metodika - Kompetence, Kvalita, Kvalifikace, (sebe)Koncepce pro neformální vzdělávání Poselství: Vrátit se na zpět do základního tábora, zhodnotit společně se zástupci NNO výstupy a využitelnost výstupů KA02 v NNO a s plným respektem k neziskovému sektoru si uvědomit role v oblasti neformálního vzdělávání, projednat možnosti spolupráce při zkvalitňování neformálního vzdělávání, zejména v oblasti rozvoje kompetencí s cílem podporovat osobní rozvoj každého dítěte, mladého člověka či dobrovolníka zapojeného do aktivit neziskovek. A to vše s cílem uplatnit se v životě i v práci, zvládat úkoly života. (Mgr. Daniela Havlíčková, garantka) Ohlasy účastníků: „ Hodně nových informací, postupů v oblasti kompetencí a přípravy programů, které 100% využiju v praxi.“ „Profesionální přístup, flexibilita školitelů a organizátorů, vtažení účastníků do kurzu. Tak bych zhodnotil celý seminář.“ „Praktické střídání teorie a praxe, pestrost programu.“ Ohlasy účastníků
 19. 19. Finanční část – stav čerpání rozpočtu dle kapitol v percentuálním vyjádření k 31. 3. 2015 51.9% 26.2% 0.2% 1.0% 2.7% 1.0% 12.8% 2% 0.1% 2.1% Osobní výdaje na odb. zaměstnance Osobní výdaje na admin. zaměstnance Cestovní náhrady Zařízení Místní kancelář Publikace / školící materiály / manuály Odborné služby / Studie a výzkum Výdaje na konference/kurzy/Podpora účastníků (stravování, ubytování) Jiné výdaje Publicita
 20. 20. Cesta je cíl http://www.pixmac.cz
 21. 21. Děkujeme.

×