Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

K2 nidv - hoskova

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
K2  system olina - brabenec
K2 system olina - brabenec
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 21 Ad
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to K2 nidv - hoskova (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Advertisement

K2 nidv - hoskova

 1. 1. Individuální projekt národní „K2“ Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Irena Hošková, projektová manažerka 20. 5. 2015 Závěrečná konference
 2. 2. Základní tábor K2 Klíče pro život Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání 1. 4. 2009 – 28. 2. 2013 http://www.pixmac.cz
 3. 3. Výstupy KPŽ – předpoklady pro K2 Do projektu Klíče pro život se zapojilo: 1038 organizací Počet akcí s cílovou skupinou: 775 Počet účastníků: cca 12 000 Počet všech zapojených pracovníků projektu: cca 500 Počet dodavatelů a subdodavatelů: 311 Počet výzkumů: 6 Počet vzdělávacích programů: 381 Počet publikací: 27 Systém podporující trvale udržitelný rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání, zvýšení kvality a rozšíření nabídky zájmového a neformálního vzdělávání. Identifikované potřeby Nástroj pro zvyšování kvality řízení organizací Modernizovaný systém dalšího vzdělávání Nástroj pro identifikaci a uznávání přínosu zájmového a neformálního vzdělávání vzdělavateli a zaměstnavateli
 4. 4. Základní údaje • Systémový rámec celoživotního učení • Náklady projektu – 57 665 324,- Kč • Trvání projektu – 1. 10. 2012 – 30. 6. 2015 • Příjemce – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy • Partner projektu – Národní institut pro další vzdělávání MŠMT www.ka2.cz I. Aplikace nástrojů řízení kvality v NFV II. Metodická podpora uznávání NFV
 5. 5. Zavedení nástrojů řízení kvality do běžné praxe subjektů NFV (ZV), podpoření jejich kvality a zvýšení konkurenceschopnosti. OLINA on-line nástroj pro řízení kvality v organizacích ZV a NFV www.kvalita.nidv.cz Zavedení systému uznávání neformálního vzdělávání, zvýšení konkurenceschopnosti a zaměstnavatelnosti pracovníků pracujících s dětmi a mládeží a mládeže prostřednictvím definování a prezentování kompetencí získaných nebo rozvinutých v aktivitách neformálního vzdělávání. OKP Osobní kompetenční portfolio www.okp.ka2.cz www.okp.nidv.cz Věcná část – cíle a realizace
 6. 6. Na cestě ze základního tábora http://www.pixmac.cz
 7. 7. Zavedení nástrojů řízení kvality Výstupy • návrh systému k zavádění značky kvality – pro organizace, které používají systém OLINA, 05/2013 – pro NNO pracující s dětmi a mládeží (ve spolupráci s MŠMT), 03/2015 • 2 vzdělávací programy s metodikami – pro konzultanty k zavádění nástrojů kvality v NFV a ZV, 03/2013 – pro odborné konzultanty k řídícím a podpůrným procesům v NFV a ZV, 03/2013 • 16x závěrečná zpráva z pilotáže zavádění nástrojů kvality v organizacích NFV a ZV 06/2013 – 12/2014 • 4x závěrečná zpráva ze závěrečného prověřování systému OLINA, 05/2015 • 16 organizací, které zavedly systém řízení kvality 06/2013 – 12/2014 • inovovaná příručka pro zavádění nástrojů řízení kvality prostřednictvím systému OLINA, 05/2015 • inovovaný systém pro řízení kvality OLINA, 05/2015 • 8 inovovaných vzdělávacích e-learningových programů, 03/2015
 8. 8. Zavedení nástrojů řízení kvality Realizované akce s cílovou skupinou • úvodní seminář 05/2013, celkem 69 účastníků • 2x školení konzultantů k zavádění nástrojů kvality v NFV a ZV, celkem 32 proškolených osob, 06/2013, 04/2014 • 1x školení odborných konzultantů k řídícím a podpůrným procesům v NFV a ZV, celkem 20 proškolených osob, 05/2013 • 4x pracovní workshop k hodnocení hlavního procesu v NFV a ZV, celkem 74 účastníků, 11/2013, 03/2014, 05/2014, 09/2014 • 2x realizováno 8 vzdělávacích e-learningových programů zaměřených na klíčové kompetence, celkem 153 účastníků, 02/2014 – 05/2015
 9. 9. Zavedení nástrojů řízení kvality Ostatní • realizace veřejné zakázky „Zavádění nástrojů kvality“ prostřednictvím systému OLINA v 7 organizacích NFV a ZV, 06/2013 – 12/2014 • realizace pilotáže zavádění nástrojů kvality prostřednictvím lidských zdrojů v 9 organizacích NFV a ZV, 04-12/2014 • realizace odborných konzultací k řídícím a podpůrným procesům v 16 organizacích NFV a ZV, • celkem konzultováno 8 procesů, celkem 588 hodin, 06/2013 – 12/2014 • realizace závěrečného prověřování systému OLINA ve 4 organizacích NFV a ZV, 04-05/2015
 10. 10. Nástroj pro řízení kvality • nástroje hodnocení organizace CAF, Interní audit • hodnocení pracovníků_kompetenční modely • vzdělávání_kompetenční přístup • jednoduchý dostupný systém_on-line www.kvalita.nidv. cz„Zavádění nástrojů kvality do organizace je nepostradatelným prvkem. Je to nutný nástroj pro organizaci, která chce na sobě pracovat a procesně se vyvíjet. Toto je v dnešní době jeden z klíčových, manažerských a marketingových principů.“ SVČ Pohořelice .
 11. 11. „Předávám to, co jsem sám zažil“ • Aplikace teorie do praxe, učení prožitkem • Vzájemný respekt • Společná zodpovědnost za společný cíl = cílená pedagogická práce Nemusím nic dodávat, baví mě práce, když vím, že k něčemu je a je pro druhé přínosem. DDM Prachatice – mentor Laschová Milým příběhem pro mne osobně bylo, když mi jeden z účastníků za tento kurz poděkoval se slovy „ Myslel jsem si, že zas budu někde sedět a poslouchat nějaké řeči – jako jak mám dělat tohle, jak toto dělám blbě a podobně. Ale tohle školení bylo to nejlepší, co jsem zatím zažil. Děkuju.“ Nemusím nic dodávat, baví mě práce, když vím, že k něčemu je a je pro druhé přínosem. DDM Prachatice – mentor Laschová
 12. 12. Zavedení systému uznávání neformálního vzdělávání, zvýšení konkurenceschopnosti a zaměstnavatelnosti • I. etapa 48 studijních skupin • II. etapa 38 studijních skupin • III. etapa 86 studijních skupin • IV. etapa 38 studijních skupin • V. etapa 40 studijních skupin -------------------------------------------------------- 250 studijních skupin Celkem: 5 782 účastníků K 7. 5. 2015 4 787 absolventů (není dokončeno hodnocení 39 kurzů). Předstartovní setkání mentorů – příprava na realizaci studia - 8 x pro 30 mentorů Metodické cesty pro podporu kvality studia - 35 monitorovaných kurzů Základní a další odborné semináře pro rozvoj mentorského týmu: Pedagogický proces – 2 skupiny účastníků Práce s pedagogickým cílem - 2 skupiny účastníků Efektivní techniky vyhodnocování pedagogické práce - 2 skupiny účastníků Vedení a hodnocení a závěrečných prací - 2 skupiny účastníků Realizace Studia pedagogiky pro pedagogy vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost a dalších souvisejících kurzů v rámci projektu K2 v letech 2013 - 2015
 13. 13. Studium pedagogiky volného času Sumarizace podle krajů Kraj celkem za etapy I. etapa II. etapaIII. etapa IV. etapa V. etapa Královéhradecký 13 3 1 5 0 4 Jihočeský 15 3 3 6 2 1 Karlovarský 13 2 2 5 2 2 Olomoucký 16 4 3 4 2 3 Pardubický 12 2 3 3 1 3 Praha 36 6 9 11 6 4 Ústecký 11 3 1 3 2 2 Vysočina 17 4 5 2 3 3 Zlínský 16 2 2 8 3 1 Jihomoravský 32 7 3 13 5 4 Liberecký 11 2 2 5 0 2 Moravskoslezský 29 6 1 11 6 5 Střední Čechy 20 2 3 6 5 4 Plzeňský 9 2 0 4 1 2 Celkem 250 48 38 86 38 40
 14. 14. Zavedení systému uznávání neformálního vzdělávání, zvýšení konkurenceschopnosti a zaměstnavatelnosti Další výstupy 1. Platná akreditace VP 40 hod. SPVČ a všech souvisejících programů pro mentorský tým 2. Mentorský tým – 238 certifikovaných mentorů – lektorů, záběr ve školských zařízeních ve všech krajích 3. Úspěšná spolupráce se zástupcem profesní skupiny pedagogů volného času SP DDM ČR 4. Studijní materiály – Teoretické rámce 5. Metodika realizace studijního programu + šablony všech potřebných dokumentů 6. Elektronická podpora Vzdělávacího programu • Studijní prostředí pro účastníky (studovna, klubovna) • Organizační prostředí pro účastníky (přihlašování, evaluace, certifikace a další) a další)
 15. 15. Kde je vůle, tam je i cesta… NIDV
 16. 16. Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání • Memorandum o podpoře uznávání výsledků neformálního vzdělávání při práci s dětmi a mládeží – podpora ze strany NNO, zaměstnavatelů a vzdělavatelů • Úvodní konference k podpoře uznávání neformálního vzdělávání • 4 kulaté stoly • 4 moduly vzdělávacího programu: Výstavba vzdělávacího programu na pozadí klíčových kompetencí; Sebeevaluace; Školitel; Plán osobnostního rozvoje • 1 metodika k vzdělávacímu programu • 2 veřejné zakázky na realizaci vzdělávacího programu • 3 školení školitelů • 17 + 10 NNO zapojených do pilotáže vzdělávacích modulů • 17 + 10 pilotních školení ke vzdělávacím modulům • 17 + 10 závěrečných zpráv z pilotáže vzdělávacího programu • 540 proškolených zástupců NNO, 540 výukových lekcí • Rozšířené OKP o plán osobnostního rozvoje a instruktážní film • 4 pilotní školení v modulu Plán osobnostního rozvoje
 17. 17. • vzdělávání a zápis do osobního kompetenčního portfolia (OKP) • třídníky dle metodiky NSK • živý životopis ----------------------------------------------------- Osobní kompetenční portfolio www.okp.ka2.cz
 18. 18. Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání byla naplněna: Metodika - Kompetence, Kvalita, Kvalifikace, (sebe)Koncepce pro neformální vzdělávání Poselství: Vrátit se na zpět do základního tábora, zhodnotit společně se zástupci NNO výstupy a využitelnost výstupů KA02 v NNO a s plným respektem k neziskovému sektoru si uvědomit role v oblasti neformálního vzdělávání, projednat možnosti spolupráce při zkvalitňování neformálního vzdělávání, zejména v oblasti rozvoje kompetencí s cílem podporovat osobní rozvoj každého dítěte, mladého člověka či dobrovolníka zapojeného do aktivit neziskovek. A to vše s cílem uplatnit se v životě i v práci, zvládat úkoly života. (Mgr. Daniela Havlíčková, garantka) Ohlasy účastníků: „ Hodně nových informací, postupů v oblasti kompetencí a přípravy programů, které 100% využiju v praxi.“ „Profesionální přístup, flexibilita školitelů a organizátorů, vtažení účastníků do kurzu. Tak bych zhodnotil celý seminář.“ „Praktické střídání teorie a praxe, pestrost programu.“ Ohlasy účastníků
 19. 19. Finanční část – stav čerpání rozpočtu dle kapitol v percentuálním vyjádření k 31. 3. 2015 51.9% 26.2% 0.2% 1.0% 2.7% 1.0% 12.8% 2% 0.1% 2.1% Osobní výdaje na odb. zaměstnance Osobní výdaje na admin. zaměstnance Cestovní náhrady Zařízení Místní kancelář Publikace / školící materiály / manuály Odborné služby / Studie a výzkum Výdaje na konference/kurzy/Podpora účastníků (stravování, ubytování) Jiné výdaje Publicita
 20. 20. Cesta je cíl http://www.pixmac.cz
 21. 21. Děkujeme.

×