Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Verhoog de conversie van je website

Meer dan 30 praktische tips om de conversie van je website de hoogte in te jagen. De tips zijn ingedeeld in 3 categorieën: de aankoop voorbereiden - de aankoop beïnvloeden - de koop sluiten.

Verhoog de conversie van je website

 1. 1. Verhoog de conversie van je website Karl Gilis – De G in AGConsult Web usability & Informatiearchitectuur Volg me op Twitter: @agconsult
 2. 2. Ik gaf deze presentatie op Drupalcamp Gent 2012.Vrees niet: – is absoluut nietKarl Gilis ze AGConsult technisch. @AGConsultOmdat slides zonder de presentatie vaak mooi zijn om naar tekijken, maar moeilijk om te begrijpen, zal je af en toe dezetekstballonnen zien opduiken.Hopelijk wordt het verhaal zo iets duidelijker.
 3. 3. Situatieschets
 4. 4. Veel bezoekers betekent op zich niets
 5. 5. Je leeft niet van bezoekers maar van kopers Je hebt niets aan mensen die je winkel bezoeken maar niets kopen. Een goede website genereert leads. En een supergoede website zorgt ervoor dat mensen meer in hun winkelkar laden dan ze eigenlijk van plan waren.
 6. 6. Het doel  Van bezoekers kopers maken!
 7. 7. Een website is een trechter
 8. 8. Het effect van meer bezoekers
 9. 9. Het effect van meer conversieDat is wat we bij AGConsult doen.De uitgang van je trechter bredermaken.
 10. 10. Einddoel: meer bezoekers en meer conversieWie slim is, investeert zowel inmeer bezoekers als in meerconversie.Lees: Usability of SEO: waarininvesteren?
 11. 11. 3 aspecten
 12. 12. Aankoop voorbereiden Aankoop beïnvloeden Koop sluiten
 13. 13. Aankoop voorbereidenEen duidelijke, makkelijke, taakgerichte website
 14. 14. 1. Gebruik de terminologie van je publiek Als je niet de woorden gebruikt die je doelgroep gebruikt, sta je te schreeuwen in de woestijn. Je doelgroep zal je niet vinden.
 15. 15. Boeiend dat BMW op 1 staat metbmw concessiehouder.
 16. 16. Maar niemand gebruikt diezoekterm.Ook al gebruikt BMW het woordconcessiehouder al 100 jaar.
 17. 17. Ook BMW-rijders zijn op zoek naareen garage.Die term moet je dan ookgebruiken op je website.
 18. 18. Nog een voorbeeld.Het Agentschap Natuur en Bosstaat met 4 resultaten in de top 5als je zoekt naar visverlofaanvragen.
 19. 19. Alleen blijkt uit Google Insights forSearch dat dubbel zo veel mensenzoeken naar visvergunning.
 20. 20. En met die term staat hetAgentschap zelfs niet op de eerstepagina.Een gemiste kans.
 21. 21. 2. Ken de toptaken van je bezoekers Hoe meer je inspeelt op de noden en verwachtingen van je bezoekers, hoe meer je zal verkopen (rechtstreeks of onrechtstreeks).
 22. 22. "2 seconden in Google Analytics en je weet het toch?" Niet dus. Wat logfiles je niet vertellen: • Is dat echt wat die mensen wilden doen? • Wat wilden ze doen maar lukte hen niet?
 23. 23. Vraag het gewoon aan je bezoekers! • B2C: 10 tot 25% respons • B2B: 2 tot 10% respons • Te bestellen via www.enquete-online.be Dankzij deze 2 vragen weet je wie je bezoekers zijn en waarvoor ze naar je website komen.
 24. 24. We hebben dit de voorbije jaren op erg uiteenlopendewebsites onderzocht.Daaruit blijkt dat op de meeste websites ten minste 60%van de bezoekers komt voor amper 4 verschillende zaken.Op de volgende slides geef ik enkele voorbeelden.Meer info hierover vind je in dit artikelhttp://usability-blog.be/onderzoek-toptaken-4-zaken/
 25. 25. Voorbeeld 1 - Hulporganisatie Dankzij de open vraag leer je niet alleen iets over de toptaken maar ook over het woordgebruik van je bezoekers.
 26. 26. Na manuele verwerking van de antwoorden krijg je dit verbluffende resultaat.• 82% komt voor dezelfde 2 zaken naar de website• Taak 9 kwam voor in 0,75% van de antwoorden
 27. 27. Voorbeeld 2 - Overheidswebsite 61% van de mensen komt voor 4 toptaken!
 28. 28. 13% 2% 0% 20% 4% 2% Deze slide geeft weer in hoeverre de onderdelenVouwlijn 1600x900 van de homepage inspelen op de toptaken van de bezoekers. Besluit: niet veel… En dat is bij heel veel websites een fundamenteel probleem. 14%
 29. 29. 3. Inhoudelijk duidelijke navigatie Als de wegwijzers op een kruispunt wijzen naar dorpen, gemeenten en steden, dan heb je daar niets aan.
 30. 30. Toch doen veel websites iets gelijkaardigs.Ze gebruiken veel te algemene termen. Woorden dieniets zeggen over wat het bedrijf doet.Dat is jammer.
 31. 31. Dit bedrijf doet volgens mij iets met aardgas, elektriciteit, riolering en kabeltelevisie. En ze geven nog premies ook. Joepie.Mijn intuïtie zegt me dat dit bedrijf wel eens iets metgeld, verzekeren en beleggen te maken kan hebben…
 32. 32. Dat was niet moeilijk om te raden natuurlijk.Deze 2 bedrijven hadden ook producten en diensten in hunnavigatie kunnen zetten. Maar ze beseffen dat je navigatieveelzeggend moet zijn.Meer info hierover lees je op onze bloghttp://usability-blog.be/website-menu-focus-op-aanbod/
 33. 33. Een topnavigatie is trouwens bijna altijd de besteoplossing.Enkele aandachtspunten: • Voldoende ruimte tussen de items in de navigatie • Best ook een verticale scheiding (een lijntje zoals bij Apple) • Zorg dat de navigatie niet te veel ruimte inpalmt.
 34. 34. 4. Duidelijke, taakgerichte homepage Mensen komen niet zomaar naar je website. Ze komen om iets te doen. Zorg dat je homepage inspeelt op die toptaken.
 35. 35. Wat zou je gaan doen op een website vanbedrijven als Esso, Shell, Lukoil? Ik ben zeker dat je denkt aan ‘prijzen’ en ‘waar vind ik een tankstation’. Vraag dit aan 100 mensen en dat is met voorsprong de top 2.
 36. 36. Maar wat doet Esso? Hun rapport over deenergietoestand in het jaar 2040 in je strotrammen.De toptaken van de bezoekers staanhelemaal niet in de kijker.
 37. 37. Dit is wat bezoekers verwachten.De toptaken in the picture.En ja, ergens uit hetzicht, onderaan, mag je wat nieuwszetten.
 38. 38. Stop met op je homepage over jezelf te vertellen.Toon wat je doet.Een goede front-end designer zou dit soort paginasonmogelijk moeten maken.Een goed CMS zou waarschuwingen moeten gevenals er zoveel volzinnen achter elkaar geschrevenworden.
 39. 39. Het gekke is dat op de pagina diensten wel redelijkduidelijk staat wat het bedrijf doet.Zet dit op de homepage, en die homepage wordt eenheel stuk beter.
 40. 40. Een homepage volproppen isecht geen goed idee.Te veel boodschappen is nooitgoed.Zorg voor focus.
 41. 41. Deze pagina is veel beter.Je ziet onmiddellijk wat hethoofddoel van deze pagina is: eenhotel zoeken.
 42. 42. 5. Zuivere keuzepaginas Elke pagina tussen de homepage en een detailpagina is een keuzepagina. Het hoofddoel van zon pagina: de gebruiker een overzicht geven en hem laten kiezen. Lees ook: Elke website heeft maar 3 paginatypes.
 43. 43. Informatieve sites: blokjes met links Mensen kunnen binnen enkele seconden tot 50 links verwerken. Die links moeten dan wel goed gegroepeerd zijn en duidelijk qua inhoud. Linksboven zet je het blokje waarvoor de meeste mensen naar die rubriek komen.
 44. 44. Een vaak voorkomende fout is dat op zo’nkeuzepagina een subnavigatie staat.Omdat die herhaalt wat in het midden staat,kan je die gewoon weglaten.Lees zeker ook: Waarom een submenu opkeuzepaginas een slecht idee is.
 45. 45. Commercieel: visueel overzicht productaanbod Op de overbodige subnavigatie na, een geslaagde pagina. Eenvoudig en het lijkt vanzelfsprekend. Maar hoeveel bedrijven hebben zo’n zuivere keuzepagina’s?
 46. 46. Ook dit is een goede keuzepagina.Hier kan de linkerbalk wel omdat het eenfilter is. Geen loutere herhaling van hetmiddendeel.
 47. 47. Filters bovenaan kunnenook, maar test dit. Soms werkthet, soms niet.Voordeel: je hebt de helebreedte van de pagina voor jeaanbod.
 48. 48. Op deze en de volgende slide zieje 2 versies van dezelfdekeuzepagina.
 49. 49. 16,3% meer verkoop dan deversie op de vorige slide.Grootste verschillen• Duidelijke call-to-action• Meer info per product• Tonen van beoordeling
 50. 50. Wat werkt het best?• Korte keuzepaginas (rechts) waardoor mensen minder moeten scrollen en sneller naar een volgende pagina moeten gaan.• Lange keuzepaginas (links) waardoor mensen minder snel naar een volgende pagina moeten gaan maar wel meer moeten scrollen?
 51. 51. De versie met ca. 50 keuzeszorgt voor 35% meer verkoopdan de versie met maar 10items per pagina.Mensen scrollen dus.
 52. 52. Indien mogelijk: vergelijkende tabel Mensen vergelijken op internet. Zorg dus dat je website daarop inspeelt.
 53. 53. Zorg ervoor dat de vergelijkingstabel in dekijker staat.Fotos die niets bijdragen tot de boodschaphebben geen zin.
 54. 54. Voilà, door de afbeelding weg te laten staan deproducten meer in de kijker.Nu nog in het CMS vermijden dat je alleproducten tegelijk het label promo kanmeegeven, en we zijn vertrokken.
 55. 55. Deze pagina is niet slecht, maar je moet welwat moeite doen om de verschillen tussen decomputers te ontdekken.
 56. 56. In deze versie heeft Dell via staafdiagrammende belangrijkste verschillen gevisualiseerd.Resultaat: 13,3% meer verkoop.
 57. 57. 6. Focus op je boodschap – Geen afleiding Hoe bedoel je, mensen luisteren niet naar wat ik zeg?
 58. 58. Een productpagina op de website van Apple.Geen afleiding. Het hele scherm wordt ingenomendoor het product, met uitzondering van de smallenavigatie bovenaan.
 59. 59. Zelfde fenomeen bij Amazon.Een topnavigatie die heel weinig ruimte inpalmt. En devolledige schermbreedte gaat naar het product.Geen linkernavigatie, geen reclame voor andereproducten of andere afleidende boodschappen.
 60. 60. AppleAmazon Bij deze webshop gaat een derde van het scherm verloren aan navigatie en een dwaze visual. De groene lijnen duiden aan waar Apple en Amazon beginnen met hun productinfo.
 61. 61. Apple Deze pagina gaat over een rondreis naar Thailand.Amazon Maar die informatie gaat verloren door de reclame bovenaan en de zoekfunctie links. Das echt niet goed.
 62. 62. 7. Leg meteen je belangrijkste troeven op tafel Goeiemiddag allemaal.
 63. 63. Begin met een executive summaryKijk eens naar deze pagina opAmazon.Foto, titel, prijs en de 5 belangrijkstekenmerken.Alle troeven meteen op tafel.
 64. 64. Vergelijk dat eens met dedetailpagina op de volgende slide.Een pagina die gaat over een allinclusive verblijf in hetTeutoburgerwald.En let vooral eens op alleafleidingen…
 65. 65. Ik heb daar snel-snel dit van gemaakt.Zet hier nog een designer op, doe een AB-test en ik weet dat deze versie wint.
 66. 66. Versta me niet verkeerd. Paginas mogen best lang zijn. Na dat in- the-face-begin moet je je aanbod meer in detail presenteren aan de bezoeker.? Veel designers en website-eigenaars hebben schrik van lange paginas. Wat denk jij? Denk jij dat het bedrijf waarvan ik hiernaast een screenshot heb gezet, goed bezig is?
 67. 67. Jawel, het is een typische productpaginavan Amazon.Maar omdat het begin van hun paginaredelijk zuiver is, stoort de lengte van depagina niet. Integendeel.
 68. 68. 8. Bullets en opsommingen zijn zeer effectief
 69. 69. Gebruik opsommingen als hetkan.De versie met bullets zorgtvoor 20,5% meer omzet.Dat zijn feiten, geenverzinsels.
 70. 70. Ik heb nog zo eens snel-snelmet wat knip-en-plakwerkeen alternatieve versie vooreen pagina gemaakt.Oordeel zelf …
 71. 71. www.agconsult.be www.usability-blog.be
 72. 72. Beter, toch? www.agconsult.be www.usability-blog.be
 73. 73. 9. Beslissingscriteria, kenmerken & voordelen
 74. 74. Je 100 jaar knowhowinteresseert bezoekers niet.Zij willen productkenmerkenen -voordelen zien, niet jemarketingverhaal lezen.
 75. 75. Dit is al veel beter.Samsonite paste deze paginaaan op basis van eengebruikerstest door AGConsult.
 76. 76. "Sell your products the waycustomers want to buy them,not the way you want to sell them." Lynda Lybert Dit is dé basis van goede online marketing.
 77. 77. 9. Goede, mooie en grote fotos Zelfde kasteel, andere fotograaf. Waar wil je het liefst naartoe?
 78. 78. Waarom een fotomet Jef, Maria enLouisa en hunthermos op hetterras?
 79. 79. Zet op dit terras Jef,Maria en Louisa enhun thermos, en hetzou niet dezelfdeindruk geven.Veel, goede engrote fotos zijnessentieel.Dat geeftvertrouwen. Je hebtniets te verbergen.
 80. 80. Zeg niet alleen dat erhandige opbergvakjeszijn, maar toon ze ook.Hoe meer de online ervaringde winkelervaringbenadert, hoe beter.
 81. 81. Door de hemden te tonen opeen model steeg de verkoopvan deze webshop met 67%.
 82. 82. 10. Fotos van echte mensen Als je fotos van mensen gebruikt, koop dan niet gewoon een stockfoto. Niemand gelooft dat deze mensen bij je werken of zo blij zijn omdat ze je product gebruiken.
 83. 83. Stockfoto. Iets tebreed glimlachend…
 84. 84. Foto van de oprichter.Resultaat: 35% meer verkoop.
 85. 85. - Stockfoto- Tekstballonnen
 86. 86. - Echte vrouw- BulletsResultaat: 90% meer inschrijvingen
 87. 87. Aankoop beïnvloedenKlassieke verkooptrucs online toepassen
 88. 88. Das hier onstopmodelleke, ma dammeke!
 89. 89. Door mensen eerst warm te maken voor devoordelen en mogelijkheden van de duurdereproducten en pas daarna de goedkopere modellenvoor te stellen, zijn ze sneller geneigd iets duurder tenemen.Je neemt hen namelijk zaken af bij elk goedkopermodel.
 90. 90. Probeer het maar eens.Door hun producten van duur naar goedkoop teordenen, steeg bij dit bedrijf het gemiddelde bedragper aankoop.
 91. 91. Weinig bedrijven durven dit doen. Maar dit hotelheeft wel die keuze gemaakt en verkoopt nu meerluxueuzere kamers dan vroeger.
 92. 92. Iedereen kooptdit, madammeke!
 93. 93. Mensen kopen graag wat anderen kopen.De grote stapels in het begin van eenboekenwinkel sporen mensen aan dieboeken te kopen.Zet dus je bestsellers in de kijker. Aarzelook niet om dat woord te gebruiken.
 94. 94. Een andere goede manier is om demeest verkochte zaken automatischbovenaan te zetten.De kans dat ze bij de anderebezoekers ook in de smaak vallen iserg groot.Het is namelijk een bestseller!
 95. 95. Toon aan je bezoekers dat ze nietalleen zijn.Na het toevoegen van het zinnetje"3.595 hypotheekadviezen inseptember", maakten 12,5% meermensen een afspraak.
 96. 96. Het tonen van deze overlay nadateen bezoeker enkele seconden naarde pagina kijkt, zorgde voor 80%meer aanvragen.
 97. 97. Iedereen is hier tevreden van, madammeke!
 98. 98. Dit fenomeen ken je wel.Booking.com benadrukt wat anderemensen vonden van dat hotel.En zet er meteen bij op hoeveelmeningen dat cijfer gebaseerd is.
 99. 99. De customer reviews op Amazonhebben een grote rol gespeeld in degroei van het bedrijf.Amazon doet dit al vanaf hetmidden van de jaren 90.
 100. 100. t Zijn delaatste, madamme ke!
 101. 101. Schaarste zorgt ervoor dat je denkt dat ietspopulair is.Het zet je aan om het ook te kopen."Oei, nog maar 2 stuks op voorraad.Dan zal ik maar snel bestellen, zeker?"
 102. 102. Ook Amazon speelt deschaarste gretig uit.
 103. 103. Alles is weg, maarvolgende week sta ik hier opnieuw, madammeke! Niets doen met een product dat tijdelijk niet meer verkocht wordt, is dom. Het is een opgestoken middelvinger naar de bezoeker. En je eigen portefeuille.
 104. 104. Coolblue doet iets metproducten die tijdelijk nietmeer in voorraad zijn.Bezoekers kunnen eenbericht achterlaten.Bezoeker gelukkig. EnCoolblue nog gelukkiger…
 105. 105. Alleen vandaag aan dieprijs, madammeke !
 106. 106. Dit fenomeen kentiedereen intussen wel.Een aanbod beperken inde tijd, geeft een extraimpuls om te kopen.
 107. 107. Je kan dat ook toepassenzonder een teller.Deze site zegt dat de prijsmaar geldt voor 24 uur.Resultaat: 6,3% meerverkoop.
 108. 108. Mij kunt gevertrouwen, mada mmeke!
 109. 109. Een pagina waar je software kan kopenen downloaden.Met rechts een telefoonnummer en debetaalmogelijkheden.Op zich niet slecht.
 110. 110. Op deze versie staan er bovenaan enrechts meer zaken die vertrouweninboezemen.Een levenslange garantie met zonechte zegel, wie trapt daar nu in?Veel mensen! 20% meer verkoop!
 111. 111. Wat vaak ook goed werkt is eenvertrouwenwekkende boodschap in de buurtvan een knop.In dit voorbeeld: 28% meer inschrijvingen!
 112. 112. En deze sleutelhangerkrijgt ge er gratisbij, madammeke!
 113. 113. Een verkooptruc die in dereiswereld zeer gretig wordttoegepast.
 114. 114. Gratis levering is ook eenvorm van iets gratis geven.
 115. 115. En als ge dat allemaaldoet, verkoopt genet zo goe als ik!
 116. 116. Booking.com past dieverkooptechnieken voortdurendtoe.Op de volgende slides toen ikwelke technieken ze allemaaltoepassen op 1 enkele pagina.
 117. 117. Iedereen koopt dit. Mij kan je vertrouwen. (Want 4 sterren en thumbs up.) Iedereen is hier tevreden van. + Iedereen koopt dit.Mij kan je vertrouwen.(Want de info werd recent bijgewerkt.)
 118. 118. Iedereen koopt dit.Mij kan je vertrouwen(Want je kan GRATISannuleren.) Een superkoopje! Het zijn de laatste…
 119. 119. Mij kan je vertrouwen. (Want je krijgt onmiddellijk bevestiging.)Mij kan je vertrouwen.(Want het is gegarandeerdde beste prijs.) Iedereen koopt dit. En je bent niet de enige die uit is op dit koopje!
 120. 120. Ik weet niet of je ze geteldhebt. Maar dat zijn 13verkooptrucs op 1 pagina.Los van de goede fotos enduidelijke inhoud.
 121. 121. Ook Thomson.co.uk maakt gretiggebruik van die verkoop- enverleidingstechnieken.Ik heb de belangrijkste aangeduidmet pijltjes.
 122. 122. Koop sluiten Goede calls-to-action en formulierenJe hebt de mensen warm gemaakt met je duidelijkeinhoud, schitterende fotos en verkooptrucs…Nu moeten ze overgaan tot actie.
 123. 123. 1. Eén duidelijke call-to-action
 124. 124. Het kan zijn dat je nietonline verkoopt, maar datbetekent niet dat je geenduidelijke call-to-actionmoet hebben.En voor alle duidelijkheid:iets delen op Facebook ofmailen naar een vriend isgeen primaire actie.In dit geval had er eenknop Zoek een winkel in jebuurt of Waar kan ik dezeschoen kopen moetenstaan.
 125. 125. Ook als je diensten verkoopt, moetje een call-to-action hebben.Anders is je pagina eendoodlopend straatje.Vraag offerte aan.Contacteer ons voor meer info.Dat zou hier een meerwaarde zijn.
 126. 126. Wees niet te bescheiden.Een call-to-action magbest opvallen!
 127. 127. Dat is duidelijk.Kijk ook naar diegeruststellendeboodschap net onder deknop…
 128. 128. Zorg voor 1 primaire call-to-action. 2knoppen die om de aandachtschreeuwen, dat werkt niet.Boeken of Kies uw periode? Watmoet ik doen?En maak je share- en printknopjesdiscreter…
 129. 129. 2. Herhaal je call-to-action onderaan Bezoekers die het einde van je pagina halen, zijn waarschijnlijk erg geïnteresseerd in je aanbod. Zet daarom ook onderaan je pagina een call-to-action.
 130. 130. Bij IBM komt 70% van deleads uit de onderste call-to-action
 131. 131. 3. Niet iedereen koopt bij eerste bezoek 1 duidelijke call-to-action is cruciaal. Maar niet iedereen beslist in 1 surfsessie over een aankoop.
 132. 132. Daarom is het belangrijk datje mensen helpt met hunkeuzeproces.Door bijvoorbeeld toe telaten dat ze een selectie vanhun favoriete huizen kunnensamenstellen.
 133. 133. Een shortlist waaruit ze laterhun finale keuze kunnenmaken.Of die ze samen met hunpartner kunnen bekijken.
 134. 134. 4. Eenvoudig bestelproces Een ontzettend belangrijk onderdeel in je streven naar meer omzet. Zo belangrijk dat het voer is voor een aparte presentatie…
 135. 135. Belangrijkste aandachtspunten Zo eenvoudig mogelijk – Geen registratie – Optioneel inloggen – Niets vragen wat je niet echt nodig hebt Duidelijk – Duidelijke labels – Verdere instructies waar nodig, eventueel met een voorbeeld (bv. CVC-code) – Duidelijke en goed verwoorde foutmeldingen Design gericht op snelheid – Single column design – Labels boven invulvelden www.agconsult.be www.usability-blog.be
 136. 136. 5. Blijf vertrouwen geven Ge gaat er gene spijt van krijgen, madammeke! Ook in dat bestelproces kan je een aantal verkoops- en verleidingstechnieken toepassen waardoor de bezoeker minder zal opgeven.
 137. 137. Deze pagina uit hetaankoopproces vanBooking.com is hetperfecte voorbeeld.
 138. 138. Hoewel dit eigenlijk de eerste stap isvan het boekingsproces, zit ik volgenshen toch al in stap 2.Booking.com beschouwt het kiezen vande kamer als stap 1.En er zijn maar 4 stappen. Of eigenlijkmaar 3. Want bij stap 4 is het algereserveerd.Ik weet dus als klant: dat gaat hiersnel gaan!
 139. 139. 99,82% van deklanten is tevreden.
 140. 140. Net onder het prijsoverzichtbenadrukken ze nog eenshun laagsteprijsgarantie.En maken ze extra duidelijkdat ik nog GRATIS kanannuleren!
 141. 141. Ze maken meteen duidelijkwat ze met mijn e-mailadresgaan doen en waarvoor zehet nodig hebben. En ze benadrukken nog eens dat GRATIS annuleren...
 142. 142. Onder de knop Volgendestaat nog een extra duwtje inde juiste richting: Hey, er zijngeen reserveringskosten!
 143. 143. 7 elementen die extravertrouwen geven. Op 1 pagina.Zonder meer geniaal.
 144. 144. 3 beestig bangelijke bonustips
 145. 145. 1. Volg onze opleiding web usability & schrijven Deze en nog veel meer tips om je online communicatie naar een hoger niveau te tillen, geven we tijdens onze opleidingsdag web usability en schrijven voor internet. • Inclusief bespreking van je website. • Al meer dan 350 mensen volgden deze opleiding. • Zij geven ons een score van 8,6 op 10. Bekijk het programma en schrijf je in
 146. 146. 2. Mis mijn tips op usability-blog.be niet
 147. 147. 3. Huur een specialist in AGConsult 09 335 22 73 karl.gilis@agconsult.be www.agconsult.be Twitter.com/agconsult www.usability-blog.be

×