Kolej Vokasional & Mengarusperdanakan PTV

6,771 views
6,361 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
6,771
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
264
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kolej Vokasional & Mengarusperdanakan PTV

 1. 1. Perlaksanaan Perubahan Kurikulum KV kearah Mengarusperdanakan Program PTV Kumpulan 5 (SMV Kuala Kangsar) Salmi Binti Rafie - GB 120071 Ardani Bin Abdul Fatah - GB 120282 Oh Phaik Leng - GB 120113 Badariskon Bin Sarone - GB 120284 Ahmad Bin Dollah - GB 120285 Mohd Shukri Bin Suib - GB 120283
 2. 2. • Pengenalan• Kolej Vokasional• Perspektif transformasi dalam KV• Mengarusperdanakan KV• Penutup
 3. 3. Ishak Ramly (2003)Kurikulum merangkumi semua pengalaman yang didapati di dalam dan diluar sekolah dan perkara yang diajar di sekolah dan bilik darjah.Nicholls, S.H dan Nicholls, A (1981)Semua peluang pembelajaran yang dirancang oleh guru untuk murid disekolah. •David Warwick (1991)Kurikulum sebagai struktur terancang ideal-ideal sesebuah sekolah yangbersesuaian dengan keperluan psikologi murid-murid, kemudahan-kemudahan yang sedia ada serta keperluan budaya semasa.Curtis R. Finch dan John R. Crunkilton (1992)Kurikulum dalam PTV adalah berdasarkan data-based, dynamic, fullyarticulated, realistic, student-oriented, evaluation-conscious & future-oriented.
 4. 4. Kurikulum sebagai rancangan yang dirancangrapi dan merangkumi aktiviti akademik sertakegiatan ko-akademik. Aktiviti-aktiviti ini dapatmembantu murid-murid mencapaiperkembangan dari segi intelek, rohani, emosidan jasmani. Sebaliknya aktiviti yang dirancangitu hendaklah bersesuaian dengan umur,kebolehan, minat dan kematangan.
 5. 5. Rekabentuk kurikulumi. Ia hendaklah berpusatkan kepada muridii.Ia hendaklah bersifat dinamikiii. Ia hendaklah menyediakan pengalaman pembelajaran yang relevaniv. Ia sepatutnya mempunyai pertalian rapat dengan kehidupan seharianv. Ia harus mempertimbangkan aspek ekonomivi. Ia seharusnya membekalkan pengetahuan yang menyeluruhvii. Ia hendaklah menitikberatkan sains dan teknologiviii. Ia harus condong ke arah pemupukan pemikiran kreatif dan inovatifix. Ia hendaklah mengandungi komponen pemupukan nilai-nilai murnidan sikap positifx. Ia arus menekankan kesepaduanxi. Ia harus mempunyai kesinambungan daripada satu peringkat kepada satu peringkat yang lainxii.Perbezaan individu ditekankan
 6. 6. Objektif KV• melahirkan pelajar berkompetensi pekerjaan aras tinggi dan menepati kehendak industri,• memupuk watak professional,• melahirkan pelajar berkompetensi usahawan dalam bidang vokasional pilihannya,• membekalkan ilmu untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi dan memupuk kecintaan kepada pembelajaran sepanjang hayat.
 7. 7. Sistem semester• Keseluruhan program pembelajaran mengambil masa 4 tahun iaitu sebanyak 8 semester.• On the job traning (OJT) untuk tempoh masa selama 3 bulan.• 2 tahun pembelajaran iaitu Tahun 1 dan tahun 2 merupakan Pra- Diploma.• Perlu mencapai CGPA sekurang-kurangnya 2.5 bagi melayakkan mereka untuk menaiki Tahun 3 dan 4 iaitu program diploma.• Pelajar yang lulus pra-Diploma ini akan ditawarkan Diploma Vokasional Malaysia (DVM), Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) tahap 3 dan mana-mana sijil industri yang terlibat.• Gagal mencapai CGPA 2.5, mereka dianugerahkan SKM tahap 2 dibawah JKM. Seterusnya boleh melanjutkan SKM tahap 3 dilatihan kemahiran.
 8. 8. Sistem semester• Satu tahun pengajian dibahagikan kepada 2 Semester. Satu semester mengandungi 16 minggu dan 4 minggu dikhaskan untuk Semester Pendek. Sesi Pembelajaran akan mengikut Jam Pertemuan, antara 27 jam dan maksimum 31 jam seminggu.• Semester pendek untuk kompetensi yang belum kompeten, Entrepreneurship atau school enterprise, pendidikan berasaskan produ, traineeship, aktiviti pembentukan sahsiah dll.• Setiap hari persekolahan di KV bermula pada jam 8.00 pagi dan berakhir pada jam 5.00 petang. Satu waktu pembelajaran adalah satu jam bukannya 30-40 minit sepertimana yang diamalkan di sistem sekolah harian.
 9. 9. Jenis program dijalankan• Diploma Vokasional Malaysia (DVM), Diploma Vokasional Malaysia (DVM) ialah program utamanya yang merupakan program sepenuh masa selama 4 tahun dan menjalani 3 bulan on job training di industri• Program Apprenticeship atau Mode SLDN Program Apprenticeship atau Mode SLDN yang memerlukan masa 2 tahun di mana murid akan belajar 30% teori di KV manakala 70% amali dilaksanakan di Industri• Program SKM. Program SKM pula murid melaksanakan Program Sijil Kemahiran Malaysia sepenuhnya di KV dan menjalani on job training di industri selama 3 bulan.
 10. 10. Bidang Pengkhususan Vokasional• Terdapat 12 Bidang Vokasional di tawarkan di Kolej Vokasional iaitu 5 bidang yang sedia ada dan tambahan 7 Bidang baru:• 5 Bidang sedia ada ialah: Teknologi Kejuruteraan Awam, Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Teknologi Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Pertanian dan Hospitaliti.• 7 bidang baharu ialah: Industri Sukan, Pengangkutan, Teknologi Kejuruteraan Marin, Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Perniagaan, Sains Kesihatan dan Sistem Sokongan Seni dan Budaya.• Kesemuanya berjumlah 52 kursus atau program. Kesemua 12 bidang ini direka untuk memenuhi kehendak industri yang ada di Malaysia.
 11. 11. Orientasi pembelajaran berasaskan kerja Kandungan pembelajaran CIRI berasaskan kompetensi bekerja, UTAMA kompetensi KeusahawananKURIKULUM insaniah dengan nisbah dimensi teori-amali ialah 30:70 Nisbah komponen akademik kepada vokasional ialah 30:70
 12. 12. Terbina daripada empat elemen – ilmu, aplikasi, kreativiti dan inovasi Merentasi tiga domain – CIRI Jati diri (hearts-on), UTAMA Ketajaman minda (Minds-on)KURIKULUM Kecekapan (hands-on) Program pengajian bermodular mengikut kluster yang memenuhi keperluan NKEA dan bernilai kelarisan tinggi (high exchange value)
 13. 13. PROGRAM KOLEJ VOKASIONAL (KV) KURIKULUM KOLEJ VOKASIONAL KLUSTER KEUSAHAWANAN, KEMAHIRAN PROGRAM KV CONTOH-CONTOH KEBOLEHKERJAAN, ON-THE-JOB TRAINING, TEK. KEJ. AWAM KURSUS KV PENILAIAN OTENTIK TEK. ELEKTRIK TEK. ELEKTRONIK TEK. KEJ. MEKANIKAL & BAHASA MELAYU PEMBUATAN TEK. TELEKOMUNIKASI TEK. MAKLUMAT & TEK. MEKATRONIK BAHASA INGGERIS KOMUNIKASI PERNIAGAAN BAHASA PERNIAGAAN MANDARIN/ARAB/DLL PELANCONGAN SEJARAH PERTANIAN BAKERI & KONFEKSIONERI TEK. KEJ. MARIN FESYEN &GENERAL MATHEMATICS SISTEM SOKONGAN SENI & PEMBUATAN PAKAIAN SCIENCES BUDAYA PERKHIDMATAN ASUHAN KANAK-KANAK PENGANGKUTAN PEND. ISLAM/MORAL PRODUCTION BASED EDUCATION SENI KULINARI SAINS KESIHATAN (PBE), CENTRE OF EXCELLENCE (COE) KOSMETOLOGI INDUSTRI SUKAN
 14. 14. KOMPONEN DALAM KURIKULUM STANDARD KOLEJ VOKASIONAL (KSKV) NisbahKomponen MODUL SKM 100% SKM KURIKULUM 70% STANDARD KOLEJ VOKASIONAL MODUL TAMBAHAN (KSKV) C & G, Edexcel, LCCI, CIDB dlln. (Industri) seperti C&G dll. (SVM / DVM ) MODUL GENERIK (AKADEMIK) 30% AKADEMIK
 15. 15. Dokumen Standard Kurikulum KV1. Struktur Program2. Standard Kurikulum3. Rancangan Sesi Latihan (RSL)4. Rancangan Harian (RP)
 16. 16. Dokumen Standard Kurikulum KV2. Standard Kurikulum Standard Standard Kriteria Kandungan Pembelajaran Pencapaian Standard Kandungan Standard Pembelajaran Kriteria pencapaian adalah mengandungi penyataan merupakan satu penetapan kenyataan yang spesifik tentang perkara kriteria atau indikator mengkhususkan kepada apa yang murid patut ketahui kualiti pembelajaran dan yang perlu ditaksir dan dan boleh lakukan dalam pencapaian yang boleh tahap pencapaian yang suatu tempoh persekolahan diukur bagi setiap standard. diperlukan. merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.
 17. 17. Pentaksiran
 18. 18. Prespektif Transformasi Dalam KV4.1 Profesionalisme Perguruan4.2 Bahan Pengajaran4.3 Pola Pengajaran Berkesan4.4 Rekabentuk Pengajaran4.5 Sistem Pentauliahan
 19. 19. Prespektif Transformasi Dalam KV4.1 Profesionalisme Perguruan• membina modal insan yang trampil• pengetahuan dan kemahiran• Ciri-Ciri Pembangunan Profesionalisme Guru4.2 Bahan Pengajaran• Persediaan peralatan, mesin, bahan• proses penilaian dan penambahbaikkan• Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025• Inovasi
 20. 20. Prespektif Transformasi Dalam KV4.3 Pola Pengajaran Berkesan• Model Felder-Silverman• Dimensi Gaya Pembelajaran kepada lima jenis iaitu:i. Sensing and Intuitive Learners (Pelajar Deria dan Intuitif)ii. Visual and Auditory Learners (Pelajar Visual dan Audio)iii. Inductive and Deductive Learners (Pelajar Induktif dan Deduktif)iv. Active and Reflective Learners (Pelajar Aktif dan Reflektif)v. Sequential and Global Learners (Pelajar Turutan dan Global)
 21. 21. Prespektif Transformasi Dalam KV4.4 Rekabentuk Pengajaran• merancang dan merekabentuk• merekabentuk pengajaran iaitu: (ASSURE) i. Analyze Learners (Analisa Pelajar) ii. State Objectives (Nyatakan Objektif) iii. Select Methods, Media and Materials (Memilih Kaedah, Media & Bahan) iv. Utilize media and Materials (Menggunakan Media) v. Require Learner Participation (Penglibatan Pelajar) vi. Evaluate and Revise (Menilai dan Menyemak Semula Bahan)
 22. 22. Prespektif Transformasi Dalam KV4.5 Sistem Pentauliahan• SKM (Sijil Kemahiran Malaysia)• Tahap 1, Tahap 2, Tahap 3• Diploma Vokasional Malaysia (DVM)
 23. 23. Prespektif Transformasi Dalam KV
 24. 24. Mengarusperdanakan KVa) Keperluan Negara Untuk Tenaga Pekerja Mahirb) Pembangunan Sumber Manusiac) Memantapkan Sistem pengurusan Pendidikan Teknik dan Vokasionald) Perkukuhkan Kurikulum PTVe) Hubungan Kerjasama Antarabangsaf) Pendidikan Teknik dari Tingkatan satu
 25. 25. Penutup Sekian Terima KasihSemoga Kolej Vokasional Akan Berjaya Dalam Proses Transformasi PTV
 26. 26. LampiranSemester Minggu Catatan 1 1 Minggu Serasi 2-8 Hari persekolahan Cuti pertengahan semester 1 9 - 15 Hari persekolahan 16 - 18 Minggu Pentaksiran dan Peperiksaan Cuti semester I 19 - 21 Semester pendek Cuti semester I 2 1-7 Hari persekolahan Cuti pertengahan semester II 8 - 14 Hari persekolahan 15 – 17 Minggu Pentaksiran dan Peperiksaan Cuti Semester II 18 - 20 Semester pendek Cuti semester II ( 5 minggu )
 27. 27. HAL-HAL LAIN• Syarat Kemasukan Am : SPM 3 kredit • Untuk KV Guna CGPA (pada Semester 4)• Insaniah (20%), Vokasional (80%)LP iktiraf setara dengan SPM• Bahasa Melayu• 5 M/Pelajaran Akademik lain• Modul-Modul Vokasional Vokasional
 28. 28. KERANGKA KONSEP KV MELANJUTKAN USAHAWAN BEKERJA PELAJARAN 10% 70% 20% KURIKULUM KAEDAH P&P PENTAKSIRAN PBE SE KAUNSELINGINDUSTRI ________________________ KUALITI 5S, ISO KO-KURIKULUM KOMUNITI COLLEGIALITY CAPACITY BUILDING INPUT
 29. 29. PELAKSANAAN PROGRAM KOLEJ VOKASIONAL LATIHANPERALATAN DAN GURUINFRASTRUKTUR PENTAKSIRAN PROGRAMINDUSTRI PENDIDIKAN KOMUNITI VOKASIONALPBE, SE, OJT KURIKULUM STANDARD KOLEJ VOKASIONAL (KSKV)

×