Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bab 2 Penubuhan Unit Unit Gerko

15,572 views

Published on

Nota kuliah

Published in: Business, Technology
 • how to download or want to open in pp
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • can i form tamil language society / indian society in my school. How is the procedure?
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Bab 2 Penubuhan Unit Unit Gerko

 1. 1. Penubuhan Unit-Unit Gerak Kerja Kokurikulum Loh Leh Chiong Jabatan Sains dan Matematik Institut Perguruan Rajang
 2. 2. Subtopik <ul><li>Prosedur Penubuhan </li></ul><ul><li>Perlembagaan dan Peraturan </li></ul><ul><li>Perlantikan/Pemilihan AJK </li></ul><ul><li>Bidang Tugas AJK </li></ul><ul><li>Peranan Guru Penasihat </li></ul>
 3. 3. Pengenalan Tahukah anda faktor-faktor yang mempengaruhi penubuhan unit-unit gerak kerja kokurikulum di sekolah ?
 4. 4. Pengenalan “ Sekolah-sekolah digalakkan menubuh persatuan @ kelab yang boleh mendatangkan faedah kepada pelajar. Pemilihan persatuan @ kelab yang hendak ditubuhkan itu hendaklah berasaskan kepada kemudahan yang ada dan kesesuaian dengan suasana dan persekitaran serta keperluan tempatan” Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Dasar Pelajaran Kebangsaan (1979)
 5. 5. Pengenalan Di antara Sekolah Menengah & Sekolah Rendah Di antara sekolah dengan sekolah Jenis & jumlah unit GERKO BERBEZA
 6. 6. Pengenalan Walaubagaimanapun, penubuhan unit-unit dalam ketiga-tiga bidang (unit beruniform, sukan dan persatuan) adalah tertakluk kepada tatacara/prosedur tertentu
 7. 7. Pengenalan <ul><li>Sebelum penubuhan unit-unit GERKO, anda perlu meneliti beberapa faktor seperti :- </li></ul><ul><ul><li>Keperluan di sekolah </li></ul></ul><ul><ul><li>Kemudahan infrastruktur </li></ul></ul><ul><ul><li>Kepakaran </li></ul></ul><ul><ul><li>Faedah yang diperolehi oleh murid </li></ul></ul><ul><ul><li>Bilangan guru dan murid </li></ul></ul>
 8. 8. Subtopik 1 PROSEDUR PENUBUHAN
 9. 9. PROSEDUR PENUBUHAN Setiap persatuan di luar institusi pendidikan diwajibkan mendaftar Akta Pendaftaran Pertubuhan Akta Parlimen Parti Politik, pertubuhan belia & badan kebajikan Persatuan Pengakap, Pandu Puteri, SJAM, PBSM Dua kategori pendaftaran penubuhan persatuan di luar institusi pendidikan
 10. 10. PROSEDUR PENUBUHAN Persatuan di institusi pendidikan tidak perlu didaftar di bawah Akta Parlimen @ Akta Pendaftaran Penubuhan Guru Besar / Pengetua sekolah mempunyai kuasa menentukan penubuhan persatuan di sesebuah sekolah
 11. 11. PROSEDUR PENUBUHAN <ul><li>Persatuan yang tidak mempunyai badan induk di luar institusi pendidikan peringkat sekolah </li></ul><ul><li>Persatuan yang mempunyai badan induk di luar institusi pendidikan </li></ul>Prosedur bagi menubuhkan persatuan terbahagi kepada dua kategori
 12. 12. Penubuhan Persatuan Tiada Badan Induk <ul><li>Kebanyakan persatuan yang ditubuhkan di sekolah </li></ul><ul><li>Ditubuhkan di peringkat sekolah sahaja </li></ul><ul><li>Tiada badan induk yang membuat penyelarasan aktiviti dan pentadbiran secara rasmi </li></ul>
 13. 13. Penubuhan Persatuan Tiada Badan Induk <ul><li>Tidak perlu mendaftar secara rasmi dengan persatuan di peringkat negeri @ kebangsaan </li></ul><ul><li>Dilakukan melalui perundingan antara GB/pengetua dengan guru yang terlibat sebagai jurulatih @ guru penasihat </li></ul>
 14. 14. Penubuhan Persatuan Tiada Badan Induk <ul><li>Prosedur Penubuhan Persatuan </li></ul><ul><ul><li>Perundingan antara pengetua/GB dengan guru yang terlibat </li></ul></ul><ul><ul><li>Memaklumkan kepada Pejabat Pelajaran Daerah (jika perlu) </li></ul></ul><ul><ul><li>Menyediakan perlembagaan dan undang-undang </li></ul></ul><ul><ul><li>Menyediakan borang keahlian dan pengambilan ahli </li></ul></ul>
 15. 15. Penubuhan Persatuan Tiada Badan Induk <ul><li>Prosedur Penubuhan Persatuan </li></ul><ul><ul><li>Mendaftar keahlian </li></ul></ul><ul><ul><li>Menghadkan mesyuarat agung dan pemilihan JK Kerja </li></ul></ul><ul><ul><li>Merancang dan melaksanakan aktiviti </li></ul></ul><ul><ul><li>Membuat pelaporan aktiviti kepada pentadbiran sekolah </li></ul></ul>
 16. 16. Penubuhan Persatuan Mempunyai Badan Induk <ul><li>Semua unit @ persatuan dalam bidang unit beruniform mempunyai badan induk </li></ul><ul><li>Membuat penyelarasan di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan </li></ul><ul><li>Badan induk akan menyelaras, mentadbir dan mendaftar keahlian </li></ul><ul><li>Sekolah yang ingin menubuhkan persatuan perlu terlebih dahulu berunding dengan badan induk persatuan berkenaan </li></ul>
 17. 17. Penubuhan Persatuan Mempunyai Badan Induk <ul><li>Prosedur Penubuhan </li></ul><ul><ul><li>Pengetua/GB perlu mengadakan perbincangan awal dengan badan induk yang berkaitan </li></ul></ul><ul><ul><li>Mengisi borang permohonan yang dikeluarkan oleh badan induk dan menyediakan beberapa maklumat yang diperlukan mengikut peraturan badan induk (jurulatih, permohonan tauliah pemimpin) </li></ul></ul><ul><ul><li>Menghantar borang berkenaan kepada SU @ Pesuruhjaya Daerah @ pegawai penjaga di daerah @ negeri untuk diproses </li></ul></ul>
 18. 18. Penubuhan Persatuan Mempunyai Badan Induk <ul><li>Prosedur Penubuhan </li></ul><ul><ul><li>Pengumuman pendaftaran boleh dibuat kepada murid untuk menjadi ahli pertubuhan berkenaan sementara mendapat kelulusan daripada ibu pejabat badan induk </li></ul></ul><ul><ul><li>Mendapat kelulusan @ sijil pendaftaran daripada badan induk </li></ul></ul><ul><ul><li>Melaksana dan menjalankan aktiviti </li></ul></ul>
 19. 19. Subtopik 2 PERLEMBAGAAN DAN PERATURAN
 20. 20. PERLEMBAGAAN DAN PERATURAN <ul><li>Setiap unit GERKO di sekolah perlu mempunyai perlembagaan dan peraturan penubuhannya tersendiri </li></ul><ul><li>Kesemua unit beruniform mempunyai perlembagaan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh badan induk. </li></ul><ul><ul><li>Tidak perlu mengadakan perlembagaan dan peraturan tersendiri </li></ul></ul>
 21. 21. PERLEMBAGAAN DAN PERATURAN Mengapakah anda perlu merangka perlembagaan dan peraturan unit GERKO ?
 22. 22. PERLEMBAGAAN DAN PERATURAN <ul><li>Fungsi :- </li></ul><ul><ul><li>Panduan dan pedoman untuk menggerakkan persatuan berkenaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Untuk melicinkan perjalanan sesuatu pertubuhan </li></ul></ul><ul><ul><li>Menetapkan bidang tugas @ tanggungjawab setiap jawatankuasa </li></ul></ul><ul><ul><li>Sebagai rujukan apabila timbul sesuatu masalah yang berbangkit mengenai perjalanan & aktiviti persatuan berkenaan </li></ul></ul>
 23. 23. PERLEMBAGAAN DAN PERATURAN Apakah yang terkandung dalam perlembagaan ??
 24. 24. PERLEMBAGAAN DAN PERATURAN <ul><li>Secara umumnya, perlembagaan pertubuhan mengandungi :- </li></ul><ul><ul><li>Nama dan alamat pertubuhan </li></ul></ul><ul><ul><li>Matlamat </li></ul></ul><ul><ul><li>Keahlian </li></ul></ul><ul><ul><li>Jawatankuasa (bilangan, tugas dsb) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kewangan </li></ul></ul>
 25. 25. PERLEMBAGAAN DAN PERATURAN <ul><li>Secara umumnya, perlembagaan pertubuhan mengandungi :- </li></ul><ul><ul><li>Pembatalan dan pembubaran persatuan </li></ul></ul><ul><ul><li>Pindaan perlembagaan dan undang-undang persatuan </li></ul></ul><ul><ul><li>Mesyuarat-mesyuarat persatuan (mesyuarat jawatankuasa, agung, tergempat) </li></ul></ul>
 26. 26. PERLEMBAGAAN DAN PERATURAN <ul><li>Sesetengah persatuan menambah beberapa perkara dalam perlembagaan supaya sesuai dengan kehendak & tujuan pertubuhan. Antaranya ialah :- </li></ul><ul><ul><li>Lencana & logo pertubuhan </li></ul></ul><ul><ul><li>Cogan kata @ motto persatuan </li></ul></ul><ul><ul><li>Visi dan Misi </li></ul></ul><ul><ul><li>Disiplin dan tatatertib persatuan </li></ul></ul>
 27. 27. PERLEMBAGAAN DAN PERATURAN <ul><ul><li>Harta dan tanggungan </li></ul></ul><ul><ul><li>Tugas persatuan di peringkat sekolah, cawangan, daerah dll </li></ul></ul><ul><ul><li>Larangan dalam persatuan </li></ul></ul>Perlembagaan ini perlu dikemaskini dan diubahsuai supaya selaras dengan keperluan persatuan berkenaan dari semasa ke semasa
 28. 28. Subtopik 3 PERLANTIKAN/PEMILIHAN AHLI JAWATANKUASA
 29. 29. Perlantikan/Pemilihan AJK <ul><li>Perlantikan jawatankuasa sesuatu pertubuhan berbeza antara satu sama lain </li></ul><ul><li>Perbezaan ini bergantung kepada perlembagaan pertubuhan berkenaan </li></ul><ul><li>Terdapat 2 cara perlantikan jawatankuasa:- </li></ul><ul><ul><li>Dipilih dalam mesyuarat agung </li></ul></ul><ul><ul><li>Dilantik dengan kuasa pihak tertentu </li></ul></ul>
 30. 30. Pemilihan di peringkat Mesyuarat Agung <ul><li>Semua ahli berhak mencalon, menjadi calon, membuat pengundian & memilih sesiapa daripada kalangan ahli untuk menjadi AJK </li></ul><ul><li>Pencalonan, Pemilihan & Perlantikan dilakukan dalam sesuatu mesyuarat agung </li></ul>
 31. 31. Pemilihan di peringkat Mesyuarat Agung <ul><li>Antara jawatan yang dipertandingkan ialah </li></ul><ul><ul><li>Pengerusi </li></ul></ul><ul><ul><li>Naib Pengerusi </li></ul></ul><ul><ul><li>Setiausaha </li></ul></ul><ul><ul><li>Bendahari </li></ul></ul><ul><ul><li>Jawatankuasa Kerja </li></ul></ul><ul><li>Pemilihan dijalankan secara undian (mengangkat tangan @ undi sulit) </li></ul>
 32. 32. Pemilihan di peringkat Mesyuarat Agung <ul><li>Calon yang terbanyak mendapat sokongan daripada ahli dapat memegang jawatan berkenaan </li></ul>
 33. 33. Perlantikan AJK <ul><li>Kebanyakan berlaku dalam Unit Beruniform </li></ul><ul><li>Penasihat/Jurulatih akan melantik AJK berdasarkan ujian kecekapan tertentu/kekananan/pencapaian seseorang </li></ul>
 34. 34. Perlantikan dan Pemilihan AJK <ul><li>Sesetengah pertubuhan mengikut perlembagaannya, menggabungkan proses pemilihan dan perlantikan. </li></ul><ul><li>Pengerusi yang dipilih berhak melantik Setiausaha di kalangan ahli pertubuhan </li></ul><ul><li>Ini bermakna jawatan Setiausaha tidak dipertandingkan </li></ul>
 35. 35. <ul><li>Di peringkat sekolah, jawatan Pengerusi, Setiausaha, Bendahari dan AJK dipilih atau dilantik di kalangan pelajar. </li></ul><ul><li>Pengetua bertindak sebagai Penaung dan guru sebagai penasihat </li></ul>
 36. 36. Struktur Carta Organisasi Jawatankuasa Pengetua (Penaung) Guru (Penasihat) Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Bendahari Jawatankuasa kerja
 37. 37. Subtopik 4 BIDANG TUGAS AJK
 38. 38. Bidang Tugas AJK <ul><li>Penaung </li></ul><ul><ul><li>Disandang oleh GB/pengetua sekolah </li></ul></ul><ul><ul><li>Membuat pemantaun secara keseluruhan mengenai pelaksanaan aktiviti dan pengurusan sesebuah persatuan supaya selaras dengan peraturan persatuan dan undang-undang KPM </li></ul></ul>
 39. 39. Bidang Tugas AJK <ul><li>Penasihat </li></ul><ul><ul><li>Disandang oleh Penolong Kanan Kokurikulum (PKKK) </li></ul></ul><ul><ul><li>Membuat pemantaun secara keseluruhan mengenai pelaksanaan aktiviti dan pengurusan sesebuah persatuan supaya selaras dengan peraturan persatuan dan undang-undang KPM </li></ul></ul>
 40. 40. Bidang Tugas AJK <ul><li>Pengerusi </li></ul><ul><ul><li>Mengurus & mentadbir pertubuhan mengikut perlembagaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Melaksanakan keputusan mesyuarat agung & mesyuarat jawatankuasa kecil </li></ul></ul><ul><ul><li>Mempengerusikan mesyuarat pertubuhan </li></ul></ul><ul><ul><li>Merancang, melaksana dan menyelia aktiviti pertubuhan </li></ul></ul><ul><ul><li>Menjalankan tugas sebagaimana ketetapan yang diperuntukkan dalam perlembagaan </li></ul></ul>
 41. 41. Bidang Tugas AJK <ul><li>Setiausaha </li></ul><ul><ul><li>Menyimpan pendaftaran keahlian </li></ul></ul><ul><ul><li>Bertanggungjawab dalam urusan surat menyurat dengan badan luar pentadbir sekolah dan ahli pertubuhan </li></ul></ul><ul><ul><li>Menjemput dan mengedar surat pangilan semua jenis mesyuarat </li></ul></ul><ul><ul><li>Bekerjasama dengan pengerusi bagi mentadbir dan mengurus pertubuhan </li></ul></ul><ul><ul><li>Menjalankan tugas seperti ketetapan yang diperuntukkan dalam perlembagaan </li></ul></ul>
 42. 42. Bidang Tugas AJK <ul><li>Bendahari </li></ul><ul><ul><li>Menyimpan rekod dan stok harta pertubuhan </li></ul></ul><ul><ul><li>Memungut yuran dan menyimpan penyata pemungutan yuran </li></ul></ul><ul><ul><li>Memungut dan menyimpan penyata keluar masuk wang </li></ul></ul><ul><ul><li>Mengurus dan mentadbir pembelian dan kewangan </li></ul></ul><ul><ul><li>Menyimpan dan menyiapkan penyata kira-kira </li></ul></ul><ul><ul><li>Menjalankan tugas mengikut ketetapan yang diperuntukkan dalam perlembagaan </li></ul></ul>
 43. 43. Subtopik 5 PERANAN GURU PENASIHAT
 44. 44. Peranan Guru Penasihat <ul><li>Setiap guru perlu melibatkan diri dengan kegiatan kokurikulum </li></ul><ul><li>Merupakan tugas rasmi dan wajib dilaksanakan </li></ul><ul><li>Tugas dalam kegiatan kokurikulum dicatat dalam senarai tugas yang dikeluarkan oleh pentadbir sekolah </li></ul><ul><li>Tanggungjawab & peranan adalah mengikut keperluan </li></ul>
 45. 45. Peranan Guru Penasihat <ul><li>Memainkan peranan yang penting untuk menjamin unit berkenaan bergerak aktif </li></ul><ul><li>Antara peranan Guru Penasihat ialah:- </li></ul><ul><ul><li>Memberi panduan, nasihat, bimbingan dan sebagainya kepada jawatankuasa dalam aspek pentadbiran dan melaksanakan aktiviti </li></ul></ul><ul><ul><li>Melaksana dan menentukan polisis KPM, Pejabat Pendidikan Negeri & Daerah, sekolah dijalankan dengan berkesan </li></ul></ul>
 46. 46. Peranan Guru Penasihat <ul><li>Antara peranan Guru Penasihat ialah:- </li></ul><ul><ul><li>Menghadiri dan memberi nasihat dalam mesyuarat agung dan mesyuarat jawatankuasa </li></ul></ul><ul><ul><li>Menjadi pengantara antara pentadbir sekolah dengan murid </li></ul></ul><ul><ul><li>Berperanan aktif memberi tunjuk ajr dan latihan kepada ahli </li></ul></ul>
 47. 47. SEKIAN TERIMA KASIH

×