Penggubalan Item/Soalan Ujian

20,591 views

Published on

Langkah-langkah dalam Penggubalan Item Objektif & Penggubalan Item Subjektif.

Published in: Education
18 Comments
77 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
20,591
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
18
Likes
77
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Penggubalan Item/Soalan Ujian

 1. 1. KPN 4053:Pentaksiran Pembelajaran Tajuk 4: PENGGUBALAN ITEM/SOALAN UJIANSenarai Nama Ahli Kumpulan:Norzamzufaisyanti Binti Ishak L20112008336Noraishah Binti Basir L20112008347Noraida Binti Abd Rafi L20112008349Thenmoli a/p Mohan
 2. 2. Hasil PembelajaranDi akhir pembelajaran ini, pelajar akan dapat:1) Menyatakan langkah-langkah utama dalam pembinaan ujian. a. Penggubalan item objektif. b. Penggubalan item subjektif.2) Membina item/soalan ujian berdasarkan prinsip penulisan item.
 3. 3. Langkah Am Penyediaan Item Ujian 1) 2) MenulisMenyediakan Item Ujian JPU 3) Menyemak Item Ujian5) Membuat 4) MenilaiKajian Rintis Item UjianTerhadap Item
 4. 4. 1. Menyediakan JPUMengkaji sukatan pelajaran, analisis objektif pengajaran, menentukan jenis soalan dan menentukan bilangan soalan.Tujuan : Item-item ujian yang dibina mewakili keseluruhan kandungan pelajaran mengikut domain dan peringkat objektif pengajaran.
 5. 5. 2. Menulis Item UjianPrinsip-prinsip: i. Arahan menjawab ringkas dan mudah difahami. ii. Bahasa yang mudah dan jelas. iii. Beri jawapan spesifik daripada tajuk pengajaran. iv. Arahan menjawab jelas. v. Bagi soalan pengiraan dan lukisan, nyatakan unit dan ketepatan ukuran yang dikehendaki.
 6. 6. 3. Menyemak Item UjianItem ujian disemak oleh pembina/penulisnya.Prinsip-prinsip : i. Arahan menjawab tepat dan mudah difahami. ii. Penggunaan bahasa yang mudah difahami. iii. Soalan yang mencukupi dan seimbang. iv. Soalan tidak mengandungi petanda (clue) kepada jawapan.
 7. 7. 4. Menilai Item UjianDisemak dan dinilai oleh pakar matapelajaran.Prinsip-prinsip : i. Arahan menjawab dan bahasa mudah difahami. ii. Soalan jelas dan mengandungi maklumat yang cukup untuk menjawabnya. iii. Soalan mencukupi dan seimbang. iv. Jawapan mengikut kehendak soalan dan dijawab dalam masa yang diperuntukkan.
 8. 8. 5. Membuat Kajian Rintis Terhadap ItemDisemak dan dinilai oleh pakar matapelajaran.Kajian awal tentang kesesuaian item-item terhadap keupayaan pelajar sasaran.Untuk menjaga kerahsiaan ujian.Tujuan: i. Arahan dan bahasa difahami serta tiada kesilapan ejaan dan istilah. ii. Kehendak soalan yang jelas dan bermaklumat. iii. Soalan sepadan atau bersesuaian dengan kandungan pelajaran. iv. Jawab soalan dalam masa yang diperuntukkan.
 9. 9. Penggubalan Item Objektif1) Beraneka Pilihan 2) Betul-Salah 4 JENIS ITEM OBJEKTIF 3) Mengisi Ruang 4) Padanan Kosong
 10. 10. 1. ITEM BERANEKA PILIHAN Item Beraneka Pilihan Stem/ Jawapan Stimulus Badan Pilihan Soalan berbentuk Soalan yang Jawapan pilihan berbentukteks, grafik, jadual mengandungi angka, simbol, frasa, atau perbualan. tugasan. gambarajah atau jadual.
 11. 11. ITEM BERANEKA PILIHAN – STEM (Sambungan) Stem Terbuka Tertutup Item stem terbuka mengandungi Item stem tertutup pulaayat yang tidak lengkap dan pelajar mengemukakandikehendaki melengkapkan dengan pertanyaan atau masalah memilih satu jawapan yang betul. dalam ayat yang lengkap.Hanya satu pilihan jawapan sahaja Pelajar dikehendaki yang menghasilkan ayat dan fakta memilih jawapan yang yang betul. betul.
 12. 12. 1) Arahan Hendaklah Jelas. 2) Soalan dan 9) Sistem Susunan Jawapan Jawapan Pilihan Ditulis Secara Boleh Dilakukan. Padat. 9 Prinsip 3) Perkataan 8) Aras Penyediaan Sepunya Kesukaran TidakPerlu Setara. Soalan Diulang- ulang. Berbentuk Beraneka Pilihan 7) Jawapan 4) Jawapan Pilihan Perlu Harus Dikurangkan. Munasabah. 6) Jawapan 5) Taburan Pilihan Sama Jawapan Panjang. Secara Rawak.
 13. 13. Contoh Item Beraneka Pilihan1. Dalam tindakan refleks, impuls dihantar ke saraf tunjang oleh A. efektor. B. reseptor. C. neuron deria. D. neuron perantaraan.2. Apakah syarat yang membolehkan sistem barter berlaku? A. Lebihan barang. B. Barang mudah dibawa. C. Ketahanan sesuatu barang. D. Nilai barang stabil.
 14. 14. Contoh Item Beraneka Pilihan – Sambungan3. Antara berikut, yang manakah peranan seorang usahawan kepada masyarakat dalam negara? I. Menghasilkan barangan berkualiti. II. Menyumbang terhadap perkembangan politik. III. Mengembangkan industri sedia ada. A. I dan II sahaja. C. I dan III sahaja. B. II dan III sahaja. D. Semua di atas.4. Anda dikehendaki memilih jawapan yang betul berdasarkan dua (2) pernyataan berikut :- I. Bursa Komoditi Kuala Lumpur merupakan sebuah badan perniagaan. II. Bursa Komoditi Kuala Lumpur ditubuhkan kerana Malaysia adalah pengeluar utama beberapa jenis komoditi. Pilihan Pernyataan I Pernyataan II A Betul Betul B Salah Salah C Betul Salah D Salah Betul
 15. 15. 2. ITEM BETUL-SALAH Item Betul - Salah Jawapan Stimulus Pilihan Pernyataan(Jika Ada) “Betul” atau “Salah”
 16. 16. 1) Arahan Hendaklah Jelas. 8) Bilangan 2) Soalan dan Betul-Salah Jawapan Ditulis yang Hampir Secara Padat. Sama. 7) Elakkan 8 Prinsip Perkataan Pembinaan “Selalu” dan 3) Perlu Dibuat“Tidak Pernah”. Item Betul- Secara Rawak. Salah 6) Elakkan Pernyataan 4) Aras yang Betul Kesukaran Lebih Panjang Yang Sama. dari yang Salah. 5) Soalan Berasaskan Pernyataan yang Jelas Betul/Jelas Salah.
 17. 17. Contoh Item Betul – Salah1. Tandakan (√) pada pernyataan yang betul dan (X) pada pernyataan yang salah dalam kotak yang disediakan. David Beckham adalah ketua pasukan bola sepak Wales. Nicol David adalah merupakan perenang negara paling unggul. Bahasa Melayu adalah bahasa rasmi di Selatan Thailand.2. Gunung yang paling tinggi di Malaysia terletak di negeri Pahang. Betul. Salah.
 18. 18. 3. ITEM MENGISI RUANG KOSONG Item Mengisi Ruang Kosong Stimulus Pernyataan (Jika Ada)
 19. 19. 1) Arahan Hendaklah Jelas. 6) Ruang 2) Soalan dan Kosong di Jawapan DitulisPenghujung 6 Prinsip Secara Padat.Pernyataan. Pembinaan Item Mengisi Ruang 3) Aras 5) ElakkanTerlalu Banyak Kosong KesukaranRuang Kosong. Yang Sama. 4) Perkataan yang Dikosongkan adalah Perkataan yang Penting Sahaja.
 20. 20. Contoh Item Mengisi Ruang Kosong1. Dalam tindakan refleks, impuls dihantar ke saraf tunjang oleh ____________.2. Tiga warna asas yang telah dipelajari dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual ialah _______________, _______________ dan _______________.
 21. 21. 4. ITEM PADANANItem padanan terdiri daripada dua (2) set maklumat yang perlu dipadankan oleh pelajar.Kedua-dua set maklumat ini mungkin terdiri daripada perkataan, konsep, prinsip atau pernyataan.Pembina item perlu memastikan maklumat dalam set pertama mempunyai perkaitan/hubungan dengan maklumat dalam set kedua.Item ini sesuai untuk mengukur kefahaman dan keupayaan pelajar mengaitkan fakta dan konsep.
 22. 22. 1) Arahan Hendaklah Jelas. 2) Pernyataan 6) Bilangan Ditulis SecaraPadanan Tidak Padat.Terlalu Banyak. 6 Prinsip Pembinaan 5) Elakkan Item 3) Aras Terlalu Banyak Perkataan Padanan Kesukaran dalam Sesuatu Yang Sama. Maklumat. 4) Pernyataan yang Dibuat Perlu Mempunyai Perkaitan yang Tepat.
 23. 23. Contoh Item Padanan Padankan simpulan bahasa berikut dengan maknanya. SIMPULAN MAKNA BAHASATangkai jering Bersiar-siar.Ayam tambatan Suka menolong orang lain.Makan angin Orang yang boleh diharap.Ringan tulang Orang yang kedekut.
 24. 24. Item SubjektifItem subjektif bermaksud item yang mempunyai jawapan terbukaiaitu: Tidak spesifik seperti jawapan kepada item objektif. Membenarkan subjektiviti dalam jawapan yang diberi. Pelajar dapat mempamerkan pengetahuan yang dimiliki. Sesuai untuk mengukur tahap kognitif yang lebih tinggi (menganalisis, mensintesis dan menilai). Pelajar bebas mempersembahkan jawapan (panjang/pendek).
 25. 25. Prinsip Am Penyediaan Item SubjektifItem subjektif ini biasanya berbentuk esei, sama ada: 1. Jawapan pendek. 2. Jawapan sederhana. 3. Jawapan panjang.
 26. 26. 7 Prinsip Am Penyediaan Item Soalan EseiPrinsip Penerangan 1 Semak sukatan pelajaran dan objektif pengajaran. 2 Arahan hendaklah jelas tentang panjang jawapan. Soalan ditulis secara padat dan tidak “berbunga- 3 bunga”. 4 Aras kesukaran setiap soalan perlu setara. 5 Soalan perlu ditulis. 6 Tentukan perkara yang ingin diberi markah. 7 Gunakan lebih banyak soalan berjawapan pendek.
 27. 27. Kata Tugas Item SubjektifKata tugas adalah suatu kata kerja yang terdapat pada sesuatu item yang fungsinya ialah untuk menyatakan tugas yang perlu dibuat oleh pelajar semasa menjawab sesuatu item/soalan.Kegagalan menggunakan kata tugas yang tepat dengan hasrat penulis item akan menyebabkan pelajar gagal memberikan jawapan seperti yang ditentukan dalam peraturan memberi markah.
 28. 28. Contoh Kata TugasBIL KATA TUGAS JAWAPAN YANG DIHARAPKAN 1 Analisis Membuat pernyataan terperinci tentang suatu aspek atau perkara yang dikomunikasikan. 2 Anggarkan Memberikan nilai kuantitatif yang dianggap sesuai dengan keadaan yang ditetapkan dengan menggunakan satu pengetahuan tertentu. 3 Apakah Memberi maklumat yang khusus atau spesifik. 4 Bagaimanakah Memperihalkan, memberi penerangan tentang cara, keadaan, langkah atau kejadian. 5 Bandingkan Menyatakan persamaan dan perbezaan antara dua atau lebih perkara. 6 Berapakah Memberi kuantiti. 7 Bezakan Menyatakan kelainan, ketidaksamaan antara dua atau lebih perkara. 8 Bilakah Menyatakan masa atau waktu. 9 Binakan Membuat sesuatu dengan menggunakan kaedah atau alat tertentu.10 Bincangkan Memberi penerangan dari pelbagai aspek.
 29. 29. Penggubalan Item Subjektif 1) Esei 2) Item EseiBerjawapan Berjawapan Pendek. Terbuka. Pembinaan Item Esei
 30. 30. 1. PEMBINAAN ITEM ESEI BERJAWAPAN PENDEKItem jenis ini memerlukan pelajar memberi jawapan pendek (biasanya satu perenggan) yang memberi peluang kepada mereka menyampaikan pendapat, hujah atau idea sendiri.Item bentuk ini amat sesuai untuk mengukur pengetahuan, kefahaman dan aplikasi/penyelesaian masalah mudah, yang turut melibatkan kemahiran berfikir.Soalan esei berjawapan pendek ini boleh dibina supaya jawapannya menjadi lebih objektif daripada soalan esei berjawapan terbuka. Namun, jawapan esei pendek masih lagi agak subjektif.
 31. 31. Contoh Item Esei Jawapan Pendek 1. Senaraikan warna-warna tali pinggang tae kwan do dannyatakan bila seseorang pelatih itu dikurniakan warna-warna tersebut? 2. Iris adalah bahagian mata yang berwarna. Jelaskan bagaimana iris membantu kita untuk melihat.
 32. 32. 2. PEMBINAAN ITEM ESEI BERJAWAPAN TERBUKA Item bentuk ini membenarkan pelajar merancang dan memberi jawapan secara bebas. Pelajar dapat mengemukakan idea, pendapat dan tanggapan, mengorganisasikan idea, membina hujah yang logik dan memberi penilaian terhadap sesuatu pemikiran. Pelajar boleh menggunakan kemahiran menginterpretasi, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Kekuatan Item Esei Berjawapan Terbuka Dapat menggalakkan pelajar: • Meneroka pelbagai cara atau pendekatan dalam menyelesaikan masalah. • Membuat pertimbangan dan penilaian tentang sesuatu idea atau maklumat. • Mempamerkan sesuatu idea yang asli. • Menggabungkan pelbagai pengetahuan. • Mengenalpasti, memilih, menyusun dan mempersembahkan sesuatu perkara dalam bentuk komunikasi bertulis.
 33. 33. Kelemahan Item Esei Berjawapan Terbuka• Memerlukan pemeriksa yang terlatih untuk memeriksa jawapan.• Memerlukan masa yang panjang untuk memeriksa jawapan berbanding item objektif.• Mengambil masa yang panjang untuk pelajar menulis jawapan.• Pelajar perlu menulis jawapan dengan jelas dan boleh dibaca.
 34. 34. Kelebihan dan Kekangan antara Jenis Item Ujian(1) KELEBIHAN DAN KELEMAHAN JENIS ITEM OBJEKTIF Kekuatan Item Kelemahan Item Objektif Objektif Persampelan Sukar membina kandungan yang item, terutama luas. peringkat tinggi. Dapat diperiksa Menggalakkan oleh mesin. tekaan. Dapat diperiksa secara objektif. Cepat dan mudah untuk diperiksa.
 35. 35. (2) KELEBIHAN DAN KELEMAHAN JENIS ITEM SUBJEKTIF • Keupayaan mengukur objektif pada Kekuatan Item peringkat tinggi. Subjektif • Dapat mengelak daripada tekaan. • Item mudah dibina. • Persampelan kandungan agak sempit. Kelemahan Item • Susah dan lambat untuk diperiksa. Subjektif • Tidak dapat diperiksa secara objektif. • Tidak dapat diperiksa dengan menggunakan mesin.
 36. 36. RINGKASAN PERBEZAAN JENIS-JENIS ITEM UJIAN Jenis item Kelebihan Kelemahan1) Aneka Pilihan • Boleh mengukur semua jenis  Sukar membina item kebolehan. peringkat tinggi. • Sampel meluas ke atas  Menggalakkan tekaan. kandungan. • Cepat dan mudah diperiksa.2) Padanan • Sampel meluas ke atas  Tidak sesuai untuk kandungan. menguji kebolehan tahap • Mengurangkan masa tinggi. pembacaan.  Menguji ingatan mudah • Boleh diperiksa secara sahaja. objektif.3) Betul – Salah • Sampel meluas keatas  Menggalakkan tekaan. kandungan.  Sukar membina item • Boleh diperiksa secara peringkat tinggi. objektif.
 37. 37. RINGKASAN PERBEZAAN JENIS-JENIS ITEM UJIAN – SAMBUNGAN Jenis Item Kelebihan Kelemahan4) Mengisi Tempat • Sampel meluas keatas  Tidak sesuai untuk Kosong kandungan. menguji kebolehan tahap • Dapat mengurangkan tekaan. tinggi. • Boleh diperiksa secara  Menguji ingatan mudah objektif. sahaja.5) Jawapan Pendek • Sampel meluas keatas  Mengukur kebolehan tahap kandungan. rendah. • Dapat mengurangkan tekaan.  Tidak boleh diperiksa • Mudah dan cepat dibina. dengan mesin.  Pemeriksaan berdasarkan pertimbangan.6) Esei • Mudah dan cepat dibina.  Bilangan item terhad. • Mengurangkan tekaan.  Mengambil masa untuk • Boleh menguji tahap tinggi. memeriksa.  Kebolehpercayaan item rendah.

×