KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADUKEMAHIRAN TEKNIKAL 76                DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP)       ...
Cetakan 2012             © Lembaga Peperiksaan         Kementerian Pelajaran Malaysia 2012Hak Cipta T...
STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKALKANDUNGAN BIL               PERKARA           MUKA SURAT...
STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKALPENDAHULUANMata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal merangkumi ...
STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL                FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malays...
STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKALMATLAMAT MATA PELAJARANMatlamat mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu adalah un...
STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKALOBJEKTIF PENTAKSIRANBerdasarkan matlamat dan objektif mata pelajaran Kemahiran Hid...
STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKALTAFSIRANo  Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tert...
STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKALKERANGKA STANDARD PRESTASI                       Boleh Buat ...
STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKALPERNYATAAN STANDARD KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL     BAND             ...
STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL       STANDARD PRESTASI      KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL         TI...
STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL            BAND 1                      9
STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL              STANDARD                        ...
STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL              STANDARD                        ...
STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL              STANDARD                        ...
STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL            BAND 2                      13
STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL              STANDARD                        ...
STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL              STANDARD                        ...
STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL            BAND 3                      16
STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL              STANDARD                        ...
STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL             STANDARD                        ...
STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL            BAND 4                      19
STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL              STANDARD                        ...
STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL             STANDARD                        ...
STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL            BAND 5                      22
STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL              STANDARD                       ...
STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL              STANDARD                       ...
STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL            BAND 6                      25
STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL              STANDARD                        ...
LAMPIRAN
LAMPIRAN 1       ANALISIS EVIDENS BERDASARKAN BAND KHB TERAS             BERDASARKAN BAND TERASBAND  D...
LAMPIRAN 2         ANALISIS EVIDENS BERDASARKAN BAND KHB KT         BERDASARKAN BAND KHB KEMAHIRAN TEKNIKA...
LAMPIRAN 3         ANALISIS EVIDENS BERDASARKAN TAJUK KHB TERAS               BERDASARKAN TAJUK TER...
LAMPIRAN 4           ANALISIS EVIDENS BERDASARKAN TAJUK KHB KT           BERDASARKAN TAJUK KHB KEMAH...
Lembaga Peperiksaan,  Kementerian Pelajaran Malaysia    Aras 1, 2, 5 – 15, Blok E11,   Kompleks Kerajaan Parcel E,...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

kh kt form 1

923 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
923
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

kh kt form 1

 1. 1. KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADUKEMAHIRAN TEKNIKAL 76 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 2. 2. Cetakan 2012 © Lembaga Peperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia 2012Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengubah mana-mana bahagian,artikel, ilustrasi, isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan denganapa cara pun tanpa mendapat keizinan bertulis daripada PengarahPeperiksaan, Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pelajaran Malaysia.
 3. 3. STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKALKANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT 1 PENDAHULUAN 1 2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN 2 3 MATLAMAT MATA PELAJARAN 3 3 OBJEKTIF MATA PELAJARAN 3 4 OBJEKTIF PENTAKSIRAN 4 5 TAFSIRAN 5 6 KERANGKA STANDARD PRESTASI 6 7 PERNYATAAN STANDARD KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL 7 8 STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 2 8 9 LAMPIRAN 0
 4. 4. STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKALPENDAHULUANMata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal merangkumi komponen Reka Bentuk dan Teknologi, KemahiranTeknikal serta Perniagaan dan Keusahawanan merupakan mata pelajaran teras Tingkatan 1 hingga 3 di Sekolah MenengahRendah. Mata pelajaran ini yang digubal berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai usaha pendidikan ke arahmempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran teknologi serta keusahawanan dalam usaha membangun modal insan melaluiprogram pendidikan yang berkualiti dan holistik.Pentaksiran Rujukan Standard bagi mata pelajaran ini merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahudan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan olehLembaga Peperiksaan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini. PentaksiranSekolah dalam bentuk pentaksiran formatif dijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran atau pentaksiransumatif di akhir proses pembelajaran.Dokumen Standard Prestasi (DSP) bagi mata pelajaran ini dibina dengan komponen teras iaitu Reka Bentuk dan Teknologi dankomponen elektif iaitu Kemahiran Teknikal sebagai panduan untuk guru membimbing murid dan seterusnya mendapatkanmaklumat tentang perkembangan individu serta keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam pembangunan danpembentukan modal insan.Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang Pentaksiran RujukanStandard bagi mata pelajaran ini dalam memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaanmodal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. 1
 5. 5. STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh danbersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkankepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmupengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri sertamemberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. 2
 6. 6. STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKALMATLAMAT MATA PELAJARANMatlamat mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu adalah untuk melahirkan insan yang berdikari, kenal faham teknologi danekonomi serta kreatif, berinisiatif dan yakin diri dalam keadaan teknologi yang sentiasa berubah untuk kehidupan harian.OBJEKTIF MATA PELAJARANOM1 Mengamalkan kreativiti, inovasi dan berdaya usaha dalam mereka bentuk dan menghasilkan produk daripada pelbagai bahan seperti kayu, papan lapis dan bahan komposit.OM2 Mengamalkan sikap peka terhadap masalah sekeliling dan mendapatkan idea daripada pelbagai sumber untuk mereka bentuk dan menghasilkan produk.OM3 Menterjemahkan idea-idea kreatif dan inovatif melalui lukisan teknik.OM4 Mengenal pasti hidangan dan mengurus sajian.OM5 Memilih bahan, alatan dan perkakas serta menggunakannya dengan teknik yang betul.OM6 Mengenal pasti cabaran dan kejayaan usahawan serta menilai potensi diri dalam bidang keusahawanan.OM7 Mengumpul, memproses dan mendokumentasikan maklumat secara sistematik dan menggunakannya dengan bijak dalam membuat keputusan rekaan dan penghasilan projek.OM8 Mengamalkan peraturan dan budaya kerja yang baik dan selamat.(Dipetik daripada Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan 2, Pusat Perkembangan Kurikulum, KementerianPelajaran Malaysia 2005) 3
 7. 7. STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKALOBJEKTIF PENTAKSIRANBerdasarkan matlamat dan objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu, berikut ialah Objektif Pentaksiran (OP) matapelajaran yang dikenal pasti untuk mentaksir penguasaan murid dalam mempamerkan;OP1 Kebolehan berdikari dalam menjalankan kerja buat sendiriOP2 Kenal faham terhadap teknologi yang sentiasa berubah untuk kehidupan harianOP3 Kenal faham terhadap ekonomi untuk kehidupan harianOP4 Kebolehan mengaplikasikan kemahiran bagi menghasilkan sesuatu projek / produkOP5 Kebolehan bagi mengaplikasikan kreativiti untuk mereka bentuk dan menghasilkan sesuatu produk / projekOP6 Mengamalkan cara bekerja yang sistematik, bijaksana dan dengan teknik yang betul dengan yakin diriOP7 Kebolehan mendokumentasikan maklumat secara bersistem(Dipetik daripada Dokumen Format Pentaksiran Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal, Lembaga Peperiksaan,Kementerian Pelajaran Malaysia 2004) 4
 8. 8. STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKALTAFSIRANo Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki dan digunakan bagi tujuan pelaporan individu.o Standard ialah satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran holistik tentang individu.o Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran.o Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti boleh ditaksir dan dicapai.o Evidens (murid) ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat bagi sesuatu deskriptor.o Evidens (bahan) ialah bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti foto, grafik, artifak dan laporan.o Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali dan lain-lain.o Pentaksiran Sekolah merupakan pendekatan pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah berdasarkan tugasan, instrumen pentaksiran, peraturan dan penskoran yang dibangunkan oleh sekolah merujuk kepada Dokumen Standard Prestasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan. 5
 9. 9. STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKALKERANGKA STANDARD PRESTASI Boleh Buat dengan Beradab Tahu Faham 6 Mithali Boleh Buat dengan Beradab Tahu Faham 5 Terpuji 4 Tahu Faham Boleh Buat dengan Beradab 3 Tahu Faham Boleh Buat 2 Tahu Faham 1 Tahu 6
 10. 10. STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKALPERNYATAAN STANDARD KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL BAND PERNYATAAN STANDARD 6 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi,(Tahu, Faham dan Boleh Buat kemahiran teknikal serta perniagaan dan keusahawanan secara kreatif dan inovatif. dengan Beradab Mithali) 5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi,(Tahu, Faham dan Boleh Buat kemahiran teknikal serta perniagaan dan keusahawanan secara berinisiatif. dengan Beradab Terpuji) 4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi,(Tahu, Faham dan Boleh Buat kemahiran teknikal serta perniagaan dan keusahawanan secara sistematik. dengan Beradab) 3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi,(Tahu, Faham dan Boleh Buat) kemahiran teknikal serta perniagaan dan keusahawanan. 2 Mengetahui dan memahami tentang reka bentuk dan teknologi, kemahiran teknikal serta (Tahu dan Faham) perniagaan dan keusahawanan. 1 Mengetahui tentang reka bentuk dan teknologi, kemahiran teknikal serta perniagaan dan (Tahu) keusahawanan. 7
 11. 11. STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 2 8
 12. 12. STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL BAND 1 9
 13. 13. STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL STANDARD EVIDENS Penerangan generik tentang DESKRIPTOR BAND BAGAIMANA murid persembahkan tahap perkembangan APA murid tahu dan boleh buat “APA murid tahu dan boleh buat” pembelajaran Murid boleh : Murid boleh : 1 Mengetahui tentang reka B1D1 B1D1E1 (Tahu) bentuk dan teknologi serta Mengetahui tentang reka bentuk Menyatakan dua cara mencantum perniagaan dan dan penghasilan projek. bahagian projek. keusahawanan. B1D1E2 Menyatakan dua jenis bahan pembinaan projek. B1D1E3 Menyatakan fungsi lima alatan tangan dan mesin. B1D2 B1D2E1 Mengetahui tentang asas Menyatakan empat simbol komponen elektronik. elektronik. B1D3 B1D3E1 Mengetahui tentang asas lukisan Menyatakan empat alatan lukisan teknik. teknik.Menyatakan : Secara lisan atau bertulis 10
 14. 14. STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL STANDARD EVIDENS Penerangan generik tentang DESKRIPTOR BAND BAGAIMANA murid persembahkan tahap perkembangan APA murid tahu dan boleh buat “APA murid tahu dan boleh buat” pembelajaran Murid boleh : Murid boleh : 1 Mengetahui tentang reka B1D4 B1D4E1 (Tahu) bentuk dan teknologi serta Mengetahui tentang asas Menyatakan lima faktor penting dalam perniagaan dan masakan. merancang menu. keusahawanan. B1D4E2 Menyatakan maksud hidangan sepinggan lengkap. B1D4E3 Menyatakan tiga contoh hidangan sepinggan lengkap. B1D5 B1D5E1 Mengetahui tentang tanaman Menyatakan dua tujuan pemasuan hiasan. semula tanaman hiasan. B1D5E2 Menyatakan dua ciri tanaman hiasan dalam bekas yang perlu pemasuan semula.Menyatakan : Secara lisan atau bertulis 11
 15. 15. STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL STANDARD EVIDENS Penerangan generik tentang DESKRIPTOR BAND BAGAIMANA murid persembahkan tahap perkembangan APA murid tahu dan boleh buat “APA murid tahu dan boleh buat” pembelajaran Murid boleh : Murid boleh : 1 Mengetahui tentang reka B1D6 B1D6E1 (Tahu) bentuk dan teknologi serta Mengetahui tentang elektronik. Menyatakan dua jenis diod. perniagaan dan keusahawanan. B1D6E2 Menyatakan dua simbol komponen elektronik. B1D7 B1D7E1 Mengetahui tentang Menyatakan lima agensi kerajaan yang keusahawanan. membantu usahawan.Menyatakan : Secara lisan atau bertulis 12
 16. 16. STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL BAND 2 13
 17. 17. STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL STANDARD EVIDENS Penerangan generik tentang DESKRIPTOR BAND BAGAIMANA murid persembahkan tahap perkembangan APA murid tahu dan boleh buat “APA murid tahu dan boleh buat” pembelajaran Murid boleh : Murid boleh : 2 Mengetahui dan memahami B2D1 B2D1E1 (Tahu dan tentang reka bentuk dan Mengetahui dan memahami Menerangkan lima alatan tangan Faham) teknologi serta perniagaan dan tentang reka bentuk dan termasuk mesin dari segi fungsinya. keusahawanan. penghasilan projek. B2D1E2 Menerangkan dua bahan pembinaan projek dari segi sifatnya. B2D2 B2D2E1 Mengetahui dan memahami Menerangkan tiga komponen elektronik tentang elektronik. dari segi fungsinya. B2D3 B2D3E1 Mengetahui dan memahami Menerangkan empat alatan tangan tentang asas lukisan teknik. lukisan teknik dari segi fungsinya. B2D4 B2D4E1 Mengetahui dan memahami Menerangkan lima adab dan sopan tentang masakan. semasa makan.Menerangkan : Secara lisan atau bertulis 14
 18. 18. STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL STANDARD EVIDENS Penerangan generik tentang DESKRIPTOR BAND BAGAIMANA murid persembahkan tahap perkembangan APA murid tahu dan boleh buat “APA murid tahu dan boleh buat” pembelajaran Murid boleh : Murid boleh : 2 Mengetahui dan memahami B2D5 B2D5E1 (Tahu dan tentang reka bentuk dan Mengetahui dan memahami Menerangkan dua komponen elektronik Faham) teknologi serta perniagaan dan tentang elektronik. dari segi fungsinya. keusahawanan. B2D6 B2D6E1 Mengetahui dan memahami Menerangkan dua agensi kerajaan dari tentang keusahawanan. segi bantuan yang diberikan kepada usahawan.Menerangkan : Secara lisan atau bertulis 15
 19. 19. STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL BAND 3 16
 20. 20. STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL STANDARD EVIDENS Penerangan generik tentang DESKRIPTOR BAND BAGAIMANA murid persembahkan tahap perkembangan APA murid tahu dan boleh buat “APA murid tahu dan boleh buat” pembelajaran Murid boleh : Murid boleh : 3 Mengaplikasikan B3D1 B3D1E1 (Tahu, Faham pengetahuan dan Mengaplikasikan pengetahuan Menyediakan jadual kerja.dan Boleh Buat) kefahaman tentang reka dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi serta bentuk dan penghasilan projek. B3D1E2 perniagaan dan Menghasilkanprojek reka bentuk. keusahawanan. B3D2 B3D2E1 Mengaplikasikan pengetahuan Membaca nilai satu perintang tetap dan kefahaman tentang asas dengan *tepat. elektronik. B3D2E2 Menterjemah semua *komponen dalam lukisan skematik kepada lukisan bergambar. B3D3 B3D3E1 Mengaplikasikan pengetahuan Melukis unjuran ortografik. dan kefahaman tentang asas lukisan teknik.*Tepat : Bacaan nilai mengikut kod warna perintang*Komponen : Minimum 4 jenis [Perintang, suis, LED, kapasitor, transistor atau pembaz (buzzer)] 17
 21. 21. STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL STANDARD EVIDENS Penerangan generik tentang DESKRIPTOR BAND BAGAIMANA murid persembahkan tahap perkembangan APA murid tahu dan boleh buat “APA murid tahu dan boleh buat” pembelajaran Murid boleh : Murid boleh : 3 Mengaplikasikan B3D4 B3D4E1 (Tahu, Faham pengetahuan dan Mengaplikasikan pengetahuan Melukis lukisan isometrik.dan Boleh Buat) kefahaman tentang reka dan kefahaman tentang lukisan bentuk dan teknologi serta teknik. B3D4E2 perniagaan dan Melukis lukisan hamparan garis selari. keusahawanan. B3D4E3 Melukis lukisan hamparan garis jejari. B3D4E4 Melukis lukisan keratan penuh. B3D5 B3D5E1 Mengaplikasikan pengetahuan Menghasilkan projek elektronik. dan kefahaman tentang elektronik. 18
 22. 22. STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL BAND 4 19
 23. 23. STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL STANDARD EVIDENS Penerangan generik tentang DESKRIPTOR BAND BAGAIMANA murid persembahkan tahap perkembangan APA murid tahu dan boleh buat “APA murid tahu dan boleh buat” pembelajaran Murid boleh : Murid boleh : 4 Mengaplikasikan B4D1 B4D1E1 (Tahu, Faham pengetahuan dan Mengaplikasikan pengetahuan Menghasilkanprojek reka bentuk dan Boleh Buat kefahaman tentang reka dan kefahaman tentang reka mengikut prosedur ¹.dengan Beradab) bentuk dan teknologi serta bentuk dan penghasilan projek perniagaan dan secara sistematik. keusahawanan secara sistematik. B4D2 B4D2E1 Mengaplikasikan pengetahuan Menterjemah semua komponen dalam dan kefahaman tentang asas lukisan skematik kepada lukisan elektronik secara sistematik. bergambar mengikut prosedur ². B4D3 B4D3E1 Mengaplikasikan pengetahuan Melukis unjuran ortografik mengikut dan kefahaman tentang asas prosedur ³. lukisan teknik secara sistematik.prosedur ¹ : i. Melakukan kerja mengukur, menanda dan memotong mengikut urutan ii. Seterusnya, membina, mencantum dan membuat kemasanprosedur ² : Komponen dilukis mengikut kedudukan dan kekutuban yang betulprosedur ³ : i. Menggunakan alatan yang betul ii. Prinsip yang betul (prinsip merujuk kepada pelan, pandangan hadapan dan pandangan sisi mengikut pandangan sudut ketiga) 20
 24. 24. STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL STANDARD EVIDENS Penerangan generik tentang DESKRIPTOR BAND BAGAIMANA murid persembahkan tahap perkembangan APA murid tahu dan boleh buat “APA murid tahu dan boleh buat” pembelajaran Murid boleh : Murid boleh : 4 Mengaplikasikan B4D4 B4D4E1 (Tahu, Faham pengetahuan dan Mengaplikasikan pengetahuan Melukis lukisan isometrik mengikut dan Boleh Buat kefahaman tentang reka dan kefahaman tentang lukisan prosedur4.dengan Beradab) bentuk dan teknologi serta teknik secara sistematik. perniagaan dan B4D4E2 keusahawanan secara Melukis lukisan hamparan garis selari sistematik. mengikut prosedur4. B4D4E3 Melukis lukisan hamparan garis jejari mengikut prosedur4. B4D4E4 Melukis lukisan keratan penuh mengikut prosedur4. B4D5 B4D5E1 Mengaplikasikan pengetahuan Menghasilkan projek elektronik mengikut dan kefahaman tentang prosedur5. elektronik secara sistematik.Prosedur4 : Kaedah atau teknik yang betulProsedur5 : Komponen berkutub dipasang mengikut kekutuban 21
 25. 25. STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL BAND 5 22
 26. 26. STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL STANDARD EVIDENS Penerangan generik tentang DESKRIPTOR BAND BAGAIMANA murid persembahkan tahap perkembangan APA murid tahu dan boleh buat “APA murid tahu dan boleh buat” pembelajaran Murid boleh : Murid boleh : 5 Mengaplikasikan B5D1 B5D1E1 (Tahu, Faham pengetahuan dan Mengaplikasikan pengetahuan Menghasilkan projek reka bentukdan Boleh Buat kefahaman tentang reka dan kefahaman tentang reka dengan daya usaha¹.dengan Beradab bentuk dan teknologi serta bentuk dan penghasilan projek Terpuji) perniagaan dan secara berinisiatif. keusahawanan secara berinisiatif. B5D2 B5D2E1 Mengaplikasikan pengetahuan Melukis unjuran ortografik menggunakan dan kefahaman tentang asas alatan dan prinsip yang betul dengan lukisan teknik secara berinisiatif. daya usaha².daya usaha¹ : Cantuman kukuh dan kemasan sempurnadaya usaha² : i. Ukuran dan penyambungan garisan objek tepat ii. Garisan binaan dan garisan objek dilukis dengan betul iii. Lukisan bersih 23
 27. 27. STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL STANDARD EVIDENS Penerangan generik tentang DESKRIPTOR BAND BAGAIMANA murid persembahkan tahap perkembangan APA murid tahu dan boleh buat “APA murid tahu dan boleh buat” pembelajaran Murid boleh : Murid boleh : 5 Mengaplikasikan B5D3 B5D3E1 (Tahu, Faham pengetahuan dan Mengaplikasikan pengetahuan Melukis lukisan isometrik dengan dayadan Boleh Buat kefahaman tentang reka dan kefahaman tentang lukisan usaha2.dengan Beradab bentuk dan teknologi serta teknik secara berinisiatif. Terpuji) perniagaan dan B5D3E2 keusahawanan secara Melukis lukisan hamparan garis selari berinisiatif. dengan daya usaha2. B5D3E3 Melukis lukisan hamparan garis jejari dengan daya usaha2. B5D3E4 Melukis lukisan keratan penuh dengan daya usaha2. B5D4 B5D4E1 Mengaplikasikan pengetahuan Menghasilkan projek elektronik yang dan kefahaman tentang berfungsi dengan daya usaha3. elektronik secara berinisiatif.Daya usaha3 : Susun atur komponen kemas. 24
 28. 28. STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL BAND 6 25
 29. 29. STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL STANDARD EVIDENS Penerangan generik tentang DESKRIPTOR BAND BAGAIMANA murid persembahkan tahap perkembangan APA murid tahu dan boleh buat “APA murid tahu dan boleh buat” pembelajaran Murid boleh : Murid boleh : 6 Mengaplikasikan B6D1 B6DIE1 (Tahu, Faham pengetahuan dan Mengaplikasikan pengetahuan Menghasilkan projek reka bentuk dandan Boleh Buat kefahaman tentang reka dan kefahaman tentang reka melahirkan idea baharu¹ sebagai nilaidengan Beradab bentuk dan teknologi serta bentuk dan penghasilan projek tambah Mithali) perniagaan dan secara kreatif dan inovatif keusahawanan secara kreatif dan inovatif.idea baharu¹ : Kreatif dan inovatif; contoh menggunakan bahan kitar semula / bahan terbuang 26
 30. 30. LAMPIRAN
 31. 31. LAMPIRAN 1 ANALISIS EVIDENS BERDASARKAN BAND KHB TERAS BERDASARKAN BAND TERASBAND DESKRIPTOR EVIDENS BIL. EVIDENS JUMLAH EVIDENS B1D1 B1D1E1, B1D1E2 2 B1D2 B1D2E1 1 1 B1D3 B1D3E1 1 9 B1D4 B1D4E1, B1D4E2, B1D4E3 3 B1D5 B1D5E1, B1D5E2 2 B2D1 B2D1E1, B2D1E2 2 B2D2 B2D2E1 1 2 B2D3 B2D3E1 1 5 B2D4 B2D4E1 1 B3D1 B3D1E1, B3D1E2 2 3 B3D2 B3D2E1, B3D2E2 2 5 B3D3 B3D3E1 1 B4D1 B4D1E1 1 4 B4D2 B4D2E1 1 3 B4D3 B4D3E1 1 B5D1 B5D1E1 1 5 B5D2 B5D2E1 1 2 6 B6D1 B6D1E1 1 1 JUMLAH 25
 32. 32. LAMPIRAN 2 ANALISIS EVIDENS BERDASARKAN BAND KHB KT BERDASARKAN BAND KHB KEMAHIRAN TEKNIKALBAND DESKRIPTOR EVIDENS BIL. EVIDENS JUMLAH EVIDENS B1D6 B1D6E1, B1D6E2 2 1 3 B1D7 B1D7E1 1 B2D5 B2D5E1 1 2 2 B2D6 B2D6E1 1 B3D4 B3D4E1, B3D4E2, B3D4E3, B3D4E4 4 3 5 B3D5 B3D5E1 1 B4D4 B4D4E1, B4D4E2, B4D4E3, B4D4E4 4 4 5 B4D5 B4D5E1 1 B5D3 B5D3E1, B5D3E2, B5D3E3, B5D4E4 4 5 5 B5D4 B5D4E1 1 JUMLAH 20
 33. 33. LAMPIRAN 3 ANALISIS EVIDENS BERDASARKAN TAJUK KHB TERAS BERDASARKAN TAJUK TERAS TAJUK BAND DESKRIPTOR EVIDENS BIL. EVIDENS JUMLAH EVIDENS 1 B1D1 B1D1E1, B1D1E2 2REKA BENTUK 2 B2D1 B2D1E1, B2D1E2 2DAN 3 B3D1 B3D1E1, B3D1E2 2PENGHASILAN 4 B4D1 B4D1E1 1 9PROJEK 5 B5D1 B5D1E1 1 6 B6D1 B6D1E1 1 1 B1D2 B1D2E1 1 2 B2D2 B2D2E1 1ELEKTRONIK 3 B3D2 B3D2E1, B3D2E2 2 5 4 B4D2 B4D2E1 1 1 B1D3 B1D3E1 1 2 B2D3 B2D3E1 1LUKISAN TEKNIK 3 B3D3 B3D3E1 1 5 4 B4D3 B4D3E1 1 5 B5D2 B5D2E1 1 1 B1D4 B1D4E1, B1D4E2, B1D4E3 1MASAKAN 2 B2D4 B2D4E1 3 4TANAMANHIASAN 1 B1D5 B1D5E1, B1D5E2 2 2 JUMLAH 25
 34. 34. LAMPIRAN 4 ANALISIS EVIDENS BERDASARKAN TAJUK KHB KT BERDASARKAN TAJUK KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL TAJUK BAND DESKRIPTOR EVIDENS BIL. EVIDENS JUMLAH EVIDENS B3D4E1,B3D4E2, 3 B3D4 4 B3D4E3,B3D4E4 B4D4E1, B4D4E2, B4D4E3,LUKISAN TEKNIK 4 B4D4 B4D4E4 4 12 B5D3E1, B5D3E2, B5D3E3, 5 B5D3 4 B5D3E4 1 B1D6 B1D6E1, B1D6E2 2 2 B2D5 B2D5E1 1ELEKTRONIK 3 B3D5 B3D5E1 1 6 4 B4D5 B4D5E1 1 5 B5D4 B5D4E1 1 1 B1D7 B1D7E1 1KEUSAHAWANAN 2 2 B2D6 B2D6E1 1 JUMLAH 20
 35. 35. Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 1, 2, 5 – 15, Blok E11, Kompleks Kerajaan Parcel E,Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Tel. : 03-88843787 Faks : 03-88843783 Web http://www.moe.gov.my/lpm

×