Oppimisympäristöjen kehittämishanke KummiWiki -jaettu asiantuntijuus oppimisympäristönä 30.9.2011 Sirkka Hulkkonen
Motto <ul><li>Ihanteellisessa oppimisympäristössä oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa vertaisten ja oman ammattialan edu...
<ul><li>Hankkeen sisältö ja tavoitteet nostettiin Omnian avaintavoitteista </li></ul><ul><li>Yrittäjyysosaaminen </li></u...
<ul><li>KummiWiki lähti etsimään vastauksia kysymyksiin: </li></ul><ul><ul><li>Miten lisätä työelämäyhteistyötä ja yrittä...
<ul><li>Yrittäjyyttä tarkastellaan ilmiönä </li></ul><ul><li>Yrittäjyyskasvatus on asennekasvatusta , jolla </li></ul><...
Verkostoituminen ja jaettu asiantuntijuus oppimisympäristönä -malli <ul><li>wiki </li></ul><ul><li>Kummi (yrittäjä, asia...
KummiWiki 2008 <ul><li>Pilotoitavana avaintaitona yrittäjyys </li></ul><ul><li>Tavoitteet: </li></ul><ul><ul><li>Vaikutta...
Toiminta ja prosessit <ul><li>Tiedottaminen </li></ul><ul><li>Sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien ajan tasalla pitäminen ...
Asiakaslähtöisyys <ul><li>Opiskelijalähtöisyyden kehittyminen mm. </li></ul><ul><li>- Yksilölliset polut </li></ul><ul><l...
Hankkeen toteutusta edistäneet seikat <ul><li>Verkostoituminen </li></ul><ul><ul><li>Alueellisesti: 2. asteen yhteistyö: ...
Hankkeen toteutusta haitanneet seikat <ul><li>Rahoituspäätös myöhään, jolloin toimijoiden rekrytointi hankkeeseen vaikeutu...
Muita haasteita (sosiaalisen median hyödyntäminen) <ul><li>Periaatepäätökset organisaatiotasolla (strategia) </li></ul><ul...
Hankkeen arviointia: Tukeeko oppimisympäristö yrittävyyden kehittymistä?  <ul><li>Miten oppimisympäristö tukee yrittäjämä...
Hyvien käytäntöjen tunnistaminen <ul><li>Itsearviointi </li></ul><ul><li>Vertaisarviointi (marraskuussa 2009) </li></ul><...
Mitä saatiin aikaan? Mitä syntyi? <ul><li>Malli yrittäjyyden oppimiseen </li></ul><ul><li>Käsite ”kummiwikimäinen” </li></...
Tuloksia 1 <ul><li>Hanke on käynnistänyt monia muutoksia, jotka näkyvät oppimiskulttuurissa, koulutuksen rakenteissa ja op...
Tuloksia 2 <ul><li>Oppimisprosessi tullut avoimeksi ja läpinäkyväksi </li></ul><ul><li>Elinikäisen oppimisen avaintaidot o...
<ul><li>Koulutustilaisuudet </li></ul><ul><li>Seminaarit </li></ul><ul><ul><li>paikalliset </li></ul></ul><ul><ul><li>alu...
Miten hankkeen tuotoksia ja tuloksia on levitetty? <ul><li>Alueellisesti: </li></ul><ul><ul><li>Espoon opetuslautakunnall...
Valtakunnallisesti <ul><ul><li>Hanke järjesti yhteistyössä opetushallituksen kanssa yrittäjyyden työpajan oppimisympäris...
Miten KummiWiki on jalkautunut arjen toimintaan? <ul><li>Laajennetun työssäoppimisen kokeilut –hankkeessa mm. yrittäjyyden...
KummiWiki 2009 <ul><li>Mallin kehittäminen jatkuu </li></ul><ul><li>Pilotoitavaksi sisällöksi avaintaidoista </li></ul><ul...
Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen sisältötavoitteet (OKM) <ul><li>Käytäntöorientaation lisääminen opetuksessa </li></...
Rakenteiden Opetuksen ja ohjauksen Arvioinnin kehittyminen kehittyminen kehittyminen Ammatti opitaan työssä. Koulussa...
<ul><li>- lähtökohdat </li></ul><ul><li>- tavoitteet </li></ul>Työpaikka Omnia <ul><li>Resurssit </li></ul><ul><li>suunni...
<ul><li>KummiWiki -yrittäjyys on kutsuttu mukaan Aalto-yliopiston </li></ul><ul><li>” YKOONTI” (yrittäjyyskasvatuksen koon...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Kummiwiki -oppimisympäristöjen kehittämishanke

666
-1

Published on

Sirkka Hulkko

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
666
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kummiwiki -oppimisympäristöjen kehittämishanke

 1. 1. Oppimisympäristöjen kehittämishanke KummiWiki -jaettu asiantuntijuus oppimisympäristönä 30.9.2011 Sirkka Hulkkonen
 2. 2. Motto <ul><li>Ihanteellisessa oppimisympäristössä oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa vertaisten ja oman ammattialan edustajan kanssa. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Hankkeen sisältö ja tavoitteet nostettiin Omnian avaintavoitteista </li></ul><ul><li>Yrittäjyysosaaminen </li></ul><ul><li>Ohjaus, valmennus </li></ul><ul><li>Verkko-opetus (myöhemmin sosiaalisen median </li></ul><ul><li>osaaminen) </li></ul><ul><li>Työelämäosaaminen </li></ul><ul><li>Monialaisesti toimivat työelämäyhteydet </li></ul>
 4. 4. <ul><li>KummiWiki lähti etsimään vastauksia kysymyksiin: </li></ul><ul><ul><li>Miten lisätä työelämäyhteistyötä ja yrittäjyyden tuntemista ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Miten parantaa verkko-oppimisen taitoja? </li></ul></ul><ul><ul><li>Miten valmentaa oppijaa saavuttamaan erinomaiset elinikäisen </li></ul></ul><ul><ul><li>oppimisen avaintaidot? </li></ul></ul>Kehittämishankkeen yhteydet laajempiin kehittämistavoitteisiin (määritelty laajassa alueellisessa verkostossa)
 5. 5. <ul><li>Yrittäjyyttä tarkastellaan ilmiönä </li></ul><ul><li>Yrittäjyyskasvatus on asennekasvatusta , jolla </li></ul><ul><li>tavoitellaan myönteistä suhtautumista yrittäjyyteen, </li></ul><ul><li>vastuullista toimintatapaa ja yrittäjyyden näkemistä </li></ul><ul><li>uravaihtoehtona </li></ul><ul><li>Parhaiten tavoitteet saavutetaan yhteistyössä </li></ul><ul><li>yrittäjien kanssa (kummit) </li></ul><ul><li>Oppimisessa hyödynnetään sosiaalista mediaa </li></ul>Kummiwikimäiseen toimintaan
 6. 6. Verkostoituminen ja jaettu asiantuntijuus oppimisympäristönä -malli <ul><li>wiki </li></ul><ul><li>Kummi (yrittäjä, asian- </li></ul><ul><li>tuntija) </li></ul><ul><li>Avaa ovet yritykseen </li></ul><ul><li>Kertoo oman tarinansa </li></ul><ul><li>Keskustelukumppani </li></ul><ul><li>Saa ideoita nuorilta </li></ul><ul><li>Paikalliset yritykset, </li></ul><ul><li>järjestöt </li></ul><ul><li>Opettaja, ohjaaja </li></ul><ul><li>Luo kohtaamisia </li></ul><ul><li>Saa työelämäsuhteita </li></ul><ul><li>Pedagoginen asiantuntija </li></ul><ul><li>Laadunvarmistaja </li></ul><ul><li>Mallintaa </li></ul><ul><li>oppimisprosessia </li></ul><ul><li>Lukio + ammatillinen </li></ul><ul><li>Opiskelija, oppilas </li></ul><ul><li>Kuule, näkee, havainnoi </li></ul><ul><li>Ihmettelee, kysyy, </li></ul><ul><li>jakaa ajatuksia </li></ul><ul><li>Tutkii </li></ul><ul><li>Reflektoi, rakentaa </li></ul><ul><li>uutta tietoa vuoro- </li></ul><ul><li>vaikutuksessa asian- </li></ul><ul><li>tuntijoiden ja vertaisten </li></ul><ul><li>kanssa </li></ul>
 7. 7. KummiWiki 2008 <ul><li>Pilotoitavana avaintaitona yrittäjyys </li></ul><ul><li>Tavoitteet: </li></ul><ul><ul><li>Vaikuttaa nuorten asenteisiin yrittäjyyttä kohtaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Kehittää nuorten valmiuksia yrittäjämäiseen, vastuulliseen toimintaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Esitellä yrittäjyyttä uravaihtoehtona </li></ul></ul><ul><ul><li>Luotiin wikiin yrittäjyyden oppimisympäristö pilotoitavaksi </li></ul></ul><ul><ul><li>http://innostun.wikispaces.com </li></ul></ul>
 8. 8. Toiminta ja prosessit <ul><li>Tiedottaminen </li></ul><ul><li>Sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien ajan tasalla pitäminen </li></ul><ul><ul><li>yhteiset tilaisuudet, kokoukset, seminaarit </li></ul></ul><ul><ul><li>wiki- ja ning –yhteisöt, blogit </li></ul></ul><ul><li>Koulutus </li></ul><ul><li>Koko hankkeen aikainen kehittämisprosessia tukeva koulutus </li></ul><ul><ul><li>sosiaalisen median koulutus </li></ul></ul><ul><ul><li>pedagoginen koulutus </li></ul></ul><ul><li>Osallistaminen – opettajien luomat wikit, blogit, ningit ja facebook-yhteisöt </li></ul><ul><li>Dokumentointi </li></ul><ul><li>Prosessien läpinäkyvyys ja julkisuus </li></ul><ul><li>Raportointi </li></ul><ul><li>- alku-, väli- ja loppuraportit </li></ul>
 9. 9. Asiakaslähtöisyys <ul><li>Opiskelijalähtöisyyden kehittyminen mm. </li></ul><ul><li>- Yksilölliset polut </li></ul><ul><li>- Henkilökohtainen oppimisympäristö (PLE) </li></ul><ul><li>- Vertaisoppiminen </li></ul>Opetuksen ja Rakenteiden Prosessien ohjauksen kehittyminen kehittyminen kehittyminen Työelämälähtöisyyden kehittyminen mm. - vuoropuhelu - o hjauksellisuus - opetus vastaa työelämän tarpeisiin - asiantuntijuuden jakaminen
 10. 10. Hankkeen toteutusta edistäneet seikat <ul><li>Verkostoituminen </li></ul><ul><ul><li>Alueellisesti: 2. asteen yhteistyö: Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen lukiot </li></ul></ul><ul><ul><li>KULPS -hanke </li></ul></ul><ul><ul><li>Valtakunnallisesti: oppimisympäristöjen kehittämishankkeet </li></ul></ul><ul><li>Vertaisarviointi </li></ul><ul><ul><li>Mallin kehittäminen ja pilotointi </li></ul></ul><ul><ul><li>Yhteinen kehittäminen verkossa </li></ul></ul><ul><li>Koulutus (sosiaalinen media, ilmiöpohjaisuus, yhteistoiminnallinen oppiminen) </li></ul><ul><ul><li>Lähipäivät 2-3 kertaa lukukaudessa </li></ul></ul><ul><ul><li>Tuki verkossa, verkkopalaverit n. kerran kuussa </li></ul></ul>
 11. 11. Hankkeen toteutusta haitanneet seikat <ul><li>Rahoituspäätös myöhään, jolloin toimijoiden rekrytointi hankkeeseen vaikeutui hankkeen alkuvaiheessa </li></ul><ul><li>Sisäinen kilpailu näkyvyydestä ja henkilöresursseista hidasti liikkeellelähtöä </li></ul><ul><li>Monen opettajan kohdalla rohkeuden puute tuottaa sisältöä verkkoon </li></ul>
 12. 12. Muita haasteita (sosiaalisen median hyödyntäminen) <ul><li>Periaatepäätökset organisaatiotasolla (strategia) </li></ul><ul><li>Välineiden saatavuus </li></ul><ul><li>Välineiden ja menetelmien hallinta </li></ul><ul><li>Osaaminen ja rohkeus vuorovaikutukseen ja sisällön tuottamiseen </li></ul><ul><li>Koukuttaminen prosessiin </li></ul><ul><li>Turvallisuus </li></ul>
 13. 13. Hankkeen arviointia: Tukeeko oppimisympäristö yrittävyyden kehittymistä? <ul><li>Miten oppimisympäristö tukee yrittäjämäisen toimintatavan omaksumista? </li></ul><ul><li>Miten oppimisympäristö ohjaa opiskelijaa ymmärtämään roolinsa ja tehtävänsä osana yhteisön ja yrityksen toimintaa? </li></ul><ul><li>Miten oppimisympäristö mahdollistaa tutustumisen oman / itseään kiinnostavan alan yritystoimintaan? </li></ul><ul><li>Miten oppimisympäristö antaa valmiuksia yritystoiminnan suunnitteluun ja käynnistämiseen? </li></ul>
 14. 14. Hyvien käytäntöjen tunnistaminen <ul><li>Itsearviointi </li></ul><ul><li>Vertaisarviointi (marraskuussa 2009) </li></ul><ul><ul><li>tavoitteena edistää jaettua yhteisöllistä asiantuntijuutta </li></ul></ul><ul><li>Arvioinnin kohteet, kriteerit, osapuolet </li></ul><ul><li>Palaute, palautteen hyödyntäminen </li></ul><ul><li>Seuranta </li></ul>
 15. 15. Mitä saatiin aikaan? Mitä syntyi? <ul><li>Malli yrittäjyyden oppimiseen </li></ul><ul><li>Käsite ”kummiwikimäinen” </li></ul><ul><li>Vertaisverkosto, kehittäjäverkosto </li></ul><ul><li>Uusia taitoja </li></ul>
 16. 16. Tuloksia 1 <ul><li>Hanke on käynnistänyt monia muutoksia, jotka näkyvät oppimiskulttuurissa, koulutuksen rakenteissa ja oppimisympäristöjen hahmottamisessa </li></ul><ul><li>Opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen parantunut (yksilölliset polut) </li></ul><ul><li>Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet oman opiskelunsa suunnitteluun parantuneet (hops) </li></ul><ul><li>Vuorovaikutus työelämän ja muiden asiantuntijatahojen kanssa lisääntynyt </li></ul><ul><li>Opettajien ja opiskelijoiden tietotekniset taidot parantuneet </li></ul><ul><li>Sosiaalinen media vakiintunut täydentämään oppimisympäristöjä </li></ul>
 17. 17. Tuloksia 2 <ul><li>Oppimisprosessi tullut avoimeksi ja läpinäkyväksi </li></ul><ul><li>Elinikäisen oppimisen avaintaidot osana yksilön kompetenssia tiedostetaan paremmin </li></ul><ul><li>Ilmiöpohjaisuus avartanut ja monipuolistanut ajattelua ja opetusmenetelmiä </li></ul><ul><li>KummiWiki opetusmenetelmänä on kirjattu tutkintokohtaisiin opseihin </li></ul><ul><li>Toisen asteen yhteistyö lisääntynyt </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Koulutustilaisuudet </li></ul><ul><li>Seminaarit </li></ul><ul><ul><li>paikalliset </li></ul></ul><ul><ul><li>alueelliset </li></ul></ul><ul><ul><li>valtakunnalliset </li></ul></ul><ul><li>Sosiaalinen media (wiki, ning, blogi) </li></ul><ul><li>Verkostot ja kumppanuudet </li></ul><ul><ul><li>- Toisilta oppiminen, yhdessä kehittäminen </li></ul></ul>Levittäminen ja juurruttaminen arjen toimintaan
 19. 19. Miten hankkeen tuotoksia ja tuloksia on levitetty? <ul><li>Alueellisesti: </li></ul><ul><ul><li>Espoon opetuslautakunnalle ja Lukioiden rehtoreille (Lurex) </li></ul></ul><ul><ul><li>Hanke järjesti yhdessä Espoon suomenkielisen koulutoimen sekä Kauniaisten lukion ja Masalan lukion kanssa ”Tulevaisuuden oppimisympäristöt Espoon seudulla! –seminaarin, joka oli kohdistettu Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen päättäjille </li></ul></ul><ul><ul><li>KummiWiki on Espoon seudun toisen asteen yhteinen pilotti yrittäjyyskasvatuksen sisältöalueella. Espoo-tarjottimella (verkko-opinnot) Ensimmäiset yhteydenotot opiskelijoilta ja opoilta tammikuussa 2009, joka johti pilotoinnin aikaistamiseen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Menetelmänä KummiWikiä on levitetty KULPS -hankkeeseen (kulttuuri- ja liikuntapolku) </li></ul></ul><ul><ul><li>Huhtikuussa 2010 Kauniaisten lukion seminaari ”Mistä on hyvät koulut tehty” - KummiWiki –hankkeen tuloksia </li></ul></ul>
 20. 20. Valtakunnallisesti <ul><ul><li>Hanke järjesti yhteistyössä opetushallituksen kanssa yrittäjyyden työpajan oppimisympäristöhankkeille ja ”yrittäjyyskasvatuksella muutosvoimaa” –ESR –hankkeille marraskuussa 2008 ja KummiWiki hankkeena esiteltiin siellä. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kummiwiki on osallistunut oppimisympäristöjen vertaisarviointiverkostoon, joka tuotti ja pilotoi vertaisarvioinnin mallin. </li></ul></ul><ul><ul><li>KummiWiki oli hankkeena esillä kahdessa valtakunnallisessa seminaarissa keväällä 2009: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Opettajankoulutus ja työelämä kumppaneina, Tampere </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tulevaisuuden oppimisympäristöt, Turku </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Maaliskuussa 2010 KummiWiki oli esimerkkinä Laivaseminaarissa AALLOILLA AMMATILLISTA VETOIMAA, VERKOSTOIVUMISTA JA VAIKUTTAVUUTTA projektipäällikön esityksessä ”Miten kehittämishankkeiden hyvät käytännöt siirtyvät arjen toimintaan?” </li></ul></ul>
 21. 21. Miten KummiWiki on jalkautunut arjen toimintaan? <ul><li>Laajennetun työssäoppimisen kokeilut –hankkeessa mm. yrittäjyyden oppimisympäristö </li></ul><ul><li>Toisen asteen yhteistyössä lukiokurssi yrittäjyydestä </li></ul><ul><li>Kummiwikimäinen toiminta </li></ul><ul><li>Mallia kehitetään edelleen KummiWiki II (KeKe elinikäisen oppimisen avaintaitona) hankkeessa </li></ul><ul><li>Atto ja avaintaidot työssäoppien </li></ul>
 22. 22. KummiWiki 2009 <ul><li>Mallin kehittäminen jatkuu </li></ul><ul><li>Pilotoitavaksi sisällöksi avaintaidoista </li></ul><ul><li>kestävä kehitys </li></ul><ul><li>http://keketeko.ning.com </li></ul>
 23. 23. Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen sisältötavoitteet (OKM) <ul><li>Käytäntöorientaation lisääminen opetuksessa </li></ul><ul><li>Koulutuksen ja työn vuorottelu </li></ul><ul><li>Yksilöllisten oppimispolkujen tukeminen </li></ul><ul><li>Työnantajien kannustaminen laajennettuun työssäoppimistoimintaan </li></ul><ul><li>Opettajien tukeminen työssäoppimistoiminnassa </li></ul><ul><li>Uusien OPS-perusteiden käyttöönoton tukeminen </li></ul><ul><li>Työssäoppimisen laatutyön kehittäminen </li></ul>
 24. 24. Rakenteiden Opetuksen ja ohjauksen Arvioinnin kehittyminen kehittyminen kehittyminen Ammatti opitaan työssä. Koulussa opitaan vain se, mitä ei voi oppia työpaikalla. Kun työpaikka On oppimisympäristö, Mikä on opettajan Tehtävä ja rooli? Opiskelijan on voitava Vaikuttaa oman opiskelunsa suunnitteluun ja oppimis-ympäristön valintaan (HOPS) <ul><li>Oppimisen </li></ul><ul><li>arviointi </li></ul><ul><li>Osaamisen </li></ul><ul><li>arviointi </li></ul>
 25. 25. <ul><li>- lähtökohdat </li></ul><ul><li>- tavoitteet </li></ul>Työpaikka Omnia <ul><li>Resurssit </li></ul><ul><li>suunnittelu </li></ul><ul><li>oppiminen </li></ul><ul><li>ohjaus </li></ul><ul><li>arviointi </li></ul><ul><li>Tukipalvelut </li></ul><ul><li>- opo+muut </li></ul><ul><li>Oppimisympäristö (fyysinen, virtuaalinen, sosiaalinen ) </li></ul><ul><li>suunnittelu </li></ul><ul><li>oppiminen </li></ul><ul><li>ohjaus </li></ul><ul><li>arviointi </li></ul>Tutkinnon suorittaminen Työllistyminen Laajennetun työssäoppimisen polku OPS tulkinta Oppimisen arviointi!!! Osaamisen arviointi Seuranta-/palautetieto Läpäisy/läpimenoaika <ul><li>Tuloksellisuus </li></ul><ul><li>- Tutkinnon suorittaminen </li></ul><ul><li>- Työllistyminen </li></ul><ul><li>Seuranta- ja palautetieto </li></ul><ul><li>läpäisy </li></ul><ul><li>läpimenoaika </li></ul><ul><li>Ajasta ja paikasta riippumaton mobiiliohjaus </li></ul><ul><li>Ad hoc –ohjaus ja yhteisöllinen tiedon </li></ul><ul><li>prosessointi </li></ul><ul><li>Yksilöllisesti valitut </li></ul><ul><li>Tutkinnonosat </li></ul><ul><li>> sisällöt </li></ul><ul><li>menetelmät </li></ul><ul><li>oppimisympäristöt </li></ul>Oppija SH ja tiimi 2011
 26. 26. <ul><li>KummiWiki -yrittäjyys on kutsuttu mukaan Aalto-yliopiston </li></ul><ul><li>” YKOONTI” (yrittäjyyskasvatuksen koonti- ja arviointihankkeeseen) </li></ul><ul><li>KummiWiki –keke on ollut vahvistamassa Omnian roolia RCE- Espoon </li></ul><ul><li>hakemuksessa ja verkostotyössä (RCE= Regional Centre of Expertise </li></ul><ul><li>KummiWiki – keke -> kestävän kehityksen sertifiointihanke 2011-12 </li></ul><ul><li>KummiWikin julkaisu tulee Omnian C-sarjaan 2012, kun KummiWiki </li></ul><ul><li>II on saatu päätökseen. </li></ul>

×